latviešu

tava.gov.lv
  • No tags were found...

latviešu

DIENVIDLATVIJA© Tūrisma attīstības valsts aģentūra2010Foto: no Zemgales tūrisma informācijascentru arhīviem.www.latvia.travel Bez maksasRātslaukums 1, Bauska, LV-3901Tel: +371 63923797Fakss: +371 63923797info@travelzemgale.lv,www.travelzemgale.lvZemgales tūrisma asociācijaZemgale tiek iedalīta 20 mazākos novados. Reģions irbagāts ar pilīm, muižām un pilskalniem, bet viskrāšņākais unnozīmīgākais tūrisma objekts Zemgalē ir Rundāles pils.Zemgales teritorijas lielāko daļu aizņem auglīgalauksaimniecībā izmantojama zeme, kas apgādā Latvijasiedzīvotājus ar lauksaimniecības un pārtikas produktiem. Šeitir arī lielākie un ražīgākie labības lauki, tādēļ Zemgali mēdzdēvēt par Latvijas “labības klēti”. Reģiona teritoriju cauraužļoti blīvs upju tīkls, kas ietekot lielākajā Zemgales upē Lielupētālāk turpina ceļu uz Baltijas jūru.Par Zemgali dēvē reģionu Latvijas dienviddaļā, kas atrodasuz dienvidiem no Rīgas un gar Daugavas kreiso krastu līdzpat Lietuvas robežai. Reģiona nosaukums cēlies no senajāmzemgaļu ciltīm, kas šo teritoriju apdzīvojušas pirms vācuiekarotāju ierašanās 13. gadsimtā.ZemgaleTŪRISMA KARTERīgaZemgaleZemgale• 152 tūrisma apskates objekti • Reģiona TOP 10 objekti• Zemgales tūrisma asociācija rekomendē• Tūrisma informācijas centriZemgaleRīgaZemgaleKultūrvēsturiskais mantojums1. Jelgavas pils - Kurzemes hercogu kapenes.Kurzemes Zemgales hercogiste, sarkofāgi. Jelgava,+371 63962197, www.rundale.net B22. Ložmetējkalns un Ziemassvētku kaujumuzejs. Brīvdabas ekspozīcija, izstāde, ekskursija.Valgundes pagasts, +371 28349259, +371 67228147,mangali@karamuzejs.lv, www.karamuzejs.lv B23. Rundāles pils muzejs. Baroks, arhitektsF.B.Rastrelli, ekspozīcija, franču regulārais parks. Pilsrundāle,+371 63962197, +371 26499151, info.rpm@eila.lv,www.rundale.net C34. Bauskas pils muzejs. Livonijas ordeņa pils, skatutornis, ekspozīcija. Bauska, +371 63923793, +371 63923794,bauska.pils@e-apollo.lv, www.bauskaspils.lv C35. Kokneses pilsdrupas. Viduslaiki, zviedru laikalielgabali, laivu braucieni, naudas kalšana. Kokneses pagasts,+371 65161296, tic@koknese.apollo.lv, www.koknese.lv F26. Jēkabpils vēstures muzejs. Ekspozīcija, izstādes,brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta”. Jēkabpils, +371 65221042,+371 26597463, pils@jekabpilsmuzejs.lv,www.jekabpilsmuzejs.lv G37. Lielauces pils. Eklektisms, parks, ezers. Lielauces pagasts,+371 26370377 A38. Vecauces pils. Kultūras un tūrisma centrs, parks, viesnīca. Auce,+371 63745302, +371 29195959, vecaucespils@gmail.com A39. Vecauces ev. luteriskā baznīca. Interjers. Auce,+371 26389875 A310. Īles nacionālo partizānu bunkurs. Atjaunotais bunkurs,piemineklis, piemiņas zīme. Zebrenes pagasts, +371 29182911,+371 63723074 A311. Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāle.Reliģija, ikonu kolekcija. Valgundes pagasts, +371 63085244,+371 63085215 B212. K.Ulmaņa dzimtās mājas “Pikšas”. Valsts prezidents,ekspozīcija, lauku sēta. Bērzes pagasts, +371 29364230,www.piksas.lv B213. Līvbērzes katoļu baznīca. Vienīgais koka dievnamsJelgavas novadā, altāris. Līvbērzes pagasts, +371 26590046 B214. Ausekļu dzirnavas. Brīvdabas muzejs, līdzdalība zemniekusētas darbos. Bārbeles pagasts, +371 29197412, +371 26156124,martins.medins@inbox.lv, www.vecumnieki.lv D315. Latvijas dzelzceļa muzejs, Jelgavas ekspozīcija.Dzelzceļa vēsture, ekspozīcija. Jelgava, +371 63096494,www.railwaymuseum.lv B216. Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijaskatedrāle. Pseidogotika, arhitekts Kārlis EduardsStrandmanis. Jelgava, +371 63029702, +371 6302155017. Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgokatedrāle. Ikonu kolekcija, zvanu tornis. Jelgava,+371 63020207 B218. Jelgavas Sv. Annas luterāņu katedrāle.Lielākās ērģeles Zemgalē, Mārtiņa Lutera ozols. Jelgava,+371 63025515 B219. Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcas zvanu tornis. Skatulaukums, vēsturiska ekspozīcija, tūrisma informācija. Jelgava,www.jelgava.lv B220. