CATALOGUS VOOR OPENBARE VERLICHTING 2010/2011

pilbe.com

CATALOGUS VOOR OPENBARE VERLICHTING 2010/2011

CATALOGUS

VOOR OPENBARE VERLICHTING

2010/2011


INDEX

ARMATUREN VOOR OPENBARE VERLICHTING

148 KHA 154 KHAslim

162 HEDO

168 OIKOS 172 OLA

184 HORIZON

200 KONOS - GLOBUS

248 SQUARE 270 STAR PARK

2

220 SYSTEMPARK


ARMATUREN VOOR PUBLIEKE VERLICHTING

262 SQUARE BAR 264 SQUARE WING 266 SQUARE CUT 268 SQUARE SHELL

BUITENPROJECTOR VOOR MULTI GEBRUIK

252 SQUARE

STRAATVERLICHTING

284 KYRO

3


INDEX

HOOG VERMOGEN SCHIJNWERPERS VOOR SPORTHALLEN

ARMATUREN VOOR TUNNEL EN ZWARE INDUSTRIE VERLICHTING

WANDARMATUREN MET LICHT EFFECTEN

GRONDINBOUW TOESTELLEN

4

118 HORO

302 ESPERIA 01-02-03

108 ISTHAR

22 CRICKET 168+ RAD

46 CRICKET 25

126 RAY 134 SKYS

142 LASER

310 ESPERIA 318 ESPERIA HID

56 CRICKET 40

32 CRICKET 268+

64 CRICKET 61

40 CRICKET 26


BUITEN PROJECTOREN

90 TYCO 20

PROJECTOREN VOOR WINKELS EN COMMERCIËLE RUIMTES

74 TYCO 10 82 TYCO 11

PENDEL ARMATUREN VOOR COMMERCIËLE RUIMTES

296 SKYLUM

ARMATUREN VOOR ZWEMBADEN EN FONTEINEN

102 UWF

SBP URBAN LIGHTING

5


10

11

16

17

18

20

2

8

9

326

Performance in Lighting: een unieke realiteit

Distributienet

De Merken

Prisma Architectural

Spittler

SBP Urban Lighting

Prisma

SBP

Ontwikkeling van het product

Veiligheidstesten

Design

Garantie

Hulp bij het ontwerpen

Milieu: een onderdeel van het ontwerp

Fondazione Blu: werken aan een toekomst van sociale ontwikkeling

Producten

Waarschuwingen voor de keuze en het gebruik van de producten

Kleur code

Technische aspecten

Lijst naar bestelnummer

Grafische Vormgeving, Layout

Boutique Creativa \\ Visual Design \\ Milano - Barcelona

www.boutique-creativa.com

Drukkerij

Litopat SpA - Graphic Arts Industry (Italy)

6

Alle informatie in deze catalogus is enkel van informatieve aard.

Onze onderneming behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen

aan haar producten van welke aard dan ook aan te brengen zonder voorafgaand

bericht.

De vermenigvuldiging van deze catalogus of delen ervan is verboden.Het is

mogelijk om andere catalogi te bestellen maar wij maken u er op attent dat deze

catalogus ook geraadpleegd kan worden op de site www.sbp-pil.com.

Performance in Lighting gelooft in een verantwoord gebruik van de natuurlijke

hulpbronnen.

SBP URBAN LIGHTING® is een merk van PERFORMANCE IN LIGHTING SpA.

Foto’s

Luca Ugolini e Massimo Scavazzini (Boutique Creativa),

Archivio Prisma, Ambrosi & Rossi (Italy), L. Steffenoni (Italy),

F. Balladore (Italy), Atelier Herman (Norway), A4C (France), Positif (France)


46 CRICKET 25

Grondinbouw toestellen

40 CRICKET 26

Grondinbouw toestellen

56 CRICKET 40

Grondinbouw toestellen

64 CRICKET 61

Grondinbouw toestellen

22 CRICKET 168 +

Grondinbouw toestellen

32 CRICKET 268 +

Grondinbouw toestellen

310 ESPERIA

Armaturen voor tunnel verlichting

302 ESPERIA 01-02-03

Armaturen voor tunnel en zware

industrie verlichting

318 ESPERIA HID

Armaturen voor tunnel verlichting

200 GLOBUS PARK

Armaturen voor publieke verlichting

162 HEDO

Armaturen voor publieke verlichting

184 HORIZON

Armaturen voor publieke verlichting

118 HORO

Hoog vermogen projectoren

voor sporthallen

108 ISTHAR

Wandarmaturen met licht effecten

Performance Performa in Lighting

is lid van het consortium

Ecolight - n. 0029 vanaf 2004.

148 KHA

Armaturen voor publieke verlichting

154 KHAslim

KHAwall

Armaturen voor publieke verlichting

200 KONOS PARK

Armaturen voor publieke verlichting

284 KYRO

Straatverlichting

142 LASER

Hoog vermogen projectoren

voor sporthallen

210 MONOGLOBUS

Armaturen voor publieke verlichting

210 MONOKONOS

Armaturen voor publieke verlichting

168 OIKOS

Armaturen voor publieke verlichting

172 OLA

Armaturen voor publieke verlichting

126 RAY

Hoog vermogen projectoren

voor sporthallen

296 SKYLUM

Pendel armaturen voor commerciële

ruimtes

134 SKYS

Hoog vermogen projectoren

voor sporthallen

Het laboratorium werkt volgens UNI EN ISO 17025:2005

waardoor Performance in Lighting alle veiligheidsproeven

kan uitvoeren van zijn producten, waardoor gegarandeerd

wordt dat aan alle Europese en Internationale normen die

van toepassing zijn, beantwoord wordt.

248 SQUARE 01-02

Buitenprojector voor multi gebruik

260 SQUARE Solution

SQUARE BAR

SQUARE CUT

SQUARE SHELL

SQUARE WING

Armaturen voor publieke verlichting

270 STAR PARK

Armaturen voor publieke verlichting

220 SYSTEMPARK

SYSTEMPARK Square 150

SYSTEMPARK Square 400

SYSTEMPARK Line

SYSTEMPARK Sky

Armaturen voor publieke verlichting

74 TYCO 10 Series

TYCO 10-12

TYCO 13

TYCO 14-15

Projectoren voor winkels en

commerciële ruimtes

82 TYCO 11 Series

TYCO 11 MT

TYCO 11 Slim FL

TYCO 11 Slim WL

TYCO 11 RM

Projectoren voor winkels en

commerciële ruimtes

90 TYCO 20 Series

TYCO 21

TYCO 22

TYCO 23

Buiten projectoren

102 UWF

Armaturen voor zwembaden

en fonteinen

Alle producten welke voldoen aan

de Europese richtlijnen 95/2001

zijn voorzien van het CE merk.

7


8

WAARSCHUWINGEN VOOR DE KEUZE EN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

ALGEMEEN

SBP producten zijn gefabriceerd volgens een gecertificeerd

kwaliteitsgarantiesysteem UNI EN ISO 9001:2000, in

overeenstemming met de Europese verwijzingsnormen EN 60598-1

(CEI 34-21) en de Europese richtlijnen L.V. 73/23 CEE en 93/68 CEE-

EMC 89/336 CEE. Ze zijn CE-gemarkeerd en mogen vrij in de hele

Europese Gemeenschap circuleren.

WAARSCHUWINGEN

Onze armaturen zijn voorziens van kabels die geschikt voor de

spanning van 230V/50Hz en hebben een vermogensfactor va

cos ≥0,9; andere uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar. Voor een

goede werking en lange levensduur van deze armaturen wordt u

verwacht de volgende regels in acht te nemen:

- de armaturen moeten geïnstalleerd worden door een professioneel

en vakbekwaam personeel

- lees de handleiding aandachtig door en opgevolgd worden

vooral voor wat betreft het beoogd gebruik en de plaats van

installatie, de omgevingstemperatuur, de voedingsspanning, de

functioneringsposities en de afstand van het te belichten voorwerp.

Er wordt verwacht dat men de normale onderhoudswerkzaamheden

uitgevoert, in het bijzonder de vervangingen van de lampen en de

elektrische onderdelen aan het eind van hun levensduur of als ze

niet meer functioneren.

WEERSTAND TEGEN CHEMICALIËN

Het is van groot belang u ervan te verzekeren dat de armaturen

(vooral die van kunststof zijn) geïnstalleerd worden in een omgeving

waar de eventuele aanwezigheid van chemicaliën compatibel is

met het materiaal van de toestellen. Daar immers geen enkele

materiaalsoort bestendig is tegen alle chemicaliën, moet er, als

er chemicaliën in de ruimte aanwezig zijn, oplettend beoordeeld

worden of het toestel compatibel is met de chemicaliën in de

omgeving, zie het overzicht hiernaast.

GLAZEN KAPPEN

De glazen kap van de armaturen zijn van gehard veiligheidsglas. Dit

betekent dat als het glas kapot gaat, het in kleine stukjes breekt die

gewoonlijk niet gevaarlijk zijn voor mensen en voorwerpen.

Het geharde glas wordt geproduceerd met hoogwaardige

materialen in glasfabrieken met geautomatiseerde en constant

gecontroleerde industriële processen. Voordat het op onze

lichttoestellen gemonteerd wordt, wordt het glas bij SBP opnieuw

steekproefsgewijs gecontroleerd met destructieve breukproeven.

Het is helaas niet mogelijk, ondanks alle hierboven vermelde

voorzorgsmaatregelen, ervoor te garanderen dat het glas niet zal

breken Dit kan sporadisch voorkomen (percentsgewijs gewoonlijk ≤

0,3%) tijdens de eerste werkingsuren van het toestel en hier moet

rekening mee gehouden worden.

Op de middelgrote en grote armaturen die hoog boven openbare

ruimten geïnstalleerd zijn, wordt er aangeraden beschermroosters,

die als accessoires verkrijgbaar zijn, te monteren.

LICHTVERVUILING

De aandacht voor de beperking van opwaartse lichtvervuiling

neemt constant toe en hiertoe hebben vele regionale overheden

plaatselijke wetten en reglementen vastgesteld, naast de norm

UNI 10819, die vaak onderling verschillen. In onze catalogus staan

verscheidene armaturen die in overeenstemming zijn met deze

wetten en normen, maar door hun grote verscheidenheid moet

de klant controleren of de waarden van de lichtvervuiling van de

installatie, in functie van het soort toestel en de wijze van gebruik, in

overeenstemming zijn met de plaatselijk geldende normen.

WEERSTAND TEGEN CHEMICALIËN

Goede weerstand Matige weerstand Geen weerstand

Aceton

Ethylacetaat

Arseenzuur

Azijnzuur ≤ 30%

Broomzuur

Zoutzuur ≤ 20%

Citroenzuur ≤ 20%

Mierenzuur ≤ 30%

Salpeterzuur ≤ 20%

Zwavelzuur ≤ 50%

Zeeklimaat

Natriumchloride oplossing

Waterstofperoxide ≤ 40%

Alcohol ≤ 30%

Ethylalcohol

Isopropylzuur

Ammoniak ≤ 25%

Koolstofdioxide

Aniline

Benzol

Benzine

Ketonen

Chloor (dampen)

Chloroform

Chloorfenol

Methylchloride

Calciumchloride

Terpentijnolie

Ether

Petrolether

Fenolen

Glycerine

Dierlijke vetten

Plantaardige vetten

Synthetische logen

Methanol

Mineraalolie

Plantaardige olie

Silicone olie

Koolmonoxide

Ozon

Soda

Natronloog ≤ 2%

Natronloog ≤ 10%

Aluminiumsulfaat

Kopersulfaat

Zwavelwaterstof

Tetrachloorkoolstof

Toluol

Trichloorethyleen

Xylol

Roestvrij staal

INOX

Aluminium

AL

Polyamide

PA

Methacrylaat

PMMA

Policarbonaat

PC


KLEURENASSORTIMENT

81

87

90

96

94

97

04

40

11

SYMBOLEN

max 5,1kg

0,08m 2

IK .....

..... J

MAT ZWART RAL 9005

WIT

LICHT GRIJS RAL 7035

MATT GRIJS, BIJ BENADERING - AKZO NOBEL

ZILVER GRIJS RAL 9006

GRIJS

ROESTVRIJ STAAL

NATUURLIJK BRONS

GEANODISEERD EXTRUSIE ALUMINIUM

Toestellen voor buitengebruik

Toestellen voor binnengebruik

Brutogewicht

Wind vangend oppervlak

ELEKTRISCHE CONFIGURATIE

- - - - Zonder elektrische componenten

C Bekabeld, niet gecompenseerd

CR Bekabeld en gecompenseerd

CRL Bekabeld en gecompenseerd, compleet met lichtbron

CRF Bekabeld en gecompenseerd, compleet met zekering

ETRC Bekabeld. Compleet met elektronisch voorschakelapparaat

L Compleet met lichtbron

T Met transformator

IK CODES

Beschermingsgraad van de behuizing tegen

mechanische krachten.

IK 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

J ---- 0,15 0,20 0,35 0,50 0,70 1 2 5 10 20

KLASSE

CLASS I

CLASS II

CLASS III

KLEUR CODE - TECHNISCHE ASPECTEN

Blootliggende geleidende delen, aarding is

noodzakelijk

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP 20

IP 23

IP 30

IP 33

IP 40

IP 54

IP 55

IP 65

IP 66

IP 67

IP 68 .... m

Dubbel geisoleerd, aarding niet noodzakelijk

Voor het gebruik op een extra laag voltage

voeding (SELV safety extra low voltage)

Beschermd tegen het binnendringen van vast

voorwerpen met een diameter groter dan 12,5mm.

Niet beschermd tegen water.

Beschermd tegen het binnendringen van

vast voorwerpen met een diameter groter

dan 12,5mm. Beschermd tegen regen tot een

maximum van 60° uit de verticale lijn.

Beschermd tegen het binnendringen van vast

voorwerpen met een diameter groter dan

2,5mm Niet beschermd tegen water.

Beschermd tegen het binnendringen van

vast voorwerpen met een diameter groter

dan 2,5mm Beschermd tegen regen tot een

maximum van 60° uit de verticale lijn.

Beschermd tegen het binnendringen van vast

voorwerpen met een diameter groter dan

1mm Niet beschermd tegen water.

Beschermd tegen stofafzetting en spattend

water uit alle richtingen.

Hermd tegen stofafzetting en waterstralen uit

alle richtingen.

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht) en

tegen waterstralen uit alle richtingen.

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht) en

tegen sterke waterstralen uit alle richtingen.

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht) en

tegen tijdelijke onderdompeling (waterdicht).

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht)

en tegen permanente onderdompeling

(waterdicht).

9


PERFORMANCE IN LIGHTING

10

DISTRIBUTIENET

Performance in Lighting beschikt over een

uitgebreid commercieel en distributienetwerk,

dat in Italië en in de wereld werkt door middel

van agenten, filialen en partners.

Behalve een belangrijke historische

aanwezigheid op de markt in Italië, Frankrijk,

Verenigde Staten, België en Duitsland, waar

PERFORMANCE IN LIGHTING:

EEN UNIEKE REALITEIT

Performance in Lighting komt voort uit

de fusie van vier verschillende bedrijven in

de sector van de verlichtingstechniek: een

unieke industriële realiteit in alle opzichten.

Professionaliteit, technologische competentie

en ervaring vormen samen één geheel om

zo de aanwezigheid op de internationale

markten meer competitief en effectief te

maken. Het productaanbod van Performance

in Lighting bevindt zich op de hoogste

niveaus, en levert een uitgebreid gamma van

verlichtingstechnische artikelen waarbij de

esthetische waarde en de techniek telkens

weer met elkaar versmelten in andere

proporties, om altijd de beste keus voor ieder

specifiek project te kunnen bieden.

De Performance in Lighting producten worden

momenteel verhandeld onder 5 verschillende

merken, gespecialisserd in verschillende

sectoren: Prisma Architectural, Spittler,

SBP Urban Lighting, Prisma, SBP.

de productieve partners werken, exporteert

de groep zijn producten in meer dan 90

landen ter wereld.

De filialen in Nederland, Spanje, Portugal,

Verenigd Koninkrijk, Finland en China zijn

actief bij de verbreiding en de verhandeling

van de producten in de respectievelijke

landen.


Prisma Architectural presenteert producten

met een groot technisch gehalte, geschikt voor

verschillende types installaties in outdoorruimtes,

waarin design, kostbare materialen,

en verlichtingstechnische prestaties verenigd

worden.

11


12

Spittler presenteert armaturen voor de verlichting

van overdekte residentiele en commerciele gebieden

met bijzondere aandacht voor kantoren en de

hiermee verbonden normen. Het uitgebreide gamma

aan downlights, hanglampen, standaarden, spots en

schijnwerpers maakt het verder mogelijk de winkel

maar ook de expositie- en de commerciele ruimte te

verlichten, met de mogelijkheid om op persoonlijke

wens toegesneden oplossingen te creeren.

De technische kwaliteit en het strakke ontwerp gaan

samen om een maximaal visueel comfort te scheppen

en de beste levenskwaliteit in de indooromgeving.


SBP Urban Lighting verenigt speciaal voor straatverlichting

ontworpen armaturen met stedelijke

inrichting. Een uitgebreid gamma van optieken

en vermogens paart zich aan design en verlichtingstechnische

prestaties om aan de eisen van de

specifieke normen van de sector te voldoen en met

inachtneming van de normen tegen lichtvervuiling.

Geschikt voor alle eisen op het gebied van

stadsverlichting, van stadions tot sportvelden, van

wegen tot parkeerplaatsen, van fiets/voetgangerpaden

tot groene zones, van pleinen tot voetgangergebieden.

13


14

Prisma biedt armaturen voor binnen en buiten

voor aan de wand, aan het plafond, hangend,

inbouw en op paal voor de meest uiteenlopende

wensen van de installateur. Bij de Prisma

producten staan functionaliteit, installatie- en

onderhoudsgemak, essentieel design en zorg

voor de kwaliteit en de levensduur voorop,

om alle verlichtingsproblemen op te lossen, of

het nu om woningen gaat of om industriële

ruimtes.


De SBP producten onderscheiden zich door de

bijzondere verlichtingstechnische prestaties

en de hoge kwaliteitsstandaard, waardoor ze

kunnen beantwoorden aan de meest specifieke

en bijzondere gebruikseisen. De verlichting

van sportvelden, grote industriezones, maar

ook commerciële ruimtes, onder architectuur

gebouwde ontwerpen en woonwijken vinden in

deze producten de meeste geschikte oplossing.

15


PERFORMANCE IN LIGHTING

ONTWIKKELING VAN HET

PRODUCT

Performance in Lighting deelt

gemeenschappelijk de knowhow wat

betreft productie en de ervaring in

strategische sectoren zoals onderzoek,

ontwikkeling en marketing.

Het ontwerpen geschiedt met de degelijke

ondersteuning van een interne structuur,

die werkt met gebruikmaking van de meest

verfijnde CAD programma’s, compatibel

met alle productiefasen.

Het ontwerp van de componenten waaruit

het eindproduct is opgebouwd wordt tot

in de kleinste details gecontroleerd, en

de 3D simulatie maakt het mogelijk om

de esthetische eigenschappen te kunnen

beoordelen voordat de serieproductie in

gang wordt gezet.

16

DESIGN

Het ontwerp van de Performance in Lighting

producten is beschermd tegen mogelijke

imitaties door middel van deponering van

het model in alle Europee landen en in de

belangrijkste landen buiten Europa.

VEILIGHEIDSTESTEN

Om de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het

product te testen maakt Performance in Lighting gebruik

van interne laboratoria, die met het kwaliteitsysteem

conform de ISO 17025 normen werken.

Deze laboratoria zijn erkend door het “Istituto Italiano

del Marchio di Qualità IMQ”, (Italiaans Instituut voor het

kwaliteitsmerk IMQ) en kunnen de benodigde technische

documentatie tonen en bezegelen voor de afgifte van de

Europese Certificatie ENEC 03.

Dankzij al deze processen worden er producten

voortgebracht die veilig en betrouwbaar zijn, met

optimale constructieve oplossingen, gemakkelijk te

installeren, concurrerend in ieder opzicht.

De producten ondergaan zeer strenge testen wat betreft

waterdichtheid, levensduur, veiligheid van de materialen,

bestendigheid tegen omgevingsinvloeden, en de

elektromagnetische compatibiliteit.

Al deze processen brengen apparaten voort die veilig en

betrouwbaar zijn, met optimale construct constructieoplossingen

en eenvoudig te installeren. In andere wo woorden: in alle

opzichten concurrerend concurrerend en met goede prestaties. pr

GARANTIE

De producten hebben een garantietermijn van

5 jaar, op voorwaarde dat ze worden gebruikt

en onderhouden volgens de instructies.

Uitgesloten van garantie zijn gebruiksartikelen

als lichtbronnen, starters, elektronische

aanstekers en reactoren die voldoen aan

de garantienormen zoals beschreven in

de desbetreffende Europese Richtlijnen.

De aandacht voor kwaliteit, veiligheid en

levensduur levens is één van de fundamentele

doelstellingen doelste van Performance in Lighting.


DE ONTWIKKELING VAN DE PRODUCTEN: DESIGN EN TECHNISCHE CAPACITEITEN

Performance in Lighting deelt

gemeenschappelijk de knowhow

wat betreft productie en de

ervaring in strategische sectoren

zoals onderzoek, ontwikkeling en

marketing.

Het ontwerpen geschiedt met

de degelijke ondersteuning van

een interne structuur, die werkt

met gebruikmaking van de meest

verfijnde CAD programma’s, compatibel

met alle productiefasen.

Het ontwerp van de componenten

waaruit het eindproduct is

opgebouwd wordt tot in de kleinste

details gecontroleerd, en de

3D simulatie maakt het mogelijk

om de esthetische eigenschappen

te kunnen beoordelen voordat

de serieproductie in gang wordt

gezet.

5.0m

4.5m

4.0m

3.5m

3.0m

2.5m

2.0m

1.5m

1.0m

0.5m

Max = 553 lx

1

0.0m

-2.0m -1.0m 0.0m 1.0m 2.0m

3

10

30

100

Om de betrouwbaarheid en de

duurzaamheid van het product

te testen maakt Performance

in Lighting gebruik van interne

laboratoria, die met het kwaliteitsysteem

conform de ISO 17025

normen werken.

Deze laboratoria zijn erkend door

het “Istituto Italiano del Marchio

di Qualità IMQ”, (Italiaans

Instituut voor het kwaliteitsmerk

IMQ) en kunnen de benodigde

technische documentatie tonen

en bezegelen voor de afgifte van

de Europese Certificatie ENEC 03.

Dankzij al deze processen worden

er producten voortgebracht die

veilig en betrouwbaar zijn, met

optimale constructieve oplossingen,

gemakkelijk te installeren,

concurrerend in ieder opzicht.

HULP BIJ HET ONTWERPEN

RELUXSUITE

Relux Informatik AG heeft een platform van programma’s

ontwikkeld voor computergestuurd

verlichtingstechnisch ontwerpen. Dankzij dit

instrumentenpakket voor de verlichtingstechnische

berekening is het mogelijk om accurate

controles en metingen uit te voeren voor het

natuurlijke, kunstmatige en gecombineerde

licht, voor verschillende omgevingen, zowel binnen

als buiten. Met een offerteprogramma dat is

geïntegreerd in de software kunnen offertes en

begeleidende documentatie worden gepresenteerd

die ook de fotometrische curves bevatten.

De nieuwe versie software “ReluxSuite”

bevat het bereken- en ontwerpprogramma

“ReluxPro”, en verder de verlichtingstechnische

gegevens van alle producten van de groep.

Deze software kan kosteloos worden

gedownload van de site www.relux.biz.

LIGHT PERFORMER

Voor de specifieke eisen van ontwerpers is er

Light Performer, (gekomen tot de release 1.5)

het verlichtingstechnische rekenprogramma

voor de binnen en buitenomgeving. De software

biedt de mogelijkheid om de kwaliteit en het niveau

van de verlichting van alle oppervlakken en

inrichtingen in een omgeving te berekenen, uit

te werken en te controleren, met de mogelijkheid

om de file dxf in te voeren betreffende de

geometrie van de te verlichten ruimte. Dankzij

de vijf onderling geïntegreerde werkmodules,

kan men met het programma ook een parametrische

research uitvoeren op meerdere niveaus

naar het meest geschikte product, generatie van

rendering, beheer van de fotometrieën en het

opstellen van de kostenberaming. Het programma

kan ook aangevraagd worden op cd-rom, of

gedownload van de website. Ook de updates

van de nieuwe producten zijn te downloaden

van de site.

17


18

Performance in Lighting is oprichter-vennoot

van Ecolight (Italië), een consortium

geboren om de ecologische problematiek

betreffende verlichtingsapparatuur het

hoofd te bieden en op te lossen, en is

ingeschreven in analoge organisaties in

Europa.

De levenscyclus van de PIL armaturen

wordt afgesloten met de juiste

afvalverwerking.

Performance in Lighting ondersteunt

nu al vele jaren het gebruik van nieuwe

lichtbronnen met hoog rendement, door

armaturen te produceren die speciaal zijn

ontwikkeld voor fluorescentielampen

of LED, en door in de catalogus

energiebesparende lampen te presenteren

als alternatief voor de traditionele

gloeilamp.


Performance in Lighting gebruikt eersteklas

elektronische reactoren of reactoren met

uiterst laag verlies om bij te dragen aan het

optimale energieverbruik.

MILIEU: EEN ONDERDEEL VAN HET ONTWERP

Respect en aandacht voor het milieu leiden

Performance in Lighting bij het ontwerp en

de ontwikkeling van een product.

Aan het gebruik van duurzaam materiaal

met een minimale impact op het milieu

wordt van oudsher de voorkeur gegeven en

wordt door Performance in Lighting als een

primaire doelstelling beschouwd.

Glas, een duurzaam en 100% recyclebaar

materiaal onderscheidt van oudsher het

product, net als de virgin technopolymeren,

volledig recyclebaar en van zeer goede

kwaliteit. Het aluminium, met een maximale

zuiverheidsgraad, gebruikt voor de

Performance in Lighting producten, wordt

speciaal behandeld om bestand te zijn

tegen omgevingsinvloeden en om lang mee

te gaan.

Alle producten zijn ontwikkeld met zorgvuldige

inachtneming van de Europee Richtlijn

2002/95/CE RoHS en bevatten dus geen

gevaarlijke stoffen of metalen.

Iedere armatuur is ontworpen om het scheiden

en het terugwinnen van de verschillende

materialen, nadat het product zijn

functie heeft beëindigd, te vergemakkelijken,

en is dus voor 98% recyclebaar.

Performance in Lighting besteedt speciale

aandacht aan de normen die de lichtverspreiding

naar boven reguleren en een

rationeel gebruik van energie.

Om armaturen te ontwikkelen met een

hoog rendement maakt het bedrijf

gebruik van een zeer geavanceerd intern

fotometrisch laboratorium.

Performance in Lighting drukt zijn

catalogi met gebruik van uitsluitend

papier afkomstig van op de juiste wijze

beheerde bossen en speciaal gekweekte

bomen.

