Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 24 N Jak wyjąć akumulator ! Wyjęcie akumulatora w chwili, gdy komputer jest włączony, ale nie podłączony do zasilacza sieciowego, spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych. 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD i odłącz zasilacz sieciowy, jeśli jest podłączony. 2 Odkręć obie śruby (1), odsuń pokrywę dolną w kierunku wskazanym przez strzałkę (2), a następnie zdejmij pokrywę. ! Uważaj, aby nie zgubić wykręconych śrub.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 25 N 3 Przesuń zatrzask w kierunku wskazanym strzałką (3), przytrzymaj go i wyjmij akumulator w kierunku wskazanym strzałką (4). 4 Wysuń akumulator na zewnątrz w kierunku, który wskazuje strzałka.