metodisko izstrādņu skates apkopojums. - Smiltene

smiltene.lv

metodisko izstrādņu skates apkopojums. - Smiltene

latviskās identitātes, piederības

savai valstij apzināšanos

pirmsskolas vecumā.

Darbs bagātīgi un krāšņi

noformēts ar bērnu zīmējumiem

un fotoattēliem.

Gunta Mežule

Smiltenes PII

„Pīladzītis”

Scenāriji Mātes dienas

un Ziemassvētku

pasākumam pirmsskolas

izglītības iestādē „Mana

mīļa māmuliņa”,

„Ziemassvētki

sabraukuši...”

Scenārijs literāri

muzikālam uzvedumam

„Viena diena zaķu dzīvē”

Svētku scenāriji atspoguļo tradicionāli

lielākos svētkus pirmsskolas iestādē –

Ziemassvētkus un Mātes dienu

Darbs ļoti plašs un

radošs, radoši arī izmantots

„Zaķēnu” grupas nosaukums

literāri muzikālā uzveduma

izveidē.

Svētku scenāriju izveidē

jūtama autores lielā pieredze

darbā ar pirmsskolas vecuma

bērniem – scenāriji izveidoti

visām pirmsskolas vecuma

grupām (2-7 gadus veciem

bērniem), ņemot vērā bērnu

vecumposmu īpatnības.

Izmantotā daiļliteratūra,

latviešu tautas folklora un

mūzika savstarpēji papildina

viena otru, tādējādi kopā ar

autores iecerētajiem tēliem,

svētku pasākuma vietas

izkārtojumu un bērnu

pašgatavotajiem apsveikumiem

More magazines by this user
Similar magazines