Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Sikkerhedsforanstaltninger > n108 N Sikkerhedsforanstaltninger I dette afsnit beskrives de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger, som du bør følge for at beskytte din VAIO-computer mod skader. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. ❑ Sikkerhedsoplysninger (side 109) ❑ Pleje og vedligeholdelse (side 111) ❑ Håndtering af computeren (side 112) ❑ Håndtering af LCD-skærmen (side 114) ❑ Brug af strømkilden (side 115) ❑ Håndtering af det indbyggede kamera (side 116) ❑ Håndtering af diske (side 117) ❑ Brug af batteriet (side 118) ❑ Håndtering af en "Memory Stick" (side 119) ❑ Håndtering af den indbyggede lagerenhed (side 120)

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n109 N Sikkerhedsoplysninger Computer ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Brug computeren på en fast og stabil overflade. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, så der ikke sker en overophedning inde i computeren. Anbring ikke computeren på ustabile overflader, f.eks. tæpper, duge, sofaer eller senge, eller i nærheden af gardiner eller forhæng, der kan blokere ventilationshullerne. Det anbefales, at du ikke har computeren placeret på skødet, mens du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under normal brug, og det kan efter et stykke tid føles ubehageligt eller give forbrændinger. Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler. Små dele, f.eks. "Memory Stick" og "Memory Stick"-adaptere, skal placeres uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse genstande. Strømkilde ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med huden. Fjern vekselstrømsadapteren fra din krop, hvis den bliver for varm, og det føles ubehageligt. Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand. Hvis du vil fjerne strømledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten. Fjern vekselstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges. Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.