Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Allemand

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Allemand

Overige Controleren

Overige Controleren hoeveel beelden kunnen worden opgenomen Nadat u een geheugenkaart in de camera hebt geplaatst en de stroomschakelaar hebt ingesteld op ON, wordt het aantal beelden dat kan worden opgenomen (als u blijft opnemen met de huidige instellingen) afgebeeld op de LCD-monitor. NL 62 Opmerkingen • Wanneer "0" (het aantal opneembare beelden) geel knippert, is de geheugenkaart vol. Vervang de geheugenkaart door een andere of wis beelden op de huidige geheugenkaart (bladzijde 25). • Wanneer "NO CARD" (het aantal opneembare beelden) geel knippert, betekent dit dat er geen geheugenkaart is geplaatst. Plaats een geheugenkaart. x Aantal stilstaande beelden en tijd van films die kunnen worden vastgelegd op een geheugenkaart Stilstaande beelden De onderstaande tabel laat zien hoeveel stilstaande beelden bij benadering kunnen worden opgenomen op een geheugenkaart die met deze camera is geformatteerd. De waarden zijn gedefinieerd aan de hand van tests met standaardgeheugenkaarten van Sony. De waarden kunnen variëren afhankelijk van de opnameomstandigheden. Beeldgrootte: L 16M Beeldverhouding: 3:2* (Eenheden: beelden) Capaciteit Kwaliteit 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standaard 386 781 1587 3239 6406 Fijn 270 548 1116 2279 4510 RAW en JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840 * U kunt meer beelden opnemen dan is aangegeven in de bovenstaande tabel als u de [Beeldverhouding] instelt op [16:9] (behalve [RAW]).

Films Onderstaande tabel toont de filmtijd bij benadering, die beschikbaar is. Dit is de totale tijd voor alle filmsbestanden. Ononderbroken opnamen maken is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten bij opname. De maximale grootte van een filmbestand is ongeveer 2 GB. (h (uur), m (minuten), s (seconden)) Capaciteit Beeldformaat 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 1280×720 (Fijn) 26 m 53 m 1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m (20 m) (41 m) (1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m) 1280×720 (Standaard) 40 m (26 m) 1 h 20 m (53 m) Het getal tussen ( ) is de minimale opnametijd. 2 h 42 m (1 h 48 m) 5 h 26 m (3 h 37 m) 10 h 54 m (7 h 16 m) Opmerking • De opnametijd van films varieert omdat de camera is voorzien van VBR (Variable Bit Rate), wat automatisch de beeldkwaliteit aanpast aan de opnameomgeving. Wanneer u een snel bewegend onderwerp vastlegt, is het beeld helderder maar de opnametijd korter, omdat de opname veel geheugen vraagt. De opnametijd kan ook variëren afhankelijk van de opnameomstandigheden van uw onderwerp of de instelling van beeldkwaliteit/-formaat. x Het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgenomen bij gebruik van een accu Het aantal beelden dat u bij benadering kunt opnemen is 400 beelden als u de camera gebruikt met de accu (bijgeleverd) op volle capaciteit. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kunnen de werkelijke aantallen lager uitvallen. • Het aantal wordt berekend aan de hand van een volle accu en voor de volgende omstandigheden: – Bij een omgevingstemperatuur van 25°C. – [Kwaliteit] is ingesteld op [Fijn]. – [Autom. scherpst.] is ingesteld op [Enkelv. AF]. – Als u iedere 30 seconden eenmaal opneemt. – De flitser (HVL-F7S) gaat iedere twee keer eenmaal af. – Als de camera na elke tien opnamen eenmaal wordt uit- en ingeschakeld. – Met de accu die een uur lang is opgeladen en nadat het CHARGE-lampje uitgaat. – Gebruik van Sony "Memory Stick PRO Duo" (los verkrijgbaar). • De meetmethode is gebaseerd op de CIPA-norm. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) NL 63 Overige