LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA BERSAMA ...

hasil.gov.my
  • No tags were found...

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA BERSAMA ...

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIABERSAMA MEMBANGUN NEGARAKami merupakan organisasi pemungut cukai yang terulung sedang mencari individu yang profesional,dinamik, kreatif dan bermotivasi untuk menyertai Kumpulan Pengurusan kami yang berdedikasi.TARIKH IKLAN : 04 Mei 2011JAWATANA1 - Pembantu Tadbir (Penaksiran) Gred 21 SambilanA2- Pembantu Tadbir (Perakaunan) Gred 21 SambilanA3 - Pembantu Tadbir (Perkeranian) Gred 21 SambilanA1/A2KELAYAKAN MEMOHONSijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjekMatematik pada peringkat peperiksaan tersebut ;ATAUSijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysiaperingkat pertengahan (Simpan Kira) atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;ATAUSijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysiaperingkat tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh kerajaan;ATAUSijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau sijil penyimpankira-kira dari politeknik-politeknik tempatan atau kelayakandalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya olehkerajaan;DANKepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulusUjian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.A3Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjekMatematik pada peringkat peperiksaan tersebut ;DANKepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulusUjian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.* Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia yangberumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutupiklan.A1BIDANG TUGASMembantu melaksanakan urusan mengemaskini kes-kestunggakan hasil, kes guaman sivil, penghapusan cukai danpemantauan cukai.Membantu melaksanakan tugas-tugas di Unit CKHT dan DutiSetem.A2Membantu menyediakan laporan pendapatan dan laporanprestasi perbelanjaan.Memproses cek-cek yang telah selesai dicetak bagimemastikan ianya sedia dipungut atau dihantar melalui pos.Menyemak Borang Perubahan Gaji (BPG) bulanan danmemproses cetakan penyata dan lembaran gaji mengikutcawangan.Menyemak, memproses dan menyediakan surat-surat yangberkaitan dengan semua permohonan pinjaman kenderaandan komputer.Membantu menyediakan waran peruntukan untuk semuaPusat Tanggungjawab.Membantu mengemaskini dan menyediakan senarai daftaraset dan inventori LHDNM.A3Membantu mengendalikan urusan buku perkhidmatan dalammerekodkan perubahan dan pertambahan maklumatperkhidmatan dan rekod cuti pegawai.Membantu mengurus dan mengemas kini fail-fail ampentadbiran dan kewangan.Membantu mengemas kini maklumat pegawai dalam SistemMaklumat Sumber Manusia dan statistik perjawatan bulanan.Membantu dalam semua hal ehwal pembayaran gaji, elaun,tuntutan perbelanjaan, baucar bayaran dan urusan inventoridan aset jabatan.LHDNM – PENERIMA ANUGERAH INOVASI PERDANA MENTERI 2009


LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIABERSAMA MEMBANGUN NEGARAKami merupakan organisasi pemungut cukai yang terulung sedang mencari individu yang profesional,dinamik, kreatif dan bermotivasi untuk menyertai Kumpulan Pengurusan kami yang berdedikasi.KRITERIA YANG DIPERLUKANNOTA Berdaya saing, asertif, pemikiran kritis, dinamik sertamatang. Bertanggungjawab, proaktif, daya inisiatif yang tinggi dankemahiran interpersonal yang baik. Kebolehan bekerja secara berkumpulan, kemahirankomunikasi yang baik dalam Bahasa Malaysia danBahasa Inggeris. Berkemahiran dalam bahasa etnikseperti Mandarin, Tamil dan bahasa lain adalah satukelebihan. Aktif dalam kegiatan luar terutama dalam bidang sukan,seni mempertahankan diri dan pasukan beruniform.GAJIGaji : RM59.00 sehariHanya calon-calon yang mempunyai kelayakan dankriteria seperti di atas dan juga telah ditapis sahaja akandipanggil untuk temu duga.Calon-calon yang tidak dihubungi dalam tempoh enam(6) bulan daripada tarikh tutup iklan, adalah dianggaptidak berjaya.Sebarang pertanyaan boleh menghubungi nomborberikut :Unit Pengambilan dan Penempatan03-6209110803-6209112803-6209114303-62092616CARA MEMOHONPermohonan hendaklah dibuat melalui Laman WebJobsMalaysia (Kementerian Sumber Manusia) dihttp://www.jobsmalaysia.gov.my .Semua permohonan tidak perlu dicetak/di pos ke LHDNM.Nama calon-calon yang berjaya dipanggil menghadiri temuduga akan dipamerkan di Laman Web LHDNM dan akandimaklumkan melalui surat. Pemohon juga digalakkan sentiasamenyemak melalui Laman Web LHDNM untuk mengetahuimaklumat berkenaan.Perhatian: Setiap pemohon hanya boleh memohon Satu (1)jawatan sahaja.TARIKH TUTUP PERMOHONAN11 Mei 2011LHDNM – PENERIMA ANUGERAH INOVASI PERDANA MENTERI 2009

More magazines by this user
Similar magazines