Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

3 Forbind det

3 Forbind det HDCP2.2-kompatible HDMI-udgangsstik på 4Kenheden og HDMI IN-stikket på enheden med HDMI-kablet (medfølger ikke). Se i betjeningsvejledningen til 4K-enheden, om HDMI OUT-stikket på 4K-enheden er kompatibel med HDCP2.2. 4K-enhedstilslutning er fuldført. 4 Afspil copyrightbeskyttet 4K-indhold. Billedet vises på TV-skærmen, og lyden udsendes fra systemet. Tip Du kan tilslutte 4K-enheden til enten HDMI IN 1-, HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-stikket, da de alle er kompatible med HDCP2.2. Hvis TV'ets HDMI-stik ikke har ARC påtrykt Hvis TV'ets HDCP2.2-kompatible HDMI IN-stik ikke er kompatibelt med ARC, udsendes der ikke TV-lyd fra systemet. I denne situation skal du forbinde det optiske udgangsstik på TV'et og et TV IN (OPTICAL)-stik på enheden med det optisk digitale kabel (medfølger). HDCP2.2- kompatibelt HDMI-stik HDCP2.2- kompatibelt HDMI-stik TV Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller satellitboks osv. HDMI-kabel (medfølger ikke) HDMI-kabel (medfølger ikke) Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet anbefales Optisk digitalt kabel (medfølger) 16 DA

Montering af enheden på en væg Du kan montere enheden på en væg. 1 Sæt de medfølgende vægmonteringsbeslag fast i hullerne nederst på enheden med de medfølgende skruer, så overfladen på hver af vægmonteringsbeslagene sidder som vist på illustrationen. Sæt de to vægmonteringsbeslag fast i venstre og højre huller i bunden af enheden. Skrue (medfølger) Tilslutning og forberedelse Bemærkninger • Find de skruer frem (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skruerne fast i vægskinnen. Monter højttalerne vandret hængende på beslagene på et fladt stykke af væggen. • Få installationen udført af en Sony-forhandler eller en licenseret underleverandør, og vær især opmærksom på sikkerheden under installationen. • Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv. Vægmonteringsbeslag (medfølger) 2 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullerne på vægmonteringsbeslaget. 4mm Mere end 30 mm 4,6 mm 10 mm Hul på vægmonteringsbeslaget 17 DA