Panduan Dasar Pelesenan - Pengangkutan Perdagangan ... - SPAD

spad.gov.my

Panduan Dasar Pelesenan - Pengangkutan Perdagangan ... - SPAD

PANDUAN DASAR PELESENAN

SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM

DARAT (S.P.A.D)


Isi Kandungan

1. Tafsiran Kelas-Kelas Kenderaan 1

2. Jenis-Jenis Lesen Kenderaan Perdagangan 4

3. Dasar Pengeluaran Lesen

a. Pengangkutan Perdagangan 6

b. Pengangkutan Awam Bas 11

c. Teksi 23

d. Pengangkutan Pelancongan 32

4. Kadar Bayaran 33

5. Kadar Tambang 35

6. Senarai Semak 42

7. Arahan Semasa 62


TAFSIRAN

(Mengikut Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan dan Akta berkaitan)

LORI PEMBAWA ‘A’

Kenderaan yang membawa barangan untuk sewa atau upah bagi atau

berhubung dengan apa-apa perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.

LORI PEMBAWA ‘C’

Kenderaan yang membawa barangan sendiri bagi atau berhubungan dengan

apa-apa perdagangan atau perniagaan yang dijalankan

CONTOH JENIS LORI PEMBAWA

KENDERAAN RIGID

Cargo Truck With Tail-Lift Platform

Cargo Truck With Crane

Livestock Carrier

Pallet Truck

Tank Truck

Refrigeration Truck

Cargo Truck

Box Van

Cargo Truck With Trailer

Dump Truck

Concrete Mixer

Hookroll Truck

Concrete Pump

KENDERAAN TRELER

Prime Mover

Semi-Trailer

Tanker

Timber Jinker

Pole Trailer

Refrigerated Body

Low Loader

Cement Truck

Platform Trailer

Container Trailer

Box Trailer

Bulk Tanker

Car Transporter

Tipping Trailer

1


BAS BERHENTI-HENTI

‘bas yang berulang alik sepanjang laluan yang dibenarkan oleh Suruhanjaya

untuk membawa penumpang pada suatu perkhidmatan yang mengandungi

peringkat tambang, dengan tambang, jadual waktu dan jadual tambang

yang berasingan bagi setiap peringkat tambang

BAS EKSPRES

‘bas yang berulang-alik sepanjang laluan yang dibenarkan oleh Suruhanjaya

dengan jadual waktu dan tambang, untuk membawa penumpang mengikut

tambang berasingan pada suatu perkhidmatan yang tidak mengandungi

peringkat tambang yang jaraknya kurang daripada tiga puluh dua kilometer

BAS SEKOLAH

‘bas yang digunakan secara eksklusif untuk membawa murid atau kakitangan

sekolah atau institusi pendidikan lain’

BAS PEKERJA

‘bas yang digunakan untuk membawa pekerja-pekerja dalam mana-mana

industri ke dan dari tempat kerja mereka dan sebaliknya’

BAS PENGANTARA

‘bas yang tidak mengandungi peringkat tambang yang digunakan untuk

membawa penumpang pada suatu perjalanan pusingan mengikut tambang

berasingan dari suatu pengkalan tetap dalam jarak yang linkungannya

melebihi tujuh kilometer’

BAS MINI

‘bas yang muatannya duduknya tidak melebihi dua puluh enam orang

(termasuk pemandu) yang digunakan untuk membawa penumpang mengikut

tambang berasingan’

BAS CATAR

‘bas yang disewa seluruhnya bagi satu perjalanan yang baginya pembayaran

dibuat kepada pemunya oleh orang yang menyewa bas itu’

TEKSI

‘kenderaan motor yang muatan duduknya tidak melebihi enam orang

(termasuk pemandu) yang digunakan untuk membawa orang pada manamana

perjalanan sebagai balasan kepada satu tambang’

2


KERETA SEWA

‘kenderaan motor yang muatan duduknya tidak melebihi enam atau, dalam

kawasan yang dibenarkan oleh Suruhanjaya, dua belas orang (dalam semua

keadaan termasuk pemandunya) yang digunakan untuk membawa

penumpang pada satu perjalanan sebagai balasan kepada bayaran

berasaingan yang dibuat oleh mereka’

TEKSI LAPANGAN TERBANG

‘kenderaan motor yang muatan duduknya tidak melebihi tujuh orang

(termasuk pemandu) yang digunakan semata-mata untuk membawa orang

ke dan dari lapangan terbang sebagai balasan bagi suatu bayaran dan

dikendalikan dari suatu pangkalan tetap dalam suatu kawasan yang

dibenarkan’

TEKSI MEWAH

‘kenderaan motor yang muatan duduknya tidak melebihi tujuh orang

(termasuk pemandu) dan dikendalikan dari suatu pangkalan tetap atau

dalam suatu kawasan yang dibenarkan sebagai balasan bagu satu bayaran’

KERETA SEWA DAN PANDU

‘kenderaan motor yang disewakan bagi maksud dipandu oleh penyewa atau

penamanya’

KERETA SEWA DAN PANDU (PELANCONGAN)

‘Kenderaan bermotor yang disewakan bagi maksud dipandu oleh penyewa

atau penamanya sama ada pelancong atau bukan pelancong dan digunakan

secara eksklusif untuk membawa pelancong atau pelancong-pelancong.

BAS PERSIARAN

Bas yang digunakan secara eksklusif untuk membawa pelancong dan sebagai

balasan bagi suatu bayaran yang tiada peringkat tambang.

3


JENIS-JENIS LESEN KENDERAAN PERDAGANGAN YANG DIKELUARKAN SPAD

Kategori

Lesen

LORI

(pengangkutan

barangan – 2

jenis lesen)

Kelas Lesen

1. Pembawa A

1. Pembawa C

1. Bas Berhenti-Henti

Jenis Perkhidmatan

• Kontena (KA)

• Selain Kontena

-

-

1. Bas Catar

-

BAS

(pengangkutan

awam – 7 jenis

lesen)

1. Bas Ekspres

1. Bas Mini

• Perkhidmatan Bajet

• Perkhidmatan

Eksekutif

• Bas Mini

• Bas Mini Desa

1. Bas Pekerja

-

1. Bas Pengantara

-

1. Bas Sekolah

-

TEKSI

(pengangkutan

awam – 5 jenis

lesen)

1. Kereta Sewa

1. Kereta Sewa / Pandu

1. Teksi

-

-

• Perkhidmatan Bajet

• Perkhidmatan

Eksekutif

4


1. Teksi Lapangan

Terbang

• Perkhidmatan Bajet

• Perkhidmatan

Premier

• Perkhidmatan

Keluarga

1. Teksi Mewah /

Limosine

• Perkhidmatan Biasa

• Perkhidmatan Super

Luxury
Jumlah Jenis Lesen SPAD : 14 lesen

2 jenis lesen lori

7 jenis lesen bas

5 jenis lesen teksi

5


DASAR PENGELUARAN LESEN BARU

SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)

KENDERAAN BARANGAN

DASAR UMUM

1) Permohonan Individu dan Syarikat Milik Tunggal / Perseorangan dan Syarikat

Perniagaan Perkongsian; layak memohon maksimum 2 set lesen sahaja samada 2 set

kenderaan (2 Prime Mover dan 2 Trailer) atau 2 lesen (rigid) atau 1 set kenderaan

(1 Prime Mover dan 1 Trailer) dan 1 lesen (rigid).

2) Keperluan Modal Terkumpul / Pusingan (operasi) ialah 30% daripada harga kenderaan

yang akan dibeli.

3) Ada keperluan perkhidmatan dan mempunyai kontrak pengangkutan.

4) Tempoh sah laku lesen tidak melebihi 5 tahun.

5) Kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan bagi tempat letak kenderaan dan perhentian /

terminal.

6) Pemohon diwajibkan mengemukakan salinan Resolusi Pengarah yang telah disahkan

bagi mendapat pengesahan Penandatangan Cek.

7) Pindahmilik :

‣ Lesen individu boleh ditukarmilik kepada keluarga terdekat iaitu suami atau isteri

dan anak-anak. Bagi lain-lain anggota keluarga akan diputuskan oleh Suruhanjaya

berdasarkan merit.

‣ Surat Tawaran Kelulusan (STK) tidak boleh dipindahmilik.

‣ Pertukaran pemilikan syarikat daripada Bumiputera kepada Bukan Bumiputera

adalah tidak dibenarkan.

6


PEMBAWA A

DASAR KHUSUS PEMBAWA ‘A’

1) Dasar semasa

‣ Terbuka kepada Individu, Syarikat Perkongsian, Syarikat Sdn.Bhd, Syarikat

Bhd. dan Koperasi.

‣ Pemilikan ekuiti asing dibenarkan sehingga 49% (sekurang-kurangnya 30%

daripada ekuiti tempatan adalah Bumiputera).

‣ Bagi permohonan perkhidmatan kurier, pemilikan ekuiti asing dibenarkan

100%.

2) Kawasan operasi

‣ Pembawa A boleh beroperasi di seluruh Semenanjung Malaysia.

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Penanda ‘A’ di badan kenderaan (Prime Mover dan Trailer)

‣ Kadar Prime Mover dan Trailer adalah 1:1

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

o Individu / Syarikat Perkongsian

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

ii. Mempunyai Lesen Memandu Kenderaan Barangan (GDL) yang masih sah

tempoh.

iii. Mempunyai modal terkumpul bersamaan nilai 30% daripada harga

kenderaan yang akan dibeli.

iv. Ada keperluan perkhidmatan dan mempunyai kontrak pengangkutan.

v. 100% milik rakyat Malaysia.

o Syarikat Sdn. Bhd., Syarikat Berhad atau Koperasi

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

daripada harga kenderaan yang akan dibeli.

iv. Ada keperluan perkhidmatan dan mempunyai kontrak pengangkutan.

