Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding >

Fejlfinding > Højttalere n156 N Højttalere Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på denne tastkombination igen. Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasterne Fn+F3. Bliv ved med at trykke på Fn+F4 for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. Din lydoutputenhed er muligvis konfigureret forkert. Hvis du vil skifte lydoutputenhed, kan du få vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 161).

Fejlfinding > Højttalere n157 N Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se, om du kan bruge forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? (side 156). Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres. Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug. Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra. Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne. Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. Din lydoutputenhed er muligvis konfigureret forkert. Hvis du vil skifte lydoutputenhed, kan du få vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 161).