V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu
  • No tags were found...

V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

Mechanikai és vegyszeres gyomírtás-Szakmai Nap2007. június 29-én tartotta a NyugatdunántúliDíszfaiskolások Egyesülete, aChemtura, Dow AgroSciences, MagyarKwizda és a Prenor Kft. támogatásával aszokásos éves szakmai napját Mechanikaiés vegyszeres gyomirtás címmel.Elôadást tartottak:Ughy Péter (Vas Megyei MGSZH): Újgyomok a faiskolákbanSzilvágyi Erzsébet (Chemtura): CasoronG, Pantera 40 ECDr Hajdu Frigyes (Dow AgroSciences):Goal 2E, Lontrel 300, PerenalBakodi Gyula (Magyar Kwizda): Chikara25 WG, Clinic 480SL,Dr. Maráczi László(Prenor Kft.): Mecha ni -kai gyomirtásBoth Gyula (Prenor Kft.): Permetezésitech nikákBoth Gyula (Prenor Kft.): Leggyakrabbanhasznált vegyszeres megoldásokEbéd után gyakorlati bemutató: permetésikísérletek és gép-és eszközbemutatókerült megrendezésre.A gyommentesítés speciálishelyzetének okai:- kis területen nagy értékû kultúrák: anövényvédelmi hiba jelentôs anyagiveszteséggel jár,- faj, illetve fajtánként egyéni gyomirtásitechnológia kidolgozása,- nagyfokú érzékenységbeli különbségekfajok és fajták között,- többéves tapasztalat szükséges a felelôsdöntéshez,- kevés, illetve néhány esetben nincsengedélyezett gyomirtó szer,- a kultúrák díszítô értéke miatt nincs tolerálhatófitotoxikus hatás,- a rövid ideig tartó kultúrnövény és gyomkonkurencia sem megengedhetô (a nö -vény piaci értéke csökken),- a termesztôhelyek eltérô talajtaniadottságai (kötöttség, szervesanyag-tartalom,pH stb.),- a termesztôközegek sokfélesége,- a kijuttatási idôpont megválasztása nemmindig egyértelmû (nyugalmi vagynövekedési szakasz),- speciális gyomflóra,- különbözô életformájú gyomnövényekállandó jelenléte a díszfaiskola területén,- a gyomok fokozott terjedéséneklehetôsége díszfaiskola területén belül éskivûl,- a növények magassága és sûrûsége miatt,gyorsabban fertôzôdhet a szél által terjesztettgyommagokkal,- folyamatos gyomkelés az öntözéshatására,- öntözô víz mennyisége jelentôsenbefolyásolja a gyomirtó szerek be- éslemosódását,- a rezisztencia kialakulásának veszélyenagyobb,- a gyomirtó szer kijuttatás nehézségei,- adott területen különbözô nagyságúnövények,- érzékenyebbek a túldozírozásra,átfedésre,- háti permetezôvel a pontos dózis kijuttatásanehezebb,- fokozott figyelem a környezeti tényezôkbetartására (szél, hômérséklet),- az elsodródás komoly károkat okozhat akörnyezetben stb.EDÉNYES NEVELÉSA díszfaiskolában a növények neveléselegtöbbször a konténer telepen kezdôdik.4

More magazines by this user
Similar magazines