28.01.2015 Views

Gaismas iekārtu izcenojumi - BT 1

Gaismas iekārtu izcenojumi - BT 1

Gaismas iekārtu izcenojumi - BT 1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Izstāžu stendu gaismošanas piedāvājumi (4 dienu īre)<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 1<br />

3m alumīnija ferma<br />

2 x PowerLug 400w prožektori (20000 Lumen)<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums (800w)<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 435 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 402 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 419 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 2<br />

6m alumīnija ferma<br />

4 x PowerLug 400w prožektori (20000 Lumen)<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 1600w<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 564 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 509 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 537 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 3<br />

9m alumīnija ferma<br />

6 x PowerLug 400w prožektori (20000 Lumen)<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 2400w<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 716 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 636 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 676 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 4<br />

12m alumīnija ferma<br />

8 x PowerLug 400w prožektori (20000 Lumen)<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 3200w<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 861 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 756 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 809 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 5<br />

15m alumīnija ferma<br />

10 x PowerLug 400w prožektori (20000 Lumen)<br />

3 x ķēžu viņčas<br />

3 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 4000w<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 1092 + PVN<br />

T. 29559731<br />

e-pasts: ainars.kivrins@bt1.lv<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 959 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 1026 +PVN


Izstāžu stendu gaismošanas piedāvājumi (4 dienu īre)<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 6<br />

9m alumīnija ferma<br />

8x Studio Beam 150W (14000 Lumen)<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 1200w<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 712 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 589 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 630 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 7<br />

6m alumīnija ferma<br />

6x 1kw prožektors<br />

1 x dimmers<br />

1 x gaismas pults<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 6kw<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 774 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 649 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 690 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 8<br />

9m alumīnija ferma<br />

9 x 1kw prožektors<br />

1 x dimmers<br />

1 x gaismas pults<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 9kw<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 928 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 764 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 818 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 9<br />

12m alumīnija ferma<br />

12 x 1kw prožektors<br />

1 x dimmers<br />

1 x gaismas pults<br />

2 x ķēžu viņčas<br />

2 x piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrības pieslēgums 12kw<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 1102 + PVN<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 899 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 966 +PVN<br />

Gaismošanas piedāvājums nr. 10<br />

15m alumīnija ferma<br />

16 x 1kw prožektors<br />

2 x dimmers<br />

1 x gaismas pults<br />

3 ķēžu viņčas<br />

3 piekares punkti<br />

Kabeļu komutācija<br />

Elektrība pieslēgums 16kw<br />

Montāža, demontāža<br />

Transports<br />

Regulārā cena<br />

Eur 1490 + PVN<br />

T. 29559731<br />

e-pasts: ainars.kivrins@bt1.lv<br />

Veicot pasūtījumu<br />

* 4 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 1215 +PVN<br />

* 2 nedēļas pirms izstādes, cena Eur 1306 +PVN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!