7


PEMBAWA A (KONTENA)

DASAR KHUSUS PEMBAWA A (KONTENA)

1) Dasar Semasa

‣ Permohonan dari Syarikat Sdn.Bhd, Syarikat Bhd dan Koperasi sahaja.

‣ Dibekukan kepada pengusaha baru

‣ Pemilikan ekuiti asing dibenar sehingga 49%.(sekurang-kurangnya 30%

daripada ekuiti tempatan adalah Bumiputera)

2) Kawasan Operasi

‣ Boleh beroperasi di seluruh Semenanjung Malaysia.

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Penanda ‘KA’ di badan kenderaan (Prime Mover dan Trailer)

‣ Penetapan nisbah Prime Mover dengan Trailer ialah 1:7 (maksimum).

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM500,000.

iii. Modal terkumpul bersamaan nilai 30% daripada harga kenderaan yang akan

dibeli.

iv. Ada keperluan perkhidmatan dan mempunyai kontrak pengangkutan.

8


PEMBAWA C

DASAR KHUSUS PEMBAWA C

1) Dasar semasa

‣ Terbuka kepada Individu, Syarikat Perkongsian, Syarikat Sdn. Bhd, Syarikat

Berhad, Badan Berkanun dan Koperasi.

‣ Berat Muatan Lori (BDM) 5,001 kg ke atas.

‣ Pemilikan ekuiti asing syarikat Pembawa C dibenarkan sehingga 100%.

2) Kawasan operasi

‣ Pembawa C hanya untuk 7 negeri berdekatan kecuali:

i. sektor kenderaan termasuk kereta, motor dan basikal;

ii. sektor bahan kimia dan bahan mudah terbakar;

iii. sektor petroleum gas dan oksigen;

iv. sektor bahan-bahan binaan; dan

v. sektor perubatan, perabut dan mesin.

3) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

o Individu / Perniagaan Milik Tunggal / Syarikat Perkongsian

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

ii. Mempunyai Lesen Memandu Kenderaan Barangan (GDL) yang masih sah

tempoh.

iii. Mempunyai modal terkumpul bersamaan nilai 30% daripada harga

kenderaan yang akan dibeli.

iv. Layak memohon maksimum 2 set lesen sahaja samada 2 set kenderaan

(2 Prime Mover dan 2 Trailer) atau 2 lesen (rigid) atau 1 set

kenderaan (1 Prime Mover dan 1 Trailer) dan 1 lesen (rigid).

v. Mengemukakan invois

o Syarikat Sdn. Bhd., Syarikat Berhad, Badan Berkanun dan Koperasi

i. Akta Berkanun / Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000.

9


iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

daripada harga kenderaan yang akan dibeli / Badan Berkanun

mempunyai Peruntukan.

iv. Mengemukakan invois.

10


DASAR PENGELUARAN LESEN BARU

SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)

BAS

DASAR UMUM

1) Permohonan Individu dan Syarikat Milik Tunggal / Perseorangan dan Syarikat

Perniagaan Perkongsian; maksimum hanya 2 lesen sahaja (jumlah keseluruhan

kelas lesen) kecuali bagi lesen Bas Sekolah.

2) Keperluan Modal Terkumpul/Pusingan (operasi) ialah 30% daripada harga

kenderaan baru.

3) Tempoh sah laku lesen tidak melebihi 5 tahun.

4) Kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan bagi tempat letak kenderaan, perhentian

/ terminal dan laluan.

5) Pemohon diwajibkan mengemukakan salinan Resolusi Pengarah yang telah

disahkan bagi mendapat pengesahan Penandatangan Cek.

6) Pindahmilik :

- Lesen individu boleh ditukarmilik kepada keluarga terdekat iaitu suami atau

isteri dan anak-anak. Bagi lain-lain anggota keluarga akan diputuskan oleh

Suruhanjaya berdasarkan merit.

- Surat Tawaran Kelulusan (STK) tidak boleh dipindahmilik.

- Pertukaran pemilikan syarikat (pemilikan ekuiti) daripada bertaraf

Bumiputera kepada Bukan Bumiputera adalah tidak dibenarkan.

7) Pemohon lesen bas ekspres, bas berhenti-henti, bas mini dan bas pengantara

dikehendaki mengemukakan Kajian Pasaran yang merangkumi justifikasi

keperluan, peta laluan dipohon beserta maklumat lesen pengusaha lain (Nama

syarikat, jumlah lesen / bilangan lesen) yang beroperasi di laluan yang sama.

8) Pemilikan ekuiti asing dalam pemilikan lesen perkhidmatan pengangkutan

awam adalah tidak dibenarkan kecuali bas persiaran.

9) Permohonan pemilikan lesen pengangkutan awam yang berteknologi tinggi,

pemilikan ekuiti asing adalah dibenarkan sehingga 100%.

11


PENGANGKUTAN AWAM

BAS BERHENTI-HENTI

DASAR KHUSUS BAS BERHENTI-HENTI

1) Dasar semasa

‣ Terbuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi.

‣ Dibuka (kecuali Kuala Lumpur).

‣ Pembekuan Lesen Bas Berhenti-Henti di Kuala Lumpur.

2) Kawasan operasi

‣ Tertakluk kepada kawasan dipohon dan diluluskan oleh SPAD.

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia untuk dilesenkan : ≤ 3 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan : ≤ 15 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Warna Korporat syarikat

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan baru.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

v. Ada keperluan kepada perkhidmatan tersebut di laluan yang dipohon.

12


BAS CATAR

DASAR KHUSUS BAS CATAR

1) Dasar semasa

‣ Terbuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi.

‣ Bagi pengusaha yang telah memiliki lesen bas berhenti-henti, jumlah lesen

catar yang boleh dipertimbangkan tidak melebihi 30% daripada jumlah

lesen bas berhenti-henti yang sedia ada.

‣ Pemohon yang memohon lesen catar secara berasingan (tidak mempunyai

lesen bas berhenti-henti) hendaklah memberikan justifikasi keperluan lesen

bas catar, seperti mempunyai kontrak pengangkutan dengan pihak yang

memerlukan perkhidmatan catar dan lain-lain justifikasi yang berkaitan.

2) Kawasan operasi

‣ Seluruh Semenanjung Malaysia

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia untuk dilesenkan : ≤ 3 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan : ≤ 15 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Warna Korporat syarikat.

‣ Tulisan ‘Bas Catar’ di Badan Bas .

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan baru.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

v. Ada keperluan kepada perkhidmatan tersebut di laluan yang dipohon.

5) Syarat Khas

‣ Bas catar dibenarkan menggantikan bas yang rosak di laluan yang

diluluskan kepada syarikat yang sama.

‣ Senarai nama penumpang hendaklah disertakan di dalam bas bagi tujuan

pemeriksaan;

13


‣ Bagi jarak perjalanan melebihi 300 km atau 4 jam berterusan hendaklah

mempunyai pemandu kedua dan Buku Log;

‣ Hendaklah mengambil perlindungan insurans mengikut Bahagian IV 90 dan

91 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 semasa membawa penumpang;

‣ Mempunyai cukai jalan yang sah; dan

‣ Memasang alat Global Positioning System (GPS) pada kenderaan yang

dilesenkan.

‣ Tidak dibenarkan beroperasi di terminal-terminal bas.

14


BAS EKSPRES

DASAR KHUSUS BAS EKSPRES

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi.

‣ Pembekuan Lesen Bas Ekspres di laluan utama :

- Kuala Lumpur – Johor Bahru;

- Kuala Lumpur – Kota Bahru;

- Kuala Lumpur – Butterworth.

‣ 3 jenis perkhidmatan Bas Ekspres diperkenalkan iaitu :

- Perkhidmatan Ekonomi;

- Perkhidmatan Eksekutif;

- Perkhidmatan Perdana.

2) Kawasan operasi

‣ Tertakluk kepada kawasan yang dipohon dan diluluskan oleh SPAD.

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia untuk dilesenkan : ≤ 3 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan : ≤ 10 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Warna Korporat syarikat.

‣ Tulisan ‘Ekonomi’, ‘Eksekutif’ atau ‘Perdana’ di badan kenderaan.

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan baru.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

v. Ada keperluan kepada perkhidmatan tersebut di laluan yang dipohon.

5) Syarat Khas

‣ Agen tiket dan tiket perlu didaftarkan.

‣ Bagi jarak perjalanan melebihi 300 km atau 4 jam berterusan hendaklah

mempunyai pemandu kedua dan Buku Log;

‣ Hendaklah mengambil perlindungan insurans mengikut Bahagian IV 90 dan

91 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 semasa membawa penumpang;

15


‣ Mempunyai cukai jalan yang sah; dan

‣ Memasang alat Global Positioning System (GPS) pada kenderaan yang

dilesenkan.

16


BAS MINI

DASAR KHUSUS BAS MINI

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi.

‣ Dibuka (kecuali Kuala Lumpur)

2) Kawasan operasi

‣ Tertakluk kepada kawasan dipohon dan diluluskan SPAD (kecuali Kuala

Lumpur.)

