Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Beeldindex Geeft

Beeldindex Geeft tegelijkertijd meerdere beelden weer. 1 Druk op de (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand. 2 Druk op de (Index)-toets om het beeldindexscherm weer te geven. Druk opnieuw op de toets om een indexscherm weer te geven met meer beelden. Druk nogmaals op deze toets om beelden weer te geven met de Kalender bij weergave in [Datumweergave]. 3 Selecteer een beeld met de regeltoets en druk op z om terug te keren naar het enkelbeeldscherm. Opmerking • Als u de functie Eenvoudig weergeven selecteert terwijl u beelden bekijkt in de indexfunctie, schakelt de camera over naar de enkelbeeldfunctie. In de functie Eenvoudig weergeven kunt u geen beelden bekijken in de indexfunctie. zBeelden weergeven van de gewenste datum/map Selecteer met de regeltoets de balk aan de linkerkant en selecteer vervolgens de gewenste datum/map met v/V. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index zBeelden bekijken met de Kalender Wanneer [Weergavefunctie] ingesteld is op [Datumweergave], drukt u op de (index)- toets om beelden weer te geven met de Kalender, terwijl de index meer beelden weergeeft. • Om de maand te selecteren die u wilt weergeven, selecteert u / met de regeltoets en daarna de gewenste maand. • Om beelden weer te geven met de geselecteerde datum in de indexfunctie, selecteert u de datum met de regeltoets en drukt u op z. • Selecteer met de regeltoets en druk vervolgens op z om de Kalender te verlaten. 42 NL

Wissen Hiermee kunt u ongewenste beelden selecteren om te wissen. U kunt ook beelden wissen met de MENU-toets (pagina 75). 1 Druk op de (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand. 2 (Wissen)-toets t gewenste functie t z op de regeltoets Alle beelden in datumbereik Alle in deze map Meerdere beelden Dit beeld Sluiten Hiermee verwijdert u in een keer alle beelden in het datumbereik, de geselecteerde map. Druk op [OK] t z na stap 2. U kunt meerdere beelden selecteren en wissen. Doe na stap 2 het volgende. 1Selecteer een beeld en druk vervolgens op z. Herhaal de bovenstaande stappen tot er geen beelden meer moeten gewist worden. Selecteer een beeld met een -markering opnieuw om de -markering ongedaan te maken. 2MENU t [OK] t z Hiermee wist u het momenteel weergegeven beeld in de enkelbeeldfunctie. Hiermee annuleert u het wissen. Opmerkingen • In de functie Eenvoudig weergeven kunt u alleen het momenteel weergegeven beeld wissen. • De Weergavefunctie is ingesteld op [Mapweergave] als u het interne geheugen gebruikt voor het opnemen van beelden. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index zU kunt schakelen tussen de indexfunctie en de enkelbeeldfunctie bij het selecteren van beelden Druk op de (T)-zijde van de W/T (zoom)-toets in de indexfunctie om terug te keren naar de enkelbeeldfunctie en druk op de (Index)-toets (W) in de enkelbeeldfunctie om terug te keren naar de indexfunctie. • U kunt ook schakelen tussen de indexfunctie en de enkelbeeldfunctie in [Beveiligen], [DPOF] of [Afdrukken]. 43 NL