Views
8 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Italien

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Italien

Andere functies U kunt

Andere functies U kunt het toestel (en los verkrijgbare CD/MDapparatuur) ook bedienen met een bedieningssatelliet. RM-X5S (meegeleverd)/RM-X4S (los verkrijgbaar) Gebruik van de bedieningssatelliet Bevestig eerst het juiste label afhankelijk van de manier waarop u de bedieningssatelliet wilt monteren. De bedieningssatelliet werkt met knoppen en/of draairegelaars. SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND De meegeleverde lithiumbatterij plaatsen (alleen RM-X5S) Knoppen indrukken Druk op (SOURCE) (MODE) (ATT) (SOURCE) (OFF)* 2 (SOUND) (DSPL) Draai aan de knop om de richting van de infraroodstralen te wijzigen. (alleen RM-X5S) (ATT) (SOUND) (DSPL) Draai aan de VOL regelaar om het volume te regelen. Om Van bron te veranderen (radio/CD* 1 /MD* 1 /cassette) Van bediening te veranderen (radioband/CD unit* 1 /MD unit* 1 / cassetteweergaverichting) OFF (OFF) Het geluid te dempen De weergave of radioontvangst te stoppen Het geluidsmenu in te stellen Het weergave-item te wijzigen (MODE) x + zijde omhoog *1 Alleen indien de juiste los verkrijgbare apparatuur is aangesloten. *2 Indien het contactslot van uw wagen geen ACC (accessory) positie heeft, hou dan (OFF) 2 seconden lang ingedrukt om de klokindicatie uit te schakelen nadat u het contact hebt afgezet. Druk op de aan/uit-toets op het toestel om het aan te schakelen. 16 Tip Voor informatie over de lithiumbatterij, zie “Opmerkingen bij de lithiumbatterij” (pagina 26).

Door aan de bedieningssatelliet te draaien De werkingsrichting wijzigen De werkingsrichting van de bedieningselementen is af fabriek ingesteld zoals hieronder aangegeven. Verhogen SEEK/AMS regelaar Draaien en loslaten om: – Te zoeken naar het begin van tracks op een cassette. – Handmatig af te stemmen op een zender. – Tracks op de disc over te slaan.* Draaien, vasthouden en loslaten om: – De cassette snel vooruit te spoelen. – Handmatig een zender te zoeken. – Snel vooruit/achteruit naar een track te gaan.* Tip Druk op (MODE) om de weergave te starten terwijl u een band snel vooruit of achteruit spoelt. Verlagen Als u de bedieningssatelliet rechts op de stuurkolom moet monteren, kan de werkingsrichting worden omgekeerd. RM-X5S Regelaar indrukken en verdraaien Rev Nor PRESET DISC VOL SEEK AMS ATT Zet de Rev/Nor-keuzeschakelaar op “Rev”. SOURCE PRESET/ DISC regelaar RM-X4S Draai aan de regelaar en druk hem tegelijkertijd in om: – Voorinstelzenders te ontvangen. – De disc te vervangen.* * Alleen indien de juiste los verkrijgbare apparatuur is aangesloten. Druk (SOUND) gedurende 2 seconden terwijl u VOL ingedrukt houdt. 17