19


photo: Alessandra Garusi for CINI (Kolkata - India)

20

Fondazione Blu - ONLUS

Via San Michele alla Porta, 5

37121 Verona (Italy)

Tel +39 045 59 71 44

Fax +39 045 61 59 279

e-mail info@fondazione-blu.org

web www.fondazione-blu.org


FONDAZIONE BLU: WERKEN AAN EEN TOEKOMST

VAN SOCIALE ONTWIKKELING

Performance in Lighting heeft gekozen voor het ondersteunen van de

Fondazione Blu, een stichting die in het leven is geroepen met het doel

om jongens en meisjes van de meest misdeelde delen van onze planeet

het recht te garanderen op zorg en onderwijs in de eerste levensjaren.

De bijdragen die de Stichting doet vormen de basis voor een lange

termijn financiering voor haar projecten.

De bijeengebrachte fondsen vormen namelijk een kapitaal dat

wordt geïnvesteerd, zodat met de rente ervan het initiatief wordt

gefinancierd, zolang het bloeit en groeit.

De degelijkheid van Fondazione Blu, de maximale transparantie

waarmee gewerkt wordt en de geregelde bekendmaking van de

resultaten zijn getuigen van de inspanning om een concrete en

duurzame toekomst op te bouwen voor een brede ontwikkeling van de

maatschappij.

NIDO BLU

Het welzijn van kinderen en werkende

ouders is één van de principes die Fondazione

Blu inspireren, en ook de drijfveer

die Performance in Lighting ertoe heeft

geleid om Nido Blu te creëren, een crèche

die geopend is in september 2002 bij één

van de vestigingen van het bedrijf in de

provincie Verona. Deze structuur is bedoeld

om kinderen van 7 tot 36 maanden

op te vangen, kinderen van werknemers

van de bedrijven in de streek, en hen een

sociaal-pedagogisch programma aan

te bieden, goedgekeurd door de Regio

Veneto. Nido Blu wordt beheerd door een

sociale coöperatie, bestaande uit personeel

dat is gespecialiseerd in de kinder-

zorg en opvoeding.

web www.fondazione-blu.org

Bij het Nido Blu behoort de Fattoria Didattica,

een kinderboerderij, een structuur

waarin talloze dieren van verschillende

soorten zijn geherbergd, met het doel

de kinderen op een spontane en directe

manier dichter bij de natuur te brengen

vanaf hun eerste stapjes, zoals in een

echte boerderij.

Het beheer van deze structuur, die een

gebied van 7000 m 2 omvat, is in handen

van vrijwilligers onder de werknemers van

Performance in Lighting, in samenwerking

met dierenartsen.

21


CRICKET 168+

22

CRICKET 168+

design Silvia Paola Pennacchio

CRICKET 168+ is een nieuwe serie ronde en

overrijdbare grond-inbouwspots met diverse

lichtbronnen voor de meest uitgebreide

range toepassingsmogelijkheden.

CRICKET 168+ zijn ontworpen om

betrouwbaarheid, een lange levensduur

en een uitzonderlijk eenvoudige instalaltie

en onderhoud te garanderen. Ze zijn

verkrijgbaar in de volgende versies:

CRICKET 168+ / AL cmet een aluminium ring

gelakt in grijs sablè AKZO 900 en vlak glas.

CRICKET 168+ / I met aluminium ring met

INOX AISI 316 bekleding en vlak glas.

CRICKET 168+ RAD met aluminium gegoten

schaal gelakt in grijs sablè AKZO 900 en

ornamentglas.

De armaturen worden gekenmerkt door:

- meerdere lichtbronnen inclusief LED

- verkrijgbaar met reflectoren voor een

smalle, brede of asymmetriche/wall-washer

reflectoren

- het lampenblok/de reflector kan verticaal

gericht worden

- lage glastemperaturen (afhankelijk van de

modellen).


SBP URBAN LIGHTING

23


CRICKET 168+

24

De CRICKET 168+ armatuur is uitgerust

met het Water Stop systeem. Dit

systeem bestaat uit een aparte

aansluitbox, speciaal ontwikkeld om

te voorkomen dat er in bepaalde

thermische omstandigheden vocht

en condens teruggezogen worden in

de behuizing. Dit systeem beschermt

dus de schakelapparatuur en dit komt

uiteraard ten goede van de veiligheid,

betrouwbaarheid, levensduur en het

uiterlijk van de armaturen.


Huis en montagedoos in technopolymeer bestendig

tegen lage en hoge temperaturen.

Gehard float veiligheidsglas (IK 09 - 16 Joule).

Pakkingen in duurzame silicone, met groot

terugverend vermogen, die de veiligheidsgraad IP

67 ook in de loop van de tijd blijven garanderen.

Frame in getoten aluminium (168+ / AL) of bekleed

met roestvrij staal AISI 316 (168+ / I).

Ronde en asymmetrische hoogrendement

reflectoren in hoogzuiver aluminium (99,85%)

gepolijst en geanodiseerd die door de gebruiker

gericht kunnen worden.

Kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø6-Ø10 mm.

Aparte aansluitbox IP68 met geresineerde kabel die

de volledige afdichting onder alle omstandigheden

waaarborgt.

Voeding 230V/50Hz, 220÷240V mits anders

gespecificeerd.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

De armatuur is horizontaal 360° oriënteerbaar.

Maakt een veilige en probleemloze installatie

mogelijk, ook als de montagedoos niet gelijk aan

de grond gemonteerd is.

INSTALLATIE

CRICKET 168+ grondspots worden tijdens het

gebruik aan zware belastingen onderworpen.

Om de correcte functionering en de veiligheid

te waarbogen moet de installatie vakkundig

verricht wordt door gekwalificeerd personeel in

overeenstemming met de montage-instructies.

De armaturen mogen niet in kuilen worden

ingebouwd. Zorg voor een doeltreffende

waterafvoer met een grondbed van ≥30 cm.

Als de armatuur toegankelijk is voor publiek, dan

moet gecontroleerd worden of de temperatuur

van het glas, aangegeven aan de zijkant van

elk model (gemeten bij 230V T max. °C), in

overeenstemming is met de betreffende plaatselijke

montagevoorschriften.

OK

600

360°

Ø300

OK

270

Max 8mm

NO

H07RN-F 20W 10W 50W

B15d

2x1,5mm2 n°26 n°58 n°11

2x2,5mm2 100m Max

n°42 n°95 n°19

SBP URBAN LIGHTING

25


CRICKET 168+

26

CRICKET 168+

96

275

04

270

5

Ø190

CRICKET 168+ /C

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

PGJ5 20W MC C 96 II ETRC 05237996 b 85°

PGJ5 20W MC C 04 II ETRC 0 5 2 9 19 0 4 b 85°

G8,5 20W MT C 96 II ETRC 05238096 b 80°

G8,5 20W MT C 04 II ETRC 05292004 b 80°

GU6,5 20W MT C 96 II ETRC 05317796 b 80°

GU6,5 20W MT C 04 II ETRC 05317804 b 80°

G24q-1 10W FSQ C EW 96 II ETRC A2 05238696 b 2 52°

G24q-1 10W FSQ C EW 04 II ETRC A2 05292404 b 2 52°

± 7°


18°

82°

115°

imax 31°

25°

96°

b

Met elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Modellen met richtbare reflector o lamp.

Versie met lamp, instelbaar van 0 tot 18°.

2

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

PGJ5 20W MC A 96 II ETRC 05238196 b 83°

PGJ5 20W MC A 04 II ETRC 05292104 b 83°

G8,5 20W MT A 96 II ETRC 05238296 b 78°

G8,5 20W MT A 04 II ETRC 05292204 b 78°

GU6,5 20W MT A 96 II ETRC 05317996 b 78°

GU6,5 20W MT A 04 II ETRC 05318004 b 78°

b

Met elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Modellen met richtbare lamp.

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

B15d 50W HMGS 96 II T 05238896 175°

B15d 50W HMGS 04 II T 05292604 175°

± 15°

±7°

5°÷6°

CRICKET 168+ /A

0° 17° 14°

CRICKET 168+

imax 8°

CLASS II IP 67

100°

Met transformator 230V/12V.

Modellen met richtbare lamp.

IK 09

16J

F

KG

Max 2,8kg

1m


TOEBEHOREN

A0450 / A0451 A0452 A0453

Code Denomination Description

14090720 A0450 AL Soft glas voor een meer breedstralende en minder intense verlichting (alleen voor Cricket 168+/96).

14122820 A0450 I Soft glas voor een meer breedstralende en minder intense verlichting (alleen voor Cricket 168+/04).

14090820 A0451 AL Soft glas supplement (alleen voor Cricket 168+/96).

14122920 A0451 I Soft glas supplement (alleen voor Cricket 168+/04).

14090920 A0452 AL/I Laagemissie filter om de temperatuur op het glas te beperken, alleen voor cricket Cricket 168+ PGJ5.

14091020 A0453 AL/I Prismaglas, alleen geschikt voor Cricket 168+ /C PGJ5 et G8,5.

14091420 A0454/BL AL Dichroische blauwe filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/96 PGJ5).

14123420 A0454/BL I Dichroische blauwe filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/04 PGJ5).

14091220 A0454/G AL Dichroische geel filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/96 PGJ5).

14123220 A0454/G I Dichroische geel filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/04 PGJ5).

14091120 A0454/R AL Dichroische rood filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/96 PGJ5).

14123120 A0454/R I Dichroische rood filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/04 PGJ5).

14091320 A0454/V AL Dichroische groen filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/96 PGJ5).

14123320 A0454/V I Dichroische groen filter glass, in combinatie met toebehoren A0455 (uitsluitend voor Cricket 168+/04 PGJ5).

14091512 A0455/C AL/I Interne aluminium anti-glare afschermingring voor Cricket 168+ /C PGJ5 et G8,5.

Niet te gebruiken in combinatie met A0456.

14091612 A0456/C AL/I Interne aluminium anti-glare afschermschild voor Cricket 168+ /C PGJ5 et G8,5.

Niet te gebruiken in combinatie met A0455.

14091712 A0457/A AL/I Interne aluminium anti-glare afschermschild.

Voor Cricket 168+ /A .

14091820 A0458/C-Fluo AL/I Interne aluminium anti-glare afschermschild

VoorCricket 168+ /C G24q-1.

14018320 A0235 1 meter H07RN8-F 2x1.5 mm 2 neopreen aansluitkabel.

Ø6÷10

2x2,5mm 2

Max 30Km/h

Max 6.000Kg

A0454/..

R

BL

V

G A0455

A0456 A0457 A0458

A0235

Max 2000Kg

5 kN

50 Nm

SBP URBAN LIGHTING

CRICKET 168+

MC PGJ5 20W CDM-TM

MT GU6,5 Max 20W HCI-TF

MT G8,5 20W HCI-TC

HMGS B15d Max 50W HALOSPOT 70

FSQ G24q-1 10W DULUX-D/E PLC-4PIN

27


CRICKET 168+

28

CRICKET 168+ LED

TOEBEHOREN

A0235

Code Denomination Description

14018320 A0235 1 meter H07RN8-F 2x1.5 mm 2 neopreen aansluitkabel.

96

275

Ø190

270

5

04

CRICKET 168+ / LED HP / INT

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

n.6 led 350mA DC 6,6W 6.000° C INT 96 II ETRC 06015296 41°

n.6 led 350mA DC 6,6W 6.000° C INT 04 II ETRC 06017704 41°

n.6 led 350mA DC 6,6W 3.000° C INT 96 II ETRC 06015396 40°

n.6 led 350mA DC 6,6W 3.000° C INT 04 II ETRC 06017804 40°

n.6 led 350mA DC 6,6W C INT 96 II ETRC 06015496 30°

n.6 led 350mA DC 6,6W C INT 04 II ETRC 06017904 30°

n.6 led 350mA DC 6,6W C INT 96 II ETRC 06016896 30°

n.6 led 350mA DC 6,6W C INT 04 II ETRC 06018004 30°

± 7°

INT

8,5°

CRICKET 168+ / LED HP / ELL

Met electronische trafo 220-240V 50/60Hz.

Armaturen compleet met lamp.

Modellen met richtbare reflector o lamp.

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

n.6 led 350mA DC 6,6W 6.000° ELL 96 II ETRC 06017396 40°

n.6 led 350mA DC 6,6W 6.000° ELL 04 II ETRC 06018104 40°

n.6 led 350mA DC 6,6W 3.000° ELL 96 II ETRC 06017496 40°

n.6 led 350mA DC 6,6W 3.000° ELL 04 II ETRC 06018204 40°

n.6 led 350mA DC 6,6W ELL 96 II ETRC 06017596 30°

n.6 led 350mA DC 6,6W ELL 04 II ETRC 06018304 30°

n.6 led 350mA DC 6,6W ELL 96 II ETRC 06017696 30°

n.6 led 350mA DC 6,6W ELL 04 II ETRC 06018404 30°

± 7°

48°

ELL

CLASS II IP 67

90°

10°

Met electronische trafo 220-240V 50/60Hz.

Armaturen compleet met lamp.

Modellen met richtbare reflector o lamp.

IK 09

16J

CRICKET 168+ heeft een seperate “water stop” aansluitconnector, speciaal ontworpen om waterproblemen bij de

electirsche aansluiting te voorkomen. Dit garandeert een levenslange electrische aansluiting.

F

KG

Max 2,8kg

1m


CRICKET 168+ LED RGB

TOEBEHOREN

A0548/49/50

Code Denomination Description

max 80 m

14135420 A0548 Master driver KIT voor RGB 12W 110/240V

14135520 A0549 Slave driver KIT voor RGB 12W 110/240V

14135620 A0550 Signaal omvormer DMX voor RGB 12W 110/240V

14072120 A0380 S05RN-F 3x1mm2 neopreen RGB kabel, afname is per hele meter

Ø6÷10

A0380

2x2,5mm 2

CRICKET 168+ / LED HP / RGB

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

n.3 led RGB 350mA DC 9,9W C INT 96 III 06022396 ! 2 38°

n.3 led RGB 350mA DC 9,9W C INT 04 III 06022604 ! 2 38°

n.3 led RGB 350mA DC 9,9W C M 96 III 06022496 ! 2 38°

n.3 led RGB 350mA DC 9,9W C M 04 III 06022704 ! 2 38°

n.3 led RGB 350mA DC 9,9W C W 96 III 06022596 ! 2 38°

n.3 led RGB 350mA DC 9,9W C W 04 III 06022804 ! 2 38°

± 5°

INT

17°

Max 30Km/h

Max 6.000Kg

M

31°

W

40°

! 2

Max 2000Kg

Armaturen compleet met lamp.

Direct met 350mA x RGB te voeden.

Modellen met richtbare reflector o lamp.

5 kN

50 Nm

max 80 m

max 80 m

A0550

SBP URBAN LIGHTING

max 80 m

max 80 m

CRICKET 168+ LED

Led 6x1W

Led RGB 3x3,3W

29


CRICKET 168+

30

CRICKET 168+ RAD

De vorm van de buitenkap is in overeenstemming met de norm EN 60598-2-13, neemt

weinig ruimte in beslag en vormt geen belemmering voor voetgangers en voertuigen.

INSTALLATIE

CRICKET 168+ RAD grondspots worden tijdens het gebruik aan zware belastingen

onderworpen. Om de correcte functionering en de veiligheid te waarbogen moet de

installatie vakkundig verricht wordt door gekwalificeerd personeel in overeenstemming

met de montage-instructies. De armaturen mogen niet in kuilen worden ingebouwd. Zorg

voor een doeltreffende waterafvoer met een grondbed van ≥30 cm.

Als de armatuur toegankelijk is voor publiek, dan moet gecontroleerd worden of de

temperatuur van het glas, aangegeven aan de zijkant van elk model (gemeten bij 230V T

max. °C), in overeenstemming is met de betreffende plaatselijke montagevoorschriften.

96

308

Ø205

270

38

CLASS II IP 67 IK 09 KG

Ø6÷10 2x2,5mm

15J Max 2,5kg

2

De CRICKET 168+ RAD zijn in de vloer

ingebouwde toestellen, overrijdbaar,

met radiale langs de grond scherende

lichtuitstraling.

Door hun eigenschappen blijken ze bijzonder

geschikt voor de sierverlichting of theatrale

verlichting van vloeren van grote vrije ruimtes.

Dankzij hun design kunnen ze zelfs in de meest

prestigieuze omgeving gebruikt worden,

binnenshuis of buitenshuis, om voetgangers-

en rijpaden en ingangen af te bakenen, te

accentueren, te decoreren en te animeren.

Er zijn uitvoeringen beschikbaar met opening

over 360°, 210° en 110°+30°.

De CRICKET 168+ RAD hebben dezelfde

bouwtechnische eigenschappen als de Cricket

168+ en verschillen daarvan in het volgende:

Lichtuitstraling parallel aan de grond en niet

naar boven.

Overrijdbare buitenkap, beschikbaar in 3

uitvoeringen, sablè gelakt spuitgietaluminium,

na zandstralen en fosfateren/chromateren.

Gehard natriumkalkglas met motief

(IK 09 – 15Joule).

De CRICKET 168+ RAD armatuur is uitgerust met het Water Stop systeem. Dit systeem bestaat uit een aparte

aansluitbox, speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat er in bepaalde thermische omstandigheden vocht

en condens teruggezogen worden in de behuizing. Dit systeem beschermt dus de schakelapparatuur en dit komt

uiteraard ten goede van de veiligheid, betrouwbaarheid, levensduur en het uiterlijk van de armaturen.

38mm

35°

OK OK

600

Ø300

Max 30Km/h

Max 6.000Kg

270

Max 4500 Kg

NO

5 kN

50 Nm


TOEBEHOREN

A0235

Code Denomination Description

14018320 A0235 1 meter H07RN8-F 2x1.5 mm 2 neopreen aansluitkabel.

b

H07RN-F

100m Max

20W LED HP

2x1,5mm 2 n°26 n°50

2x2,5mm 2 n°42 n°80

CRICKET 168+ / RAD 360°

Uitstraling 360°

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

G8,5 20W MT 3.000° RAD 360° 96 II ETRC 07023996 b 58°

GU6,5 20W MT 3.000° RAD 360° 96 II ETRC 07034596 b 45°

n.8 led 350mA DC 8,8W 6.000° RAD 360° 96 II ETRC 06015696 39°

n.8 led 350mA DC 8,8W 3.000° RAD 360° 96 II ETRC 06021296 39°

n.8 led 350mA DC 8,8W RAD 360° 96 II ETRC 06015796 39°

CRICKET 168+ / RAD 210°

Uitstraling 210°

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

G8,5 20W MT 3.000° RAD 210° 96 II ETRC 07024096 b 58°

GU6,5 20W MT 3.000° RAD 210° 96 II ETRC 07034696 b 45°

n.5 led 350mA DC 5,5W 6.000° RAD 210° 96 II ETRC 06015896 39°

n.5 led 350mA DC 5,5W 3.000° RAD 210° 96 II ETRC 06021396 39°

n.5 led 350mA DC 5,5W RAD 210° 96 II ETRC 06015996 39°

CRICKET 168+ / RAD 110°

Uitstraling 110°+30°

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes Tmax °C

G8,5 20W MT 3.000° RAD 110° 96 II ETRC 07024196 b 58°

GU6,5 20W MT 3.000° RAD 110° 96 II ETRC 07034796 b 45°

n.4 led 350mA DC 4,4W 6.000° RAD 110° 96 II ETRC 06016096 39°

n.4 led 350mA DC 4,4W 3.000° RAD 110° 96 II ETRC 06021496 39°

n.4 led 350mA DC 4,4W RAD 110° 96 II ETRC 06016196 39°

Met elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Met niet dimbaar elektronische transformator 230÷240V 50/60Hz.

Armaturen compleet met lamp.

360°

Max 8mm

CRICKET 168+ RAD

SBP URBAN LIGHTING

MT GU6,5 20W HCI-TF

MT G8,5 20W HCI-TC

Led Max 8x1,1W

31


CRICKET 268+

32

CRICKET 268+

design Silvia Paola Pennacchio

CRICKET 268+ is een serie ronde en overrijdbare spots voor de installatie in de grond of

cement.

Ontworpen voor een vermogen tot 150W. Uitzonderlijk geschikt voor professionele

installaties die een gemiddelde-grote verlichting vereisen met een gecontroleerde

lichtverdeling (tevens dankzij diverse accessoires waarmee de serie standaard uitgerust is),

efficiënt en functioneel voor de meest verschillende toepassingen.

Uitzonderlijk geschikt voor de toepassing in residentiële en architectonische

effectverlichtingen, voor het opwaarderen van gevels, architectonische details,

zuilengalerijen, reclameborden zoals totems, entrees, enz., Verkrijgbaar in twee

verschillende versies die met name in de moderne architectuur zeer gewaardeerd worden:

CRICKET 268+/ AL – met een aluminium ring gelakt in antracietgrijs sablé en vlak glas,

CRICKET 268+/ L – met aluminium ring met INOX AISI 316 bekleding en vlak glas,

De meerdere lichtbronnen gecombineerd met een nieuwe serie ronde en asymmetrische

en oriënteerbare reflectoren zijn ontworpen om de grootst mogelijke flexibiliteit te

bieden in combinatie met een gecontroleerde en schone lichtbundel en een complete

reeks accessoires zodat aan ook de meest bijzondere lichttechnische eis kan worden

voldaan.

CRICKET 268+ is ontworpen en geproduceerd met de volgende eigenschappen:

- uitgebreide mogelijkheid aan lichtbronnen en de toepassing in bepaalde modellen van

lampen met een hoge chromatische en verlichtingsefficiëntie,

- verkrijgbaar met ronde reflectoren voor een intensieve (INT), medium (M) en

verspreidende (W) lichtuittreding en asymmetrische wall-washers voor een smalle (A15

bijzonder geschikt voor het verlichten van in de hoogte ontwikkelde voorwerpen) en

brede (A30) lichtbundel

- verticaal oriënteerbare groep reflector/lamp ± 10°

- horizontaal oriënteerbare armatuur

- lage glas oppervlaktetemperatuur (afhankelijk van de modellen)

- eenvoudige installatie met WATER STOP systeem.


SBP URBAN LIGHTING

33


CRICKET 268+

34

Max 8mm

360°

CONSTRUCTIE-EIGENSCHAPPEN

CRICKET 268+ wordt geproduceerd

met hoogwaardige materialen voor

betrouwbaarheid, lange levensduur en

uitzonderlijk eenvoudige installatie en

onderhoud.

Montagedoos in technopolymeer bestendig

tegen de belastingen van de bodem

Huis in verstevigd en warmtebestendig

technopolymeer

Gehard float veiligheidsglazen scherm met

grote dikte, op maat gesneden en thermisch

gehard (IK10 – 21J)

Pakkingen van verouderigsbestendig silicone

zonder verbindingsranden (enkel lichaam)

met een groot terugverend en compenserend

vermogen die ook in de loop van de tijd de IP

67 veiligheidsgraad blijven garanderen

Gegoten aluminium frame antracietgrijs

sablé gelakt, gezandstraald en met een

fosforchromatische behandeling (versie /AL)

Gegoten aluminium frame gelakt,

gezandstraald en met een fosforchromatische

behandeling bekleed met gesatineerd INOX

AISI 316 staal (versie /l)

Ronde en asymmetrische hoogrendement

reflectoren in hoogzuiver aluminium (99,85%)

gepolijst en geanodiseerd die door de

gebruiker gericht kunnen worden

WATER STOP systeem voor een eenvoudige en

veilige elektrische aansluiting geschikt voor

een serieaansluiting

Kabelklem voor kabel Ø6÷10 mm

Voeding 230V/50Hz voor ijzermagnetische

kabels (andere spanningen en frequenties op

aanvraag verkrijgbaar) of 220-240V 50/60Hz

voor kabels met een elektronische voeder

Externe roestvrijstalen schroeven en moeren

BEVESTIGINGSSYSTEEM

Voor een veilige en probleemloze installatie ook als de montagedoos niet op

vloerhoogte ingebouwd is.

Het huis van de CRICKET 268+ armatuur kan onafhankelijk van de stand van de stand

van de montagedoos ongehinderd draaien, ook na de installatie.


OK

600

Ø300

OK

270

NO

° C

50m Max

H05RN-F 35W 70W 100W 150W 10W

2x1,5mm 2 n°28 n°14 n°11 n°7 n°90

2x2,5mm 2 n°48 n°25 n°18 n°12 n°90

SBP URBAN LIGHTING

OVERRIJDBAAR

CRICKET 268+ zijn overrijdbaar en bieden weerstand aan een statische belasting van 2500 kg. Ingebouwd

in cement bieden ze weerstand aan de passage van voertuigen op wielen met een max. brutogewicht van

7500 kg bij een snelheid van 30 Km/h. Ingebouwd in de bodem bieden ze weerstand aan de passage van

lichte voertuigen (300 kg).

INSTALLATIE

De armatuur, ingebouwd in de vloer, is tijdens het gebruik aan zware belastingen onderworpen.

Om de correcte functionering en de veiligheid te waarbogen moet de installatie vakkundig verricht

wordt door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de montage-instructies met een

doeltreffende waterafvoer en het gebruik van H07RN-F 2x1,5÷2x2,5mm 2 Ø6÷10 mm kabels

De armatuur mag niet in kuilen worden ingebouwd. Het gebruik onder water is niet toegestaan. De

armatuur dient gedraineerd te worden dankzij de installatie in een grindbed van circa 30 cm of een

afvoergeul.

Als de armatuur toegankelijk is voor publiek, dan moet gecontroleerd worden of de temperatuur

van het glas, aan de zijkant van elk model aangegeven (gemeten bij 230V en aan dezijkant van elk

model aangegeven T max. °C), voldoet aan de betreffende plaatselijke montagevoorschriften. Om de

uitwendige temperatuur van het glas verder te verlagen kunnen lage-emissie filters besteld worden

die in de armatuur moet worden gemonteerd.

De armaturen CRICKET 268+ zijn uitgerust met het Water Stop systeem. Dit systeem bestaat uit een aparte

aansluitbox, speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat er in bepaalde thermische omstandigheden vocht

en condens teruggezogen worden in de behuizing.

Dit systeem beschermt dus de schakelapparatuur en dit komt uiteraard ten goede van de veiligheid,

betrouwbaarheid, levensduur en het uiterlijk van de armaturen.

Maak voor de voeding uitsluitend gebruik van H07RN-F Ø6÷10mm kabels. Andere kabels zouden de

IP67 veiligheidsgraad niet kunnen garanderen. De lijnmkontage is mogelijk.

