Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer aanpassen > Het wachtwoord instellen n 78 N Het opstartwachtwoord instellen Het opstartwachtwoord (wachtwoord voor de computer) toevoegen 1 Zet de computer aan. 2 Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt. Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit scherm niet verschijnt, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. 3 Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set Machine Password om het tabblad Security weer te geven en druk op Enter. 4 Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties). 5 Selecteer Password when Power On onder Security en druk op Enter. 6 Verander de instelling van Disabled in Enabled. 7 Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

Uw VAIO-computer aanpassen > Het wachtwoord instellen n 79 N Het opstartwachtwoord (gebruikerswachtwoord) toevoegen ! U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de computer hebt ingesteld. 1 Zet de computer aan. 2 Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt. Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt. Als dit scherm niet verschijnt, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. 3 Voer het wachtwoord voor de computer in en druk op Enter. 4 Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set User Password om het tabblad Security weer te geven en druk op Enter. 5 Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties). 6 Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.