Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n192 N Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? ❑ ❑ Jeśli sygnał wyjściowy wideo został skierowany na monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać obrazu wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Aby uzyskać informacje o zmienianiu wyjścia sygnału wideo, zobacz Wybór trybu ekranu (strona 116). Możesz też nacisnąć klawisze Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 40). Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD. Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość. 3 Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość, albo w dół, aby ją zmniejszyć. ✍ Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij kartę Karta. Wyświetlana wartość może być inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze. Co zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny? ❑ ❑ Naciśnij klawisze Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera. Zablokowanie czujnika oświetlenia otoczenia powoduje wygaszenie ekranu. Należy upewnić się, że czujnik nie jest zablokowany. Co zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje bez obrazu? Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wyświetlacza. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 40).

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n193 N Jak uruchomić środowisko Windows Aero? Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj. 2 Wybierz kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero. Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.