35


CRICKET 268+

36

CRICKET 268+

96

354

04

Ø270

CRICKET 268+ / C INT

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G12 35W MT C INT 96 II CR 05307996 83°

G12 35W MT C INT 04 II CR 05310804 83°

G12 70W MT C INT 96 II CR 05308096 106°

G12 70W MT C INT 04 II CR 05310904 106°

G12 100W MT C INT 96 II CR 05308196 125°

G12 100W MT C INT 04 II CR 05311004 125°

G12 150W MT C INT 96 II CR 05308296 176°

G12 150W MT C INT 04 II CR 05311104 176°

G12 35W MT C INT 96 II ETRC 05308396 b 81°

G12 35W MT C INT 04 II ETRC 05311204 b 81°

G12 70W MT C INT 96 II ETRC 05308496 b 103°

G12 70W MT C INT 04 II ETRC 05311304 b 103°

± 10°

CRICKET 268+ / C M

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G12 35W MT C M 96 II CR 05308596 72°

G12 35W MT C M 04 II CR 05311404 72°

G12 70W MT C M 96 II CR 05308696 103°

G12 70W MT C M 04 II CR 05311504 103°

G12 100W MT C M 96 II CR 05308796 118°

G12 100W MT C M 04 II CR 05311604 118°

G12 150W MT C M 96 II CR 05308896 159°

G12 150W MT C M 04 II CR 05311704 159°

G12 35W MT C M 96 II ETRC 05308996 b 83°

G12 35W MT C M 04 II ETRC 05311804 b 83°

G12 70W MT C M 96 II ETRC 05309096 b 103°

G12 70W MT C M 04 II ETRC 05311904 b 103°

± 10°

CRICKET 268+ / C WIDE

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G12 35W MT C W 96 II CR 05309196 80°

G12 35W MT C W 04 II CR 05312004 80°

G12 70W MT C W 96 II CR 05309296 106°

G12 70W MT C W 04 II CR 05312104 106°

G12 100W MT C W 96 II CR 05309396 122°

G12 100W MT C W 04 II CR 05312204 122°

G12 150W MT C W 96 II CR 05309496 138°

G12 150W MT C W 04 II CR 05312304 138°

G12 35W MT C W 96 II ETRC 05309596 b 80°

G12 35W MT C W 04 II ETRC 05312404 b 80°

G12 70W MT C W 96 II ETRC 05309696 b 106°

G12 70W MT C W 04 II ETRC 05312504 b 106°

± 10°

10°÷12°

25°÷30°

50°÷55°

CLASS II IP 67

IK 10

21J

F

KG

Max 7,7kg


Ø6÷10mm

H07RN-F 2x2,5

H07RN-F 1x2,5

2x2,5mm 2

30 Km/h

7,500Kg

CRICKET 268+ / A15

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

RX7s 70W SD-MD A15 96 II CR 05310196 105°

RX7s 70W SD-MD A15 04 II CR 05313004 105°

RX7s 150W SD-MD A15 96 II CR 05310296 144°

RX7s 150W SD-MD A15 04 II CR 05313104 144°

RX7s 70W SD-MD A15 96 II ETRC 05310396 b 102°

RX7s 70W SD-MD A15 04 II ETRC 05313204 b 102°

CRICKET 268+ / A30

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

RX7s 70W SD-MD A30 96 II CR 05310496 107°

RX7s 70W SD-MD A30 04 II CR 05313304 107°

RX7s 150W SD-MD A30 96 II CR 05310596 144°

RX7s 150W SD-MD A30 04 II CR 05313404 144°

RX7s 70W SD-MD A30 96 II ETRC 05310696 b 99°

RX7s 70W SD-MD A30 04 II ETRC 05313504 b 99°

CRICKET 268+ / A30 FLUO

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G24q-1 10W FSQ A30 96 II ETRC A3 05310796 b 40°

G24q-1 10W FSQ A30 04 II ETRC A3 05313604 b 40°

b

± 10°

± 10°

70°

70°

Met elektronisch voorschakelapparaa 220÷240V 50/60Hz.

Modellen met richtbare reflector o lamp 0/+10°.

Max 2500Kg

5 kN

50 Nm

Imax 15°

15°

20°

Imax 30°

13°

15°

CRICKET 268+

FSQ G24q-1 18W DULUX-D-E/PL-C

SBP URBAN LIGHTING

MD Rx7s 70÷150W HQI-TS/MH-TD CDM-TD

SD Rx7s 70÷150W NAV-TS

MT G12 Max 70W HQI-T/HCI-T/CDM-T

37


CRICKET 268+

38

TOEBEHOREN

A0561 / A0562

A0563 A0564

Code Denomination Description

A0565/.. G A0566 A0567

A0235

V

BL

R

14136920 A0561/AL Mat glas.

14137020 A0561/I Mat glas.

14137120 A0562/AL Mat glas toebehoren, dient meebesteld te worden met het armatuur voor assemblage af fabriek.

14137220 A0562/I Mat glas toebehoren, dient meebesteld te worden met het armatuur voor assemblage af fabriek.

14137320 A0563 Temperatuur reducerend glas (max 70W, geschikt voor CR max 35W and ETRC.

14137420 A0564 Prismatisch glas ( geschikt voor cricket268+/C INT - M - W ).

14137520 A0565/R Dichroic glazen rode filter (max 100W geschikt voor CR, max 35W geschikt voor ETRC).

14137620 A0565/G Dichroic glazen gele filter (max 100W geschikt voor CR, max 35W geschikt voor ETRC).

14137720 A0565/V Dichroic glazen green filter (max 100W geschikt voor CR, max 35W geschikt voor ETRC).

14137820 A0565/BL Dichroic glazen blue filter (max 100W geschikt voor CR, max 35W geschikt voor ETRC).

14137920 A0566 Circulaire afscherming ( geschikt voor Cricket 268+/c INT - M - W ).

14138012 A0567 Circulair louvre ( geschikt voor Cricket 268+/c INT - M - W ).

14018320 A0235 1 meter H07RN8-F 2x1.5 mm2 neopreen aansluitkabel.


SBP URBAN LIGHTING

39


CRICKET 26

40

CRICKET 26

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen CRICKET 26 zijn overrijdbare armaturen, met

een ronde vorm voor grond- of betoninbouwmontage.

Deze armaturen zijn geschikt voor professionele installaties

die middelhoge - hoge verlichtingsniveaus vereisen met een

gecontroleerde, efficiënte en functionele lichtspreiding voor

de meest uiteenlopende toepassingen.

De armaturen CRICKET 26 zijn bijzonder geschikt voor het

verlichten van wooncomplexen en architecturale verlichting

met lichteffecten, om gevels, ingangen, reclamezuilen en

reclameborden, architectonische details, zuilengalerijen enz.

meerwaarde te verlenen.

Deze armaturen zijn verkrijgbaar in twee modellen:

CRICKET 26/I (04) - met ring van roestvrij staal. Zijn bestand

tegen corrosie en komen goed tot hun recht op moderne

architectonische locaties.

CRICKET 26/AL (94) - met ring van aluminium gelakt in de

kleur metallic grijs aluminium. Dit model dat gekenmerkt

wordt door een neutraal en modern uiterlijk is geschikt voor

montage in winkelcentra, bedrijvencomplexen, stadscentra en

woonwijken.

Door het grote aantal lichtbronnen dat verkrijgbaar is, de

mogelijkheid voor de gebruiker om de positie van de lamp

te veranderen om de lichtuittreding te veranderen en het

complete assortiment accessoires is het mogelijk om aan

alle verlichtingstechnische eisen te voldoen, ook de meest

uiteenlopende eisen.


SBP URBAN LIGHTING

41


CRICKET 26

42


SPECIFICATIES

Inbouwdoos van PVC met flens aan de bovenkant

van polyamide.

corrosiebestendige behuizing met sterk

verdrijvingsvermogen van de hitte, van

geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium, met

koppen van technopolymeer (PA 66 F.V.).

glasbevestigingsring van aluminium (AL-94) of

roestvrij staal (I-04), al naargelang het mode l.

gehard veiligheidsglas.

afdichtingen van silicone.

uitwendige schroeven van roestvrij staal A2.

MONTAGE

Aangezien de armatuur in de grond ingebouwd

is is het tijdens het gebruik onderhevig aan zware

belasting. Om de goede werking en de veiligheid

ervan te garanderen moeten zij naar behoren

door vakmensen gemonteerd worden, waarbij de

montagevoorschriften in acht genomen moeten

worden en waarbij met name een doeltreffende

afvoer aangelegd moet worden en waarbij kabels

H07RN-F 2x1,5÷2,5 mm 2 Ø10-14mm gebruikt

moeten worden. Het is niet toegestaan om deze

armatuur onder water toe te passen. Controleer

of de temperatuur van het glas geschikt is met het

oog op de plaats waar de armatuur gemonteerd

wordt. Door het accessoire A0154 (kabelklemset)

te gebruiken is het mogelijk om de armaturen via

doorvoerbedrading te voeden.

OVERRIJDBAAR

CRICKET 26 zijn overloop- en overrijdbare

armaturen die geschikt zijn voor

grondinbouwmontage. Als zij op de juiste

manier in het beton ingebouwd zijn kunnen zij

overreden worden met voertuigen op luchtbanden

met een max. bruto gewicht van 15000 kg op

een max. snelheid van 30 km/u. Als zij in de

grond ingebouwd zijn, zijn de armaturen alleen

overloopbaar en niet overrijdbaar, omdat de grond

niet in voldoende mate berekend is op het gewicht

van voertuigen.

De armaturen mogen niet in kuilen

geïnstalleerd worden.

OK OK

°

C

NO

Er moet een doeltreffende waterafvoer aangelegd

worden met een laag grind van ~ 45cm.

Als de armatuur toegankelijk is voor publiek moet

gecontroleerd worden of de temperatuur van het

glas, aan de zijkant van elk model aangegeven

(T max. °C), in overeenstemming is met de

betreffende plaatselijke montagevoorschriften.

Anders moet het accessoire “Beschermrooster”

A0157 dat alleen overloopbaar en niet overrijdbaar is

toegepast worden.

SBP URBAN LIGHTING

Voor de voeding mogen uitsluitend kabels H07RN-F

2x1,5÷2,5 mm 2 van Ø10-14 mm gebruikt worden. Bij

andere kabels kan de beschermingsgraad IP67 niet

gegarandeerd worden. Mogelijkheid van aansluiting

via doorvoerbedrading voor de verbinding van

armatuur naar armatuur, door uitsluitend ons

accessoire A0154 te gebruiken (Bij modellen van

klasse III max. 3 armaturen. Bij modellen van klasse II

max. 12 armaturen).

43


CRICKET 26

44

94

04

Ø270 26/18-42

510

26/36-71-72

CRICKET 26/ 18 - 42 FLUO

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

GX24d-2 18W FSQ C A 04 II CR B2 05086904 50°

GX24d-2 18W FSQ C A 94 II CR B2 05013898 50°

GX24q-3/4 26 - 32 - 42W FSQ/FSMH C 04 II ETRC A2 05086804 b 50°/75°

GX24q-3/4 26 - 32 - 42W FSQ/FSMH C 94 II ETRC A2 05014198 b 50°/75°

18W 18W 18W

CRICKET 26/ 35 - 70

35-70W

1

CLASS II IP 67

640

2

26/42W

b Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Wijzigbaar van symmetrisch in asymmetrisch richtbaar.

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

E27 70W ST C A 04 II CR 05087304 130°

E27 70W ST C A 94 II CR 05015098 130°

G12 35W MT C A 04 II CR 05087404 78°

G12 35W MT C A 94 II CR 05052194 78°

G12 70W MT C A 04 II CR 05087504 105°

G12 70W MT C A 94 II CR 05015998 105°

Wijzigbaar van symmetrisch in asymmetrisch.

Positie lamp: 2 symmetrisch + 2 asymmetrisch.

IK 08

6J

F

KG

Max 10,3kg


TOEBEHOREN

A0157 A0123 - A0253 A0237 A0122 A0154

A0337 A0383

Code Denomination Description

14000801 A0157 Thermisch beschermrooster, niet overrijdbaar, te gebruiken om directe aanraking van het hete glas te voorkomen.

14449996 A0123 AL-I Soft glas voor een meer breedstralende en minder intense verlichting.

14027720 A0253 AL-I Supplement CRICKET 26 soft glas, tegelijk met het armatuur te bestellen.

14020120 A0237 Laag emissie filter om de temperatuur op het glas te beperken.

14448996 A0122 Antiverblindingsgaas in aluminium.

14000599 A0154 Kabel invoer set PG16 met trekontlasting voor lijnmontage.

14053720 A0337 H07RN-F 2x2,5 mm 2 pt rubberen kabel, per meter te bestellen.

14076820 A0383 1m rubberen kabel H07RN-F 2x2,5 mm 2 .

PG16

Ø10÷14

CRICKET26 / 18

CRICKET26 / 42

H07RN-F

2x2,5mm 2

18 - 26/42W

Max 30 Km/h

Max 15000Kg

18W

Simm.

CRICKET26 / 70 W ST 70W

Simm. Diff.

CRICKET26 / 70 W MT 70W

1

1

1

2

2

Simm. Diff.

1

Max 5000Kg

cd/Klm

300

225

150

75

cd/Klm

400

300

200

100

cd/Klm

1200

900

600

300

42W

70W

Simm. Conc. 2

0¡ 30¡

70W

Simm.Conc.

2

60¡

cd/Klm

200

150

100

50

cd/Klm

2000

1500

1000

500

cd/Klm

4800

3600

2400

1200

18W

CRICKET 26

18W

Asimm.

70W

Asimm.

70W

Asimm.

70W

Asimm.

70W

Asimm.

SBP URBAN LIGHTING

ST E27 Max 70W NAV-T Super/ SON-T Plus

MT G12 Max 70W HQI-T/HCI-T/ CDM-T

FSQ GX24d-2 18 W DULUX-D/PL-C 2P

cd/Klm

FSQ GX24q-3 26 W DULUX D-E/PL-C 4P

FSMH GX24q-3/4 32÷42W DULUX T-E/PL-T 4P

300

225

150

75

cd/Klm

1200

900

600

300

cd/Klm

500

375

250

125

cd/Klm

4000

3000

2000

1000

cd/Klm

2000

1500

1000

500

45


CRICKET 25

46

CRICKET 25

design Silvia Paola Pennacchio

CRICKET 25 is een lijn armaturen die

geschikt zijn voor grondinbouwmontage,

overrijdbaar, van 26 tot 150W waarin de

grote vakkennis samengebracht is die SBP

opgedaan heeft door de meer dan tien

jaar lange ervaring in de installatie van

ruim 100.000 grondinbouwarmaturen, in

de hele wereld.

De armaturen Cricket 25 die gekenmerkt

worden door een essentieel design,

hoogwaardige kwaliteit en grote

prestaties, zijn geschikt om op elke

locatie geïnstalleerd te worden, ook in

de meest prestigieuze omgeving maar

ook in strenge gebruiksomstandigheden,

waarbij er volledig aan alle montage,

verlichtingstechnische en decoratieve

eisen voldaan kan worden.


SBP URBAN LIGHTING

47


CRICKET 25

48

De armaturen CRICKET 25 zijn IP67 armaturen voor

grondinbouwmontage, voor binnen en buiten. De

armaturen Cricket 25 met een vierkante vormgeving,

een essentieel design, hoogwaardige kwaliteit en

grote prestaties zijn geschikt voor elke locatie, ook

de meest prestigieuze omgeving maar ook in strenge

gebruiksomstandigheden waarbij volledig aan

alle eisen voldaan kan worden: of het nu gaat om

montage-, verlichtingstechnische of decoratieve eisen.

Om maximale toepassingsflexibiliteit te bieden zijn de

armaturen Cricket 25 verkrijgbaar in drie modellen:

CRICKET 25 - CRICKET 25/AL (94) - CRICKET 25/I (04), met

asymmetrische en ronde reflectoren, die beide door de

gebruiker versteld kunnen worden (+0° - 10°), geschikt

voor tal van lichtbronnen.

De armaturen CRICKET 25 bieden het volgende:

- lage temperaturen van het glas;

- hoogwaardige kwaliteit van de materialen, bestand

tegen corrosie;

- degelijke vormgeving, betrouwbaarheid en een lange

levensduur;

- montagegemak;

- groot verlichtingsvermogen gecombineerd met

beperkte afmetingen van de armatuur;

- modern en essentieel design;

- mogelijkheid om de armaturen CRICKET 25 met de

andere modellen van het CRICKET assortiment aan te

vullen.


SBP URBAN LIGHTING

SPECIFICATIES

Behuizing en doos van technopolymeer bestand

tegen lage en hoge temperaturen.

Gehard veiligheidsglas (IK 10 - 24 Joule).

Afdichtingen van silicone bestand tegen

veroudering met een hoog compensatievermogen

en een hoge terugvering, geschikt om ook op

de lange termijn de beschermingsgraad IP67 te

waarborgen.

Bevestiging van het glas:

CRICKET 25: met bevestigingsklemmen die de

randen van de doos bedekken, van roestvrij staal

AISI 316.

CRICKET 25/AL (94): met frame van

persgietaluminium gelakt in de kleur metallic grijs

aluminium, voorbehandeld met zandstraling en

fosfochromatatie.

CRICKET 25/I (04): met frame van roestvrij staal

AISI 316, uitermate bestand tegen corrosie, ook

geschikt voor toepassing in een zeeomgeving.

Reflectoren met een hoge lichtopbrengst, rond

of asymmetrisch, van gepolijst en geanodiseerd

aluminium met een hoge zuiverheidsgraad,

verstelbaar door de gebruiker van 0° tot -10°.

Kabelklem M20x1,5 voor kabels van Ø7-Ø12mm.

Stroomonderbrekerklem 2x2,5 mm2 , die bij

het openen van de bedradingskap de stroom

automatisch onderbreekt. Voeding van 230V/50Hz

of 220-240V indien aangegeven. Andere

uitvoeringen op aanvraag.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

OVERRIJDBAAR

De armaturen CRICKET 25 zijn IP67 armaturen,

overloop- en overrijdbaar, die geschikt zijn

voor grondinbouwmontage. Als zij op de juiste

manier in het beton ingebouwd zijn kunnen zij

een statische belasting van 3000 kg verdragen

en kunnen zij overreden worden met voertuigen

op luchtbanden met een max. bruto gewicht van

12000 kg op een max. snelheid van 30 km/u. Als

zij in de grond ingebouwd zijn, zijn de armaturen

alleen overloopbaar en niet overrijdbaar, omdat de

grond niet in voldoende mate berekend is op het

gewicht van voertuigen (max. 300 kg).

49


CRICKET 25

50

°

C

CRICKET 25 met glas in het zicht, is gelijk met

de grond zonder uitstekende gedeelten. Dit

model, dat erg neutraal is, past overal en kan

ook in een zeeomgeving toegepast worden.

Het design van het model CRICKET 25 is exact

hetzelfde als van de modellen CRICKET 40 en

zij kunnen dus samen op één locatie toegepast

worden.

CRICKET 25/AL (94) en CRICKET 25/I (04) met

frame van aluminium, gelakt in de kleur

grijs aluminium, en roestvrij staal AISI 316

komen bijzonder goed van pas om eventuele

kleine onvolkomenheden in de grond, om de

armatuur heen en die naar aanleiding van het

inbouwen ontstaan zijn te bedekken. Door

het design van de modellen CRICKET 25/Al

en CRICKET 25/I, exact hetzelfde als dat van

de CRICKET 61 lijn, kunnen zij samen op één

locatie toegepast worden. Het model CRICKET

25/I is ook geschikt voor toepassing in een

zeeomgeving.

MONTAGE

Aangezien de armaturen CRICKET 25 in de

grond ingebouwd zijn, zijn de armaturen

tijdens het gebruik onderhevig aan zware

belasting. Om de goede werking en de

veiligheid ervan te garanderen moeten

deze armaturen naar behoren door

vakmensen gemonteerd worden, waarbij

de montagevoorschriften in acht genomen

moeten worden en met name:

- moet er een geschikte waterafvoer aangelegd

worden.

- mogen er voor de voeding uitsluitend kabels

H07RN-F 2x1,5 mm 2 - Ø7-12 mm gebruikt

worden (verkrijgbaar als accessoire A0235).

- mogen de armaturen niet onder water of in

kuilen geïnstalleerd worden.

- moet er gecontroleerd worden of de

temperatuur van het glas (Tmax °C - 230V),

die aan de zijkant van elk model aangegeven

is, aan de plaatselijke montagevoorschriften

voldoet.

Door het accessoire A0323 te gebruiken

is het mogelijk om de armaturen via

doorvoerbedrading te voeden. Met kabel

H07RN-F 2x1,5mm², kunnen er op een lengte

van max. 100 m max. 54x26W, max. 33x42W,

max. 36x35W, max. 18x70W of max. 9x150W

armaturen geïnstalleerd worden.


5°÷15°

Asymmetrische breedstralende reflectoren (“wide beam” reflectoren)

geschikt voor het verlichten van grote objecten of muren. De lamp die in

de reflector weggewerkt is biedt een comfortabel licht, zonder verblinding

en met beperkte lichtverspilling. Door de bijzondere progressiviteit van de

asymmetrie van de reflector is het mogelijk om een aanzienlijke gelijkmatige

verdeling van het licht te verkrijgen.

15°

60°÷88°

Recommended installation

0,5÷1m

0° -10°

0,75÷1,5m

De reflector die door de gebruiker van 0° tot -10° versteld kan worden biedt

de mogelijkheid om het licht nauwkeurig op het object dat verlicht moet

worden te richten.

Ronde reflectoren met geconcentreerde lichtuittreding, geadviseerd voor

het verlichten van hoge en smalle silhouetten zoals zuilengalerijen enz. De

ronde antiverblindingslouvre (verkrijgbaar als accessoire) heft de directe

lichtverspilling van de lamp op.

SBP URBAN LIGHTING

51


CRICKET 25

52

94

265 max

265 max

04

305

CRICKET 25 A

Met roestvrij stalen clips – asymmetrische reflector

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

GX24q-3/4 26 - 32 - 42W FSQ/FSMH A 04 II ETRC A2 05161490 b 55°

E27 70W ST-MT A 04 II CR 05160990 80°

RX7s 70W SD-MD A 04 II CR 05158490 90°

E27 150W ME A 04 II CR 05161090 125°

RX7s 150W SD-MD A 04 II CR 05161190 140°

CRICKET 25 C

CRICKET 25 AL/A

CRICKET 25 I/A

CRICKET 25 AL/C

CRICKET 25 I/C

Met roestvrij stalen clips – ronde reflector

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G12 35W MT C 04 II CR 05165390 74°

G12 70W MT C 04 II CR 05161290 122°

G12 150W MT C 04 II CR 05161390 160°

Met frame – asymmetrische reflector

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

GX24q-3/4 26 - 32 - 42W FSQ/FSMH A 94 II ETRC A2 05161990 b 55°

E27 70W ST-MT A 94 II CR 05161590 80°

RX7s 70W SD-MD A 94 II CR 05158890 90°

E27 150W ME A 94 II CR 05161690 125°

RX7s 150W SD-MD A 94 II CR 05161790 140°

Met frame – asymmetrische reflector

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

GX24q-3/4 26 - 32 - 42W FSQ/FSMH A 04 II ETRC A2 05162604 b 55°

E27 70W ST-MT A 04 II CR 05162004 80°

RX7s 70W SD-MD A 04 II CR 05162104 90°

E27 150W ME A 04 II CR 05162204 125°

RX7s 150W SD-MD A 04 II CR 05162304 140°

Met frame – ronde reflector

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G12 35W MT C 94 II CR 05165490 74°

G12 70W MT C 94 II CR 05158590 122°

G12 150W MT C 94 II CR 05161890 160°

Met frame – ronde reflector

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G12 35W MT C 04 II CR 05165504 74°

G12 70W MT C 04 II CR 05162404 122°

G12 150W MT C 04 II CR 05162504 160°

b

Met elektronisch voorschakelapparaa 220÷240V 50/60Hz.

Modellen met richtbare reflector o lamp 0/+10°.

CLASS II IP 67

IK 10

24J

F

KG

Max 8kg

0,5m


PG20x1,5

Ø7÷12

H07RN-F

2x2,5mm 2

Max 30 Km/h

Max 12000Kg

Max 3000Kg

CRICKET 25

ST E27 Max 70W NAV-T / SON-T

SD Rx7s Max150W NAV-TS

SBP URBAN LIGHTING

MD Rx7s Max150W HQI-TS/ MH-TD/CDM-TD/HCI-TS

ME E27 Max150W HQI-E

MT G12 Max150W HQI-T/HCI-T/CDM-T

MT E27 Max 70W CDO-TT

FSQ Gx24q-3 26W DULUX D-E/PLC-4P

FSMH Gx24q-3/4 32÷42W DULUX T-E/PLT-4P

53


CRICKET 25

54

TOEBEHOREN

A0348 A0349 A0350 A0323 A0235 A0382

Code Denomination Description

14058412 A0348 Ronde aluminium lichtafscherming, die in het armatuur gemonteerd moet worden. (Alleen voor Cricket 25/C).

14058520 A0349 Laag emissie filter, binnenin het armatuur, dat de externe temperatuur van het glas 10°C verlaagt.

(Niet geschikt voor C/70-150W - As/150W en niet combineerbaar met A0350).

14058820 A0350 Soft glas, in het armatuur te monteren. Voor een aangenamere lichtuitstraling en afname van de externe temperatuur van het glas van 5°C.

Niet combineerbaar met A0349.

14051720 A0323 Kabel invoer set M20x1,5 met trekontlasting, voor lijnmontage.

14018320 A0235 Rubberen kabel H07RN8-F2x1,5mm 2 , per meter te bestellen.

14076720 A0382 1m rubberen kabel H07RN8-F 2x1,5 mm 2 .

°

C

T max °C

Uitwendige temperatuur van het glas opgemeten bij een omgevingstemperatuur van 25°C en een voedingsspanning van

230V/50Hz. De temperatuur van het glas kan 10°C verlaagd worden door het accessoire A0349 toe te passen en 5°C met

het accessoire A0350.


C / 70W MT

A / 70W ST

A / 150W ME

A / 150W MD

A / 26W FSM

SBP URBAN LIGHTING

55


CRICKET 40

56

CRICKET 40

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen CRICKET 40 zijn armaturen met een groot

vermogen (max. 250W), overrijdbaar, bestemd voor

grond- of betoninbouwmontage, voor binnen en/of

buiten, voor algemene verlichting of lichteffecten van

gevels, reclamezuilen, reclameborden, klokkentorens,

torens, architectonische details enz.

De armaturen CRICKET 40 kunnen nagenoeg op elke

locatie geïnstalleerd worden maar komen het beste tot

hun recht in een prestigieuze, belangrijke of functionele

omgeving en in strenge toepassingsomstandigheden.


SBP URBAN LIGHTING

57


CRICKET 40

58

CRICKET 40/Asymmetrisch

CRICKET 40/A, met asymmetrische reflector (Imax.

10°) is inclusief deflector waardoor de verspilling

van het licht aan de achterzijde vermeden wordt,

doordat het licht weer opgevangen wordt en

volledig op het te verlichten object gericht wordt.

Bovendien is de reflector om aan de meest

bijzondere eisen te voldoen ook ±10° verstelbaar,

traploos en door middel van frictie, door een

simpele druk met de handen.

Bij de modellen 150/LT (Low Temperature) is aan de

binnenkant van de armatuur een laag emissiefilter

gemonteerd waardoor de uitwendige temperatuur

van het glas verlaagd wordt maar waardoor ook de

lichtuittreding met 20% verminderd wordt.

Asymmetrische reflector

L L

CRICKET 40/Rond

De armaturen CRICKET 40/C, met ronde reflector

met intensieve straal, zijn geschikt voor het

creëren van lichteffecten op duidelijk omlijnde

details of objecten met een smal silhouet en

die omhoog lopen, zoals reclamezuilen, zuilen,

bogen, architectonische details enz. De reflector

is ontwikkeld om de lichtuittreding op de te

verlichten voorwerpen te concentreren en is

traploos en door middel van frictie ±10° verstelbaar.

