Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Indbygget

Fejlfinding > Indbygget kamera n130 N Indbygget kamera Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren? ❑ ❑ ❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktive program, inden du åbner et andet. På modeller med Media Gallery kan du ikke bruge et andet kameraprogram til det indbyggede kamera, mens du bruger bevægelsesfunktionen i Media Gallery. Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis det viste objekt er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren. Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder? Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis: ❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten. ❑ belastningen af CPU'en øges. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet? ❑ Billeder, der er optaget i belysning fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset. ❑ En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj. ❑ Området på og omkring det indbyggede kamera er snavset. Rengør området. Se Pleje og vedligeholdelse (side 107).

Fejlfinding > Indbygget kamera n131 N Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen? ❑ ❑ ❑ Effektindstillingerne i den anvendte software kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen til softwaren. Der er muligvis flere åbne programmer, end computeren kan håndtere. Luk de programmer, som du ikke bruger i øjeblikket. Dette problem kan opstå, når computeren benytter en strømstyringsplan, der reducerer CPU'ens ydeevne. Se Valg af strømstyringsplan (side 96), hvis du vil have oplysninger om den aktuelle strømstyringsplan. Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder i videoer, som afspilles, når computeren kører på batteristrøm? Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Slut computeren til stikkontakten. Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer? Problemet opstår, når du bruger kameraet i lys fra lysstofrør. Det skyldes en uoverensstemmelse mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden. Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre kameraets retning eller billedernes lysstyrke. I nogle programmer kan du eliminere billedflimmer ved at angive en værdi for en af kameraegenskaberne (f.eks. lyskilde, flimren osv.).