Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Przesyłanie plików do

Przesyłanie plików do odtwarzacza Network Walkman Prześlij utwory (dane audio) z biblioteki [My Library] programu SonicStage do odtwarzacza Network Walkman. 1 Podłącz odtwarzacz Network Walkman do komputera. Na wyświetlaczu pojawi się napis „USB CONNECT”. do gniazda USB do gniazda USB Specjalny przewód USB (dostarczony)

2 Przemieść wskaźnik myszy na pole [Transfer] i z listy urządzeń docelowych wybierz wariant [ATRAC Audio Device]. Ekran SonicStage Obrazovka programu SonicStage Aby zatrzymać przesyłanie, naciśnij przycisk . 3 Wskaż plik (pliki) dźwiękowe lub album, które chcesz przesłać. 4 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć przesyłanie. Uwagi • Nagraną muzykę można wykorzystywać tylko do użytku prywatnego. Inne wykorzystanie muzyki wymaga zezwolenia posiadaczy praw autorskich do tej muzyki. • Sony nie ponosi odpowiedzialności za niepełne nagranie / przesłanie danych ani za ich uszkodzenie spowodowane problemami z odtwarzaczem lub komputerem. • Nie odłączać przewodu USB podczas przesyłania danych. Grozi to uszkodzeniem przesyłanych danych. • Przed nagrywaniem pierwszej płyty audio CD dokonywane jest sprawdzenie napędu CD (CD Drive Check). Płytę będzie można nagrać po sprawdzeniu napędu. • Liczba dozwolonych przesłań utworu może być ograniczona ze względu na ochronę praw autorskich. • Odłączenie przewodu USB podczas transmisji danych może spowodować, że w odtwarzaczu Network Walkman pozostaną niepotrzebne dane. W takim przypadku należy przesłać użyteczne pliki (również z danymi innymi niż dźwięk) z powrotem do komputera, a następnie sformatować pamięć odtwarzacza Network Walkman.