Bij de modellen 150/LT (Low Temperature) is aan de

binnenkant van de armatuur een laag emissiefilter

gemonteerd waardoor de uitwendige temperatuur

van het glas verlaagd wordt maar waardoor ook de

lichtuittreding met 20% verminderd wordt.

Ronde reflector


SPECIFICATIES

Frame/doos met een degelijke constructie van roestvrij staal

AISI 304 (A2).

Behuizing van polyamide versterkt met glasvezel, kleur grijs.

2 kabelklemmen PG16 voor kabels Ø10-14 mm, met een dop.

Reflectoren, asymmetrisch of rond, van gepolijst en

geanodiseerd aluminium met een hoge zuiverheidsgraad,

makkelijk ±10° verstelbaar, door een simpele druk met de

handen.

Afdichting van siliconenrubber, bestand tegen veroudering,

uit één stuk geperst.

Gehard veiligheidsglas, 20 mm dik, met zeefdruk, in de kleur

licht grijs RAL 7035. Op aanvraag kunnen er armaturen met

slipvrij glas geleverd worden (NS).

Glasbevestigingsklemmen van roestvrij staal AISI 304.

Uitwendige en inwendige schroeven van roestvrij staal.

De armaturen zijn uitgerust met een ontluchtingssysteem

waardoor het glas makkelijker verwijderd kan worden

door voordat het glas opengemaakt wordt de druk aan de

binnenzijde op te heffen.

OVERRIJDBAAR

De armaturen CRICKET 40 zijn overloop- en overrijdbare

armaturen die geschikt zijn voor grondinbouwmontage. Als

zij op de juiste manier in het beton ingebouwd zijn kunnen

zij overreden worden met voertuigen op luchtbanden met

een max. bruto gewicht van 20000 kg op een max. snelheid

van 30 km/u. Als zij in de grond ingebouwd zijn, zijn de

armaturen alleen overloopbaar en niet overrijdbaar, omdat

de grond niet in voldoende mate berekend is op het gewicht

van voertuigen.

OK

230V-AC

H07RN-F

100W

150W

250W

460

2x2,5

12

10

5

OK

L max (m)

L max

120

100

100

°

C

2x4

16

13

7

L max

160

130

140

NO

De armaturen mogen niet in kuilen geïnstalleerd worden.

Er moet een doeltreffende waterafvoer aangelegd worden met een laag grind van ≥60 cm.

Om ervoor te zorgen dat de armatuur overrijdbaar is moet het gedeelte onder de rand van het

roestvrij stalen frame op compacte en gelijkmatige wijze met cement opgevuld worden.

Voor de voeding mogen uitsluitend kabels H07RN-F 2x2,5 mm 2 van Ø10-14 mm gebruikt

worden. Bij andere kabels kan de beschermingsgraad IP67 niet gegarandeerd worden.

De armatuur wordt geleverd inclusief 2 kabelklemmen PG16 voor de aansluiting via

doorvoerbedrading en een dop voor enkele voeding.

SBP URBAN LIGHTING

Als de armatuur toegankelijk is voor publiek moet gecontroleerd worden of de temperatuur

van het glas (opgemeten bij 230V en aan de zijkant van elk model aangegeven bij T max. °C) in

overeenstemming is met de betreffende plaatselijke montagevoorschriften.

59


CRICKET 40

60

04

410

410

CLASS II IP 67

460

CRICKET 40/A Asymmetrische reflector ±10° richtbaar - Modellen met doorzichtig glas.

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

RX7s 70W SD-MD A 04 II CR 05072790 67°

E40 100W ST A 04 II CR 05065990 69°

RX7s 150W SD-MD A 04 II CR 05066090 88°

RX7s 150W SD-MD A 04 II CR 05068590 72°

E40 150W ST-MT A 04 II CR 05066390 89°

E40 150W ST-MT A 04 II CR 05068690 76°

E40 250W ST-MT A 04 II CR 05066290 122°

66÷98°

CRICKET 40/A NS

66÷98°

15°

22°

Modellen LT. compleet met laag emissie filter dat de externe

temperatuur van het glas verlaagt

Asymmetrische reflector ±10° richtbaar - Modellen met antislipglas.

15°

22°

74°

80°

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

RX7s 70W SD-MD A 04 II CR 05072890 67°

E40 100W ST A 04 II CR 05063490 69°

RX7s 150W SD-MD A 04 II CR 05063590 88°

RX7s 150W SD-MD A 04 II CR 05068890 72°

E40 150W ST-MT A 04 II CR 05063690 89°

E40 150W ST-MT A 04 II CR 05068990 76°

E40 250W ST-MT A 04 II CR 05063790 122°

CRICKET 40/C

74°

80°

Modellen LT. compleet met laag emissie filter dat de externe

temperatuur van het glas verlaagt

Ronde reflector ±10° verstelbaar - Modellen met doorzichtig glas.

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

RX7s 70W SD-MD C 04 II CR 05095790 75°

RX7s 150W SD-MD C 04 II CR 05066490 101°

RX7s 150W SD-MD C 04 II CR 05068790 93°

Fc2 250W MD C 04 II CR 05066590 140°

Fc2 250W SD C 04 II CR 05066890 147°

14÷34°

CRICKET 40/C NS

14÷34°

15°

22°

Modellen LT. compleet met laag emissie filter dat de externe

temperatuur van het glas verlaagt

Ronde reflector ±10° verstelbaar - Modellen met antislipglas.

15°

22°


10°

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

RX7s 70W SD-MD C 04 II CR 05095890 75°

RX7s 150W SD-MD C 04 II CR 05063890 101°

RX7s 150W SD-MD C 04 II CR 05069090 93°

Fc2 250W MD C 04 II CR 05066190 140°

Fc2 250W SD C 04 II CR 05066990 147°


10°

IK 09

18J

Modellen LT. compleet met laag emissie filter dat de externe

temperatuur van het glas verlaagt

F

KG

Max 23kg

0,5m


De armaturen CRICKET 40 zijn armaturen met

een groot vermogen (max. 250W), overrijdbaar,

bestemd voor grond- of betoninbouwmontage,

voor binnen en/of buiten, voor algemene

verlichting of lichteffecten van gevels,

reclamezuilen, reclameborden, klokkentorens,

torens, architectonische details enz.

Hoge lichtopbrengst en perfecte controle

van de lichtuittreding: dankzij de reflectoren,

die verstelbaar zijn en uitgerust zijn met een

straaldeflector, kan de straal zonder verspilling op

het te verlichten object gericht worden.

Lange levensduur en bestand tegen corrosie: de

doos volledig van roestvrij staal en de behuizing

van polyamide zorgen ervoor dat de armatuur

bestand is tegen corrosie en een lange levensduur

heeft, ook in geval van moeilijke installaties zoals

in een stadsomgeving en/of in een zeeomgeving.

Handig, snel en betrouwbaar: afhankelijk van

de innovatieve constructieoplossingen zoals

de standaard uitvoering voor aansluiting via

doorvoerbedrading, het gemak van de elektrische

aansluiting, het drukafvoersysteem waardoor het

glas makkelijker opengemaakt kan worden; dit

alles maakt het monteren en het onderhoud snel

en makkelijk.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: De

armaturen hebben een strak, essentieel, technisch

en neutraal design en passen dus perfect op elke

locatie.

TOEBEHOREN

A0205 A0251 - A0252

Code Denomination Description

14011320 A0205 Vandaalbestendige set bestaande uit 20 roestvrij stalen schroeven type DIN 7991 TP4 (voldoende voor 5 armaturen) en 1 sleutel.

14027420 A0252 Soft glas CRICKET 40.

14027320 A0251 Supplement soft glas CRICKET 40, tegelijk met het toestel te bestellen, om het reeds met soft glas te ontvangen.

14053720 A0337 Rubberen kabel H07RN-F 2x2,5 mm 2 , per meter te bestellen.

14076820 A0383 1m rubberen kabel H07RN-F 2x2,5 mm 2 .

PG16

Ø10÷14

H07RN-F 2x2,5÷4

4x10mm 2

A0337 A0382

Max 30Km/h

Max 20.000Kg

Max 4.000Kg

SBP URBAN LIGHTING

CRICKET 40

ST E40 Max250W NAV-T/SON-T

SD Rx7s Max150W NAV-TS

SD Fc2 Max250W NAV-TS

MD Rx7s Max150W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD

MD Fc2 Max250W HQI-TS/MH-TD

MT E40 Max250W CDO-TT/ HQI-T-D/HPI-T Plus

61


FOTOMETRIE

CRICKET 40

62

40/A 102 NAV-T - E40

0

12

4

8

0

3 3

3

3

4

6

7

11

15

22

31

41

52

140

74

3

3

4

6

7

11

15

21

30

44

47

113

40

3

3

4

5

7

11

15

21

29

38

37

50

14

3

3

4

5

7

10

14

19

26

28

27

27

6

3

3

4

5

7

10

13

17

21

23

17

14

2

2

3

4

5

7

9

12

15

17

19

7

7

1

2

3

4

5

6

8

10

12

14

10

6

4

1

1m

m

LUX

cd/Klm

500

100

300

400

200

I Max

100W - ST

40/A 150 NAV-TS - RX7S

I Max

150W - SD

0

12

4

8

0

3 3

3

4

5

7

10

13

20

32

41

43

90

220

105

3

4

5

7

10

14

19

30

43

38

85

180

59

3

4

5

7

10

13

19

28

40

37

64

88

20

3

4

5

7

9

13

18

26

36

37

42

49

9

3

4

5

8

9

12

17

24

31

24

26

23

3

3

4

5

6

8

11

15

20

21

16

16

11

2

3

4

5

6

8

10

13

16

16

12

10

6

1

1m

10°

LUX

m

cd/Klm

500

100

300

400

200

40/A 151 CDO-TT - E40

I Max

150W - MT

cd/Klm

500

100

300

400

200

0

12

4

8

0

3 3

1m

3

4

5

7

10

13

20

32

46

50

67

192

108

3

4

5

7

10

14

20

31

45

48

60

160

58

3

4

5

7

10

14

21

31

42

41

48

72

20

3

4

5

7

10

14

20

28

38

38

35

43

9

3

4

5

7

9

13

18

24

31

30

24

23

3

3

4

5

7

9

12

16

20

23

21

14

12

1

3

4

5

6

8

10

13

16

18

13

9

7

1

LUX

m

40/A 151 NAV-T - E40

cd/Klm

500

100

300

400

200

0

12

4

8

0

3 3

4

5

6

8

11

16

23

34

48

62

84

216

111

4

5

6

8

11

16

22

30

44

65

76

170

59

4

5

6

8

11

16

22

29

43

55

62

77

20

4

5

6

8

11

15

21

28

38

43

44

40

8

4

5

6

8

10

14

19

25

32

35

26

20

3

4

4

6

7

10

13

17

22

26

25

15

10

1

4

4

6

7

9

12

15

18

20

13

9

6

1

1m

LUX

m

150W - ST

I Max

40/A 150 HQI-TS - RX7S

I Max

150W - MD

0

12

4

8

0

3 3

3

4

5

6

8

12

18

28

40

50

84

212

108

3

4

5

7

9

13

18

27

42

47

79

175

63

3

4

5

6

9

13

18

26

39

40

62

84

21

3

4

5

6

9

12

17

25

34

38

40

48

9

3

4

5

6

8

11

16

22

30

28

27

23

3

3

4

5

6

8

11

15

19

22

19

16

12

1

3

4

4

6

7

10

13

16

17

13

10

7

1

1m

LUX

m

cd/Klm

500

100

300

400

200

40/A 150 CDM-TD - RX7S

cd/Klm

500

100

300

400

200

0

12

4

8

0

3 3

3

4

5

6

8

12

18

27

36

42

73

189

102

3

4

5

7

9

13

18

26

38

36

69

157

59

3

4

5

7

9

12

17

24

36

32

53

79

20

3

4

5

6

9

12

16

23

31

34

35

45

9

3

4

5

6

8

11

15

20

28

25

25

22

3

3

4

5

6

8

10

13

18

21

17

15

11

1

3

3

4

5

7

9

12

15

16

12

10

6

1

1m

LUX

m

I Max

150W - MD


40/A 250 NAV-T - E40

250W - ST

40/C 150 NAV-TS - RX7S

I Max

150W - SD

40/C 250 NAV-TS - Fc2

I Max

250W - SD

I Max

cd/Klm

500

400

300

200

100

cd/Klm

2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

cd/Klm

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

12

8

4

0

m

18

12

6

0

m

18

12

6

0

m

1m

7 7 7 7 7 7

LUX

6

9 10 9 9 9 8 8

12 12 12 11 11 11 10

16 16 16 15 15 14 13

22 22 22 21 20 18 16

32 32 31 30 27 24 19

49 48 46 43 37 30 22

78 73 67 60 46 32 21

98 92 81 70 47 24 21

93 90 69 55 30 26 22

154 128 84 54 4027 16

371 258 116 80 43 23 12

286 143 47 19 6 3 2

3 0

3

1m

LUX

6 6 5 5 4 4 4

8 8 7 6 6 5 4

11 10 10 9 8 7 6

16 16 15 13 10 8 8

24 23 22 19 15 12 9

39 38 34 25 20 15 12

64 61 49 36 26 19 15

114 103 74 53 34 24 14

218 187 128 75 47 27 15

387 311 187 109 50 24 14

288 257 152 84 43 25 14

454 360 207 91 35 10 3

58 36 13 5 3 2 1

3 0

3

1m

LUX

5 5 4 4 4 4 4

6 6 6 5 5 5 4

8 8 8 7 7 6 6

11 12 11 10 9 8 8

17 17 16 15 13 12 10

27 26 25 22 19 16 14

44 43 39 33 28 23 20

79 77 64 53 41 33 24

154 141 109 79 58 40 27

296 233 154 103 58 33 21

254 203 11864 26 17 11

208 157 79 38 18 10 5

201 102 23 9 4 2 1

3 0

3

40/A 250 HPI-T PLUS - E40

250W - MT

40/C 150 HQI-TS - RX7S

I Max

150W - MD

40/C 250 HQI-TS - Fc2

I Max

250W - MD

I Max

cd/Klm

500

400

300

200

100

cd/Klm

3200

2800

2400

2000

1600

1200

800

400

cd/Klm

2800

2450

2100

1750

1400

1050

700

350

12

8

4

1m

SBP URBAN LIGHTING

5 5 5 5 5 5

LUX

5

7 7 6 6 6 6 6

9 9 8 8 8 5 7

11 11 11 11 10 10 9

15 15 15 14 14 13 12

22 22 21 20 19 17 14

32 31 30 28 26 22 17

49 44 42 39 33 25 17

59 57 55 47 36 22 17

57 49 43 40 25 17 17

100 88 59 39 28 19 12

274 197 81 57 31 17 9

0

182 92 31 14 5 2 1

m 3 0

3

18

12

6

0

m

18

12

6

0

m

1m

LUX

4 4 4 3 3 2 2

6 5 5 4 4 3 2

8 7 6 6 5 4 3

11 11 10 8 6 4 3

18 15 14 11 8 6 4

29 26 21 14 10 6 5

50 42 30 18 11 7 5

93 74 44 26 14 9 6

190 137 74 30 16 10 7

367 216 81 34 16 10 7

331 165 55 26 11 7 5

182 128 73 31 10 5 3

64 34 14 5 2 1 1

3 0

3

1m

LUX

4 4 4 4 3 3 3

6 6 5 5 4 4 3

9 8 7 6 6 5 5

12 12 11 9 9 6 6

20 17 16 14 12 9 6

34 30 2720 16 11 9

62 52 42 30 21 14 11

122 100 70 49 28 18 11

260 203 126 62 32 17 11

484 321 144 59 24 14 10

253 173 70 35 17 11 8

175 135 69 32 14 8 5

190 94 21 8 4 2 1

3 0

3

63


64

CRICKET 61

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen CRICKET 61 zijn IP67 armaturen,

overloop- en overrijdbaar, voor binnen en buiten,

met een zeer lage oppervlaktetemperatuur

van het glas (max. 47°C) waardoor zij op een

volkomen veilige manier overal toegepast

kunnen worden.

Zij kunnen ook aan de wand of aan het plafond

gemonteerd worden.

De armaturen CRICKET 61, die geschikt zijn voor

grondinbouwmontage, zorgen op een optimale

manier en met uitstekende resultaten voor het

verlichten van gevels, ringmuren, reclamezuilen,

ingangen, hallen, voetgangerspaden,

architectonische details, bomenlanen enz.


SBP URBAN LIGHTING

65


CRICKET 61

66


In de armaturen CRICKET 61 kunnen de

volgende lampen geplaatst worden:

- fluorescentielampen T5 FH van 14W en FQ

van 24W met een laag energieverbruik, tot

96,4 Lm/Watt en met een lange levensduur,

circa 16000 uur.

- hoge efficiëntie LED’s ook in RGB uitvoering

(kleurwissel).

Om aan de meest uiteenlopende

verlichtingstechnische en decoratieve eisen

te voldoen, zijn de armaturen CRICKET 61 in

de uitvoeringen voor fluorescentielampen

verkrijgbaar met de volgende reflectoren:

- asymmetrische reflector (lmax. 10°) met

progressieve asymmetrie, waardoor muren

gelijkmatig en doeltreffend verlicht kunnen

worden, vanaf de grondhoogte en waarbij

de verspilling van licht naar de achterzijde

vermeden wordt;

- symmetrische reflector, die voornamelijk voor

decoratieve lichteffecten gebruikt wordt.

Bij de modellen CRICKET 61 LED is de optische

LED-lens ± 20° verstelbaar.

Het monteren is bijzonder eenvoudig en

snel en kan ook via doorvoerbedrading

aangesloten worden (doorvoerbedrading niet

mogelijk bij de modellen RGB LED).

De armaturen CRICKET 61, die geschikt zijn

voor grondinbouwmontage, zorgen op

een gunstige manier en met uitstekende

resultaten voor het verlichten van gevels,

ringmuren, reclamezuilen, ingangen, hallen,

voetgangerspaden, architectonische details,

bomenlanen enz.

SBP URBAN LIGHTING

67


CRICKET 61

68

SPECIFICATIES

Behuizing en doos van technopolymeer, bestand tegen

chemicaliën.

-Frame van persgietaluminium, gelakt in de kleur grijs

aluminium (CRICKET 61/AL-94), roestvrij staal AISI 316

corrosiebestendig, ook in een zeeomgeving (CRICKET

61/I-04).

-Reflectoren van gepolijst en geanodiseerd aluminium

met een hoge zuiverheidsgraad (99,85%).

-Afdichting van silicone, bestand tegen veroudering.

-Gehard veiligheidsglas. Bij de symmetrische modellen

is het glas volledig gesatineerd voor een zachte

lichtuittreding.

-Bij de asymmetrische modellen is het glas alleen aan de

achterkant behandeld, om de maximale lichtopbrengst

op de te verlichten muur te verkrijgen en om directe

inkijk in de lamp af te schermen. Tijdens de werking

blijft de temperatuur van het glas heel laag (max. 47°C).

-Dubbele kabelklem M20x1,5 inclusief dop, voor

voeding via enkele of doorvoerbedrading (niet bij de

modellen LED RGB).

-Dubbele voedingsklem 2x2,5 mm 2 met kabelborg met

snelinsteekverbinding (automatisch). De twee klemmen

zijn voorbedraad voor voeding via doorvoerbedrading.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Op aanvraag zijn er uitvoeringen verkrijgbaar volgens

de eigen persoonlijke eisen (speciale voltages en

elektrische frequenties, in kleuren op aanvraag enz.).

MONTAGE

Aangezien de armaturen bestemd zijn voor

grondinbouwmontage zijn zij tijdens het gebruik

onderhevig aan zware belasting. Om de goede

werking en de veiligheid ervan te garanderen

moeten deze armaturen naar behoren door

vakmensen gemonteerd worden, waarbij de

montagevoorschriften in acht genomen moeten

worden.

OVERRIJDBAAR

De armaturen CRICKET 61 kunnen een statische

belasting van 3000 kg verdragen en als zij naar

behoren in beton geïnstalleerd zijn, kunnen zij

overreden worden met voertuigen op luchtbanden

met een max. bruto gewicht van 12000 kg op een

max. snelheid van 30 km/u, als zij in de grond

ingebouwd zijn, kunnen zij overreden worden met

lichte voertuigen (max. 300 kg).

OK OK

750x200

De armaturen mogen niet in kuilen geïnstalleerd

worden. Er moet een doeltreffende

afvoergrindlaag van ongeveer 25 cm aangelegd

worden waardoor het water weg kan en niet blijft

staan.

150

NO

Lmin

50 cm


Tmax

47°C

SBP URBAN LIGHTING

Voor de voeding mogen uitsluitend rubber kabels

H07RN-F 2x1,5 mm 2 Ø9-12 gebruikt worden (verkrijgbaar als

accessoire) of H07RN-F 2x2,5mm 2 max. Ø12. De beschermingsgraad

IP67 wordt uitsluitend gegarandeerd als de hierboven vermelde

kabels gebruikt worden. Het is mogelijk om de armaturen via

doorvoerbedrading aan te sluiten met een kabel H07RN-F 2x1,5 mm 2 ,

op een lengte van max. 75 m kunnen er max. 90x14V of op een lengte

van max. 60 m kunnen er max. 70x24W armaturen gemonteerd

worden.

Door het accessoire A0250 te gebruiken is het mogelijk om de

armaturen CRICKET 61, mechanisch verbonden, achter elkaar te

monteren, zodat er één lange lichtlijn gecreëerd wordt. Voor

installaties binnen is het aantal armaturen dat in een doorlopende

lijn geïnstalleerd kan worden onbeperkt. Buiten kunnen er vanwege

de te verwachten warmteuitzetting max. 5 armaturen CRICKET 61/

AL-94 en max. 10 armaturen CRICKET 61/I-04 geïnstalleerd worden.

69


CRICKET 61

70

CRICKET 61 S / A

94

04

630

150

CRICKET 61/S AL-I

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G5 14-24W FDH S 94 II ETRC A2 05096894 b 47°

G5 14-24W FDH S 04 II ETRC A2 05097204 b 47°

CRICKET 61/A AL-I

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

G5 14-24W FDH A 94 II ETRC A2 05096694 b 45°

G5 14-24W FDH A 04 II ETRC A2 05097004 b 45°

b

72° 88°

100° 23°

80°

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

CLASS II IP 67

150

130

670

IK 09

18J

F

KG

Max 4,5kg


TOEBEHOREN

A0235 A0382 A0250

Code Denomination Colour Description

80 630

14018320 A0235 Rubberen kabel H07RN-F 2x1,5mm 2 , per meter te bestellen.

14076720 A0382 1m rubberen kabel H07RN-F 2x1,5 mm 2 .

14026620 A0250/AL 94 Systeem om twee armaturen mechanisch achter elkaar aan elkaar te koppelen. A0250/AL met aluminium plaat

14026720 A0250/Inox 04 A250/I met roestvrij stalen AISI 316 plaat. (Voor buiten max 5/AL e max 10 /Inox).

M20x1,5

Ø6÷12

2x2,5mm 2

FH 14W

0,5 m

FQ 24W

0,5 m

Max 30 Km/h

10

Max 12000Kg

5

25

35

55 75

45

10

60

15

75 90

105

3,0 m

3,0 m

3x FH 14W

10

3x FQ 24W

10

Max 3000Kg

20

25

40

55

70

40

1,90m 1,90m

55

70

1,90m 1,90m

60

25

10

40

55

70

100

80

100

80

100

120

120

60

40

20

120

0,5 m

3 m

6,0 m

0,5 m

3 m

6,0 m

5x FH 14W

10

35

60

5x FQ 24W

10

20

85

110

60

CRICKET 61

0,70m 0,70m 0,70m 0,70m

135 160

100

140

180

220

160 135

100

140

SBP URBAN LIGHTING

35

85

110

60

60

35

0,5 m

3 m

10

6,0 m

0,5 m

20

3 m

10

6,0 m

FH G5 14W Lumilux FQ / Master TL5 HO

FQ G5 24W Lumilux FQ / Master TL5 HO

71


CRICKET 61

72

CRICKET 61 LED

220÷240V

50-60Hz

94

N° 1 Cricket 61

A0378 (MASTER)

04

630

Max 80m

150

CRICKET 61 LED/HP AL-I

b

Met 8 Leds van 1,4W ± 20° richtbaar

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

n° 8 led 350 mA DC 11,2W 6.000° C 15° 94 II ETRC 06013594 b 32°

n° 8 led 350 mA DC 11,2W 6.000° C 15° 04 II ETRC 06013804 b 32°

n° 8 led 350 mA DC 11,2W C 15° 94 II ETRC 06013694 b 32°

n° 8 led 350 mA DC 11,2W C 15° 04 II ETRC 06013904 b 32°

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Modellen compleet met led voedingssysteem. Moeten geïnstalleerd worden met netspanning

220÷240V - 50/60Hz. Compleet met dubbele kabel invoer en doorvoerbekabeling 2÷2,5mm 2 , met

afzonderlijke voeding of lijnmontage (max 35 over een lengte van max. 100 meter).

CRICKET 61 LED/HP-RGB AL-I

Met 5 MultiLeds voor kleurverandering

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes T max °C

n.5 led RGB 350mA DC 18W C 45° 94 III 06013794 ! 32°

n.5 led RGB 350mA DC 18W C 45° 04 III 06014004 ! 32°

! DE CRICKET 61/LED - HP / RGB zijn van klasse III, uitgerust met 5 multichip Leds (5x3,6W

uitstraling op 45°) geschikt voor kleurverandering. De armaturen moeten gevoed worden met

specifiek RGB voedings- en bedieningssysteem (MASTER). De verbinding tussen de MASTER

en het armatuur moet verplicht uitgevoerd worden met de speciale kabel die als accessoire

geleverd wordt A0380 (heen + terug). Met het RGB systeem kunt u uit 3 vooringestelde

kleurverwisselingsprogramma’s kiezen: alle kleuren (cyclus van ~70 sec.), warme kleuren (50

sec.), koude kleuren (50sec.). Verder kunt u met het RGB systeem een bepaalde kleur kiezen en

houden totdat hij opnieuw ingesteld wordt.

De Master module (A0378), bestaande uit een voedingseenheid en een regeleenheid, moet

bij de armaturen besteld worden en moet apart, op een beschermde plaats geplaatst worden

(max afstand 80m); deze kan max 1 armatuur besturen. Om meerdere armaturen te besturen

(max 10) het volgende in acht nemen:

- 2 armaturen: 1 Master A0378 + 1 Slave A0379

- 3 of meer armaturen (max 100): 1 Master A0378, plus net zoveel Slaves A0379 als er armaturen

zijn min 1, plus een transformator A0220/40 om de 2 armaturen min 1 (indien oneven, naar

boven afronden).

