Views
4 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Sådan anvendes eksterne

Sådan anvendes eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n114 N Sådan afspilles Blu-ray 3D Disc-medier Nogle funktioner og indstillinger er muligvis ikke tilgængelige på computeren. Du finder yderligere oplysninger i specifikationerne om konfiguration af computeren. På modeller med Blu-ray-diskdrev kan du afspille Blu-ray 3D -disk-medier og se 3D-billeder på en skærm, der kan vise 3D, f.eks. et 3D-tv, ved at tilslutte skærmen til computeren eller dockingstationen med et HDMI-kabel. ! Sørg for at at følge vejledningen i manualen, der fulgte med VAIO-computeren når du ser 3D-billeder. Sørg for at anvende de 3D-briller tv-producenten har specificeret mens du ser 3D-billeder. ✍ Du kan finde detaljerede oplysninger om 3D-funktionen i manualen, der fulgte med 3D-tv'er. 1 Tilslut den medfølgende eller valgfrie dockingstationen til computeren (side 102). 2 Følg trinene i Sådan slutter du et tv til computeren (side 112) for at tilslutte 3D-tv'et til computeren eller dockingstationen med et HDMI-kabel og indstille tv'ets konfigurationssystem. 3 Tryk på Fn+F7-tasterne og klik på Settings. 4 Vælg External Display mode og ændr indstillingerne til kun at vise billeder på den ekterne skærm (side 131). 5 Klik på Start, Alle programmer, CyberLink PowerDVD BD, og CyberLink PowerDVD BD. 6 Klik på placeret i nederste højre hjørne i PowerDVD BD-vinduet. aktivér 3D-funktionen og klik på Auto Detect. ✍ Du kan ændre computerens skærmopløsning. Klik på skærmopløsning. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen i PowerDVD BD. 7 Sæt en Blu-ray 3D Disc i det optiske diskdrev. placeret i nederste højre hjørne i PowerDVD BD-vinduet og menupunktet til at ændre

Sådan anvendes eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n115 N Sådan forbinder du en high-quality digital lydoutputenhed imellem computer og tv Du kan tilslutte en high-quality hjemmebiografmodtager eller en anden surround sound dekoderenhed imellem din computer og tv ved hjælp af en HDMI-forbindelse. ! Før du slutter enheden til computeren, skal du sørge for at HDMI-forbindelsen imellem tv og hjemmebiografmodtageren eller surround sound dekoderenheden er sat op først. For at høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde en detaljeret vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 196). 1 Tænd for tv'et og indstil dets indgang til HDMI-indgang. 2 Tænd for hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenheden og indstil indgang til HDMI-indgang. 3 Sæt den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-indgangsporten på hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenhed og den anden ende til computerens eller dockingstationens HDMI-udgangsport. ✍ Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger i Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? (side 186). Med HDMI-forbindelsen kan lydstyrken kun justeres med den tilsluttede lydenhed. Din computer kan ikke styre output-lydstyrken på nogen, tilsluttede enheder.