25.04.2013 Views

Andes 2 3 Aufbauanleitung Seite1 - Horizon Fitness

Andes 2 3 Aufbauanleitung Seite1 - Horizon Fitness

Andes 2 3 Aufbauanleitung Seite1 - Horizon Fitness

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Contact<br />

VOOR MODEL:<br />

<strong>Andes</strong> 2<br />

<strong>Andes</strong> 3<br />

Style <strong>Fitness</strong> GmbH<br />

Europaallee 51<br />

D-50226 Frechen<br />

Algemene informatie:<br />

Telefoon: +49 (0)2234-9997-100<br />

E-mail: info@styletness.de<br />

Technische hotline:<br />

Telefoon: +49 (0)2234-9997-500<br />

E-mail: service@styletness.de<br />

Telefax: +49 (0)2234-9997-200<br />

Internet: www.styletness.de<br />

Montage-instructie<br />

Bewaar deze veiligheidsinstructies goed<br />

Rev. 1.0 | 060707’<br />

8/28/06 3:31:08 PM


MONTAGE<br />

CONSOLE<br />

BOVENSTE ARMSTANG<br />

BELANGRIJK: LEES VÓÓR GEBRUIK DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES DOOR!<br />

HANDPULSSENSOREN<br />

BIDONHOUDER<br />

ARMSTANGAFDEKKING<br />

CONSOLESTANG<br />

ONDERSTE ARMSTANG<br />

CONSOLESTANGAFDEKKING<br />

ARMSTANGAFDEKKING<br />

STAANDE VOET<br />

TRANSPORTROLLEN<br />

PEDAAL<br />

Terwijl u de Elliptical Trainer monteert, moet u bij bepaalde stappen bijzonder<br />

LET OP<br />

goed opletten. Het is zeer belangrijk, dat u de montagehandleiding exact volgt<br />

en dat u alle onderdelen goed vastdraait. Als u de montagehandleiding niet<br />

volgt, bestaat de kans dat onderdelen van het frame niet zijn vastgedraaid, vervolgens los lijken te zitten<br />

en bij gebruik lawaai gaan maken. Om beschadiging van uw Elliptical Trainer te voorkomen, moet u de<br />

montagehandleiding opnieuw doorlezen en dan de fouten corrigeren, die u tijdens de montage misschien<br />

heeft gemaakt.<br />

AFDEKKING ROLWIEL<br />

GELEIDERAIL<br />

Meegeleverd gereedschap<br />

UITPAKKEN<br />

Plaats de verpakking op een vlakke ondergrond. Wij raden u aan, een beschermende folie op de vloer te<br />

leggen, zodat er geen krassen kunnen ontstaan. Bovendien moet u er bij elke montagestap op letten, dat u<br />

alle moeren en schroeven eerst losjes vastdraait, voordat u ze helemaal vastdraait.<br />

5 mm Inbussleutel<br />

4 mm Inbussleutel<br />

13/15 mm Vorksleutel<br />

Opmerking: Wij raden u aan, de schroefdraden vóór montage van het toestel in te smeren met smeervet.<br />

17 mm Vorksleutel<br />

Schroevendraaier<br />

Meegeleverde onderdelen<br />

2 Eindstuk pedaalarm<br />

2 Voorste armstangafdekkingen boven<br />

2 Achterste armstangafdekkingen boven<br />

6 Zakken met schroeven<br />

1 Hoofdframe<br />

2 Bovenste armstangen<br />

2 Onderste armstangen<br />

2 Pedaalarmen<br />

2 Geleiderails<br />

1 Console<br />

1 Consolemast<br />

1 Consolestangafdekking<br />

1 Stroomkabel<br />

1 2<br />

821E_Rev.1.1.indd 4-5 P


MONTAGESTAP 3<br />

MONTAGESTAP 1<br />

ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 3 BEVAT:<br />

ET:<br />

SCHROEF (B)<br />

VEERONDERLEGRING (C)<br />

M8x1.25x15 mm<br />

8.2x 13.5x2.0<br />

Aantal: 3<br />

Aantal: 3<br />

CONSOLESTANG<br />

A) Maak de zak met schroeven voor stap 1 open.<br />

CONSOLESTANGAFDEKKING<br />

B) Bevestig een transportrol met een oplegring<br />

(A), een oplegring (B) en een schroef (C). Plaats<br />

de oplegring (A) tussen de staande voet en de<br />

transportrol in.<br />

SCHROEF (B)<br />

MOER (E)<br />

Nylon moer M8x1.25<br />

Aantal: 1<br />

OPLEGRING<br />

GEBOGEN (D)<br />

8.4x 17.0x1.0<br />

Aantal: 5<br />

OPLEGRING GEBOGEN (D) UNTERLEGSCHEIBE<br />

MOER (E)<br />

GEBOGEN (D)<br />

C) Herhaal deze stap aan de andere kant.<br />

(D)<br />

VEERONDERLEG-<br />

RING (C)<br />

(E)<br />

SCHROEF (A)<br />

M8x1.25x70 mm<br />

SCHROEF (A)<br />

(B) (C)<br />

TRANSPORTROL<br />

(A)<br />

STAANDE VOET<br />

Aantal: 1<br />

HOOFDFRAME<br />

A) Maak de zak met schroeven voor stap 3 open.<br />

B) Steek de consolestangafdekking op het onderste uiteinde van de consolestang.<br />

C) Trek met behulp van de geleidedraad de kabel voorzichtig door de consolestang.<br />

D) Steek de consolestang op het hoofdframe.<br />

E) Steek vanaf de achterzijde 3 schroeven (B), 3 veeronderlegringen (C) en 3 oplegringen gebogen (D) in<br />

de consolestang.<br />

F) Bevestig de consolestang met 1 schroef (A), 2 oplegringen gebogen (D) en 1 moer (E) aan het<br />

hoofdframe.<br />

G) Schuif de consolestangafdekking in de consolestang omlaag om de schroeven te bedekken.<br />

ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 1 BEVAT:<br />

SCHROEF (C)<br />

M8x1.25x12 mm<br />

Aantal: 2<br />

OPLEGRING (B)<br />

5/16’x 30.0x1.5<br />

Aantal: 2<br />

OPLEGRING (A)<br />

16.0x 25x1.5<br />

Aantal: 2<br />

MONTAGESTAP 2<br />

A) Maak de zak met schroeven voor stap 2 open.<br />

MONTAGESTAP 4<br />

B) Steek de linker en de rechter geleiderail in het<br />

hoofdframe.<br />

A) Open de verpakking met het pedaal en de<br />

pedaalarm.<br />

C) Bevestig de twee geleiderails met 2<br />

schroeven (A).<br />

B) Verwijder de eerder bevestigde schroeven<br />

en oplegringen van de onderkant van de<br />

voetplaat. Bevestig het pedaal met de eerder<br />

verwijderde schroeven op de voetplaat.<br />

Opmerking: U moet eventueel de twee<br />

geleiderails heen en weer schuiven,<br />

totdat ze volledig in het hoofdframe<br />

steken.<br />

HOOFDFRAME<br />

SCHROEF (A)<br />

C) Herhaal deze stap aan de andere kant.<br />

GELEIDERAIL<br />

EERDER BEVESTIGDE SCHROEVEN<br />

EN OPLEGRING<br />

ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 2 BEVAT:<br />

SCHROEF (A)<br />

M8x1.25x15 mm<br />

Aantal: 2<br />

3 4


MONTAGESTAP 6<br />

MONTAGESTAP 4<br />

ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 6 BEVAT:<br />

(I)<br />

A) Maak de zak met schroeven voor stap 4<br />

open.<br />

OPLEGRING (A)<br />

16.2x 28.7x1.5<br />

Aantal: 2<br />

(I)<br />

DRAAIAS<br />

PEDAALARM<br />

SCHROEF (D)<br />

M8x1.25x12mm<br />

Aantal: 2<br />

VERBINDINGSSTUK<br />

(H)<br />

B) Bevestig de pedaalarm met 2<br />

teflonoplegringen (A) en een nylon moer (B)<br />

aan de draaias.<br />

EERDER BEVESTIGDE SCHROEVEN (C)<br />

PEDAALARM<br />

NYLON MOER (B)<br />

OPLEGRING GEBOGEN (B)<br />

16.7x 22.5x0.3t<br />

Aantal: 2<br />

(G)<br />

OPLEGRING (C)<br />

8.5x 25.0x1.5<br />

Aantal: 2<br />

VERBINDINGSBUIS<br />

(F) (E)<br />

(E)<br />

C) Verwijder de 2 eerder bevestigde<br />

schroeven (C) van de twee uiteinden van<br />

de pedaalarm en bevestig dan de afdekking<br />

voor de pedaalarm met 1 eerder bevestigde<br />

schroef (C) aan de pedaalarm.<br />

TEFLONOPLEGRING (A)<br />

AFDEKKING PEDAALARM<br />

VERBINDINGSARM<br />

Oplegring (A)<br />

Oplegring gebogen (B) Oplegring (C)<br />

Schroef (D)<br />

D) Bevestig de achterste afdekking van het<br />

rolwiel met 1 eerder bevestigde schroef (C)<br />

aan het uiteinde van de pedaalarm.<br />

EERDER BEVESTIGDE<br />

SCHROEVEN (C)<br />

ACHTERSTE AFDEKKING ROLWIEL<br />

EERDER BEVESTIGDE ONDERDELEN:<br />

E) Herhaal deze stap aan de andere kant.<br />

ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 4 BEVAT:<br />

Oplegring (A)<br />

Aantal: 2<br />

Schroef (I)<br />

Aantal: 2<br />

Moer (H)<br />

Aantal: 1<br />

Schroef (G)<br />

Aantal: 1<br />

Verbindingsas (F)<br />

Aantal: 1<br />

NYLON MOER (B)<br />

M10x1.5<br />

Aantal: 2<br />

TEFLONOPLEGRING (A)<br />

10.4x 24.75x1.5<br />

Aantal: 4<br />

A) Maak de zak met schroeven voor stap 6 open.<br />

B) Bevestig de verbindingsarm met telkens 1 oplegring (A), oplegring gebogen (B), oplegring (C) und<br />

schroef (D) aan pedaalarm.<br />

MONTAGESTAP 5<br />

A) Maak de zak met schroeven voor stap 5 open.<br />

C) Verwijder de eerder bevestigde oplegringen (E), moer (H), schroef (G) en verbindingsas (F) van het<br />

verbindingsstuk.<br />

BOVENSTE ARMSTANG<br />

B) Verwijder de eerder bevestigde schroeven en<br />

oplegringen van de consolestang.<br />

CONSOLESTANG<br />

D) Steek de verbindingsas in de verbindingsbuis. Bevestig de verbindingsarm met 2 oplegringen (E), 1<br />

schroef (G) en 1 moer (H) in het verbindingsstuk van de onderste armstang.<br />

SCHROEF (A)<br />

EERDER BEVESTIGDE<br />

SCHROEF &<br />

OPLEGRING<br />

E) Verwijder de 2 eerder bevestigde schroeven (I) aan het uiteinde van de onderste armstang en bevestig<br />

met deze schroeven de armstangafdekking.<br />

C) Schuif de bovenste armstangen op de consolestang<br />

en bevestig ze met de eerder verwijderde schroeven en<br />

oplegringen.<br />

EERDER BEVESTIGDE<br />

SCHROEVEN<br />

ARMSTANG-<br />

AFDEKKING<br />

F) Herhaal deze stap aan de andere kant.<br />

D) Bevestig de onderste armstang met de eerder<br />

bevestigde schroeven.<br />

ONDERSTE ARMSTANG<br />

E) Bevestig de armstangafdekkingen met 2 schroeven<br />

(A).<br />

ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 5 BEVAT:<br />

F) Herhaal deze stap aan de andere kant.<br />

SCHROEF (A)<br />

4x15 mm<br />

Aantal: 4<br />

5 6


MONTAGESTAP 7<br />

Opmerking: Er is geen schroevenzak voor<br />

deze montagestap. Alle schroeven zijn<br />

reeds eerder bevestigd.<br />

A) Maak de consolekabel vast aan de<br />

console.<br />

B) Voordat u de console aan de<br />

consolestang vastschroeft, moet u de<br />

consolekabel voorzichtig terug schuiven in<br />

de consolestang.<br />

CONSOLE<br />

EERDER BEVESTIGDE<br />

SCHROEVEN<br />

CONSOLEKABEL<br />

C) Bevestig de console met de 4 eerder<br />

bevestigde schroeven aan de consolestang.<br />

(De schroeven moeten eerst<br />

verwijderd worden)<br />

CONSOLESTANG<br />

ZORG ER VOOR DAT U GEEN KABELS VASTKLEMT!<br />

MONTAGESTAP 8<br />

A) Bevestig de bidonhouder met de 2<br />

eerder bevestigde schroeven aan de<br />

consolestang (de schroeven moeten eerst<br />

van de consolestang afgehaald worden).<br />

Steek de stekker van de stroomkabel in<br />

een stopcontact en zet de<br />

Aan-/Uitschakelaar achterop de console<br />

op AAN. Er weerklinkt een piepsignaal en<br />

de console licht op.<br />

CONSOLESTANG<br />

EERDER BEVESTIGDE<br />

SCHROEVEN<br />

BIDONHOUDER<br />

NU BENT U KLAAR!<br />

7 8


EXPLOSIETEKENING<br />

ANDES 2 & ANDES 3


RESERVEONDERDELENLIJST<br />

<strong>Andes</strong> 3<br />

Engelse benaming<br />

Referentienummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentienummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentienummer<br />

