Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie ekranu zewnętrznego n112 N ✍ Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji. Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie ekranu zewnętrznego n113 N Jak odtwarzać dyski Blu-ray 3D Pewne funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. ! Napęd dysków optycznych jest niedostępny, jeśli został wyłączony w konfiguracji systemu BIOS. Aby włączyć napęd, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 133). W modelach wyposażonych w napędy dysków Blu-ray Disc można odtwarzać dyski Blu-ray 3D Disc i wyświetlać obrazy 3D na wyświetlaczach obsługujących funkcję 3D, takich jak telewizory 3D. W tym celu należy podłączyć wyświetlacz do komputera kablem HDMI. ! Podczas oglądania obrazu 3D należy przestrzegać instrukcji zawartych w podręcznikach, które zostały dostarczone z komputerem VAIO. Do oglądania obrazów 3D należy używać okularów 3D określonych przez producenta telewizora. ✍ Więcej informacji na temat funkcji 3D można znaleźć w instrukcji dołączonej do telewizora 3D. 1 Instrukcje podłączania telewizora 3D do komputera przy użyciu kabla HDMI i konfigurowania ustawień telewizora zawiera temat Jak podłączyć telewizor do komputera (strona 111). 2 Za pomocą przełącznika wyboru wydajności wybierz tryb STAMINA. ✍ Informacje o wybieraniu trybu wydajności zawiera temat Wybieranie trybów wydajności (strona 122). 3 Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście wyświetlania na monitor zewnętrzny. 4 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, CyberLink PowerDVD BD i CyberLink PowerDVD BD.