Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Priprema medija za

Priprema medija za snimanje Odgovarajui mediji za snimanje prikazuju se na ekranu vašeg kamkordera kao sledee ikone. Standardni medij za snimanje Ugraena memorija Alternativni medij za snimanje Memorijska kartica Napomene Ne možete odabrati odvojeno medij za snimanje video zapisa i fotografija. Izbor medija za snimanje Izaberite [Setup] [ Media Settings] [Media Select] željeni medij. Postavljanje memorijske kartice Otvorite poklopac, zatim postavite memorijsku karticu tako da klikne. Ako postavite novu memorijsku karticu, pojavie se poruka [Preparing image database file. Please wait.]. Priekajte da poruka nestane. Indikator pristupa Postavite karticu sa odseenim uglom okrenutim kao na slici. 24

Za vaenje memorijske kartice Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu. Napomene Savetujemo vam da memorijsku karticu, pri prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom, formatirate u njemu (str. 52) zbog stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci sa nje i nee se moi obnoviti. Važne podatke memorišite na raunar i sl. Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 52). Proverite smer memorijske kartice. Ako postavite memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru, mogue je ošteenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka. Prilikom postavljanja ili vaenja memorijske kartice, pazite da ne iskoi i padne. Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder SD Speed klasa "Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2) "Memory Stick PRO-HG Duo" medij — "Memory Stick XC-HG Duo" medij SD memorijska kartica SDHC memorijska kartica Class 4 ili brža SDXC memorijska kartica Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama. Napomene Kapacitet (proveren rad) Do 32 GB Do 64 GB Do 64 GB Opisano u ovom uputstvu "Memory Stick PRO Duo" medij SD kartica MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom. Video zapisi snimljeni na "Memory Stick XC-HG Duo" medije ili SDXC memorijske kartice ne mogu se importovati ili reprodukovati na raunarima ili AV ureajima koji ne podržavaju sistem datoteka exFAT * ako ih spajate na kamkorder USB kablom. Unapred proverite da li oprema podržava sistem exFAT. exFAT. Ako spojite opremu koja ne podržava sistem exFAT i pojavi se meni za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci e se tako izgubiti. * exFAT je sistem datoteka koji se koristi za "Memory Stick XC-HG Duo" medije i SDXC memorijske kartice. Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje: Ekranski indikatori tokom snimanja (str. 71) Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 57) 25