19.02.2015 Views

Nr.19 - LBS

Nr.19 - LBS

Nr.19 - LBS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N R . 1 9 2 0 1 1 . G A D A A P R Ī L I S<br />

Būvinženieru kongress<br />

Biržas nams<br />

Energoefektivitāte<br />

Jumti<br />

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS IZDEVUMS<br />

www.lbs.building.lv<br />

Ventspils<br />

Kuldīga<br />

Liepāja<br />

Cena Ls 1,49<br />

Rīga<br />

Jelgava<br />

Valmiera<br />

Cēsis<br />

Madona<br />

Jēkabpils Rēzekne<br />

Daugavpils


Saturs<br />

Ievads<br />

Izbaudiet labāku dzīvi! 2<br />

Vai «gājputni» atgriezīsies? 3<br />

Aktualitātes<br />

<strong>LBS</strong> iesaistās ES projektos 4<br />

<strong>LBS</strong> biedri piedalās 4<br />

Jaunie biedri 4<br />

Gada inženieris 2010 6<br />

Konkurss Energoefektīvākā<br />

ēka Latvijā 7<br />

XXIII kongress<br />

Par godaprātu būvniecībā 8<br />

Gada labākā publikācija 15<br />

Apbalvojumi trīs nominācijās 16<br />

Vadība<br />

Valdes sēde 15. februārī 17<br />

Sekciju darbs<br />

Sekcijas un to vadītāji, kontakti 18<br />

Personība<br />

Būvkonstruktors – Jēkabpils Goda pilsonis 20<br />

Objekts<br />

Biržas ēkas jaunā dzīve 24<br />

Nozare ārpus modernām<br />

tehnoloģijām – restaurācija 26<br />

Konference<br />

Tiltu projektēšana un būvniecība 28<br />

Attīstība<br />

Ūdenssaimniecības izaicinājumi nākotnē 32<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Brīvais mikrofons<br />

Nejūgt zirgu aiz ratiem 35<br />

Energoefektivitāte<br />

Cik vērta ir būvprojektu energoefektivitātes<br />

sadaļas detalizēta izstrāde? 36<br />

3D modulācija – bāze energoefektīvu<br />

risinājumu izvēlei 40<br />

Reģionos<br />

Austrumlatvijas reģionālais<br />

daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē 42<br />

Iespējas<br />

Par būvniecības attīstību Latvijā 43<br />

Izglītība<br />

Mācības = konkurētspēja 46<br />

Tehnoloģijas<br />

Baltijas jūrā strādāja pasaulē<br />

modernākais zemūdens arkls 48<br />

Par tērauda jumtu seguma īpatnībām 50<br />

Tērauda profilētie elementi<br />

jumtiem un sienām 52<br />

Vai iespējams lēti iegādāties<br />

kvalitatīvu metāla jumtu? 54<br />

Dakstiņu kvalitātes testu poligoni<br />

visā pasaulē 56<br />

Jaunais inženieris<br />

Pats labākais notiek šodien 58<br />

Viedoklis<br />

Attīstīt vai likvidēt 62<br />

Žurnāls Būvinženieris<br />

Izdevējs: Latvijas Būvinženieru savienība<br />

Redaktore Mārīte Šperberga<br />

Literārā redaktore Regīna Janmane<br />

Mākslinieciskā redaktore Katrīna Vasiļevska<br />

Latvijas Būvinženieru savienība<br />

K. Barona iela 99, 1a, Rīga, LV-1012<br />

Tālrunis, fakss 67845910<br />

E-pasts: lbs@apollo.lv<br />

<strong>LBS</strong> internetā: www.lbs.building.lv<br />

LR UR reģistrācijas Nr. 000800022<br />

©Latvijas Būvinženieru savienība, 2011<br />

Pārpublicējumi tikai ar izdevēja atļauju<br />

Citēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas<br />

Būvinženieru savienību obligāta<br />

Iespiests tipogrāfijā Informatīvā biznesa centrs<br />

Uz vāka: Biržas ēka – Aizrobežu mākslas muzejs<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

Paldies šā numura ideju autoriem: Romānam<br />

Auniņam, Aivaram Caunem, Andrejam Kuzminam,<br />

Jānim Prauliņam, Mārtiņam Straumem, Silvijai<br />

Štrausai, Anitai Vanagai<br />

Žurnālu Būvinženieris iespējams lasīt mājaslapā www.lbs.building.lv.


Ievads<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Izbaudiet<br />

labāku dzīvi!<br />

Vai «gājputni»<br />

atgriezīsies?<br />

Tagad daudzi runā par pozitīvo domāšanu,<br />

mudina veidot labāku dzīvi. Bet<br />

kā pie tās tikt? Domājot pozitīvi, mēs<br />

sākam saskatīt iespējas.<br />

Ir jāatbrīvojas no negatīvā, kas traucē<br />

dzīvot. Kā? Var pamācīties no dabas.<br />

Vai esat kādreiz redzējuši, kā pīles pēc<br />

kaujas noskurinās, tā nometot no sevis<br />

negatīvo? Protams, cilvēks nav ne<br />

putns, ne dzīvnieks.<br />

Un tomēr, domājot sliktas domas, mēs<br />

arī fiziski sākam slikti justies. Ja kāds<br />

visu laiku gaužas, ja nepārtraukti čīkst:<br />

to nevar izdarīt, to arī nevar, tad pēc<br />

katra šāda «es nevaru» jāsaka: «Nesaki,<br />

ko nevari; saki, ko vari!» Veiksme<br />

nāk tad, ja noturam domas uz pozitīva<br />

viļņa. Taču prasme domāt pozitīvi nedodas<br />

rokā viegli, īpaši jau krīzes situācijās.<br />

Ir nepārtraukti jātrenējas to darīt.<br />

Ja nevingrini prātu, tukšumu galvā<br />

uzreiz aizpilda bailes. Tātad, lai būtu<br />

veiksmīgs, ar sevi visu laiku jāstrādā,<br />

jātrenē sava domāšana.<br />

Mums katram ir zināšanas un darba<br />

iemaņas, bet rezultātu ietekmē noteikti<br />

apstākļi. Iedomājieties divus cilvēkus<br />

ar pilnīgi vienādu zināšanu līmeni un<br />

iemaņām. Kaut vai tie būtu dvīņi. Viņu<br />

veikums nekad nebūs vienāds, un darba<br />

rezultāts nebūs identisks. Kur ir āķis?<br />

Katram ir sava enerģija, attieksme un<br />

pārliecība par sevi.<br />

Piemēram, speciālistam ir izcilas tehniskas<br />

zināšanas un darba iemaņas, bet<br />

viņš slikti ietekmē kolektīvu. Ar negatīvu<br />

domāšanu cilvēks var kaitēt uzņēmumam<br />

pat tad, ja visu izdara perfekti.<br />

Piemēram, Lielbritānijā ik pēc pusgada<br />

vērtē darbiniekus, turklāt ne vien viņu<br />

tehniskās zināšanas un iemaņas, bet arī<br />

to, kā konkrētais darbinieks ietekmē<br />

pārējos. Vērojama pat tendence atbrīvot<br />

no darba izcilus speciālistus, ja viņi<br />

negatīvi ietekmē kolektīvu.<br />

Labās lietas jāplāno. Zemapziņa visu<br />

laiku meklē mērķi; ja tāda nav, tā automātiski<br />

paņem dominējošo domu. Ja<br />

vēlamies citu rezultātu, domas jāmaina.<br />

Vecie «instrumenti» nestrādā, ja<br />

visu laiku mēģinām tikt pie rezultāta<br />

vienā veidā.<br />

Vai esat gatavi ieguldīt pūles un enerģiju,<br />

lai izvirzītu mērķi un realizētu to,<br />

atbildētu sev uz jautājumiem: kāpēc;<br />

ko tas dos; kāpēc es to daru?<br />

Bet klāt ir pavasaris. Domājiet labas<br />

domas! Izbaudiet! Dariet labus darbus!<br />

Dzīvojiet labāk! Uzlādējiet sevi!<br />

Mārīte Šperberga,<br />

žurnāla Būvinženieris redaktore<br />

Tuvojas cerību laiks – pavasaris ar<br />

krāšņiem ziediem, putnu dziesmām un<br />

saulainām novakarēm. Vai tas atnesīs<br />

tik kāroto profesionālo darbu būvnieku<br />

– projektētāju un celtnieku – cunftei?<br />

To rādīs laiks.<br />

Nevienam nav noslēpums, ka<br />

2010. gads ir noslēdzies ar 23,6% kopējo<br />

un 24,9% ēku būvniecības apjomu<br />

kritumu salīdzinājumā ar 2009. gadu.<br />

Par vairāk nekā 30 tūkstošiem cilvēku<br />

jeb 45% ir samazinājies būvniecībā<br />

strādājošo skaits salīdzinājumā ar<br />

2006. gadu. Kas mēs būsim 2011. gada<br />

rudenī? Vai būvniecībā nebūsim pazaudējuši<br />

savu galveno bagātību – profesionālus<br />

celtniekus?<br />

Uz laiku var pietrūkt finanšu līdzekļu<br />

jaunai būvniecībai, var iestāties<br />

ekonomiski vājāko spēlētāju maksātnespēja,<br />

kas saistīta ar savstarpējo<br />

saistību nenokārtošanu, masveida<br />

darba zaudējumiem, bezdarbu. Ik pa<br />

brīdim mēs saņemam informāciju, ka<br />

mūsu kolēģi bezdarbnieki ir dabūjuši<br />

darbu Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā un<br />

Slovākijā, ka Vācijā pat veidojas profesionālāko<br />

latviešu viesstrādnieku<br />

kopienas.<br />

Rodas loģisks jautājums: vai mūsu<br />

«gājputni» pēc gadiem, kad būvniecība<br />

atkal tiks celta godā, meklēs ceļu uz<br />

dzimtajām mājām, vai arī mājas būs<br />

svešumā?<br />

Neesmu pesimists un nebūt negribu, lai<br />

mūsu kolēģi nokar galvas un padodas<br />

likteņa varai. Es ticu, ka jau 2011. gadā<br />

valstī iemācīsimies apgūt ieplānotos<br />

Eiropas Savienības fondu līdzekļus<br />

pilnā apmērā. Tas nozīmē, ka radīsim<br />

reālas darba vietas profesijā strādājošajiem.<br />

Ko darīt, lai plāni ātrāk īstenotos?<br />

• Apvienot spēkus, izveidot tehniski<br />

un ekonomiski spēcīgākas firmas.<br />

• Papildināt savu kvalifikāciju un<br />

kompetenci, it sevišķi valodu prasmes<br />

un iemaņas darbam ar datoru.<br />

• Veidot profesionālas specializētas<br />

brigādes strādāšanai darbuzņēmēju<br />

statusā.<br />

• Ja tiek piedāvāts darbs, nemeklēt<br />

jaunus speciālistus, bet aicināt atpakaļ<br />

savus bijušos, darbā pārbaudītos<br />

kolēģus.<br />

Ja var ticēt mūsu valdībai, rīta blāzma<br />

ir samanāma. Rīts tuvojas!<br />

Ar pavasara novēlējumiem<br />

Mārtiņš Straume,<br />

valdes priekšsēdētājs<br />

<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv


Aktualitātes<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

<strong>LBS</strong> iesaistās<br />

ES projektos<br />

Latvijas Būvinženieru savienība piedalījās<br />

Vides aizsardzības un reģionālās<br />

attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu<br />

finanšu instrumenta finansēto projektu<br />

atklātajā konkursā Sabiedrības izpratnes<br />

attīstīšana par siltumnīcefekta<br />

gāzu emisijas samazināšanas nozīmi<br />

un iespējām.<br />

2011. gada 31. martā Vides aizsardzības<br />

un reģionālās attīstības ministrijas<br />

valsts sekretāra vietniece, Investīciju<br />

departamenta direktore Vija Gēme,<br />

SIA Vides investīciju fonds valdes<br />

priekšsēdētāja Ilze Puriņa un <strong>LBS</strong> valdes<br />

priekšsēdētājs Mārtiņš Straume<br />

parakstīja līgumus par projektiem 24<br />

semināru cikla «Energoefektīva un vidi<br />

saudzējoša būvniecība – no plānošanas<br />

līdz realizācijai» īstenošana un 16<br />

publikāciju cikla «Energoefektīva un<br />

vidi saudzējoša būvniecība – no plānošanas<br />

līdz realizācijai» īstenošana<br />

žurnālā «Būvinženieris». Abu projektu<br />

realizācijas termiņš – viens gads.<br />

<strong>LBS</strong> biedri!<br />

Lūdzu, paziņojiet par savu<br />

darbavietu, telefonu, mājas adrešu,<br />

e-pastu maiņu<br />

Latvijas Būvinženieru savienībai<br />

K. Barona ielā 99, lit. 1a,<br />

<strong>LBS</strong> biedri<br />

piedalās<br />

No 9. līdz 11. februārim <strong>LBS</strong> biedrs,<br />

Starptautisko sakaru sekcijas dalībnieks<br />

Jevgēnijs Derkačs (Šveices<br />

uzņēmums Mageba SA) piedalījās<br />

starptautiskā konferencē Bridges Russia<br />

2011 Prāgā un nolasīja referātu<br />

par jaunumiem tiltu aksesuāru jomā.<br />

14. martā Aivars Caune nolasīja lekciju<br />

LLU Lauku inženieru fakultātes<br />

4. kursa studentiem par ēku un būvju<br />

tehnisko apsekošanu.<br />

Jaunie biedri<br />

Aigars Ulmanis,<br />

SIA Rīgas Restaurācijas Birojs<br />

valdes priekšsēdētājs (Rīga)<br />

Juris Grīnvalds,<br />

SIA SAKRET<br />

komercdirektors (Rīga)<br />

Zigurds Gutāns,<br />

SIA GeoConsultants<br />

būvinženieris (Rīga)<br />

Maija Šenfelde,<br />

RTU Inženierekonomikas un vadības<br />

fakultātes Tautsaimniecības un<br />

reģionālās ekonomikas institūta<br />

direktore (Rīga)<br />

Elmārs Drātnieks,<br />

Ogres novada pašvaldības komunālās<br />

nodaļas vadītāja vietnieks,<br />

būvinženieris (Ogre)<br />

Pēterim Mihailovam visu dzīvi patika<br />

koks. Jau ganos ejot, viņš mēģināja<br />

meistarot šo to no šā materiāla, vēlāk<br />

vēroja, kā lielie vīri būvē tiltus, kaut<br />

arī nelielus, bet no koka. Pēteris ļoti<br />

vēlējās kļūt par celtnieku. Kad sapnis<br />

īstenojās, viņš ilgus gadus nostrādāja<br />

Rēzeknes Celtniecības trestā. Bija<br />

gan pārvaldes, gan tresta galvenais<br />

inženieris. Pēterim Mihailovam bija<br />

gandarījums par daudziem uzceltajiem<br />

rūpniecības objektiem, un šajos<br />

gados viņš arī ļoti daudz iemācījās.<br />

Kādu laiku Pēteris Mihailovs bija<br />

Rēzeknes Celtniecības tresta direktors.<br />

Tad sekoja privatizācija. Nekāds<br />

pensionārs no Pētera gan nesanāca,<br />

taču pirms piecpadsmit gadiem viņš<br />

saprata, ka jāmācās strādāt mazāk.<br />

Pēteris Mihailovs sadarbojās ar SIA<br />

Celtniecības ražotne 5 un Rēzeknes<br />

14. arodvidusskolā mācīja topošos<br />

celtniekus. Pēterim Mihailovam patika<br />

darbs ar jauniešiem. Kaut arī<br />

Pēteris Mihailovs<br />

(1936. gada 11. jūlijs – 2010. gada 15. februāris)<br />

skolas vājās materiālās bāzes dēļ<br />

daļa audzēkņu nebija pārāk ieinteresēti<br />

aroda apgūšanā, viņš centās<br />

saprast jauniešus un, lai iemācītu<br />

viņiem jaunas prasmes, vasarās pats<br />

apmeklēja kursus Jelgavā par koka<br />

izmantošanu celtniecībā. Viņš uzskatīja,<br />

ka jāmācās visu dzīvi.<br />

Atpūtai Pēterim bija lauku mājas un<br />

bites. Tās bija viņa vaļasprieks. Līdz<br />

pat pēdējam savas dzīves brīdim<br />

Pēteris Mihailovs strādāja Rēzeknes<br />

Augstskolā, kur Dabas un inženierzinātņu<br />

katedrā pasniedza būvniecības<br />

tehnoloģiju un būvdarbu organizāciju.<br />

Viņš vadīja vairākus kvalifikācijas<br />

darbus (diplomdarbus). Augstskolā<br />

viņu vērtēja ļoti augstu, un studentiem<br />

viņš bija autoritāte.<br />

Pēteris Mihailovs regulāri filmēja<br />

studentu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu<br />

un būvobjektus Rēzeknē.<br />

Būvniecības vēsture amatiera filmā<br />

Rēzeknē nu palikusi nepabeigta.<br />

Rīga, LV-1012,<br />

<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

vai elektroniski: lbs@apollo.lv.


Aktualitātes<br />

Gada inženieris 2010<br />

17. martā svinīgā pasākumā tika godināti žurnāla Latvijas Būvniecība organizētā<br />

konkursa Gada būvinženieris Latvijā 2010 laureāti. Konkurss notika jau trešo gadu,<br />

un šoreiz tas tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību un kompānijām<br />

Caparol, Sakret un Ramirent.<br />

Konkursa pretendentus vērtēja žūrija,<br />

kuras sastāvā bija 13 būvniecības nozarē<br />

pazīstami eksperti, sabiedrisko organizāciju,<br />

plašsaziņas līdzekļu un citu<br />

jomu pārstāvji. «Atbalstām konkursu<br />

jau kopš tā pirmsākumiem un ik gadu<br />

pasniedzam specbalvu Kadru kalve uzņēmumam,<br />

no kura konkursā ir nominēts<br />

visvairāk speciālistu,» saka Juris Grīnvalds,<br />

Sakret komercdirektors.<br />

Konkursa Gada būvinženieris Latvijā<br />

2010 rezultāti<br />

Nominācija Gada projekta vadītājs<br />

Latvijā 2010<br />

Laureāts:<br />

Ainārs Leitēns, SIA RBSSKALS<br />

Atzinības balvas:<br />

Staņislavs Kumpiņš, SIA RE&RE<br />

Oļegs Haruta, SIA Merks<br />

Arnis Rītiņš, SIA RE&RE<br />

Nominācija Gada būvdarbu vadītājs<br />

Latvijā 2010<br />

Laureāts:<br />

Vitālijs Hrapovs, SIA Moduls-Rīga<br />

Atzinības balvas:<br />

Raitis Kravalis, SIA Merks<br />

Juris Grodņa, SIA RE&RE<br />

Veicināšanas balva:<br />

Kaspars Siltumēns, SIA Energoremonts<br />

Rīga<br />

Nominācija Gada inženieris projektētājs<br />

Latvijā 2010<br />

Laureāts:<br />

Guntars Maļina, SIA Aqua-Brambis<br />

Nominācija Gada jaunais būvinženieris<br />

Latvijā 2010<br />

Laureāts:<br />

Romāns Basikirskis, SIA Firma L4<br />

Atzinības balvas:<br />

Edgars Sivickis, SIA Skonto būve<br />

Pauls Ragainis, SIA RE&RE<br />

Lana Jūra,<br />

žurnāla Latvijas Būvniecība<br />

galvenā redaktore<br />

Sarmītes Livdānes foto<br />

Konkurss<br />

Energoefektīvākā<br />

ēka Latvijā<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Lai veicinātu labo praksi ēku energoefektivātes<br />

jomā, Ekonomikas ministrija,<br />

Vides aizsardzības un reģionālās<br />

attīstības ministrija un žurnāls Latvijas<br />

Būvniecība izsludina konkursu Energoefektīvākā<br />

ēka Latvijā 2010.<br />

Žurnāla Latvijas Būvniecība redaktore<br />

Lana Jūra: «Prieks, ka liela mūsu sabiedrības<br />

daļa nopietni domā par energoefektivitātes<br />

jautājumiem. Par to liecina<br />

patiesi unikālas zema enerģijas patēriņa<br />

sabiedriskās un dzīvojamās mājas, kas<br />

tapušas un top Latvijā. Ceru, ka labie<br />

piemēri dos pozitīvu stimulu energoefektivitātes<br />

idejas attīstībai Latvijā.»<br />

Projektus konkursam var iesniegt piecās<br />

kategorijās:<br />

• Energoefektīvākā atjaunotā<br />

daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2010<br />

• Energoefektīvākā atjaunotā<br />

sabiedriskā ēka Latvijā 2010<br />

• Energoefektīvākā sabiedriskā<br />

ēka – jaunbūve 2010<br />

• Energoefektīvākā daudzdzīvokļu<br />

ēka – jaunbūve 2010<br />

• Energoefektīvākā vienģimenes ēka<br />

Latvijā – jaunbūve 2010<br />

Projektus konkursam var iesniegt līdz<br />

20. maijam. Konkursa nolikums publicēts<br />

organizatoru mājaslapās internetā:<br />

www.em.gov.lv, www.varam.gov.lv,<br />

www.latvijasbuvnieciba.lv. Lai saņemtu<br />

papildu informāciju, zvanīt vai rakstīt<br />

Lanai Jūrai (latvijasbuvnieciba@<br />

lilita.lv) vai Inesei Bērziņai (inese.berzina@em.gov.lv,<br />

tālr. 67013240).<br />

<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv


Aktualitātes XXIII kongress<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Par godaprātu<br />

būvniecībā<br />

2011. gada 18. martā Latviešu biedrības namā notika Latvijas Būvinženieru savienības<br />

