Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Automatski izbor

Automatski izbor prikladnog podešenja prema situaciji snimanja (Intelligent Auto) Vaš kamkorder snima video zapise nakon automatskog izbora najprikladnijeg podešenja za trenutni motiv ili situaciju. (Standardna postavka je [On].) Izaberite [On] 1 u donjem desnom uglu menija za snimanje video zapisa ili fotografija. 2 REC Usmerite kamkorder prema objektu i zaponite sa snimanjem. Prikazuju se ikone u skladu sa postojeim uslovima. W T REC Prepoznavanje lica: (Portrait), (Baby) Prepoznavanje scene: (Backlight), (Landscape), (Night Scene), (Spotlight), (Low light), (Macro) Prepoznavanje potresanja kamkordera: (Hodanje), (Stativ) Prepoznavanje zvuka: , (Auto Wind NR) Za iskljuenje funkcije Intelligent Auto izaberite [Off ]. AUTO OFF AUTO Za snimanje svetlijih slika od onih koje su dobijene upotrebom funkcije Intelligent Auto Izaberite [Camera/Mic] [ Manual Settings] [Low Lux]. Napomene Zavisno od uslova snimanja, kamkorder možda nee prepoznati oekivanu scenu ili objekat. Izbor formata za snimanje video zapisa Kamkorder može snimati video zapise u tri razliita formata. 1 2 Izaberite [Image Quality/Size] [ / / Setting]. Izaberite željenu postavku slike. Visoka rezolucija: Ovaj format omoguava snimke visoke rezolucije snimljene digitalnim kamkorderom. Uživajte u predivnim slikama na velikom displeju. MP4: Video zapisi ovog formata lako se reprodukuju na pametnom telefonu, uitavaju na mrežu ili web stranu. Standardna rezolucija: Ovaj format omoguava snimke standardne rezolucije snimljene digitalnim kamkorderom. Koristan je za memorisanje video zapisa na DVD disk. 34

Primena runo podesivih postavki Praktino je vršiti runo podešavanje pomou tokia MANUAL tako da se tokiu MANUAL dodeli opcija menija (standardno je podešeno [Focus]). Taster MANUAL Toki MANUAL Pritisnite MANUAL za prelazak u režim runog podešavanja. Pritiskom na taster MANUAL menja se izmeu runog i automatskog naina rada. Okrenite toki za podešavanje. Opcije kojima možete upravljati pomou tokia MANUAL 1 2 [Focus] (str. 50) [Exposure] (str. 50) [IRIS] (str. 50) [Shutter Speed] (str. 50) [AE Shift] (str. 50) [White Balance Shift] (str. 50) Dodeljivanje opcije menija tokiu MANUAL 1 2 Pritisnite i zadržite taster MANUAL na nekoliko sekundi. Okrenite toki MANUAL i izaberite opciju koju želite da dodelite. [MANUAL]: EXEC STBY Dial Setting Focus Exposure IRIS Shutter Speed AE Shift White Balance Shift RESET Izaberite [RESET] za resetovanje runo podešenih postavki. 3 Pritisnite MANUAL. – – – – Podaci o kamkorderu prikazani na LCD ekranu razlikovae se zavisno od postavki snimanja. Postavke e biti propraene sledeim ikonama. : Automatsko podešavanje : Ekspozicija se podešava runo. : Prioritet otvora blende : Prioritet brzine zatvaraa Napomene Runo podešene postavke ostaju sauvane i nakon što promenite funkciju dodeljenu tokiu MANUAL. Meutim, ako runo podesite [Exposure] nakon runog podešavanja [AE Shift], [Exposure] preuzima prioritet nad [AE Shift]. Ako podesite [Exposure], [IRIS] ili [Shutter Speed], podešenja druge dve opcije e se poništiti. [Data Code] (str. 52) 35