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs.Ekspozīcija, gleznas, pirmā augstskola Latvijā, AcademiaPetrina. Jelgava, +371 63023383, +371 63025830,muzejs@muzejs.jelgava.lv, www.jvmm.lv B221. Ā.Alunāna memoriālais muzejs. Latviešu teātra tēvs,ekspozīcija. Jelgava, +371 63021180, www.jvmm.lv B222. Dobeles novadpētniecības muzejs.Ekspozīcija, izstādes. Dobele, +371 63721309,dobeles.muzejs@navigator.lv, www.dobele.lv B223. Livonijas ordeņa pilsdrupas Dobelē. Brīvdabaspasākumi, pilskalns, upe, zemgaļu apmetne. Dobele,+371 63721309, +371 29436379, www.dobele.lv B224. Dobeles Amatu māja. Ekspozīcija, izstādes, pasākumi,meistardarbnīcas. Dobele, +371 26673650,www.kulturadobele.lv B225. Zaļenieku (Zaļā) muiža. Vēlais baroks, Zaļeniekuarodvidusskola, parks. Zaļenieku pagasts, +371 63074250,+371 26973361, zaleniekuavs@inbox.lv, www.zav.lv B326. Motosporta muzejs. Retro motociklu kolekcija,motobraucēju tērpi, sacensību trofejas. Ozolnieku novads,+371 26751108, +371 63022602 C227. Tērvetes senvēstures muzejs. Zemgales senvēsture,rotu, ieroču kolekcija. Tērvetes pagasts, +371 29896804,lielkenins@inbox.lv, www.lielkenins.lv B3B2ApzīmējumiReģiona TOP 10 objektiJāpiesakās iepriekšTūrisma objektakvadrants12345614252728. Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”. Rakstniecesdarba un atpūtas vieta, ekspozīcija. Tērvetes pagasts,+371 26532691, spridisi@spridisi.lv, www.spridisi.lv B329. Grāmatnieku muzejs “Ķipi”. Sena lauku sēta, ekspozīcija,literāri sarīkojumi. Tērvetes pagasts, +371 29351141 B330. Mežmuižas pils. Parks. Augstkalnes pagasts,+371 26411768, augstkalnes.vsk@zemgale.lv,www.mezmuiza.lv B331. Lielplatones muiža. Barons Hāns, parks, leģendas,ekskursija. Lielplatones pagasts, +371 63061386,+371 29146732 B332. Blankenfeldes muiža. Ekskursiju programmas, baronsHāns, sienu gleznojumi. Vilces pagasts, +371 29409920,bmuiza@inbox.lv, www.blankenfeldesmuiza.lv B333. Sunākstes ev. luteriskā baznīca. Stendera dzimtas kapi.Viesītes pagasts, +371 29116334 F334. Doles Tautas nams, muzejs. Saviesīgas biedrības nams,novadpētniecības muzejs. Ķekavas pagasts, +371 67969227,kekavasmuzejs@inbox.lv, www.kekava.lv C235. Mežotnes pils. Klasicisma stila pils, angļu parks,ekspozīcija, viesnīca. Mežotnes pagasts, +371 63960711,+371 22008086, pils@mezotnespils.lv,www.mezotnespils.lv C336. Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs.Ekspozīcija, leļļu kolekcija, mākslas izstādes. Bauska,+371 63960508, +371 63960511, bnmuzejs@apollo.lv,www.bauskasmuzejs.lv C337. Bauskas Sv. Gara ev. luteriskā baznīca. Senākā ēkaBauskas vecpilsētā, vērtīga mākslas kolekcija. Bauska,+371 26609920, +371 29227564 C338. Mašīnu muzeja izstāde pie Bauskas. 20. gs. 30. gadutraktori, motocikli, vēsturisku personu automašīnas. Codespagasts, +371 29484384, +371 63923385,bauskainfo@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv C339. Retro motocikli un seni formastērpi. Senlietu kolekcija.Atašienes pagasts, +371 26470730 H340. Marinzejas muižas ansamblis. Muižas ēkas un parkaapskate. Atašienes pagasts, +371 26731672 H341. J.Čakstes muzejs “Auči”. Latvijas pirmā prezidentadzimtas mājas, ekskursija. Sidrabenes pagasts,+371 26392154, f.ineta@inbox.lv C342. Aktieru Amtmaņu muzejs. Ekspozīcija. Valles pagasts,+371 29349299, +371 26608478, dace-anna@inbox.lv D343. Bruknas muiža. Garīgās dzīves centrs, kristīgi pasākumi.Brukna, +371 26474983, inga@bruknasmuiza.lv,www.brukna.lv D344. Dzejnieka Plūdoņa muzejs “Lejenieki”.Memoriālā māja, ekspozīcija, dabas taka, zaķīšu pirtiņa,piknika vieta. Ceraukstes pagasts, +371 29194975,signe.samsone@tvnet.lv D345. Skaistkalnes katoļu baznīca un kapenes. Baroka stilainterjers, kokgriezuma altāris, kapenes. Skaistkalne,+371 63933154, pauliniesi@inbox.lv D346. Zemnieku sēta un mašīnu muzejs. 19. gs. latviešuzemnieka sēta, 20. gs. lauksaimniecības mašīnu kolekcija.Gailīšu pagasts, +371 26493940, muzejs@lauks.lv,www.lauks.lv/mikelis D347. Rakstnieka A.Upīša muzejs. Memoriālā māja,ekspozīcija. Skrīveru pagasts, +371 65197221,+371 29496725 E248. Jaunjelgavas pareizticīgo baznīca. Mākslas pieminekļi -ikonas. Jaunjelgava E249. Kurmenes Sv. Pētera Romas katoļu baznīca.Koka skulptūra “Svētais Pēteris”. Kurmenes pagasts,+371 65155507 E350. Odzienas muiža. Ievērojams neogotikas piemineklis,parks ar ēku kompleksu. Odzienas pagasts, +371 29460809,+371 29258555 F251. Tēlnieka V.Jākobsona muzejs. Memoriālā māja,skulptūras, zīmējumi. Bebru pagasts, +371 65164294,+371 29619832, sarmiiterode@inbox.lv, www.koknese.lv F252. Biškopības vēstures muzejs. Ekspozīcija, biškopībaspiederumi, stropi. Bebru pagasts, +371 65164252,+371 65133606 F253. Pļaviņu hidroelektrostacijas muzejs.Ekspozīcija, turbīnas. Aizkraukle, +371 6511030954. Kokneses ev. luteriskā baznīca. Čuguna zvans,A.Dobenberga gleznas. Kokneses pagasts,+371 65161728, www.koknese.lv F255. “Likteņdārzs”. Piemiņas vieta 20. gadsimta totalitārorežīmu upuriem. Kokneses pagasts, +371 67289535,+371 29259572, www.liktendarzs.lv F256. Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs “Kalna ziedi”.Ekspozīcija, J.Dannenfelta dzimtas likteņi. Aizkraukle,+371 65123351, +371 28305405, aizkrauklesmuzejs@inbox.lvE357. Komponista P.Barisona muzejs. Ekspozīcija, P.Barisonadzimtās mājas. Staburaga pagasts, +371 65129504 F358. Raiņa klubs - Sēlpils novadpētniecības muzejs.Ekspozīcija, ekskursijas. Sēlpils pagasts, +371 29156210,vika.vanaga64@inbox.lv F359. Viesītes novadpētniecības muzejs “Sēlija”. Viesītesmazais bānītis, P.Stradiņa memoriālais muzejs. Viesīte,+371 29116334, +371 65245549, viesitesmuzejsselija@inbox.lv,www.viesite.lv F3E2293537394145515356585960. Fotogrāfa M.Buclera foto kabinets. Ekspozīcija,Latviešu fotogrāfiskās biedrības dibinātājs. Saukas pagasts,+371 26441743, saukasdabasparks@inbox.lv F461. A.Žilinska mājas “Lejas Arendzāni”. KomponistaA.Žilinska dzimtās mājas, ekspozīcija. Saukas pagasts,+371 26283490, lacevelta@inbox.lv F462. Neretas ev. luteriskā baznīca. Senākā baznīca Sēlijā, 19.gs. vitrāžas, 16. gs. beigu kapa plāksnes. Neretas pagasts,+371 65176295, +371 29266802, +371 26315219 F463. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”. Ekspozīcija,memoriālā piemiņas izstāde. Neretas pagasts, +371 65176467,muzejs.riekstini@inbox.lv F464. Aknīstes novadpētniecības muzejs un “Sēļu nams”.Ekspozīcija, dabas takas, līdzdarbošanās maizes cepšanā.Aknīstes pagasts, +371 29141412, +371 26658250,akniste@akniste.lv, www.akniste.lv F465. A.Pormaļa muzejmāja. Keramikas izstrādājumuekspozīcija. Jēkabpils, +371 65232933,www.jekabpilsmuzejs.lv G366. Mākslas salons “Pie Sīpolnieka”. Gleznas, tautaslietišķās mākslas priekšmeti, ekspozīcija. Jēkabpils,+371 29121038, +371 65236081 G367. Mākslas galerija “MANS`S”. Gleznas, keramika,rotaslietas, lietišķās mākslas priekšmeti, smaržas. Jēkabpils,+371 65231953, +371 29470597, manss@apollo.lv,www.manss.lv G368. Jēkabpils Sv. Nikolaja un Sv. Gara pareizticīgobaznīca. Jakobštates Vissvētās Dievadzemdētājas ikona.Jēkabpils, +371 65231486, +371 65233822 G369. Dzejnieka J.Raiņa muzejs, Tadenavā. Ekspozīcija.Dunavas pagasts, +371 28685188 G470. Asares muižas ansamblis. Asares muižas komplekss,pilsdrupas, muzejs. Asares pagasts, +371 26401153 G471. Gārsenes pils un dabas takas. Pastaigu taka,baznīcas, pils apskate. Gārsenes pagasts, +371 65229643,+371 29490656, gar.psk@gmail.com G472. Vilces muiža. Barons Mēdems, parks, Vilces dabas parks,tūrisma informācija. Vilces pagasts, +371 29807078,+371 63061081, www.jelgavasnovads.lv B373. Rāmavas (Depkina) muiža. Rakstnieka G. Merķeļa dzīvesvieta, piemiņas akmens Paulam Lejiņam. Rāmava,+371 26133833, www.ramavasmuiza.lv C174. Katlakalna luteriskā baznīca. Klasicisma arhitektūraspiemineklis, 84 augu sugu stādījumi. Ķekavas novads,+371 27059937, katlakalns@gmail.com, www.katlakalns.lv C175. Doles – Ķekavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskābaznīca. Vietējā klasicisma paraugs, arhitekts KristoforsHāberlands. Ķekava, +371 67935858, +371 29538913,doleskekavasdr@inbox.lv, www.kekava.lelb.lv C2Dabas tūrisms76. Tērvetes dabas parks. Pastaigu takas, kokaskulptūras, pasaku tēli. Tērvetes pagasts, +371 63726212,+371 28309394, tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv B377. P.Upīša ceriņu dārzs. Lielākais Eiropā, muzejs,ekskursijas, koncerti. Dobele, +371 63722294,+371 26408655, lvai@lvai.lv, www.lvai.lv B278. Skrīveru dendroloģiskais parks. 