Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n146 N Hvad skal jeg gøre, hvis det ikke er muligt at afspille en disk på computeren? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontroller, at disken sidder i det optiske diskdrev, og at siden med mærkaten vender opad. Kontroller, at de nødvendige programmer er installeret i overensstemmelse med forhandlerens vejledning. Hvis disken er snavset eller beskadiget, holder computeren op med at reagere. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Klik derefter på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart for at genstarte computeren. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete, kan du miste data, der ikke er gemt. 2 Fjern disken fra det optiske diskdrev. 3 Kontroller, om disken er snavset eller beskadiget. Hvis disken skal rengøres, kan du få vejledning i Diske (side 111). Hvis der ikke er nogen lyd, når du afspiller en disk, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: ❑ Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på denne tastkombination igen. ❑ Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasterne Fn+F3. Bliv ved med at trykke på Fn+F4 for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. ❑ Højreklik på lydstyrkeikonet på proceslinjen, og klik på Åbn lydstyrke for at kontrollere indstillingerne. ❑ Kontroller lydstyrkeindstillingerne i lydmixeren. ❑ Hvis du anvender eksterne højttalere, skal du kontrollere lydstyrkeindstillingerne på højttalerne og forbindelsen mellem højttalerne og computeren.

Fejlfinding > Optiske diske n147 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for, at den korrekte driversoftware er installeret. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på System og sikkerhed. 3 Klik på System. 4 Klik på Enhedshåndtering i den venstre rude. Vinduet Enhedshåndtering vises med en liste over computerens hardwareenheder. Hvis der vises et "X" eller et udråbstegn ud for den angivne enhed, skal du muligvis aktivere enheden eller installere driversoftwaren igen. 5 Dobbeltklik på ikonet for det optiske diskdrev for at åbne en liste over optiske diskdrev på computeren. 6 Dobbeltklik på det ønskede drev. Du kan kontrollere driversoftwaren ved at vælge fanen Driver og derefter klikke på Driverdetaljer. 7 Klik på OK for at lukke vinduet. Sørg for, at der ikke er klæbet nogen mærkater på disken. Klæbemærkater kan ryge af, mens disken er i det optiske diskdrev, og beskadige drevet eller medføre funktionsfejl. Hvis der vises en advarsel om regionskoden, er disken muligvis ikke kompatibel med det optiske diskdrev. Kontroller diskens emballage for at sikre dig, at dens regionskode er kompatibel med det optiske diskdrev. Hvis du bemærker kondensdannelse på computeren, skal du undlade at bruge computeren i mindst en time. Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Kontroller, at computeren er tilsluttet elnettet, og prøv at afspille disken igen.