XXIII kongress.<br />

Kongresā tika vērtēta pašreizējā ekonomiskā<br />

situāciju būvniecībā valstī un<br />

meklēti ceļi izejai no krīzes, lai samazinātu<br />

augsto bezdarba līmeni un apstādinātu<br />

augošo būvfirmu maksātnespējas<br />

tendenci.<br />

Būvniecība visās pasaules valstīs vienmēr<br />

bijusi ekonomiskās izaugsmes<br />

indikators. Tās apjomu pieaugums liecina,<br />

ka sākas tautsaimniecības izaugsme,<br />

savukārt apjomu kritums rāda, ka<br />

krīze padziļinās.<br />

Kāda situācija būvniecībā Latvijā bija<br />

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009.<br />

gadu, un kas gaidāms šogad?<br />

«2011. gada 4. marta Ekonomikas ministrijas<br />

konferencē Kvalitatīva būvniecība<br />

2020 ekonomikas ministrs<br />

Artis Kampars uzsvēra, ka tautsaimniecībā,<br />

tostarp arī būvniecībā, vērojama<br />

krituma stabilizācija un pat neliels<br />

pieaugums. Centrālās statistikas pārvaldes<br />

dati par 2010. gadu parāda, ka<br />

būvniecības apjoms salīdzinājumā ar<br />

2009. gadu salīdzinošās cenās ir samazinājies<br />

par 23,6%, ēku apjoms – par<br />

24,9%, bet inženierbūvju apjoms – par<br />

22,3%. Tas tikai pierāda, ka būvniecībā<br />

diemžēl brīvais kritiens turpinās, un<br />

ar pašreizējo valsts nodokļu politiku ir<br />

pat grūti prognozēt, kad varam cerēt uz<br />

izaugsmi. Piecu gadu laikā mēs esam<br />

zaudējuši gandrīz 33 000 jeb 45,3%<br />

profesionālo celtnieku, par 45,8% ir<br />

samazinājusies strādnieku vidējā alga,<br />

bet jau 2009. gadā bruto peļņa samazinājās<br />

46,3 reizes salīdzinājumā ar<br />

2005. gadu,» pastāstīja <strong>LBS</strong> valdes<br />

priekšsēdētājs Mārtiņš Straume.<br />

Mudina viesi<br />

Ekonomikas ministrijas Būvniecības<br />

un mājokļu politikas departamenta direktore<br />

Ilze Oša: «<strong>LBS</strong> ir sena vēsture,<br />

liela pieredze un autoritāte. Taču vienmēr<br />

ir bijusi ievērojama plaisa starp<br />

10<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

11


XXIII kongress<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

būvniekiem un valsts vadību. Vēlētos,<br />

lai šodien valdībai netiktu atdresēts<br />

tik daudz kritikas, bet rastos konstruktīvi<br />

priekšlikumi, jo patlaban nozarē<br />

vērojama virzība uz augšu, ko cenšas<br />

sekmēt arī Ekonomikas ministrijas<br />

Būvniecības un mājokļu politikas<br />

departaments.»<br />

Latvijas Arhitektu savienības padomes<br />

priekšsēdētājs Andris Kronbergs:<br />

«Gan būvnieki, gan arhitekti ir strādājuši<br />

kopā, sevišķi likumdošanas jautājumos.<br />

Bet mūsu darbību varētu salīdzināt<br />

ar sengrieķu vislabāko arhitektu<br />

Daidalu. Viņš uzcēla labirintu, kurā<br />

pats tika ieslodzīts. Šis būvinženieru<br />

kongress ir darba kongress, kurā tiek<br />

noteikti būvniecības mērķi nākotnei.<br />

Arhitektu savienība patlaban strādā<br />

pie savas iekšējās vides sakārtošanas,<br />

profesionālo arhitektu prakses noteikumiem.<br />

Gribam panākt arhitektu vides<br />

kvalitatīvu funkcionēšanu. Taču sakarā<br />

ar to, ka dažas parādības un izteikumi<br />

rada bažas, vai nav apdraudēta pilsētplānošana<br />

Rīgā un pilsētas galvenā arhitekta<br />

institūcija, visas mūsu aktivitātes,<br />

publikācijas un ieteikumi ir un būs<br />

vērsti tikai un vienīgi uz demokrātiskas<br />

attieksmes pret pilsētvidi veidošanu un<br />

attīstību.»<br />

Žurnāla Latvijas Būvniecība redaktore<br />

Lana Jūra: «Pašreizējie apstākļi spiež<br />

būvniekus konkursos startēt ar dempinga<br />

cenām. Taču tas ir ceļš uz nekurieni.<br />

Par to katram vajadzētu domāt jau<br />

sākumā, nevis tad, kad piedāvātā cena<br />

neļauj uzbūvēt kvalitatīvu objektu. Te<br />

darbs būtu ētikas komisijai.»<br />

Iesaka būvinženieri<br />

Aivars Brambis: «Visus objektus,<br />

kam nepieciešama ekspertīze, vajadzētu<br />

reģistrēt vienotā reģistrā, lai pasūtītājs<br />

nevarētu atteikties no kritiskas<br />

ekspertīzes. Nepieciešamas izmaiņas<br />

iepirkumus regulējošajos likumos, lai<br />

valsts un pašvaldību objektos netiktu<br />

izmantots zemākās cenas kritērijs.»<br />

Raitis Gultnieks: «Turpmāk Latvijas<br />

Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija<br />

ziņos Latvijas Būvinženieru savienībai<br />

un Ekonomikas ministrijai par<br />

nekvalitatīviem projektiem un slikti<br />

veiktiem būvdarbiem. Taču pārkāpumus<br />

būvdarbos vajadzētu konstatēt<br />

būvuzraugam, nevis būvinspektoram.»<br />

Juris Mellēns: «Pašvaldībā izskatīšanai<br />

tika iesniegts būvprojekta ekspertīzes<br />

slēdziens, bez projekta. Tajā ir šāds<br />

teksts: «Pēc projekta trūkumu novēršanas<br />

rekomendē projektu akceptēt.» Pārāk<br />

bieži nākas sastapties ar šādiem neprofesionāliem<br />

ekspertīžu slēdzieniem.<br />

Kā tādi rodas? Cēlonis meklējams normatīvos,<br />

kur ir teikts, ka būvekspertīzi<br />

ir tiesīgs veikt jebkurš attiecīgi sagatavots<br />

speciālists. Varbūt Ekonomikas<br />

ministrija varētu precizēt un radīt šos<br />

noteikumus par būvprojektu ekspertīzi.<br />

Diemžēl Būvniecības likuma projekta<br />

gaita divu gadu garumā pierāda,<br />

12<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

13


XXIII kongress<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

ka ministrijā ir augsti kvalificēti juristi,<br />

kas nevar uzrakstīt noteikumus par nozari,<br />

kuru viņi nepārzina un nesaprot.<br />

Patlaban attiecībā uz būvekspertīzi valda<br />

pilnīga bezatbildība. Jābūt speciālistu<br />

sertifikācijai. Jāizglīto gan būves<br />

pasūtītājs, gan apsaimniekotājs.»<br />

Sergejs Meierovics: «Ar katru dienu<br />

ekspertīzes slēdzieni ir arvien trakāki.<br />

Tā mums tiek realizēts dārgākais tilts<br />

pasaulē. Līdzīgi ir arī ar Nacionālo bibliotēku.<br />

Projekts vēl nebija izstrādāts<br />

pilnā apmērā, bet jau bija veikta ekspertīze.<br />

Neskatoties uz eksperta iebildēm<br />

gan par tehniskajiem risinājumiem,<br />

gan par izmaksām, projektu akceptēja.<br />

Amatpersonas tika sodītas. Valsts<br />

būvinspekcija likvidēta. Šī prakse turpinās.<br />

Vairākos valsts objektos, kuriem<br />

ir Eiropas finansējums, ekspertīzes<br />

slēdzieni ir nenopietni, ar ļoti dramatiskām<br />

sekām. Lūk, piemērs: eksperts<br />

dod pozitīvu atzinumu par veikalu<br />

Depo Liepājā, ko nodeva ekspluatācijā<br />

2009. gadā. 2011. gadā daļa no veikala<br />

konstrukcijām neizturēja sniega slodzi<br />

un sabruka. Ir pat tāds absurds, ka<br />

Dundagas pagastā būvinspektoram liek<br />

veikt būvekspertīzi.<br />

<strong>LBS</strong> līdz 31. martam jāiesniedz Saeimā<br />

grozījumi Būvniecības likumā.<br />

Likuma pieņemšana jāpanāk divu trīs<br />

mēnešu laikā. <strong>LBS</strong> kopā ar citām profesionālajām<br />

biedrībām valsts budžeta<br />

konsolidācijas ietvaros jāiesniedz valdībai<br />

priekšlikumi, piemēram, būvniecības<br />

nozari, kas izkaisīta vairākās ministrijās,<br />

nodot vienās rokās, nodibinot<br />

Būvniecības attīstības aģentūru.»<br />

Tālivaldis Keivs: «Eksperti ir zaudējuši<br />

godaprātu. Eksperts nav advokāts,<br />

kas atbalsta pasūtītāju. Viņam jābūt neatkarīgam,<br />

jādod neatkarīgs slēdziens.<br />

Kaut vai tāds piemērs. Būvē strādā<br />

vibroveltnis. Tas rada aptuveni četras<br />

balles stipras vibrācijas. Ēku konstrukcijas<br />

sāk plaisāt pie sešām ballēm. Eksperts<br />

uzraksta slēdzienu par labu ēkas<br />

apsaimniekotājam, proti, ka visas, arī<br />

20 gadu laikā radušās plaisas, norakstāmas<br />

uz šā vibroveltņa darbības rēķina.<br />

Eksperts uzraksta muļķības. Būsim<br />

taču godprātīgi!»<br />

Ivars Ulmanis: «Konkursos jāaizliedz<br />

piedāvājumus vērtēt pēc zemākās cenas.<br />

Būvniecības likumā ir noteikts,<br />

ka projekta sastāvā jābūt tāmei, taču<br />

tās neizmanto. Nepieciešama tāmju<br />

ekspertīze, tad varētu noteikt, vai tās<br />

atbilst šodienas cenu līmenim. Konkursos<br />

varētu būt piedāvājumi, kas no<br />

ekspertētās tāmes atšķirtos ne vairāk kā<br />

par 10 procentiem.<br />

Ētikas komisijā esam runājuši par pārkāpumiem,<br />

ko pieļāvuši būvinženieri.<br />

Iesniedziet pieteikumus par ekspertu<br />

neētisku rīcību, mēs tos izskatīsim.»<br />

Ar visiem kongresa materiāliem,<br />

14<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

15


XXIII kongress<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

lēmumiem un prezentācijām –<br />

Būvniecība Latvijā un <strong>LBS</strong> laika<br />

posmā no 2010. gada 26. marta līdz<br />

2011. gada 18. martam (Mārtiņš<br />

Straume), SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants<br />

2010. gadā un plāni 2011. gadam<br />

(Helēna Endriksone), Ilgtspējīgas<br />

būvniecības sistēma BREEM (Ainārs<br />

Pauniņš), Rīgas Celtniecības koledžai<br />

Mozaīka<br />

140 (Jevgēnijs Poļevojs), Likteņdārzs<br />

(Valda Auziņa), Projektēšanas kvalitāte<br />

(Aivars Brambis), Energoefektīvākā<br />

ēka Latvijā 2010 (Lana Jūra) – varat<br />

iepazīties www.lbs.building.lv sadaļā<br />

«kongresi/XXIII kongress».<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

• Jūs esat paši labākie! Tā <strong>LBS</strong> valdes<br />

priekšsēdētājam Mārtiņam Straumem<br />

teica viens no kongresa viesiem,<br />

kas nedaudz bija uzkavējies Latviešu<br />

biedrības nama pirmā stāva foajē, kur<br />

būvinženieri pulcējās pirms kongresa.<br />

«Tāds fascinējošs satikšanās prieks!<br />

Tādas gaišas sejas var būt tikai harmonizētā<br />

domubiedru vidē.»<br />

• «Paldies jums, kolēģi, par to, ka pat<br />

šajā ekonomiskās krēslas periodā jūs<br />

tādi esat,» <strong>LBS</strong> biedriem saka Mārtiņš<br />

Straume.<br />

• Likteņdārzs. Jā, katrs no mums var<br />

pielikt roku piemiņas memoriāla tapšanā,<br />

aizvedot kaut vai vienu akmeni,<br />

iestādot kaut vai vienu koku, piedaloties<br />

kaut vai vienā talkā.<br />

• Palīdzība Japānai dzīvojamā fonda atjaunošanā.<br />

Sekojiet līdzi informācijai<br />

žurnālā Būvinženieris, un jūs uzzināsiet<br />

par iespējām. Pēc neoficiālas informācijas,<br />

saliekamo koka dzīvojamo māju piegādi<br />

Japānai jau uzsākušas Skandināvijas<br />

valstis un Vācija.<br />

• Mandatum Life. Piedāvājums ietver<br />

ne tikai piemērotākos investīciju risinājumus,<br />

bet arī pasākumus samaksāto<br />

nodokļu un citu ar veselības saglabāšanu<br />

saistīto maksājumu atgūšanai.<br />

• <strong>LBS</strong> reģionālās kopas. Ar <strong>LBS</strong> reģionālo<br />

kopu palīdzību plānots veikt<br />

būvniecības informatīvās sistēmas<br />

(BIS) ieviešanu un ekspluatāciju visos<br />

valsts novados. Lai ar <strong>LBS</strong> būvspeciālistu<br />

konsultatīvajiem pakalpojumiem<br />

nosegtu visu Latviju, nolemts izveidot<br />

kopas Tukumā un Aizkrauklē.<br />

Gada labākā<br />

publikācija<br />

<strong>LBS</strong> skates – konkursa Gada labākais<br />

zinātniskais darbs, mācību grāmata,<br />

publikācija par arhitektūru un būvniecību<br />

nominācijā Gada zinātniskais<br />

darbs būvniecībā par monogrāfiju Būvkeramikas<br />

izstrādājumi Latvijā (2009.<br />

g.) ar <strong>LBS</strong> Goda diplomu apbalvota Dr.<br />

oec. ing. Sandra Gusta.<br />

Nominācijā Gada mācību grāmata,<br />

metodiskais līdzeklis par metodiskajiem<br />

līdzekļiem Tērauda un tēraudbetona<br />

konstrukcijas. Eirokodeksi EC-3<br />

un EC-4 konstrukciju projektēšanai<br />

(2009. g.) un Metodiskais palīglīdzeklis.<br />

Monolīta betona konstrukciju projektēšana<br />

saskaņā ar EC-2 (2010. g.)<br />

ar <strong>LBS</strong> Goda diplomu apbalvots Dr.<br />

hab. sc. ing. Jānis Brauns, bet par grāmatu<br />

Būvniecība (VII sējums, 2010. g.)<br />

Dr. sc.ing. Juris Noviks.<br />

Ar <strong>LBS</strong> Atzinības rakstu apbalvota Dr.<br />

sc. ing. Lilita Ozola par metodisko<br />

līdzekli Koka konstrukciju aplēses un<br />

konstruēšana I: 1. un 5. Eirokodeksa<br />

pielietošana būvprojektēšanā (2008.<br />

g.) un autoru kolektīvs: Dr. hab. sc.<br />

ing. Juris Skujāns, Dr. hab. sc. ing.<br />

Uldis Iljins, Dr. sc. ing. Jānis Kreilis,<br />

Mg. sc. ing. Silvija Štrausa, Dr. sc.<br />

ing. Valentīns Buiķis, Andris Vulāns,<br />

Oļegs Kukuts par metodisko līdzekli<br />

Keramzītbetona bloki ar putupolistirola<br />

starpslāni. Rokasgrāmata. Metodiskie<br />

norādījumi projektētājiem un būvētājiem<br />

(2010. g.).<br />

Nominācijā Publikācija par būvniecību<br />

ar <strong>LBS</strong> Goda diplomu apbalvots Dr. sc.<br />

ing. Jānis Klētnieks, Dr. hab. sc. ing.<br />

Juris Smirnovs par grāmatu Būvniecības<br />

izglītība RTU 20 gados (2010. g.).<br />

Nominācijā Patents būvniecības tehnoloģijā<br />

ar <strong>LBS</strong> Goda diplomu apbalvots<br />

Dr. sc. ing., valsts emeritētais<br />

zinātnieks Videvuds Ārijs Lapsa par<br />

patentu Fasāžu siltināšanas panelis,<br />

tā izgatavošanas paņēmiens un sienu<br />

siltināšanas process (2009. g., patents<br />

Nr. 13963).<br />

16<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

17


XXIII kongress<br />

Vadība<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Apbalvojumi<br />

trīs nominācijās<br />

Katru pavasari Latvijas Būvinženieru<br />

savienība (<strong>LBS</strong>) saka paldies tiem saviem<br />

biedriem, kas daudzus sava mūža<br />

gadus ieguldījuši būvinženieru jaunās<br />

paaudzes apmācībā gan augstskolās<br />

kā pasniedzēji, gan būvfirmās kā<br />

darbaudzinātāji.<br />

Nominācijā Par mūža ieguldījumu<br />

būvniecībā apbalvoja:<br />

Juri Tervitu,<br />

SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants,<br />

Andri Šteinertu,<br />

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,<br />

Juri Noviku,<br />

Rīgas Tehniskā universitāte,<br />

Anatoliju Gulbi,<br />

AS Ceļuprojekts.<br />

Nominācijā Par jauno būvinženieru<br />

sagatavošanu apbalvojumu saņēma<br />

Andris Veinbergs,<br />

SIA Knauf.<br />

Nominācijā Labākais<br />

darbaudzinātājs apbalvoja:<br />

Valdi Uzariņu,<br />

SIA Restaurators,<br />

Intu Kalēju,<br />

SIA Būves un būvsistēmas,<br />

Valteru Celmiņu,<br />

SIA Celmiņa būvkonstrukciju<br />

projektēšanas birojs,<br />

Bruno Fībigu,<br />

SIA Būvalts.<br />

Valdes sēde<br />

15. februārī<br />

Valdes sēdē tika runāts par novadu piesaisti <strong>LBS</strong> reģionālajām kopām, par<br />

to, kuri <strong>LBS</strong> biedri pelnījuši apbalvojumus Par mūža ieguldījumu būvniecībā,<br />

Par ieguldījumu jauno būvinženieru sagatavošanā un Labākais darbaudzinātājs,<br />

ko paredzēts pasniegt <strong>LBS</strong> XXIII kongresā. Sēdē tika pārspriesta<br />

Būvniecības likuma projekta virzība, jautājumi, ko vēlams izskatīt <strong>LBS</strong> XXIII<br />

kongresā. Valdes locekļi uzklausīja informāciju par Likteņdārza programmas<br />

virzību un <strong>LBS</strong> plānoto līdzdalību tajā, izteica priekšlikumus žurnāla Būvinženieris<br />

aprīļa numuram.<br />

<strong>LBS</strong> valdes sēdē piedalījās būvniecības<br />

informatīvās sistēmas (BIS)<br />

izstrādes nodaļas vadītājs Jānis Zandbergs.<br />

Viņš pastāstīja par BIS mērķiem<br />

un iespējām, kas pašlaik datorsistēmā<br />

ir sakārtots, izmantojot spēkā<br />

esošo likumdošanu.<br />

Reģionālo kopu vadītāja Vaira Ronimoisa<br />

bija sagatavojusi informāciju,<br />

cik <strong>LBS</strong> biedru un cik sertificētu<br />

būvinženieru dzīvo dažādos Latvijas<br />

novados. Valde nolēma aktīvākos iesaistīt<br />

reģionālo kopu darbā vai pat<br />

veidot jaunas kopas, piemēram, Aizkrauklē<br />

un Tukumā, lai <strong>LBS</strong> biedriem<br />

nodrošinātu operatīvāku informācijas<br />

apriti un darba iespējas. Mārtiņš<br />

Straume informēja valdi, ka Būvindustrijas<br />

nevalstisko organizāciju koordinācijas<br />

centra prezidijs sagatavojis<br />

vēstuli par Būvniecības likumprojektu<br />

Saeimas priekšsēdētājai Solvitai<br />

Āboltiņai, Saeimas Tautsaimniecības,<br />

agrārās, vides un reģionālās politikas<br />

komisijas priekšsēdētājam Andrim<br />

Bērziņam un ekonomikas ministram<br />

Artim Kamparam.<br />

Vairāk:<br />

www.bis.gov.lv un<br />

www.em.gov.lv<br />

sadaļā Būvniecība.<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

18<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

19


Sekciju darbs<br />

Latvijas Būvinženieru savienības<br />

sekcijas un to vadītāji, kontakti<br />

Kurators Mārtiņš Straume<br />

t. 29235000<br />

zig@ml.lv<br />

Sabiedrisko attiecību sekcija<br />

Vadītāja Mārīte Šperberga<br />

t. 29468382<br />

marite.sperberga@inbox.lv<br />

Kurators Raimonds Eizenšmits<br />

t. 29209672<br />

unijum@latnet.lv<br />

Starptautisko sakaru sekcija<br />

Vadītājs Aivars Caune<br />

t. 29416045<br />

acdsa@inbox.lv<br />

Izglītības sekcija<br />

Vadītāja Silvija Štrausa<br />

t. 26596552<br />

silvija.strausa@llu.lv<br />

Vietnieki:<br />

Ludmila Okoloviča<br />

t. 29403803<br />

ludmila.okolovica@inbox.lv<br />

Juris Rihards Naudžuns<br />

t. 29282607<br />

juris.naudzuns@inzenierbuve.lv<br />

Jauno speciālistu sekcija<br />

Vadītājs Guntars Šterns<br />

t. 29226064<br />

guntars.sterns@bbs.lv<br />

Būvniecības zinātnes sekcija<br />

Vadītājs Ilgvars Niedols<br />

t. 29267592<br />

imink@imink.lv<br />

Būvprojektēšanas sekcija<br />

Vadītājs Jānis Prauliņš<br />

t. 29407955<br />

janis.praulins@buveforma.lv<br />

Uzņēmēju sekcija<br />

Vadītājs Aldis Fromanis<br />

t. 29134209<br />

aldis.fromanis@inbox.lv<br />

Vietnieki:<br />

Aldis Grasmanis<br />

(projektēšana)<br />

t. 29404391<br />

aldis@bkb.lv<br />

Aigars Ulmanis (būvniecība)<br />

t. 29364805<br />

aigars.ulmanis49@gmail.com<br />

Kuratore Helēna Endriksone<br />

t. 29297583<br />

helena@lbskonsultants.lv<br />

Arhitektūras un pilsētbūvniecības<br />

sekcija<br />

Vadītāja Rūta Krūskopa<br />

t. 29548321<br />

ruta.kruskopa@grafx.lv<br />

Vietnieki:<br />

Viesturs Briedis (arhitektūra)<br />

t. 29453114<br />

viesturs.briedis@arho.lv<br />

Ija Niedole (pilsētbūvniecība)<br />

t. 29209105<br />

imink@imink.lv<br />

Sporta un atpūtas sekcija<br />

Vadītājs Andrejs Magaznieks<br />

t. 29220852<br />

magaznieks@buvalts.lv<br />

Kurators Tālis Straume<br />

t. 29237390<br />

straume@celuprojekts.lv<br />

Likumdošanas sekcija<br />

Vadītājs Ilmārs Leikums<br />

t. 29520009<br />

ilmars.leikums@bcezerparks.lv<br />

Vietnieki:<br />

Alberts Krols (ēkas)<br />

t. 29229788<br />

alberts.krols@inbox.lv<br />

Vilnis Puļķis (ugunsdrošība)<br />

t. 29221671<br />

vp68@inbox.lv<br />

Būvniecības tehnoloģijas sekcija<br />

Vadītājs Eduards Raubiško<br />

t. 29238332<br />

eduards.raubisko@riga.lv<br />

Transportbūvju sekcija<br />

Vadītājs Anatolijs Gulbis<br />

t. 26555776<br />

gulbis@celuprojekts.lv<br />

Vietnieks Jānis Klismets<br />

t. 29237597<br />

janisk@celuinzenieri.lv<br />

Publisko iepirkumu sekcija<br />

Vadītājs Juris Mellēns<br />

t. 26398306<br />

juris.mellens@valmiera.lv<br />

Vietnieks Edvīns Pārups<br />

t. 29468433<br />

Inženierbūvju sekcija<br />

Vadītājs Aivars Brambis<br />

t. 29204389<br />

abr@aqua-brambis.lv<br />

Apsveicam<br />

jubilārus<br />

Tieši tas, ka neviens mirklis<br />

vairs neatkārtosies, piešķir<br />

dzīvei tās apbrīnojamo<br />

vienreizību.<br />

(E. Dikinsone)<br />

martā<br />

Imantu Uzkliņģi<br />

Igoru Ponomarjovu<br />

Jāni Bidzānu<br />

Aivaru Cauni<br />

Jāni Rutkovski<br />

Ēriku Kiršteinu<br />

Ivanu Dužku<br />

Romānu Neilandu<br />

Ingrīdu Ekloni<br />

Māru Cimdiņu<br />

aprīlī<br />

Aristīdu Jansonu<br />

Līgoni Jostiņu<br />

Andri Gaili<br />

Pēteri Āronieti<br />

Juri Bērziņu<br />

Oļegu Apoļski<br />

Gunāru Jakuboviču<br />

Jāni Indusu<br />

Juriju Gorodjanski<br />

20<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

Par jubilāriem lasiet<br />

www.lbs.building.lv


Personība<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Būvkonstruktors –<br />