Engelse benaming<br />

Referetienummer<br />

E31 Snug Plate;Pedal;SPC;2.5t;EP221<br />

Console<br />

mast;B;Φ60x2.0tx923.0L;EP244<br />

Swivel Axle;Arm Rest<br />

;SCM21;EP28<br />

Fix<br />

Plate;Console;SPC;4.0t;EP100;E<br />

P1<br />

Support<br />

Tube;Handlebar;φ31.8x2.0tx280L;<br />

E<br />

Tube;ArmRest;φ31.8x2.0tx352.7L<br />

;EP103<br />

C01<br />

Supt Plate;Fly Wheel;L;<br />

SPC;3.0t;EP120<br />

Stabilizer;F;φ76.2x1.5tx460L;EP2<br />

21<br />

B15<br />

Rendering Drawing;Semi-<br />

Assy;EP221<br />

Rendering Drawing;Semi-<br />

Assy;EP245<br />

A01<br />

AE3 Pin Sleeve;Crank;Welding;EP222<br />

C02<br />

B13<br />

A02<br />

E07 Pin Sleeve;Crank;EP221<br />

B16 CTR Tube;Frame;SS41;EP221 C03<br />

Transmission Drawing;Semi-<br />

Assy;EP222<br />

A03<br />

E17 Swivel Axle;Pedal Arm;EP221<br />

C04<br />

Fix<br />

Tube;ConsoleMast;φ60x2.0tx145<br />

L;E<br />

SuptTube;Frame<br />

Set;Up<br />

Fix Plate;Cover;SPC;2.0t<br />

;CB42;CB42<br />

B17<br />

Explosive Rendering;Semi-<br />

Assy;EP245<br />

A04<br />

E03 Pulley;EP28;EP28-E03J<br />

C05<br />

9<br />

1<br />

B<br />

5<br />

4<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

y<br />

s<br />

s<br />

A<br />

-<br />

i<br />

m<br />

e<br />

S<br />

;<br />

e<br />

t<br />

a<br />

c<br />

i<br />

r<br />

b<br />

a<br />

F<br />

5<br />

0<br />

A<br />

E<br />

L<br />

X<br />

A<br />

Y<br />

E<br />

L<br />

L<br />

U<br />

P<br />

9<br />

0<br />

E<br />

7<br />

6<br />

M<br />

T<br />

;<br />

L<br />

B<br />

;<br />

C<br />

V<br />

P<br />

;<br />

p<br />

a<br />

C<br />

6<br />

0<br />

C<br />

B20<br />

Semi-Assy;Guid Rail<br />

Rendering;EP28;EP<br />

A07<br />

Bearing;Ball;6002ZZ(ψ15xψ32x9t)<br />

;TPI<br />

E25<br />

Pulse Sensor<br />

Set;PAHs;600mm(Φ31.8+SM-2Y)<br />

7<br />

0<br />

C<br />

P<br />

5<br />

2<br />

.<br />

1<br />

x<br />

8<br />

M<br />

;<br />

g<br />

n<br />

i<br />

d<br />

l<br />

e<br />

W<br />

;<br />

t<br />

u<br />

N<br />

1<br />

2<br />

B<br />

Rendering<br />

Drawing;Contain;EP200-2KM<br />

Arm Rest Sleeve Fabricate;Semi-<br />

Assy<br />

Crank Pin Sleeve Fabricate;Semi-<br />

Assy<br />

A06<br />

C08 INSERT NUT M5X.8 -RIVNUT E54 CLIP C S-15 EXTERNAL<br />

Reinforce;Reinforce;SPHC;TM19<br />

6;TM196<br />

Support Tube;Side<br />

Cover;20x20x1.5tx70.0<br />

B22<br />

A08<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px95L<br />

E21<br />

Screw;Phillip;BH;M5x0.8Px15L;Zn-<br />

BL<br />

C09<br />

B23<br />

A09<br />

L<br />

B<br />

-<br />

n<br />

Z<br />

;<br />

M<br />

H<br />

C<br />

8<br />

M<br />

K<br />

L<br />

T<br />

U<br />

N<br />

2<br />

2<br />

E<br />

7<br />

0<br />

C<br />

F<br />

;<br />

l<br />

e<br />

e<br />

t<br />

s<br />

;<br />

e<br />

l<br />

t<br />

t<br />

e<br />

K<br />

;<br />

k<br />

c<br />

a<br />

R<br />

2<br />

1<br />

C<br />

CON<br />

Tube;slanting;20x20x1.5tx330L;E<br />

B24<br />

Pedal Arm Sleeve Fabricate;Semi-<br />

Assy<br />

A10<br />

Washer;WW;16.7x22.5x.3t;CST;<br />

BAN<br />

Bushing Sleeve;Link Arm<br />

;CU;Sn;EP107<br />

C10 kettle;pearl white;PAHs;<strong>Horizon</strong> E13<br />

Reinforce Tube;Central<br />

Tube;10X20x1.5tx<br />

Tube;Rectangle;STKR41;10.0x20.<br />

0x1.5tx60<br />

B25<br />

E18<br />

PedalArmSet;R;Semi-Assy;EP221-<br />

2KM<br />

AE1<br />

Rendering;Welding;Frame<br />

A11<br />

Set;Semi Assy;EP<br />

AB1 Frame Set;Painting;EP221<br />

E58 Fixing Pin;1;POM;EP221<br />

Pedal Arm Set;R;Painting;K75D2-<br />

TA00EP221<br />

AE1<br />

Shim;Stabilizer;R;90x28x3.5t;BL;<br />

EP29C<br />

6<br />

2<br />

B<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

g<br />

n<br />

i<br />

d<br />

l<br />

e<br />

W<br />

;<br />

t<br />

e<br />

S<br />

e<br />

m<br />

a<br />

r<br />

F<br />

1<br />

B<br />

A<br />

9<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

0<br />

4<br />

1<br />

5<br />

7<br />

;<br />

S<br />

B<br />

A<br />

;<br />

R<br />

;<br />

k<br />

n<br />

a<br />

r<br />

C<br />

;<br />

r<br />

e<br />

v<br />

o<br />

C<br />

6<br />

5<br />

E<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

g<br />

n<br />

i<br />

d<br />

l<br />

e<br />

W<br />

;<br />

R<br />

;<br />

t<br />

e<br />

S<br />

m<br />

r<br />

A<br />

l<br />

a<br />

d<br />

e<br />

P<br />

E62 Cover;Roller;ABS;75140;EP221<br />

Tube;Pedal<br />

Arm;φ50.8x2.0tx1171L;EP221<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;4x25L;Z<br />