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia untuk dilesenkan : ≤ 7 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan : ≤ 15 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Warna Korporat syarikat

‣ Tulisan ‘Bas Mini’ di badan kenderaan

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan baru.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

v. Ada keperluan kepada perkhidmatan tersebut di laluan yang dipohon.

17


DASAR KHUSUS BAS MINI DESA

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Individu, Syarikat Perkongsian dan Koperasi.

‣ Individu / perkongsian hanya boleh memiliki 1 lesen.

2) Kawasan operasi

‣ Kawasan luar bandar atau pekan kecil yang tidak mempunyai pengangkutan

awam.

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia kenderaan : ≤ 20 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Muatan tempat duduk : ≤ 26 tempat duduk.

‣ Warna Bas Mini Desa : Merah Biru

4) Kadar Tambang

‣ RM2.00 seorang (maksimum)

5) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000 (kecuali individu).

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan baru.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

v. Ada keperluan kepada perkhidmatan tersebut di laluan yang dipohon.

18


BAS PENGANTARA

DASAR KHUSUS BAS PENGANTARA

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi.

2) Kawasan operasi

‣ Syarat lingkungan perjalanan tidak melebihi 7 km dari pangkalan.

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia untuk dilesenkan : ≤ 7 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan : ≤ 15 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Warna Korporat syarikat

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

kos kenderaan baru.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

v. Ada keperluan kepada perkhidmatan tersebut di laluan yang dipohon.

19


BAS PEKERJA

DASAR KHUSUS BAS PEKERJA

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Individu, Syarikat Perkongsian, Syarikat Sdn Bhd, Syarikat

Berhad dan Koperasi.

‣ Syarikat Pengeluaran yang memohon di benarkan satu lesen Bas Pekerja 12

tempat duduk.

‣ Hanya sebuah bas pekerja bagi satu kilang.

2) Kawasan operasi

‣ Tertakluk kepada kawasan yang dipohon dan diluluskan oleh SPAD

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Tiada had usia kenderaan ditetapkan. (kelulusan PUSPAKOM)

‣ Warna Bas Pekerja hendaklah diwarnakan dengan warna Biru Muda

(Datsun Light Blue No.S 8588)

‣ Dibenarkan warna korporat dengan kebenaran SPAD.

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

o Individu / Syarikat Perkongsian

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

ii. Mempunyai modal terkumpul bersamaan nilai 30% kos kenderaan baru.

iii. Mempunyai Lesen Memandu Kenderaan Awam (PSV) yang masih sah

tempoh.

iv. Layak memohon 2 lesen sahaja. (jumlah keseluruhan kelas lesen)

v. Ada keperluan perkhidmatan dan mempunyai kontrak pengangkutan.

vi. 100% milik rakyat Malaysia.

o Syarikat Sdn. Bhd., Syarikat Berhad, Koperasi

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM100,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

kos kenderaan baru.

iv. Ada keperluan perkhidmatan dan mempunyai kontrak pengangkutan.

vi. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

20


BAS SEKOLAH

DASAR KHUSUS BAS SEKOLAH

1) Dasar semasa

i. Dibuka kepada Individu, Syarikat Perkongsian, Syarikat Sdn Bhd, Syarikat

Berhad dan Koperasi.

ii. Permohonan dari sekolah antarabangsa dibenarkan.

2) Kawasan operasi

‣ Tertakluk kepada kawasan yang dipohon dan diluluskan oleh SPAD.

3) Usia Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia untuk dilesenkan : ≤ 20 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan: ≤ 30 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Warna Bas Sekolah ialah warna Amber. (Kaedah-Kaedah bas Sekolah

(Warna dan Tanda) 1987)

‣ Dibenarkan warna korporat dengan kebenaran SPAD.

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

o Individu / Syarikat Perkongsian

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

ii. Mempunyai modal terkumpul bersamaan nilai 30% kos kenderaan baru.

iii. Tidak diwajibkan mempunyai Lesen Memandu Kenderaan Awam (PSV).

iv. Layak memohon lebih daripada 2 lesen.

v. 100% milik rakyat Malaysia.

vi. Ada Keperluan Perkhidmatan dan Pengesahan dari Pihak Sekolah atau

Persatuan PIBG.

o Syarikat Sdn. Bhd., Syarikat Berhad, Koperasi

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM100,000. Mempunyai

modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan baru.

iii. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

iv. Ada Keperluan Perkhidmatan dan Pengesahan dari Pihak Sekolah atau

Persatuan PIBG.

21


PELANCONGAN

BAS PERSIARAN

DASAR KHUSUS BAS PERSIARAN

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd sahaja.

2) Kawasan operasi

‣ Seluruh semenanjung Malaysia.

3) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Had usia untuk dilesenkan : ≤ 3 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan : ≤ 12 tahun dari tarikh pendaftaran kenderaan.

‣ Warna Bas Persiaran ialah warna hijau (1/3 dari badan bas)

‣ Tulisan ‘Bas Persiaran’ di badan kenderaan

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Pemohon sekurang-kurangnya mempunyai Lesen Perniagaan Pelancongan

Dalam Negeri yang diluluskan oleh Suruhanjaya Pelancongan di bawah Akta

Industri Pelancongan 1992

iii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM200,000.

iv. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan baru.

5) Syarat Khas

‣ Bagi jarak perjalanan melebihi 300 km atau 4 jam berterusan hendaklah

mempunyai pemandu kedua dan Buku Log;

‣ Syarikat dikehendaki menyediakan pemandu pelancong dan alat pembesar

suara dalam setiap perjalanan.

‣ Hendaklah mengambil perlindungan insurans mengikut Bahagian IV 90 dan

91 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 semasa membawa penumpang;

‣ Mempunyai cukai jalan yang sah; dan

‣ Memasang alat Global Positioning System (GPS) pada kenderaan yang

dilesenkan.

22


DASAR PENGELUARAN LESEN BARU

SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)

PENGANGKUTAN AWAM

TEKSI

DASAR UMUM

1) Permohonan Individu dan Syarikat Milik Tunggal / Perseorangan dan Syarikat

Perniagaan Perkongsian; maksimum hanya 1 lesen Teksi atau Kereta Sewa

sahaja. Tiada had lesen bagi Syarikat Sdn. Bhd. atau Bhd.

2) Keperluan Modal Terkumpul / Pusingan (operasi) ialah 30% daripada harga

kenderaan baru.

3) Tempoh sah laku lesen tidak melebihi 7 tahun bagi kelas lesen teksi dan

kereta sewa manakala 5 tahun bagi kelas lesen teksi lapangan terbang, teksi

mewah dan kereta sewa dan pandu.

4) Kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan bagi tempat letak kenderaan dan

perhentian / terminal (kecuali bagi pemilikan lesen teksi / kereta sewa

individu).

5) Pemohon diwajibkan mengemukakan salinan Resolusi Pengarah yang telah

disahkan bagi mendapat pengesahan Penandatangan Cek.

6) Pindahmilik :

- Lesen individu boleh ditukarmilik kepada keluarga terdekat iaitu suami atau

isteri dan anak-anak. Bagi lain-lain anggota keluarga akan diputuskan oleh

Suruhanjaya berdasarkan merit.

- Surat Tawaran Kelulusan (STK) tidak boleh dipindahmilik.

- Pertukaran pemilikan syarikat daripada Bumiputera kepada Bukan

Bumiputera adalah tidak dibenarkan.

23


KERETA SEWA

DASAR KHUSUS KERETA SEWA

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Individu, Syarikat Perkongsian, Syarikat Sdn Bhd, Syarikat

Berhad dan Koperasi.

‣ Pengeluaran lesen kereta sewa dibuka mengikut keperluan.

2) Kawasan operasi

‣ Seluruh Semenanjung Malaysia dan mesti kembali semula ke pangkalan.

3) Sistem tambang

‣ Sistem kadar tambang Kereta Sewa di seluruh Semenanjung Malaysia

dikira mengikut jarak (tambang baru berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2009).

4) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Tiada had usia kenderaan ditetapkan. (kelulusan PUSPAKOM)

‣ Bumbung kenderaan berwarna kuning. (kecuali kereta sewa Johor

bumbung berwarna putih dan biru muda pada badan kenderaan)

5) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

o Individu/Syarikat Perkongsian

i. Warganegara Malaysia berumur tidak melebihi 60 tahun dan sihat tubuh

badan.

ii. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

iii. Mempunyai modal terkumpul bersamaan nilai 30% kos kenderaan.

iv. Layak memohon 1 lesen sahaja.

v. Pengalaman memandu bagi tempoh 5 tahun

vi. Tidak menjawat sebarang jawatan Kerajaan.

vii. Mempunyai Lesen Memandu Kenderaan Awam (PSV) yang masih sah

tempoh.

viii. Bersih daripada kesalahan jenayah, dadah serta kesalahan lalu lintas.

o Syarikat Sdn. Bhd., Syarikat Berhad, Koperasi

v. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

vi. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM50,000.

24


vii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

kos kenderaan.

viii. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

25


KERETA SEWA / PANDU

DASAR KHUSUS KERETA SEWA / PANDU

1) Dasar semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi.

‣ Mempunyai perjanjian kontrak dengan Kerajaan Negeri atau Kerajaan

Persekutuan atau syarikat swasta untuk membawa pegawai atau

kakitangan syarikat tersebut sahaja.

