Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af det indbyggede kamera n112 N Håndtering af det indbyggede kamera ❑ ❑ Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller tilsmudse området på og omkring det indbyggede kamera, da det kan give en dårligere billedkvalitet. Objektivet på det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om computeren er tændt eller slukket, fordi der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af diske n113 N Håndtering af diske ❑ Fingeraftryk og støv på diskens overflade kan forårsage læsefejl. Løft altid disken ved at holde på kanten og i hullet i midten, som vist nedenfor: ❑ Der må ikke sættes en klæbeetiket på disken. En sådan etiket kan påvirke brugen af disken og medføre permanente fejl.