300 sugukoki, krūmi, dendroloģiskie stādījumi, dabas takas. Skrīverupagasts, +371 28373530, +371 29856016,guntaok@inbox.lv E279. Saukas dabas parks. Pilskalns, dižkoki, senkapi,velo maršruts, koka skulptūras, trošu nobraucieni. Saukaspagasts, +371 29428226, saukasdabasparks@inbox.lv,www.saukasdabasparks.lv F480. Zaķu pļava. Vilces dabas parks, pilskalns, atpūtas vietas,sporta aktivitātes, dabas takas. Vilces pagasts, +371 26517125,www.mammadaba.lv B381. Ķeveles avoti. Avoti ar dziedniecisku ūdeni, ainaviskagrava. Vītiņu pagasts, +371 63745506 A382. Dabas liegums Ukru gārša. Neskarta daba, izziņas takas.Ukru pagasts, +371 63729218, www.mammadaba.lv A383. Pokaiņu mežs. Svētvieta ar akmeņu krāvumiem, pastaigutakas. Naudītes pagasts, +371 63729177, +371 29725191,tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv A384. Lielupes palienes pļavas. Dabas liegums,savvaļas zirgu apskate. Jelgava, +371 20264343,aquavit@inbox.lv B285. Dabas taka pa Mežotnes pilskalnu. Skatu laukumi,Mežotnes pilskalna svētki, piknika vieta. Rundāles pagasts,+371 29293446, +371 63962236, ludmila.knoka@rundale.lv,www.rundale.lv C386. Dabas parka “Bauska” dabas taka. Pastaigu takano Pētera I akmens līdz Lielupei. Bauska, +371 63923797,tourinfo@bauska.lv C387. Karsta kritenes. Daudzveidīgas karsta kritenes.Skaistkalnes pagasts, +371 63933173, +371 26346256,www.karsts.lv D388. Aizkraukles pilskalns. Daugavas ieleja, ainava. Skrīverupagasts, +371 28373530 E289. Kokneses parks un Pērses ūdenskrituma piemiņasvieta. Strūklaka “Fauna galva”, koka skulptūra, zviedrulielgabali, riņķa krusti. Kokneses pagasts, +371 65161296,tic@koknese.apollo.lv, www.koknese.lv F2657677787981828384919390. Vīgantes parka dabas taka. Staburaga vieta, skulptūra“Daina”, piemiņas zīme “Dieva auss”. Staburaga pagasts,+371 65124764, staburagapagasts@inbox.lv F391. Zasas parks. Parka apskate kopā ar gidu. Zasas pagasts,+371 26337227, zasaspp@inbox.lv G492. Ragāļu dižakmens un dabas taka. Pastaigu taka. Kūkupagasts, +371 26557315, www.dabasretumi.lv G3Gastronomiskais tūrisms93. A/s “Agrofirma Tērvete”. Alus degustācija,zirgaudzētava, izjādes, govju ganāmpulks. Tērvetes pagasts,+371 63768530, +371 29299030, agrofirma@tervete.lv,www.tervete.lv B394. Vīnogu dārzs. > 50 vīnogu šķirnes, ekskursija, vīnogudegustācija, stādu iegāde. Tērvetes pagasts, +371 28609399,info@vinogudarzs.lv, www.vinogudarzs.lv B395. Rapšu eļļas ražotne. Degustācija, produkcija. Iecavasnovads, +371 63921980, www.iecavnieks.lv C396. Maizes ceptuve ”Lāči”. Ekskursijas pa ceptuvi, īpašasprogrammas. Babītes novads, +371 67933228, izklaide@laci.lv,www.laci.lv B197. Bauskas alus darītava. Ražotnes apskate, produkcijasdegustācija. Īslīces pagasts, +371 63960013, +371 29456980,www.bauskasalus.lv C398. Maizes ceptuve-kafejnīca “Liepkalni”. Maizes cepšanasprocess, maizes degustācija, ekskursijas. Klintaines pagasts,+371 26449567, +371 28301838 F399. Ē.Pūpola vīnogu kolekcija un Vārnavas vīna kalns.Vīnogu kolekcija, degustācijas, iegāde. Viesīte,+371 29468141 F3100. Saimniecība “Kociņi”. Mājas siera ražošana,degustācija, produkcijas pārdošana. Skaistkalnes pagasts,+371 29567744, initamedne@inbox.lv D3101. “Skrīveru Saldumi”. Konfekšu gatavošana, degustācija,produkcija. Skrīveri, +371 65197009, www.skriverusaldumi.lvE2102. “Vaidelotes”. Garšaugu, ārstniecisko augukolekcijas, tējas, senā virtuve, maize. Codes pagasts,+371 29389993, vaidelotes@navigator.lv C3Aktīvais tūrisms103. Sporta spēļu laukumi atpūtas kompleksā “Niedras”.Spēles, atrakcijas, kempings. Bikstu pagasts, +371 29992299,kempingsniedras@inbox.lv, www.kempingsniedras.lv A2104. Zebrus ezers. Licencēta makšķerēšana, laivu noma,peldvieta, atpūtas namiņi. Bikstu pagasts, +371 29252368,www.mammadaba.lv A2105. Lielauces ezers. Licencēta makšķerēšana, vēžošana,laivu noma. Lielauces pagasts, +371 26556771,www.mammadaba.lv A3106. Atpūtas un sporta komplekss “Zemgale”. Slidošana,boulings, hokejs, viesnīca, kafejnīca. Jelgava, +371 63007700,+371 63007220, viesnica@zemgale.info,boulings@zemgale.info, www.zemgale.info B2107. Aviācijas sporta klubs “Rafaero”. Izklaides lidojumi armotodeltaplānu. Jelgava, +371 29112087, +371 63011723 B2108. Kempings “Grantiņi”. Atpūta pie ūdens, laivu unūdensvelosipēdu noma, kempinga mājiņas, pirts, piknika untelšu vietas, sporta un bērnu rotaļu laukumi. Svētes pagasts,+371 28602267, www.grantinispa.lv B3109. Tērvetes