2) Kawasan Operasi

‣ Seluruh Semenanjung Malaysia

3) Kenderaan dan tanda pengenalan

‣ Jenis kenderaan, had usia kenderaan dan tanda pengenalan adalah tertakluk

kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi kontrak

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Mempunyai kontrak / konsesi / perjanjian daripada Kerajaan Negeri atau

Kerajaan Persekutuan atau syarikat-syarikat swasta

ii. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

iii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM50,000.

iv. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

kos kenderaan.

v. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia

26


TEKSI

DASAR KHUSUS TEKSI

1) Dasar Semasa

‣ Dibuka kepada Individu, Syarikat Perkongsian, Syarikat Sdn Bhd, Syarikat

Berhad dan Koperasi.

‣ Pengeluaran lesen teksi dibuka mengikut keperluan.

‣ Jenis Perkhidmatan

i. Perkhidmatan Bajet ;

ii. Perkhidmatan Premier; (pengeluaran lesen telah diberhentikan)

iii. Perkhidmatan Eksekutif.

2) Kawasan Operasi

‣ Teksi Bajet : Zon Lembah Klang (termasuk Seremban), Zon Johor

Bahru, Zon Pulau Pinang, Zon Melaka dan Zon Kuala

Terengganu. (kecuali di lapangan terbang)

‣ Teksi Eksekutif :

Seluruh Semananjung Malaysia kecuali di lapangan

terbang.

3) Sistem Tambang

‣ Meter beresit.

‣ Kupon (kadar tambang mengikut zon).

4) Tanda Pengenalan

‣ Tanda nama (body marking) jenis perkhidmatan teksi serta nama syarikat

/ koperasi / individu tertera pada kedua-dua pintu hadapan kenderaan.

‣ Warna Kenderaan:

‣ Teksi Bajet : ‣ Merah Putih

‣ Jalur Gemilang –

‣ Merah (Reflex Blue 11334: nexa autocolour) Biru

(Chili Red A00158; ICI Paint) bagi teksi individu

‣ Penggunaan warna korporat untuk syarikat yang

mempunyai bilangan lesen teksi melebihi 250 unit.

‣ Teksi Eksekutif Candy Blue CT005 - Special Colour; mercury paints.

Kesemua teksi disyaratkan supaya mempamerkan tanda pengenalan pemandu.

Syarat ini dikuatkuasakan melalui Kaedah-kaedah Kenderaan Perkhidmatan Awam

27


(pelesenan dan kelakuan pemandu, konduktor dan penumpang) pindaan 1991

berkuat kuasa mulai Ogos 1991. Tujuan untuk membolehkan penumpang membuat

aduan apabila pemandu melakukan kesalahan dan memudahkan penguatkuasaan

oleh agensi penguatkuasaan.

5) Usia Kenderaan

‣ Had usia untuk dilesenkan : 3 tahun dan ke bawah dari tarikh pendaftaran

kenderaan.

‣ Had usia ganti kenderaan : 10 tahun dan ke bawah dari tarikh pendaftaran

kenderaan.

6) Jenis Kenderaan

‣ Kapasiti :

i. Teksi Bajet : kenderaan nasional berkuasa 1500 c.c

ii. Teksi Eksekutif : kenderaan berkuasa 1,950 c.c ke atas

Jenis

Saloon

Multi Utilities

Vehicle (MUV)

Model Kenderaan

Nissan Cefiro, Mercedez Benz E200, Hyundai Sonata 2.4L,

Proton Perdana, Nissan Sylphy 2.0 CVTC

Toyota Alphard, Mazda 5LC, Naza Ria, Nissan Serena

2.0L, Toyota Innova, Mercedez Vito 119, Hyundai Grand

Starex, Naza Citra

‣ Muatan tempat duduk :

i. Teksi Bajet : 4 penumpang, 5 tempat duduk termasuk pemandu.

ii. Teksi Eksekutif : Saloon - 4 penumpang, 5 tempat duduk termasuk

pemandu

MUV

- 6 penumpang, 7 tempat duduk termasuk

Pemandu

7) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

o Individu/Syarikat Perkongsian

i. Warganegara Malaysia berumur tidak melebihi 60 tahun dan sihat tubuh

badan.

ii. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

28


iii. Mempunyai modal terkumpul bersamaan nilai 30% kos kenderaan.

iv. Layak memohon 1 lesen sahaja.

v. Pengalaman memandu bagi tempoh 5 tahun

vi. Tidak menjawat sebarang jawatan Kerajaan.

vii. Mempunyai Lesen Memandu Kenderaan Awam (PSV) yang masih sah tempoh.

viii. Bersih daripada kesalahan jenayah, dadah serta kesalahan lalu lintas.

o Syarikat Sdn. Bhd., Syarikat Berhad, Koperasi

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM50,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30% kos

kenderaan.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

29


TEKSI LAPANGAN TERBANG

DASAR KHUSUS TEKSI LAPANGAN TERBANG

1) Dasar Semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi.

‣ Dibuka atas keperluan.

2) Kawasan Operasi

‣ Berpangkalan di lapangan terbang

3) Jenis Perkhidmatan

i. Perkhidmatan Bajet

ii. Perkhidmatan Premier

iii. Perkhidmatan Keluarga

4) Sistem Tambang

‣ Menggunakan sistem kupon.

5) Kenderaan dan Tanda Pengenalan

‣ Kapasiti kenderaan berkuasa 1,950 c.c ke atas

‣ Tiada had usia kenderaan ditetapkan (lulus PUSPAKOM)

‣ Tanda pengenalan kenderaan tertakluk kepada penetapan SPAD

6) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM50,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

kos kenderaan.

iv. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

30


TEKSI MEWAH / LIMOSINE

DASAR KHUSUS TEKSI MEWAH / LIMOSINE

1) Dasar Semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd, Syarikat Berhad dan Koperasi Berhad

sahaja.

‣ Jenis Perkhidmatan

• Perkhidmatan Biasa – mempunyai kontrak perkhidmatan

• Perkhidmatan Super Luxury

2) Kawasan Operasi

- Berpangkalan di hotel-hotel bertaraf 4 bintang dan ke atas (Perkhidmatan

Biasa).

- Berpangkalan di pejabat operasi atau depoh (perkhidmatan super luxury)

3) Sistem Tambang

- Tertakluk kepada kontrak perkhidmatan dan persetujuan antara kedua-dua

pihak. (Perkhidmatan Biasa)

- Ditetapkan oleh penyedia perkhidmatan. (perkhidmatan Super Luxury)

4) Jenis Kenderaan

‣ Perkhidmatan Biasa: Kapasiti kenderaan berkuasa 1,950 c.c ke atas.

‣ Perkhidmatan Super Luxury: Rolls Royce, Bentley, Maybach, Mercedes S

Class, BMW 7 Series ke atas, Ferrari, Maserati, Porsche Cayenne dan

Lexus 460.

5) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

i. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

ii. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM50,000.

iii. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan dengan 30%

kos kenderaan.

iv. Mempunyai Kontrak dengan Hotel bertaraf 4 bintang dan ke atas bagi

perkhidmatan biasa.

v. Mempunyai ekuiti 100% milik rakyat Malaysia.

31


KENDERAAN PELANCONGAN

DASAR KHUSUS KERETA SEWA / PANDU PELANCONGAN

1) Dasar Semasa

‣ Dibuka kepada Syarikat Sdn Bhd sahaja.

‣ Pemohon mesti mempunyai lesen perniagaan pelancongan dalam negeri yang

diluluskan oleh Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan

1992.

2) Kawasan Operasi

‣ Seluruh Semenanjung Malaysia

3) Kenderaan dan tanda pengenalan

‣ Jenis kenderaan, had usia kenderaan dan tanda pengenalan adalah tertakluk

kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pesuruhjaya Pelancongan di

bawah Akta Industri Pelancongan 1992.

4) Kriteria-Kriteria Pemohon Yang Layak

I. Mempunyai kontrak lesen perniagaan pelancongan dalam negeri yang

diluluskan oleh Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri

Pelancongan 1992.

II. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM).

III. Mempunyai modal berbayar tidak kurang RM50,000.

IV. Mempunyai modal terkumpul atau yuran terkumpul bersamaan nilai 30%

kos kenderaan.

32


KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN PELESENAN

Jadual Kelima – Yuran, Tambang dan Kadar

Kaedah 4A, 8(2), 10 (2), 15, 35A, 39A, 42A, 42B, 42C (2)

JUMLAH YURAN

KETERANGAN SEMENANJUNG SABAH SARAWAK

YURAN

Borang permohonan Percuma Percuma Percuma

Bayaran proses RM 10.00 /

permohonan

RM 10.00 /

permohonan

RM 10.00 /

permohonan

Bayaran surat

kelulusan

RM 20.00 /

kelulusan

RM 15.00 /

kelulusan

RM 15.00 /

kelulusan

Salinan dokumen

yang disahkan benar

RM 10.00 /

dokumen

RM 10.00 /

dokumen

RM 10.00 /

dokumen

Lesen pendua RM 20.00 / lesen RM 20.00 / lesen RM 20.00 / lesen

Set jadual tambang RM 10.00 / set RM 10.00 / set RM 10.00 / set

(teksi dan kereta

sewa)

