Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Touchpad n154 N Touchpad Wat moet ik doen als het touchpad niet werkt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Mogelijk hebt u het touchpad uitgeschakeld voordat u een muis op uw computer hebt aangesloten. Zie Het touchpad gebruiken (pagina 33). Controleer of er geen muis is aangesloten op de computer. Als de aanwijzer niet beweegt terwijl een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten. Als de toetsen Alt+F4 niet werken, drukt u één keer op de Windows-toets en vervolgens verschillende keren op de toets ,. Selecteer Opnieuw opstarten met de toets M of m en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten. Als de computer niet opnieuw opstart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, selecteert u de pijl naast de toets Afsluiten met de toetsen m en ,, drukt u op Enter en selecteert u Opnieuw opstarten met de toets M of m. Druk vervolgens op Enter om de computer opnieuw op te starten. Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. ! Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of via de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.

Problemen oplossen > Toetsenbord n155 N Toetsenbord Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is? De taalindeling van het toetsenbord van uw computer staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling kiest tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen. Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen: 1 Klik op Start en Configuratiescherm. 2 Klik op Klok, taal en regio en op Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen onder Regio en taal. 3 Klik op Toetsenborden wijzigen op het tabblad Toetsenborden en talen. 4 Wijzig de instellingen naar wens. Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren? Als u de U, I, O, P, J, K, L, M en dergelijke niet kunt invoeren, is de Num Lk-toets mogelijk geactiveerd. Controleer of het lampje van de Num lock-toets niet brandt. Als het Num lock-lampje brandt, drukt u op de Num Lk-toets om deze uit te schakelen voordat u deze tekens invoert.