n-BL<br />

Screw;Phillip;Sink;Tapped;φ4x25L<br />

;BED(Bla<br />

Washer;Flat;φ16.2xφ28.7x1.5t;BE<br />

D<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

E65<br />

Fix Plate;Pulley;<br />

SPC;3.0t;EP28;EP28-<br />

E64<br />

E67<br />

Fix Plate;Pivot<br />

Tube;SPC;5.0t;EP28;EP<br />

Fixing<br />

Plate;Pedal;R;SPC;4.0t;EP221<br />

Supt Plate;Console<br />

B01<br />

B27<br />

Wheel<br />

nylon<br />

AE1<br />

Mast;SPC;4.0t;EP2<br />

Support<br />

B04 Tube;Frame;50x50x2.0tx423.7L;E<br />

B28<br />

Wheel<br />

front<br />

rubber<br />

cover<br />

E01<br />

P<br />

Main<br />

B12<br />

B31<br />

Cover;<br />

Wheel;<br />

RB07<br />

E02<br />

EP221<br />

Tube;Stabilizer;B;φ60x2.0tx200L;<br />

B05<br />

B33<br />

Clip;<br />

Standard;<br />

FE;<br />

ZNC<br />

E05<br />

EP28<br />

B08 SuptTube;<br />

Transimission<br />

Axle<br />

Z01<br />

Screw;<br />

Phillip;<br />

BH;<br />

φ4x15L E06<br />

0<br />

7<br />

E<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

1<br />

2<br />

M<br />

C<br />

S<br />

;<br />

m<br />

r<br />

A<br />

l<br />

a<br />

d<br />

e<br />

P<br />

;<br />

n<br />

i<br />

P<br />

1<br />

1<br />

E<br />

Console Mast<br />

Set;Panting;SL;EP244<br />

B09 Support Tube;Frame;D;EP221 AC1<br />

Washer;Flat;φ8.2xφ25.0x1.5t;Zn-<br />

BL<br />

AC1 Console Mast Set;Welding;EP244 E30 Support Tube;Fixing Plate;Pedal E69<br />

Supt Plate;Fly Wheel;R;<br />

SPC;3.0t;EP120<br />

B14


RESERVEONDERDELENLIJST<br />

<strong>Andes</strong> 3<br />

Engelse benaming<br />

Referentienummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentienummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentienummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentienummer<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

E40 Plate<br />

Foot;<br />

ABS;<br />

PAHs;<br />

EP117<br />

E54<br />

Clip<br />

c s-15<br />

EXTERNAL<br />

F02<br />

/ Guide<br />

Rail;<br />

L;<br />

φ50.8x2.0tx1314.8L G10<br />

Space Ring;Link<br />

Screw;Hex<br />

Rubber Plate;Fixed;POM<br />

E10<br />

E21<br />

F04 /<br />

G11 Bushing Sleeve;Link Arm ;CU;Sn<br />

Arm;ABS;BL;EP29C<br />

Socket;BH;M8x1.25Px95L<br />

;BL;EP28;EP2<br />

Spring;Compress;?20x?1.5x24L;E<br />

Space Ring;Arm<br />

E60 Washer;Flat;φ6.0xφ 14.<br />

0x1.<br />

0t<br />

E22<br />

Nut<br />

lk<br />

M8<br />

CHM;<br />

Zn-BL<br />

F05<br />

/<br />

G12<br />

P28;EP2<br />

Rest;R;ABS;75140;EP221<br />

Washer;WW;16.7x22.5x.3t;CST;<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z<br />

Cover;Swivel<br />

E61<br />

Screw<br />

bh<br />

M5x0.<br />

8Px10L<br />

E13<br />

F06 /<br />

G19<br />

BAN<br />

n-BL<br />

Axle;F;ABS;75140;EP221<br />

Bushing Sleeve;Link Arm<br />

Cover;Swivel<br />

E71<br />

Indication<br />

Decal;<br />

Right;<br />

EP32<br />

E18<br />

F07 / Insert Nut;ALS7-616-150 (ROHS) G20<br />

;CU;Sn;EP107<br />

Axle;Rear;ABS;75140;EP221<br />

PedalArmSet;L;Semi-Assy;EP221-<br />

Washer;Flat;φ8.2xφ35.0x2.0t;Zn-<br />

AE2<br />

E59<br />

Pin;<br />

Fix;<br />

B;<br />

POM;<br />

EP28<br />

F08<br />

/ Adjustable<br />

Foot<br />

Pad<br />

Nut<br />

G43<br />

2KM<br />

BL<br />

Pedal Arm Set;L;Painting;K75D2-<br />

AE2<br />

E57<br />

Cover;<br />

Crank;<br />

L;<br />

ABS;<br />

75140;<br />

EP29<br />

F09<br />

/ Leveler<br />

G45<br />

Washer;<br />

Wave;<br />

26.<br />

0x34.<br />

0x0.<br />

3t<br />

TA00EP221<br />

Screw;BH;M4x15L;SM;PH;CST;B<br />

AE2 Pedal Arm Set;L;Welding;EP221 E62 Cover;Roller;ABS;75140;EP221 F11 /<br />

G46 Washer;Flat;φ25.5xφ35.0x1.0t<br />

OX;F-T<br />

Tube;Pedal<br />

Washer; SPL;8.2x15.4x2.0t;CST;<br />

E01<br />

E64 Screw;Phillip;Sink;Tapped;φ4x25l F15 / Folding Fixing Base;ABS;BL;EP28 G47<br />

Arm;φ50.8x2.0tx1171L;EP221<br />

BAN<br />

Fix Plate;Pulley;<br />

E02<br />

E65 Screw;Phillip;BH;Tapped;φ4x25L F16 / Fixing Base;Spring;ABS;EP28 G48 Indication Decal;Right;EP32<br />