Lesen bas berhenti / RM 20.00 / setahun RM 20.00 / setahun RM 20.00 / setahun

bas ekspres / bas

pekerja / bas mini /

bas catar / bas

pengantara

Lesen bas sekolah RM 10.00 / setahun RM 20.00 / setahun RM 20.00 / setahun

Lesen kereta sewa RM 10.00 / setahun RM 20.00 / setahun RM 10.00 / setahun

Lesen teksi

RM 10.00 / setahun RM 10.00 / setahun RM 10.00 / setahun

Lesen teksi mewah / RM 20.00 / setahun RM 20.00 / setahun RM 20.00 / setahun

teksi lapangan

terbang / kereta

sewa pandu

Lesen pembawa A RM 20.00 / setahun RM 20.00 / setahun RM 20.00 / setahun

dan pembawa C

33


Cetakan lesen RM 50.00 / lesen RM 50.00 / lesen RM 50.00 / lesen

Permohonan semula RM 50.00 / lesen RM 50.00 / lesen RM 50.00 / lesen

(permohonan

membaharui yang

dikemukakan setelah

tamat tempoh lesen

semasa)

Kad pemandu RM 5.00 / pemandu RM 5.00 / pemandu RM 5.00 / pemandu

Semua bayaran hendaklah menggunakan wang pos/kiriman wang atau draf

bank atas nama “Kumpulan Wang SPAD

34


KADAR TAMBANG PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN AWAM

Sumber Rujukan:

‣ Jadual Kelima (Yuran, Tambang dan Kadar) Kaedah-kaedah kenderaan

bermotor (Pengangkutan Perdagangan) 1959

‣ Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Kadar

Tambang) 2000

KADAR TAMBANG TEKSI

Jenis Perkhidmatan

Perkhidmatan Bajet

• 1,450 cc ke atas

• Kenderaan Nasional

Kadar Tambang

Pulau Pinang

• 1km / 3 minit pertama RM 4.00

• 115 meter / 21 saat berikutnya 10 sen

• Tambahan 50% DARI 12 am – 6 am

Lembah Klang, Johor Bahru, Bandaraya Melaka dan

Kuala Terengganu

• 1km / 3 minit pertama RM 3.00

• 115 meter / 21 saat berikutnya 10 sen

• Tambahan 50% dari 12 am – 6 am

Perkhidmatan Premier • 1km / 2 minit pertama RM 4.00

• 1,950 cc ke atas • 150 meter / 45 saat berikutnya 20 sen

• Tambahan 50% dari 12 am – 6 am

Perkhidmatan Keluarga • 1 km / 2 minit pertama RM 5.00

• 150 meter / 45 saat berikutnya 30 sen

• Tambahan 50% dari 12 am – 6 am

Perkhidmatan Eksekutif • 1 km / 2 minit pertama RM 6.00

• 1,950 cc ke atas • 150 meter / 45 saat berikutnya 20 sen

• Saloon & MUV

• Tambahan 50% dari 12 am – 6 am

Teksi Mewah (4 silinder) • 1 km pertama 50 sen

• 1,950 cc ke atas • 500 meter berikutnya 25 sen

• Setiap minit menunggu 5 sen

• Tambahan 50% dari 12 am – 6 am

35


Teksi Mewah (6 silinder) • 1 km pertama 70 sen

• 1,950 cc ke atas • 500 meter berikutnya 35 sen

• Setiap minit menunggu 5 sen

• Tambahan 50% dari 12 am – 6 am

Kereta Sewa

• Jarak km x 25 sen + 50 sen caj tambahan setiap

penumpang (hawa dingin)

• Jarak km x 21.6 sen + 50 sen caj tambahan setiap

penumpang (tanpa hawa dingin)

• Tambahan 50% dari 12 am – 6 am

*Sistem Tambang Teksi menggunakan sistem meter beresit atau sistem kupon

LAIN-LAIN CAJ BAGI PERKHIDMATAN TEKSI

No. Kriteria Bayaran yang perlu

dibayar oleh penumpang

1. Bagi penumpang melebihi dua orang Dimansuhkan

2. Bagi tiga kanak-kanak di bawah umur dua belas Dimansuhkan

tahun

3. Bagi semua bagasi yang diletakkan di dalam but Dimansuhkan

4. Bagi bagasi tangan Percuma

5. Bagi bayi dalam pangkuan Percuma

6. Di antara pukul 12 tengah malam dan 6.00 pagi Tambahan 50% ke atas

kadar yang ditetapkan

7. Bagi setiap sewaan yang melibatkan bayaran Kadar tol yang berkenaan

tol

8. Bagi setiap sewaan yang diatur melalui telefon Tambahan RM 2 bagi

keseluruhan perjalanan

9. Bagi membawa penumpang ke Lapangan Tambahan RM 12 bagi

Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur dan keseluruhan perjalanan

Terminal Tambang Murah (LCCT)

10. Bagi membawa penumpang ke Lapangan Dimansuhkan

Terbang Antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah,

Subang

11. Bagi penumpang ke Lapangan Terbang Tambahan RM 7 bagi

36


Antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang

keseluruhan perjalanan

LAIN-LAIN CAJ BAGI PERKHIDMATAN KERETA SEWA

No. Kriteria Bayaran yang perlu

dibayar oleh penumpang

1. Bagi bayi dalam pangkuan Percuma

2. Bagi bagasi tangan Percuma

3. Di antara pukul 12 tengah malam dan 6.00 pagi Tambahan 50% ke atas

kadar yang ditetapkan

4. Bagi setiap sewaan yang melibatkan bayaran Kadar tol yang berkenaan

tol

5. Bagi setiap sewaan yang diatur melalui telefon Tambahan RM 2 bagi

keseluruhan perjalanan

6. Bagi membawa penumpang ke Lapangan

Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur dan

Tambahan RM 12 bagi

keseluruhan perjalanan

Terminal Tambang Murah (LCCT)

7. Bagi penumpang ke Lapangan Terbang

Antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang

Tambahan RM 7 bagi

keseluruhan perjalanan

*Kadar tambahan 50% bagi perjalanan tengah malam antara pukul 12 tengah

malam hingga 6.00 pagi dikira dalam tempoh tersebut sahaja, tidak termasuk

masa naik/turun sama ada sebelum atau selepas tempoh yang ditentukan.

KADAR TAMBANG BAS SEKOLAH

Bandar

Jenis Perkhidmatan

Kadar Tambang

Kadar bulanan bagi perjalanan pergi

dan balik

• Setiap km pertama RM 27.43

• Setiap km berikutnya RM 2.02

Kadar harian bagi perjalanan sehala

• Setiap km pertama 62 sen(RM 0.62)

• Setiap km berikutnya 5 sen(RM 0.05)

37


Luar Bandar

Kadar bulanan bagi perjalanan pergi

dan balik

• Setiap km pertama RM 20.61

• Setiap km berikutnya RM 2.02

Kadar harian bagi perjalanan sehala

• Setiap km pertama 47 sen (RM 0.47)

• Setiap km berikutnya 5 sen (RM

0.05)

*Bas sekolah berhawa dingin dibenarkan tambahan tambang 30% (dikira

daripada jumlah kadar tambang keseluruhan perjalanan)

KADAR TAMBANG BAS EKSPRES

Jenis Perkhidmatan

Kadar Tambang

Bas Ekspres (lebih 32 km) • Jarak km x 8.5 sen (RM 0.85)

Bas Ekspres Eksekutif (lebih 32 km) • Jarak km x 0.15 sen

LAIN-LAIN CAJ

Kriteria

Kanak-kanak di bawah umur 7 tahun

Kanak-kanak di bawah umur 7 tahun

atau lebih tetapi di bawah 12 tahun

Orang kurang upaya (OKU) dan warga

tua 60 tahun ke atas

Bayaran yang perlu dibayar oleh

penumpang

Percuma

75% harga daripada kadar yang

ditetapkan

75% harga daripada kadar yang

ditetapkan

KADAR TAMBANG BAS BERHENTI-HENTI

Jenis Perkhidmatan

Sekitar Kuala Lumpur

Kadar Tambang

Zon 1: • RM 1.10 (hawa dingin)

• RM 1.00 (tanpa hawa dingin)

38


Lain – lain tempat

Zon 2: • RM 1.90 (hawa dingin)

• RM 1.70 (tanpa hawa dingin)

Zon 3: • RM 2.50 (hawa dingin)

• RM 2.20 (tanpa hawa dingin)

Zon 4: • RM 3.10 (hawa dingin)

• RM 2.70 (tanpa hawa dingin)

Berhawa dingin

• 2 km pertama 94 sen

• Setiap km berikutnya 9.4 sen

Tanpa Hawa dingin

• 2 km pertama 62 sen

• Setiap km berikutnya 9.4 sen

LAIN-LAIN CAJ

Kriteria

Kanak-kanak di bawah umur 7 tahun

Kanak-kanak di bawah umur 7 tahun

atau lebih tetapi di bawah 12 tahun

Murid berpakaian seragam sekolah

rendah atau menengah

Orang kurang upaya (OKU) dan warga

tua 60 tahun ke atas

Penumpang yang membeli pas bulanan

atau pas mingguan bagi perjalanan yang

melalui sekurang-kurangnya 3 zon

masing-masing untuk tempoh satu bulan

atau satu minggu

Bayaran yang perlu dibayar oleh

penumpang

Percuma

½ harga daripada kadar yang ditetapkan

½ harga daripada kadar yang ditetapkan

½ harga daripada kadar yang ditetapkan

Tidak kurang 20% daripada kadar yang

ditetapkan

39


• Zon 1

Kawasan di dalam lingkungan jarak tidak lebih daripada 4.5 km dari pusat

bandar diukur dari Masjid Jamek

• Zon 2

Kawasan di dalam lingkugan jaraknya lebih daripada 4.5 km dan kurang

daripada 10 km dari pusat bandar diukur dari Masjid Jamek

• Zon 3

Kawasan di dalam lingkungan yang jarak lebih daripada 10 km dan kurang

daripada 14 km dari pusat bandar diukur dari Masjid Jamek

• Zon 4

Kawasan di dalam lingkungan yang jarak lebih daripada 14 km dan kurang

daripada 19 km dari pusat bandar diukur dari Masjid Jamek

BAS MINI

(a) Berhawa dingin: RM 1.00 bagi satu arah perjalanan

(b) Tanpa hawa dingin: 90 sen (RM 0.90) bagi satu arah perjalanan

BAS PENGANTARA

(a) 60 sen (RM 0.60) bagi satu pusingan perjalanan (tidak melebihi 7 kilometer)

