Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Kaip mėgautis aiškiu

Kaip mėgautis aiškiu garsu vidurnaktį, nustačius nedidelį garsumą (NIGHT) Garsas atkuriamas mažu garsumu neprarandant tikslumo ir dialogų aiškumo. Kaip aiškiau perteikti dialogus (VOICE) VOICE NIGHT 1 Paspauskite VOICE. TV ekrane rodomas balso režimas. 2 Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad pasirinktumėte garso režimą. 1 Paspauskite NIGHT. TV ekrane rodomas nakties režimas. 2 Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad pasirinktumėte nakties režimą. Režimas [On] [Off] Paaiškinimas Suaktyvinama nakties režimo funkcija. Išjungiama nakties režimo funkcija. Režimas [Up Off] [Up 1] [Up 2] Paaiškinimas Standartinis Dialogas lengvai girdimas sustiprinus dialogų diapazoną. Sustiprinamas dialogų diapazonas ir dialogų garsą gali lengvai girdėti senyvi žmonės. Patarimas Galite pasirinkti [Voice] iš parinkčių meniu (45 psl.). Patarimas Galite pasirinkti [Night] iš parinkčių meniu (45 psl.). 20 LT

Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo reguliavimas Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų arba žemųjų dažnių garsui atkurti. SW +/– Garso atsilikimo nuo vaizdo reguliavimas Kai TV ekrane garsas nesutampa su vaizdais, galite pareguliuoti garso atsilikimą nuo vaizdo. Nustatymo būdas skiriasi, jis priklauso nuo įvesties. ///, OPTIONS Kaip pasirinkti garso efektą Paspausdami SW (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +/– reguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą. Pastaba Jeigu įvesties šaltinyje yra nedaug bosų garso, pvz., TV programose, bosų garsą iš žemųjų dažnių garsiakalbio gali būti sunku girdėti. Kai žiūrite TV 1 Paspauskite OPTIONS. Priekinio skydelio ekrane rodoma „SYNC“. 2 Paspauskite arba Priekinio skydelio ekrane parodomas reguliavimo laikas. 3 Sureguliuokite atsilikimą naudodami / , tada paspauskite . Galima rinktis nuo 0 ms iki 300 ms 25 ms žingsniais. 4 Paspauskite OPTIONS. Priekinio skydelio ekrane uždaromas parinkčių meniu. 21 LT