Jēkabpils<br />

Goda pilsonis<br />

Neskatoties uz cienījamo gadu skaitu, joprojām darbīgs ir Jēkabpilī ļoti cienīts<br />

būvinženieris Jānis Kikusts. Pēc Latvijas Valsts universitātes beigšanas viņš strādāja<br />

par būvdarbu vadītāju, pēc tam par konstruktoru AS Komunālprojekts Jēkabpils<br />

nodaļā. Aktīvās darba gaitas beidza galvenā konstruktora amatā, taču<br />

joprojām veic būvprojektu ekspertīzes, konsultē vietējos būvuzņēmējus sarežģītos<br />

gadījumos, veic konstrukciju apsekošanu, sagatavo mezglu risinājumus. Jānis<br />

Kikusts izstrādāja būvprojekta konstruktīvo daļu un veica būvuzraudzību un<br />

autoruzraudzību Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai. Viņam<br />

piešķirts Jēkabpils Goda pilsoņa nosaukums.<br />

Cik vien Jānis Kikusts sevi atceras, viņš<br />

allaž kaut ko meistarojis. Ganu gaitās<br />

obligāti līdzi tika ņemts kabatas nazis.<br />

Sākumā zēns grieza kārklu stabulītes,<br />

tad meistaroja kaķenes un citus puikām<br />

nepieciešamus rīkus, vēlāk uzmodelēja<br />

veselu lidmašīnu armiju un vilciena<br />

lokomotīvi. Pamatskolas gados Jānim<br />

Kikustam par mīļāko priekšmetu kļuva<br />

matemātika, jo tēvs atklāja teksta uzdevumu<br />

risināšanas noslēpumus. Bija<br />

prieks par veiksmīgi atrastajām atbildēm.<br />

Vēlāk viņš ar vislielāko aizrautību<br />

risināja ģeometrijas uzdevumus.<br />

Vidusskolas 10. klasē Jānis Kikusts<br />

izlēma, ka vēlas kļūt par inženieri celtnieku<br />

un būvēt mājas.<br />

No studiju gadiem visspilgtāk atmiņā<br />

palikuši divi pasniedzēji: K. Gailis,<br />

kas lasīja lekcijas būvmehānikā, un I.<br />

Melderis, kura vadībā studenti apguva<br />

koka konstrukcijas. Viņi prata studentus<br />

ieinteresēt par saviem mācību priekšmetiem.<br />

Pēc studijām pirmos trīs gadus<br />

Jānis Kikusts strādāja Jēkabpilī par būvdarbu<br />

vadītāju. Viņš bieži tikās ar Jēkabpils<br />

projektētājiem, līdz tika uzaicināts<br />

strādāt Jēkabpils projektu un tāmju birojā,<br />

kas vēlāk pārveidojās par projektēšanas<br />

institūta Latkomunprojekt (tagad AS<br />

Komunālprojekts) Jēkabpils nodaļu. Jānis<br />

Kikusts bija inženieris konstruktors.<br />

Šajā darbā viss tik tiešām bija atkarīgs<br />

vienīgi no paša – bija zīmulis, papīrs un<br />

dzēšgumija, bija dots uzdevums, atlika<br />

vien atrast vislabāko risinājumu. Komunālprojektā<br />

Jānis Kikusts nostrādāja<br />

līdz aiziešanai pensijā 1993. gadā.<br />

«Visus šos gadus mana būvmehānikas<br />

pasniedzēja Gaiļa Celtnieka rokasgrā-<br />

mata būvmehānikā bija arī mana rokasgrāmata,»<br />

saka Jānis Kikusts.<br />

Projektēšanas institūta Komunālprojekts<br />

darbības joma bija dažādu ēku<br />

kapitālie remonti, tagad tos sauktu par<br />

rekonstrukcijām un jaunbūvēm. Te pavērās<br />

plašas iespējas dažādu konstrukciju<br />

izpētē un iespējamo pastiprinājuma<br />

variantu meklējumos. Bieži vien bija<br />

nepieciešams atsevišķiem mezgliem<br />

rast individuālus risinājumus, kas vienlaikus<br />

apmierinātu gan prasību pēc izturības,<br />

gan konstruktīvās un estētiskās<br />

prasības. Ja izdevās sekmīgi apvienot<br />

visus šos nosacījumus, Jānis Kikustam<br />

bija gandarījums par paveikto. Tiekšanās<br />

uz ideālu individuālu mezglu konstrukcijas<br />

risinājumu arī ir saistošākais<br />

konstruktora profesijā.<br />

Vai nācies piedzīvot brīžus, kad iekšējais<br />

zirgs nenes tik strauji, kā gribētos?<br />

Ko darījāt, lai tomēr nesašļuktu?<br />

Mans sākotnējais dzīves plāns būvēt<br />

īpašas ēkas atdūrās pret skarbo padomju<br />

laika īstenību, bet tas manī neradīja<br />

vilšanos profesijas izvēlē – kļuvu par<br />

projektētāju. Kad deviņdesmito gadu<br />

sākumā projektēšanas darbi strauji gāja<br />

mazumā, aizgāju pensijā, taču saikne<br />

ar celtniecības organizācijām un projektētājiem<br />

nepārtrūka. Jutu, ka uzkrātā<br />

pieredze vēl ir noderīga. <strong>LBS</strong> nokārtoju<br />

eksāmenu un ieguvu sertifikātus būvju<br />

konstrukciju projektēšanā un ekspertīzē,<br />

tie tagad pagarināti līdz 2015. gadam.<br />

Vai jums ticis vieglais vai grūtais ceļš?<br />

Esmu kara laika bērns un jau bērnībā<br />

sapratu, ka nav tikai vieglais vai grūtais<br />

ceļš. Mūsu ceļš vienmēr ir mainīgs, un,<br />

domāju, tāds arī būs.<br />

22<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

23


Personība<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Vai kaut ko esat darījis par spīti, līdz<br />

galam?<br />

Konstruktora profesijā neko nevar darīt<br />

par spīti, līdz galam. Nevar strādāt izolēti<br />

un nerēķināties ar citu speciālistu<br />

domām, bet konstruktoriem nekad nerodas<br />

strīdi, jo visu izšķir pierādījumi<br />

ar aprēķiniem.<br />

Kādas trīs lietas jums saistās ar savu<br />

jaunību?<br />

Aizraušanās ar sportu: volejbols, dambrete,<br />

šahs. Neatlaidība un pienākuma<br />

apziņa skolā. Studiju gados neatlaidību<br />

stiprināja arī nepieciešamība vienmēr<br />

saņemt stipendiju.<br />

Kā jūs ietekmējuši citi?<br />

Ģimenē mani ietekmēja vecāki, skolā<br />

– skolotāji, protams, ne visi vienādi.<br />

Esmu centies izvairīties no sliktas ietekmes.<br />

Neesmu darījis to, ko negribēju,<br />

lai tikai līdzinātos citiem. Domāju,<br />

tas man ir izdevies.<br />

Kas sagādā prieku?<br />

Pirmām kārtām ģimene, mazmeitas,<br />

protams, labi padarīts darbs.<br />

Kādām grāmatām dodat priekšroku?<br />

Labprāt lasu populārzinātniskas grāmatas<br />

un žurnālus, piemēram, par astronomiju.<br />

Pirmā lielākā grāmata, ko patiešām<br />

atceros no bērnības, ir Kaudzīšu<br />

Mērnieku laiki. Vēl tagad reizēm ienāk<br />

prātā romānā lasītie trāpīgie izteicieni,<br />

jo arī ne tik sen mēs pārdzīvojām savus<br />

mērnieku laikus.<br />

Miniet trīs savas labākās īpašības.<br />

Kura no tām visvairāk palīdzējusi<br />

dzīvē?<br />

Neatlaidība, mērķtiecība, aizrautība.<br />

Un tieši neatlaidība man vienmēr ir palīdzējusi.<br />

Kāpēc trīs lietas ir labas?<br />

Jau Bībelē minētas trīs labas lietas:<br />

ticība, cerība, mīlestība. Neko labāku<br />

nevaru iedomāties.<br />

Kurā laika posmā vēlētos padzīvot<br />

ilgāk?<br />

Visilgāk būtu vēlējies padzīvot pēdējā<br />

aktīvā darba posmā, jo tad sajutu, ka šo<br />

to jau varu.<br />

Kas jums visvairāk krīt uz nerviem?<br />

Paviršība.<br />

Ja nebūtu tas, kas esat...<br />

Tā būtu vislielākā neveiksme manā<br />

mūžā.<br />

Kādi ir jūsu vakari, nedēļu nogales,<br />

brīži, kad nedomājat par būvniecību?<br />

Vakaros obligāti noskatos Panorāmu,<br />

lasu grāmatas par ievērojamu cilvēku<br />

dzīvi, vēsturiskus romānus. Vasarā<br />

labprāt uzturos savā dārza mājā pie<br />

ezera, ko pats projektēju un būvēju.<br />

Patīk dārza darbi, svaigs gaiss. Agrāk<br />

ar aizrautību piedalījos dažādos sporta<br />

pasākumos, spēlēju volejbolu, jaukas<br />

atmiņas saistās ar kādreizējiem Komunālprojekta<br />

sporta svētkiem.<br />

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības<br />

departamenta direktors,<br />

būvinženieris Raits Sirmovičs:<br />

«Ar Jāni Kikustu iepazinos 1976. gadā.<br />

Es biju tikko beidzis celtniecības inženiera<br />

studijas un uzsāku darba gaitas<br />

toreizējā projektēšanas institūta Latkomunprojekt<br />

Jēkabpils nodaļā. Jānis<br />

Kikusts bija nodaļas galvenais konstruktors.<br />

Tolaik man bieži nācās lūgt<br />

padomu. Jānis Kikusts vienmēr bija<br />

iecietīgs pret jaunākajiem kolēģiem,<br />

palīdzēja atrast pareizos konstruktīvos<br />

risinājumus. Tolaik apbrīnoju kolēģa<br />

dziļās teorētiskās zināšanas un lielo<br />

praktiskā darba pieredzi, viņa lielisko<br />

grafiku, izstrādājot rasējumus. Jānis<br />

Kikusts nekad neuzsvēra savu pārākumu,<br />

bet jautājumus apsprieda kā līdzīgs<br />

ar līdzīgu. Tolaik Jēkabpils nodaļā darbu<br />

uzsāka daudz jauno būvinženieru,<br />

un Jānis visiem bija lielisks, pacietīgs<br />

darbaudzinātājs. Tieši viņš izskoloja<br />

Jēkabpils nodaļas jauno inženieru<br />

paaudzi. Jēkabpils pilsētas un arī visa<br />

reģiona būvnieku vidū Jānis ir neapšaubāma<br />

autoritāte. Jānis Kikusts ir<br />

izstrādājis konstruktīvo daļu daudzām<br />

nozīmīgām Jēkabpils jaunbūvēm, bet<br />

īpaši daudz viņš darbojies ēku rekonstrukciju<br />

un kapitālo remontu jomā. Pateicoties<br />

Jāņa rastajiem risinājumiem,<br />

daudzas ēkas sākušas tikpat kā jaunu<br />

dzīvi.»<br />

Būvinženieris Alberts Barkāns:<br />

«Kad pirms gandrīz 30 gadiem iepazinu<br />

Jāni, viņš jau bija speciālists ar lielu pieredzi<br />

un plašām zināšanām. Pārsteidzoši<br />

šķita tas, ka Kikusta kungs spēja rast risinājumus<br />

un pieņemt lēmumus dažādās<br />

būvniecības situācijās. Uz jebkuru jautājumu<br />

viņš varēja sniegt atbildi, saprotami<br />

izskaidrot un pamatot savu redzējumu.<br />

Varēja just, ka būvniecības projektēšana<br />

ir viņa sirdslieta, zināšanas ir mērķtiecīgi<br />

apgūtas un krātas. Aizkustinoši, ka Jānis<br />

ar pietāti atcerējās savus pasniedzējus<br />

augstskolā un joprojām kā palīgmateriālus<br />

izmantoja savas studiju laika lekciju<br />

konspektu klades. Tie bija kārtīgi un rūpīgi<br />

pieraksti, formulas saprotamas un<br />

joprojām izmantojamas. Mudinot mūs<br />

atrast optimālos konstruktīvos risinājumus,<br />

Jānis mēdza teikt: «Uzbūvēt var<br />

visu, jautājums tikai, cik tas maksās.»<br />

Jānis vienmēr ir atsaucīgs, pieejams<br />

un atvērts katram, kam nepieciešama<br />

palīdzība.»<br />

SIA Jēkabpils PMK valdes priekšsēdētājs<br />

Uldis Helmuts Putniņš:<br />

«SIA Jēkabpils PMK kolektīvs ir patiesi<br />

gandarīts, ka ilgus gadus mūsu sadarbības<br />

partneris ir projektētājs konstruktors<br />

Jānis Kikusts. Gan uzņēmuma<br />

pašreizējie darbinieki, gan arī tie, kas<br />

strādāja uzņēmumā līdz 1993. gadam,<br />

vēl šodien ar labu vārdu atceras viņu.<br />

Jānis Kikusts joprojām sniedz savu atbalstu<br />

un zināšanas visiem, kam tas ir<br />

nepieciešams. Mums vairākkārt bijusi<br />

nepieciešamība sarežģītu projektēšanas<br />

jautājumu risināšanā pieaicināt par<br />

ekspertu tieši Kikusta kungu. Viņš ir Jēkabpils<br />

patriots un projektējis daudzas<br />

Jēkabpils ēkas. Viena no lielākajām viņa<br />

iecerēm bija uzbūvēt Jēkabpilī jaunu,<br />

skaistu, modernu dievnamu. Šī iecere<br />

tika realizēta, un nu Krustpils visaugstākajā<br />

vietā majestātiski slienas Vissvētās<br />

Trīsvienības Romas katoļu baznīca.<br />

Tiešs, atklāts un taisnīgs – tādu mēs pazīstam<br />

Jāni Kikustu. Savu darba mūžu<br />

viņš atdevis vienai no sarežģītākajām<br />

nozarēm – būvniecībai. Viņa dzīves<br />

pieredze un padoms ne vienam vien<br />

jaunam cilvēkam palīdzējuši dzīvē saskatīt<br />

īstās vērtības.»<br />

Anita Vanaga, Mārīte Šperberga<br />

Jāņa Lāča foto<br />

24<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

25


Objekts<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Biržas ēkas<br />

jaunā dzīve<br />

Pēc trīs gadu ilgas atjaunošanas un pārbūves Rīgas Biržas ēka šogad augustā<br />

tiks atklāta apmeklētājiem kā Ārzemju mākslas muzejs. Latvijas Būvinženieru savienības<br />

biedri namu apmeklēja 2009. gada vasarā, par ko Būvinženieris rakstīja<br />

septembra numurā (Nr. 12), nu sekoja ēkas otrais apciemojums.<br />

Nama pārbūve un restaurācija ir viens<br />

no lielākajiem VAS Valsts nekustamie<br />

īpašumi realizētajiem investīciju<br />

projektiem. Būvdarbi tika sākti<br />

2008. gada maijā, un tajos bija plānots<br />

ieguldīt 15,63 miljonus latu. Būvniecības<br />

ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība<br />

RBSSKALS un RBSSKALS Būvvadība.<br />

Projekta vadītājs – Jānis Lāčaunieks,<br />

atbildīgais būvdarbu vadītājs – Varis<br />

Cesbergs.<br />

Ēkas rekonstrukcija notiek pēc SIA Arhitektoniskās<br />

izpētes grupa arhitektes<br />

Liesmas Markovas izstrādātā projekta.<br />

Būvkonstrukcijas izstrādāja SIA Celmiņa<br />

būvkonstrukciju projektēšanas birojs.<br />

Būvkonstruktors būvdarbu laikā – Igors<br />

Putniņš no SIA BKB. Būvuzraudzības<br />

grupas vadītājs – Juris Gailis.<br />

Biržas ēkas iekšpagalms ieguvis stikla<br />

pārsegumu. Atjaunotas un vēsturisko<br />

izskatu atguvušas arī tās telpas, kas savulaik<br />

tika nopostītas ugunsgrēkā. Par<br />

restaurāciju atbild SIA RE&RE un tās<br />

meitasuzņēmums ReRe04. Restaurācijas<br />

procesā tika piesaistīti arī speciālisti<br />

no Vācijas, Itālijas un Polijas, kas specializējušies<br />

marmora restaurācijā.<br />

Ēkas platība pirms rekonstrukcijas<br />

bija 4200 m 2 , tagad tā palielinājusies<br />

līdz 5500 m 2 . Pats grūtākais bija biržas<br />

vajadzībām būvēto ēku pārveidot par<br />

muzeja ēku, saglabājot tās oriģinalitāti.<br />

Kaut kādā mērā pat žēl, ka vienu<br />

mākslu – greznās sienas – aizsegs cita,<br />

atsevišķas detaļas netika atjaunotas,<br />

jo bija jāpielāgojas muzeja specifikai.<br />

Atjaunoti netika arī lielie spoguļi un<br />

greznās lustras augšējā stāva zālēs, jo<br />

ekspozīcijas paredz citu apgaismojuma<br />

specifiku. Taču var droši apgalvot, ka<br />

Rīga un Latvija ieguvusi namu, ar kuru<br />

lepoties.<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

26<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

27


Objekts<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Nozare ārpus modernām tehnoloģijām –<br />

restaurācija<br />

Restaurācijas izpildes tehnoloģijas un<br />

metodika nemainās strauji, drīzāk gadu<br />

gaitā lēnām pilnveidojas. Goda vietā šajā<br />

nozarē gadsimtiem ilgi turas meistaru<br />

roku darbs. RE&RE ir viens no retajiem<br />

Latvijas uzņēmumiem ar pietiekamiem<br />

resursiem plaša profila ēku un interjeru<br />

restaurācijas īstenošanā atbilstoši kvalitātes<br />

standartiem un restaurācijas ētikas<br />

principiem, piesaistot Latvijā un ārzemēs<br />

atzītus profesionāļus. Zināmākie<br />

uzņēmuma RE&RE restaurētie objekti:<br />

Latvijas Nacionālā teātra interjers, Vācijas<br />

vēstniecības ēka Latvijā, Latvijas<br />

Banka, Saeimas nams, Mazā ģilde, Francijas<br />

Kultūras centrs, M. Čehova Rīgas<br />

Krievu teātris, trīs gadu garumā restaurācijas<br />

darbi tiek vadīti Biržas ēkā. Vērtējot<br />

Biržas ēkā veiktos darbus no apjoma un<br />

sarežģītības aspekta Latvijas kontekstā,<br />

veikums uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem<br />

tūlīt aiz Rundāles pils un<br />

LNO ēkas. RE&RE Rīgas Biržā izpilda<br />

komplicētas restaurācijas, restaurācijas,<br />

daļējas restaurācijas un rekonstrukcijas<br />

darbus iekštelpās, kā arī būvgaldniecības<br />

izstrādājumu – logu ar oriģinālo stiklojumu,<br />

durvju un sienu paneļu – restaurāciju.<br />

Ēkas rekonstrukcijas projekta autore<br />

ir SIA Arhitektoniskās izpētes grupa arhitekte<br />

Liesma Markova.<br />

«Plašas zināšanas, pieredze, amata prasme<br />

ir labākie restauratoru palīgi daudzos<br />

gadījumos, lai priekšmetam vai virsmai<br />

atdotu oriģinālo vēsturisko izskatu. Pēc<br />

izpētes darbu veikšanas un vēsturiskās<br />

«matricas» fiksācijas profesionāļi<br />

pieņem lēmumu par darbu turpmāko<br />

metodoloģiju – restaurāciju vai rekonstrukciju.<br />

Biržā atsevišķās vietās esam<br />

atstājuši nelielus atsegtus daudzo slāņu<br />

fragmentus kā uzskatāmu liecību darbu<br />

apjomam – tie var būt pat 5–11 dažādu<br />

toņu uzslāņojumi vairāku milimetru biezumā,<br />

kas darbu veikšanas procesā rūpīgi,<br />

pamatā ar skalpeli, ir noņemti,» stāsta<br />

RE&RE restaurācijas projektu vadītājs<br />

Roberts Veco-Vecums.<br />

Biržas ēkā ir restaurēts ievērojams apjoms<br />

interjera detaļu un elementu, monumentālās<br />

glezniecības un tēlniecības<br />

darbi, mākslīgā marmora apdare, koka<br />

apdares elementi un būvelementi, kamīni<br />

un krāsnis, restaurēto priekšmetu vidū ir<br />

gaismekļi, spoguļu rāmji, pulksteņi, akmens<br />

izstrādājumi. Piektajā stāvā administrācijas<br />

telpās grīdas klājuma segums<br />

veidots no 150 gadu veciem kokmateriāliem,<br />

sazāģējot grīdas dēļos vecās Biržas<br />

ēkas jumta pārseguma sijas, ko nācās demontēt,<br />

veidojot jauno jumta izbūvi un<br />

ātriju ar virsgaismu.<br />

Mākslīgās marmora tehnikas<br />

izmantojums Biržas ēkā<br />

Mākslīgā marmora tehnikā veidotās<br />

(Itālijā – scagliola, Vācijā – stuckmarmor)<br />

sienu apdares tika restaurētas,<br />

«reģenerējot» atsevišķus ugunsgrēkā<br />

bojātus sienu fragmentus vai veidojot no<br />

jauna plašus sienu paneļus pirmā un otrā<br />

stāva zālēs. Tehnika kā māksliniecisks<br />

paņēmiens radusies pirms vairāk nekā<br />

1000 gadiem, piedzīvojusi uzplaukumu<br />

Itālijā 17. gadsimtā un tālāk izplatījusies<br />

visā Eiropā. Latvijā mākslīgā marmora<br />

tehnika izmantota Rundāles pilī, Latvijas<br />

Nacionālajā operā, Latvijas Nacionālajā<br />

mākslas muzejā, dažos Vecrīgas namos.<br />

Kvalitatīvu mākslīgā marmora virsmu<br />

no dabiskā marmora atšķirt iespējams<br />

tikai pēc taustes: dabiskā marmora virsma<br />

ir auksta, mākslīgā marmora – silta.<br />

Vizuāli atšķirības nav pamanāmas. Savulaik<br />

tehnikas lietpratēji skopi dalījās<br />

amata noslēpumos, mūsdienās jau iespējams<br />

teorētiski un praktiski izglītoties pie<br />

meistariem specializētos mācību centros<br />

Itālijā un Vācijā. Mākslīgā marmora<br />

tehnika ir absolūts roku darbs, viendabīgā<br />

masā noteiktās proporcijās samīcot<br />

ģipsi, saistvielu, kas iegūta no dzīvnieku<br />

kauliem, dabisko pigmentu. Masa tiek<br />

uzklāta uz virsmas un pēc tam vairākkārt<br />

slīpēta un pulēta, līdz iegūts nepieciešamais<br />

spožums. Siena ar mākslīgā marmora<br />

apdari top lēnām, vienā piegājienā<br />

aizpildot pāris desmitu kvadrātcentimetru<br />

lielu laukumu. Vienā reizē iespējams<br />

sagatavot masu, kas pēc apjoma atgādina<br />

maizes «ķieģelīti», taču tādus vajag ļoti<br />

daudz, turklāt ar identisku sastāvu, tonējumu,<br />

cietību; gala rezultāts ir atkarīgs no<br />

meistara pieredzes un spējas izjust formu<br />

un toni. Biržas ēkas Venēcijas zāles restaurācijas<br />

darbu vadīšanai un izpildei<br />

uzņēmums RE&RE meklēja zinātnisko<br />

restaurācijas un rekonstrukciju darbu vadītāju<br />

Itālijā, vēršoties pie profesores Almas<br />

Ortolanas, glezniecības un interjeru<br />

apdares restaurācijas speciālistes, zinātnieces,<br />

kas piedalījusies pasaulslavenu<br />

un starptautiski nozīmīgu objektu izpētes<br />

un restaurācijas darbos.<br />

Informācija:<br />

Roberts Veco-Vecums,<br />

RE&RE projektu vadītājs,<br />

www.rere.lv.<br />

Foto no RE&RE arhīva<br />

28<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

29


Konference<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Tiltu projektēšana<br />

un būvniecība<br />

Prāgā notika konference Tiltu būvniecība, kas pulcēja aptuveni 100 tiltu projektēšanas<br />

un būvniecības speciālistu no Krievijas, Eiropas un Amerikas. Konferenci<br />

organizēja iQPC (Lielbritānija) sadarbībā ar tiltu būvnieku asociāciju–fondu<br />

