Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Juridisk meddelelse >

Juridisk meddelelse > n168 N Juridisk meddelelse © 2010 Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning og den software, der beskrives i den, må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, oversættes eller reduceres til et maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig tilladelse. Sony Corporation giver ingen garanti angående denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, og frasiger sig hermed udtrykkeligt alle stiltiende garantier vedrørende vejledningens, softwarens eller disse andre informationers salgsbarhed og egnethed til bestemte formål. Sony Corporation kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, der opstår på grund af, i forbindelse med eller som følge af brugen af denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, uanset om ansvaret gøres gældende på grundlag af civil søgsmålsgrund, kontraktbrug eller på et andet grundlag. I denne vejledning er mærkerne og ® ikke angivet. Sony Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne vejledning eller de oplysninger, den indeholder, på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel. Den software, der beskrives i denne vejledning, er underlagt vilkårene i en selvstændig brugerlicensaftale. Sony Corporation kan ikke drages til ansvar for og kompenserer ikke for tab af optagelser, der er foretaget på din computer, et eksternt optagemedie eller optageenheder, eller for andre relevante tab, herunder tab i forbindelse med optagelser, der ikke er blevet fuldført pga. computerrelaterede fejl, eller optagelsesindhold, der mistes eller bliver beskadiget som følge af computerfejl eller en reparation af din computer. Sony Corporation vil ikke under nogen omstændigheder gendanne, genoprette eller replikere indhold, der er optaget på din computer, et eksternt optagemedie eller optageenheder.

n © 2010 Sony Corporation