Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

9 3. adımda

9 3. adımda görüntülenen [Media Sharing] (Medya Paylaşımı) penceresinde [Share my media] (Medyamı paylaştır) işaretli değilse, [Share my media] (Medyamı paylaştır) seçeneğini işaretleyin ve ardından [OK]’i (Tamam) seçin. Bağlanabilen cihazların listesi görüntülenir. 10 [Share my media to:]’nun (Medyalarımı paylaştır) yanında görünen [Settings…]’i (Ayarlar) seçin. 11 [Allow new devices and computers automatically]’yi (Yeni aygıtlara ve bilgisayarlara otomatik olarak izin ver] işaretleyin ve [OK]’i (Tamam) seçin. Not Alıcının sunucuya bağlanabildiğini ve sunucuda kayıtlı ses içeriğini oynatabildiğini doğruladıktan sonra bu öğenin seçimini kaldırın. 12 Sunucu listesini yenileyin. Ayarlar tamamlandıktan sonra, alıcının sunucu listesini yenileyin ve sunucu listesinden bu sunucuyu seçin. Bir sunucu seçmeyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Sunucu listesinin yenilenmesi” (sayfa 60). Sunucu listesinin yenilenmesi Ev ağına yeni bir sunucu eklerseniz veya istediğiniz sunucuyu listede bulamazsanız sunucu listesini yenileyin. 1 Sunucu listesi görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın. 2 “Refresh”i seçin, ardından düğmesine basın. Yenilenen sunucu listesi görünür. İpucu Alıcı son bağlanan beş sunucunun kaydını tutar ve bu sunucular listenin en başında görünür. Sunucu listesinde en fazla 20 sunucu görüntülenebilir. Sunucu listesinden bir sunucunun silinmesi 1 Sunucu listesi görüntülenirken, silmek istediğiniz sunucuyu seçin ve ardından OPTIONS düğmesine basın. Seçenekler menüsü görünür. 2 “Delete”i seçin, ardından düğmesine basın. TV ekranında onay ekranı görüntülenir. 3 “OK”i seçin, ardından düğmesine basın. “Completed” ifadesi görünür ve seçilen sunucu silinir. Not Sunucu listesinden bir sunucuyu silseniz de, alıcı bu sunucuyu ağ üzerinde bulursa (örneğin, sunucu listesini yenilediğinizde) bu sunucu yine listede görünür. Sunucuda kayıtlı ses içeriğinin kullanılması Sunucuda kayıtlı MP3, Linear PCM, WMA, FLAC ve AAC* biçimindeki ses içeriğini, bu alıcıyı kullanarak oynatabilirsiniz. DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumalı ses içeriği bu alıcıda oynatılamaz. * Alıcı yalnızca “.m4a”, “.mp4” ya da “.3gp” uzantılı AAC dosyalarını oynatabilir. Sunucu Bu alıcı 60 TR

HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X 1 HOME NETWORK düğmesine basın. Sunucu listesi, TV ekranında görünür. TV ekranında son seçilen öğe (çalma listesi, albüm, klasör vb.) görünüyorsa sunucu listesi görününceye kadar RETURN O düğmesine tekrar tekrar basın. “No server is available” mesajı görünüyorsa veya listedeki sunucu kullanılamıyorsa OPTIONS düğmesine basın. “Refresh”i seçin, ardından düğmesine basın. Yenilenen sunucu listesi görünür. İpucu ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x Ana menüdeki “Listen”dan “HOME NETWORK”ü de seçebilirsiniz. 2 Oynatmak istediğiniz içeriğin bulunduğu sunucuyu seçin. İçerik listesi, TV ekranında görünür. Not Sunucu cihazı Wake-on-LAN standardını destekliyorsa alıcı, sunucuyu otomatik olarak açar. Sunucu Wake-on-LAN standardını desteklemiyorsa, sunucuyu önceden açın. Sunucunuzun Wake-on-LAN ayarları veya işlemleriyle ilgili ayrıntılar için, sunucunuzun kullanım talimatlarına veya yardım içeriğine bakın. 3 İstediğiniz öğeyi (çalma listesi, albüm, klasör vb.) seçin ve ardından düğmesine basın. Başka bir öğe görünüyorsa, istediğiniz öğe görününceye kadar bu adımı tekrarlayarak seçenekleri daraltın. Görüntülenen öğeler, bağlı sunucuya bağlı olarak değişir. 4 İstediğiniz parçayı seçin, ardından düğmesine basın. Oynatma işlemi başlar. Alıcının hoparlörlerinden ses çıkışı sağlandığından emin olun. Notlar • Alıcının oynatamadığı parçalar da TV ekranında görünür. Oynatılabilen parçaların listesini sıralayamazsınız. • Alıcıda oynatılamayan ve oynatma sırasında atlanan bir parçanın adının üstünde “!” işareti görünür. • Güç kablosunu duvar prizinden çıkarırsanız oynatma işlemi son seçilen öğeden devam etmez. • Çok miktarda ses içeriği bulunan bir klasörde gezinirken alıcının öğeleri görüntülemesi zaman alabilir. Bu durumda, Anahtar Sözcük Arama’yı kullanın (sayfa 72). İpuçları • Bir klasörü (sanatçı klasörü, tür klasörü vb.) seçip N düğmesine basarsanız, alıcı seçilen klasördeki tüm öğeleri oynatır. • Alıcı kapatılıncaya kadar, Home Network işlevine geçildiğinde alıcı son seçilen öğeden devam eder. “Network Standby” ayarı “On” olduğunda, alıcı kapatılmış olsa dahi son seçilen öğeden oynatmaya devam edilir. Access Settings’in yapılması Cihaz listesindeki cihazlar için erişim kısıtlamalarını veya erişim iznini ayarlayabilirsiniz. 1 HOME NETWORK düğmesine basın. 2 OPTIONS düğmesine basın. 3 “Access Settings”i seçin, ardından düğmesine basın. Ağ Özelliklerini Kullanma 61 TR