Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Inspelning från

Inspelning från kassettband — Bandkopiering Använd kassetter TYPE 1 (med normalband). 2 Hur en pågående inspelning avbryts Tryck på p6 på både däck A och däck B. 4 1 3 5 1 1 Tryck på p6 och sätt ett tomt kassettband i däck A och ett inspelat kassettband i däck B. Med den sida på vilken inspelning önskas vänd utåt. 2 Tryck på TAPE. TAPE visas i teckenfönstret. 3 Tryck på P på däck A. 4 Tryck på r på däck A. Däck A står i beredskap för inspelningsstart. 14 5 Tryck på · på däck B. Inspelningen börjar. MHCC20.3-859-548-71.S

CD-spelare Repetering (REPEAT) Denna funktion gör det möjligt att repetera en eller alla ilagda CD-skivor vid normal och slumpmässig uppspelning samt vid uppspelning av ett musikval. 2 Repetering av endast ett spår: alla spår på CD:n som spelas upp: alla spår på alla ilagda CD: Tryck gång på gång på REPEAT under uppspelning av önskat spår, så att REPEAT 1 visas. gång på gång på REPEAT, så att REPEAT 1 DISC visas. gång på gång på REPEAT, så att REPEAT ALL DISC visas. Hur repetering kopplas ur Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT, så att varken REPEAT, REPEAT 1 eller REPEAT ALL DISC visas i teckenfönstret. 3 1 1 Tryck på CD och lägg en CD på skivbrickan. 2 Tryck på REPEAT. 3 Tryck på ·P. Repetering sätts igång. Följ de nedanstående anvisningarna för att ändra repeteringssättet: 15 MHCC20.3-859-548-71.S