ūdenskrātuve. Makšķerēšana,vēžošana, laivu noma. Tērvetes pagasts, +371 26115333,www.mammadaba.lv B3110. Slēpošanas kalns ”Riekstukalns”. Kalnu slēpošanastrases. Baldones novads, +371 28777888, info@riekstukalns.lv,www.riekstukalns.lv D2111. “Zemgales poniji”. Izjādes, apmācība bērniem,pundurdzīvnieki. Cenu pagasts, +371 27171712,poniji@inbox.lv, www.poniji.lv C2112. “Ritums”. Ūdensslēpošanas sistēmavasarā. Ozolnieku novads, +371 28366699,udenssleposana@inbox.lv, www.udenssleposana.lv C2113. “Līči”. Atrakcijas bērniem, kafejnīca, naktsmītnes,izbraukumi ar kuģīti pa Lielupi. Jaunsvirlaukas pagasts,+371 63058443, +371 29204514, lici@lici.lv, www.lici.lv C2114. Atrakciju parks “Labirinti”. Spēles, atrakcijas, senudarba rīku kolekcija. Iecavas novads, +371 26320336,info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv C3115. “Lielmežotne”. Zirgu izjādes, vizināšanās droškā,kamanās. Mežotnes pagasts, +371 26715009 C3116. Kalēju darbnīca U&A. Ražotnes apskate, atrakcijas arviduslaiku ieročiem. Bauska, +371 29276238, +371 63960490,ua@metaldizains-ua.lv, www.metaldizains-ua.lv C3117. “Klintis”. Amfībiju trase pa ūdeni un sauszemi,naktsmītne. Gailīšu pagasts, +371 29404574,klintis@tvnet.lv, www.maxatv.lv C3118. Bangu dīķis. Licencēta makšķerēšana, karpas, līņi,raudas, makšķerēšana Lielupē vimbu sezonā. Ceraukstespagasts, +371 29189821 D3119. “Krastmalas”. Campo laivu noma, naktsmītne.Skaistkalnes pagasts, +371 25992843, dzintrapole@inbox.lv,www.campo.laivas.lv D3120. Cigoriņa kalns. Kalnu slēpošana, distanču slēpošanainventāra noma. Aiviekstes pagasts, +371 29203537,info@cigorins.lv, www.cigorins.lv F2979899103106109113114117123124121. “Mežmalas laivas”. Laivu braucieni, laivu noma,kamanas, vikingu laiva. Klintaines pagasts, +371 26649575,+371 26161131, info@mezmalaslaivas.lv,www.mezmalaslaivas.lv F3122. “Golden Road”. Zirgu izjādes, pārgājieni, apmācība.Kokneses pagasts, +371 29109619 F2123. Jeļena Mezina. Zirgu izjādes, pārgājieni, apmācība.Jēkabpils, +371 29669965, jelenamezina@inbox.lv G3124. Jēkabpils sporta centrs un Meža parks. Aktivitātesdabā. Jēkabpils, +371 29293460, +371 65231534,jekabpilssc@inbox.lv, www.jekabpilssc.lv G3125. Plosts “Jēkabs”. Brauciens pa Daugavu ar plostu,laivām. Jēkabpils, +371 26634195 G3126. “Radži”. Ūdens aktivitātes, daivings. Jēkabpils,+371 29471447, radzi@inbox.lv, www.radzi.demvar.lv G3127. “Ķiegeļmājas”. Karpu makšķerēšana. Atašienes pagasts,+371 29199159, ilzees@inbox.lv H3128. “Druvas”. Zirgu izjādes. Atašienes pagasts,+371 26403507 H3Apskates saimniecības129. Trušu pilsētiņa. Trušu apskate, vairāk kā 65 šķirnes.Vecumnieki, +371 29548071, trusupilsetina@inbox.lv,www.trusupilsetina.lv D3130. Amatnieka un koktēlnieka darbnīca “Jūras”.Koktēlnieka darinājumi. Vecumnieki, +371 63976528,+371 28843675 D2131. Dienvidāfrikas strausu audzētava. Apskate,degustācija, strausu tauku kosmētika. Mežāres pagasts,+371 26519231, jansetasstrausi@inbox.lv G3132. Māras dārzs. Daiļdārzs, konsultācijas. Auce,+371 26236558, hincenbergamara@inbox.lv A3133. Bitenieka saimniecība “Lielvaicēni”. Ekskursijas,biškopības produkcijas iegāde. Vītiņu pagasts,+371 29161420, lielvaiceni@inbox.lv A3134. Buku audzētava. Brieži, stirnas, dambrieži, mufloni,vērošana. Valgundes pagasts, +371 63027751,info@bukuaudzetava.lv, www.bukuaudzetava.lv C2135. Keramikas ražotne “Latvijas keramika A”. Keramika,ražošanas process, ekskursija. Jelgava, +371 63022868,+371 29790157, www.keramika.lv C2136. Štelmaheru akmeņu dārzs. Akmeņu kolekcija,dekoratīvie stādījumi. Dobele, +371 63725282 B2137. E.Tones orhideju kolekcija un eksotiskie dzīvnieki.Orhidejas, eksotiskie dzīvnieki, poniji. Naudītes pagasts,+371 26411428, egons_tone@inbox.lv, www.orhidejas.lv B3138. Kokaudzētava “Aptiekas”. Dendrārija unstādaudzētavas apskate, stādu iegāde. Zaļenieku pagasts,+371 63074444, +371 29410756, kokaudzetava@inbox.lv,www.zalenieki.lv B3139. Zemnieku saimniecība “Līči”. Seno lietu kolekcija,daiļdārzs. Bikstu pagasts, +371 26541284 A2140. “Mežmaļi”. Seno automašīnu kolekcija. Rundālespagasts, +371 63962230, +371 29614142 C3141. Mini Zoo “Dobuļi”. Poniji, truši, kamerūnas kazas, aitas,nūtrijas, ēzelis, putnu dārzs. Iecavas novads, +371 