220÷240V

50-60Hz

CLASS II IP 67

CLASS III

150

130

N° 2 Cricket 61

A0378 (MASTER)

A0379

(SLAVE)

670

IK 09

18J

Max 80m

F

220÷240V

50-60Hz

N° 3 ÷ max100 Cricket 61

A0378 (MASTER)

A0220

(40W)

KG

Max 4,5kg

A0379

(SLAVE)

A0379

(SLAVE)

A0379

(SLAVE)

Max 80m


TOEBEHOREN

A0378 A0379 A0220/40 A0381 A0380

Code Denomination Colour Description

14071920 A0378 94 Voedings- en besturingskit Cricket61/RGB, bestaande uit een transformator van 40W 220÷240V 50/60Hz AC uitgang 24V DC

(voor max 2 armaturen) en MASTER module voor kleurcontrole, om max. 1 armatuur te besturen.

14072020 A0379 94 Extra kleurbesturingsmodule (SLAVE) voor max 1 armatuur. De extra SLAVE modulen worden bestuurd door de MASTER module.

14015520 A0220/40 94 Elektronische transformator 115÷240V 50/60Hz AC/24V DC van 40W, gemonteerd op verzinkt stalen support.

14072220 A0381 Infrarood afstandsbediening om de kleurvariatie op afstand te bedienen (door op de MASTER module te werken).

14072120 A0380 Voedingskabel S05RN-F 3x1mm 2 , per meter te bestellen (heen en terug).

M20x1,5

Ø6÷12

2x2,5mm 2

Max 30 Km/h

Max 12000Kg

Max 3000Kg

CRICKET 61

LED/HP Max 8x1,4W

LED/HP - RGB Max 5x3,6W

SBP URBAN LIGHTING

73


Series TYCO 10

74

TYCO 10

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen TYCO 10 zijn kleine schijnwerpers voor

halogeen- of dicroïdelampen, op laagspanning (12V), voor

netspanning (220/240V) en LED systemen. Deze armaturen

zijn gemaakt van corrosiebestendig aluminium, met een hoge

beschermingsgraad IP66, van Klasse II en III, voor binnen en

buiten.

De armaturen TYCO 10 zijn verkrijgbaar in 5 modellen:

TYCO 10: compacte uitvoering voor vloer-, wand- of

plafondmontage.

TYCO 12: inclusief beugel van 540 mm voor wandmontage.

TYCO 13: voor grondmontage met een pop-uphoogte van

~900mm.

TYCO 14: voor stroomrails van 12 Volt.

TYCO 15: voor stroomrails van 220/240 Volt.

Door het feit dat er verschillende productlijnen verkrijgbaar

zijn, het strakke en essentiële design, de mogelijkheid om zowel

een gespreide als een gerichte lichtuittreding te verkrijgen

en het uitgebreide assortiment accessoires kunnen de

schijnwerpers Tyco 10 op elke architectonische locatie en ook in

strenge gebruiksomstandigheden toegepast worden.

Het assortiment Tyco 10 is bijzonder geschikt voor

accentverlichting van kleine objecten, om meerwaarde

aan details te verlenen, om de sfeer te verlevendigen of

lichtsculpturen te creëren, zowel binnen als buiten, zoals

bijvoorbeeld voor winkels, showrooms, kunstgaleries, musea,

kerken enz.


SBP URBAN LIGHTING

75


Series TYCO 10

76

TYCO 10 - 12

Behuizing en frame, scharnierverbindingen en

verbindingsbasis van persgietaluminium gelakt

met polyester poedercoating in de kleur grijs

aluminium of mat

zwart, voorbehandeld met zandstraling en

fosfochromatatie, corrosiebestendig.

TYCO 10 is het compacte model, met een kleine

visuele impact, TYCO 12 is het model met een

uithouder.

Gehard veiligheidsglas.

Reflector, indien aanwezig, van gepolijst

en geanodiseerd aluminium met een hoge

zuiverheidsgraad (99,85%).

Draagring van technopolymeer voor

afdichtingen, bestand tegen erg hoge

temperaturen.

Afdichtingen van silicone.

Inwendige kabels met teflon/silicone

kabelmantels.

Kabelinvoer voor kabels Ø 7-10mm-2x1-1,5mm 2 .

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

MONTAGE

Het monteren van de armaturen TYCO

is bijzonder makkelijk en snel en heeft

de volgende voordelen:

- De volgorde om de armatuur te

bevestigen is bijzonder eenvoudig en

handig.

- In verband met de isolatie van Klasse

II en III hoeven de armaturen niet

geaard te worden.

- De armaturen zijn geschikt voor

voeding via doorvoerbedrading.

94 81

Max 650

Ø115

90°

45°

Kg = 1,2max

Kg = 0,8max

133

Ø115

Ø87

194

350°

CLASS II

200

135°

CLASS III

Min 100 mm

Tyco /51

1

2

3

cd/Klm

2700

2250

1800

1350

900

450

Tyco

LED

1m

3

1

2

5

17

1x1m

41

53

29

29

Modellen met regelbare lichtuitstraling, door het brandpunt van de lamp in drie

verschillende posities te zetten van breedstralend tot smalstralend.

Min 300 mm

41

17

5

1 2

IP 66 IK 07

KG

F

2J

Max 1,2kg

3

OK OK NO

0,3m


TOEBEHOREN

Code Denomination Colour Description

TYCO 10

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

b

! 1

! 2

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GU5,3 max 50W/12V HRGS 94 III 01019294 ! 1

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 94 III 01019394 ! 1

GZ10 max 50W HAGS 94 II 01020494 ! 2

GU5,3 max 50W/12V HRGS 94 II ETRC 04010094

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 94 II ETRC 04012094

N.3 led 350mA 4,2W 6.000° C 45° 94 II ETRC 06009994 b

GU5,3 max 50W/12V HRGS 81 III 01028681 ! 1

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 81 III 01028781 ! 1

GZ10 max 50W HAGS 81 II 01028881 ! 2

GU5,3 max 50W/12V HRGS 81 II ETRC 04017481

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 81 II ETRC 04017581

N.3 led 350mA 4,2W 6.000° C 45° 81 II ETRC 06010081 b

TYCO 12

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GU5,3 max 50W/12V HRGS 94 III 01020894 ! 1

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 94 III 01020994 ! 1

GZ10 max 50W HAGS 94 II 01021094 ! 2

GU5,3 max 50W/12V HRGS 94 II ETRC 04012194

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 94 II ETRC 04012294

GU5,3 max 50W/12V HRGS 81 III 01028981 ! 1

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 81 III 01029081 ! 1

GZ10 max 50W HAGS 81 II 01029181 ! 2

GU5,3 max 50W/12V HRGS 81 II ETRC 04017681

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 81 II ETRC 04017781

Mit elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar 95÷240V 50/60Hz.

Met niet dimbaar elektronische transformator 230V 50/60Hz.

Modellen zonder transformator voor 12V lampen, direct met 12V te voeden.

Modellen zonder transformator, voor lampen die direct met de netspanning 220-240V gevoed moeten worden.

A0271 A0272

A0273 A0274

A0275 A155

G

R

BL

V

14048381 A0271 81 Kap van matzwart gelakt aluminium.

14037894 A0271 94 Kap van grijs aluminium gelakt aluminium.

14037920 A0272 R Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038020 A0272 G Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038120 A0272 V Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038220 A0272 BL Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038320 A0273 Prismaglas om de lichtbundel te ovaliseren die in het armatuur aangebracht moet worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0272).

14038404 A0274 04 Support om de Tyco armaturen op een hoek van 90° te monteren. Vervaardigd van roestvrij staal AISI 304. (Niet compatibel met TYCO 13, 14 en 15).

14038504 A0275 04 Support om de Tyco armaturen in een hoek van 90° te monteren. Vervaardigd van roestvrij staal AISI 304. (Niet compatibel met TYCO 13, 14 en 15).

14040936 A155 Verzinkt stalen punt, voor montage in de grond. Geschikt voor TYCO 10-12.

0,023m 2

0,014m2

2x2,5mm 2

Ø7÷Ø10

100

370

570

SBP URBAN LIGHTING

TYCO 10-12

HAGS GZ10 Max50W

HRGS GU5,3 Max50W

HSGS GY6,35 Max50W

LED 3X1W

77


Series TYCO 10

78

TYCO 13

Behuizing en frame,

scharnierverbindingen en

verbindingsbasis van persgietaluminium

gelakt met polyester poedercoating in

de kleur grijs aluminium of mat zwart,

voorbehandeld met zandstraling en

fosfochromatatie, corrosiebestendig.

Gehard veiligheidsglas.

Reflector, indien aanwezig, van gepolijst

en geanodiseerd aluminium met een

hoge zuiverheidsgraad (99,85%).

Draagring van technopolymeer voor

afdichtingen, bestand tegen erg hoge

temperaturen.

Afdichtingen van silicone.

Inwendige kabels met teflon/silicone

kabelmantels.

Kabelinvoer voor kabels Ø 7-10mm-

2x1-1,5 mm 2 .

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

TYCO 13, voor binnen en buiten,

voor grondmontage, zijn bijzonder

geschikt voor het verlichten van details

of architectonische bijzonderheden,

looppaden, tuinen en parken enz.

De armaturen TYCO 13 worden

inclusief prikmast van warm verzinkt

staal geleverd voor grond- of

betoninbouwmontage.

Voor grondinbouwmontage kan

als alternatief voor de prikmast het

accessoire A0276 - basis van roestvrij

staal gelakt in de kleur grijs aluminium

gebruikt worden.

94 81

Max 950

Max 1300

90°

85x85

45°

350°

Min 10mm

Modellen met regelbare lichtuitstraling, door het brandpunt van de lamp in drie

verschillende posities te zetten van breedstralend tot smalstralend.

CLASS II IP 66 IK 07

KG

0,3m

0,05 m

2J

F

Max 3kg

2

CLASS III

Min

85mm

Tyco /51

1

2

3

cd/Klm

2700

2250

1800

1350

900

450

Tyco

LED

1m

3

1

2

5

17

1x1m

41

53

29

29

41

17

5

1 2

3

OK OK NO


TOEBEHOREN

Code Denomination Colour Description

TYCO 13

Compleet met stalen piket

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GU5,3 max 50W/12V HRGS 81 III 01029281 ! 1

GU5,3 max 50W/12V HRGS 94 III 01021194 ! 1

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 81 III 01029381 ! 1

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 94 III 01021294 ! 1

GZ10 max 50W HAGS 81 II 01029481 ! 2

GZ10 max 50W HAGS 94 II 01021394 ! 2

GU5,3 max 50W/12V HRGS 81 II ETRC 04017881

GU5,3 max 50W/12V HRGS 94 II ETRC 04012394

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 81 II ETRC 04017981

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 94 II ETRC 04012494

! 1

! 2

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 230÷240V 50/60Hz.

Modellen zonder transformator voor 12V lampen, direct met 12V te voeden.

Modellen zonder transformator, voor lampen die direct met de netspanning 220-240V gevoed moeten worden.

Modellen met regelbare lichtuitstraling, door het brandpunt van de lamp in drie verschillende posities te zetten van

breedstralend tot smalstralend.

De Tyco 13, voor grondinstallatie, zijn bijzonder geschikt voor de belichting van architectonische details, paden,

plantsoenen enz..

De Tyco 13 in grijs aluminium gelakt bestaan uit:

- basis voor de aansluiting en elektrische componenten voor lijnmontage

- Geëxtrudeerde steel en huis van het armatuur.

Ze worden geleverd compleet met thermisch verzinkte stalen pin om ze in de grond te zetten of in te metselen.

Voor de installatie op de grond kan anders ook het accessoire A0276 gebruikt worden, basis in grijs aluminium

gelakt roestvrij staal.

A0271 A0272

A0273

A0276

G

R

BL

V

14048381 A0271 81 Kap van matzwart gelakt aluminium.

14037894 A0271 94 Kap van grijs aluminium gelakt aluminium.

14037920 A0272 R Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO .../52 en A0273).

14038020 A0272 G Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO .../52 en A0273).

14038120 A0272 V Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO .../52 en A0273).

14038220 A0272 BL Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO .../52 en A0273).

14038320 A0273 Prismaglas om de lichtbundel te ovaliseren die in het armatuur aangebracht moet worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0272).

14048481 A0276 81 Roestvrij stalen matzwart gelakte plaat, om de modellen TYCO 13 op de grond te installeren.

14038694 A0276 94 Roestvrij stalen grijs gelakte plaat, om de modellen TYCO 13 op de grond te installeren.

Ø7÷Ø10

2x2,5mm 2

120

120

4xØ6,5

140

140

SBP URBAN LIGHTING

TYCO 13

HAGS GZ10 Max50W

HRGS GU5,3 Max50W

HSGS GY6,35 Max50W

79


Series TYCO 10

80

TYCO 14-15

Behuizing en frame,

scharnierverbindingen en

verbindingsbasis van persgietaluminium

gelakt met polyester poedercoating in

de kleur grijs aluminium of mat zwart,

voorbehandeld met zandstraling en

fosfochromatatie, corrosiebestendig.

Gehard veiligheidsglas.

Reflector, indien aanwezig, van gepolijst

en geanodiseerd aluminium met een

hoge zuiverheidsgraad (99,85%).

Draagring van technopolymeer voor

afdichtingen, bestand tegen erg hoge

temperaturen.

Afdichtingen van silicone.

Inwendige kabels met teflon/silicone

kabelmantels.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

De armaturen TYCO 14 en 15 zijn inclusief

bevestiging voor montage op stroomrails

(type Ivela of soortgelijk) en zijn

verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

TYCO 14 voor laagspanningsvoeding van

12V, voor halogeen- of dicroïdelampen van

12V max. 50W.

TYCO 15 voor netspanningsvoeding

(draaistroom met 3 ontstekingen), voor

dicroïdelampen van 230V max. 50W of voor

een LED systeem. Het model met LED’s is

inclusief transformator met 3 LED’s van 1W

en één concentrerende lens.

De armaturen TYCO 15 LED geven geen

UV-stralen af en brengen geen hitte

voort, zij zijn dus bijzonder geschikt

voor het verlichten van objecten die

temperatuurgevoelig zijn of die gevoelig

zijn voor UV-stralen, zoals schilderijen,

antieke voorwerpen enz.

94 81

max

175

135°

Tyco 14 kg = 0,45 max

max

225

135°

Tyco 15 kg = 0,55 max

CLASS II CLASS III

Tyco 14-15

350°

Tyco /51

1

2

3

cd/Klm

2700

2250

1800

1350

900

450

Tyco

LED

1m

Modellen met regelbare lichtuitstraling, door het brandpunt van de lamp in drie

verschillende posities te zetten van breedstralend tot smalstralend.

IP 20

IK 05

F

0,7J

Only for Tyco 14

NO NO

3

1

2

5

17

1x1m

41

53

29

29

41

17

5

1 2

KG

Max 0,55kg

Only for Tyco 15

3

0,3m

OK OK


TOEBEHOREN

A0271 A0272

G

R

BL

V

Code Denomination Colour Description

Compleet met railbevestiging

Modellen zonder transformator voor 12V lampen, direct met 12V te voeden.

Modellen met regelbare lichtuitstraling, door het brandpunt van de lamp in drie verschillende posities te zetten van

breedstralend tot smalstralend.

Compleet met railbevestiging

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 95÷240V 50/60Hz.

Modellen zonder transformator, voor lampen die direct met de netspanning 220-240V gevoed moeten worden.

14048381 A0271 81 Kap van matzwart gelakt aluminium.

14037894 A0271 94 Kap van grijs aluminium gelakt aluminium.

14037920 A0272 R Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038020 A0272 G Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038120 A0272 V Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038220 A0272 BL Gekleurde dichroïsche filters die in de armatuur aangebracht moeten worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0273).

14038320 A0273 Prismaglas om de lichtbundel te ovaliseren die in het armatuur aangebracht moet worden. (Niet compatibel met TYCO GZ10 en A0272).

Min 80 mm

A0273

TYCO 14

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

TYCO 15

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GU5,3 max 50W/12V HRGS 81 III 01029581 !

GU5,3 max 50W/12V HRGS 94 III 01020594 !

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 81 III 01029681 !

GY6,35 max 50W/12V HSGS C 94 III 01020694 !

!

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GZ10 max 50W HAGS 81 II 01029781 !

GZ10 max 50W HAGS 94 II 01020794 !

N.3 led 350mA 4,2W 6.000° C 45° 81 II ETRC 06010181 b

N.3 led 350mA 4,2W 6.000° C 45° 94 II ETRC 06009894 b

b

!

SBP URBAN LIGHTING

TYCO 14-15

HAGS GZ10 Max50W

HRGS GU5,3 Max50W

HSGS GY6,35 Max50W

LED 3X1W

81


82

TYCO 11

design Silvia Paola Pennacchio

TYCO 11 die cast aluminium spots zijn toepasbaar voor binnen- en

buitenapplicaties. Ontworpen voor het gebruik van de nieuwe

generatie compacte CDM-TM 20W/CMH metaalhalogeenlampen.

Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen.

Geschikt voor accent- en objectverlichting; zoals puien, beelden, in

kerken, retail galerijen en showrooms etc.

TYCO 11 is leverbaar in de volgende versies:

- TYCO 11 MT voor vloer- en wandmontage

- TYCO 11 Slim FL (floor) uitsluitend vloermontage. De schijnwerper

en de box vormen een geheel.

- TYCO 11 Slim WL (wall) uitsluitend wandmontage

- TYCO 11 RM + BOX TYCO 11 RM MT met remote voeding van

de schijnwerpers. De schijnwerper en de box zijn niet op elkaar

aangesloten zodat de box op afstand of op een niet zichtbare

plaats gemonteerd kan worden (de onderdelen moeten samen

besteld worden).


SBP URBAN LIGHTING

83


Series TYCO 11

84

TYCO 11 MT

Behuizing, ring, staander en deksel van de aansluitdoos

zijn gemaakt van gegoten aluminium gelakt met

polyesterpoeder, gezandstraald en fosfochromatisch

behandeld. Leverbaar in de kleuren antracietgrijs sablé,

aluminiumgrijs en zwart sablé.

Veiligheidsscherm van thermisch gehard natriumkalkglas

met een dikte van 5 mm.

Geperste dichtingspakking zonder verbindingsranden

(een geheel) van verouderingsbestendig silicone.

Reflector (voor de versie Tyco 11/20 MT) van hoogzuiver

gepolijst en geanodiseerd aluminium 99.5%.

Bevestigingsplaat van glasvezel technopolymeer met

automatische schakelaar, kan van de behuizing van de

armatuur verwijderd worden voor een eenvoudigere en

geheel veilige bevestiging en elektrische aansluiting.

Voeding met voorschakelapparaat 220-240V 50/60Hz

(Tyco 11/20 MT), 230V 50/60Hz (Tyco 11/21 MT),

Kabelinvoer Ø7÷10 mm type H05RN-F 3G1.5 mm 2 .

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Het compartiment optiek van de armatuur kan worden

afgesteld met behulp van de speciale schroeven op de

staander.

TYCO 11/20 MT

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

94 81 96

CLASS I

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

PGJ5 20 MC C 81 I ETRC 04023881

PGJ5 20 MC C 94 I ETRC 04023994

PGJ5 20 MC C 96 I ETRC 04024096

TYCO 11/21 MT

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GX10 20 MR16 81 I ETRC 04025181

GX10 20 MR16 94 I ETRC 04025294

GX10 20 MR16 96 I ETRC 04025396

OK OK NO Min 10 cm

360°

66 mm

IP 66 IK 07

KG

F

2J

Min 30 cm

Min 10 cm

Max 1,2kg

Max 205 mm

0,3m

90°

H05RN-F

3x1,5mm 2

Ø7÷Ø10

TYCO 11

MC PGJ5 20W CDM-TM

MR16 GX10 20W CMH-MR16


TYCO 11 SLIM WL

Behuizing, ring en staander zijn gemaakt van gegoten

aluminium gelakt met polyesterpoeder, gezandstraald

en fosfochromatisch behandeld. Leverbaar in de

kleuren antracietgrijs sablé, aluminiumgrijs en zwart

sablé.

Veiligheidsscherm van thermisch gehard

natriumkalkglas met een dikte van 5 mm.

Geperste dichtingspakking zonder verbindingsranden

(een geheel) van verouderingsbestendig silicone.

Reflector (voor de versie Tyco 11/20 Slim WL) van

hoogzuiver gepolijst en geanodiseerd aluminium

99.5%.

Kolom van geëxtrudeerd aluminium gelakt met

polyesterpoeder in de kleuren antracietgrijs sablé, RAL

aluminiumgrijs, zwart sablé. e nero sablé.

Deksel staander en bevestigingsplaat van gegoten

aluminium gelakt met polyesterpoeder, gezandstraald

en fosfochromatisch behandeld. Leverbaar in de

kleuren antracietgrijs sablé, RAL aluminiumgrijs en

zwart sablé.

Aansluitdoos van glasvezel technopolymeer.

Voeding met voorschakelapparaat 220-240V 50/60Hz

(Tyco 11/20 Slim WL) en 230V 50/60Hz (Tyco 11/21 Slim

WL),

Kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5÷10 mm type

H05RN-F 2x1.5 mm 2 geschikt voor lijnaansluiting.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Het compartiment optiek van de armatuur kan worden

afgesteld met behulp van de speciale schroeven op de

staander.

TYCO 11/20 SLIM / WL Wall

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

TYCO 11/21 SLIM / WL

Wall

94 81 96

CLASS II

IP 66

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

PGJ5 20 MC C 81 II ETRC 04025781

PGJ5 20 MC C 94 II ETRC 04025894

PGJ5 20 MC C 96 II ETRC 04025996

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GX10 20 MR16 81 II ETRC 04026081

GX10 20 MR16 94 II ETRC 04026194

GX10 20 MR16 96 II ETRC 04026296

Min 0,3 m

IK 08

6J

F

Max 455 mm

KG

Max 2,1kg

Ø90

max 160 mm

90°

0,3m

360°

H05RN-F

4x2,5mm 2

SBP URBAN LIGHTING

M18x1,5

Ø5÷Ø10

TYCO 11

MC PGJ5 20W CDM-TM

MR16 GX10 20W CMH-MR16

85


Series TYCO 11

86

TYCO 11 SLIM FL

Behuizing, ring en staander zijn gemaakt van gegoten

aluminium gelakt met polyesterpoeder, gezandstraald

en fosfochromatisch behandeld. Leverbaar in de

kleuren antracietgrijs sablé, aluminiumgrijs en zwart

sablé.

Veiligheidsscherm van thermisch gehard

natriumkalkglas met een dikte van 5 mm.

Geperste dichtingspakking zonder verbindingsranden

(een geheel) van verouderingsbestendig silicone.

Reflector (voor de versie Tyco 11/20 Slim FL) van

hoogzuiver gepolijst en geanodiseerd aluminium

99.5%.

Kolom van geëxtrudeerd aluminium gelakt met

polyesterpoeder in de kleuren antracietgrijs sablé, RAL

aluminiumgrijs, zwart sablé. e nero sablé.

Deksel staander en bevestigingsplaat van gegoten

aluminium gelakt met polyesterpoeder, gezandstraald

en fosfochromatisch behandeld. Leverbaar in de

kleuren antracietgrijs sablé, RAL aluminiumgrijs en

zwart sablé.

Aansluitdoos van glasvezel technopolymeer.

Voeding met voorschakelapparaat 220-240V 50/60Hz

(Tyco 11/20 Slim FL) en 230V 50/60Hz (Tyco 11/21 Slim

FL),

Kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5÷10 mmtype

H05RN-F 2x1.5 mm 2 geschikt voor lijnaansluiting.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Het compartiment optiek van de armatuur kan worden

afgesteld met behulp van de speciale schroeven op de

staander.

TYCO 11/20 SLIM / FL

TYCO 11/21 SLIM / FL

OK

Floor

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

OK NO

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

PGJ5 20 MC C 81 II ETRC 04024181

PGJ5 20 MC C 94 II ETRC 04024294

PGJ5 20 MC C 96 II ETRC 04024396

Floor

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GX10 20 MR16 81 II ETRC 04025481

GX10 20 MR16 94 II ETRC 04025594

GX10 20 MR16 96 II ETRC 04025696

94 81 96

CLASS II

NO

IP 66

Min 0,3 m

IK 08

6J

F

Max 440 mm

Ø90

90°

KG

Max 2,1kg

0,3m

TYCO 11

H05RN-F

4x2,5mm 2

M18x1,5

Ø5÷Ø10

MC PGJ5 20W CDM-TM

MR16 GX10 20W CMH-MR16


TYCO 11 RM BOX TYCO 11 RM

Behuizing, ring en staander zijn gemaakt van gegoten

aluminium gelakt met polyesterpoeder, gezandstraald

en fosfochromatisch behandeld. Leverbaar in de

kleuren antracietgrijs sablé, aluminiumgrijs en zwart

sablé.

Veiligheidsscherm van thermisch gehard

natriumkalkglas met een dikte van 5 mm.

Geperste dichtingspakking zonder verbindingsranden

(een geheel) van verouderingsbestendig silicone.

Reflector (voor de versie Tyco 11/20 RM) van hoogzuiver

gepolijst en geanodiseerd aluminium 99.5%.

Aansluiting van glasvezel technopolymeer.

Kabelinvoer voor kabels Ø 7÷10 mm.

Wandbevestiging van gegoten aluminium gelakt met

polyesterpoeder, gezandstraald en fosfochromatisch

behandeld. Eenvoudig te installeren aangezien hij van

de armatuur verwijderd kan worden.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

BOX TYCO 11/20 RM

W Colour Class Wiring EEI =

BOX TYCO 11/21 RM

94 81 96

!

OK OK

NO

TYCO 11/20 RM

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

TYCO 11/21 RM

Compleet met 2 meter kabel

Compleet met 2 meter kabel

Direct voeden met BOX TYCO11/20 RM.

CLASS II

IP 66

Min 30cm

Min 10cm

Kolom van geëxtrudeerd aluminium gelakt met

polyesterpoeder in de kleuren antracietgrijs sablé, RAL

aluminiumgrijs, zwart sablé. e nero sablé.

Deksel staander en bevestigingsplaat van gegoten

aluminium gelakt met polyesterpoeder, gezandstraald

en fosfochromatisch behandeld. Leverbaar in de kleuren

antracietgrijs sablé, RAL aluminiumgrijs en zwart sablé.

Geperste dichtingspakking zonder verbindingsranden

(een geheel) van verouderingsbestendig silicone.

Aansluitdoos van glasvezel technopolymeer.

Voeding met voorschakelapparaat 220-240V 50/60Hz

(Tyco 11/20 Slim WL) en 230V 50/60Hz (Tyco 11/21 Slim WL),

Voor de elektrische aansluiting kabelklem M16x1.5 voor

kabels Ø 5÷10 mm type H05RN-F 2x1.5 mm 2 .

Compleet met 2 meter kabel voor de voeding van Tyco 11/

RM.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Min 10cm

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

PGJ5 20 MC C 81 II 01043581 !

PGJ5 20 MC C 94 II 01043694 !

PGJ5 20 MC C 96 II 01043796 !

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GX10 20 MR16 81 II 01044781 !

GX10 20 MR16 94 II 01044894 !

GX10 20 MR16 96 II 01044996 !