SPC;3.0t;EP28;EP28<br />

Fix Plate;Pivot<br />

Washer;Flat;φ16.2xφ28.7x1.5t;BE<br />

Arm Rest Set;L/U;Semi-<br />

E05<br />

E67<br />

F17 / Folding Fixing Knob;ABS;EP28 AG2<br />

Tube;SPC;5.0t;EP28;EP<br />

D<br />

Assy;correspondPAH<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

g<br />

n<br />

i<br />

t<br />

n<br />

i<br />

a<br />

P<br />

;<br />

L<br />

;<br />

t<br />

e<br />

S<br />

t<br />

s<br />

e<br />

R<br />

m<br />

r<br />

A<br />

2<br />

G<br />

A<br />

8<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

n<br />

o<br />

l<br />

y<br />

N<br />

;<br />

l<br />

i<br />

a<br />

R<br />

e<br />

d<br />

i<br />

u<br />

G<br />

;<br />

r<br />

e<br />

v<br />

o<br />

C<br />

/<br />

8<br />

1<br />

F<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

E70<br />

Fixing<br />

Plate;Pedal;L;SPC;4.0t;EP221<br />

E08<br />

AG2 Arm Rest Set;L;Welding;EP221<br />

AG1<br />

Washer;Flat;φ8.2xφ25.0x1.5t;Zn-<br />

BL<br />

9<br />

6<br />

E<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

1<br />

2<br />

M<br />

C<br />

S<br />

;<br />

m<br />

r<br />

A<br />

l<br />

a<br />

d<br />

e<br />

P<br />

;<br />

n<br />

i<br />

P<br />

1<br />

1<br />

E<br />

Tube;Arm<br />

Rest;L;φ31.8x2.0tx995L;EP221<br />

2<br />

0<br />

G<br />

Arm Rest Set;R/U;Semi-<br />

Assy;correspondPAH<br />

Arm<br />

Rest<br />

Set;<br />

R;<br />

Painting;<br />

EP221<br />

1<br />

G<br />

A<br />

7<br />

1<br />

1<br />

P<br />

E<br />

;<br />

s<br />

H<br />

A<br />

P<br />

;<br />

S<br />

B<br />

A<br />

;<br />

t<br />

o<br />

o<br />

F<br />

e<br />

t<br />

a<br />

l<br />

P<br />

0<br />

4<br />

E<br />

l<br />

a<br />

d<br />

e<br />

P<br />

;<br />

e<br />

t<br />

a<br />

l<br />

P<br />

g<br />

n<br />

i<br />

x<br />

i<br />

F<br />

;<br />

e<br />

b<br />

u<br />

T<br />

t<br />

r<br />

o<br />

p<br />

p<br />

u<br />

S<br />

0<br />

3<br />

E<br />

Fix<br />

Tube;ArmRest;ψ26.7x2.0tx102.5L<br />

AG1 Arm Rest Set;R;Welding;EP221 G05<br />

Space Ring;Link<br />

Arm;ABS;BL;EP29C<br />

E31 Snug Plate;Pedal;SPC;2.5t;EP221 E10<br />

Sleeve;Arm Rest Swivel<br />

Axle;EP28<br />

Snap Ring;External;CST;BAN;S-<br />

25<br />

Foam;Arm;HDR-<br />

R;φ31.8xφ37.8x3tx500L;corre<br />

G07<br />

Tube;Arm<br />

Rest;R;φ31.8x2.0tx995L;EP221<br />

AE3 Pin Sleeve;Crank;Welding;EP222 E60 Washer;Flat;φ6.0xφ14. 0x1.<br />

0t<br />

G01<br />

G15<br />

Fix<br />

Tube;ArmRest;ψ26.7x2.0tx102.5L<br />

5<br />

0<br />

G<br />

L<br />

0<br />

1<br />

x<br />

P<br />

8<br />

.<br />

0<br />

x<br />

5<br />

M<br />

h<br />

b<br />

w<br />

e<br />

r<br />

c<br />

S<br />

1<br />

6<br />

E<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

k<br />

n<br />

a<br />

r<br />

C<br />

;<br />

e<br />

v<br />

e<br />

e<br />

l<br />

S<br />

n<br />

i<br />

P<br />

7<br />

0<br />

E<br />

G21<br />

Sleeve;Arm Rest Swivel<br />

Axle;EP28<br />

Snap Ring;External;CST;BAN;S-<br />

25<br />

Foam;Arm;HDR-<br />

R;φ31.8xφ37.8x3tx500L;corre<br />

7<br />

0<br />

G<br />

2<br />

3<br />

P<br />

E<br />

;<br />

t<br />

f<br />

e<br />

L<br />

;<br />

l<br />

a<br />

c<br />

e<br />

D<br />

n<br />

o<br />

i<br />

t<br />

a<br />

c<br />

i<br />

d<br />

n<br />

I<br />

2<br />

7<br />

E<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

m<br />

r<br />

A<br />

l<br />

a<br />

d<br />

e<br />

P<br />

;<br />

e<br />

l<br />

x<br />

A<br />

l<br />

e<br />

v<br />

i<br />

w<br />

S<br />

7<br />

1<br />

E<br />

G16 Cap;PVC;BL;PAHs;EP140<br />

5<br />

1<br />

G<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

g<br />

n<br />

i<br />

t<br />

n<br />

i<br />

a<br />

P<br />

;<br />

R<br />

;<br />

t<br />

e<br />

S<br />

l<br />

i<br />

a<br />

R<br />

e<br />

d<br />

i<br />

u<br />

G<br />

/<br />

1<br />

0<br />

F<br />

J<br />

3<br />

0<br />

E<br />

-<br />

8<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

8<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

y<br />

e<br />

l<br />

l<br />

u<br />

P<br />

3<br />

0<br />

E<br />

G13 Ring;Arm Rest;ABS;75140;EP221<br />

Cover;Swivel<br />

Axle;F;ABS;75140;EP221<br />

9<br />

1<br />

G<br />

0<br />

4<br />

1<br />

P<br />

E<br />

;<br />

s<br />

H<br />

A<br />

P<br />

;<br />

L<br />

B<br />

;<br />

C<br />

V<br />

P<br />

;<br />

p<br />

a<br />

C<br />

E09 Pulley<br />

axle<br />

F01<br />

/ Guide<br />

Rail;<br />

R;<br />

φ50.8x2.0tx1314.8L G21<br />

Bearing;Ball;6002ZZ(ψ15xψ32x9t)<br />

E25<br />

F02<br />

/ GuideRailSet;<br />

L;<br />

Painting;<br />

EP221<br />

G16<br />

;TPI


RESERVEONDERDELENLIJST<br />

<strong>Andes</strong> 3<br />

ReferentieReferentieReferentieReferentie-<br />

Engelse benaming<br />

Engelse benaming<br />

Engelse benaming<br />

Engelse benaming<br />

nummernummernummernummer<br />

Cover;Swivel<br />

Screw;Settle;M8x1.25Px10L;Adhe<br />

Boot;Arm<br />

G20<br />

G14<br />

G26<br />

J05 Round Disk;ABS;75140;EP28<br />

Axle;Rear;ABS;75140;EP221<br />

re<br />

Rest;UP;R;ABS;75140;EP221<br />

Screw;Hex<br />

Boot;Arm<br />

End-Cap;Round<br />

G10<br />

G23 Washer;Wave;φ18.6xφ24.6x0.3t G25<br />

J07<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

Rest;UP;L;ABS;75140;EP221<br />

Disc;ABS;BL;EP28<br />

Boot;Arm<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z<br />

G11 Bushing Sleeve;Link Arm ;CU;Sn G26<br />

G28<br />

J08 Washer;Flat;φ5.0xφ16.0x1.0t<br />

Rest;UP;R;ABS;75140;EP221<br />

n-BL<br />

Washer;Flat;φ8.2xφ35.0x2.0t;Zn-<br />

Boot;Arm<br />

Console Set;Semi-Assy;EP245-<br />

G43<br />

G25<br />

G27<br />

Indication<br />

Decal;<br />

Left;<br />

EP32<br />

AN1<br />

BL<br />

Rest;UP;L;ABS;75140;EP221<br />

2KM<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z<br />

Link Arm Set;Painting;K75D2-<br />

Console;assembly;drawing;EP245-<br />

G45<br />

Washer;<br />

Wave;<br />

26.<br />

0x34.<br />

0x0.<br />

3t<br />

G28<br />

AH1 /<br />

N01<br />

n-BL<br />

TA004;EP221<br />

2KM<br />

G46 Washer;Flat;φ25.5xφ35.0x1.0t G48 Indication Decal;Right;EP32 AH1 / Link Arm<br />