AMOST (Krievija).<br />

Raksta autors kopā ar Dienvidu tilta būves direkcijas<br />

vadītāju, <strong>LBS</strong> biedru Eduardu Raubiško viaduktā.<br />

Šeiha Al Zaīda tilts Abū Dabī Arābu Emirātos.<br />

Pārstāvēti bija arī tādi tehnoloģiju<br />

ražotāji kā BERD (speciālo, gara laiduma<br />

pārvietojamo veidņu ražotāji),<br />

BAUER (pāļu un dziļo fundamentu<br />

ierīkotāji), BENTLEY Software (tiltu<br />

un inženierbūvju projektēšanas programmatūra),<br />

Mageba (tiltu aksesuāru<br />

un seismiskās aizsardzības ierīču<br />

ražotāji), SOILMEC (grunts un dziļo<br />

fundamentu speciālisti), PONTEX (inženierkonsultanti)<br />

u. c.<br />

Konferences galvenie temati:<br />

1) perspektīvas un attīstības virzieni<br />

infrastruktūras industrijā Krievijā;<br />

2) jaunumi un pārbaudītie tehnoloģiskie<br />

risinājumi tiltu projektēšanā un<br />

būvniecībā;<br />

3) plānotie, esošie un jau izpildītie<br />

projekti Krievijā, Arābu Emirātos,<br />

Čehijā, Spānijā, Šveicē un citās valstīs.<br />

Krievijā pašreiz plāno apmēram 6%<br />

gada izaugsmi vietējā infrastruktūrā<br />

(ceļu un dzelzceļu garumi, objektu<br />

skaits). Līdz 2030. gadam Krievijas<br />

valdība plāno palielināt transporta tīklu<br />

par aptuveni 50%, tas nozīmē milzīgas<br />

investīcijas (gada budžets infrastruktūrai<br />

ir aptuveni 6,35 miljardi eiro) un arī<br />

būvniecības apjomu. Turklāt ļoti daudziem<br />

objektiem ir nepieciešams remonts<br />

(aptuveni 6000 tilti ir jāremontē<br />

tuvākajos divos trīs gados, no tiem<br />

aptuveni 1000 jau ir pirmsavārijas stāvoklī).<br />

Daži Latvijas būvniecības uzņēmumi<br />

jau tagad piedalās dažādos projektos<br />

Krievijā un NVS valstīs. Šī tendence<br />

var pieaugt, lai arī cik sarežģīts<br />

un specifisks šis tirgus būtu, jo darbs<br />

tur ir interesants no vairākiem skatu<br />

punktiem (apjoms, peļņa, inženiertehniskie<br />

risinājumi un tehnoloģijas).<br />

Konferencē prezentētās pasaules<br />

līderu tehnoloģijas<br />

Firma BERD prezentēja savu tehnoloģiju<br />

– ar ārējo augststiprības kūļu saspriegto<br />

veidņu–kopņu konstrukciju,<br />

kas pārvietojas ar pagaidu kronšteinu<br />

palīdzību zem izbūvējamā tilta laiduma<br />

un atļauj visu laiduma veidņošanas,<br />

stiegrošanas un betonēšanas darbus<br />

veikt «no gaismas», tas ir, neizmantojot<br />

klasisko veidņu turu un torņu sistēmas.<br />

Interesantu pāļu izbūves tehnoloģiju<br />

ūdenī (hidrobūvniecībai) bez sausās<br />

būvbedres ierīkošanas prezentēja<br />

SOILMEC. Izmantojot šādu tehnoloģiju,<br />

ar neizvelkamo cauruļu un bentonita<br />

(māla un ūdens maisījums ar lielu<br />

blīvumu atvērta izrakuma noturēšanai)/polimēra<br />

maisījuma palīdzību var<br />

izbūvēt pāļus līdz 35 metru dziļumā,<br />

strādājot uz ūdens.<br />

Ar jaunākajiem izstrādājumiem tiltu<br />

aksesuāru tehnoloģijā iepazīstināja<br />

Šveices firmas Mageba pārstāvji: jaunākās<br />

paaudzes slīdēšanas materiāli tiltu<br />

balstīklām un deformācijas šuvēm,<br />

ātro šuvju nomaiņu tehnoloģijas bez<br />

satiksmes pārtraukšanas, pateicoties<br />

modulārai konstrukcijai un jaunām<br />

monitoringa sistēmām.<br />

Daži no konferencē<br />

prezentētajiem objektiem<br />

Igors Koļuševs (GiproStrojMost), kurš<br />

Latvijā pazīstams kā Dienvidu tilta pār<br />

Daugavu projekta izstrādātājs, prezentēja<br />

lielākā vanšu tilta uz Krievu<br />

salu būvniecībā Vladivostokā izmantotos<br />

tehnoloģiskos risinājumus. Tiltu<br />

projektēja Sanktpēterburgas institūts<br />

GiproStrojMost, galvenais laidums ir<br />

1104 metri – šobrīd pasaules rekords.<br />

Vladivostokā institūts projektēja trīs<br />

lielus objektus, kuriem ir jābūt gataviem<br />

līdz 2012. gada maijam – APEC<br />

samitam. Un tie ir: vanšu tilts uz Krievu<br />

salu, vanšu tilts pār Zelta raga līci<br />

un trīs kilometrus garš tilta pārvads pār<br />

De Frizes līci.<br />

Staņislavs Šuļmans no Sanktpēterburgas<br />

institūta TransMos, kas ar saviem<br />

darbiem ir pazīstams arī Latvijā<br />

un Baltijā (Slāvu transporta pārvada<br />

Rīgā laiduma konstrukcijas projektētāji<br />

apakšuzņēmēji, Vabaduse arkas<br />

30<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

31


Konference<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

GiproStrojMost<br />

tilts Tartu, Igaunijā), prezentēja dažus<br />

Krievijas projektus – no olimpiskajiem<br />

objektiem Sočos (kopā vairāk nekā 8<br />

km tiltu konstrukciju) līdz trīs pilonu<br />

vanšu tiltam Krievijas vidusreģionā.<br />

Visi objekti tiek projektēti ne tikai pēc<br />

Krievijas standartiem, bet arī ņemot<br />

vērā Eirokodus kā «papildu» tehnisko<br />

materiālu – tāda situācija šodien Krievijā<br />

sastopama ļoti bieži (Krievijā sagatavošanā<br />

atrodas likumprojekts par<br />

Eirokodu izmantošanu jomās, kur nav<br />

mūsdienīgu aktuālo normatīvo dokumentu,<br />

bet, kad un kādā formā tas tiks<br />

ieviests, nav zināms).<br />

Vardams Džonss no Lielbritānijas projektu<br />

institūta High-Point Rendel prezentēja<br />

projektu Šeiha Al Zaīda tilts<br />

Abū Dabī Arābu Emirātos, kas ir īsts<br />

inženieru un arhitektūras mākslas šedevrs,<br />

un iepazīstināja ar oriģināliem<br />

konstruktīviem risinājumiem, sagādes<br />

un montāžas sarežģījumiem būvniecības<br />

procesā.<br />

Dažus projektus Čehijā un Prāgas apkārtnē<br />

prezentēja arī Čehijas projektētāji:<br />

Milans Kalnis no PONTEX Consulting<br />

Engineers, Jans Viteks no Metrostav,<br />

Jans Blazeks no Boegl & Krysl<br />

(Ločkovas ielejas viadukts).<br />

Konferences pēdējā dienā bija noorganizēta<br />

trīs izbūvēto vai būvējamo projektu<br />

apsekošana: Prāgas apvedceļa pabeigtais<br />

jaunais posms, Ločkovas ielejas<br />

viadukts un Prāgas tuneļu maģistrāle.<br />

Apvedceļa objekti ir klasiskā iepriekšsaspriegtā<br />

dzelzsbetona konstrukciju<br />

komplekss ar vairākām estakādēm,<br />

pārvadiem un satiksmes sadalīšanas<br />

mezgliem.<br />

Ločkovas viadukts ir interesants tēraudbetona<br />

kompozīta laidums uz slīpiem<br />

dzelzsbetona balstiem, pie kuriem<br />

būvniecības laikā bija izbūvēti<br />

vertikālie pagaidu balsti no dzelzsbetona,<br />

kas, pēc būvnieka aprēķiniem,<br />

bija izdevīgāk nekā īrēt lielus tērauda<br />

torņus (balstu augstums ir ap 40 m, tilta<br />

laiduma garums – 426 m).<br />

Pēdējais apsekotais objekts bija tunelis<br />

zem Prāgas centra, kas ļauj ātri<br />

izlaist lielo tranzīta auto plūsmu cauri<br />

pilsētai, netraucējot tās dzīvi un nesabojājot<br />

tās unikālo skaistumu. Tunelis<br />

ir izbūvēts ar vairoga metodi, jo ģeoloģiskie<br />

apstākļi ir ļoti labvēlīgi – apkārt<br />

ir labas kvalitātes klints. Tunelis<br />

paredzēts divām trim joslām katrā<br />

virzienā un atrodas 20–30 metru dziļumā,<br />

vietām līdz 60 m un vairāk.<br />

Mūsu austrumu kaimiņam ir daudz<br />

interesantu sasniegumu būvniecības<br />

jomā, un tehnoloģiski Krievija šodien<br />

ir ļoti tuvu citām, daudz progresīvākām<br />

valstīm. Nākamo 10–20 gadu laikā<br />

Krievijā būvniecības joma attīstīsies,<br />

būs interesanti sekot notikumiem, un<br />

Latvijas būvinženieriem un uzņēmējiem<br />

būtu arī vēlams piedalīties šajos<br />

projektos.<br />

Vairāk informācijas par konferenci:<br />

www.bridgesrussia.com<br />

Jevgēnijs Derkačs,<br />

Mageba SA (Šveice)<br />

tehnisko projektu vadītājs,<br />

<strong>LBS</strong> Starptautiskās sekcijas dalībnieks<br />

Foto no personiskā arhīva un<br />

publicitātes foto no konferences<br />

materiāliem<br />

UZMANĪBU!<br />

Lūdzam ieskaitīt<br />

<strong>LBS</strong> biedru naudas<br />

gada maksu<br />

norēķinu kontā:<br />

Latvijas Būvinženieru savienība<br />

K. Barona iela 99, lit. 1a,<br />

Rīga, LV-1012<br />

Reģistrācijas Nr. 40008000225<br />

PVN reģistrācijas Nr.<br />

LV40008000225<br />

A/S «SEB banka»,<br />

Vecrīgas filiāle<br />

Kods UNLALV2X001<br />

Norēķinu konta Nr.<br />

LV80UNLA0001000700350<br />

Strādājošiem <strong>LBS</strong> biedriem<br />

un asociētiem biedriem<br />

LVL 25<br />

Nestrādājošiem pensionāriem<br />

LVL 5<br />

32<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

33


Attīstība<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Ūdenssaimniecības<br />

izaicinājumi nākotnē<br />

Ir pagājuši piecpadsmit gadi, kopš Latvijā tika nodotas ekspluatācijā pirmās<br />

ar daļēju starptautisko finanšu donoru palīdzību izbūvētās un rekonstruētās<br />

ūdenssaimniecības būves. Minēto projektu sagatavošana tika uzsākta pagājušā<br />

gadsimta deviņdesmito gadu vidū. Tajā laikā savu palīdzīgo roku ūdenssaimniecības<br />

