Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Om startmenyn Du kan

Om startmenyn Du kan visa startmenyn på tv-skärmen genom att ansluta anläggningen till tv:n via HDMI-kabeln (medföljer inte). På startmenyn kan du ange olika inställningar genom att välja [Setup] eller välja önskad insignal eller tjänst i insignalslistan. [Setup] Insignalslista Använda startmenyn ///, (bekräfta) HOME BACK 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Tryck på /// för att välja [Setup] eller ett alternativ i insignalslistan, och tryck sedan på . Den valda insignalen eller inställningsdisplayen visas på tv-skärmen. Tryck på BACK om du vill gå tillbaka till föregående skärm. 12 SV

Insignalslista Insignalens namn Beskrivning [TV] Matar ut tv-ljud. (sidan 22) [HDMI1] Matar ut ljud från enheten som är ansluten till HDMI IN 1-uttaget. (sidan 22) [HDMI2] Matar ut ljud från enheten som är ansluten till HDMI IN 2-uttaget. (sidan 22) [HDMI3] Matar ut ljud från enheten som är ansluten till HDMI IN 3-uttaget. (sidan 22) [Bluetooth Audio] Matar ut ljud från enheten som är ansluten via BLUETOOTH. (sidan 29) [Analog] Matar ut ljud från enheten som är ansluten till ANALOG IN-uttaget. [USB] Matar ut musik eller visar fotofiler som är lagrade på en ansluten USB-enhet. (sidan 23) [Screen mirroring] Visar den mobila enhetens display på tv-skärmen. (sidan 38) [Home Network] Matar ut musik eller visar fotofiler som är lagrade på den nätverksanslutna enheten. (sidan 34) [Music Services] Spelar upp musiktjänster på Internet. (sidan 35) [Setup] Se ”Använda inställningsskärmen” (sidan 46). Tips! Du kan också välja insignal genom att trycka på INPUT +/– upprepade gånger. 13 SV