Set;<br />

Welding;<br />

EP221<br />

N03<br />

Console;<br />

UM6608L2-11;<br />

EP245<br />

Washer; SPL;8.2x15.4x2.0t;CST;<br />

Arm Rest Set;L;D;Semi-<br />

Tube;LinkArm;φ19.1x1.6tx524.0L;<br />

Wire;Console;1450(SM-8A+SM-<br />

G47<br />

AG4<br />

H01 /<br />

N04<br />

BAN<br />

Assy;EP221-2KM<br />

EP28<br />

8Y);EP245<br />

Swivel Axle Sleeve;Link<br />

G48<br />

Indication<br />

Decal;<br />

Left;<br />

EP32<br />

AG4<br />

Arm<br />

Rest<br />

Set;<br />

L;<br />

D;<br />

Painting;<br />

EP222<br />

H02<br />

/<br />

N07 Motor ecb<br />

Arm;EP28;E<br />

Arm Rest Set;R;D;Semi-<br />

AG3<br />

AG4<br />

Arm<br />

Rest<br />

Set;<br />

L;<br />

D;<br />

Welding;<br />

EP222<br />

H03<br />

/ Sleeve;<br />

CON;<br />

EP221<br />

N02<br />

motor;<br />

assembly;<br />

bitmap;<br />

EP244<br />

Assy;EP221-2KM<br />

Tube;Arm<br />

Bushing Sleeve;Link Arm<br />

AG3 Arm Rest Set;R;D;Painting;EP222 G04<br />

H04 /<br />

N05 Sensor;velocity;EP245<br />

Rest;L;D;φ31.8x2.0tx718L;EP22<br />

;CU;Sn;EP107<br />

Fix Plate;Arm Rest;D;<br />

WASHER 12X25X1**DISC USE<br />

Wire;power<br />

AG3 Arm Rest Set;R;D;Welding;EP222 G08<br />

H07 /<br />

N06<br />

SPC;4.0t;EP28;EP<br />

005198-00<br />

supply;Console;EP245<br />

Tube;Arm<br />

CON Axle;HangArm<br />

Screw;Phillip;BH;M5x0.8Px12L;G<br />

G03<br />

G40<br />

H08<br />

/ NUT<br />

LK<br />

M8<br />

CHM;<br />

Zn-BL<br />

N09<br />

Rest;R;D;φ31.8x2.0tx718L;EP22<br />

;SS41;EP14;EP14-G40<br />

ap;Zn-BL<br />

Fix Plate;Arm Rest;D;<br />

Painting;Hand Arm<br />

Screw;Hex<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;3x10L;Z<br />

G08<br />

AG5<br />

H10 /<br />

P04<br />

SPC;4.0t;EP28;EP<br />

Set;ROHS;SL;AZ40-1C<br />

Socket;BH;M8x1.25Px50L;Zn-BL<br />

n-BL<br />

CON Axle;HangArm<br />

Welding;HangArmConnectingSlee<br />

G40<br />

AG5 /<br />

H11<br />

Sticker;<br />

front;<br />

EP238<br />

P09<br />

Cable<br />

Tie;<br />

Nylon;<br />

L=<br />

300mm<br />

;SS41;EP14;EP14-G40<br />

veSet;ROHS<br />

Painting;Hand Arm<br />

CON Sleeve;hang<br />

AG5<br />

G41 /<br />

AJ1<br />

Crank<br />

Set;<br />

Painting;<br />

EP222<br />

Q01<br />

Cover;<br />

R;<br />

Painting;<br />

EP221<br />

Set;ROHS;SL;AZ40-1C<br />

Arm;SS41;EP14;EP14-<br />

Welding;HangArmConnectingSlee<br />

CON Plate;Link<br />

AG5 /<br />

G24 /<br />

AJ1<br />

Crank<br />

Set;<br />

Welding;<br />

EP222<br />

Q01<br />

Cover;<br />

R;<br />

EP221<br />

veSet;ROHS<br />

Arm;SPC;3.0t;EP28<br />

CON Sleeve;hang<br />

LINK ARM SWIVEL AXLE;CB41-<br />

G41 /<br />

G09<br />

J01<br />

Q02 Cover;L;Painting;EP221<br />

Arm;SS41;EP14;EP14-<br />

G23D<br />

EP28;E<br />

Q02 Cover;L;75140;EP221<br />

EP221<br />

J04<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

G10<br />

CON Plate;Link<br />

Arm;SPC;3.0t;EP28<br />

G24 /<br />

Boot;Console<br />

Mast;PVC;Black;EP221<br />

4<br />

0<br />

Q<br />

Crank<br />

Pin;<br />

SCM21;<br />

EP221<br />

2<br />

0<br />

J<br />

t<br />

0<br />

.<br />

2<br />

x<br />

0<br />

.<br />

7<br />

2<br />

x<br />

2<br />

.<br />

8<br />

;<br />

t<br />

a<br />

l<br />

F<br />

;<br />

r<br />

e<br />

h<br />

s<br />

a<br />

W<br />

2<br />

2<br />

G<br />

Link<br />

arm<br />

swivel<br />

axle;<br />

CB41-G23D<br />

9<br />

0<br />

G<br />

Q05 Side Rail;Frame;Painting;EP221<br />

Sleeve;Stabilizer;SS41;φ25.4x32L<br />

;EP3<br />

J03<br />

Screw;Settle;M8x1.25Px10L;Adhe<br />

re<br />

G14<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

G10<br />

Q05 Side Rail;Frame;ABS;EP221<br />

SCREW OVAL TAPPING<br />

M4X10;Zn-BL<br />

G22 Washer;<br />

Flat;<br />

8.<br />

2x27.<br />

0x2.<br />

0t<br />

G23<br />

Washer;<br />

Wave;<br />

φ18.6xφ24.6x0.3t J06


<strong>Andes</strong> 3<br />

Referentie-<br />

nummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentie-<br />

nummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentie-<br />

nummer<br />

Engelse benaming<br />

Referentie-<br />

nummer<br />

Engelse benaming<br />

Q20<br />

Cover;Frame;U;ABS;75140;EP22<br />

1<br />

R09<br />

Inside ECB Controller;6.5KG;NO-<br />

ROHS;EP18<br />

5<br />

0<br />

Z<br />

0<br />

0<br />

3<br />

1<br />

x<br />

0<br />

0<br />

6<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

5<br />

0<br />