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

20 81 II ETRC 14092581

20 94 II ETRC 14094194

20 96 II ETRC 14094296

W Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

20 81 II ETRC 14094381

20 94 II ETRC 14094494

20 96 II ETRC 14094596

285 mm

max 160

INT 30

IK 07

2J

11 RM

INT 60

IK 09

18J

BOX 11 RM

F

Ø 87

KG

TYCO 11: Max 0,83kg

BOX: Max 0,83kg

TYCO 11

133

Ø155

194

0,3m

SBP URBAN LIGHTING

INT 67

10X5 (X2)

H07RN-F

2 x 1,5mm 2

MC PGJ5 20W CDM-TM

MR16 GX10 20W CMH-MR16

87


Series TYCO 11

88

TOEBEHOREN

A0271 A0466

A0372 A0462

A0274

A0275

Code Denomination Colour Description

14048381 A0271 81 Kap van zwart sablé gelakt aliminium

14037894 A0271 94 Kap van grijs gelakt aluminium

14096296 A0271 96 Kap van grijs sablé gelakt aluminium

14038404 A0274 04 Steun voor de installatie van Tyco op bolle hoeken van 90°. Gemaakt van roestvrij staal AISI 304 (Uitsluitend voor TYCO 11/20 RM).

14038504 A0275 04 Steun voor de installatie van Tyco op holle hoeken van 90°. Gemaakt van roestvrij staal AISI 304 (Uitsluitend voor TYCO 11/20 RM).

14094681 A0466 81 90° wandsteun TYCO 11 Slim - zwart sablé.

14094794 A0466 94 90° wandsteun TYCO 11 Slim - grijs gelakt.

14094896 A0466 96 90° wandsteun TYCO 11 Slim - grijs sablé.

14071320 A0372 Ankerbout voor betonsokkel van verinkt staal en roestvrijstalen AISI 304 basisplaat (Uitsluitend voor TYCO 11 Slim/FL).

14092202 A0462 Piket van verzinkt staal voor grondbevestiging (Uitsluitend voor TYCO 11 Slim/FL).

14093920 A0464 Voeding - IP20 Klasse I - 20W-CDM-TM + 2mt kabel.

14094020 A0465 Voeding - IP20 Klasse I - 20W-CDH-MR16 + 2mt kabel.


SBP URBAN LIGHTING

89


Series TYCO 20

90

TYCO 20

design Silvia Paola Pennacchio

TYCO 20, voor metaalhalogenidelampen van

max. 150W en Halospot 111 van max. 75W

zijn modellen met het grootste vermogen en

de grootste afmetingen van het assortiment

TYCO. Zij kunnen makkelijk en optimaal op

elke locatie geplaatst worden, ook in de meest

prestigieuze omgeving, voor accentverlichting

van architectonische details en om

lichtsculpturen en lichteffecten te creëren.

Deze armaturen zijn verkrijgbaar in drie

modellen:

TYCO 20: schijnwerper en box vormen één

geheel.

TYCO 21 + Box TYCO 21: schijnwerper en box

(samen te bestellen) zijn onafhankelijk van

elkaar en hierdoor kan de box op een afstand

of op niet zichtbare plaats geïnstalleerd

worden.

TYCO 22: bestaan uit één schijnwerper, reeds

inclusief transformator.

Doordat er verschillende modellen voor

verschillende lampen en vermogens met

tal van lichtuittredingen verkrijgbaar zijn

kunnen de armaturen TYCO aan elke

verlichtingstechnische eis voldoen en passen

deze armaturen makkelijk en optimaal op

elke locatie, ook in de meest prestigieuze

omgeving, voor accentverlichting van

architectonische details en om lichtsculpturen

en decoratieve lichteffecten te creëren.


SBP URBAN LIGHTING

91


Series TYCO 20

92

TYCO 20

Behuizing, scharnierverbinding en box van aluminium,

gelakt met polyester poedercoating, in de kleur

grijs aluminium of mat zwart, voorbehandeld met

zandstraling en fosfochromatatie.

Gehard veiligheidsglas.

Afdichtingen van siliconenrubber, bestand tegen

veroudering.

Ronde reflectoren van gepolijst en geanodiseerd

aluminium met een hoge zuiverheidsgraad, verkrijgbaar

met brede lichtstraal (W), middelgrote lichtstraal (M) en

intensieve lichtstraal (INT).

Voorschakelapparatuur geplaatst in de box,

verkrijgbaar met elektronisch voorschakelapparaat

(ETRC 220-240V/50-60Hz - KLASSE I) of ferromagnetisch

voorschakelapparaat (CR 230V/50Hz - KLASSE II).

Kabelklem M16x1,5 voor kabels Ø5-10 mm.

Stroomonderbrekerklem 3x2,5 mm 2 , die bij het

openen van de bedradingskap de stroom automatisch

onderbreekt.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Bovendien is er een uitgebreid assortiment accessoires

verkrijgbaar: grondbeugel, prikmast voor tuin,

mastbevestiging, extra kabelklem voor voeding via

doorvoerbedrading, scherm, inwendige lichtkap (alleen

voor narrow beam), soft glas, prismaglas.

Voor kleureffecten wordt geadviseerd om gekleurde

lampen toe te passen.

94 81

255

150

310

max 90°

410

480

Ø165

Ø125

CLASS I

Elettronic ballast

version

CLASS II

Magnetic ballast

version

IP 66

IK 08

6J

F

KG

Max 5,5kg

100°

0,5m

Max

96°

Max

96°


TOEBEHOREN

Code Denomination Colour Description

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

14064994 A0351 94 Kap in grijs gelakt aluminium.

14065081 A0351 81 Kap in zwart gelakt aluminium.

14135396 A0351 96 Kap van antracietgrijs sablé gelakt aluminium.

14065112 A0352 Interne lichtafscherming (alleen voor INT uitvoeringen).

14065220 A0353 Soft glas.

14065320 A0354 Supplement soft glas.

14065420 A0355 Prismaglas (alleen voor Tyco 20 max 70W).

14065502 A0356 Grond/plafondbeugel.

14065602 A0357 Pin in verzinkt staal, voor installatie in de grond.

14065894 A0359 94 Paalbevestiging voor palen van Ø60÷76mm, grijs gelakt.

14065981 A0359 81 Paalbevestiging voor palen van Ø60÷76mm, zwart gelakt.

14066020 A0360 Kabel invoer set M16x1,5 met trekontlasting voor lijnmontage.

M16x 1,5

Ø5÷Ø10

TYCO 20 INT

TYCO 20 M

TYCO 20 W

Min 20cm Min 20cm Min 50cm

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C INT 94 II CR 05162794

G12 70W MT C INT 94 II CR 05162894

G12 150W MT C INT 94 II CR 05162994

G12 35W MT C INT 94 I ETRC 05168694 b

G12 70W MT C INT 94 I ETRC 05168794 b

G12 35W MT C INT 81 II CR 05163781

G12 70W MT C INT 81 II CR 05163881

G12 150W MT C INT 81 II CR 05163981

G12 35W MT C INT 81 I ETRC 05169281 b

G12 70W MT C INT 81 I ETRC 05169381 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C M 94 II CR 05163094

G12 70W MT C M 94 II CR 05163194

G12 150W MT C M 94 II CR 05163294

G12 35W MT C M 94 I ETRC 05168894 b

G12 70W MT C M 94 I ETRC 05168994 b

G12 35W MT C M 81 II CR 05164081

G12 70W MT C M 81 II CR 05164181

G12 150W MT C M 81 II CR 05164281

G12 35W MT C M 81 I ETRC 05169481 b

G12 70W MT C M 81 I ETRC 05169581 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C W 94 II CR 05163394

G12 70W MT C W 94 II CR 05163494

G12 150W MT C W 94 II CR 05163594

G12 35W MT C W 94 I ETRC 05169094 b

G12 70W MT C W 94 I ETRC 05169194 b

G12 35W MT C W 81 II CR 05164381

G12 70W MT C W 81 II CR 05164481

G12 150W MT C W 81 II CR 05164581

G12 35W MT C W 81 I ETRC 05169681 b

G12 70W MT C W 81 I ETRC 05169781 b

b

A0351 A0352 A0353/A0354 A0356

A0355

H05RN-F

3x2,5mm 2

ETRC VERSIONS

CLASS I

H05RN-F

2x2,5mm 2

CR VERSIONS

CLASS II

Min 20cm

Min 20cm

TYCO 20

8°÷10°

26°÷34°

68°÷76°

SBP URBAN LIGHTING

MT G12 Max 150W CDM-T/HCI-T

93


Series TYCO 20

94

TYCO 21

SPECIFICATIES

De modellen TYCO 21 verschillen van het

basismodel TYCO 20 alleen door het feit dat de

box gescheiden is van de schijnwerper, zodat

deze op een afstand geïnstalleerd kan worden

op een maximum afstand van 3,5 of 20 meter, al

naargelang de modellen. Schijnwerper en box

moeten ieder apart met hun eigen artikelnummer

besteld worden.

De box wordt reeds inclusief kabel voor aansluiting

op de armatuur geleverd.

Behuizing, scharnierverbinding en box

van aluminium, gelakt met polyester

poedercoating, in de kleur grijs aluminium of

mat zwart, voorbehandeld met zandstraling en

fosfochromatatie, hexavalent chroomvrij.

Gehard veiligheidsglas.

Afdichtingen van siliconenrubber, bestand tegen

veroudering.

Ronde reflectoren van gepolijst en geanodiseerd

aluminium met een hoge zuiverheidsgraad,

verkrijgbaar met de lichtuittredingen: brede,

middelgrote en smalle lichtstraal.

Voorschakelapparatuur geplaatst in de

box, verkrijgbaar met ferromagnetisch

voorschakelapparaat (CR 230V/50Hz KLASSE II).

Kabelklem M18x1,5 voor kabels Ø8-10mm (Box

TYCO 21 = M16x1,5 voor kabels Ø5-10mm).

Stroomonderbrekerklem (box) 2x2,5 mm 2 , die

bij het openen van de bedradingskap de stroom

automatisch onderbreekt.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

94 81

255

Ø165

310

90°

CLASS II

IP 66

TYCO 21 - BOX TYCO 21

De modellen TYCO 21 bestaan uit de schijnwerper plus box, waardoor deze armaturen

op een afstand geïnstalleerd kunnen worden op een maximum afstand van 3,5 of 20

meter, al naargelang het model. Schijnwerper en box moeten ieder apart met hun eigen

artikelnummer besteld worden. De box wordt reeds inclusief kabel voor aansluiting op de

armatuur geleverd.

TYCO 21

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Combineren met bijbehorende Box Tyco 21

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35/70/150W MT C INT 94 II 01032794

G12 35/70/150W MT C M 94 II 01032894

G12 35/70/150W MT C W 94 II 01032994

G12 35/70/150W MT C INT 81 II 01033081

G12 35/70/150W MT C M 81 II 01033181

G12 35/70/150W MT C W 81 II 01033281

0,5m

8°÷10° 26°÷34° 68°÷76°

F

KG

Max 1,5kg

100°

IK 08

6J

Min 5cm

M18x 1,5

Ø8÷Ø10

Min 20cm

H05RN-F

2x2,5mm 2

Min 5cm


TOEBEHOREN

Code Denomination Colour Description

BOX TYCO 21/3,5M

14064994 A0351 94 Kap in grijs gelakt aluminium.

14065081 A0351 81 Kap in zwart gelakt aluminium.

14135396 A0351 96 Kap van antracietgrijs sablé gelakt aluminium.

14065112 A0352 Interne lichtafscherming (alleen voor INT uitvoeringen).

14065220 A0353 Soft glas.

14065320 A0354 Supplement soft glas.

14065420 A0355 Prismaglas (alleen voor Tyco 21 max 70W).

14065602 A0357 Pin in verzinkt staal, voor installatie in de grond.

14065702 A0358 Pin in verzinkt staal, voor installatie in de grond.

14065894 A0359 94 Paalbevestiging voor palen van Ø60÷76mm, grijs gelakt.

14065981 A0359 81 Paalbevestiging voor palen van Ø60÷76mm, zwart gelakt.

14066020 A0360 Kabel invoer set M16x1,5 met trekontlasting voor lijnmontage.

Compleet met 3,5 meter kabel

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

BOX TYCO 21/20M

Compleet met 20 meter kabel

Code Colour Denomination Description

14140175 75 A0570/BOX Structuur BOX met 2 open zijden

14140275 75 A0570/BL Blinde dop voor structuur BOX

14140375 75 A0570/GR Rooster voor structuur BOX

Code Colour Denomination Description

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

35W MT 94 II CR 14057494

70W MT 94 II CR 14057594

150W MT 94 II CR 14057694

35W MT 81 II CR 14057981

70W MT 81 II CR 14058081

150W MT 81 II CR 14058181

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

A0351 A0352 A0353/A0354 A0357 A0358 A0359 A0360

A0355

TYCO 21 Box

CLASS II

TYCO 21 Box

Ø125

BOX

CUT

255

336

336

155

336

336

TYCO 21 Box

IP 66

Min 20cm

336

336

TYCO 21 Box

F

336

336

A0570/BOX

A0570/CUT

Min 5cm

TYCO 21 Box

KG

Max 4 kg

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

35W MT 94 II CR 14066594

70W MT 94 II CR 14066694

150W MT 94 II CR 14066794

35W MT 81 II CR 14066881

70W MT 81 II CR 14066981

150W MT 81 II CR 14067081

A0570/BL

A0571/BLC

TYCO 21 Box

IK 09

10J

A0570/GR

A0571/GRC

14140475 75 A0571/CUT Structuur CUT met 3 open zijden

14140575 75 A0571/BLC Blinde dop voor structuur CUT

14140675 75 A0571/GRC Rooster voor structuur CUT

TYCO 21 Box

M16x 1,5

Ø5÷Ø10

TYCO 21 Box

H05RN-F

2x2,5mm 2

TYCO 21

SBP URBAN LIGHTING

MT G12 Max 150W CDM-T/HCI-T

WORK IN PROGRESS

95


Series TYCO 20

96

TYCO 22

SPECIFICATIES

De modellen TYCO 22 voor Halospot 111

halogeenlampen (niet meegeleverd) bestaan

alleen uit de schijnwerper inclusief scharnierende

basis. In de behuizing van de schijnwerper is

de transformator ingebouwd, voeding van

230/240V-50/60Hz, geschikt voor alle lampen

van 35, 50 en 75W. De armaturen TYCO 22 zijn

geschikt om aan bijzondere eisen te voldoen:

grote gelijkmatige lichtspreiding, mogelijkheid

van lichtuittreding met straal van 4°, 24° en 45°, al

naargelang het type lamp dat toegepast wordt met

een kleurtemperatuur van 3000°K.

Behuizing en scharnierverbinding van aluminium,

gelakt met polyester poedercoating, in de kleur

grijs aluminium of mat zwart, voorbehandeld met

zandstraling en fosfochromatatie, hexavalent

chroomvrij.

Gehard veiligheidsglas.

Afdichtingen van siliconenrubber, bestand tegen

veroudering.

Kabelklem M18x1,5 voor kabels Ø8-10 mm.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

94 81

255

Ø165

310

90°

CLASS II

IP 66

0,5m

KG

Max 3,3kg

IK 08

6J

100°

F

Min 5cm

Min 20cm

Min 5cm


TOEBEHOREN

A0351 A0352

A0353/A0354

Code Denomination Colour Description

14064994 A0351 94 Kap in grijs gelakt aluminium.

14065081 A0351 81 Kap in zwart gelakt aluminium.

14135396 A0351 96 Kap van antracietgrijs sablé gelakt aluminium.

14065112 A0352 Interne lichtafscherming (alleen voor INT uitvoeringen).

14065220 A0353 Soft glas.

14065320 A0354 Supplement soft glas.

BOX

CUT

M18x 1,5

Ø8÷Ø10

336

336

H05RN-F

2x2,5mm 2

336

336

336

336

336

336

A0570/BOX

A0570/CUT

TYCO 22/T

Met ingebouwde transformator

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

De modellen TYCO 22/T voor Halospot 111 halogeenlampen (niet meegeleverd)

bestaan alleen uit de schijnwerper inclusief scharnierende basis. In de behuizing

van de schijnwerper is de transformator ingebouwd, voeding van 230/240V-50/60Hz,

geschikt voor alle lampen van 35, 50 en 75W. De armaturen TYCO 22 zijn geschikt

om aan bijzondere eisen te voldoen: grote gelijkmatige lichtspreiding, mogelijkheid

van lichtuittreding met straal van 4°, 24° en 45°, al naargelang het type lamp dat

toegepast wordt met een kleurtemperatuur van 3000°K.

A0570/GR

A0570/BL

A0571/GRC

A0571/BLC

Code Colour Denomination Description

14140175 75 A0570/BOX Structuur BOX met 2 open zijden

14140275 75 A0570/BL Blinde dop voor structuur BOX

14140375 75 A0570/GR Rooster voor structuur BOX

Code Colour Denomination Description

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G53 75W HMGS 94 II T 04018994

G53 75W HMGS 81 II T 04019081

14140475 75 A0571/CUT Structuur CUT met 2 open zijden

14140575 75 A0571/BLC Blinde dop voor structuur CUT

14140675 75 A0571/GRC Rooster voor structuur CUT

TYCO 22

SBP URBAN LIGHTING

HMGS G53 35-50-75W HALOSPOT 111 ALULINE PRO

WORK IN PROGRESS

97


Series TYCO 20

98

TYCO 23

CONSTRUCTIE-EIGENSCHAPPEN

Compartiment optiek, frame voor glas,

aansluitdeksel en onderkant met scharnier gemaakt

van gegoten aluminium gelakt met polyesterpoeder

in de aangeboden kleursoorten (RAL grijs,

antracietgrijs sablé en zwart sablé), gezandstraald

en fosfochromatìisch behandeld.

Kolom van geëxtrudeerd aluminium gelakt met

polyesterpoeder in de aangeboden kleursoorten

(RAL grijs, antracietgrijs sablé en zwart sablé).

Basis voor de bevestiging aan de grond gemaakt van

een stevige en dikke verzinkte staalplaat.

Veiligheidsscherm van transparant gehard float

veiligheidsglas.

Reflectoren van hoogzuiver gepolijst en

geanodiseerd aluminium.

Keramieke lampfitting G12 met kabels bestendig

tegen hoge temperaturen direct aan de behuizing

van de armatuur bevestigd.

Compartiment voor de aansluitingen en elektrische

componenten van versterkt technopolymeer.

Elektrische aansluiting in de box met behulp van

een scheurvaste kabelklem M16x1.5 IP68 voor

kabels H05RN-F Ø5÷10 mm en al gereed voor de

aansluiting op een lijnverbinding

Pakkingen van siliconenrubber bestendig tegen

veroudering met een groot compensatievermogen

die in staat zijn de IP66 veiligheidsgraad te

garanderen.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal

Voedingsgroepen verkijgbaar in KLASSE II

met ferromagnetische voeding 230V 50Hz voor de

vermogens 35W, 70W en 150W (andere spanningen

en frequenties op aanvraag leverbaar) if in KLASSE

I met elektronische voeding 220-240V 50/60Hz voor

de vermogens 35W en 70W.

81 94 96

~830

Tyco 23/6

280

Ø125

~600

~1040

Tyco 23/9

Ø125

~900

CLASS I

Elettronic ballast

version

TYCO 23/6 INT

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

TYCO 23/6 M

TYCO 23/6 W

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

0,5m

F

KG

Max 8,5kg

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C INT 94 II CR 05296994

G12 70W MT C INT 94 II CR 05297294

G12 150W MT C INT 94 II CR 05297594

G12 35W MT C INT 94 I ETRC 05297894 b

G12 70W MT C INT 94 I ETRC 05298194 b

G12 35W MT C INT 96 II CR 05297096

G12 70W MT C INT 96 II CR 05297396

G12 150W MT C INT 96 II CR 05297696

G12 35W MT C INT 96 I ETRC 05297996 b

G12 70W MT C INT 96 I ETRC 05298296 b

G12 35W MT C INT 81 II CR 05296881

G12 70W MT C INT 81 II CR 05297181

G12 150W MT C INT 81 II CR 05297481

G12 35W MT C INT 81 I ETRC 05297781 b

G12 70W MT C INT 81 I ETRC 05298081 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C M 94 II CR 05298494

G12 70W MT C M 94 II CR 05298794

G12 150W MT C M 94 II CR 05299094

G12 35W MT C M 94 I ETRC 05299394 b

G12 70W MT C M 94 I ETRC 05299694 b

G12 35W MT C M 96 II CR 05298596

G12 70W MT C M 96 II CR 05298896

G12 150W MT C M 96 II CR 05299196

G12 35W MT C M 96 I ETRC 05299496 b

G12 70W MT C M 96 I ETRC 05299796 b

G12 35W MT C M 81 II CR 05298381

G12 70W MT C M 81 II CR 05298681

G12 150W MT C M 81 II CR 05298981

G12 35W MT C M 81 I ETRC 05299281 b

G12 70W MT C M 81 I ETRC 05299581 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C W 94 II CR 05299994

G12 70W MT C W 94 II CR 05300294

G12 150W MT C W 94 II CR 05300594

G12 35W MT C W 94 I ETRC 05300894 b

G12 70W MT C W 94 I ETRC 05301194 b

G12 35W MT C W 96 II CR 05300096

G12 70W MT C W 96 II CR 05300396

G12 150W MT C W 96 II CR 05300696

G12 35W MT C W 96 I ETRC 05300996 b

G12 70W MT C W 96 I ETRC 05301296 b

G12 35W MT C W 81 II CR 05299881

G12 70W MT C W 81 II CR 05300181

G12 150W MT C W 81 II CR 05300481

G12 35W MT C W 81 I ETRC 05300781 b

G12 70W MT C W 81 I ETRC 05301081 b

b

CLASS II

Magnetic ballast

version

IP 66

IK 08

6J

OK OK NO

0,1 m 2

8°÷10°

26°÷34°

68°÷76°

0,138 m 2


60 cm

M16x 1,5

Ø5÷Ø10

Min 30cm

H05RN-F

3x2,5mm 2

ETRC VERSIONS

CLASS I

90 cm

Min 30 cm

H05RN-F

2x2,5mm 2

CR VERSIONS

CLASS II

Min 30 cm

60 cm

Only for Tyco 23/6

TYCO 23/9 INT

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C INT 94 II CR 05301494

G12 70W MT C INT 94 II CR 05301794

G12 150W MT C INT 94 II CR 05302094

G12 35W MT C INT 94 I ETRC 05302394 b

G12 70W MT C INT 94 I ETRC 05302694 b

G12 35W MT C INT 96 II CR 05301596

G12 70W MT C INT 96 II CR 05301896

G12 150W MT C INT 96 II CR 05302196

G12 35W MT C INT 96 I ETRC 05302496 b

G12 70W MT C INT 96 I ETRC 05302796 b

G12 35W MT C INT 81 II CR 05301381

G12 70W MT C INT 81 II CR 05301681

G12 150W MT C INT 81 II CR 05301981

G12 35W MT C INT 81 I ETRC 05302281 b

G12 70W MT C INT 81 I ETRC 05302581 b

TYCO 23/9 M

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C M 94 II CR 05302994

G12 70W MT C M 94 II CR 05303294

G12 150W MT C M 94 II CR 05303594

G12 35W MT C M 94 I ETRC 05303894 b

G12 70W MT C M 94 I ETRC 05304194 b

G12 35W MT C M 96 II CR 05303096

G12 70W MT C M 96 II CR 05303396

G12 150W MT C M 96 II CR 05303696

G12 35W MT C M 96 I ETRC 05303996 b

G12 70W MT C M 96 I ETRC 05304296 b

G12 35W MT C M 81 II CR 05302881

G12 70W MT C M 81 II CR 05303181

G12 150W MT C M 81 II CR 05303481

G12 35W MT C M 81 I ETRC 05303781 b

G12 70W MT C M 81 I ETRC 05304081 b

TYCO 23/9 W

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C W 94 II CR 05304494

G12 70W MT C W 94 II CR 05304794

G12 150W MT C W 94 II CR 05305094

G12 35W MT C W 94 I ETRC 05305394 b

G12 70W MT C W 94 I ETRC 05305694 b

G12 35W MT C W 96 II CR 05304596

G12 70W MT C W 96 II CR 05304896

G12 150W MT C W 96 II CR 05305196

G12 35W MT C W 96 I ETRC 05305496 b

G12 70W MT C W 96 I ETRC 05305796 b

G12 35W MT C W 81 II CR 05304381

G12 70W MT C W 81 II CR 05304691

G12 150W MT C W 81 II CR 05304981

G12 35W MT C W 81 I ETRC 05305281 b

G12 70W MT C W 81 I ETRC 05305581 b

b

NO

TYCO 23

8°÷10°

26°÷34°

68°÷76°

SBP URBAN LIGHTING

MT G12 Max 150W CDM-T/HCI-T

99


Series TYCO 20

100

TOEBEHOREN

A0351 A0352 A0353/A0354 A0360 A0547

A0355

Code Denomination Colour Description

14064994 A0351 94 Kap in grijs gelakt aluminium.

14065081 A0351 81 Kap in zwart gelakt aluminium.

14135396 A0351 96 Kap van antracietgrijs sablé gelakt aluminium.

14065112 A0352 Interne lichtafscherming (alleen voor INT uitvoeringen).

14065220 A0353 Soft glas.

14065320 A0354 Supplement soft glas.

14065420 A0355 Prismaglas (alleen voor max 70W).

14066020 A0360 Kabel invoer set M16x1,5 met trekontlasting voor lijnmontage.

14135220 A0547 Ankerbouten van verzinkt staal voor de bevestiging van de basis


TYCO 20-21- 23 /INT

TYCO 20-21- 23 /M

TYCO 20-21-23 /W

8°÷10°

2000 Lux

cd/Klm

15000

10000

5000

4 m

35W MT / INT

26°÷34°

480 Lux

35W MT / M

68°÷76°

240 Lux

cd/Klm

2000

1200

400

3 m

cd/Klm

600

400

200

2 m

35W MT / W

500 Lux

120 Lux

60 Lux

8 m

6 m

4 m

35W MT / INT cd/Klm

220 Lux

12 m

35W MT / M

50 Lux

9 m

35W MT / W

25 Lux

6 m

175 Lux

30 Lux

15 Lux

10500

7500

2500

16 m

cd/Klm

1500

1000

500

12 m

cd/Klm

600

400

200

8 m

80 Lux

20 Lux

10 Lux

20 m

70W MT / INT

15 m

10 m

70W MT / M

70W MT / W

cd/Klm

8000

6000

3000

2500 Lux

4 m

70W MT / INT

cd/Klm

1500

1000

500

650 Lux

70W MT / M

3 m

cd/Klm

600

400

200

410 Lux

2 m

70W MT / W

630 Lux

160 Lux

105 Lux

150W MT / INT

8 m

280 Lux

12 m

150W MT / M

6 m

70 Lux

9 m

150W MT / W

4 m

45 Lux

6 m

160 Lux

40 Lux

25 Lux

16 m

12 m

8 m

100 Lux

25 Lux

15 Lux

20 m

15 m

10 m

4 m

8 m

4300 Lux

1070 Lux

150W MT / INT

1250 Lux

3 m

150W MT / M

820 Lux

2 m

150W MT / W

320 Lux

200 Lux

6 m

4 m

475 Lux

140 Lux

90 Lux

12 m

9 m

6 m

SBP URBAN LIGHTING

270 Lux

80 Lux

50 Lux

16 m

12 m

8 m

170 Lux

50 Lux

30 Lux

20 m

15 m

10 m

101


102

UWF

design Silvia Paola Pennacchio

UWF (Under Water Fittings) is een

assortiment onderwaterschijnwerpers

om te verlichten of decoratieve

lichteffecten te creëren, in fonteinen,

zwembaden, jets of waterspelen. De

modellen die gemaakt zijn van brons

zijn ook geschikt voor toepassing in

zout water, terwijl de modellen van

technopolymeer alleen in zoet water

geïnstalleerd kunnen worden.

