Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n150 N Jak uruchomić środowisko Windows Aero? Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj. 2 Wybierz odpowiednią kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero. Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, użyj opcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

Rozwiązywanie problemów > Drukowanie n151 N Drukowanie Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel został prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze. Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze. Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z drukarką. Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie. Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie. Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości. 3 Kliknij zakładkę Porty. 4 Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola. 5 Kliknij przycisk OK. Powoduje to wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu i zdalny panel sterowania.