29177846,info@minizoo.lv, www.minizoo.lv D2142. Strubergu ģimenes daiļdārzs. Daiļdārza apskate.Vecumnieku pagasts, +371 29446329, +371 29378510,juris.strubergs@inbox.lv, www.vecumnieki.lv D3143. “Sutras”. Šūnakmens apstrādes darbnīca, enerģētiskāpiramīda. Bārbeles pagasts, +371 29463477, sutras@apollo.lv,www.sutras.lv D3144. Bioloģiskā saimniecība “Ragāres”. Bioloģiskie augļi,ārstniecības augi, tējas, stādi, degustācija. Skrīveru pagasts,+371 26156641, +371 29229588 E2145. P.Grauduļa darbnīca-muzejs. Koktēlniecība, kaula undzintara apstrāde, svečturi, koka šķīvji. Jaunjelgava,+371 65152271, woodarts@inbox.lv E2146. I.Kāpiņas amatniecības un atpūtas centrs “MazāKāpa”. Ādas apstrāde, suvenīri. Kokneses pagasts,+371 29227936, kaapa@apollo.lv, www.ada.viss.lv F2147. Bioloģiskā saimniecība “Sidrabi”. Saimniecība,bioloģiskais kaņepju sviests. Kokneses pagasts,+371 26593210, inetasproge@navigator.lv F2148. Ekoloģiskā veselības saimniecība “Martaskalns”.Ārstniecības augu, garšvielu, dārzeņu audzēšana, zāļu tējas,degustācija. Atašienes pagasts, +371 28709990 H3149. Keramikas darbnīca “Zaļbirzes”. Trauku tapšanasizzināšana. Atašienes pagasts, +371 65228131, +371 26559420,ineta.dzirkale@inbox.lv H3150. “Makšķernieku paradīze”. Makšķerēšana, naktsmītnes,sporta laukumi. Valle, +371 26333630, +371 26450826,www.makskerniekuparadize.lv D3151. Zemnieku saimniecība “Zemitāni“. Pasaules līmeņatrofeju briežkopība, staltbrieži, dambrieži, mufloni, sumbri,mežacūkas, safari parks, degustācijas. Iršu pagasts,+371 65163537, +371 20039217, zemitani@gmail.com,www.zemitani.lv F2152. “Lejnieki”. Dārzs, koka skulptūras, saimnieces adītocimdu kolekcija. Dobeles novads, +371 63754136 B2127129130136139141146147148149151


Zemgales tūrisma asociācijaJēkabpils un apkārtne1. Ūdens relaksācijas centrs “Citrus”. Viesnīca, semināru telpas, SPA, trenažieri.Jēkabpils, +371 65221737, +371 26825940, citrusspa@inbox.lv, www.citrusspa.lv G32. Viesnīca “Hercogs Jēkabs”. Telpas semināriem, viesībām, galdu klāšana. Jēkabpils,+371 65233433, krogs182@inbox.lv, www.jnami.lv G33. Viesnīca “Daugavkrasti”. Telpas semināriem, viesībām, sauna, biljards. Jēkabpils,+371 65231232, info@daugavkrasti.lv, www.daugavkrasti.lv G34. Motelis “Ceļinieks”. Telpas semināriem, svinībām, kamīns, pirts. Jēkabpils,+371 65221708, krustpainars@e-apollo.lv, www.celinieks.viss.lv G35. “Bincāni”. Lauku māja, sports, makšķerēšana, pirts, kamīns, laivas. Saukas pagasts,+371 29428226, www.saukasdabasparks.lv F46. Atpūtas komplekss “Saukas dzirnavas”. Pirts, naktsmītnes, inventāra noma,ekskursijas. Viesītes novads, +371 26385991, +371 26212480, www.saukas-dzirnavas.lv F47. Atpūtas komplekss “Susēja”. Naktsmītnes, viesību un semināru telpas, galdu klāšana.Aknīstes novads, +371 22000725, susejasmaja@inbox.lv F48. Viesu nams “Ūdensdzirnas”. Viesību, semināru telpas, pirts, galdu klāšana. Salasnovads, +371 26139719, udensdzirnas@inbox.lv, www.udensdzirnas.lv F39. Lauku māja “Ķieģeļmājas”. Semināru telpa, pirts, dīķi makšķerēšanai.Krustpils novads, +371 29199159 H3Aizkraukle un apkārtne10. Atpūtas komplekss “Rančo Randevu”. Banketi, laivas, biljards, pirts. Koknesesnovads, +371 29515472, +371 65161196, +371 29295900, info@javis.lv, www.rancho.lv F211. Viesnīca “Vino Rosso”. Restorāns, SPA, velosipēdi, semināri. Kokneses novads,+371 29212909, +371 29259572, vinorosso@vinorosso.lv, www.vinorosso.lv F212. Viesu māja “Mazā Kāpa”. Amatniecība, semināri, pirts, pikniks. Kokneses novads,+371 29227936, kaapa@apollo.lv, kaapa2@inbox.lv, www.vietas.lv, www.ada.viss.lv F213. Atpūtas komplekss “Kalnavoti”. Laivas, sports, makšķerēšana, sauna, biljards.Kokneses novads, +371 26130428, kalnavoti@apollo.lv, www.kalnavoti.lv F214. Viesu nams “Orinoko”. Semināri, sauna, džakuzi, kamīnzāle, kuteris. Kokneses novads,+371 26637918, info@orinoko.lv, www.orinoko.lv F215. Kempings “Daugavas Radzes”. Laivas, makšķerēšana, pirts. Kokneses novads,+371 29284622, +371 26524446, radzes3@inbox.lv F216. Viesu māja “Sidrabi”. Kaņepes, zāļu tējas, laivas. Kokneses novads, +371 26593210,+371 65161541, inetasproge@navigator.lv F217. Brīvdienu māja “Piešupīte”. Sports, makšķerēšana, pirts, ogošana. Staburaga pagasts,+371 29490300, piesupite@inbox.lv