X<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

Q21<br />

Fixing defend;L;Up<br />

Cover;ABS;75140;EP221<br />

t<br />

0<br />

.<br />

2<br />

x<br />

5<br />

.<br />

3<br />

1<br />

x<br />

2<br />

.<br />

8<br />

;<br />

g<br />

n<br />

i<br />

r<br />

p<br />

S<br />

;<br />

r<br />

e<br />

h<br />

s<br />

a<br />

W<br />

6<br />

0<br />

Z<br />

0<br />

2<br />

8<br />

x<br />

0<br />

1<br />

1<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

6<br />

0<br />

X<br />

8<br />

J<br />

-<br />

0<br />

1<br />

4<br />

v<br />

-<br />

y<br />

l<br />

o<br />

p<br />

e<br />

v<br />

i<br />

r<br />

d<br />

t<br />

l<br />

e<br />

B<br />

1<br />

1<br />

R<br />

Q22<br />

Fixing defend;R;Up<br />

Cover;ABS;75140;EP221<br />

7<br />

0<br />

Z<br />

0<br />

0<br />

9<br />

x<br />

0<br />

0<br />

7<br />

x<br />

0<br />

0<br />

2<br />

1<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

7<br />

0<br />

X<br />

e<br />

l<br />

g<br />

n<br />

i<br />

s<br />

e<br />

r<br />

a<br />

p<br />

s<br />

t<br />

e<br />

n<br />

g<br />

a<br />

M<br />

7<br />

3<br />

R<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px70L<br />

8<br />

0<br />

R<br />

t<br />

e<br />

k<br />

c<br />

o<br />

s<br />

r<br />

e<br />

w<br />

o<br />

p<br />

e<br />

t<br />

a<br />

l<br />

P<br />

6<br />

0<br />

Q<br />

Bolt;Eye Hook;1/4-20UNCx45L;Zn-<br />

BL<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

y<br />

s<br />

s<br />

A<br />

-<br />

i<br />

m<br />

e<br />

S<br />

;<br />

r<br />

u<br />

o<br />

f<br />

e<br />

r<br />

a<br />

w<br />

d<br />

r<br />

a<br />

H<br />

4<br />

Z<br />

A<br />

0<br />

0<br />

4<br />

1<br />

x<br />

0<br />

0<br />

3<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

8<br />

0<br />

X<br />

8<br />

0<br />

Z<br />

0<br />

0<br />

6<br />

x<br />

0<br />

0<br />

1<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

e<br />

l<br />

b<br />

b<br />

u<br />

B<br />

9<br />

0<br />

X<br />

L<br />

B<br />

-<br />

n<br />

Z<br />

;<br />

C<br />

N<br />

U<br />

0<br />

2<br />

-<br />

4<br />

/<br />

1<br />

K<br />

L<br />

T<br />

U<br />

N<br />

6<br />

1<br />

R<br />

r<br />

e<br />

v<br />

o<br />

c<br />

e<br />

d<br />

i<br />

s<br />

t<br />

e<br />

k<br />

c<br />

a<br />

r<br />

B<br />

2<br />

4<br />

Q<br />

Washer;Flat;Teflon;φ10.4xφ24.75<br />

x1.5t<br />

D<br />

E<br />

B<br />

;<br />

P<br />

5<br />

.<br />

1<br />

x<br />

0<br />

1<br />

M<br />

;<br />

n<br />

o<br />

l<br />

y<br />

N<br />

;<br />

t<br />

u<br />

N<br />

9<br />

0<br />

Z<br />

0<br />

0<br />

1<br />

x<br />

0<br />

0<br />

5<br />

1<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

0<br />

1<br />

X<br />

1<br />

0<br />

B<br />

A<br />

;<br />

t<br />

3<br />

.<br />

1<br />

;<br />

C<br />

P<br />

S<br />

;<br />

t<br />

l<br />

o<br />

B<br />

e<br />

y<br />

E<br />

;<br />

e<br />

t<br />

a<br />

l<br />

P<br />

x<br />

i<br />

F<br />

4<br />

1<br />

R<br />

C<br />

N<br />

Z<br />

;<br />

E<br />

F<br />

;<br />

d<br />

r<br />

a<br />

d<br />

n<br />

a<br />

t<br />

S<br />

;<br />

p<br />

i<br />

l<br />

C<br />

3<br />

4<br />

Q<br />

Q44<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z<br />

n-BL<br />

R17<br />

Nut;Lock;M12x1.75Px8H**DISC<br />

USE 004901-Z<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

y<br />

s<br />

s<br />

A<br />

-<br />

i<br />

m<br />

e<br />

S<br />

;<br />

e<br />

v<br />

i<br />

f<br />

e<br />

r<br />

a<br />

w<br />

d<br />

r<br />

a<br />

H<br />

5<br />

Z<br />

A<br />

m<br />

m<br />

0<br />

0<br />

3<br />

=<br />

L<br />

;<br />

n<br />

o<br />

l<br />

y<br />

N<br />

;<br />

e<br />

i<br />

T<br />

e<br />

l<br />

b<br />

a<br />

C<br />

1<br />

1<br />

X<br />

Q45<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;4x12L;Z<br />

n-BL<br />

V37 Manual;Assembly;Holland;EP244 X12 Plastic Bag Set;TM171-X20A-00 Z11<br />

Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z<br />

n-BL<br />

S02 / Steel Rope;EP244 V32 Manual;Manipulate;EP245 X14 Checklist; end itemsbox;A;EP245 AZ6 Hardware six;Semi-Assy;EP221<br />

