Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

26 Snimanje/reprodukcija

26 Snimanje/reprodukcija Snimanje Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeu stranu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija u ugraenu memoriju. Video zapisi se snimaju u high definition (HD) kvalitetu slike. Snimanje video zapisa Otvorite LCD displej. 1 2 Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja. Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP. Tokom snimanja video zapisa možete snimati fotografije pritiskom tastera PHOTO (Dual Capture). Napomene Ako zatvorite LCD displej za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje (samo ako je tražilo uvueno). Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati. Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa. Blic ne radi dok je kamkorder u modu (video zapis). Po završetku snimanja bie aktivni sledei indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili otkainjati mrežni adapter. – Indikator pristupa (str. 24) svetli ili treperi – Na gornjem desnom delu LCD ekrana treperi ikona medija Zavisno od postavki u [ REC Mode] i [ Frame Rate], možda neete moi da snimate fotografije. LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Meutim, pri tome može doi do manjeg seenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan sa full pixel display. Preporuuje se snimanje uz [Grid Line] podešen na [On] i upotrebu spoljnog okvira iz [Grid Line] (str. 52) kao orijentacije. Vreme snimanja, broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 57) [Media Select] (str. 24) Vreme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 52)

Snimanje fotografija 1 Otvorite LCD displej i odaberite [MODE] (fotografija). Pritiskom na taster MODE možete se prebacivati iz režima (video zapis) u režim (fotografija). 2 Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite do kraja. Kad je izoštravanje podešeno pravilno, pojavi se na LCD ekranu indikator AE/AF zadržavanja. [Flash] (str. 51) Za promenu veliine slike: [ Image Size] (str. 51) Za prikaz opcija na LCD ekranu Opcije na LCD ekranu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon ukljuenja kamkordera ili nakon prebacivanja izmeu režima snimanja video zapisa i fotografija. Dodirnite bilo gde osim tastera na LCD ekranu kako bi se prikazale informacije o ikonama sa funkcijama prikladnim za snimanje. Za prikaz opcija na LCD ekranu sve vreme: [Display Setting] (str. 51) 27