Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Przesyłanie

Przesyłanie Importowanie plików dźwiękowych do komputera Importowanie plików dźwiękowych z płyty audio CD Nagrywaj pliki dźwiękowe z płyt CD audio i zapisuj je w bibliotece [My Library] programu SonicStage. 1 Dwukrotnie kliknij na ikonie na pulpicie. Uruchomi się program SonicStage. 2 Włóż do napędu CD komputera płytę CD audio, którą chcesz nagrać. Ekran SonicStage 3 Przemieść wskaźnik myszy na pole [Music Source] i kliknij na wariancie [Import a CD]. 4 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć nagrywanie utworów. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk . Aby automatycznie uzyskiwać informacje o płytach CD, podłącz komputer do Internetu. Jeśli informacje o płycie CD nie pojawiają się automatycznie, przed wykonaniem czynności 4 naciśnij przycisk [CD Info]. Komputer musi być podłączony do Internetu. Aby zmienić format i przepływność, przed wykonaniem czynności 4 naciśnij przycisk [Settings].

Importowanie plików audio z komputera 1 Dwukrotnie kliknij na ikonie na pulpicie. Uruchomi się program SonicStage. 2 Przemieść wskaźnik myszy na pole [Music Source] i kliknij na wariancie [Import Music Files]. 3 Kliknij na pliku dźwiękowym, który chcesz zaimportować. Używając klawisza CTRL, można wybrać kilka plików audio naraz. 4 Naciśnij przycisk [Import]. z Wskazówka Do importowania plików dźwiękowych można użyć polecenia [Import] z menu [File]. Dostępne są trzy tryby importowania: • Scan Folder (przeszukiwanie folderu) • Music File (plik muzyczny) • M3U File (plik M3U) Co to są informacje o płycie CD? Informacje o płycie CD obejmują nazwy utworów, nazwiska wykonawców i nazwę albumu. Informacje te są zapisywane w plikach audio. Po włożeniu płyty audio CD do napędu CD komputera, program SonicStage automatycznie pobierze informacje o płycie CD z bazy danych CDDB (Gracenote CD DataBase) w Internecie. Nie można uzyskać informacji o płycie CD, która nie została zarejestrowana w CDDB.