Bantuan dan subsidi yang disediakan oleh Kerajaan kepada pengusaha

pengangkutan awam adalah seperti berikut:

(a) Pemberian subsidi harga diesel, petrol dan NGV. Harga diesel ditetapkan

pada kadar RM 1.43/liter, petrol RM 1.92/liter dan NGV RM 0.68/liter

dengan subsidi yang ditanggung oleh Kerajaan pada tahun 2008 hampir RM

26.3 billion;

(b) Pengurangan bayaran tol sehingga 50% bagi semua bas selama dua tahun

mulai 15 September 2008 dan menyebabkan Kerajaan terpaksa membayar

pampasan kepada syarikat konsesi tol berjumlah RM 45 juta setahun;

(c) Pengecualian cukai jualan sebanyak 10% ke atas pembelian bas-bas baru

mulai 30 Ogos 2008;

(d) Pengecualian cukai eksais sebanyak 30% ke atas pembelian teksi baru;

40


(e) Pengurangan cukai jalan kepada hanya RM 20 setahun bagi semua bas dan

teksi, termasuk kereta sewa pandu dan limosin. Cukai jalan bagi bas

berhenti-henti dan bas sekolah pula dikenakan pada kadar RM2 dan ini telah

mengurangkan hasil Kerajaan sebanyak RM 250 juta setahun sejak tahun

2007;

(f) Menyediakan kemudahan pinjaman mudah melalui dana pengangkutan awam

berjumlah RM 3 bilion di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad untuk

membiayai perolehan aset bas dan rel;

(g) Menyediakan kemudahan pembiayaan RM 300 juta yang mudah dan murah

(4% anuiti) di bawah Tabung Pembangunan Pengangkutan Awam (TPPA) bagi

membeli bas dan teksi serta peningkatan aksesori bagi meningkatkan kualiti

perkhidmatan dan

(h) Geran RM 50,000 bagi perolehan bas NGV atau RM 25,000 bagi penukaran

enjin kepada NGV.

41


SENARAI SEMAK PERMOHONAN SPAD

1. PERMOHONAN BARU LESEN

A) Permohonan Baru Lesen Teksi/Kereta Sewa

Borang: SPAD 1 (2005)

Borang Permohonan Lesen Baru Kenderaan

Perkhidmatan Awam Teksi / Kereta Sewa / Kereta

Sewa dan pandu / Teksi Mewah / Teksi Lapangan

Terbang – Borang diberi percuma

Tempoh masa proses: 30 hari bekerja

Output:

Surat Tawaran Kelulusan Lesen (STK) – 1 tahun

Tempoh sah laku lesen:

i) 7 tahun (kelas lesen teksi dan kereta sewa)

ii) 5 tahun (kelas lesen kereta sewa dan pandu,

teksi mewah / limosin, teksi lapangan

terbang)

KELAS LESEN TEKSI DAN KERETA SEWA

Dibuka kepada INDIVIDU & SYARIKAT SAHAJA

A. Permohonan Individu

1. Salinan Kad Pengenalan pemohon

2. Salinan Lesen Memandu dan Lesen

Kenderaan Perkhidmatan Awam

(PSV)

3. Daftar Perniagaan daripada

Suruhanjaya Syarikat Malaysia

(SSM) – Borang D

4. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lain-lain kemudahan

B. Permohonan Syarikat Sdn Bhd,

Bhd dan Koperasi Bhd

1. Memorandum and Articles of

Association (M&A)

2. Maklumat-maklumat syarikat,

Pengarah (Form 49), Pemegang

Syer (Form 24) atau Gadaian

daripada SSM / Sijil Pendaftaran

Koperasi

3. Resolusi Suruhanjaya Pengarah

mengenai maklumat

penandatangan cek syarikat

42


pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

5. Resit bayaran bil air, elektrik dan

telefon

6. Borang Akuan Pemandu

Teksi/Kereta Sewa

7. Surat Sokongan Syarikat /

Persatuan

8. Kad pemandu (jika pemohon

merupakan pemandu teksi sedia

ada)

4. Penyata Kewangan teraudit

terkini

5. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lain-lain kemudahan

pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

6. Bukti pembayaran cukai

pendapatan atau zakat yang

terkini

7. Surat pengesahan meletakkan

kenderaan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT)

KELAS LESEN KERETA SEWA DAN PANDU

Dibuka kepada syarikat Sdn Bhd, Bhd dan Koperasi Bhd SAHAJA

1. Mengemukakan kontrak pengangkutan

2. Memorandum and Articles of Association (M&A)

3. Maklumat-maklumat syarikat, Pengarah (Form 49), Pemegang Syer (Form

24), Gadaian daripada SSM / Surat Pendaftaran Koperasi

4. Resolusi Suruhanjaya Pengarah mengenai maklumat penandatangan cek

syarikat

5. Penyata Kewangan teraudit terkini

6. Bukti modal (Penyata Bank 3 bulan terakhir akaun simpanan bank atau lainlain

kemudahan pinjaman dari bank, nilai tanah, premis / rumah)

7. Bukti pembayaran cukai pendapatan atau zakat yang terkini

8. Surat pengesahan meletakkan kenderaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan

(PBT)

43


KELAS LESEN TEKSI MEWAH

Dibuka kepada syarikat Sdn Bhd, Bhd dan Koperasi Bhd SAHAJA

1. Mengemukakan bukti kontrak bersetem dengan pihak hotel

2. Memorandum and Articles of Association (M&A)

3. Maklumat-maklumat syarikat, Pengarah (Form 49), Pemegang Syer (Form

24), Gadaian daripada SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi

4. Resolusi Suruhanjaya Pengarah mengenai maklumat penandatangan cek

syarikat

5. Penyata Kewangan teraudit terkini

6. Bukti modal (Penyata Bank 3 bulan terakhir akaun simpanan bank atau lainlain

kemudahan pinjaman dari bank, nilai tanah, premis / rumah)

7. Bukti pembayaran cukai pendapatan atau zakat yang terkini

8. Surat pengesahan meletakkan kenderaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan

(PBT)

KELAS LESEN TEKSI LAPANGAN TERBANG

Dibuka kepada syarikat Sdn Bhd, Bhd dan Koperasi Bhd SAHAJA

1. Memorandum and Articles of Association (M&A)

2. Maklumat-maklumat syarikat, Pengarah (Form 49), Pemegang Syer (Form

24), Gadaian daripada SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi

3. Resolusi Suruhanjaya Pengarah mengenai maklumat penandatangan cek

syarikat

4. Penyata Kewangan yang teraudit terkini

5. Bukti modal (Penyata Bank 3 bulan terakhir akaun simpanan bank atau lainlain

kemudahan pinjaman dari bank, nilai tanah, premis / rumah)

6. Bukti pembayaran cukai pendapatan atau zakat yang terkini

7. Surat pengesahan meletakkan kenderaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan

(PBT)

44


B) Permohonan Baru Lesen Bas

Borang: SPAD 3 (2005)

Borang Permohonan Lesen Baru Kenderaan

Perkhidmatan Awam Bas Berhenti-henti / Bas

Ekspres / Bas mini / Bas Sekolah / Bas Pekerja /

Bas Pengantara / Bas Catar

Tempoh masa proses:

Output:

30 hari bekerja

Surat Tawaran Kelulusan Lesen (STK) – 1 tahun

Tempoh sah laku lesen – 5 tahun

KELAS LESEN BAS EKSPRES, BAS BERHENTI-HENTI, BAS MINI, BAS PENGANTARA DAN

BAS CATAR

Dibuka kepada syarikat Sdn Bhd, Bhd dan Koperasi Bhd SAHAJA

1. Memorandum and Articles of Association (M&A)

2. Maklumat-maklumat syarikat, Pengarah (Form 49), Pemegang Syer (Form

24), Gadaian daripada SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi

3. Resolusi Suruhanjaya Pengarah mengenai maklumat penandatangan cek

syarikat

4. Penyata Kewangan teraudit terkini

5. Bukti modal (Penyata Bank 3 bulan terakhir akaun simpanan bank atau lainlain

kemudahan pinjaman dari bank, nilai tanah, premis / rumah)

6. Bukti pembayaran cukai pendapatan atau zakat yang terkini

7. Surat pengesahan meletakkan kenderaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan

(PBT)

8. Dokumen Wajib Tambahan

i. Peta laluan (kecuali lesen Bas Catar)

ii. Jadual tambang & jadual perjalanan (kecuali lesen Bas Catar)

iii. Surat sokongan PBT mengenai keperluan perkhidmatan bagi laluan

yang dipohon (kecuali Lesen Bas Ekspres & Bas Catar)

iv. Surat tawaran / kontrak pengangkutan yang bersetem (bagi Lesen Bas

Catar sahaja)

