Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding >

Fejlfinding > Højttalere n192 N Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer? ❑ Tjek forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? (side 191). ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. ❑ Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres. ❑ Kontrollér, at højttalerne er designet til computerbrug. ❑ Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra. ❑ Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne. ❑ Kontrollér lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. ❑ Din anden output-enhed kan være forkert konfigureret. Sådan skifter du lydenhed, se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 196).

Fejlfinding > Pegefelt n193 N Pegefelt Hvad skal jeg gøre, hvis pegefeltet ikke fungerer? ❑ Bevæg fingeren på den aktive zone for at flytte markøren. Se Brug af pegefeltet (side 40). ❑ Du kan have deaktiveret pegefeltet. Tryk, for at aktivere det på tasterne Fn+F1. Se Brug af pegefeltet (side 40). ❑ Kontrollér, at der ikke er sluttet en mus til computeren. ❑ Hvis markøren ikke bevæger sig, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. ❑ Hvis Alt+F4-tasterne ikke fungerer, trykkes en gang på Windows-tasten og derefter på ,-tasten adskillige gang, hvorefter der vælges Genstart med M eller m-tasten og der trykkes Enter for at genstarte computeren. ❑ Hvis computeren ikke genstarter, trykkes på tasterne Ctrl+Alt+Delete, og pilen ved siden af knappen Luk computeren med tasterne m og ,, og tryk derefter på tasten Enter for at vælge Genstart med tasten M eller m. Tryk derefter på tasten Enter for at genstarte computeren. ❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.