attīstībai Latvijā sniedza Pasaules Banka, ERAB, Ziemeļvalstu attīstības<br />

aģentūras SIDA un DEPA, kā arī Ziemeļvalstu investīciju organizācija<br />

NEFCO.<br />

Ziemeļvalstu palīdzības stafeti Latvijā<br />

pārņēma Eiropas Savienība, sākotnēji<br />

PHARE projektu veidā, pēc tam<br />

ar ISPA, Kohēzijas un ERAF fondu<br />

palīdzību. Viens no galvenajiem projektu<br />

kritērijiem bija to dzīvotspēja,<br />

proti, ekspluatējošās organizācijas<br />

spēja būves ekspluatēt, nodrošinot<br />

pietiekamus līdzekļus to atjaunošanai<br />

jeb rehabilitācijai nākotnē. Nekas<br />

nav mūžīgs, un jebkuras būves plānotais<br />

kalpošanas laiks ir ierobežots. To<br />

elektriskās un mehāniskās sastāvdaļas<br />

būs jānomaina pēc 10–15 gadiem.<br />

Vēlāk, pēc 30, 50 vai atsevišķos<br />

gadījumos pēc 100 gadiem, būs nepieciešama<br />

arī būvju pamatelementu<br />

atjaunošana.<br />

Pirmie finanšu palīdzību gan dāvinājumu,<br />

gan izdevīgu kredītu veidā ūdens-<br />

saimniecības nozarē Latvijā izmantoja<br />

Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jūrmalas,<br />

Madonas, Cēsu un citu pašvaldību<br />

ūdenssaimniecību uzņēmumi, izbūvējot<br />

galvenokārt notekūdeņu attīrīšanas<br />

un dzeramā ūdens sagatavošanas ietaises.<br />

Šogad martā par godu deviņdesmito<br />

gadu beigās uzsāktā projekta noslēgumam<br />

Cēsīs tika rīkota konference<br />

Ziemeļvalstu ieguldījums Latvijas<br />

infrastruktūras projektos ilgtspējīgas<br />

attīstības veicināšanai. Ūdenssaimniecības<br />

nozares pārstāvjiem ir vērtīgi<br />

tikties, pārrunāt sasniegto, izvērtēt ieguvumus<br />

un kļūdas.<br />

Ūdenssaimniecībā, tāpat kā jebkurā<br />

citā nozarē, ir dzīves cikls, kas sākas<br />

ar ideju, turpinās ar plānošanu,<br />

projektēšanu, būvniecību. Būve tiek<br />

ekspluatēta un uzturēta. Pienāk brīdis,<br />

kad tā ir jāatjauno, veicot attīstības<br />

plānu aktualizāciju.<br />

Analizējot pēdējās desmitgades notikumus<br />

un dažādas prognozes, var<br />

secināt, ka ūdenssaimniecības jomu<br />

Latvijā sagaida vairāki izaicinājumi.<br />

Un tie ir: lejup krītoša demogrāfiskā<br />

prognoze; īpatnējā ūdens patēriņa būtisks<br />

samazinājums, sistēmu atjaunošana<br />

un finansējuma trūkums sistēmu<br />

atjaunošanai; centralizētu ūdensapgādes<br />

un kanalizācijas sistēmu izmantošanas<br />

veicināšana, kā arī sadrumstalotība<br />

ūdenssaimniecības sistēmu<br />

apsaimniekošanā.<br />

Pēdējā laika demogrāfiskās prognozes<br />

liecina par iedzīvotāju skaita samazināšanos.<br />

Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem<br />

palielināsies izmaksas, kas nepieciešamas<br />

inženierkomunikāciju sistēmu<br />

uzturēšanai un ekspluatācijai, kā arī<br />

atjaunošanai.<br />

Mūsu valstī ir uzkrāts liels mantojums<br />

no padomju laikiem, jo pagājušajā<br />

gadsimtā no sešdesmitajiem gadiem<br />

līdz astoņdesmito gadu vidum notika<br />

strauja ūdenssaimniecības attīstība.<br />

Šobrīd šīs būves ir nokalpojušas savu<br />

plānoto laiku, un tām ir nepieciešama<br />

atjaunošana. Nevienam nav noslēpums,<br />

ka ūdenssaimniecības avārijas<br />

rada lielus zaudējumus videi, ekonomikai<br />

un sabiedrībai. Zaudējumu<br />

apjomu iespējams būtiski samazināt,<br />

rūpīgi plānojot esošo sistēmu rekonstrukciju<br />

un atjaunošanu, novēršot avāriju<br />

risku. Taču šķiet, ka Latvijā dažādu<br />

ekonomisko un politisko apstākļu<br />

dēļ ūdenssaimniecības uzņēmumos<br />

pietrūkst līdzekļu būvju plānveida atjaunošanai.<br />

Turklāt lielākoties darbs<br />

notiek nemitīgā «ugunsgrēka dzēšanas»<br />

un palīdzības naudas apgūšanas<br />

režīmā, tādējādi trūkst laika un naudas<br />

resursu, lai padomātu un paplānotu<br />

jeb strādātu preventīvā režīmā.<br />

Atsevišķās pašvaldībās, kur izbūvēti<br />

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli,<br />

iedzīvotāji nesteidzas tos izmantot,<br />

jo ir jāizbūvē pieslēgums, kam nepieciešami<br />

pašu īpašnieku līdzekļi. Protams,<br />

līdzekļu vienmēr trūkst, turklāt<br />

nedarbojas veicināšanas un kontroles<br />

mehānisms, kāds ir lielākajā daļā Eiropas<br />

valstu vai līdzīgs tam, kāds izveidots<br />

atsevišķās pašvaldībās Latvijā<br />

34<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

35


Attīstība<br />

Brīvais mikrafons<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas<br />

jomā.<br />

Pēdējos gados daļai lielāko pilsētu<br />

iedzīvotāju ir tendence pārcelties uz<br />

dzīvi pilsētām tuvējās pašvaldībās, kur<br />

attīstās individuālo dzīvojamo māju rajoni.<br />

Līdz ar to izveidojas situācija, ka<br />

pilsētas centralizētā kanalizācijas sistēma<br />

netiek pilnībā noslogota, savukārt<br />

jaunajos individuālo māju rajonos nav<br />

centralizēto ūdenssaimniecības sistēmu.<br />

Nereti ekonomiskākā un atsevišķos<br />

gadījumos vienīgā iespēja, ņemot<br />

vērā vides apstākļus, ir novadīt notekūdeņus<br />

uz esošo pilsētas centralizēto<br />

kanalizācijas sistēmu. Tam ir administratīvi,<br />

taču ne inženiertehniski vai vides<br />

šķēršļi. Šis apstāklis degradē kanalizācijas<br />

sistēmas aglomerācijas ideju<br />

pašā tās būtībā, proti, kopīgā tehniski<br />

un ekonomiski pamatotas kanalizācijas<br />

sistēmas izveidē un uzturēšanā.<br />

Gribētos uzsvērt, ka Latvijā no ūdenssaimniecības<br />

jomas bieži vien nepamatoti<br />

tiek izslēgti lietus ūdens<br />

kanalizācijas jautājumi, proti, lietus<br />

ūdens novadīšana un attīrīšana. Īpaši<br />

tas attiecas uz kopsistēmas gadījumu,<br />

kur sadzīves un lietus ūdeņi tiek novadīti<br />

pa kopēju kolektoru. Šie jautājumi<br />

prasa kompleksu un integrētu<br />

redzējumu, kas ļauj tos optimālāk risināt<br />

tieši apdzīvotu vietu plānošanas<br />

posmā: teritorijas attīstības plānā un<br />

detālplānojumos, jo plānošanas fāzei<br />

ir vislielākā ietekme uz galaiznākumu,<br />

taču izmaksas ir relatīvi niecīgas.<br />

Pēdējo gadu pieredze rāda, ka inženierkomunikāciju<br />

sadaļas daudzās<br />

pašvaldībās plānošanas dokumentos<br />

ir izstrādātas formāli, bez kompleksas<br />

pieejas. Tā saukto trekno gadu<br />

plānošanā parādās ļoti liela apdzīvotu<br />

vietu ietilpības prognoze, taču vispārīgās<br />

demogrāfiskās prognozes par to<br />

neliecina. Kā tipiskākās problēmas<br />

plānošanā var minēt demogrāfisko un<br />

saimniecisko aktivitāšu prognožu trūkumu;<br />

ūdenssaimniecības un citu inženierkomunikāciju<br />

sadaļu risinājumu<br />

nepietiekamību teritorijas plānojumos<br />

un detālplānojumos; teritorijas plānojumu<br />

nelīdzsvarotību ar demogrāfisko<br />

un saimniecisko aktivitāšu prognozēm;<br />

piemērotu aktuālu topogrāfisko<br />

karšu un arī virszemes ūdeņu kvalitātes<br />

datu trūkumu.<br />

Ūdenssaimniecība ir nepieciešama<br />

sabiedrībai un tautsaimniecībai, un<br />

tās plānošana jāveic sistemātiski un<br />

kopā ar teritoriju plānojumu izstrādi.<br />

Ūdenssaimniecības attīstībā un uzturēšanā<br />

jābūt gataviem potenciālajai situācijai,<br />

kad pieejamo finanšu struktūra<br />

nākotnē mainīsies un lielākais īpatsvars<br />

šajā grozā būs jāveido tarifiem.<br />

Nākotnē saplūstot (aglomerējoties)<br />

atsevišķām administratīvām teritorijām,<br />

nepieciešama integrēta ūdenssaimniecības,<br />

tostarp notekūdeņu un<br />

lietus ūdens kanalizācijas, sistēmas<br />

plānošana, izveidošana un uzturēšana<br />

aglomerācijas robežās.<br />

Aivars Brambis,<br />

<strong>LBS</strong> Inženierbūvju<br />

sekcijas vadītājs<br />

Juris Laicāns,<br />

<strong>LBS</strong> Inženierbūvju<br />

sekcijas biedrs<br />

Nejūgt zirgu aiz ratiem<br />

Tālivaldis Vēsmiņš,<br />

SIA LVCT<br />

līdzīpašnieks<br />

Pieprasījums pēc būvniecības ir atkarīgs no tautas<br />

labklājības. Deviņdesmito gadu sākumā kopā<br />

ar dažiem ekonomistiem vērsos pie visu partiju<br />

vadītājiem ar aprēķiniem un piemēriem no pasaules<br />

pieredzes un pierādīju, ka, tikai atbalstot<br />

un attīstot ražošanu, var celt tautas labklājību.<br />

Diemžēl politiķi palika pie sava, ka jāatbalsta imports,<br />

būšot izdevīgāk, jo gan skolotājiem, gan<br />

pensionāriem, gan ārstiem lētāk ir iegādāties<br />

importa produkciju. Pārejot uz latu, noteica ļoti<br />

augstu lata kursu. Uz jautājumiem, par ko pirks,<br />

ja paši neražos, atbilde bija: ņemsim aizdevumu.<br />

Rezultāti redzami. Ticu, ka valdībā nāks cilvēki,<br />

kas izpratīs Latvijas un iedzīvotāju intereses un<br />

reāli atbalstīs pašu ražotājus ne tikai vārdos, bet<br />

reāli, kā to izdarīja Polija un citas valstis, kuru<br />

ekonomika aug. Tad būs pieprasījums arī pēc<br />

celtniecības un celtniekiem klāsies labāk, nevis<br />

kā iepriekšējos treknajos gados, kad viss balstījās<br />

uz aizņēmumiem, līdz beidzot šis burbulis plīsa.<br />

Kārlis Bērziņš,<br />

SIA Būvfirma L.B.K.<br />

būvinženieris<br />

Nevajadzēja jūgt ratus zirgam priekšā, jo treknajos<br />

gados celtniecības tempi nesaprātīgi pārsniedza<br />

reālo ekonomikas izaugsmi. Tagad esam<br />

tur, kur esam, un, ja neattīstīsies konkurētspējīga<br />

ražošana, arī celtniekiem nekas labs nespīd. Nav<br />

ko sevi mānīt.<br />

Kaspars Bondars,<br />

SIA Jensen Consult<br />

un Arhis inženieri<br />

un RTU lektors<br />

Būvniecības apjomi ir ievērojami samazinājušies,<br />

aktīvāk izpaužas konkurence. Ir jāceļ<br />

būvinženieru prestižs sabiedrībā, izmantojot<br />

visplašākās informēšanas iespējas.<br />

Jāsniedz informācija par lēmumiem, kurus<br />

būvniecības un projektēšanas procesā pieņem<br />

būvkonstruktori, kāda ir viņu atbildība<br />

un kā šie lēmumi ietekmē gala produktu.<br />

Lēmumi ietekmē gan lietošanas kritērijus,<br />

gan būvniecības tehnoloģijas, gan izmaksas.<br />

Jebkuram būvniecības procesā iesaistītajam<br />

ir jāsaprot, ka profesionāli lēmumi<br />

var samazināt būvobjekta izmaksas ievērojamā<br />

apjomā. Ieguldot līdzekļus projekta<br />

sagatavošanā, tiek iegūts projekta būvniecības<br />

un izmaksu ietaupījums. Projektu<br />

attīstītāji ļoti šauri saprot projekta tenderi.<br />

Šā brīža projektēšanas tenderi ietver tikai<br />

cenas jautājumu. Manuprāt, projektēšanas<br />

tenderiem jābūt izvērstiem un jāietver arī<br />

piedāvātā tehnoloģiskā un konstruktīvā risinājuma<br />

analīze. Sabiedrības informētība<br />

ir atslēga uz būvniecības procesu kvalitātes<br />

uzlabošanu. Otrs nozīmīgākais virziens<br />

ir projektētāju izglītošana un <strong>LBS</strong> iesaistīšanās<br />

starptautiskajā apritē. Būvniecības<br />

un projektēšanas pakalpojumi tiek piedāvāti<br />

starptautiskajā tirgū, tāpēc iesaistīto<br />

speciālistu izglītošanai jāpievērš vislielākā<br />

uzmanība. Norobežojot Latvijas tirgu no<br />

pārējās pasaules, pazeminām profesionalitāti<br />

un pašvērtējumu.<br />

36<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

37


Energoefektivitāte<br />

Cik vērta ir būvprojektu<br />

energoefektivitātes sadaļas<br />

detalizēta izstrāde?<br />

Nereti ēku būvproblēmās tiek vainots būvnieks, nekvalitatīvi būvmateriāli vai<br />

iekārtas. Taču tādos gadījumos reti aktualizējas jautājums, cik kvalitatīvi un<br />

pilnvērtīgi ir bijusi izstrādāta ēkas projekta dokumentācija. Tāpat kā bez labiem,<br />

pamatīgiem mājas pamatiem nav iespējams uzbūvēt stabilu māju, tāpat arī nav<br />

iespējams uzbūvēt energoefektīvu būvi, ja projekta energoefektivitātes sadaļa sastāv<br />

tikai no dažiem teikumiem vai pāris mezgliem, kas iegūti no dažādiem katalogiem.<br />

Termiskie tilti<br />

2.1. Parapets<br />

Termiskais tilts pārseguma un ārsienas (parapeta) vietā.<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

2.2. Jumta pārsegums<br />

Siltumizolācijas slānis 200 mm biezumā paredzēts no<br />

iekštelpas puses, un visa pārseguma biezumā ir caurejoša<br />

nesošā dubultā T profila metāla sija.<br />

Āra telpa<br />

Šobrīd par ēkas energoefektivitātes<br />

sadaļu pārsvarā gadījumu ir atbildīgs<br />

arhitekts vai būvkonstruktors. Taču,<br />

iepazīstoties un izvērtējot daudzu projektu<br />

siltumtehnisko sadaļu un konstatējot<br />

problēmas objektos, neviļus rodas<br />

jautājumi:<br />

a) vai norobežojošo konstrukciju aprēķinu<br />

detalizācijas pakāpe atbilst<br />

LBN 002-01 noteiktajam līmenim?<br />

b) vai aprēķinu veidā tiek novērtēta<br />

izstrādāto risinājumu ūdens tvaika<br />

kondensācijas riska pakāpe?<br />

Mitruma procesu analīze<br />

1.1. Jumta konstrukcija<br />

Siltumtehniski nepareizi izveidota jumta konstrukcija 1600 m 2<br />

pēc trīs gadu ekspluatācijas ir pilnībā pakļauta pelējumam,<br />

un no jumta regulāri tek ūdens kondensāts iekštelpās.<br />

c) vai tiek analizēti termiskie tilti un<br />

to atbilstība LBN 002-01 noteiktajām<br />

robežvērtībām?<br />

d) vai tiek aprēķināts ēkas īpatnējais<br />

siltumenerģijas patēriņa rādītājs?<br />

Patiesība ir tāda, ka daudzi nemaz neaizdomājas,<br />

piemēram, par to, ka kaut<br />

kāds neredzams ūdens tvaiks var radīt<br />

lielus bojājumus ēkās, un par to, ka par<br />

tā «savaldīšanu» būtu jādomā tikpat<br />

nopietni, kā par konstrukciju noturību<br />

vai ēkas elektrosadales sistēmu.<br />

Paskatīsimies uz dažiem piemēriem no<br />

1.2. Ārsienas konstrukcija<br />

Siltumtehniski nepareizi izveidota ārsiena 1000 m 2 pēc<br />

viena gada ekspluatācijas – ūdens tvaika radīti ārējā apdares<br />

slāņa bojājumi.<br />

objektiem Latvijā, kas atspoguļo tikai<br />

nelielu daļu no faktiskās problēmas.<br />

Kā redzams, siltumtehnisko procesu nepietiekama<br />

apzināšana rada sekas, kas<br />

var būt diezgan smagas, un kāds par tām<br />

jau noteikti ir dārgi samaksājis. Tāpēc<br />

būtu vērts mācīties no citu kļūdām un<br />

tās neatkārtot, jo visus uzrādītos defektus<br />

bija iespējams novērst vēl projektēšanas<br />

stadijā, ja vien pienācīgā līmenī<br />

tiktu veikti visi nepieciešamie aprēķini.<br />

Ārsienas konstrukcija<br />

Kondensāta bilance kg/m 2<br />

Janvāris 0,8792<br />

Februāris 1,1563<br />

Marts 1,3427<br />

Aprīlis 1,2343<br />

Maijs 0,6363<br />

Jūnijs – 0,1411<br />

Jūlijs<br />

Augusts<br />

Septembris<br />

Oktobris 0,0405<br />

Novembris 0,2641<br />

Decembris 0,5516<br />

Kopā max 1,3427<br />

Iekštelpa<br />

Piemēram, izanalizējot ārsienas konstrukcijas<br />

(1.2. attēls) ūdens tvaika<br />

kondensācijas risku (skatīt aprēķina<br />

rezultātus blakus) projekta stadijā, jau<br />

būtu skaidri redzams, ka, ņemot vērā<br />

izvēlētos materiālus un iekštelpas mikroklimata<br />

parametrus, problēmas ir<br />

neizbēgamas, jo konstrukcijā veidojas<br />

ļoti liels kondensāta daudzums (1,34<br />

kg/m 2 ). Tik liela apjoma kondensāta<br />

daudzuma veidošanās saskaņā ar normatīvajām<br />

prasībām norobežojošajās<br />

konstrukcijās nav pieļaujama, un tas<br />

būtiski pasliktina gan konstrukcijas<br />

siltuma pretestības rādītāju, gan rada<br />

bojājumus uz apdares virsmas (kas arī<br />

apstiprinājās jau pēc ēkas pirmā ekspluatācijas<br />

gada).<br />

Ja mitruma procesu analīze jau projekta<br />

stadijā tiktu veikta visām Latvijā<br />

uzbūvētajām terasēm, tad šodienas<br />

problemātisko terašu statistika noteikti<br />

būtu citāda!<br />

38<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

39


Energoefektivitāte<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Tas pats attiecas arī uz termisko tiltu<br />

analīzi – ja projektēšanas stadijā rūpīgi<br />

tiktu analizēti ēkas termiskie tilti, konstrukciju<br />

siltināšanas risinājumi būtu<br />

daudz siltumtehniski efektīvāki un pieļautās<br />

kļūdas, kā arī siltuma zudumi no<br />

ēkām būtu daudz mazāki.<br />

Daudzi no termisko tiltu novēršanas<br />

risinājumiem neprasa lielus finanšu<br />

resursus, taču to radīto seku novēršana<br />

var izmaksāt vairākas reizes dārgāk.<br />

Piemēram, parapeta mezglā 2.1.<br />

attēlā būtu nepieciešams pavisam<br />

neliels papildu siltumizolācijas un<br />

blīvējošo materiālu daudzums. Taču,<br />

lai novērstu termiskā tilta radīto defektu<br />

iekštelpas ārsienas/jumta stūrī,<br />

izmaksas jau būs par kārtu lielākas,<br />

un vēl papildus ir jāievērtē apkures<br />

maksājumi par tā radītajiem siltuma<br />

zudumiem visās apkures sezonās<br />

turpmākajos gados.<br />

4.1. Vieglbetona konstrukcija 4.2. Ķieģeļu mūris<br />

Keramzītbetons Ψ – 300 mm (λ=0,20 W/m K)<br />

Siltumizolācijas materiāls – 100 mm<br />

(λ=0,04 W/m K)<br />

Lineārā termiskā tilta vērtība Ψ=0,068 W/m K<br />

Ķieģeļu mūris Ψ – 510 mm (λ=0,70 W/m K)<br />

Siltumizolācijas materiāls – 100 mm<br />

(λ=0,04 W/m K)<br />

Lineārā termiskā tilta vērtība Ψ=0,22 W/m K<br />

Termisko tiltu analīze mūra ārsienas parapeta mezglam<br />

3.1. Ārsiena ar NEsiltinātu parapetu<br />

3.2. Ārsiena ar siltinātu parapetu<br />

Lineārā termiskā tilta vērtības aprēķins ārsienas ārējā stūrī<br />

atkarībā no nesošā materiāla veida<br />

Atšķirība Ψ vērtībai starp abiem risinājumiem<br />

veido 70%, tātad arī siltuma zudumi<br />

caur nepareizi novērtētu ārsienas<br />

stūri būs par 70% lielāki vai mazāki.<br />

Protams, ka vieglāk ir uzstādīt lielākas<br />

jaudas apkures katlu un neieslīgt detaļās,<br />

taču jauda maksā naudu, un cik patiesībā<br />

racionāli ir uzstādīt neadekvāti<br />

jaudīgu katlu, sildķermeņus u. tml. ierīces?<br />

Līdz ar to detalizēti siltumtehniskie<br />

aprēķini var arī palīdzēt pareizi novērtēt<br />

citu sistēmu jaudas vai noslogojumu.<br />

Ja projekta mērķis ir energoefektīva<br />

un siltumtehniski pareizi uzprojektēta<br />

un uzbūvēta ēka, bez specializētajiem<br />

siltumtehniskajiem aprēķiniem to nav<br />

iespējams sasniegt. Neveicot detalizētu<br />

analīzi, pavisam ātri var pieļaut daudzas<br />

kļūdas un neievērtēt dažādus blakus<br />

faktorus, kas var negatīvi ietekmēt<br />

plānoto galarezultātu.<br />

Daudziem ir pašsaprotami, ka ēkas noturības<br />

aprēķinus veic konstruktors, par<br />

grafisko projekta sadaļu atbild arhitekts,<br />

tāmes sastāda tāmētājs, taču tajā pašā<br />

laikā par specializēto siltumtehnisko aprēķinu<br />

veikšanu atbild kāds, kurš daudz<br />

labāk dara pavisam kaut ko citu. Un tas<br />

viss notiek laikā, kad energoefektivitāte<br />

ir daudzu projektu uzstādītais moto.<br />

Pirmās pozitīvās vēsmas ir jau pamanāmas,<br />

jo gan atsevišķas pašvaldību organizācijas,<br />

gan privātie uzņēmumi un<br />

privātpersonas sāk pieaicināt attiecīgās<br />

kompetences speciālistus jau ēkas projekta<br />

izstrādes stadijā, lai kopīgā darbā<br />

ar arhitektu iegūtu būtiski augstākas<br />

kvalitātes projektus.<br />

Pozitīvajam piemēram būtu jāseko arī<br />

pārējiem, un nevajadzētu paļauties vien<br />

uz varbūtību, ka gan jau viss būs labi,<br />

bet izanalizēt visu vēl pirms projekta<br />

ieviešanas dzīvē.<br />

Andris Vulāns,<br />

Mg. sc. ing.,<br />

LLU Lauku inženieru fakultātes lektors,<br />

praktizējošs konsultants par būvfizikas<br />

jautājumiem<br />

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA:<br />

40<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

41


Energoefektivitāte<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Varianti<br />

3D modulācija – bāze<br />

energoefektīvu risinājumu izvēlei<br />

«Precīzi energoefektīvas būvniecības<br />

uzstādījumi vēl nav noteikti. Ir izmantojamas<br />

ES regulas, normatīvi, zināms,<br />

ka no 2020. gada visām jaunbūvēm jātop<br />

kā «nulles enerģijas» ēkām. Arī «nulles<br />

enerģija» definēta tikai aptuveni, un Eiropas<br />

valstīs tā tiek interpretēta atšķirīgi,<br />

piemēram, Somijā tas nozīmē enerģijas<br />

patēriņu 30 kWh/m 2 , Vācijā – 20 kWh/<br />

m 2 ,» domās dalās Efiko valdes loceklis<br />

Ojārs Baltiņš. Būtu jāsaprot, vai šie energopatēriņi<br />

ir piemērojami dzīvojamām<br />

vai sabiedriskas nozīmes celtnēm.<br />

Izmantojot pieejamās energoefektīvās<br />

tehnoloģijas, patlaban Latvijā biroju<br />

ēkām ekspluatācijas laikā iespējams nodrošināt<br />

aptuveni 70–120 kWh/m 2 enerģijas<br />

patēriņu, kas iekļauj apkuri, karstā<br />

ūdens sagatavošanu, apgaismojumu un<br />

mikroklimatu, ietverot ventilāciju un<br />

kondicionēšanas sistēmu, nevis tikai apkuri,<br />

kā bieži tiek uzrādīts energopasēs<br />

ar kopumā pievilcīgu enerģijas patēriņu<br />

aptuveni 35–50 kWh/m 2 , pārējos parametrus<br />

atstājot «aiz kulisēm».<br />

3D modulācija un simulāciju aprēķini<br />

Ne vienmēr, izmantojot materiālus ar<br />

vislabākajiem energoefektivitātes parametriem,<br />

ēkas ekspluatācijas laikā tiek<br />

sasniegts arī maksimālais enerģijas patēriņa<br />

ietaupījums. Efiko projektu aprēķinos<br />

izmanto simulācijas programmu Riuska<br />

(Efiko ir viens no retajiem inženiersistēmu<br />

izstrādes uzņēmumiem, kas Latvijā izmanto<br />

simulācijas aprēķinus), izstrādājot<br />

Energoefektīvie risinājuma varianti norobežojošām konstrukcijām<br />

Saules enerģijas<br />

atstarošana<br />

Loga konstrukcijas<br />

siltuma vadāmība<br />

Bez žalūzijām<br />

Ēkas gada patēriņš<br />

Gada siltuma patēriņš, MWh Dzesēšanas jaudas gada patēriņš, MWh Dzesēšanas jaudas gada patēriņš, MWh<br />

Ar iekštelpu<br />

žalūzijām<br />

Ar āra<br />

žalūzijām<br />

Gada izmaksas<br />

apkurei, Ls<br />

Bez žalūzijām<br />

Kopējās gada<br />

energopatēriņa<br />

izmaksas, Ls (bez PVN)<br />

1 1,1 0,59 1,8 2 923,4 107 376 1 783,0 96 282 203 658 2 094 338<br />

1,2 1,8 3 021,5 110 980 1 618,5 87 399 200 659 682 169<br />

1,3 1,8 3 264,0 119 887 1 411,0 76 194 200 231 1 259 154<br />

2 2,1 0,42 1,4 2 920,8 107 281 1 700,9 91 849 199 130 1 946 282<br />

2,2 1,4 2 971,4 109 140 1 583,1 85 487 196 907 1 628 680<br />

2,3 1,4 3 174,0 116 581 1 401,7 75 692 196 423 1 231 349<br />

3 3,1 0,23 1,4 3 343,3 122 799 1 627,2 87 869 210 668 1 843 877<br />

3,2 1,4 3 396,2 124 742 1 531,8 82 717 209 740 1 548 806<br />

3,3 1,4 3 592,9 131 967 1 380,8 74 563 210 680 1 180 220<br />

4 0,42 1,4 3 096,1 113 720 1 510,8 81 583 195 303 1 381 233<br />

Energopatēriņa analīze. Sadarbībā ar arhitektu biroju SARMA NORDE arhitekti. 4. variants ir kombinēts variants, piemērojot gan āra gan iekšējās<br />

žalūzijas; iekšējās žalūzijas tiek izmantotas ēkas aizēnotajās iekšpagalma fasādēs un «ziemeļu» fasādēs, kurās saules ietekme ir minimāla.<br />