45


KELAS LESEN BAS SEKOLAH

Dibuka kepada INDIVIDU & SYARIKAT

A. Permohonan Individu

1. Salinan kad pengenalan pemohon

2. Daftar Perniagaan daripada

Suruhanjaya Syarikat Malaysia

(SSM) – Borang D

3. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lain-lain kemudahan

pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

4. Senarai murid yang disahkan oleh

Pengetua / Guru Besar

5. Peta laluan

6. Surat Pengesahan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT) untuk

permohonan kenderaan lebih

daripada dua (2) kenderaan

7. Bukti pembayaran cukai

pendapatan atau zakat yang

terkini

B. Permohonan syarikat Sdn Bhd,

Bhd dan Koperasi Bhd

1. Memorandum and Articles of

Association (M&A)

2. Maklumat-maklumat syarikat,

Pengarah (Form 49), Pemegang

Syer (Form 24), Gadaian daripada

SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi

3. Resolusi Suruhanjaya Pengarah

mengenai maklumat

penandatangan cek syarikat

4. Penyata Kewangan teraudit

terkini

5. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lain-lain kemudahan

pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

6. Bukti pembayaran cukai

pendapatan atau zakat yang

terkini

7. Surat pengesahan meletakkan

kenderaan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT)

8. Senarai murid yang disahkan oleh

Pengetua / Guru Besar

9. Peta laluan

46


KELAS LESEN BAS PEKERJA

Dibuka kepada INDIVIDU & SYARIKAT

A. Permohonan Individu

1. Salinan Kad Pengenalan pemohon

2. Daftar Perniagaan daripada

Suruhanjaya Syarikat Malaysia

(SSM) – Borang D

3. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lain-lain kemudahan

pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

4. Lesen PSV pemohon

5. Perjanjian kontrak pengangkutan

bersetem atau surat tawaran

(upah)

6. Peta laluan

7. Surat Pengesahan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT) untuk

permohonan kenderaan lebih

daripada dua (2)

B. Permohonan Syarikat Sdn Bhd,

Bhd dan Koperasi Bhd

1. Perjanjian kontrak pengangkutan

bersetem atau surat tawaran

(upah)

2. Kawasan operasi / peta laluan

3. Memorandum and Articles of

Association (M&A)

4. Maklumat-maklumat syarikat,

Pengarah (Form 49), Pemegang

Syer (Form 24), Gadaian daripada

SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi

5. Penyata Kewangan teraudit

terkini

6. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lain-lain kemudahan

pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

7. Bukti pembayaran cukai

pendapatan atau zakat yang

terkini

8. Surat pengesahan meletakkan

kenderaan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT)

47


C) Permohonan Baru Lesen Lori

Borang: SPAD 2 (2005)

Borang Permohonan Lesen Baru Kenderaan

Barangan Lesen pembawa ‘A’ / ‘C’

Tempoh masa proses:

Output:

30 hari bekerja

Surat Tawaran Kelulusan Lesen (STK) – 1 tahun

Tempoh sah laku lesen – 5 tahun

KELAS LESEN PEMBAWA ‘A’ DAN ‘C’

Dibuka kepada INDIVIDU & SYARIKAT

A. Permohonan Individu

1. Salinan Kad Pengenalan pemohon

2. Salinan Lesen GDL

3. Daftar Perniagaan daripada

Suruhanjaya Syarikat Malaysia

(SSM) – Borang D

4. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lai-lain kemudahan

pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

5. Bukti pembayaran cukai

pendapatan atau zakat yang

terkini

6. Surat pengesahan meletakkan

kenderaan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT)

B. Permohonan Syarikat Sdn Bhd,

Bhd, Badan Berkanun dan

Koperasi Bhd

1. Memorandum and Articles of

Association (M&A)

2. Maklumat-maklumat syarikat,

Pengarah (Form 49), Pemegang

Syer (Form 24), Gadaian daripada

SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi

3. Salinan Resolusi Suruhanjaya

Pengarah bagi maklumat

penandatangan cek

4. Penyata Kewangan teraudit

terkini

5. Bukti modal (Penyata Bank 3

bulan terakhir akaun simpanan

bank atau lain-lain kemudahan

pinjaman dari bank, nilai tanah,

premis / rumah)

6. Bukti pembayaran cukai

pendapatan atau zakat yang

48


terkini

7. Surat pengesahan meletakkan

kenderaan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT)

8. Dokumen Wajib Tambahan

(Pemohon Individu / Syarikat)

i. Pembawa ‘A’ – bukti

kontrak pengangkutan

bersetem

ii. Pembawa ‘C’ – bukti invois

/ resit

iii. Pembawa ‘A’ / ‘C’ –

salinan surat PDA (untuk

pengangkutan bahan-bahan

petroleum, CIT (untuk

perkhidmatan kawalan

keselamatan)

49


2. PERMOHONAN MEMBAHARUI LESEN

A) Permohonan Membaharui Lesen Teksi

Borang: SPAD 10 (2005)

Borang Permohonan Membaharui Lesen Kenderaan

Perkhidmatan Awam Teksi / Kereta Sewa / Kereta

Sewa dan Pandu / Teksi Mewah / Teksi lapangan

Terbang – Borang diberi percuma

Tempoh masa proses:

Output:

15 hari bekerja

Tempoh sah laku lesen – 5 tahun

i) 7 tahun (kelas lesen teksi dan kereta sewa)

ii) 5 tahun (kelas lesen kereta sewa dan pandu,

teksi mewah / limosin, teksi lapangan

terbang

TEKSI / KERETA SEWA / KERETA SEWA DAN PANDU / TEKSI MEWAH / TEKSI

LAPANGAN TERBANG

1. Salinan lengkap Pendaftaran Perniagaan (SSM / Borang D / Sijil Pendaftaran

Koperasi)

2. Salinan lesen

3. Salinan lengkap kad pendaftaran kenderaan

4. Laporan PUSPAKOM (VR1)

5. Salinan slip akuan terima ubah syarat (jika ada permohonan ubah syarat)

6. Menyelesaikan saman / kes penguatkuasaan SPAD, PDRM, JPJ dan PBT

7. Salinan kontrak bersetem dari hotel (bagi lesen teksi limosin)

50


B) Permohonan Membaharui Lesen Bas

Borang: SPAD 12 (2005)

Borang Permohonan Membaharui Lesen Kenderaan

Perkhidmatan Awam Bas Berhenti-henti / Bas

Ekspres / Bas Mini / Bas Sekolah / Bas Pekerja /

Bas Pengantara / Bas Catar

Tempoh masa proses:

Output:

15 hari bekerja

Tempoh sah laku lesen – 5 tahun

BAS BERHENTI-HENTI / BAS EKSPRES / BAS MINI / BAS SEKOLAH / BAS PEKERJA /

BAS PENGANTARA / BAS CATAR

1. Salinan lengkap Pendaftaran Perniagaan (SSM / Borang D / Sijil Pendaftaran

Koperasi)

2. Salinan lesen

3. Salinan lengkap kad pendaftaran kenderaan

4. Laporan PUSPAKOM (VR1)

5. Salinan slip akaun terima ubah syarat (jika ada permohonan ubah syarat)

6. Menyelesaikan saman / kes penguatkuasaan SPAD, PDRM, JPJ dan PBT

7. Jadual tambang dan jadual perjalanan mengikut nombor pendaftaran

kenderaan (kecuali bas sekolah, bas pekerja dan bas catar)

51


C) Permohonan Membaharui Lesen lori

Borang: SPAD 11 (2005)

Borang Permohonan Membaharui lesen Kenderaan

Barangan Lesen Pembawa ‘A’ / ‘C’

Tempoh masa proses:

Output:

15 hari bekerja

Tempoh sah laku lesen – 5 tahun

KELAS LESEN PEMBAWA ‘A’ DAN ‘C’

1. Salinan lengkap Pendaftaran Perniagaan (SSM / Borang D / Sijil Pendaftaran

Koperasi)

2. Salinan lesen

3. Salinan lengkap kad pendaftaran kenderaan

4. Laporan PUSPAKOM (VR1)

5. Salinan slip akuan terima ubah syarat (jika ada permohonan ubah syarat)

6. Menyelesaikan saman / kes penguatkuasaan SPAD, PDRM, JPJ dan PBT

52


3. PERMOHONAN UBAH SYARAT

A) Permohonan Ubah Syarat Lesen Teksi

Borang: SPAD 14 (2005)

Borang Permohonan Ubahsyarat Lesen Kenderaan

Perkhidmatan Awam Teksi / Kereta Sewa / Kereta Sewa

dan Pandu / Teksi Mewah / Teksi Lapangan Terbang

Tempoh sah laku: 15 hari bekerja

Output:

Tempoh sah laku lesen

i) 7 tahun (kelas lesen teksi dan kereta sewa)

ii) 5 tahun (kelas lesen kereta sewa dan pandu, teksi

mewah / limosin, teksi lapangan terbang)

KELAS LESEN TEKSI, KERETA SEWA, KERETA SEWA DAN PANDU, TEKSI MEWAH DAN

TEKSI LAPANGAN TERBANG

Dokumen Wajib untuk semua PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN

1. Daftar perniagaan (SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi)

2. Salinan lesen

3. Salinan kad pendaftaran kenderaan

*Nota: Dokumen wajib 1 & 2 tidak diperlukan bagi ubahsyarat Ubah No. Casis /

No. Enjin

Dokumen Tambahan untuk:

