Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Pasiruošimas tvirtinti

Pasiruošimas tvirtinti TV 1 Atjunkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus. Minkštas skudurėlis Pastaba ˎˎKad nesugadintumėte ekrano paviršiaus, padėkite televizorių į vietą, uždengtą minkštu audiniu. ˎˎTvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį, nenaudokite sraigtų, išsuktų iš ant stalo pastatomo stovo. ˎˎNuimtą ant stalo pastatomą stovą ir jo sraigtus padėkite į saugią vietą, nepasiekiamą vaikams. Jų prireiks, jei ateityje norėsite naudoti televizorių ant stalo. Nebus galimybės atskirai įsigyti ant stalo pastatomą stovą. ĮSPĖJIMAS ˎˎPrieš įjungdami televizorių įsitikinkite, ar jis yra vertikalioje padėtyje. Siekiant išvengti netolygaus vaizdo, draudžiama įjungti televizorių, kai SKE skydelis nukreiptas žemyn. ˎˎJei televizoriaus paviršius bus spaudžiamas arba sutrenktas, jis gali sulūžti arba jį galima sugadinti. ˎˎPaguldykite televizorių priekine puse žemyn ant lygaus paviršiaus, ant stalo pastatomas stovas turi kabėti virš paviršiaus krašto. Televizoriaus priekinę pusę ir ant stalo pastatomą stovą padėjus ant to paties lygaus paviršiaus, gaunama nestabili darbinė padėtis, todėl galima sugadinti televizorių. ˎˎAtjungdami ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus, tvirtai abiem rankomis laikykite už ant stalo pastatomo stovo. 2 Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo dalis. Peržiūrėkite skyrių „Dalių patikrinimas“ – „Tiekiama kartu su SU-WL450“ 5 psl. ir patikrinkite tvirtinimo dalis. Pastaba ˎˎSraigtais gerai pritvirtinkite papildomas dalis. ˎˎKai naudojate elektrinį atsuktuvą, sukimo momentą nustatykite iki 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ˎˎNepanaudotas dalis laikykite saugioje vietoje ateičiai. Kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje, išsaugokite šį vadovą. Standartinis tvirtinimas (2-a) Sraigtas (+PSW 6 x 20) Skriemulys Minkštas skudurėlis Sraigtas (+PSW 6 x 50) Diržas Kompaktiškas tvirtinimas (2-b) Tarpiklis (60 mm) Pastaba ˎˎJei naudojate šį montavimo būdą, negalėsite naudoti tam tikrų televizoriaus gale esančių jungčių. LT − 9 (LT) −

Skriemulys Minkštas skudurėlis Sraigtas (+PSW 6 x 20) Sraigtas (+PSW 6 x 20) Tarpiklis (20 mm) Diržas TV tvirtinimas prie sienos 1 Prijunkite prie TV reikiamą (-us) kabelį (-ius). Kabelius prijunkite prieš tvirtindami TV prie sienos. Kai TV bus pritvirtintas, kabelių prijungti nebegalėsite. Žr. Naudojimo instrukcijas, pateiktas su jūsų TV. Pastaba ˎˎKabelius nuvesti sienoje patikėkite licencijuotam tiekėjui. ˎˎPrieš montuodami, jungiamuosius kabelius suriškite, kad ant jų neužliptumėte. 2 Sumontuokite TV ant pagrindo. ˎˎNorėdami sužinoti ant pagrindo kabinamų skriemulių , žr. į 3 veiksmo lentelę, kuri pateikiama 8 psl. skyrelyje „Montavimo vietos pasirinkimas“. ˎˎTvirtai laikykite TV abiem rankomis ir skriemulius , prijungtus prie TV galinės pusės, atsargiai pakabinkite ant pagrindo, kad jie atitiktų angų formą. ˎˎSumontavę TV ant sienos, įsitikinkite, kad skriemuliai tvirtai užfiksuoti pagrinde. 2-a − 10 (LT) −