Ar iekštelpu<br />

žalūzijām<br />

Ar āra<br />

žalūzijām<br />

Gada izmaksas<br />

apkurei, Ls<br />

Bez žalūzijām<br />

Ar iekštelpu<br />

žalūzijām<br />

Ar āra<br />

žalūzijām<br />

ēkas 3D moduli un simulējot ēkas ekspluatācijas<br />

izmaksas un energopatēriņu gada<br />

griezumā, aprēķinu uzstādījumos variējot<br />

ar dažādiem būvmateriāliem, ēkas novietojumu<br />

un meklējot optimālāko risinājumu.<br />

Piemēram, astoņu stāvu biroja ēka ar kopējo<br />

platību 40 000 m 2 . Izskatot 19 aprēķina<br />

variantus stiklojuma ietekmei uz energopatēriņu,<br />

jāsecina, ka ne vienmēr pēc<br />

siltumtehniskajām īpašībām labākais<br />

stiklojums ir arī optimālākais variants.<br />

Stikla samazinātas saules enerģijas caurlaidības<br />

gadījumā būtiski tiek bremzēta<br />

iespēja saulainā ziemas dienā telpām saņemt<br />

ievērojamo siltuma pienesumu no<br />

apkārtējās vides un līdz ar to ekonomēt<br />

siltuma enerģijas patēriņu. Modulācijas<br />

aprēķinu analītika liecina, ka labs risinājums<br />

ir izvēlēties stiklojumu ar lielāku siltuma<br />

caurlaidības koeficientu, papildinot<br />

fasādes konstrukciju ar automātisko žalūziju<br />

sistēmu, kas tiek vadīta pēc saules<br />

intensitātes, āra gaisa temperatūras, vēja<br />

stipruma un citiem faktoriem. Jā, žalūziju<br />

sistēma ir dārga, bet, skatot kompleksi ieguldījumus<br />

energoefektīvajos risinājumos<br />

un dalot tos ar ekspluatācijas izmaksām,<br />

atmaksāšanās iespējama pārskatāmā periodā.<br />

Ar programmu Ruiska aprēķini tiek<br />

veikti ēkas konstrukcijām un inženiertehniskajiem<br />

risinājumiem, iegūtie dati ļauj<br />

kompleksi precizēt optimālākos materiālus<br />

un iespējamās ēkas mikroklimata sistēmas,<br />

kā arī iegūt provizorisku pārskatu<br />

par ekspluatācijas izmaksām.<br />

Informācija: SIA Efiko,<br />

sertificēts inženieris Ojārs Baltiņš,<br />

inženieris maģistrants Raivis Pauls,<br />

tehniķis Edvīns Eriksons<br />

42<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

43


Reģionos<br />

Iespējas<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Par būvniecības<br />

attīstību Latvijā<br />

Austrumlatvijas reģionālais<br />

daudzfunkcionālais centrs<br />

Jaunbūvējamais Austrumlatvijas reģionālais<br />

daudzfunkcionālais centrs<br />

nodrošinās kultūras pakalpojumu<br />

sniegšanu Rēzeknē. Centrā notiks muzikāli<br />

dramaturģiski uzvedumi, tostarp<br />

operas un baleta izrādes, mūzikli, simfoniskās<br />

mūzikas, kora mūzikas un<br />

kamermūzikas koncerti, starptautiskās<br />

un reģionālas konferences un pasākumi.<br />

Centrs nodrošinās amatiermākslas<br />

norises, interešu izglītības programmas<br />

un mūžizglītības pasākumus, izstāžu<br />

rīkošanu, kino demonstrēšanu, dzimtsarakstu<br />

nodaļas darbību. Te būs mūzikas<br />

instrumentu veikals.<br />

Projekts ir sadalīts daļās. Pirmā daļa<br />

Rekreācijas zonas izbūve un gājēju ielas<br />

laukuma ierīkošana, tostarp visu daudzfunkcionālā<br />

centra civilstāvokļa aktu reģistrācijas<br />

nodaļas telpu un sabiedrisko<br />

pakalpojumu pieslēgumu (ārējo inženiertīklu)<br />

ierīkošana. Otrā daļa Gājēju<br />

Rēzeknē<br />

ielas izbūve. Projekta otrās daļas realizācija<br />

notiks trijās kārtās.<br />

Galvenais būvuzņēmējs pirmajai daļai<br />

ir SIA Arčers, otrajai – Latvijas un<br />

Lietuvas kopuzņēmums SIA Viadukts,<br />

tehniskā projekta autori ir attiecīgi SIA<br />

Vizuālās modulēšanas studija un arhitektu<br />

birojs SIA J&H.<br />

Projekta kopējās izmaksas ir 4 451 125<br />

lati. Eiropas Reģionālās attīstības fonda<br />

līdzfinansējums ir 3 783 456 lati;<br />

valsts budžeta dotācija – 166 917 lati;<br />

Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums<br />

– 500 752 lati. Būvuzraudzību<br />

abām daļām veiks SIA Isliena V, bet<br />

autoruzraudzību – SIA Vizuālās modulēšanas<br />

studija un SIA Projektēšanas<br />

birojs Austrumi.<br />

Vairāk info: www.rezekne.lv<br />

Ilustrācija: vizualizācija no SIA Vizuālās<br />

modelēšanas studija tehniskā projekta<br />

Pieaugot globālajai konkurencei, nozīmīgi kļūst jautājumi, kas saistīti ar mazo<br />

un vidējo uzņēmumu (MVU) kvalitatīvu vadību, jo uzņēmums ir ekonomiskās sistēmas<br />

pamatelements, no kura spējas darboties ilgtermiņā ir atkarīga valsts vai<br />

reģiona ilgtspējīga attīstība. Īpaši aktuāls šis jautājums kļūst ekonomiskās lejupslīdes<br />

apstākļos. Mazo un vidējo uzņēmumu lielais īpatsvars gan Eiropas Savienības,<br />

gan Latvijas ekonomikā norāda uz nepieciešamību izvērtēt šo uzņēmumu<br />

sniegtos rezultātus ar mērķi atrast piemērotus darbības novērtējuma un vadības<br />

instrumentus.<br />

Ņemot vērā biznesa dinamisko vidi,<br />

MVU efektīvas vadības jautājumi kļuvuši<br />

prioritāri, jo kvalitatīva tehnoloģiju,<br />

infrastruktūras un cilvēku kapitāla<br />

pārvaldība būtiski uzlabo ekonomiskās<br />

izaugsmes perspektīvas gan atsevišķa<br />

uzņēmuma, gan valsts tautsaimniecības<br />

līmenī.<br />

Baltijas valstīs darba ražīguma rādītājs<br />

laika periodā no 1997. līdz 2007. gadam<br />

atpaliek no ES vidējā līmeņa. 2008. gadā<br />

Latvijas uzņēmumos atdeve no viena<br />

nodarbinātā sasniedza vien 51,1% no<br />

ES vidējā līmeņa, un tas ir mazāk nekā<br />

Igaunijā (64,6%), Lietuvā (61,4%), Čehijā<br />

(72,3%) un Polijā (62,8%).<br />

Būvniecībai LR ir svarīga loma valsts<br />

kopprodukta un nodarbinātības nodrošināšanā.<br />

Vai, ņemot vērā pašreizējo situāciju,<br />

nebūtu laiks izstrādāt būvniecības<br />

attīstības stratēģiju, lai būvniecības<br />

nozare sasniegtu tādu konkurētspējas<br />

līmeni, ka zaudējumus iekšējā tirgū,<br />

kas rodas no pieprasījuma samazinājuma,<br />

varētu līdzsvarot ar darbību<br />

globālajā vidē. Viens no būvniecības<br />

sekmīgas attīstības pīlāriem ir konkurētspēja<br />

starptautiskajos tirgos, tāpēc<br />

apskatīsim variantu, kā to divos trīs<br />

gados panākt.<br />

Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana<br />

darbībai ārējos tirgos, to saistot ar<br />

darbības pamatstratēģijām vietējā tirgū,<br />

palīdz uzņēmumiem samazināt iespējamos<br />

riskus un zaudējumus. Klasteru<br />

koncepcija ir stratēģiski nozīmīga<br />

uzņēmumu un valsts konkurētspējas<br />

palielināšanā. Tas ir reāls konkurētspējīgas<br />

būvniecības attīstības virziens,<br />

kas dod iespēju sadarboties nozares un<br />

ar to saistītajiem uzņēmumiem, izmantojot<br />

zinātnes, izglītības, pieredzes un<br />

valsts (ES fondi) iespējas stratēģisko<br />

mērķu sasniegšanai.<br />

Klasters ir noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā<br />

izvietotu līdzīgu vai saistītu uzņēmumu<br />

sadarbības modelis, ko apvieno<br />

kopējs tirgus, izmantotās tehnoloģijas<br />

44<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

45


Iespējas<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

un zināšanas, piegādātāji, darbinieki<br />

un atbalstošās organizācijas. Apvienojot<br />

šos spēkus, tiek iegūta resursu bāze<br />

un kompetence, lai sasniegtu kritisko<br />

robežu, kas dod konkurētspējas priekšrocības,<br />

salīdzinot ar atsevišķiem uzņēmumiem,<br />

īpaši starptautiskajā apritē.<br />

Klastera ietekme uz uzņēmumu:<br />

1) tiek paaugstināta uzņēmumu kopējā<br />

efektivitāte;<br />

2) tiek veicināta inovāciju, jaunāko<br />

tehnoloģiju un materiālu izmantošana,<br />

palielinot uzņēmumu konkurētspēju<br />

nākotnē;<br />

3) klastera ietvaros veidojas jauni uzņēmumi<br />

un sadarbības formas.<br />

Būtisks klasteru darbības aspekts ir<br />

labāka pieeja konkrētiem uzņēmumus<br />

interesējošiem tirgiem, ja šajā klasterā<br />

apvienojas firmas, kam ir liela pieredze<br />

starptautiskajos tirgos un kas var izstrādāt<br />

mācību programmas, lai nodrošinātu<br />

konkurētspēju un varētu sekmīgi<br />

darboties globālā līmenī.<br />

Darbība klasterā dod iespēju uzņēmumam<br />

sadarboties ar citiem uzņēmumiem<br />

klastera ietvaros, tiek samazināti<br />

riski, un rodas iespējas plānot liela<br />

mēroga pasākumus. Klasteri sadarbojas<br />

arī globālā mērogā, un tas veicina<br />

piekļūšanu jaunām tehnoloģijām,<br />

informācijai u. tml. Svarīga loma ir<br />

konkurencei un uzņēmumu plašajām<br />

sadarbības iespējām klastera ietvaros<br />

jaunu ideju un tehnoloģiju apgūšanā un<br />

testēšanā, jaunu sadarbības formu un<br />

vienotas vadības sistēmas izstrādāšanā.<br />

Priekšrocības klasterā:<br />

1) uzņēmumu darbība ir efektīvāka<br />

nekā vidēji nozarē, tie var piekļūt<br />

lielākiem aktīviem, piegādēm un<br />

savstarpējai sadarbībai nepieciešams<br />

īsāks laiks, nekā darbojoties<br />

individuāli;<br />

2) uzņēmumi un pētniecības institūcijas<br />

ātrāk var sasniegt augstu inovāciju<br />

līmeni (materiāli, tehnoloģijas,<br />

vadīšanas metodes); zināšanu<br />

pārņemšana un cieša sadarbība ar<br />

klientiem un citiem uzņēmumiem<br />

rada vairāk jaunu ideju un liek intensīvāk<br />

sadarboties, kas dod iespēju<br />

samazināt izmaksas;<br />

3) uzņēmējdarbības procesi klasteros<br />

ir aktīvāki, pieaug uzņēmumu<br />

konkurētspēja, paaugstinās darba<br />

efektivitāte.<br />

Latvijā kopš 2001. gada sekmīgi darbojas<br />

IT klasters. Tā izveides mērķis:<br />

balstoties uz kopēju IT attīstības vīziju,<br />

misiju un mērķiem, kā arī veicinot nozares<br />

dalībnieku visu veidu sadarbību,<br />

palielināt IT sniegto pakalpojumu eksportu<br />

un radīt inovācijām un investīcijām<br />

labvēlīgus priekšnoteikumus.<br />

Latvijas IT klasters apvieno tikai tos<br />

nozares uzņēmumus, kas izrādījuši<br />

iniciatīvu dibināt klasteru un tajā piedalīties.<br />

IT klasters atšķiras no tipiska<br />

klastera modeļa, kas apvieno noteiktā<br />

ģeogrāfiskā teritorijā izvietotus vai<br />

saistītus uzņēmumus. IT darbību koordinē<br />

īpaši izveidota vadības struktūra,<br />

ko pārstāv klastera dalības pilnsapulce,<br />

valde un izpilddirektors.<br />

Viena no IT klastera unikālām iezīmēm<br />

ir sadarbība starp uzņēmumiem,<br />

kas ikdienā ir konkurenti. Sadarbības<br />

piemēri:<br />

• vienotu projektu pārvaldības un<br />

kvalitātes standartu ieviešana;<br />

• vienota kompetenču modeļa izstrāde,<br />

pieejamo cilvēkresursu apzināšana<br />

ar mērķi iesaistīt tos kopējos<br />

projektos;<br />

• sadarbība starp uzņēmumiem, profesionāliem<br />

apmācību centriem,<br />

universitātēm un valsts institūcijām<br />

nozares attīstības veicināšanai;<br />

• tirgus izpēte, stratēģiskā plānošana,<br />

mārketinga pasākumi nozares tēla<br />

veidošanai mērķa tirgos;<br />

• koordinācija labākai saziņai ar potenciālajiem<br />

klientiem un kopējas<br />

klientu piesaistīšanas aktivitātes.<br />

Latvijas IT klasters nodrošina infrastruktūru<br />

cilvēkresursu attīstībai: tiek<br />

īstenoti apmācību projekti un savstarpējā<br />

pieredzes apmaiņa, tiek nodrošināta<br />

vide inovatīvu ideju apmaiņai un<br />

ieviešanai, notiek sadarbība starp nozares<br />

dalībniekiem, piemēram, uzņēmējiem,<br />

universitātēm, investoriem un<br />

ārzemju partneriem. Darbojas kompetences<br />

centrs, sertifikācijas sistēma un<br />

vienots mārketings.<br />

IT klastera piemērs parāda, ka svarīgs<br />

ieguvums ir savstarpējas sadarbības<br />

veicināšana starp uzņēmumiem, kas<br />

būtībā ir konkurenti. Klasteru veidošanās<br />

ir sākusies globalizācijas ietekmē,<br />

lai, apvienojot spēkus, resursus un<br />

kompetences, palielinātu konkurētspēju<br />

ārējā tirgū. Klasteru izveidošanā ieinteresēti<br />

piedalīties tie uzņēmumi, kas<br />

vēlas nodrošināt ilgtermiņa starptautisko<br />

konkurētspēju un palielināt eksporta<br />

konkurētspēju.<br />

Somijas pieredze parāda, ka klasters<br />

var darboties virtuāli. Sadarbība tiek<br />

nodrošināta ar speciālām šim mērķim<br />

izstrādātām IT programmām, labi izstrādātu<br />

stratēģiju un skaidri definētiem<br />

mērķiem visās būvniecības nozarēs.<br />

Varbūt būvniecības mērķu un stratēģijas<br />

pamatnostādņu izstrādāšanu varētu<br />

uzsākt <strong>LBS</strong>, izmantojot savu biedru<br />

unikālo pieredzi dažādās jomās. Modelis<br />

varētu būt pavisam vienkāršs:<br />

vīzija – misija – mērķi – stratēģija,<br />

kur katras sekcijas vadītāji organizē<br />

diskusiju un tiek fiksēti rezultāti. Tie<br />

tiek izdiskutēti, atlasīti sekciju vadīju<br />

sanāksmē un iesniegti <strong>LBS</strong> valdei apstiprināšanai.<br />

Tālāk notiek sadarbība ar<br />

RTU, LLA, EM un uzņēmumiem, kas<br />

vēlas piedalīties klasterā.<br />

Šogad EM izsludinātajā konkursā,<br />

kurā varēja pieteikties līdz 11. martam,<br />

klasteru veidošanas valsts finansiālais<br />

atbalsts bija paredzēts 30% apmērā<br />

no attaisnotajiem izdevumiem vienam<br />

klasteram, bet ne vairāk kā Ls 25 000.<br />

Ņemot vērā, ka šis ir ļoti darbietilpīgs<br />

pasākums, šogad veicot darbības, kas<br />

saistītas ar potenciālo biedru apzināšanu,<br />

stratēģijas izstrādi un mērķu noteikšanu,<br />

2012. gadā reāli varētu piesaistīt<br />

ES fondu līdzekļus un aktivizēt<br />

klastera veidošanu.<br />

Izmantotā literatūra:<br />

Bizness pāri robežām,<br />

LU Akadēmiskais apgāds, 2010. g.<br />

The construction cluster in Finland,<br />

EMCC, 2005. g.<br />

Lauris Lācgalvis,<br />

MBA ing. oec.,<br />

<strong>LBS</strong> Starptautisko sakaru sekcija<br />

46<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

47


Izglītība<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Mācības = konkurētspēja<br />

Jau ceturto gadu SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants paralēli citām darbības jomām aktīvi organizē<br />

lekcijas, seminārus un konferences. Saviem klausītājiem mēs piedāvājam<br />

aktuālus un noderīgus tematus, kas attiecas uz būvniecību. Lekcijas un semināri<br />

notiek ne tikai mūsu mācību centra telpās Rīgā, Barona ielā 99, lit. 1a, bet periodiski<br />

tiek organizēti arī izbraukumi uz Latvijas reģioniem.<br />

Neraugoties uz pašreizējo valsts ekonomisko<br />

situāciju, mācītiesgribētāju<br />

skaits nesarūk. 2010. gads bija notikumiem<br />

bagāts – esam ieguvuši Rīgas<br />

domes Izglītības, kultūras un sporta<br />

departamenta licenci pieaugušo neformālās<br />

izglītības īstenošanai, uzsākts<br />

mācību centra akreditācijas process.<br />

Ir organizētas apmācības un semināri,<br />

tostarp trīs dienu seminārs par Eiropas<br />

Savienības fondu apguvi Iepirkumu<br />

organizēšana Kohēzijas fonda finansētajos<br />

projektos un konference Ūdenssaimniecības<br />

projektu īstenotājiem.<br />

Pagājušā gada nogalē sākām darboties<br />

ES finansētajos projektos. <strong>LBS</strong> – Konsultants<br />

ir noslēdzis sadarbības līgumu<br />

ar Latvijas Logu un durvju ražotāju<br />

asociāciju par apmācību veikšanu Būvmateriālu<br />

– būvkonstrukciju ražošanas<br />

un saistīto nozaru asociāciju partnerības<br />

projekta dalībniekiem. Projektu daļēji finansē<br />

ES struktūrfondu programma Atbalsts<br />

nodarbināto apmācībām komersantu<br />

konkurētspējas veicināšanai – atbalsts<br />

partnerībās organizētām apmācībām.<br />

Pieteikšanās projektam ir sākusies,<br />

un mēs aicinām pieteikties komersantus,<br />

kas vēlas apmācīt savus darbiniekus,<br />

kļūstot par projekta partneriem.<br />

Šogad <strong>LBS</strong> – Konsultants turpina darbu<br />

pie semināriem par būvniecībā aktuāliem<br />

tematiem, kā arī piedāvā jaunas<br />

semināru tēmas. 2011. aprīlī, maijā un<br />

jūnijā tiks organizēti šādi semināri:<br />

Būvniecības projektu vadība<br />

Lektore: inženiere Helēna Endriksone<br />

Semināra ilgums 8 stundas<br />

Būvizstrādājumu aprites kārtība<br />

Eiropā un Latvijā<br />

Lektori: asociētais profesors<br />

Dr. sc. ing. Andris Šteinerts un<br />

inženiere Ināra Egle<br />

Semināra ilgums 8 stundas<br />

Eirokodekss Nr. 1. Iedarbes uz<br />

būvkonstrukcijām<br />

Lektore: Dr. sc. ing. Lilita Ozola<br />

Semināra ilgums 4 stundas<br />

Eirokodekss Nr. 3. Tērauda<br />

konstrukcijas<br />

Lektors: inženieris Igors Smirnovs<br />

Semināra ilgums 6 stundas<br />

2 dienu apmācības būvniecības<br />

tāmju izstrādāšanā<br />

Lektors: inženieris Rodrigo Pelsis<br />

Semināra ilgums 14 stundas.<br />

Apmācību beigās paredzēts<br />

galapārbaudījums, pēc kura sekmīga<br />

nokārtošanas ir iespēja saņemt<br />

apliecinājumu par kursa apgūšanu<br />

Ēku energoefektivitāte<br />

Lektori: inženieris Andris Veinbergs<br />

Mg. sc. ing. Andris Vulāns<br />

Semināra ilgums 6 stundas<br />

Zaļā iepirkuma kritēriju praktiska<br />

pielietošana, startējot valsts un<br />

pašvaldību iepirkumos<br />

Lektore: sertificēta arhitekte<br />

MSc. stud. Future Building Systems<br />

Danube University Krems<br />

Anda Kursiša<br />

Semināra ilgums 4 stundas<br />

Energoefektīva renovācija Latvijas<br />

klimatiskajos apstākļos<br />

Lektori: sertificēts arhitekts<br />

Ervīns Krauklis un sertificēts arhitekts<br />

Andrejs Cepurītis<br />

Semināra ilgums 16 stundas<br />

Precīzus semināru datumus varat atrast<br />

mājaslapā www.lbskonsultants.lv sadaļā<br />

«Semināri».<br />

Visu interesējošo informāciju varat<br />

iegūt, zvanot pa tālruņiem: 29159563,<br />

67311180 vai rakstot uz e-pastu: marite@lbskonsultants.lv.<br />

Uz tikšanos semināros!<br />

Mārīte Puža,<br />

SIA <strong>LBS</strong> – Konsultants<br />

apmācību projektu vadītāja<br />

Labdien!<br />

Esmu cītīgs semināru apmeklētājs,<br />

tāpēc sirsnīgs paldies par informāciju.<br />

Pēdējo divu gadu laikā<br />

apmeklējot seminārus SIA <strong>LBS</strong> –<br />

Konsultants, Būvuzraugu un būvinspektoru<br />

asociācijā, Arhitektu<br />

savienībā, Vides ministrijā, esmu<br />

ieguvis informāciju, kādas nav internetā.<br />

Jura Birša seminārs Izplatītākās<br />

kļūdas jumta izbūvē šoziem<br />

bija topā, jo 23. februārī notika jau<br />

ceturto reizi. Šoziem bija iespēja<br />

apsekot daudzus lāsteku izrotātus<br />

objektus. Apbrīnojami kļūdaini<br />

esam būvējuši labajos gados. Sadarbojoties<br />

ar firmu, kas veic ēkas<br />

blīvuma testa pārbaudi un termogrāfijas<br />

mērījumus, ir iespējas ieraudzīt<br />

vissīkākos defektus, par<br />

kuriem ēkas īpašnieks nekad neuzzinātu,<br />

jo ir satraukts vienīgi par<br />

lielajām apkures izmaksām.<br />

Visu labu vēlot,<br />

Dzintars Gailītis<br />

SEMINĀRI<br />

par būvniecībā<br />

aktuāliem<br />

tematiem<br />

www.lbskonsultants.lv<br />

48<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

49


Tehnoloģijas<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Baltijas jūrā strādāja<br />

pasaulē modernākais<br />

zemūdens arkls<br />

PL3 zemūdens arkls tranšeju izveidei Baltijas jūras<br />

gultnē un cauruļvadu ievietošanai.<br />

Lai garantētu Nord Stream gāzes vada drošību ekspluatācijas laikā, projektā tika<br />

paredzēts trases atsevišķos posmos Baltijas jūras gultnē gāzes vadu ieguldīt tranšejās.<br />

To izveidei izmantoja pasaulē lielāko un modernāko zemūdens arklu PL3,<br />

kas darbu sāka 2011. gada 8. februārī Dānijai piederošajos Baltijas jūras ūdeņos.<br />

