Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Introduktion > Placering

Introduktion > Placering af betjeningstaster og porte n 12 N Placering af kontroltaster og porte uden markeringer Navn på betjeningstast/port Optisk diskdrev (side 36) Indbygget mikrofon (mono) Medieadgangsindikator (side 13) Sikkerhedsslot DC-indgangsport Dæksel til rum med hukommelsesmodul (side 86) Placering Placeret på højre side af computeren. Placeret til venstre for det indbyggede MOTION EYE-kamera. Placeret mellem slotten til "Memory Stick Duo" og slotten til SD-hukommelseskort. Placeret i højre ende og på højre side af computeren. Placeret i venstre ende og på venstre side af computeren. Placeret på undersiden af computeren.

Introduktion > Om indikatorlamperne n 13 N Om indikatorlamperne Computeren er udstyret med følgende indikatorlamper: Indikator Strøm 1 Opladning Indbygget MOTION EYE-kamera Medieadgang Diskdrev Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funktioner Lyser grønt, når computeren er i normal tilstand, blinker langsomt og lyser orange, når computeren er i slumretilstand, og slukkes, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. Lyser, når batteriet oplades. Se Opladning af batteriet (side 19) for at få flere oplysninger. Lyser, når det indbyggede kamera er i brug. Lyser, når hukommelseskortet, f.eks et "Memory Stick" eller et SD-hukommelseskort, er i brug. Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, når denne indikator er tændt. Når indikatoren er slukket, er hukommelseskortet ikke i brug. Lyser, når den indbyggede lagerenhed eller det optiske diskdrev er i brug. Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, når denne indikator er tændt. Tryk på tasten Num Lk for at aktivere det numeriske tastatur. Tryk en gang til for at deaktivere det numeriske tastatur. Det numeriske tastatur er ikke aktiveret, når indikatoren er slukket. Tryk på tasten Caps Lock for at skrive store bogstaver. Der skiftes til små bogstaver, hvis du trykker på tasten Shift, mens indikatoren er tændt. Tryk på tasten en gang til for at slukke indikatoren. Når Caps lock-indikatoren er slukket, skiftes der til normal indtastning. Tryk på tasterne Fn+Scr Lk for at ændre, hvordan du ruller på skærmen. Når Scroll lock-indikatoren er slukket, skiftes der til normal rulning. Tasten Scr Lk har forskellige funktionsmåder, alt efter hvilket program du bruger, og tasten fungerer ikke i alle programmer. Lyser, når en eller flere trådløse indstillinger er aktiveret.