De armaturen zijn verkrijgbaar in twee

maten:

UWF 10 (max. 100W)

UWF 22 (max. 300W)


SBP URBAN LIGHTING

103


UWF

104

UWF 10

De armaturen UWF 10 zijn kleine

onderwaterschijnwerpers die bijzonder

geschikt zijn voor de effectverlichting van

kleine fonteinen en waterstralen.

Deze armaturen moeten volledig en

uitsluitend ondergedompeld in zoet water

functioneren (op een diepte tussen de

0,2 en 5 meter). Als de armaturen niet

ondergedompeld geïnstalleerd worden

(ook tijdelijk) is het maximale vermogen

dat geïnstalleerd kan worden 20W.

SPECIFICATIES

Behuizing en ring van technopolymeer.

Gehard veiligheidsglas.

Beugel en schroeven van roestvrij staal

AISI 304. Kabelklem van vernikkeld

messing PG11 voor kabels Ø6-10 mm. Er

zijn armaturen reeds inclusief 4 meter

kabel H07RN8-F 2x1,5 mm2 verkrijgbaar.

Om de beschermingsgraad IP68 te

garanderen moet de armatuur uitsluitend

met de kabel H07RN8-F 2x1,5 mm2 ,

gevoed worden die als accessoire (A0235)

verkrijgbaar is. Door het gebruik van

andere soorten kabels kan het gebeuren

dat de beschermingsgraad IP68 niet

gegarandeerd kan worden.

80

170

110

106

CLASS III

max90°

130

130

IP 68

5 m

IK 08

6J

KG

Max 0,4 kg

0,5m

PG11

Ø6÷Ø10

2x1,5mm 2


TOEBEHOREN

A0125

167

Ø6÷10

Ø190

Ø25

165

A0165

Ø6÷10

Ø170

Ø25

Code Denomination Description

165

A0126/T

Ø6÷10

Ø170

UWF 10/75-100

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

100W

18°

Direct met 12V DC te voeden.

Verpakking van min. 12 stuks of meervouden.

Direct met 12V DC te voeden.

Armaturen compleet met 4 m kabel H07RN8-F 2x1,5 mm2 .

14421018 A0125 Accessoire om de UWF 10 schijnwerpers in de muur of in de grond te bouwen.

14002289 A0165 Accessoire om de UWF 10 schijnwerpers op plastic zeil te installeren.

14096120 A0126/T Box in KLASSE II - IP67 met transformator 1x120VA 240/12V voor inbouw in de grond of in het beton (niet onder water).

14422018 A0129 Aftakbox in KLASSE II - IP67, voor inbouw in de muur of in de grond (niet onder water).

14018320 A0235 H07RN8-F 2x1,5 mm 2 rubberen kabel, per meter te bestellen.

14423998 A0127 Veiligheidstransformator van 1x100VA 220-240/12V. Kan niet in het accessoire A0126 gemonteerd worden.

14094920 A0128/T Veiligheidstransformator van 1x350VA 240/12V. Kan niet in het accessoire A0126 gemonteerd worden.

!

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GU5,3 max 50W/12V HRGS 80 III 01961018 !

GY6,35 max 100W/12V HSGS C 80 III 01962018 !

UWF 10/75-100 + H07RN8-F

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GU5,3 max 50W/12V HRGS 80 III 01958018 !

GY6,35 max 100W/12V HSGS C 80 III 01959018 !

100W

Ø25

165

A0129

Ø6÷10

18°

Ø170

Ø25

!

A0235

A0127

A0128/T

UWF 10

HRGS GU5,3 Max 50W DICR

HSGS Gy6,35 Max 100W HALO 12V

SBP URBAN LIGHTING

105


UWF

106

UWF 22

De armaturen UWF 22 zijn sterke

onderwaterschijnwerpers van 300W, die geschikt zijn

om zwembaden, fonteinen en erg hoge waterstralen

te verlichten.

Deze armaturen mogen uitsluitend, volledig en

permanent onder water functioneren op een diepte

tussen de 0,3 en 5 meter en moeten met zeer lage

spanning van 12V gevoed worden. Met het oog

hierop zijn er geschikte accessoires verkrijgbaar.

De armaturen UWF 22 zijn verkrijgbaar in brons

of technopolymeer, zonder of met 4 meter kabel

H07RN8-F 2x4 mm 2 en worden inclusief PAR 56 WFL

12/300W lamp geleverd.

Het model van brons (BR), dat met de hand gegoten

is, is bijzonder hoogwaardig en geschikt voor

prestigieuze installaties in fonteinen of zout water,

als er een sterke mechanische bestendigheid en/of

bestendigheid tegen chemicaliën vereist is.

Het model van technopolymeer is gemaakt van

speciaal versterkt PPH, dat hittebestendig en

gestabiliseerd is tegen UV-stralen. Dit model

kan alleen in zoet water en niet in zout water

functioneren. De modellen UWF 22/PPH zijn niet

alleen geschikt voor het verlichten van fonteinen en

waterstralen maar zijn ook bijzonder geschikt voor

installatie in zwembaden en met het oog hierop

is het model UWF 22/PPH Recessed verkrijgbaar,

inclusief de mogelijkheid van wandinbouw.

SPECIFICATIES

Behuizing en frame van bronslegering (UWF 22/BR)

of technopolymeer (UWF 22/PPH) in de kleuren zwart

of wit (het model UWF 22/Recessed alleen in wit).

Kabelklem van vernikkeld messing IP68 met

trekontlasting.

Beugel van roestvrij staal.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

80 85 40

UWF22/BR UWF22/PPH UWF22/PPH-R

125

220 153

180

Ø320

235

255

CLASS III IP 68

IK 04

5 m

0,5J

OK

min 0,3m

max 2m

NO

KG

Max 5,5kg

0,5m


TOEBEHOREN

A0156

Code Denomination Description

! 1

! 2

Ook geschikt voor montage in zeewater

Direct met 12V DC te voeden.

De uitvoering BR is niet geschikt voor inbouw in de wand of in de grond.

Model compleet met 4 m kabel H07RN8-F 2x4 mm2 .

Armaturen compleet met lamp.

Ook geschikt voor montage in zoet water

Direct met 12V DC te voeden.

Model compleet met 4 m kabel H07RN8-F 2x4 mm2 !

.

Armaturen compleet met lamp.

1

Ook geschikt voor montage in zoet water

Direct met 12V DC te voeden.

Armaturen compleet met lamp.

De UWF 22/PPH Recessed bestaat uit een schijnwerper UWF

22/PPH (IP68), 4 meter kabel H07RN8-F 2x4 mm2 !

en een box

van technopolymeer voor wandinbouw.

1

14000799 A0156 Support in roestvrij staal AISI 304 om de armaturen UWF 22 op verschillende dieptes te ondersteunen.

14417998 A0132/BR Set lampen plus pakking. De pakking moet telkens als er een andere lamp gemonteerd wordt, vervangen worden.

14451998 A0133/PPH Set lampen plus pakking. De pakking moet telkens als er een andere lamp gemonteerd wordt, vervangen worden.

14410998 A0130/T1 Box in KLASSE I - IP65 (niet voor onder water) compleet met 1 transformator van 330VA 240/12V om 1 schijnwerper UWF22 te voeden.

14411998 A0130/T2 Box in KLASSE I - IP65 (niet voor onder water) compleet met 2 transformatoren van 330VA 240/12V om 3 schijnwerpers UWF22 te voeden.

14412998 A0130/T3 Box in KLASSE I - IP65 (niet voor onder water) compleet met 3 transformatoren van 330VA 240/12V om 3 schijnwerpers UWF22 te voeden.

14094920 A0128/T Veiligheidstransformator van 1x330VA 240/12V. Kan niet in het accessoire A0129 gemonteerd worden.

14422018 A0129 Aftakbox in KLASSE II - IP67, in de muur of de grond in te bouwen (niet onder water).

14018420 A0236 H07RN8-F 2x4 mm 2 rubberen kabel, per meter te bestellen.

PG16

Ø10÷Ø14

310

40

Ø300

n°6 Ø9

A0132

UWF 22/BR

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

40°

UWF 22/PPH

40°

UWF 22/PPH-RECESSED

40°

OK

max 2m

min 0,3m

NO

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

screws 300 PAR 56 40 III 01979998 ! 1 ! 2

screws 300 PAR 56 40 III 01941998 ! 2

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

screws 300 PAR 56 80 III 01980998 ! 1

screws 300 PAR 56 80 III 01981998 ! 1

screws 300 PAR 56 85 III 01003102 ! 1

screws 300 PAR 56 85 III 01003202 ! 1

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

screws 300 PAR 56 80 III 03003585 ! 1

IP 68

2 m

A0130 245

180

4xØ10

A0128/T

73÷87

90

4xØ5,8

A0129

UWF 22

165

Ø6÷10

Ø170

Ø25

SBP URBAN LIGHTING

A0236

HDG SCREW 300W PAR56/WFL

107


108

ISTHAR

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen ISTHAR High Performance

IP66 zijn plafondspots van geëxtrudeerd

aluminium voor de volgende lampen:

- lineaire T5 FH 14-35W, T5 FQ 24-80W

fluorescentielampen.

- compacte DULUX-DE 26W en DULUX-L/PL-L

55-80W fluorescentielampen.

- LED’s.

- LED’s met RGB systeem voor kleurwissel.

De plafondspots ISTHAR, die erg compact en

niet opvallend zijn, zijn bijzonder geschikt

voor het verlichten en het verlenen van

meerwaarde aan gevels, architecturale

constructies en winkels.

Afhankelijk van hun lineaire, essentiële en

moderne design zijn de plafondspots ISTHAR

ook geschikt voor toepassing in installaties

van groot architecturaal belang.

Deze armaturen kunnen op elke plaats,

zowel binnen als buiten, en ook in strenge

gebruiksomstandigheden functioneren.


SBP URBAN LIGHTING

109


ISTHAR

110

SPECIFICATIES

Dankzij ophangsteunen van persgietaluminium,

gelakt in de kleur grijs aluminium is de plafondspot

verstelbaar (±12°)

Behuizing van geëxtrudeerde aluminiumlegering,

geanodiseerd min. 15μ, met koppen van

persgietaluminium gelakt met polyester

poedercoating gelakt in de kleur grijs aluminium.

De koppen zijn met roestvrij stalen schroeven aan

het geëxtrudeerde behuizing bevestigd en hier zijn

afdichtingen van silicone tussen geplaatst.

Gehard veiligheidsglas, met twee koppen van

technopolymeer aan de behuizing gescharnierd.

Afdichting van siliconenrubber, bestand tegen

veroudering.

Geprofileerde reflector van gepolijst en

geanodiseerd aluminium met een hoge

zuiverheidsgraad (99,85%) met een dubbele

parabool.

Kabelklem voor kabels Ø8-10,5mm.

De plafondspots zijn inclusief een luchtdoorlatende

IP66 membraan om het condenseffect te

verminderen.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

De modellen ISTHAR/C zijn reeds inclusief

doorvoerbedrading 2x1,5mm 2 voor de verbinding

van armatuur naar armatuur.

Elektronisch voorschakelapparaat (ETRC) 220-240V

50/60Hz, Klasse A2 (lekken).

Modellen T5, twee lampposities, die door de

gebruiker veranderd kunnen worden, om twee

lichtuittredingen te verkrijgen: half gespreid of half

intensief (standaard instelling).

De modellen met LED’s met een hoge

lichtopbrengst zijn reeds inclusief voedingssysteem

van de LED’s en zijn ingesteld op de verbinding van

armatuur naar armatuur.

Voor de modellen met LED’s RGB (kleurwissel)

is een afstelsysteem/voedingssysteem nodig dat

apart besteld moet worden.

Op aanvraag kunnen er speciale uitvoeringen

gemaakt worden (speciale voltages, bestand tegen

gloeidraad van 850°C enz.).


De armaturen ISTHAR zijn ontwikkeld om op

hoog niveau voor de functionele en decoratieve

verlichting van architectonische gevels met details,

verschillende constructies, het interieur van winkels

of showrooms, het interieur van groot architecturaal

belang, of dit nu oud of modern is, te zorgen.

Met het oog daarop zijn de plafondspots ISTHAR

met de volgende pluspunten gerealiseerd:

- zeer kleine afmetingen

- strak en essentieel design met afwerkingen van

hoog niveau

- fotometrische flexibiliteit

- gebruik van lichtbronnen met een hoge

lichtopbrengst, een lange levensduur, met

onmiddellijke inschakeling en herinschakeling,

verkrijgbaar in verschillende kleuren en ook met

dynamische verandering van de kleuren (RGB LED’s)

- lage oppervlaktetemperatuur van de armatuur,

die dus ook in omgevingen met een potentieel

explosieve atmosfeer klasse T6 kan functioneren

(CEI-EN 50014:5.1.2)

- de armaturen bestaan voor meer dan 96% van hun

gewicht uit onbrandbaar materiaal

- flexibele montage, geschikt en doeltreffend in elke

situatie.

- lange levensduur en behoud van de hoge prestaties

ook na verloop van tijd, met onderhoud beperkt

tot het hoognodige

- makkelijk en snel te monteren.

Montage op lage en hoge omgevingstemperaturen al naargelang de modellen.

Ta °C

FH min - 20° max + 50°C

FQ min - 0° max + 45÷50°C

FSD min - 25° max + 30÷35°C

FSQ min - 15° max + 25°C

LED HP min - 15° max + 40°C

LED RGB min - 30° max + 45÷50°C

Modellen voor T5 fluorescentielampen:

beschikken over twee soorten lichtuittreding,

gespreid of middelgroot, die rechtstreeks door de

gebruiker veranderd kunnen worden.

De plafondspots ISTHAR met FQ lampen kunnen

op omgevingstemperaturen tussen de 0° en

de 50°C functioneren; op aanvraag kunnen er

modellen uitgevoerd worden voor de werking

tot -20°C. De modellen voor FH lampen kunnen

op omgevingstemperaturen tussen de -20° en

+50°C functioneren. Er moet echter rekening

mee gehouden worden dat de lichtopbrengst

van de lampen (FH en FQ) op lage temperaturen

aanmerkelijk vermindert. (Voor informatie hierover

kunt u zich tot onze technische dienst wenden).

Modellen voor compacte fluorescentielampen:

Deze zijn geschikt als er armaturen met beperkte

afmetingen met een grote lichtuittreding vereist

zijn. Het model DULUX/DE 26W, dat slechts 343 mm

lang is, is bijzonder geschikt voor het verlichten van

gewelven, bogen en kan prachtig gecamoufleerd

worden in zuilengalerijen.

SBP URBAN LIGHTING

111


ISTHAR

112

ISTHAR

11

L

CLASS II

CLASS I

Only for

Isthar/343

ISTHAR

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

1x21

ISTHAR/C

1x24

ISTHAR

ISTHAR/C

ISTHAR/343

2x80

76°

76°

94°

36°÷50°

2x54°

2x55°

b

!

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G5 14W FDH S 11 II ETRC A2 05097311 b

G5 21W FDH S 11 II ETRC A2 05097411 b

G5 28W FDH S 11 II ETRC A2 05097511 b

G5 35W FDH S 11 II ETRC A2 05097611 b

G5 24W FDH S 11 II ETRC A2 05097711 b

G5 39W FDH S 11 II ETRC A2 05097811 b

G5 49W FDH S 11 II ETRC A2 05098011 b

G5 54W FDH S 11 II ETRC A2 05097911 b

G5 80W FDH S 11 II ETRC A2 05098111 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G5 14W FDH S 11 II ETRC A2 05107311 b

G5 21W FDH S 11 II ETRC A2 05107411 b

G5 28W FDH S 11 II ETRC A2 05107511 b

G5 35W FDH S 11 II ETRC A2 05107611 b

G5 24W FDH S 11 II ETRC A2 05107711 b

G5 39W FDH S 11 II ETRC A2 05107811 b

G5 49W FDH S 11 II ETRC A2 05107911 b

G5 54W FDH S 11 II ETRC A2 05108011 b

G5 80W FDH S 11 II ETRC A2 05108111 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

2G11 1x55W FSDH S 11 II ETRC A2 05126911 b

2G11 2x55W FSDH S 11 II ETRC A2 05127011 b

2G11 2x80W FSDH S 11 II ETRC A2 05127111 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

2G11 1x55W FSDH S 11 II ETRC A2 05127211 b

2G11 2x55W FSDH S 11 II ETRC A2 05127311 b

2G11 2x80W FSDH S 11 II ETRC A2 05127411 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

GX24q-3 26W FSQ S 11 I ETRC A2 05212811 b !

IP 66

90

105

IK 07

3J

F

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Daar dit model maar één bevestigingsmechanisme heeft (in plaats van

twee), moeten de helft van de installatieaccessoires A0265 - A0277 -

A0264 - A0263/100 - A0263/300 besteld worden, ten opzichte van het

aantal armaturen.

KG

Max 4,9 kg

0,5m

L mm FH FQ FSD FSQ

343 26W

700 14W 24W 1x55W

1000 21W 39W

1300 28W 54W 2x55W

1600 35W 49-80W 2x80W

M18x1,5

Ø8÷Ø10,5H05RN-F 2x1

H07RN-F 2x1,5

2x2,5mm 2


Modellen T5 – Door de tweevoudige positionering

van de lamp, wat door de gebruiker gewijzigd

kan worden, kunnen er twee lichtuitstralingen

verkregen worden: half-breedstralend (Pos. A) en

half-smalstralend (Pos B – standaard instelling).

De uitvoeringen ISTHAR/C zijn reeds voorzien

van doorvoerbekabeling 2x1,5mm 2 voor de

lijnmontage. In het schema is het maximaal

aantal armaturen aangegeven dat achter elkaar

verbonden kan worden, verdeeld over een afstand

van max (D max) meter.

TOEBEHOREN

A0265 A0277 A0264 A0263/100 A0263/300

Ø70

100

Code Denomination Description

100

±12°

100

240

max

W

D max(m)

300

260

max

Lamp position “A”

14032420 A0265 Paar metaaldraden van 2m lang voor een opgehangen installatie. (Alleen voor binnen).

14041320 A0277 Paar grijs aluminium gelakt rozetten compleet met 2m lange metaaldraden, voor plafondmontage. (Alleen voor binnen).

14041220 A0264 Paar roestvrij stalen wandsupports.

14032294 A0263/100 Paar 100mm lange beugels in grijs aluminium gelakte staalplaat voor richtbare wand- of plafondmontage.

14032394 A0263/300 Paar 300mm lange beugels in grijs aluminium gelakte staalplaat voor richtbare wand- of plafondmontage.

14031820 A0262 / 14-24W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

14031920 A0262 / 21-39W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

14032020 A0262 / 28-54W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

14032120 A0262 / 35-49-80W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

±12°

OK

Depending

on the Models

70÷78°

Lamp position “B”

SBP URBAN LIGHTING

62÷64°

14 21 28 35 24 39 49 54 80 55 2x55 2x80

80 62 50 40 70 45 35 32 22 30 15 11

75 75 75 72 63 56 63 53 45 45 40 38

ISTHAR

FDH G5 14÷35W LUMILUX FH/MASTER TL5 HE

FDH G5 24÷80W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO

FSDH 2G11 Max 80W DULUX-L/PL-L

FSQ Gx24q-3 26W DULUX D-E/PL-C-AP

LED Max 3,2W

113


ISTHAR

114

ISTHAR LED

11

Schema voor 1 armatuur

220÷240V

50-60Hz

CLASS I

HP

CLASS III

HP - RGB

L

ISTHAR LED/HP

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

DE ISTHAR/LED - HP zijn van Klasse I, compleet met elektronische transformator voor de voeding van

de Leds en moeten gevoed worden met netspanning 220÷240V-50/60Hz. Ze zijn reeds voorzien van

doorvoerbekabeling 3x1,5 mm 2 , voedingsklem 3x2,5 mm 2 waarmee er achter elkaar max. 35 armaturen

verbonden kunnen worden over een afstand van max 100m.

Daar dit model maar één bevestigingsmechanisme heeft (in plaats van twee), moeten de helft van de

installatieaccessoires A0265 - A0277 - A0264 - A0263/100 - A0263/300 besteld worden, ten opzichte van

het aantal armaturen.

ISTHAR LED/HP-RGB

A0378

(MASTER)

ISTHAR/LED - HP / RGB zijn van Klasse III, uitgerust met 5 multichip Leds (3,6W totaal, 45° uitstraling)

met kleurverwisseling. De armaturen moeten gevoed worden met specifiek RGB voedings- en

bedieningssysteem (MASTER).

De verbinding tussen de MASTER en het armatuur moet verplicht uitgevoerd worden met de speciale

kabel die als accessoire geleverd wordt A0380 (heen + terug). Met het RGB systeem kunt u uit 3

vooringestelde kleurverwisselingsprogramma’s kiezen: alle kleuren (cyclus van ~70 sec.), warme kleuren

(50 sec.), koude kleuren (50sec.). Verder kunt u met het RGB systeem een bepaalde kleur kiezen en

houden totdat hij opnieuw ingesteld wordt.

De Master module (A0378), bestaande uit een voedingseenheid en een regeleenheid, moet bij de

armaturen besteld worden en moet apart, op een beschermde plaats geplaatst worden (max afstand

80m); hij kan max 1 armatuur besturen.

Om meerdere armaturen te besturen (max 100) het volgende in acht nemen:

- 2 armaturen: 1 Master A0378 + 1 Slave A0379

- 3 of meer armaturen (max 100): 1 Master A0378, plus net zoveel Slaves A0379 als er armaturen zijn

min 1, plus een transformator A0220/40 om de 2 armaturen min 1 (indien oneven, naar boven

afronden).

Max 80m

Schema voor 2 armaturen

ISTHAR / RGB ISTHAR / RGB

220÷240V

50-60Hz

A0378

(MASTER)

A0379

(SLAVE)

Max 80m

ISTHAR / RGB

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

n°4 led 700mA DC 12,8W 6.000° C 6° 11 I ETRC 06013011 b

n°4 led 700mA DC 12,8W C 6° 11 I ETRC 06013111 b

n°8 led 350mA DC 11,2W 6.000° C 15° 11 I ETRC 06013211 b

n°8 led 350mA DC 11,2W C 15° 11 I ETRC 06013311 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

n.5 led RGB 350mA DC 18 W C 45° 11 III 06013411 !

!

b

Schema voor 3-max 100 armaturen

220÷240V

50-60Hz

A0378

(MASTER)

A0220

(40W)

A0379

(SLAVE)

A0379

(SLAVE)

A0379

(SLAVE)

Max 80m

Max 80m

ISTHAR / RGB

ISTHAR / RGB

ISTHAR / RGB

ISTHAR / RGB

IP 66 IK 07

3J

F

KG

Max 2,4 kg

H07RN-F 3G1,5 S05RN-F 3X1

3x2,5mm

HP HP/RGB

2 3x2,5mm2 0,5m

M18x1,5

Ø8÷Ø10,5

90

105

L mm LED LED RGB

343 4x3,2W

700 8x1,4W 5x3,6W


TOEBEHOREN voor de werking en de besturing van de Isthar Led / RGB armaturen.

A0378 A0379

A0220/40 A0381

A0380

Code Denomination Description

14071920 A0378 Voedings- en besturingskit Led HP/RGB, bestaande uit een transformator van 40W 220÷240V 50/60Hz AC uitgang max 24V DC (voor max 2 armaturen) en

MASTER module voor kleurcontrole, om max. 1 armatuur te besturen.

14072020 A0379 Extra kleurbesturingsmodule (SLAVE) voor max 1 armatuur. De extra SLAVE modulen worden bestuurd door de MASTER module.

14015520 A0220/40W Elektronische transformator van 40W, voeding 220÷240V 50/60Hz AC uitgang max 24V DC gestabiliseerd, gemonteerd op verzinkt stalen support.

14072220 A0381 Infrarood afstandsbediening om de kleurvariatie op afstand te bedienen (door op de MASTER module te werken).

14072120 A0380 Voedingskabel S05RN-F 3 x 1mm 2 x RGB, per meter te bestellen (heen en terug).

TOEBEHOREN voor de installatie van alle modellen Isthar.

A0265 A0277 A0264 A0263/100 A0263/300

Ø70

100

Code Denomination Description

100

±12°

100

240

max

300

260

max

14032420 A0265 Paar metaaldraden van 2m lang voor een opgehangen installatie. (Alleen voor binnen).

14041320 A0277 Paar grijs aluminium gelakt rozetten compleet met 2m lange metaaldraden, voor plafondmontage. (Alleen voor binnen).

14041220 A0264 Paar roestvrij stalen wandsupports.

14032294 A0263/100 Paar 100mm lange beugels in grijs aluminium gelakte staalplaat voor richtbare wand- of plafondmontage.

14032394 A0263/300 Paar 300mm lange beugels in grijs aluminium gelakte staalplaat voor richtbare wand- of plafondmontage.

14031820 A0262 / 14-24W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

14031920 A0262 / 21-39W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

14032020 A0262 / 28-54W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

14032120 A0262 / 35-49-80W Supplement voor soft glas dat in plaats van standaard glas gemonteerd kan worden en tegelijk met het armatuur besteld moet worden.

