Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Tarkennus Tarkennustapaa

Tarkennus Tarkennustapaa voi muuttaa. Jos oikeaa tarkennusta on vaikea saada automaattitarkennuksen ollessa käytössä, käytä valikkoa. AF on lyhenne sanoista ”Auto Focus” ja tarkoittaa automaattista tarkennusta. 1 MENU t (Tarkennus) t haluttu tila (Monip.AF) (Keskip.AF) (Pistem. AF) Kamera tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla etäisyysmittarin ruudun alueilla. Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin valokuvaustilassa, tarkennetun alueen ympärille tulee vihreä kehys. AF-etäisyysmittarin ruutu • Kun kasvontunnistustoiminto on käytössä, automaattinen tarkennus kohdistuu ensisijaisesti kasvoihin. • Kun Valotusohjelma-tilassa on valittu (Vedenalainen) -tila (vain mallit DSC-W350/W360/W380/W390), tarkennustoiminto soveltuu vedenalaiseen kuvaukseen. Kun tarkennus tehdään painamalla suljinpainike puoliväliin, näkyviin tulee suuri vihreä kehys. Kamera tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen. Jos AF-lukitustoimintoa käytetään, kuvan voi sommitella halutulla tavalla. Kamera tarkentaa automaattisesti hyvin pieneen kohteeseen tai kapealle alueelle. Jos AF-lukitustoimintoa käytetään, kuvan voi sommitella halutulla tavalla. Pidä kamera tukevasti paikallaan, jotta kohde pysyy AF-etäisyysmittarin ruudussa. AF-etäisyysmittarin ruutu AF-etäisyysmittarin ruutu Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto Huomautuksia • Jos käytät [Digitaalizoomaus]- tai [AF-apuvalo]-toimintoa, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä, vaan se näkyy pisteviivana. Tällöin kamera tarkentaa näytön keskellä oleviin kohteisiin. • Jos tarkennusasetus on jokin muu kuin [Monip.AF], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää. • Tarkennustila on aina [Monip.AF] seuraavissa tilanteissa: – Älykäs automaattisäätö -tilassa – Helppo kuvaus -tilassa – Elokuvamuoto-tilassa – kun hymysuljin on käytössä – kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä]. Jatkuu r 56 FI

zNäytön reunassa oleviin kohteisiin tarkentaminen Jos kohde ei ole tarkka, toimi seuraavasti: AF-etäisyysmittarin ruutu AE/AFlukkoilmaisin 1Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on AF-etäisyysmittarin ruudun keskellä, ja tarkenna sitten kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin (AF-lukitus). 2Kun AE/AF-lukkoilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, palaa sommiteltuun kuvaan ja paina suljinpainike pohjaan. • Voit toistaa menettelyn niin monta kertaa kuin haluat, ennen kuin painat suljinpainikkeen pohjaan. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 57 FI