Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, aprīlis - Ogres novads

ogresnovads.lv

Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, aprīlis - Ogres novads

Suntažnieks 7SUNTAŽU VOKĀLAJAM ANSAMBLIM “SVĪRE” - 10Pirmo desmitgadi izdziedājis kultūras nama vokālais ansamblis “Svīre”13. aprīlī uz savu pirmodziesmoto desmitgadi atskatījāskultūras nama vokālais ansamblis„Svīre”.10 gadu laikā ansamblīdziedājušas 10 dalībnieces.Sākotnējais kvartets - DzidraSproģe, Solvita Virka, SvetlanaPavāre, Inita Andževa – gadu gaitāpamainījies. Ansambļa skanējumukuplinājušas arī Inita Tolpežņikova,Aiga Jermaka. Šobrīd ansamblīir 6 dziedātājas: Aiga Kuželenko,Evija Sondore, Agnese Brauna,Aija Liepa, Dzidra Sproģe un InitaAndževa - ansambļa vadītāja kopštā pirmsākumiem.Ansambļa repertuārā irgan latviešu tautasdziesmu apdares,gan dažāda raksturaoriģināldziesmas.„Svīres” skanējums saviļņojisklausītāju sirdis ne vienSuntažos, bet arī vieskoncertostuvākās un tālākās vietāsLatvijā, tautas mākslas festivālosLietuvā un Igaunijā. Spilgtākās unemocionālākās atmiņas saistītasar koncertturneju Francijā - koncertuŽue le Tūras baznīcā kopāar gospeļu kori, muzicēšanuZiemassvētku tirdziņā ielu koncertos.Līdz šim augstākā profesionāļuatzinība gūta 2012.gadā sieviešu vokālo ansambļukonkursā.„Svīre” startēja trīs kārtās,dziedāja finālā Smārdē, kur guvaīpašu atzinību par profesionāliizvēlētu un iestudētu repertuāru.Lai skanīgas balsis unaizrautīgs dziedātprieks vieno arīnākamajā desmitgadē!SUNTAŽU AMATIERTEĀTRIM “SAUJA” - 10Kas gan ir 10 gadi cilvēkadzīvē?! Varam atbildēt – daudz.Piedzimšanas brīdis, kad parādāsbērna pirmās emocijas. Tad paietlaiciņš, kad jau atskan vārdi un jaumākam smieties, raudāt, izrādīt īstasdusmas un mīlestību, un tas viss ir īsts.Un tad jau mēs uzliekam masku, unsākas teātris.Teātris mīlēts visos laikos, joikdiena ir ikdiena, bet kamdēļ gannepārtapt par to, kas tu savu mūžunebūsi. Vienreiz tu esi skrandainis,tad barons. Citreiz kukainis, bet tadrevolucionārs. Un skaņu gammu variizspēlēt no mēma klusuma līdz orkānaauriem.Suntažnieki teātri spēlējušijau 1914.gadā, kad Suntažos darbāpieņemts pirmais režisors. Ritēja gadi,mainījās varas un cilvēku likteņi, bet1962.gadā atkal uzplaukst teātramāksla. Ansambli sāk vadīt VilmaMillere. Pie mums par viesrežisoriem irbijis V.Skulme, E.Beseris un vēl daži citi.Teātra spēlēšana ir tāpat kā ziedēšana,tad uzplaukst, tad paslēpjas un briedinasēklas, līdz gatavs atkal dotiescilvēkos. Un tad 2003.gadā piedzimstamatierteātris, kuru vada SkaidrīteLogina. Tiek iestudētas visdažādākāžanra lugas – komēdijas, traģēdijas,ludziņas bērniem, dzejas kompozīcijasun saņemti diplomi par režiju un labākolomu tēlojumu. Iestudēti aptuveni 20uzvedumi.Bērniņš, tas ir, teātris, tik ilgidzīvojis bez vārdiņa! 2007./2008.gadasezonā tiekam pie sava nosaukuma- “Sauja”. Paldies Skaidrītei Loginai,1. rindā no kr.: Signe Zutere, Judīte Pušmucāne, Anna Elksne, Gunta Būmeistare, Didzis Cauka, AneteDace Zutere, Guna Ventere, Ilona Bākule, Ārija Bogdanova, Sarmīte Leja, Selga Zariņa;2. rindā: Ilze Knutova, Imants Deņisovs, Andris Puķāns, Zanda Puķāne, Ingus Žalkovskis, Sandra Kravčenkova,Mārtiņš Žalkovskis, Valentīns Žalkovskis, Dzidra Sproģe, Aina Žalkovska, Guntis Konovalovsmūsu teātra mammai, par sirds siltumuun ieguldīto darbu. Dzīvē vissmainās, un no 2011. gada mums ir tētis- režisors Didzis Cauka. Pirmais darbiņšir komēdija - A.Upīša luga “Dzimumdienasrīts”, ar kuru nesen piedalījāmiesamatieru teātru skatē “Gada izrāde2012”, kur ieguvām otro pakāpi, tikainedaudz atpaliekot no Ogres Tautasteātra.Un tagad kārta mūsu dzimumdienasrītam, kas pienāca 30.martāar A. Miglas 4 cēlienu lugu “Divreizzagta līgaviņa”, kas veidota pēc J.Janševska romāna “Mežvidu ļaudis”.Ieraugot eksemplāra biezumu, mūspārņēma šausmas, jo neticējām saviemspēkiem, ka spēsim ar to tiktgalā.Mūsu kolektīvs saka milzīgupaldies: režisoram Didzim Caukam,kurš ļāva mums noticēt brīnumam- tam, ka mēs varēsim šo lugu uzvest;kultūras nama vadītājai DzidraiSproģei par lielo darbu, gādājotmateriālus tērpiem, par rekvizītiem, pargaismošanu, par mūsu garīgo atbalstu,un vēl un vēl...; Ainai Žalkovskai arģimeni par dekorācijām; Selgai Zariņaiun Gunitai Samsanovičai par tērpiem;Armandam Andževam par skaņotājadarbu; Andrim Lindem par fotosesijāmun jauko pārsteigumu kopējādzimšanas dienā, kā arī skatītājiem unatbraukušajiem draugiem, kuri mūsapsveica svētkos.Paldies un uz tikšanos atkal!Ilze Knutova

More magazines by this user
Similar magazines