Views
5 years ago

Onder ambtenaren - Jeronimus van Pelt

Onder ambtenaren - Jeronimus van Pelt

6 7 Iedere dag verandert

6 7 Iedere dag verandert er iets. Langzaam. Je merkt het niet op. Tot je op een dag naar het geheel kijkt,en ziet dat er iets is veranderd.” — Pieter de Groot, Bureau Secretaris-Generaal Ministerie van Veiligheid en Justitie —

 • Page 1 and 2: 10 1 Onder ambtenaren Verhalen van
 • Page 4: 4 5
 • Page 10: Ter introductie 10 11 In de afgelop
 • Page 14: Verhalen van collega's Patricia Ger
 • Page 18: 18 19 HeIKo LesTerHuIs Kamerbewaard
 • Page 22: De rest van de dag beweegt hij mee
 • Page 26: 26 27 “Op een dag merk ik tot mij
 • Page 30: 30 31 reInIer Ter KuILe Directeur J
 • Page 34: “Die donderdag polste ik de bewin
 • Page 38: Van wie wilt u dan toestemming? “
 • Page 42: 42 43 suzAnne VAn meLIs coördinere
 • Page 46: “Wetgeving is de belangrijkste ma
 • Page 50: Heeft u zelf ervaren dat u te weini
 • Page 54: Met de minister naar Kenia “In 20
 • Page 58:

  58 59 HArKe HeIDA Directeur Migrati

 • Page 62:

  signatuur maar zonder smoel, gemaak

 • Page 66:

  uitgebreid met een doenerig project

 • Page 70:

  70 71 AnneKe VAn DIJK Afdelingshoof

 • Page 74:

  Steven Hillebrink werkte net twee j

 • Page 78:

  meer op terug. Nu kan dat niet meer

 • Page 82:

  82 83

 • Page 86:

  * * * een meteoriet * neergeslagen

 • Page 90:

  ↑ Het niet uitgevoerde ontwerp va

 • Page 94:

  ↑ De architect prof. ir. J.A. Luc

 • Page 98:

  daar stedelijke vernieuwing voor in

 • Page 102:

  het eerder door het architectenbure

 • Page 106:

  106 107 ↑ Het bouwterrein gezien

 • Page 110:

  ↑ Zicht op het Schedeldoekshavenc

 • Page 114:

  De gevels van de hoogbouw vertonen

 • Page 118:

  “Er zit weinig variatie in het ge

 • Page 122:

  ↑ 'Vooral aan de zichtbare kolomm

 • Page 126:

  126 127 Binnentuin of kijktuin? Op

 • Page 130:

  ↑ De Bruins Slotzaal tijdens een

 • Page 134:

  134 135 ← ↑ De glaspanelen naas

 • Page 138:

  kantoorruimte ook een groot aantal

 • Page 142:

  ↑ Het restaurant rond 1978 met de

 • Page 146:

  ↑ De vermaarde smeedijzeren wente

 • Page 150:

  ‘omgevingsvormgeving’. Hendriks

 • Page 154:

  Bewegwijzering Hendriks ontwierp oo

 • Page 158:

  158 159 ↑ ↓ Spiegelwand van God

 • Page 162:

  ↑ Zicht op de binnentuin (1979).

 • Page 166:

  meer aandacht besteedt aan de in de

 • Page 170:

  170 171 kunnen functioneren in de s

 • Page 174:

  174 175 19xx

 • Page 178:

  178 179 € 1 “Ik moet nu communi

 • Page 182:

  E“een AmBTenAAr Is BIJ mIJ een ze

 • Page 186:

  hebben ook de vraag gesteld of er z

 • Page 190:

  190 191 “Toen de voorbereidingen

 • Page 194:

  I“IK Ben ALTIJD DezeLfDe geBLeVen

 • Page 198:

  aangenomen. Het was de laatste verg

 • Page 202:

  00101010001001010111010010000101110

 • Page 206:

  gerAn KAAI & JAn-wILLem scHAper (wn

 • Page 210:

  Minister Opstelten pakte de grote b

 • Page 214:

  nen het beste bediend kunnen worden

 • Page 218:

  sIep eILAnDer & zIJn TIJD- en pLAAT

 • Page 222:

  Ambtenaar + 1 222 223 In Haagse tor

 • Page 226:

  226 227

 • Page 230:

  230 6

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
Brochure Sportdag voor Ambtenaren - Bloso
eVaardigheden en eAwareness van Nederlandse ambtenaren
Iedere ambtenaar zijn eigen milieubeleid - Vno Ncw
25e Ambtenaren Toertocht Venlo 21 mei 2010 - ATV Venlo
het ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2008 - 2009 - Fedweb
JAARBERICHT - De Pers
OM Opportuun_2009_nr7_08.indd - Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch Jaaroverzicht 2006
Steve Brown.pdf - Stan de Jong
OM Opportuun 4.indd - Openbaar Ministerie
18 Achtergrond Tekst: Joop Daggers, Frank den Hoed, foto - Vno Ncw
Magistrale Verhalen - Openbaar Ministerie
Opportuun 2007 nr7 binnen 04.indd - Openbaar Ministerie
Arbeidsrisico's in de keramiek - Inspectie SZW
opportuun - Openbaar Ministerie
'Strafbeschikking biedt nieuwe kansen' - Openbaar Ministerie
Inspirerende Gebouwen - Royal Haskoning
presentatie beschikbaar - Accountancy Nieuws
Het groene bouwen - Xella
HGR nr. 7145-2 (.PDF) - Ministerie van Sociale Zaken ...
opportuun - Openbaar Ministerie
TH EM A M o d e en W elln ess - Fidea
Cupido op het werk - CNV Publieke Zaak
OEK 80