1. Tukar alamat a) Lesen asal

b) Borang 44

2. Tukar milik a) Daftar Niaga (SSM / Sijil

Pendaftaran Koperasi) pemilik

baru

b) Akuan Sumpah (pemberi,

penerima dan waris-waris lain)

c) Daftar Perkahwinan (tukar milik

kepada isteri / suami)

d) Sijil Kelahiran (tukar milik kepada

53


anak)

e) Sijil Kematian

3. Selaras / tukar nama syarikat a) Borang 13 SSM

4. Tukar pangkalan a) Surat sokongan dari Persatuan

Kereta Sewa pangkalan baru

5. Tukar casis / no. enjin a) Lesen asal (salinan pemegang

lesen)

b) Salinan kad pendaftaran

kenderaan

54


B) Permohonan Ubah Syarat Lesen Bas

Borang: SPAD 16 (2005)

Borang Permohonan Ubahsyarat Lesen Kenderaan

Perkhidmatan Awam bas Berhenti-henti / Bas

Ekspres / Bas Mini / Bas Sekolah / Bas Pekerja /

Bas Pengantara / Bas Catar

Tempoh masa proses:

Output:

15 hari bekerja

Tempoh sah laku lesen – 5 tahun

KELAS LESEN BAS BERHENTI-HENTI, BAS EKSPRES, BAS MINI, BAS SEKOLAH, BAS

PEKERJA, BAS PENGANTARA, BAS CATAR

Dokumen Wajib untuk semua PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN

1. Daftar perniagaan (SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi)

2. Salinan lesen

3. Salinan kad pendaftaran kenderaan

*Nota: Dokumen wajib 1 & 2 tidak diperlukan bagu ubahsyarat Ybah No. Casis /

No. Enjin

Dokumen Tambahan untuk:

1. Tukar alamat a) Lesen asal

b) Borang 44

2. Tukar milik a) Daftar Niaga (SSM / Sijil

Pendaftaran Koperasi) pemilik

baru

b) Akuan Sumpah (pemberi,

penerima dan waris-waris lain)

c) Daftar Perkahwinan (tukar milik

kepada isteri / suami)

d) Sijil Kelahiran (tukar milik kepada

anak)

e) Sijil Kematian

3. Selaras / tukar nama syarikat a) Borang 13

55


4. Ubah bilangan trip bas berhentihenti

a) Salinan peta laluan, jadual

dan bas ekspres

tambang dan jadual perjalanan

asal

b) Jadual tambang baru yang

dicadangkan

5. Ubah peringkat tambang a) Salinan peta laluan, jadual

tambang asal

b) Jadual tambang baru yang

dicadangkan

6. Ubah kawasan operasi / tukar

laluan / sambung laluan

i) Bas pekerja / bas sekolah a) Bukti keperluan / alasan

b) Senarai nama pekerja / murid

beserta alamatnya

c) Surat perjanjian / kontrak /

sokongan daripada kilang /

ii) Bas ekspres / bas berhentihenti

/ bas mini / bas

sekolah berkaitan

a) Salinan peta laluan

b) Bukti keperluan / alasan

pengantara

c) Jadual tambang dan jadual

perjalanan asal

d) Sokongan PBT untuk kawasan

operasi baru yang dipohon

e) Jadual tambang dan perjalanan

baru yang dicadangkan

7. Tukar no. Casis / no. enjin a) Lesen asal (salinan Pemegang

lesen)

b) Salinan kad pendaftaran

kenderaan

8. Ubah bilangan penumpang / a) Berdasarkan keperluan pelesen

tempat duduk

dan dasar yang ditetapkan

9. Salinan Slip Akuan Terima Membaharui (jika ada permohonan membaharui)

56


C) Permohonan Ubah Syarat Lesen lori

Borang: SPAD 15 (2005)

Borang Permohonan Ubahsyarat Lesen Kenderaan

Barangan Lesen Pembawa ‘A’ / ‘C’

Tempoh masa proses:

Output:

15 hari bekerja

Tempoh sah laku lesen – 5 tahun

KELAS LESEN PEMBAWA ‘A’ / ‘C’

Dokumen Wajib untuk semua PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN

1. Daftar perniagaan (SSM / Sijil Pendaftaran Koperasi)

2. Salinan lesen

3. Salinan kad pendaftaran kenderaan

*Nota: Dokumen Wajib 1 & 2 tidak diperlukan bagi ubahsyarat Ubah No. Casis /

No. Enjin

Dokumen Tambahan untuk:

1. Tukar alamat a) Lesen asal

b) Borang 44

2. Tukar milik a) Daftar Niaga (SSM / Sijil Pendaftaran

Koperasi) pemilik baru

b) Akuan Sumpah (pemberi, penerima

dan waris-waris lain)

c) Daftar Perkahwinan (tukar milik

kepada isteri / suami)

d) Sijil Kelahiran (tukar milik kepada

anak)

e) Sijil Kematian

3. Tukar jenis kenderaan / ganti a) Kelulusan PDA, CIT, bahan-bahan

kenderaan / ubah BDM

terkawal (jika berkenaan)

4. Tukar casis / no. enjin a) Lesen asal

b) Salinan kad pendaftaran kenderaan

57


4. PERMOHONAN UBAH SYARAT SURAT TAWARAN (STK) PERMOHONAN BARU

Borang : SPAD 17 (2005)

Borang Permohonan Ubahsyarat Surat Tawaran

Kelulusan Kenderaan Perkhidmatan Awam / Barangan

Borang diberi percuma

Tempoh masa proses: 15 hari bekerja

Output : Tempoh sah laku lesen

i. 7 tahun (kelas lesen teksi dan kereta sewa)

ii. 5 tahun (kelas lesen selain di atas)

1. Luas kawasan operasi / ubah a) Surat Tawaran Kelulusan asal

kawasan operasi / tukar laluan / b) Surat persetujuan daripada Pihak

sambung laluan / tukar pengakalan Berkuasa Tempatan (PBT)

mengenai keperluan (teksi/kereta

sewa/bas)

c) Surat sokongan pihak kilang (bas

pekerja)

d) Surat sokongan Guru Besar /

Pengetua Sekolah / senarai murid

(bas sekolah)

e) Alasan permohonan

f) Bukti kontrak baru (Pembawa A)

g) Surat sokongan daripada Persatuan

(kereta sewa)

2. Ubah BDM a) Surat Tawaran Kelulusan asal

3. Tukar jenis kenderaan a) Surat Tawaran Kelulusan asal

b) Alasan tukar jenis kenderaan /

bukti pembelian kenderaan dll

c) Bukti kontrak

4. Ubah jenis barang a) Surat Tawaran Kelulusan asal

b) Bukti keperluan untuk mengubah

jenis barangan

5. Lanjut masa a) Surat Tawaran Kelulusan asal

58


6. Ubah bilangan tempat duduk /

penumpang

b) Bukti pembelian kenderaan

a) Surat Tawaran Kelulusan asal

59


5. PERMOHONAN SEMULA

Borang : SPAD 18 (2005)

Borang Permohonan Semula Lesen Kenderaan

Perkhidmatan Awam Teksi / Kereta Sewa / Kereta Sewa

Dan Pandu / Teksi Mewah / Teksi Lapangan Terbang

SPAD 19 (2005)

Borang Permohonan Semula Lesen Kenderaan Barangan

Lesen Pembawa ‘A’ / ‘C’

SPAD 20 (2005)

Borang Permohonan Semula Lesen Kenderaan

Perkhidmatan Bas Berhenti-henti / Bas Ekspres / Bas Mini

Bas Sekolah / Bas Pekerja / Bas Pengantara

Tempoh masa proses: 15 hari bekerja

Output : Tempoh sah laku lesen

i. 7 tahun (kelas lesen teksi dan kereta sewa)

ii. 5 tahun (kelas lesen selain di atas)

Dokumen Yang Mesti Disertakan

1. Salinan lengkap Pendaftaran Perniagaan (SSM / Borang D / Sijil Pendaftaran

Koperasi)

2. Salinan lesen

3. Salinan lengkap kad pendaftaran kenderaan

4. Laporan PUSPAKOM (VR1)

5. Salinan slip akuan terima ubah syarat (jika ada permohonan ubah syarat)

6. Menyelesaikan saman / kes penguatkuasaan SPAD, PDRM, JPJ DAN PBT

7. Alasan lewat membaharui

8. Bukti kontrak pengangkutan (bagi lesen teksi mewah)

9. Jadual tambang dan jadual laluan (bagi bas ekspres, bas berhenti-henti, bas

mini dan bas pengantara)

10. Salinan lesen KPL

60


6. PENDAFTARAN SPEK

Borang : Borang Pendaftaran Spek – Borang diberi percuma

Tempoh masa proses: 5 – 10 hari bekerja

i. 5 hari bekerja – Pendaftaran 10 lesen dan kebawah

ii. 10 hari bekerja – Pendaftaran 10 lesen dan lebih

Output : Tempoh sah laku lesen

i. 7 tahun (kelas lesen teksi dan kereta sewa)

ii. 5 tahun (kelas lesen kereta sewa dan pandu, teksi

mewah / limosin, teksi lapangan terbang)

Dokumen Yang Mesti Disertakan

1. Spek salinan SPAD (yang telah dilengkapkan oleh JPJ)

2. Salinan lengkap Kad Pendaftaran Kenderaan

3. Salinan Daftar Perniagaan

4. Salinan lesen asal (bagi lesen yang sedia ada)

5. Salinan lesen KPL

61


Arahan Semasa

Arahan semasa yang dirasakan perlu akan diguna pakai

62

More magazines by this user
Similar magazines