Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De Memory Stick gebruiken n 48 N Opmerkingen over het gebruik van Memory Sticks ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computer is getest en compatibel bevonden met Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 32 GB die met ingang van januari 2010 beschikbaar zijn. Compatibiliteit is echter niet gegarandeerd voor alle Memory Sticks. Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om beschadiging van de computer of media te vermijden. Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van de Memory Stick uit de sleuf. Forceer de geheugenkaart nooit in of uit de sleuf. De compatibiliteit kan niet worden gegarandeerd als u Memory Sticks met meerdere conversieadapters plaatst. De Memory Stick-sleuf op uw computer biedt geen ondersteuning voor de functie voor auteursrechtbeveiliging van de Memory Stick. Behalve voor persoonlijk gebruik is het verboden audio- en/of afbeeldingsgegevens die u hebt opgenomen, te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de respectieve houders van het auteursrecht. Dit betekent dat Memory Sticks met gegevens die onder het auteursrecht vallen, alleen mogen worden gebruikt in situaties die door de auteursrechtwet worden toegestaan. Plaats niet meer dan één Memory Stick in de sleuf. Als u de media niet goed in de sleuf plaatst, kunt u zowel de computer als de media beschadigen.

De VAIO-computer gebruiken > Andere modules/geheugenkaarten gebruiken n 49 N Andere modules/geheugenkaarten gebruiken De SD-geheugenkaart gebruiken Uw computer is uitgerust met een SD-geheugenkaartsleuf. U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten. Voordat u een SD-geheugenkaart gebruikt De SD-geheugenkaartsleuf op de computer is geschikt voor de volgende geheugenkaarten: ❑ SD-geheugenkaart ❑ SDHC-geheugenkaart Zie Meer informatie over uw VAIO-computer (pagina 5) voor het adres van de overeenkomstige website met ondersteuning voor de meest recente informatie over compatibele geheugenkaarten.