Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Roumain

Pentru informaţii

Pentru informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video, consultaţi următoarea pagină: Funcţii şi echipamente p. 7 Articole furnizate p. 8 Despre setarea limbii Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt utilizate pentru ilustrarea procedurilor de funcţionare. Dacă este necesar, înainte de utilizarea camerei video, schimbaţi limba afişată pe ecran. Selectaţi [Setare] [ Setări generale] [Language Setting] o limbă dorită. Despre înregistrare Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi funcţia de înregistrare pentru a vă asigura că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără probleme. Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau redarea nu este posibilă din cauza unei defecţiuni a camerei video, a suportului de înregistrare etc. Sistemele TV color sunt diferite în funcţie de ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe televizor, aveţi nevoie de un televizor care acceptă formatul de semnal pentru camera dumneavoastră video. Pentru detalii despre formatul de semnal, consultaţi „Modul de utilizare a acestui manual” (p. 7). Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale pot fi protejate de drepturile de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel de materiale poate să contravină legilor drepturilor de autor. Observaţii despre folosire Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni. Dacă se efectuează una dintre următoarele acţiuni, suportul de înregistrare poate fi deteriorat, imaginile înregistrate pot fi imposibil de redat, se pot pierde sau pot apărea alte defecţiuni. scoaterea cartelei de memorie când ledul de acces (p. 17) este aprins sau clipeşte scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de c.a. (modele cu un adaptor de c.a.) din camera video sau supunerea camerei la şocuri mecanice sau vibraţii când ledurile POWER/CHG (încărcare) (p. 14) este aprins sau luminează intermitent sau lampa de acces (p. 17) este aprinsă sau luminează intermitent Când camera video este conectată la alte dispozitive printr-o conexiune USB, iar alimentarea camerei este pornită, nu închideţi panoul LCD. În caz contrar, se pot pierde datele de imagine. Folosiţi camera video conform reglementărilor locale. Panoul LCD Ecranul LCD este produs cu ajutorul unei tehnologii extrem de precise, astfel că peste 99,99 % dintre pixeli sunt funcţionali. Cu toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD să apară în mod constant nişte puncte mici negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie, albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi nu afectează în niciun fel înregistrarea. Puncte negre Puncte albe, roşii, albastre sau verzi RO

Despre acest manual, ilustraţii şi afişaje de pe ecran Imaginile folosite ca exemplu în acest manual în scopul ilustrării sunt realizate cu o cameră foto digitală, de aceea pot fi diferite de imaginile şi indicatorii de ecran care apar pe camera dvs. video. Iar ilustraţiile camerei video şi a indicaţiilor de pe ecran sunt exagerate sau simplificate pentru o înţelegere mai clară. Designul şi specificaţiile camerei video şi ale accesoriilor pot fi modificate fără preaviz. În acest manual, memoria internă (modele cu memorie internă) a camerei video şi cartela de memorie sunt numite „suporturi de înregistrare”. În acest manual, discul DVD înregistrat cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este numit disc de înregistrare AVCHD. Ilustraţiile şi imaginile de ecran folosite în acest manual se bazează pe modelul HDR-PJ230E dacă nu este specificat altfel. 3 Căutaţi numele modelului camerei dvs. video pe pagina de asistenţă. Verificaţi numele modelului de pe partea inferioară a camerei video. Selectarea elementelor pe ecranul LCD Mutaţi selectorul multiplu spre /// pentru a selecta elementul dorit şi apoi apăsaţi centrul selectorului pentru a finaliza selecţia. Pentru a afla mai multe despre camera video (Ghid de utilizare „Handycam”) Ghidul de utilizare „Handycam” este un manual online. Consultaţi-l pentru instrucţiuni detaliate despre nenumăratele funcţii ale camerei video. 1 Accesaţi pagina de asistenţă Sony. Elemente furnizate Cifrele din ( ) indică numărul de articole furnizate. Camera video (1) Cablu HDMI (1) Cablu de conexiune USB (1) Cablul de conexiune USB a fost conceput special pentru această cameră video. Folosiţi acest cablu când cablul USB încorporat al camerei video este prea scurt pentru conectare. 2 http://www.sony.net/SonyInfo/ Support/ Selectaţi ţara sau regiunea dvs. RO