S03 /<br />

Screw;Phillip;BH;M4x0.7Px10L;G<br />

ap;Zn-BL<br />

2<br />

1<br />

Z<br />

5<br />

4<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

x<br />

o<br />

b<br />

n<br />

o<br />

i<br />

t<br />

c<br />

e<br />

s<br />

;<br />

t<br />

s<br />

i<br />

l<br />

k<br />

c<br />

e<br />

h<br />

C<br />

5<br />

1<br />

X<br />

5<br />

4<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

r<br />

e<br />

v<br />

o<br />

c<br />

;<br />

l<br />

a<br />

c<br />

e<br />

D<br />

O<br />

G<br />

O<br />

L<br />

3<br />

1<br />

V<br />

Washer;Flat;16.2x28.7x1.5t;Zn-<br />

BL<br />

R03<br />

Transmission Set;Semi-<br />

Assy;EP221-2KM<br />

3<br />

1<br />

Z<br />

0<br />

6<br />

1<br />

x<br />

0<br />

6<br />

1<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

6<br />

1<br />

X<br />

5<br />

4<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

E<br />

C<br />

;<br />

r<br />

e<br />

k<br />

c<br />

i<br />

t<br />

S<br />

1<br />

1<br />

V<br />

Washer;WW;16.7x22.5x.3t;CST;<br />

BAN<br />

R01<br />

Axle;Transmission;42CrMo;EP22<br />

1<br />

;<br />

t<br />

a<br />

l<br />

F<br />

;<br />

r<br />

e<br />

h<br />

s<br />

a<br />

W<br />

4<br />

1<br />

Z<br />

0<br />

0<br />

1<br />

x<br />

0<br />

5<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

7<br />

1<br />

X<br />

S<br />

H<br />

O<br />

R<br />

;<br />

N<br />

E<br />

E<br />

R<br />

G<br />

;<br />

r<br />

e<br />

k<br />

c<br />

i<br />

t<br />

S<br />

0<br />

3<br />

V φ8.5xφ25.0x1.5t<br />

R10<br />

Bearing;Ball;6004ZZ(ψ20xψ42x12<br />

t);TPI<br />

L<br />

B<br />

-<br />

n<br />

Z<br />

;<br />

2<br />

1<br />

X<br />

5<br />

M<br />

x<br />

e<br />

h<br />

w<br />

e<br />

r<br />

c<br />

S<br />

5<br />

1<br />

Z<br />

0<br />

5<br />

1<br />

x<br />

0<br />

5<br />

;<br />

g<br />

a<br />

B<br />

c<br />

i<br />

t<br />

s<br />

a<br />

l<br />

P<br />

8<br />

1<br />

X<br />

r<br />

e<br />

k<br />

c<br />

i<br />

t<br />

S<br />

7<br />

0<br />

V<br />

R12 Nut;HXF;M10x1.25P;CST;BAN V08<br />

Decal;CE;Black Word/White<br />

Base;TM06<br />

AZ1 Hardware one;Semi-Assy;EP221 Z18 Wrench-allen L-shape 5mm<br />

R15<br />

Nut;Fixing;AN04;**DISC NOT<br />

STOCKING<br />

5<br />

1<br />

X<br />

3<br />

1<br />

N<br />

E<br />

P<br />

O<br />

-<br />

H<br />

C<br />

N<br />

E<br />

R<br />

W<br />

9<br />

1<br />

Z<br />

5<br />

.<br />

1<br />

X<br />

0<br />

3<br />

X<br />

6<br />

1<br />

/<br />

5<br />

T<br />

F<br />

R<br />

E<br />

H<br />

S<br />

A<br />

W<br />

9<br />

2<br />

B<br />

9<br />

0<br />

1<br />

P<br />

E<br />

;<br />

d<br />

n<br />

u<br />

o<br />

R<br />

;<br />

r<br />

e<br />

k<br />

c<br />

i<br />

t<br />

S<br />

9<br />

0<br />

V<br />

R20<br />

Key;Round;Dual-<br />

End;6x6x14L;DISC NOT STOC<br />

4<br />

M<br />

;<br />

e<br />

p<br />

y<br />

T<br />

-<br />

L<br />

;<br />

x<br />

e<br />

H<br />

;<br />

h<br />

c<br />

n<br />

e<br />

r<br />

W<br />

0<br />

2<br />

Z<br />

L<br />

B<br />

-<br />

n<br />

Z<br />

;<br />

2<br />

1<br />

X<br />

5<br />

M<br />

X<br />

E<br />

H<br />

W<br />

E<br />

R<br />

C<br />

S<br />

0<br />

3<br />

B<br />

A<br />

5<br />

1<br />

V<br />

-<br />

8<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

S<br />

H<br />

o<br />

R<br />

;<br />

l<br />

e<br />

b<br />

a<br />

L<br />

l<br />

i<br />

a<br />

R<br />

5<br />

1<br />

V<br />

6<br />

1<br />

V<br />

0<br />

2<br />

-<br />

S<br />

l<br />

a<br />

n<br />

r<br />

e<br />

t<br />

x<br />

e<br />

c<br />

c<br />

p<br />

i<br />

l<br />

C<br />

4<br />

3<br />

R<br />

FOLDING LOCATION<br />

DECAL;RoHS;EP28-V16B<br />

m<br />

m<br />

7<br />

1<br />

D<br />

N<br />

E<br />

N<br />

E<br />

P<br />

O<br />

-<br />

H<br />

C<br />

N<br />

E<br />

R<br />

W<br />

1<br />

2<br />

Z<br />

5<br />

.<br />

1<br />

X<br />

6<br />

1<br />

X<br />

5<br />

2<br />

T<br />

F<br />

R<br />

E<br />

H<br />

S<br />

A<br />

W<br />

2<br />

3<br />

B<br />

8<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

n<br />

o<br />

i<br />

t<br />

i<br />

s<br />

o<br />

P<br />

l<br />

i<br />

a<br />

R<br />

d<br />

i<br />

u<br />

G<br />

;<br />

r<br />

e<br />

k<br />

c<br />

i<br />

t<br />

S<br />

7<br />

1<br />

V<br />

t<br />

0<br />

.<br />

1<br />

x<br />

0<br />

.<br />

0<br />

2<br />

x<br />

0<br />

.<br />

0<br />

1<br />

;<br />

k<br />

c<br />

o<br />

L<br />

;<br />

r<br />

e<br />

h<br />

s<br />

a<br />

W<br />

1<br />

5<br />

R AZ2 Hardware two;Semi-Assy;EP221 Z22 Driver;Screw;Phillip;5x183L<br />

R52<br />

Washer;Flat;φ20.2xφ30.0x2.0t;Zn-<br />

BL<br />

2<br />

0<br />

Z<br />

5<br />

4<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

n<br />

o<br />

t<br />

r<br />

a<br />

C<br />

1<br />

0<br />

X<br />

Screw;Hex<br />

Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere<br />

Z23 Cable Tie;Nylon;Black;160L<br />

R13<br />

Pulley;POLY-<br />

V;Nylon+30%Fiber;J8φ260<br />

l<br />

o<br />

R<br />

/<br />

M<br />

0<br />

0<br />

1<br />

;<br />

e<br />

i<br />

T<br />

e<br />

l<br />

b<br />

a<br />

C<br />

4<br />

2<br />

Z<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

y<br />

s<br />

s<br />

A<br />

-<br />

i<br />

m<br />

e<br />

S<br />

;<br />

e<br />

e<br />

r<br />

h<br />

t<br />

e<br />

r<br />

a<br />

w<br />

d<br />

r<br />

a<br />

H<br />

3<br />

Z<br />

A<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

e<br />

n<br />

e<br />

r<br />

y<br />

t<br />

s<br />

y<br />

l<br />

o<br />

P<br />

2<br />

0<br />

X<br />

T13 /<br />

Pulley;POLY-<br />

V;Nylon+30%Fiber;J8φ260<br />

D<br />

E<br />

B<br />

;<br />

P<br />

5<br />

2<br />

.<br />

1<br />

x<br />

8<br />

M<br />

;<br />

n<br />

o<br />

l<br />

y<br />

N<br />

;<br />

t<br />

u<br />

N<br />

3<br />

0<br />

Z<br />

1<br />

2<br />

2<br />

P<br />

E<br />

;<br />

y<br />

r<br />

o<br />

s<br />

s<br />

e<br />

c<br />

c<br />

A<br />

g<br />

n<br />

i<br />

g<br />

a<br />

k<br />

c<br />

a<br />

P<br />

3<br />

0<br />

X<br />

T14 / Φ 4<br />

0<br />

X<br />

e<br />

r<br />

o<br />

c<br />

n<br />

o<br />

r<br />

i<br />

y<br />

e<br />

l<br />

l<br />

u<br />

P<br />

0<br />

2<br />

Bubble<br />

Bag;200x1200;EP103;EP103-X19<br />

Z04 Washer;Arc;φ8.4xφ17.0x1.0t<br />

RESERVEONDERDELENLIJST

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!