Tranšeju izveides tehnoloģiskais process beidzās 2011. gada marta vidū.<br />

Kuģis Far Samson speciāli pielāgots zemūdens<br />

arkla PL3 transportēšanai un apkalpošanai.<br />

Zemūdens arkls PL3 Baltijas jūrā tika<br />

ievests 2011. gada 8. februārī uz kuģa<br />

Far Samson klāja. Ar to bija paredzēts<br />

vairākās vietās jūras gultnē Nord Stream<br />

gāzes vada maršrutā izveidot tranšejas,<br />

kurās ieguldīt cauruļvadu. Tā ieguldīšana<br />

tranšejās atsevišķos posmos Zviedrijai<br />

un Dānijai piederošajos Baltijas jūras<br />

ūdeņos palielina tā stabilitāti ekspluatācijas<br />

laikā.<br />

Apkārtējās vides monitorings<br />

Pirms cauruļvada ieguldīšanas tranšejās<br />

jūras gultnē tika veikta simulācija, lai izpētītu<br />

procesa ietekmi uz vidi. Simulācijas<br />

laikā tika konstatēts, ka tranšejas veidošana<br />

jūras gultnē neietekmēs floru un<br />

faunu, jo tehnoloģiskajā procesā radušās<br />

nogulsnes ļoti ātri nosēžas. Nord Stream<br />

apkārtējās vides monitoringa programmas<br />

ietvaros veica ūdens kvalitātes mērījumus<br />

pirms, pēc un tranšejas veidošanas<br />

laikā, lai apstiprinātu simulācijas rezultātu<br />

precizitāti un apliecinātu, ka Nord<br />

Stream izpilda visas izsniegto būvatļauju<br />

izvirzītās prasības.<br />

Norise<br />

Tranšejas veidošana jūras gultnē ir līdzīga<br />

zemes aršanas procesam. Cauruļvadu<br />

virza starp diviem rotējošiem ruļļiem<br />

tehnoloģiskās iekārtas iekšpusē, vienlaikus<br />

jūras gultnē ar arklu veidojot tranšeju.<br />

Zemūdens arkls PL3 ar hidraulisko<br />

satvērēju palīdzību ievelk cauruļvadu<br />

starp rotējošajiem ruļļiem, pēc tam Far<br />

Samson arklu pietauvo un sāk rakt tranšeju<br />

atbilstoši izstrādātajiem projekta aprēķiniem,<br />

kas nosaka gabarītus (garumu,<br />

platumu, dziļumu) un maršrutu.<br />

Aprīkojums<br />

Nord Stream projektā izmantotais PL3<br />

zemūdens arkls tapa Lielbritānijā no<br />

2007. līdz 2009. gadam. Uzņēmumā ICH<br />

Engeneering Business tika izstrādāts<br />

projekts un saskaņā ar Saipem pasūtījumu<br />

arī izgatavots PL3. Zemūdens arkla<br />

svars ir apmēram 200 tonnu, garums – 22<br />

metri, jaudīgā tehnoloģiskā iekārta zem<br />

ūdens spēj izrakt aptuveni 2,5 m dziļu<br />

tranšeju, tā tiek darbināta no bāzes kuģa<br />

Far Samson, kas speciāli būvēts šim<br />

specifiskajam uzdevumam. Far Samson<br />

Norvēģijā tika piešķirts goda nosaukums<br />

2009. gada kuģis. Vilcējspēka testā kuģis<br />

Far Samson uzstādījis pasaules rekordu,<br />

sasniedzot 423 metrisko tonnu vilcējspēku.<br />

Far Samson aprīkots ar hibrīddzinēja<br />

sistēmu, kas ļauj būtiski ieekonomēt degvielu;<br />

kuģa ģeneratora dzinēji ir aprīkoti<br />

ar katalītisko konvektoru, kas nodrošina<br />

95% NOx emisiju samazināšanu.<br />

Nord Stream ir dabas gāzes cauruļvads,<br />

kas savienos Krieviju ar Eiropas Savienību.<br />

2008. gadā Eiropas Savienības gāzes<br />

imports bija aptuveni 320 miljardi<br />

kubikmetru, un tiek prognozēts, ka līdz<br />

2030. gadam tas pieaugs līdz aptuveni<br />

500 miljardiem kubikmetru gadā. Līdz<br />

tam ES būs nepieciešams papildus gāzes<br />

imports no 160 līdz 200 miljardiem kubikmetru<br />

gadā (avots: IEA, World Energy<br />

Outlook, 2010). Nord Stream nodrošinās<br />

aptuveni 25 procentus no šā papildus<br />

nepieciešamā gāzes daudzuma, savienojot<br />

Eiropas gāzes cauruļvada tīklu ar<br />

pasaules lielākajām gāzes rezervēm. Šis<br />

projekts būtiski veicinās gāzes ilgtermiņa<br />

piegādes drošību un enerģijas partnerību<br />

starp Eiropas Savienību un Krieviju.<br />

Nord Stream AG pirmo no diviem paralēlajiem<br />

cauruļvadiem plānots nodot ekspluatācijā<br />

2011. gadā. Katrs cauruļvads<br />

būs aptuveni 1223 km garš, un tā jauda<br />

sasniegs 27,5 miljardus kubikmetru gāzes<br />

gadā. Pilna jauda – 55 miljardi kubikmetru<br />

gadā – tiks sasniegta projekta<br />

otrajā fāzē, kad tiks nodots ekspluatācijā<br />

otrais cauruļvads.<br />

Romāns Baumanis,<br />

Nord Stream padomnieks Baltijas valstīs<br />

Nord Stream publicitātes foto<br />

50<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

51


Tehnoloģijas<br />

Par tērauda jumtu seguma īpatnībām<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

«Problēmas jumtu ekspluatācijas laikā<br />

bieži rodas, ja jumta segums ieklāts nemākulīgi.<br />

Ruukki darbības specifika paredz<br />

apmācīt montāžas meistarus, pārliecināties<br />

par viņu darbu kvalitāti un pēc tam<br />

rekomendēt klientiem izmantot konkrētu<br />

meistaru pakalpojumus. Otrs nosacījums<br />

jumta ilgmūžības nodrošināšanai ir regulāra<br />

un pareiza tā kopšana,» uzsver Ruukki<br />

speciālisti, turpinājumā izklāstot atsevišķas<br />

tērauda jumta seguma īpatnības.<br />

«Izvēloties tērauda jumta seguma materiālus,<br />

ieteicamais slīpums ir ne mazāks par<br />

6 0 (1:9). Šādos gadījumos parasti lieto trapecveida<br />

profilus ar dziļu vilni, lokšņu garenšuves<br />

savienojumos ir speciāla ūdensnoteces<br />

renīte, kas nodrošina jumta hermētiskumu.<br />

Ja jumta segumam lieto profilētas<br />

tērauda loksnes, optimālais skārda<br />

biezums ir 0,5 mm, jo profilējums padara<br />

skārdu stingrāku un novērš viļņu rašanos.<br />

Var lietot arī 0,45 mm biezu materiālu,<br />

bet vēl plānākas plātnes nespēj saglabāt<br />

viendabīgu profilējuma formu. Lietderīgāk<br />

jumtu montēt no rūpnieciski krāsotām<br />

tērauda loksnēm. Āra apstākļos attaukota,<br />

gruntēta un krāsota jumta krāsojuma kvalitātei<br />

un saķerei ar cinka slāni nepiemīt<br />

rūpnieciskā kvalitāte, līdz ar to krāsojuma<br />

mūžs būs daudz īsāks. Ja jumts ir «skaļš»,<br />

iemesls meklējams pavirši veiktā plātņu<br />

montāžā vai arī nav iemontēti akustiskie<br />

blīvējumi. Skaņas izolācijas funkcijas daļēji<br />

veic arī siltuma izolācijas slānis. Jumta<br />

logus, lūkas, ventilācijas izvadus ieteicams<br />

iemontēt jumta seguma ieklāšanas<br />

laikā, nevis pēc tam. Ventilācijas izvadiem<br />

jābūt siltinātiem un krāsotiem, hermetizētiem<br />

ar blīvējumu, silikona mastiku, kā arī<br />

jāraugās, lai skrūves nebūtu vaļīgas.<br />

Drošību ziemā palielina sniega barjeras,<br />

kas paredzētas sniega aizturēšanai. Ruukki<br />

sniega aiztures barjeras piemērotas sniega<br />

slodzei 180 kg/m 2 , pieņemot, ka barjera<br />

uzstādīta visā karnīzes garumā. Kombinētie<br />

jumti un mansardi atbilstoši jānosiltina,<br />

paredzot iespēju vēdināt pamatkonstrukciju.<br />

Teknes un notekcaurules ieteicams aprīkot<br />

ar elektriskajiem apsildes kabeļiem,<br />

lai nepieļautu ledus veidošanos.<br />

Jāņem vērā, ka jumta konstrukcijām jābūt<br />

projektētām ar lielāku slodzes rezervi, proti,<br />

rēķinoties, ka uz jumta esošais sniega<br />

svars ir mazliet lielāks nekā līdzīga daudzuma<br />

sniega apjoma svars uz zemes.»<br />

Vidējais sniega apjoma svars saskaņā ar standartu EVS-EN 1991-1-3:2006<br />

Svaigi snidzis sniegs 100 kg/m 3<br />

Nogulsnējies sniegs (dažas stundas vai dienas pēc snigšanas) 200 kg/m 3<br />

Ilgāk uz jumta esošs sniegs (nedēļas vai mēneši pēc snigšanas) 250–350 kg/m 3<br />

Slapjš sniegs 400 kg/m 3<br />

Salīdzinājumam – ūdens 1,000 kg/m 3<br />

Lai noskaidrotu, vai sniega svars ēkai ir bīstams, jāizmēra<br />

sniega biezums (metros) un šis skaitlis jāpareizina<br />

ar sniega apjoma svaru. Tad jāpārbauda vietas,<br />

Vairāk informācijas:<br />

kur sniegs gulstas uz nesošajām konstrukcijām.<br />

www.ruukkimaja.lv<br />

52<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

53


Tehnoloģijas<br />

Tērauda profilētie elementi<br />

jumtiem un sienām<br />

«Lai kā arī būtu, ja māja ir uzbūvēta,<br />

bez jumta neiztikt. Un arī tad, ja tas<br />

savu mūžu ir nokalpojis, vietā vajadzīgs<br />

cits, kvalitatīvs jumta segums. Tērauda<br />

jumtu profili ir universāls materiāls,<br />

kas piemērots dažādiem objektiem gan<br />

sabiedriskajā, gan privātajā sektorā,»<br />

atgādina SIA TOODE tirdzniecības<br />

vadītājs Rinalds Savčuks un precizē<br />

profilēto tērauda lokšņu izmantošanas<br />

veidus. «Profilētās tērauda loksnes ir<br />

noderīgs materiāls ne tikai jumta segumam,<br />

tās izmantojamas arī kā sienu<br />

apdares materiāls dažādu funkciju<br />

ēkām, taču ar to vēl izmantošana<br />

neaprobežojas, jo tās veiksmīgi lieto arī<br />

Metāla profilētās loksnes ar antikondensāta<br />

pārklājumu neļauj veidoties kondensāta pilieniem.<br />

daudzdzīvokļu māju renovācijā – fasādi<br />

var veidot gan dekoratīvu, gan klasisku.<br />

Šādas fasādes ir viegli kopjamas. Pēdējā<br />

laikā profilētās plātnes izmanto balkonu<br />

norobežošanā, tāpat garāžu, kūts,<br />

šķūņu un žogu būvniecībai. Tērauda<br />

sienu un jumtu profili ir ērti montējami,<br />

taču būtiski atcerēties, ka, strādājot ar<br />

šādu materiālu, jāizmanto atbilstoši<br />

griezējinstrumenti.<br />

Jumta seguma komplektācija ietver jumta<br />

plātnes, lietusūdens noteksistēmas,<br />

sniega un drošības barjeras, jumta<br />

kāpnes, jumta tiltus, jumta lūkas,<br />

blīvējumus, jumta plēves, ventilācijas<br />

izvadus. Mūsu klāstā ir arī skārdnieka<br />

instrumenti, skursteņi, jumta logi,<br />

siltumizolācijas materiāli. Ļoti svarīgi<br />

ir plānot ne tikai jumtam nepieciešamos<br />

materiālus, bet arī papildelementus,<br />

tad ēka kalpos ilgi, un šādi tiks<br />

ieekonomēts uz iespējamo remontu vai<br />

pat jumta nomaiņu.<br />

SIA TOODE piedāvā valcprofila jumta<br />

seguma ražošanu tieši objektā (Vecrīgā,<br />

Jūrmalā un citos objektos). Tad materiālu<br />

var izgatavot pēc vajadzīgajiem izmēriem,<br />

un tas neaizņem daudz vietas, kas ir ļoti<br />

svarīgi, ja ir ierobežota piebraukšana vai<br />

platība.<br />

Vēlētos pieminēt divus jaunumus produktu<br />

klāstā: nesošo profilu TP 120<br />

un jumta profilus ar antikondensāta<br />

pārklājumu, kas piemēroti aukstajām<br />

noliktavām, garāžām, kūtīm, fermām.»<br />

SSAB Tunplat AB krāsotā tērauda materiāla apraksts<br />

Poliesters: materiālu ar šo pārklājumu izmanto<br />

iekšējo un ārējo virsmu klājumiem un apstrādei, ja<br />

nav īpašas prasības. Pārklājuma garantija 10 gadi,<br />

pieejami visi RR krāsu katalogā minētie toņi.<br />

Matpoliesters: materiālu ar šo pārklājumu<br />

parasti izmanto, ja nepieciešams īpašs izskats,<br />

ko metālam piešķir matētā kārta. Pārklājuma<br />

garantija 10 gadi, pieejami RR11, RR23, RR28,<br />

RR29, RR32, RR33 krāsu toņi.<br />

Pur: materiālu ar šo pārklājumu izmanto ārējo un<br />

iekšējo virsmu iesegumos. Materiāls ir īpaši noturīgs<br />

pret koroziju, ultravioleto starojumu un ķīmisko<br />

iedarbību, turklāt apstrādājams zemā temperatūrā.<br />

Pārklājuma garantija 10 gadi, pieejami<br />

gandrīz visi RR krāsu katalogā minētie toņi.<br />

PVC: materiālu ar šo pārklājumu izmanto ārējo<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

un iekšējo virsmu iesegumam. Materiāls ir īpaši<br />

noturīgs pret koroziju, viegli apstrādājams. Pārklājuma<br />

garantija 10 gadi, pieejami gandrīz visi<br />

RR krāsu katalogā minētie toņi.<br />

PVF: materiālu ar šo pārklājumu izmanto ārējo<br />

un iekšējo virsmu iesegumos, ja ir īpaši augstas<br />

kvalitātes prasības. Materiāls ir sevišķi noturīgs<br />

pret koroziju. Pārklājuma garantija 10 gadi, pieejami<br />

ir tikai RR40 un RR41 krāsu toņi.<br />

Cinkots: materiāls ar cinkotas virsmas pārklājumu<br />

piemērots tērauda profilu un līstprofilu, kā<br />

arī valcēto jumtu ražošanai. Pārklājuma garantija<br />

ir 10 gadi.<br />

Detalizētāka informācija: www.toode.lv<br />

Foto no TOODE arhīva<br />

54<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

55


Tehnoloģijas<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

«Kamēr Latvijā prevalēs zemākā cena<br />

materiālu izvēlē un būvdarbu izmaksās,<br />

nekas labs nav gaidāms. Nereti, interesējoties<br />

par būvmateriāliem, tostarp arī<br />

profilētām metāla loksnēm jumtiem un<br />

fasādēm, tiek pieprasīta informācija tikai<br />

par cenu, nenoskaidrojot produktu<br />

tehniskos parametrus. Tas nozīmē, ka<br />

vaicātājam piemērots būtu jebkas, kas<br />

vien atbilst jēdzienam «zema cena»,»<br />

atzīst Corus Building Systems vadītājs<br />

Jānis Griķis.<br />

Turpinājumā Jāņa Griķa viedoklis par<br />

dažiem metāla jumtu segumiem, to<br />

cenu un montāžu.<br />

«Pasaulē pazīstamā tērauda ražotāja<br />

Tata Steel apakšstruktūra Corus Building<br />

Systems Nordic ir kvalitatīvu metāla<br />

jumta segumu un fasāžu elementu<br />

ražotāja un piegādātāja Ziemeļeiropas<br />

Līgatnes pamatskolas sporta zāle: sienām<br />

Sandwich profili, jumtam nesošā profila klājs.<br />

Vai iespējams lēti iegādāties<br />

kvalitatīvu metāla jumtu?<br />

ZS Sinķi angārs graudu un tehnikas glabāšanai:<br />

jumts ar pretkondensāta pārklājumu.<br />

un Centrāleiropas reģionam. Latvijā<br />

no Corus Building Systems Nordic<br />

produktiem tapušas industriālā sektora<br />

ēkas, piemēram, noliktavas, angāri,<br />

ražotnes, dažādu funkciju ēkas lauku<br />

saimniecībās, tirdzniecības centri.<br />

Profilēto un ar polimēru pārklāto skārda<br />

elementu izvēles procesā viens no svarīgākiem<br />

uzdevumiem ir izprast faktorus,<br />

kas ietekmē gatavā produkta cenu. Viens<br />

no tiem – nominālais biezums (jo plānāks<br />

materiāls, jo lētāks), otrs – noturību<br />

pret koroziju nodrošinošā cinka pārklājuma<br />

slāņa biezums. Baltijas apstākļos<br />

cinka pārklājumam jābūt 200–350 g/m 2<br />

jeb 17–35 mikroni biezam. Lielākā daļa<br />

patērētāju savā izvēlē definē vienu parametru,<br />

proti, polimēru pārklājuma veidu<br />

(poliesters un dārgāki pārklājumi). Tas<br />

būtu tas pats, kas izvēlēties auto tikai<br />

pēc cenas un krāsas.<br />

Metāla jumta un fasāžu elementiem,<br />

kas pārklāti ar polimēru pārklājumiem,<br />

ir divas garantijas – funkcionālā un<br />

polimēra pārklājuma garantija. Polimēra<br />

pārklājuma garantija garantē tā<br />

stabilitāti un krāsu toņa nemainīgumu<br />

noteiktā laika posmā. Vislētākajam<br />

«poliestera» pārklājumam nepaaugstināta<br />

vides piesārņojuma apstākļos tā ir<br />

aptuveni 10 gadu. Funkcionālā garantija<br />

nozīmē materiāla spēju pasargāt ēku<br />

no apkārtējās vides iedarbības, – CBS<br />

produktiem tā parasti nav mazāka par<br />

60 gadiem.<br />

Jaunums Corus produktu klāstā ir profilēta<br />

metāla jumta seguma plātnes ar<br />

pretkondensāta pārklājumu. Higroskopiskais<br />

materiāls akumulē ūdens pilienus,<br />

neļaujot veidoties kondensāta<br />

pilieniem, produkts izmantojams gan<br />

neapkurināmos angāros, gan privātmāju<br />

jumtiem.»<br />

Informācija par<br />

SIA Corus Building Systems<br />

produktiem: www.cbsnordic.lv<br />

56<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

57


Tehnoloģijas<br />

Dakstiņu<br />

kvalitātes<br />

testu poligoni<br />

visā pasaulē<br />

«Stereotips par dakstiņu smagumu ir<br />

plaši izplatīts. Dakstiņi ir smagāki nekā<br />

citi klājumi, taču jumta seguma svars<br />

nav noteicošais faktors, jo lielākā uzmanība<br />

jāpievērš jumta konstrukcijas<br />

noturībai pret dažādu ārējo faktoru<br />

radītajām slodzēm: vēju, sniegu, tai<br />

jāspēj noturēt arī cilvēka svaru jumta<br />

tīrīšanas laikā. Dakstiņu izmantošana<br />

jumta segumam palielina kopējo slodzi<br />

tikai par 10 procentiem. Ja konstrukcija<br />

ir tik vāja, ka nespēj noturēt dakstiņu<br />

svaru, pastāv risks, ka tā nespēs noturēt<br />

arī sniega svaru,» stāsta Vladislavs<br />

Gorovojs, Monier B2B tirdzniecības<br />

pārstāvis, un turpina izsmeļoši atbildēt<br />

uz jautājumiem par dakstiņiem, ar<br />

tiem saistītajiem mītiem un kvalitātes<br />

kontroles poligoniem. «Dakstiņi ir sarežģīti<br />

ieklājami, tie ir dārgi – lūk, divi<br />

maldīgi priekšstati. Betona, arī neglazētie<br />

māla dakstiņi iekļaujas demokrātisko<br />

cenu būvmateriālu kategorijā, un<br />

ar to ieklāšanu profesionāļi labi tiek<br />

galā. Izmantojot zemsegumu, dakstiņu<br />

segums veidojams uz ļoti lēzeniem<br />

jumtiem, kuru slīpums ir 14 grādi, bez<br />

zemseguma minimālais dakstiņu jumta<br />

slīpuma leņķis ir 22 grādi.<br />

Tehnoloģiski pareizi ieklāts jumts ir<br />

noturīgs pret vēja slodzēm, paviršāk<br />

montētam jumtam, iespējams, vētra<br />

varētu noraut kādu dakstiņu, bet nerodas<br />

tā dēvētais buras efekts, kad tiek<br />

norauts viss jumta segums. Stiprināšanas<br />

tehnoloģija ir modernizēta, kļuvusi<br />

vienkāršāka, garantējot lielāku jumta<br />

seguma drošību un noturību.<br />

Monier dakstiņu izmēģinājumu un testu<br />

poligoni izvietoti visās galvenajās<br />

klimatiskajās zonās – Skandināvijas<br />

ziemeļos, Meksikas dienvidu tuksnešos,<br />

Āzijā, Ziemeļamerikā –, lai novērotu<br />

konkrēto laika apstākļu un vides<br />

ietekmi uz jumta segumu vairāku gadu<br />

garumā. Dakstiņu demojumtiem tiek<br />

veikts monitorings, testējot vēja cirkulāciju<br />

zem jumta, laika apstākļu, sniega,<br />

smilšu, netīrumu iedarbību un citus<br />

faktorus. Iegūtie dati tiek apstrādāti un<br />

kalpo par bāzi ražošanas tehnoloģijas<br />

un materiāla sastāva uzlabošanai. Monier<br />

ražo vairāku kategoriju dakstiņus,<br />

katrai klimatiskajai zonai produktu tehnoloģiskie<br />

parametri ir atšķirīgi. Latvija<br />

ietilpst Ziemeļvalstu reģionā kopā ar<br />

Skandināvijas valstīm, un Monier Latvijas<br />

tirgū piedāvā atbilstošas kategorijas<br />

dakstiņus.»<br />

Plašāka informācija: www.monier.lv<br />

MONIER Group publicitātes foto<br />

58<br />

Latvijas Būvinženieru savienība


Jaunais inženieris<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Pats labākais<br />

notiek šodien<br />

SIA Inženieru birojs Būve un forma inženiere būvkonstruktore Inese Survilo ir tik<br />

aizņemta, ka laiku sarunai atrodam nevis klātienē, bet interneta vidē. Atbildes uz<br />