F318. Lauku māja “Pilkalnes Muiža”. Makšķerēšana, pirts, ogošana, sēņošana. Neretasnovads, +371 65129784, +371 29341352, www.pilkalne.viss.lv E4Bauska un apkārtne19. “Brencis”. Motelis, restorāns, banketu zāle, sauna. Iecavas novads, +371 63928033,motelisbrencis@inbox.lv, www.brencis.viss.lv C220. “Nameji”. Viesu nams, treileru, telšu laukumi. Codes pagasts, +371 63960420,+371 29882122, nameji@inbox.lv C321. “Bērzkalni”. Viesu nams, kafejnīca, telpas pasākumiem. Īslīces pagasts, +371 63926888,hotel@berzkalni.lv, www.berzkalni.lv C322. “Baltā māja”. Viesu nams, kafejnīca. Rundāles pagasts, +371 29121374,kalpumaja@inbox.lv, www.hotelbaltamaja.lv C323. “Vecozolnieki”. Viesu nams, treileru, telšu laukumi. Ceraukstes pagasts,+371 63900819, +371 29475829, vecozolnieki@hello.lv D324. “Bed&Breakfast”. Viesu nams, pirts rituāli. Brunavas pagasts, +371 29337405,info@hotelbauska.lv, www.hotelbauska.lv, www.pirtsrituals.lv D425. “Labirinti”. Kempings, atrakciju parks. Iecavas novads, +371 26320336,info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv C326. “Arāji”. Kempings. Mežotnes pagasts, +371 29475007, arajikempings@inbox.lv C327. Mežotnes pils. Viesnīca, konferenču, banketu telpas. Mežotnes pagasts,+371 63960711, pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv C3Jelgava un apkārtne28. “Jelgava”. Naktsmītne, kafejnīca, banketzāle, konferenču zāle, sauna. Jelgava,+371 63026193, +371 63023349, info@hoteljelgava.lv, www.hoteljelgava.lv C229. “Zemgale”. Naktsmītne, kafejnīca, konferenču zāle, boulings, ledus halle. Jelgava,+371 63007707, viesnica@zemgale.info, www.zemgale.info C230. “Brīze”. Naktsmītne, banketzāle, biljards, sauna, baseins. Jelgava, +371 63082979,www.hotelbrize88.lv C231. Sporta centra viesnīca. Naktsmītne, banketzāle, sporta zāle, trenažieru zāle, sauna.Ozolnieku novads, +371 63050516, sportacentrs@ozolnieki.lv C232. “Akva”. Naktsmītne, kafejnīca, banketzāle, konferenču zāle, sauna ar baseinu. Jelgava,+371 63023444, motelisakva@inbox.lv C233. “Aitiņlauvas”. Naktsmītne, kafejnīca, banketzāle, konferenču zāle, sauna ar baseinu.Jelgavas novads, +371 29160393, aitinlauvas@aitinlauvas.lv, www.aitinlauvas.lv B234. “Pūteļkrogs”. Naktsmītne, kafejnīca, banketzāle, sauna. Jelgavas novads,+371 29255010, +371 63011900, puteli@apollo.lv B335. “Kaupēna dzirnavas”. Naktsmītne, banketzāle, sauna, peintbols, sporta laukums,ūdenskrātuve. Jelgavas novads, +371 29263768, +371 26551259 B336. “Līči”. Naktsmītne, kafejnīca, banketzāle, pirts, rotaļu laukums. Jelgavas novads,+371 63058443, lici@lici.lv, www.lici.lv C2Dobele un apkārtne37. “Dzirnaviņas”. Viesu māja, kafejnīca, pirts. Bikstu pagasts, +371 26471329,andersons@dtg.lv A238. “Sprīdīši”. Viesu māja, kafejnīca, pirts, muzejs. Tērvetes pagasts, +371 26532691,spridisi@spridisi.lv, www.spridisi.lv B339. “Amatnieki”. Viesu māja, pirts, dārzs. Tērvetes pagasts, +371 29276982,amatnieki2@inbox.lv B340. “Eglieni”. Viesu māja, pirts, krodziņš, sporta laukumi. Jaunbērzes pagasts,+371 29537991, eglieni@eglieni.lv, www.eglieni.lv B241. “Niedras”. Atpūtas bāze, kempingi, pirts, makšķerēšana. Bikstu pagasts,+371 29992299, kempingsniedras@inbox.lv, www.kempingsniedras.lv A242. “Ozolāres”. Lauku māja, pirts, putnu apskate. Dobeles pagasts, +371 29257804,info@ozolares.lv, www.ozolares.lv B243. “Ezerlūķi”. Brīvdienu māja, pirts. Bikstu pagasts, +371 26517625,evijaslokenberga@inbox.lv, www.ezerluki.celotajs.lv A244. “Eglāji”. Viesu māja, pirts, banketu zāles, sporta laukums. Dobele, +371 26558790,eriks.zemitis@inbox.lv, www.eglaji.lv B245. “Ausātas”. Lauku viesnīca, banketu zāle, telšu vietas, makšķerēšana. Dobeles novads,+371 29229488, ausatas@ausatas.lv, www.ausatas.lv A2123481810570A139Rīga23 Jūrmala47 57 Jelgava143 174 180 Jēkabpils78 64 28 208 Dobele67 87 62 135 79 Bauska91 122 128 56 156 79 Aizkraukle10 20 30 kmTūrisma informācijas centriAttālumi starp pilsētām (km)Auces PIIC Tūrisma informācijas centrs.Jelgavas iela 1a, Auce, LV-3708, Tel: +371 28829208,+371 63745506, evija.zelve@inbox.lv, www.auce.lv A3Bauskas Tūrisma informācijas centrs.Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,Tel: +371 63923797, Fakss: +371 63923797, tourinfo@bauska.lv,www.tourism.bauska.lv C3Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs.Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, Tel: +371 63723074,+371 26136682, turisms@dobele.lv,www.zemgaletourism.lv, www.dobele.lv B2Gārsenes Tūrisma informācijas centrs.Gārsene, LV-5218, Tel: +371 65229643, +371 29490656,Fakss: +371 65229616, gar.psk@gmail.com G4Jelgavas Tūrisma informācijas centrs.Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, Tel: +371 63005445,tic@tornis.jelgava.lv, www.jelgava.lv, www.jelgavasnovads.lv,www.ozolnieki.lv C2Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs.Brīvības iela 140/142, Jēkabpils, LV-5201,Tel: +371 65233822, +371 29556045, Fakss: +371 65233822,jektic@apollo.lv, www.jekabpils.lv G34240TALLINAB C D E F G H1313411RĪGA31 26371411528411215-211115103-104451213578 8922-24 10-12 14641 43106-10719122147 14454-5577 13636 11328-30;88 14710113443253130145 48 14-164195831291056142171081149013725392593-9413815010934-35429 132 133823827-287629307280323323196115 8527 3532214073-74Kokneses Tūrisma informācijas centrs.Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113, Tel: +371 65161296,Fakss: +371 65161296, tic@koknese.apollo.lv, www.koknese.lv F234; 75Ķekavas tūrisma informācijas centrs.Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,Tel: +371 67935826, turisms@kekava.lv, turisms.kekava.lv C2Pļaviņu Tūrisma informācijas centrs.“Liepsalas”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129,Tel: +371 22000981, vita.jesere@inbox.lv, www.plavinunovads.lv F2Skrīveru Tūrisma informācijas punkts.A.Upīša iela 1, Skrīveri, LV-1525, Tel: +371 28373530,+371 29856016, guntaok@inbox.lv, www.skriveri.lv E2Tērvetes Tūrisma informācijas centrs.“Tērvetes sils”, Tērvetes novads, LV-3730,Tel: +371 63726212, +371 28309394, Fakss: +371 63726212,tervetetic@inbox.lv, www.zemgaletourism.lv B3Viesītes Tūrisma informācijas punkts.A.Brodeles iela 7, Viesīte, LV-5237, Tel: +371 29116334,+371 65245549, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.viesite.lv F32610220-214 44 11836-3886 97116 117234624110431431445 87100 119Vilces Tūrisma informācijas punkts.Vilces muiža, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026,Tel: +371 29807078, +371 63061081,vilcespp@jelgavasnovads.lv B34918636251-52Ieteicamie maršruti pa ZemgaliVIĻŅA1.RĪGA 4 mini zoo “Dobuļi” 4 atrakciju parks“Labirinti” 4 Bauska (Bauskas pils, muzeji) 4 Rundālespils 4 Eleja 4 Vilce (dabas parks, muiža) 4 Tērvete(dabas parks, muzeji) 4 Dobele (P.Upīša dārzs, Livonijasordeņa pilsdrupas) 4 Pokaiņu mežs 4 Jelgava(Jelgavas pils, muzeji) 4 Valgundes klosteris 4Ložmetējkalns 4 RĪGA3379 91660-6157642.RĪGA 4 Ķekavas Doles nams 4 Baldone 4Vecumnieki (mājas “Jūras”, Trušu pilsētiņa) 4 Bārbele4 Ausekļu dzirnavas 4 Skaistkalnes baznīca 4 Valle(Amtmaņu muzejs) 4 Nereta 4 Viesīte 4 Saukas dabasparks 4 Jēkabpils (pils, muzeji) 4 Kokneses pilsdrupas4 Skrīveri 4 RĪGA5957991211515898501208716 1-465-68123-12670Neatliekamās palīdzības dienestu tālruņi01, 112 – ugunsdzēsēji02, 112 – policija03, 112, 113 – ātrā medicīniskā palīdzība04 – gāzes noplūde1888 – auto palīdzībaTūristu "karstais" tālrunis1188 – "karstā" tālruņa līnija, kura darbojas 24 stundas, 7dienas nedēļā un sniedz informāciju, konsultācijas, atbalstuun palīdzību jebkurā situācijā ceļojot pa Latviju. Iespējamssazvanīt gan no mobilajiem, gan stacionārajiem tālruņiem.Maksa par vienu sarunas minūti:LVL 0,40 no stacionārajiem tālruņiemLVL 0,45* no mobilajiem tālruņiem (BITE - 0,49)Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.*plus citi Jūsu mobilo sakaru operatora noteiktie pakalpojumu tarifiDiennakts pakalpojumi / uzziņas1188, 1189 – izziņu dienesti, informācija par visu Latviju, parjebkuru tēmu9211111169Kultūrastūrisma objektsDabas tūrismaobjektsAktīvās atpūtastūrisma objektsGastronomiskātūrisma objektsApskatessaimniecībasZemgales tūrismaasociācija rekomendēTūrismainformācijas centrsNacionālais parks,rezervāts131APZĪMĒJUMI39-40128127 1489149Galvenais ceļšCeļš ar atdalītāmkustības joslāmMelnais segums1. šķiras ceļiGrants segumsZemesceļšStarptautiskaisrobežpārejaspunktsValsts robežaNacionālo parkuun rezervāturobežas

More magazines by this user
Similar magazines