OGRES NOVADA DOMES amatpersonu atalgojums ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

OGRES NOVADA DOMES amatpersonu atalgojums ... - Ogres novads

131. Mūrnieks Valdis Zemes komisijas loceklis 55.16132. Nagornijs Nikolajs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 515.83133. Nagornijs Artūrs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 538.26134. Narbute Elza Ogres 1.vidusskolas darba kvalitātes un darba algas ekonomijas sadales komisijas locekle 0.00135. Neimane Ilga Ogres basketbola skolas direktore 422.57136. Odmiņa Dace Pašvaldības policijas vecākā inspektore 602.34137. Oša Gita Attīstības nodaļas projektu vadītāja 0.00138. Ošiņa Irēna Sporta centra direktora vietniece462.18139. Ozoliņa Arta Pašvaldības īpašumu objektu izsoles komisijas locekle 0.00140. Ozoliņa Dace Izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle488. 02Izglītības un sporta pārvaldes vispārējās izglītības speciālists141. Ozoliņa Sarmīte Ogres sociālā dienesta vadītāja 1104.73142. Ozols Kārlis Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 416.56143. Ozoliņš Leo Pašvaldības policijas kārtībnieks 454.84144. Pārpucis Edgars Projektu vadītājs perspektīvās attīstības nodaļā 556.61145. Pāvila Inese Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00146. Peipiņa Ilga Zemes komisijas locekle 0.00147. Poluhina Irina Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 344.80148. Priede Anda Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 1032.39149. Priede Inese PII „Riekstiņš” direktora vietniece saimnieciskajā darbā 400.43150. Preiss Pēteris Attīstības nodaļas projektu vadītājs 423.83151. Pupčenoka Irēna Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 1027.80152. Pērkone Rasma Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00153. Pētersons Egils Iepirkumu komisijas loceklis 0.00154. Prockāns Ivars Ogresgala pamatskolas direktora vietnieks 6.67155. Pļavnieks Pēteris Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs 570.00156. Razgale Iveta Iepirkumu komisijas locekle 0.00157. Reiniece Inta Ogres novada PII “Dzīpariņš” iepirkumu komisijas locekle 0.00158. Rinka Maija Būvvaldes vadītājaZemes komisijas locekle710.84Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas loceklis159. Rudene Gunda Bāriņtiesas locekle 28.42


160. Rudāne Ozola Kristīne Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00161. Rudāne Guna PII ”Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 0.00162. Rumpe Ilze Ogres Bāriņtiesas locekle 51.66163. Ruskule Iveta p/a „Ogres vēstures un mākslas muzejs” direktore 919.95164. Rutka Ilze Ogres 1.vidusskolas.direktora vietniece 308.49165. Salmanis Jānis Pašvaldības policijas kārtībnieks 841.54166. Saulīte Ilma Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas loceklis 0.00167. Sapožņikovs Nikolajs Administratīvās komisijas priekšsēdētājs 105.07168. Sebris Ojārs Ogresgala bāriņtiesas loceklis 28.90169. Segliņa Maruta Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00170. Siliņa Jūsma Bibliotēkas vadītāja Ogresgalā 711.38171. Sirsniņa Aija Ogres pamatskolas direktora vietniece1041.50Nepilngadīgo lietu komisijas locekle172. Smirnova Ināra Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 987.63173. Stīpniece Inta Bāriņtiesas locekle126.57Administratīvās komisijas locekle174. Stabiņa Dzidra Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisija 0.00175. Staģīte Ilze Attīstības nodaļas projektu vadītāja 545.25176. Streļča Mirdza Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece 806.74177. Strode Edīte Pašvaldības policijas vecākā inspektore - lietvede 586.41178. Strode Iveta Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 1068.76179. Škutāns Aigars Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 524.56180. Špakovskis Pēteris Ogres novada pašvaldības izpilddirektorsAvārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājsPašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas priekšsēdētājsĪpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājs1125.27181. Tanne Vineta Dzīvokļu komisijas locekle 204.25182. Tamane Ineta Ogres 1.vidusskolas direktore 2061.91183. Tīsa Aiza Ogresgala PII “Strautiņš” vadītāja 980.96184. Trakšs Jānis Sporta centra direktora vietnieks 271.50185. Ulmanis Uģis Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks 848.95186. Vagule Mudīte Ogres 1.vsk.būvdarbu iepirkuma komisijas locekle 0.00187. Vaivods Vladislavs Vecākais grāmatvedis 631.69


Saimniecības pārzinis

More magazines by this user
Similar magazines