Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Indbygget

Fejlfinding > Indbygget kamera n120 N Indbygget kamera Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren? ❑ ❑ ❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktive program, inden du åbner et andet. Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis det viste objekt er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren. Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet? ❑ ❑ ❑ Billeder, der er optaget i belysning fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset. En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj. Hvis beskyttelsesdækslet til objektivet er snavset, kan billedet ikke komme til at stå skarpt. Rengør dækslet. Se Indbygget kamera (side 97). Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder? Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis: ❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten. ❑ belastningen af CPU'en øges. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

Fejlfinding > Indbygget kamera n121 N Hvad skal jeg gøre, hvis computeren bliver ustabil, når den skifter til en strømbesparelsestilstand, mens det indbyggede kamera bruges? Hvis computeren automatisk skifter til slumre- eller dvaletilstand, skal du ændre den relevante indstilling for strømbesparelsestilstande. Se Brug af strømbesparelsestilstande (side 24), hvis du vil ændre indstillingen.