teknik perkayuan jilid 1 smk

bos.fkip.uns.ac.id

teknik perkayuan jilid 1 smk

3.1.4. Gambar kerja

Sumber: Pedoman Gambar Kerja, VEDC Malang,2008.

Gb. 2.21: Gambar Kerja

3.2. Penggambaran

Menurut kebiasaan dalam pandangan geometri, pada menggambar

teknik, ketentuan pandangan dalam industri kayu adalah sebagai berikut :

a. Pandangan muka dan penampang frontal dibuat di atas dan segera di

bawahnya digambar pandangan atas dan penampang horisontal.

b. Pandangan samping dan penampang vertikal umumnya dibuat di

sebelah kanan. Kalau kedudukan di sebelah kiri memberikan

keterangan yang lebih jelas, pandangan samping dan penampang

vertikal harus dibuat di sebelah kiri.

c. Pandangan samping dan penampang samping yang terlihat dari

sebelah kanan pandangan muka ditempatkan di sebelah kiri

pandangan muka. Pandangan samping dan penampang samping

yang terlihat di sebelah kiri pandangan muka, ditempatkan di sebelah

kanan pandangan muka. Susunan ini menjadi kebiasaan dalam

keadaan normal.

d. Kalau perabot mempunyai beberapa bagian, lebih-lebih pada perabot

yang bentuk dasarnya empat persegi panjang atau bujur sangkar,

maka pandangan samping dan penampang samping ditempatkan di

kanan kiri.

e. Pada perabot berbentuk dasar siku-siku, dapat dipertimbangkan dua

jalan yaitu menggambar perabot itu dalam keadaan siku atau

menggambar perabot itu dibagi dua.

32

More magazines by this user
Similar magazines