jautājumiem atnes e-pasts.<br />

Kas ietekmējis jūsu dzīvi?<br />

Viss, ar ko cilvēks savā dzīvē saskaras,<br />

viņu kaut kādā mērā ietekmē un maina.<br />

Bērnībā tā ir ģimene – attiecības un gaisotne<br />

mājās, iespaidi bērnudārzā. Skolā<br />

biju gandrīz teicamniece. Ļoti labi atceros<br />

savu pirmo skolotāju, to, kā vēlējos<br />

viņai līdzināties. Bērnībā faktiski visas<br />

vasaras pavadīju laukos, vēroju dabu,<br />

vajadzēja arī palīdzēt lauku darbos. Es<br />

iemīlēju dabu un visu dzīvo, kas ir apkārt.<br />

Man agri radās interese par dažādiem<br />

mehānismiem, bija vēlme papētīt<br />

tuvāk, kas tur ir iekšā. Gadījās, ka sabojāju<br />

vecmammas pulksteņus, knibinājos<br />

gar mammas adāmo mašīnu vai brāļa<br />

magnetofonu. Droši vien tāpēc arī profesiju<br />

izvēlējos tādu vīrišķīgu. Tad sekoja<br />

studijas LLU. Pasniedzēji tobrīd šķita<br />

kā tādi zināšanu etaloni. Tas tik bija<br />

laiks! Katru dienu braucu ar vilcienu uz<br />

Jelgavu. Muku no biļešu kontrolieriem.<br />

Diezin vai tagad es ko tādu darītu. Pēc<br />

studijām dzīve kļuvusi nopietnāka, tajā<br />

aizvien lielāku vietu ieņem darbs, mazliet<br />

iezogas arī tāda kā rutīna.<br />

Kas jūsos ir no tēva, kas – no mammas<br />

un kas – no latviešu sievietes?<br />

No mammas manī ir tiekšanās pēc<br />

skaistuma. No tēva esmu mantojusi<br />

rakstura asāko pusi. Kā latvietei man<br />

raksturīgs strādīgums un pacietība. Es<br />

ļoti lepojos, ka esmu latviete.<br />

Kas dzīvei piešķir kaifu?<br />

Domāju, ka tas ir skaistums, pēc kā tiecos.<br />

Tā sajūta, kas atnāk pie manis kā<br />

atklāsme: jā, tas ir tieši tas, kā dēļ ir<br />

vērts dzīvot! Katrā dienā var atrast kaut<br />

vai kripatiņu skaistuma. Tas viss ir tepat<br />

apkārt un sasniedzams. Tikai jāpavēro.<br />

Kas patlaban visvairāk nodarbina<br />

prātu?<br />

Tie ir mūžsenie jautājumi. Kāds ir<br />

cilvēka dzīves uzdevums? Ko mums<br />

ir mācījuši lielie Skolotāji? Ar kādu<br />

mērķi viņi pie mums ir nākuši? Pasaulē<br />

iestājies tāds kā pārmaiņu laiks,<br />

parādījušās jaunas vēsmas. Daži pēta<br />

ledus kristālus, daži domā, kā kļūt bagātākiem.<br />

Mani aizrauj domas un dvēseles<br />

pasaule. Tas, ka esmu inženiere,<br />

nenozīmē, ka mani neinteresē filozofiski<br />

un garīgi jautājumi. Man patika kāda<br />

skolotāja teiktais: attīstīt tikai prātu, bet<br />

dvēseli atstāt novārtā ir kā airēt laivu<br />

ar vienu airi – tu domā, ka ej uz mērķi,<br />

bet patiesībā virzies prom no tā. Apziņa<br />

paplašinās, tikai attīstot abus.<br />

Vai zināt, kāda negribētu būt?<br />

Pavisam noteikti negribētu būt slinka,<br />

kašķīga, skaudīga egoiste.<br />

Kas ir pats skaistākais uz zemes?<br />

Domāju, ka mīlestība. Skaistā ir ļoti<br />

daudz. Mūsu planēta ir ļoti skaista. Ar<br />

vienu dzīvi noteikti nepietiktu, lai to<br />

apskatītu un izbaudītu visu tās brīnišķo<br />

daudzveidību. Arī cilvēku veidotie<br />

meistardarbi mākslā, arhitektūrā. Attiecības<br />

starp cilvēkiem.<br />

Ko visbiežāk nesaprotat?<br />

Ai, esmu vēl jauna un daudz ko nesaprotu.<br />

Piemēram, tos pašus cilvēkus...<br />

Pietiek vakarā drusciņ paskatīties pārraidi<br />

Degpunktā vai pavasarī redzēt atkritumu<br />

kalnus ceļmalās. Ārprāts! Par<br />

politiķiem nemaz neizteikšos.<br />

Kādā dzīves posmā gribētos atgriezties?<br />

Ja man būtu tāds aparātiņš, ar ko varētu<br />

atgriezties pagātnē, droši vien visas<br />

pogas jau būtu salauztas. Pārāk bieži<br />

60<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

61


Jaunais inženieris<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

atmiņās atgriežos situācijās pagātnē.<br />

Vairāk gan tāpēc, ka gribētos daudz ko<br />

mainīt. Bet tas ir ļoti slikts ieradums.<br />

Jātiek no tā vaļā, turklāt ātri!<br />

Cik viegli vai grūti ir izvēlēties, ja saprāts<br />

saka vienu, bet emocijas ko citu?<br />

Jā, tad nav viegli. Šis ir viens no sarežģītākajiem<br />

jautājumiem. Klausīties, ko<br />

saka tava sirds, ir skaisti un drosmīgi,<br />

bet, ja tas ietekmē citus, ir jādomā. Kā<br />

to vērtēs apkārtējie? Kā tas iespaidos<br />

citus? Negribas būt egoistei.<br />

Cik svarīga ir uzvara?<br />

Salda sajūta, bet gaistoša. Ļoti ātri aizmirstas.<br />

Napoleons noteikti teiktu ko<br />

citu.<br />

Kādu sapni vēlaties piepildīt?<br />

Gribētos iemācīties spēlēt klavieres. Tas<br />

ir mans bērnības sapnis. Laikam jau šajā<br />

dzīvē nesanāks. Vienkārši nav laika.<br />

Vai jūs var nokaitināt?<br />

Jā, ļoti viegli. Kaut vai, piemēram,<br />

problēmas ar aprēķinu programmu,<br />

kaut kas neiet, sabojājies fails – viss,<br />

esmu ārā no līdzsvara. Ļoti ceru, ka ar<br />

gadiem kļūšu savaldīgāka.<br />

Kādas īpašības palīdzējušas sasniegt<br />

to, ko esat sasniegusi?<br />

Pacietība, apņēmība, degsme.<br />

Kas neļauj mest «plinti krūmos»?<br />

Pašcieņa. Dažkārt es padomāju, kā<br />

kāds man zināms cilvēks rīkotos konkrētajā<br />

situācijā. Un, ja viņš to var, vai<br />

tad es esmu sliktāka? Tas man palīdz.<br />

Bet ir nācies mest «plinti krūmos». Tas<br />

ir smagi.<br />

Kas piesaista darbam?<br />

Tas ir sava veida radīšanas process. Kā<br />

dievi no haosa rada teosu, mēs arī no<br />

nekā veidojam, ražojam kaut ko svarīgu.<br />

Nu, labi, tas nav teoss un nav arī mākslas<br />

darbs, bet pats pamats, kodols, kas<br />

visu satur kopā. Paņemot projektu, var<br />

redzēt, cik pamatīgs darbs tur ieguldīts.<br />

Viss sīki, smalki uzzīmēts, pārdomāts,<br />

rēķināts. Kad tas tiek realizēts dzīvē, ietērpts<br />

arhitektu izlolotajā veidolā, rezultāts<br />

gandrīz vienmēr iepriecina.<br />

Vai ir kas tāds, kas dzīvē pārsteidz?<br />

Pati dzīve ir pārsteidzoša.<br />

Kam noteikti nevajadzētu žēlot naudu?<br />

Labām grāmatām, skaistām kurpēm...<br />

Lietām, kas sagādā prieku pašai un<br />

tuvākajiem.<br />

Vai no krīzes ir kāds labums?<br />

Jā. Izlasīju daudz grāmatu. Tā ka labums<br />

noteikti ir!<br />

Ko jūs teiktu par Inesi Survilo, paskatoties<br />

uz sevi no malas?<br />

Tāda emocionāla un jūtīga tā Inese.<br />

Varētu teikt, ka pārāk jūtīga. Inženiera<br />

profesijai tā kā drusku nepiestāv. Patīk<br />

pajokot par dažādām sadzīves situācijām.<br />

Tajā pašā laikā pret svarīgiem jautājumiem<br />

izturas nopietni un atbildīgi.<br />

Vai kādreiz mulstat?<br />

Ļoti mulstu, ja jāuzstājas auditorijas<br />

priekšā. Tāpat nepatīk, ja mani slavē<br />

citu klātbūtnē.<br />

Vai dzīvi var saplānot?<br />

Nekad neesmu mēģinājusi un esmu pārliecināta,<br />

ka neizdotos. Manuprāt, tas<br />

būtu nepareizi. Sataisīt baigi nopietnos<br />

plānus un pie tiem turēties kā pie kaut<br />

kādiem balstiem? Arī visgrandiozākie<br />

plāni taču sabrūk kā kāršu namiņš. Plāni,<br />

vēlmes, vajadzības, priekšstati – tas<br />

viss mainās. Kas ir nozīmīgs šodien, rīt<br />

varbūt jau vairs nebūs tik svarīgs.<br />

Kāds patlaban ir tas lielais plāns?<br />

Šobrīd es vairāk vēroju situāciju, nevis<br />

plānoju. Tāds ne visai stabils laiks.<br />

Par pasaules lielajām problēmām<br />

uztraucaties?<br />

Jā, it sevišķi pēdējā laikā. Notiek tik<br />

daudz dabas katastrofu...<br />

Vai piedalītos pasaules glābšanā?<br />

Esmu gatava! Kad jāsāk?<br />

Ko jums visbiežāk saka cilvēki?<br />

Lai es nestresoju.<br />

Vai ir kāds brīdis, kad šķiet: viss,<br />

pietiek, vairs nevar izturēt?<br />

Jā. Gadās, ka visa enerģija ir iztērēta lielā<br />

stresā, ja papildus tam vēl notiek kas tāds<br />

negaidīti slikts, kas izsit mani no līdzsvara,<br />

nu, tad es ļauju emocijām vaļu.<br />

Kas ir jūsu atbalsta punkts?<br />

Tā ir ģimene, man tuvākie cilvēki.<br />

Kāds ir izdzīvošanas komplekts mūsdienu<br />

sabiedrībā?<br />

Mūsdienu sabiedrība ir galīgi izlaidusies.<br />

Pārsvarā viss balstās uz savu vēlmju<br />

un vajadzību apmierināšanu. Tas<br />

skumdina.<br />

Cik daudz savā pasaulē ļaujat ieskatīties<br />

draugiem?<br />

Tādu īstu draugu ir ļoti maz. Ar tiem tad<br />

arī dalos savā pasaulē, pārdzīvojumos.<br />

Bet droši vien ir kas tāds, ko neatklāju<br />

nevienam. Kaut kas ir jāatstāj arī sev.<br />

Ko darāt, kad ir skumji?<br />

Ja ir ļoti skumji, tad raudu. Asaras attīra<br />

dvēseli. Pēc tam kļūst vieglāk. Diemžēl<br />

astrālais ķermenis joprojām gūst virsroku<br />

pār mani (jau kopš bērnu dienām). Ja<br />

es zinātu efektīvu metodi, kā to ierobežot,<br />

tas būtu brīnišķīgi. Ja asaras nebirst,<br />

tad uzdziedu. Ne pārāk skaļi.<br />

Kas jums sagādā mazās dzīves baudas?<br />

Skaisti mirkļi, kaut kas garšīgs (salds),<br />

kaut kas spīdīgs vai krāšņs. Skaista<br />

mūzika. Rīta kafija un laba anekdote.<br />

Kurā dzīves posmā jutāties vai jūtaties<br />

vislabāk?<br />

Man vienmēr licies, ka pagātnē nekā<br />

forša nav. Vislabāk jūtos tagad, šodien.<br />

Un loloju cerības, ka viss jaukākais un<br />

interesantākais vēl ir priekšā.<br />

Kad jūtaties muļķīgi?<br />

Ja kaut ko neapdomīgi pasaku (parasti<br />

diezgan skaļi un drosmīgi) un tikai pēc<br />

tam saprotu, ka nevajadzēja. Tā man<br />

bieži vien sanāk citus aizvainot un radīt<br />

neveiklas situācijas. Parasti jau cieš<br />

tuvinieki.<br />

Kā varat iegūt otro elpu?<br />

Kad jūtos galīgi iztukšota vai negatīvu<br />

emociju nomocīta, vislabāk atgūstos<br />

mājās. Varbūt izklausās garlaicīgi,<br />

bet tā ir mana vieta, tās ir manas sienas,<br />

mana vide. Viss ir piesātināts ar<br />

manu enerģiju. Parasti atlaižos gultā,<br />

ēdu svaigus augļus, paskatos internetā<br />

kādu joku un cenšos nedomāt par<br />

problēmām.<br />

Ko gribētos piedzīvot un izbaudīt?<br />

Ir tik daudz vietu, kur gribētos pabūt.<br />

Piemēram, Indija – tik skaista zeme!<br />

Tik daudz krāšņu tempļu! Gribētos redzēt<br />

saulrietus Himalaju kalnos. Esmu<br />

dzirdējusi, ka tie esot fantastiski, neaizmirstami.<br />

Ļoti patīk kalni. Arī augstceltnes.<br />

Vēlētos kādreiz uzbraukt kādā<br />

no pasaules varenākajām augstceltnēm<br />

un izbaudīt to sajūtu, kā ir palūkoties<br />

pa 80. stāva logu. Dzīvot gan tur negribētu,<br />

tikai paskatīties.<br />

Mārīte Šperberga<br />

Kaspara Šņores foto<br />

62<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

63


Viedoklis<br />

Attīstīt vai likvidēt?<br />

LR Ekonomikas ministrijas rīkotajā konferencē Kvalitatīva būvniecība 2020 tika<br />

formulēti pamatprincipi būvniecības attīstībai, tostarp drošība, vides saglabāšana,<br />

energoefektīvas būvniecības veicināšana, profesionāla darba kvalitāte, profesionālās<br />

izglītības un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana.<br />

Konferencē tika uzsvērts, ka Saeimas<br />

Tautsaimniecības, agrārās, vides un<br />

reģionālās politikas komisijai nododamajā<br />

jaunajā Būvniecības likuma teksta<br />

redakcijā būs formulētas prasības būvspeciālistiem<br />

(projektētājiem, būvinženieriem,<br />

būvdarbu vadītājiem), kuri tiks<br />

reģistrēti būvspeciālistu reģistrā. Prasības<br />

saturēšot informāciju par būvspeciālista<br />

iegūto vidējo speciālo vai augstāko<br />

izglītību un iegūto darba pieredzi<br />

arhitektūras vai būvniecības jomā.<br />

Konferencē turpinājās ieilgusī diskusija<br />

par būvspeciālistu sertifikācijas nepieciešamību<br />

un tā arī nekļuva skaidrs,<br />

kāpēc līdz ar jaunā Būvniecības likuma<br />

stāšanos spēkā tiks anulēti 2011. gadā<br />

noslēgtie valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu<br />

veikšanas līgumi, ar kuriem būvniecības<br />

nozares profesionālajām biedrībām<br />

(tostarp Latvijas Siltuma, gāzes un<br />

ūdens tehnoloģijas inženieru savienībai<br />

(LSGŪTIS)) tika deleģēti pienākumi un<br />

tiesības organizēt būvspeciālistu kvalifikācijas<br />

celšanu, piešķirt, pagarināt, apturēt<br />

vai anulēt būvspeciālistu sertifikātus.<br />

Radās iespaids, ka esošā Būvniecības<br />

likuma darbības laikā (uz LVS EN ISO/<br />

IEC 17024:2003/2005, MK Noteikumu<br />

par būvprakses sertifikātiem un MK Noteikumu<br />

par energoauditoriem bāzes)<br />

iedibinātā būvspeciālistu sertificēšanas<br />

sistēma traucē būvniecības procesā ie-<br />

saistītām personām, kuras nevēlas vai<br />

nespēj atbilstoši pierādīt savu izglītību,<br />

iegūto darba pieredzi, aktuālās zināšanas<br />

un paaugstināt savu kvalifikāciju. Esošā<br />

būvspeciālistu sertificēšanas sistēma<br />

nevis kavē, bet veicina mūsu speciālistu<br />

konkurētspēju ārvalstu darba tirgos, jo<br />

mūsu profesionālajām biedrībām ir dati<br />

par mūsu sertifikātu atzīšanu ārvalstīs.<br />

Esošā sistēma nav traucēklis arī ārvalstīs<br />

sertificētu speciālistu profesionālo<br />

zināšanu apliecinošu dokumentu atzīšanai<br />

un pielīdzināšanai mūsu valstī.<br />

Sākotnējie būvniecības tālākās attīstības<br />

pamatprincipi nevar tikt realizēti, pavājinot<br />

būvspeciālistu izglītības, zināšanu,<br />

pieredzes un kvalifikācijas novērtēšanas<br />

sistēmu, bet gan uzlabojot un pilnveidojot<br />

to. Būvspeciālistu zināšanu un veikto<br />

būvdarbu kvalitātes kontrole būtu pastiprināma<br />

un gadījuma cilvēkiem, kuri<br />

nonākuši būvdarbu procesā un kuri nedemonstrē<br />

augstu zināšanu līmeni, savus<br />

pienākumus veic pavirši un pieļauj rupjas<br />

kļūdas, sertifikāti būtu anulējami.<br />

Ir grūti iedomāties, kā, likvidējot esošo<br />

būvspeciālistu profesionālās kvalifikācijas<br />

regulāro pārbaužu sistēmu un pieļaujot<br />

nesertificētu speciālistu līdzdalību<br />

būvniecības procesā, var cerēt uzlabot<br />

būvniecības kvalitāti, ēku energoefektivitāti<br />

un mūsu būvniecības nozares<br />

konkurētspēju, ja šo mērķu īstenošanai<br />

nepieciešami aizvien zinošāki, atbildīgāki,<br />

kvalificētāki speciālisti.<br />

Neļausim būvniecības tirgū dominēt<br />

šaurām komerciālām interesēm, kur<br />

nelielas būvfirmas bez atbilstoši izglītotiem<br />

un pieredzējušiem, sertificētiem<br />

darbiniekiem meklē nelegālus ceļus,<br />

kā apiet speciālistu sertificēšanas sistēmu,<br />

un savas nezināšanas dēļ piedāvā<br />

veikt būvdarbus par neadekvāti zemām<br />

cenām, kropļo būvniecības tirgu, rada<br />

aizvien jaunas un jaunas nekvalitatīvas,<br />

energoneefektīvas ēkas.<br />

Konferencē minētais piemērs par Latvijas<br />

Nacionālās bibliotēkas (LNB) inženiersistēmu<br />

neatbilstību mūsdienu<br />

prasībām faktiski ir klasisks piemērs, kā<br />

nepietiekamas kompetences speciāliste<br />

bez atbilstošas pieredzes šādu būvobjektu<br />

projektēšanā, bez kvalifikāciju apliecinoša<br />

sertifikāta atļaujas televīzijā publiski<br />

vērtēt LNB projektu un attiecīgi mulsināt<br />

sabiedrību. Televīzijas raidījumā izskanējušais<br />

ieteikums par nakts dzesēšanas<br />

izmantošanu ir vērtējams kā nekompetents,<br />

jo LNB ir inženiertehniski sarežģīts<br />

objekts, kura inženiersistēmu projektu<br />

izstrādāja mūsu speciālisti ciešā sadarbībā<br />

ar ASV speciālistiem. Mūsu LNB<br />

dzesēšanas jaudas pārsniedz 5 MW, kas<br />

ar nakts dzesēšanu nav kompensējami.<br />

Aicinu nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus,<br />

neiznīcināt esošo būvspeciālistu<br />

sertifikācijas sistēmu, bet pielikt visas<br />

pūles, lai attīstītu un pilnveidotu iepriekš<br />

radīto.<br />

Arturs Lešinskis,<br />

Dr. sc. ing., profesors, Latvijas Siltuma,<br />

gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru<br />

savienības valdes priekšsēdētājs<br />

“Būvinženieris” Nr. 19 (4. 2011.)<br />

Biedrības Būvniecības attīstības stratēģiskā<br />

partnerība<br />

valdes priekšsēdētājs,<br />

Dr. iur., profesors<br />

Valdis Birkavs:<br />

«Artura Lešinska «dvēseles kliedziens»<br />

ir Ekonomikas ministrijas stūrgalvīgās<br />

un nekonsekventās rīcības rezultāts.<br />

Par vienīgo attaisnojumu un izskaidrojumu<br />

tam var kalpot fakts, ka no 22 būvindustrijas<br />

nevalstiskajām organizācijām<br />

sertifikācijas likvidēšanu atbalsta tikai<br />

divas nevalstiskās organizācijas. Šī situācija<br />

ministrijai rada manevra iespējas.<br />

Tā vietā, lai meklētu kompromisu un<br />

uzlabojumus esošajā sertifikācijas sistēmā,<br />

jau mēnešiem ilgi notiek neauglīga<br />

diskusija ar vieniem un tiem pašiem<br />

argumentiem.<br />

Lai izkļūtu no apburtā loka valdībai un<br />

Saeimai jāsper trīs soļi.<br />

1. Jāatbalsta būvinženieru reģistrs un<br />

jāapvieno tas ar profesionālās kompetences<br />

atbilstības novērtēšanas<br />

kārtību.<br />

2. Skaidri jāpasaka, ka profesionālās<br />

kompetences atbilstības novērtēšanas<br />

kārtība ir līdzšinējā sertifikācija,<br />

tikai uzlabota, un jādefinē priekšnosacījumi,<br />

kas jāievēro sertifikācijas<br />

institūcijām.<br />

3. Jāturpina deleģēt atbilstības novērtēšanu<br />

– sertifikāciju – nevalstiskām<br />

organizācijām, kas atbilst MK<br />

noteiktajiem kritērijiem.<br />

Būvniekiem ir vienalga, vai politiskā<br />

izšķiršanās par šādu vai līdzīgu variantu<br />

notiek valdībā vai Saeimā. Būvnieki<br />

vēlas saprāta diktētu kārtību gan būvniecības<br />

nozarē, gan visā valstī.»<br />

64<br />

Latvijas Būvinženieru savienība www.lbs.building.lv<br />

65


Būves Portugālē<br />

Nākamajā numurā<br />

Energoefektīva un vidi<br />

saudzējoša būvniecība<br />

Mārītes Šperbergas foto<br />

Abonēšana un reklāmas pieteikšana<br />

pa tālruni 29256982 vai<br />

e-pastu: bmp.buvinzenieris@gmail.com<br />

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!