Views
7 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Optische schijven n132 N Wat moet ik doen als ik geen Blu-ray Discs kan afspelen of de computer instabiel wordt tijdens het afspelen van Blu-ray Discs? ❑ ❑ Controleer of het optische station Blu-ray Disc-media ondersteunt. Mogelijk kunt u bepaalde inhoud van Blu-ray Discs niet op uw computer afspelen of wordt de computer instabiel tijdens het afspelen van Blu-ray Discs. Als u de inhoud wilt afspelen, moet u VAIO Update gebruiken om de meest recente updates voor WinDVD BD te downloaden en te installeren. Voor informatie over het gebruik van VAIO Update raadpleegt u Uw computer bijwerken (pagina 27). Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven? ❑ ❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging. Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, vervangt u die door een schijf waarop geen label is geplakt. Het gebruik van een schijf waarop een label is geplakt, kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven? ❑ ❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt. Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Beschrijfbare DVD's van bepaalde merken werken niet. Wat moet ik doen als mijn externe optische station niet goed werkt? Controleer of het externe optische station is aangesloten op een netspanningsbron en op de USB-poort op de computer. Het station moet zijn aangesloten voor een juiste werking.

Problemen oplossen > Beeldscherm n133 N Beeldscherm Waarom gaat mijn scherm uit? ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsstand wordt geactiveerd (slaap- of sluimerstand). Als de computer in de slaapstand LCD (Video) staat, drukt u op een toets om de normale modus van de computer te herstellen. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 24) voor meer informatie. Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het stroomlampje brandt. Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij gebruiken (pagina 16) voor meer informatie. Als de beeldschermuitvoer naar een extern beeldscherm wordt geleid, drukt u op Fn+F7. Zie Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.