±12°

OK

SBP URBAN LIGHTING

ISTHAR/LED

LED Max 3,6W

115


ISTHAR

116

ISTHAR 139 - 39W FQ - Position lamp “A”

position A

Lamp

position A

cod. C.I.E.: 64-92-99-100-66 UTE C71-121: 0,65 C + 0,00 T BZ: 3 REND. 65.6% Quality

A 80 70 70 70 70 50 50 50 30 30 30 0

B 70 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

0,60 0,43 0,42 0,36 0,32 0,29 0,35 0,31 0,29 0,35 0,31 0,29 0,28

0.80 0,49 0,48 0,42 0,38 0,35 0,41 0,37 0,35 0,40 0,37 0,34 0,33

1.00 0,53 0,52 0,47 0,43 0,40 0,46 0,42 0,40 0,45 0,42 0,39 0,38

1.25 0,56 0,55 0,51 0,47 0,45 0,50 0,47 0,44 0,49 0,46 0,44 0,43

K

1.50

2.00

0,59

0,62

0,58

0,61

0,54

0,58

0,51

0,55

0,48

0,53

0,53

0,57

0,50

0,55

0,48

0,53

0,52

0,56

0,49

0,54

0,47

0,52

0,46

0,51

A: Ceiling

2.50

3.00

0,64

0,65

0,63

0,65

0,61

0,62

0,58

0,61

0,57

0,59

0,59

0,61

0,58

0,60

0,56

0,58

0,58

0,60

0,57

0,59

0,55

0,57

0,54

0,56

B: Wall

4.00 0,67 0,66 0,64 0,63 0,62 0,63 0,62 0,61 0,62 0,61 0,60 0,58 C: Floor

5.00 0,68 0,67 0,65 0,64 0,63 0,64 0,63 0,62 0,63 0,62 0,61 0,59 K: Room index

ISTHAR 139 - 39W FQ - Position lamp “B”

position B

150

Cd 300

1x39W

0,3 m

3 m

Discomfort glare

1,15

1,5

1,85

2,2

2,55

cod. C.I.E.: 66-92-99-100-67 UTE C71-121: 0,67 C + 0,00 T BZ: 2 REND. 67.2% Quality

A 80 70 70 70 70 50 50 50 30 30 30 0

B 70 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

0,60 0,45 0,44 0,38 0,34 0,31 0,37 0,34 0,31 0,37 0,33 0,31 0,30

0.80 0,50 0,50 0,44 0,40 0,37 0,43 0,39 0,37 0,42 0,39 0,36 0,35

1.00 0,55 0,54 0,48 0,45 0,42 0,48 0,44 0,42 0,47 0,44 0,41 0,40

1.25 0,58 0,57 0,53 0,49 0,46 0,52 0,49 0,46 0,51 0,48 0,46 0,44

K

1.50

2.00

0,61

0,64

0,60

0,63

0,56

0,60

0,52

0,57

0,50

0,55

0,54

0,59

0,52

0,56

0,49

0,54

0,53

0,57

0,51

0,56

0,49

0,54

0,48

0,52

A: Ceiling

2.50

3.00

0,66

0,67

0,65

0,66

0,62

0,64

0,60

0,62

0,58

0,61

0,61

0,63

0,59

0,61

0,58

0,60

0,60

0,62

0,58

0,60

0,57

0,59

0,55

0,58

B: Wall

4.00 0,69 0,68 0,66 0,65 0,63 0,65 0,64 0,62 0,63 0,62 0,62 0,60

C: Floor

5.00 0,69 0,69 0,67 0,66 0,65 0,66 0,65 0,64 0,65 0,64 0,63 0,61 K: Room index

200

Cd 400

1x39W

Lamp

position B

0,3 m

3 m

Discomfort glare

1,15

1,5

1,85

2,2

2,55

100

100

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

39W - FQ

20

600

950

200

50

10

3 m

3x39W - FQ 1000 1000

6 m

1100

Lux

2000 1000 750 500 †300

2000 1500 1000 750 500 †300

2000 1000 500 †300

2000 1000 500 †300

2000 1000 500 †300

a/hs

8

5

4

3

2

2 3 4 5 6 8 1000 2 3 4 5 6 8 10000 2 3 4 cd/m 2

39W - FQ 3x39W - FQ

10

20

220

420

620

820

20

3 m

6 m

620

700

300

1000 1000

Lux

2000 1000 750 500 †300

2000 1500 1000 750 500 †300

2000 1000 500 †300

2000 1000 500 †300

2000 1000 500 †300

30

50

100

20

a/hs

8

5

4

3

2

2 3 4 5 6 8 1000 2 3 4 5 6 8 10000 2 3 4 cd/m 2

420

120

220

820

20

10


ISTHAR 155 - 55W FSD

100

Cd 200

1x55W

Lamp

position A

cod. C.I.E.: 52-86-98-99-58 UTE C71-121: 0,58 D + 0,00 T BZ: 4 REND. 57.7% Discomfort glare Quality

Lux

A 80 70 70 70 70 50 50 50 30 30 30 0

1,15 A 2000 1000 750 500 †300

B

C

70

10

70

10

50

10

30

10

10

10

50

10

30

10

10

10

50

10

30

10

10

10

0

0

1,5

1,85

2,2

B

C

D

2000 1500 1000

2000

750 500

1000

2000

†300

500

1000

†300

500 †300

0,60 0,34 0,33 0,27 0,23 0,20 0,26 0,22 0,20 0,26 0,22 0,20 0,19

2,55 E

2000 1000 500 †300

0.80 0,39 0,39 0,33 0,29 0,25 0,32 0,28 0,25 0,31 0,28 0,25 0,24

a/hs

8

1.00

1.25

0,43

0,47

0,43

0,46

0,37

0,41

0,33

0,38

0,30

0,35

0,36

0,40

0,33

0,37

0,30

0,34

0,35

0,39

0,32

0,36

0,30

0,35

0,28

0,33

5

4

K

1.50

2.00

0,49

0,53

0,48

0,52

0,44

0,49

0,41

0,46

0,38

0,43

0,43

0,47

0,40

0,45

0,38

0,43

0,42

0,46

0,39

0,44

0,37

0,42

0,36

0,41 A: Ceiling

3

2

2.50

3.00

0,55

0,56

0,54

0,55

0,51

0,53

0,49

0,51

0,47

0,49

0,50

0,52

0,48

0,50

0,46

0,48

0,49

0,50

0,47

0,49

0,45

0,48

0,44

0,46

B: Wall

4.00 0,58 0,57 0,55 0,53 0,52 0,54 0,52 0,51 0,52 0,51 0,50 0,49

C: Floor

5.00 0,59 0,58 0,56 0,55 0,54 0,55 0,54 0,53 0,54 0,53 0,52 0,50 K: Room index

100 2 3 4 5 6 8 1000 2 3 4 5 6 8 10000 2 3 4

0,3 m

3 m

55W - FDS

20

600

950

200

50

10

3 m

3x55W - FSD 1000 1000

6 m

700

300

1100

SBP URBAN LIGHTING

30

50

100

20

cd/m 2

117


118

HORO

design Silvia Paola Pennacchio

HORO is een nieuwe familie

asymmetrische schijnwerpers van 1000

en 2000W voor high performance

verlichting van in- en outdoor

sportcomplexen, grote oppervlakken en

parkeerterreinen.

Dit model is ontstaan op basis van de

lange ervaring die SBP op het gebied van

de verlichting van sportevenementen en

grote oppervlakken opgedaan heeft.

Dankzij de toepassing van nieuwe

technologieën bij het onderzoek, de

ontwikkeling en het ontwerp van

verlichtingsarmaturen en het gebruik

van lampen met een hoge efficiëntie,

kan HORO als het neusje van de zalm van

de schijnwerpers beschouwd worden,

waarbij rekening gehouden wordt met

het energieverbruik, de lichtvervuiling

beperkt wordt en de verlichtings- en

gelijke lichtspreidingsniveaus hoog

blijven.


SBP URBAN LIGHTING

119


HORO

120

SCHERMEN

Voor bijzondere zware toepassingen is de

schijnwerper HORO voorzien van 3 verschillende

schermen waardoor de verschillende

asymmetrische graden van 45° tot 65° toegepast

kunnen worden terwijl er altijd gewaarborgd

wordt dat er geen lichtvervuiling is.

Imax 65°


HORO wordt gekenmerkt door:

Hoge lichtopbrengst: Dit wordt bereikt door

reflectoren toe te passen die ontworpen

zijn met geavanceerde programma’s en die

gemaakt zijn van aluminium van bijzonder

hoogwaardige kwaliteit en door een scherm van

extra helder glas te combineren met een hoge

lichtdoorlaatcoëfficiënt, meer dan 90%.

Grote gelijkmatige lichtspreiding: De koppen van

de reflector zijn ontwikkeld om de lichtuittreding

te verbreden.

Fotometrische flexibiliteit: Dankzij het feit dat er

breed- en smalstralende reflectoren verkrijgbaar

zijn en de uitgebreide keus in lampen met een

hoge efficiëntie is het mogelijk om aan elke

toepassingseis te voldoen, zowel voor professioneel

als niet professioneel gebruik.

Kostenbesparing ten aanzien van de steunen: Door

het beperkte oppervlak dat blootstaat aan de wind

en de grote toepassingsasymmetrie kunnen er

steunen met een beperkte hoogte gebruikt worden

en dit levert uiteraard een kostenbesparing op.

Installatie- en onderhoudsgemak: Door de

opening aan de achterkant kan de lamp makkelijk

vervangen worden zonder dat de schijnwerper

verplaatst of versteld hoeft te worden. Doordat er

een hoekmeter aanwezig is kan de schuine stand

makkelijk versteld worden.

Imax 60°

SPECIFICATION

Bevestigingsklemmen van de kap van roestvrij staal

met veiligheidshaak

Behuizing van persgietaluminium, bestand tegen

corrosie

Reflectoren van gepolijst en geanodiseerd

aluminium met een hoge zuiverheidsgraad

(99,85%) gepatineerd met middelgrote straal (M)

en intensieve straal (INT)

Lamphouders van keramiek met borgveer van

roestvrij staal en contacten van vernikkeld messing

Inwendige kabels van silicone THT

Beugel van warm verzinkt staal

Afdichtingen van silicone

Automatische stroomonderbreker van LCP

Natrium- en calciumveiligheidsglas, thermisch

gehard

Glasbevestigingsveren van roestvast staal

Gepatenteerd antivacuümsysteem IP66 van

polyamide

Uitwendige schroeven van roestvrij staal

Imax 55°

SBP URBAN LIGHTING

121


HORO

122

HORO

94

540

ALLE HORO MODELLEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN STARTER.

HORO 1000 / M

HORO 1000 / INT

HORO 2000 / M

HORO 2000 / INT

HORO 1000 - E40

HORO 1000 HR

HORO 2000 HR

CLASS I IP 65 IK 09

12J

405

570

Asymmetrische reflector medium bundel

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 1000W MN A45 M 94 I C 04022694 *for lamp HQI-TS…D/S

cable 1000W MN A45 M 94 I C 04022794 *for lamp MHN-LA

cable 1000W MN A45 M 94 I C 04022894 *for lamp MHN-FC

Asymmetrische reflector smalle bundel

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 1000W MN A45 INT 94 I C 04022394 *for lamp HQI-TS…D/S

cable 1000W MN A45 INT 94 I C 04022494 *for lamp MHN-LA

cable 1000W MN A45 INT 94 I C 04022594 *for lamp MHN-FC

Asymmetrische reflector medium bundel

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 2000W MN A45 M 94 I C 04021994 *for lamp HQI-TS…D/S

cable 2000W MN A45 M 94 I C 04022094 *for lamp HQI-TS…D/L

cable 2000W MN A45 M 94 I C 04022194 *for lamp MHN-LA

cable 2000W MN A45 M 94 I C 04022294 *for lamp MHN-FC

Asymmetrische reflector smalle bundel

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 2000W MN A45 INT 94 I C 04021594 *for lamp HQI-TS…D/S

cable 2000W MN A45 INT 94 I C 04021694 *for lamp HQI-TS…D/L

cable 2000W MN A45 INT 94 I C 04021794 *for lamp MHN-LA

cable 2000W MN A45 INT 94 I C 04021894 *for lamp MHN-FC

E40 - Hogedruknatrium

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E40 1000W ST A45 M 94 I C 04023094

E40 1000W ST A45 INT 94 I C 04022994

HR (Hot Restrike)

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 1000W MN A45 M 94 I C 04025094 *for lamp HQI-TS…D/S

HR (Hot Restrike)

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 2000W MN A45 INT 94 I C 04023194 *for lamp HQI-TS…D/S

cable 2000W MN A45 M 94 I C 04023294 *for lamp HQI-TS…D/S

F

KG

max 17kg

M25x1,5

Ø9÷Ø14

H07RN-F 3Gx2,5

3x2,5mm 2

0,172 m 2

0,457 m 2


VOORSCHAKELAPPARATUUR

Voor alle schijnwerpers moet geschikte voorschakelapparatuur (ballasten + condensatoren, geen ontstekers) toegepast worden die los bij de armatuur

besteld moet worden. Deze apparatuur is bij de volgende uitvoeringen als accessoire verkrijgbaar:

- BOX/AL, in een box volledig van aluminium

- BOX/PA, in een box met onderkant van aluminium en kap van polyamide

- Op verzinkte plaat die in schakelkasten geïnstalleerd moet worden of in de steunmasten van de schijnwerpers.

4xØ10

180

4xØ10

160

+25°


-5°

328

245

270

290

180

315

354 160

Min 0,3

Min 1m

H05RN-F 3G1,5

6x2,5mm 2

PG 16

Ø10÷14

H07RN-F 3G2,5

5x4mm 2

6x4mm 2

PG 16

Ø10÷14

BOX/PA IP65

W Ilcos Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

1000W ST-MN 94 I CRF 14215003 *for lamp HQI-TS…D/S MHN-LA MHN-FC

Aluminium basis en polyamide deksel.

BOX/AL IP65

1000W ST-MN* 94 I CRF 14013320 *for lamp HQI-TS…D/S MHN-LA MHN-FC

2000W MN 94 I CR 14014394 *for lamp HQI-TS…D/S

2000W MT-MN 94 I CR 14106003 *for lamp HQI-TS…D/L MHN-LA MHN-FC

Geheel aluminium box.

A0239

1000W ST-MN I CRF 14020701 *for lamp HQI-TS…D/S MHN-LA MHN-FC

Plaat van verzinkt staal.

Voedingsset compleet met voorschakelapparaat en condensatoren voor de voeding van de toestellen van:

1000W (Set 1000W) of van 2000W (Set 2000W).

Compleet met zekering.

SBP URBAN LIGHTING

A0238

2000W MN I CRF 14020601 *for lamp HQI-TS...D/S - HQI-TS...D/L - MHN-LA MHN-FC

SET 1000W

1000W ST-MN I 14260003 *for lamp HQI-TS…D/S MHN-LA MHN-FC

SET 2000W

2000W MN I 14014420 *for lamp HQI-TS...D/S - HQI-TS...D/L - MHN-LA - MHN-FC

Depending

on the Models

HORO

MN cable 1000 W - 2000 W MHN-FC

MN cable 2000 W HQI-TS/D/L

MN cable 1000 W - 2000 W MHN-LA

MN cable 1000 W - 2000 W HQI-TS/D/S

ST E40 1000 W NAV-T/SON-T

123


HORO

124

TOEBEHOREN

A0449/.. A0449/55 - Imax 55° A0449/60 - Imax 60° A0449/65 - Imax 65° A0448

H

H

H

A

A= 678 H= 410

B= 555

Code Denomination Colour Description

A

A= 742 H= 407

B= 586

A

A= 880 H= 405

B= 665

14090394 A0449 / 55° 94 Kap (Imax 55°) in grijs gelakt aluminium, geschikt voor de beperking van de lichtvervuiling.

14090494 A0449 / 60° 94 Kap (Imax 60°) in grijs gelakt aluminium voor de beperking van de opwaartse lichtvervuiling.

14090594 A0449 / 65° 94 Kap (Imax 65°) in grijs gelakt aluminium voor de beperking van de opwaartse lichtvervuiling.

14090202 A0448 02 Thermisch verzinkt stalen lange beugel voor een overlappende montage van twee schijnwerpers zonder fotometrische interferenties.

KOSTENBEPERKENDE DRAGENDE STRUCTUUR

Het geringe gewicht van de schijnwerper en het geringe oppervlak dat

aan wind blootgesteld wordt in combinatie met de grotere asymmetrische

installatie maken het gebruik van “lichte” steunen mogelijk. Hierdoor

worden de kosten van de installatie beperkt.

De lange beugel (accessoire A0448) maakt de installatie in meerdere rijen

(max. aanbevolen hoeveelheid 2 rijen) mogelijk zonder dat fotometrische

interferenties veroorzaakt worden. Dit biedt u de mogelijkheid professionele

verlichtingsniveaus te verkrijgen terwijl de kosten voor de dragende

structuur van de schijnwerpers beperkt blijven.

Max 1680

313

100

Max 1230


HORO 1000 - INT / M

cd/Klm

1000W INT-ST +A0449/45° - Imax 45°

1500

1000

500

HORO 2000 - INT

cd/Klm

1500

1000

500

HORO 2000 - M

cd/Klm

1500

1000

500

2000W INT-LA Imax 45°

2000W M-LA Imax 45°

cd/Klm

1500

1000

500

cd/Klm

1500

1000

500

cd/Klm

1500

1000

500

1000W M-SA +A0449/45° - Imax 45°

2000W INT-LA +A0449/55° - Imax 55°

2000W M-LA +A0449/55° - Imax 55°

cd/Klm

1500

1000

500

cd/Klm

1500

1000

500

2000W INT-LA +A0449/60° - Imax 60°

2000W M-LA +A0449/55° - Imax 60°

cd/Klm

1500

1000

500

cd/Klm

1500

1000

500

SBP URBAN LIGHTING

2000W INT-LA +A0449/65° - Imax 65°

2000W M-LA +A0449/55° - Imax 65°

125


126

RAY

design Silvia Paola Pennacchio

De ronde schijnwerpers RAY, compact, met

een gering gewicht, met een uitgebreid en

compleet assortiment reflectoren met een

hoge lichtopbrengst, voor binnen en buiten,

bieden een grote installatieflexibiliteit

waardoor het mogelijk is installaties op maat

te realiseren die perfect aansluiten op de

eisen en voor een aantrekkelijke prijs.

Bovendien geven de moderne ver zorgde

en essentiële vormgeving, het hoge niveau

van de afwerkingen en de kwaliteit van

het toegepaste materiaal, iets extra’s aan

installaties die met de armaturen RAY

gerealiseerd zijn.

VERLICHTING VAN SPORTCOMPLEXEN

Zo langzamerhand is verlichting een steeds belangrijkere

rol bij grote sportevenementen gaan spelen doordat de

aantrekkingskracht erdoor vergroot wordt en de terreinen

ook beter benut kunnen worden. Bovendien draagt

verlichting ertoe bij om de actie van de sportmensen te

benadrukken door de algemene aandacht erop te vestigen.

RAY is een compleet programma krachtige schijnwerpers voor

metaalhalogenideampen met een korte boog van 1000W en

2000W voor het verlichten op hoog niveau van sportfaciliteiten

(en architectonische details).


ARCHITECTURALE VERLICHTINGSARMATUREN

De toenemende interesse van openbare bestuursorganen en

particulieren om kunstbezit en gebouwen van architectonische

waarde beter tot hun recht te laten komen, heeft tot de vraag

naar schijnwerpers geleid die monumenten meerwaarde

kunnen verlenen, suggestieve effecten kunnen creëren, het

accent op een detail kunnen leggen waarbij lichtverspilling en

lichtvervuiling vermeden kunnen worden.

SBP URBAN LIGHTING

127


RAY

128


SPECIFICATIES

Behuizing en glasbevestigingsringen van

persgietaluminium, gelakt met poedercoating

in de kleur grijs aluminium, voorbehandeld met

zandstraling en chromatatie, bestand tegen corrosie.

Kapbevestigingsklemmen van roestvrij staal, met

veiligheidshaak.

Aansluitbox van polyamide, met ontsteker.

Uitgebreid assortiment reflectoren met grote dikte,

bestand tegen ongunstige weersinvloeden, van

gepolijst en geanodiseerd aluminium met een hoge

zuiverheidsgraad (99,98%). De reflectoren fungeren

bovendien als warmteverdrijvers en dragen ertoe bij

om de temperatuur van de lampen te beperken en

verhogen daardoor de levensduur ervan.

Lamphouders van keramiek met roestvrij stalen

borgveer.

Inwendige kabels van vernikkeld koper doorsnede

1,5-4 mm 2 met bekleding van silicone THT.

Beugel van gelakt staal met hoekmeters met

graadverdeling.

Afdichting van tweecomponenten siliconenschuim

rechtstreeks op het glas aangebracht, beschermd

tegen UV-stralen van de lamp.

Automatische stroomonderbreker van LCP.

Glas 5 mm dik thermisch gehard of 2 mm dik

chemisch gehard (HU modellen).

Glasbeschermrooster van roestvrij staal, indien

aanwezig.

Inklapbaar richtsysteem, van roestvrij staal.

Gepatenteerd antivacuümsysteem IP66 van

polyamide.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Op aanvraag zijn de modellen V0 UL94 850°

verkrijgbaar.

SBP URBAN LIGHTING

129


RAY

130

94

520

~480

~ 585

ALLE RAY MODELLEN WORDEN COMPLEET MET STARTER GELEVERD.

RAY / 1000

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

7°÷60°

7°÷60°

!

! 2

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 1000W MN C 7° 94 I C 04002394 !

cable 1000W MN C 15° 94 I C 04002494 !

cable 1000W MN C 34° 94 I C 04002594 !

cable 1000W MN C 60° 94 I C 04003894 !

RAY / 1000 HU

Compleet met thermisch gehard glas.

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 1000W MN C 7° 94 I C 04019694 ! 2

cable 1000W MN C 15° 94 I C 04019794 ! 2

cable 1000W MN C 34° 94 I C 04019894 ! 2

cable 1000W MN C 60° 94 I C 04019994 ! 2

CLASS I IP 66

IK 07

2,6J

Compleet met chemisch gehard glas met roestvrijstalen

bescherming tegen het vallen van het glas.

IK 09

18J

F

0,21m 2

KG

Max 16,5kg

cd/Klm

15000

12000

9000

6000

3000

cd/Klm

7500

6000

4500

3000

1500


M25x1,5

Ø9÷Ø14

H07RN-F 3Gx2,5

3x2,5mm 2

ALLE RAY MODELLEN WORDEN COMPLEET MET STARTER GELEVERD.

RAY / 2000

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

RAY / 2000 HU

7°÷60°

7°÷60°

!

! 2

Compleet met thermisch gehard glas.

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 2000W MN C 7° 94 I C 04002994 !

cable 2000W MN C 15° 94 I C 04003094 !

cable 2000W MN C 34° 94 I C 04003194 !

cable 2000W MN C 60° 94 I C 04004094 !

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 2000W MN C 7° 94 I C 04002694 ! 2

cable 2000W MN C 15° 94 I C 04002794 ! 2

cable 2000W MN C 34° 94 I C 04002894 ! 2

cable 2000W MN C 60° 94 I C 04011994 ! 2

Depending

on the Models

Compleet met chemisch gehard glas met roestvrijstalen

bescherming tegen het vallen van het glas.

RAY

SBP URBAN LIGHTING

cd/Klm

2000

1600

1200

MN cable 1000W HQI-TS/D/S

MN cable 2000W HQI-TS/D/S

800

400

cd/Klm

900

600

300

131


RAY

132

ALLE RAY MODELLEN WORDEN COMPLEET MET STARTER GELEVERD.

RAY / 1000 HU-HR-E ( HOT RESTRIKE )

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

! 2

! 3

7°÷60°

RAY / 2000 HU-HR-E ( HOT RESTRIKE )

7°÷60°

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 1000W MN C 7° 94 I C 04031894 ! 2 ! 3

cable 1000W MN C 15° 94 I C 04031994 ! 2 ! 3

cable 1000W MN C 34° 94 I C 04027194 ! 2 ! 3

cable 1000W MN C 60° 94 I C 04027294 ! 2 ! 3

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

cable 2000W MN C 7° 94 I C 04026394 ! 2 ! 3

cable 2000W MN C 15° 94 I C 04026494 ! 2 ! 3

cable 2000W MN C 34° 94 I C 04026594 ! 2 ! 3

cable 2000W MN C 60° 94 I C 04026694 ! 2 ! 3

Compleet met chemisch gehard glas met roestvrijstalen bescherming tegen het vallen van het glas.

Compleet met elektrisch systeem voor de onmiddellijke herinschakeling als de lamp warm is.

cd/Klm

13500

11250

9000

6750

4500

2250

cd/Klm

2100

1750

1400

1050

700

350

cd/Klm

2100

1750

1400

1050

700

350

cd/Klm

13500

11250

9000

6750

4500

2250

cd/Klm

4200

3500

2800

2100

1400

700

cd/Klm

900

750

600

450

300

150

cd/Klm

900

750

600

450

300

150

cd/Klm

4200

3500

2800

2100

1400

700


VOORSCHAKELAPPARATUUR

Voor alle schijnwerpers moet geschikte voorschakelapparatuur (ballasten + condensatoren, geen ontstekers) toegepast worden die los bij de armatuur

besteld moet worden. Deze apparatuur is bij de volgende uitvoeringen als accessoire verkrijgbaar:

- BOX/AL, in een box volledig van aluminium

- Op verzinkte plaat die in schakelkasten geïnstalleerd moet worden of in de steunmasten van de schijnwerpers.

- Voorschakelset inclusief ballast en condensatoren.

TOEBEHOREN

4xØ10

160

328

354

A0215 A0214 A0213

Code Denomination Description

315

160

PG 16

Ø10÷14

H07RN-F 3G2,5

5x4mm 2

6x4mm 2

BOX/AL IP65

W Ilcos Colour Class Wiring

Geheel aluminium box.

Plaat van verzinkt staal.

Voedingsset compleet met voorschakelapparaat en condensatoren voor de voeding van de armaturen

van 1000W (Set 1000W) of van 2000W (Set 2000W).

Compleet met zekering.

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

1000W MN 94 I CRF 14013320 *for lamp HQI-TS…D/S

2000W MN 94 I CR 14014394 *for lamp HQI-TS…D/S

A0239

1000W MN I CRF 14020701 *for lamp HQI-TS…D/S

A0238

2000W MN I CRF 14020601 *for lamp HQI-TS...D/S

SET 1000W

1000W MN I CR 14260003 *for lamp HQI-TS…D/S

SET 2000W

2000W MN I CR 14014420 *for lamp HQI-TS...D/S

14013720 A0215 Roestvrij staal beveiligingsrooster tegen het vallen van het glas. Standaard gemonteerd op de modellen RAY HU.

14013620 A0214 Aluminium deflector om de opwaartse lichtstroom te beperken in overeenstemming met de norm UNI 10819 en regionale wetten.

In het toestel te monteren. Afgeraden voor RAY 34° en 60°. Tegelijk met het toestel te bestellen.

14013420 A0213/1000 Supplement voor tijdbegrensde ontsteker, tegelijk met het toestel te bestellen. Alleen beschikbaar voor 1000W.

SBP URBAN LIGHTING

133


134

SKYS

design Silvia Paola Pennacchio

De schijnwerpers SKYS maken het mogelijk

verlichtingsinstallaties in overeenstemming met

alle recente normen te realiseren, waarmee

beoogd wordt om de lichtvervuiling naar boven

te verwijderen.

De schijnwerpers SKYS zijn bijzonder geschikt

voor het verlichten van grote industrie- en

sportterreinen, afslagen op autobanen en

grote parkeerterreinen, terreinen bij havens en

vliegvelden.

De reflectoren met grote afmetingen verlenen

de schijnwerpers SKYS unieke fotometrische

eigenschappen: hoge lichtopbrengst (70-

80%), sterke asymmetrie (Imax. 60°), perfect

gecontroleerde en comfortabele lichtverdeling.

Om aan elke installatie-eis te voldoen zijn er

reflectoren met middelgrote straal (SKYS/M)

en intensieve straal (SKYS/INT) in de volgende

uitvoeringen verkrijgbaar:

- 2x250-400W waardoor de vermogens van

250 of 400W naar behoefte gecombineerd

kunnen worden en de kleur van de

hogedruknatriumlampen uitstekend met de

metaalhalogenidelampen gemixt kan worden.

Bovendien is het mogelijk om over een lager

verlichtingsniveau te beschikken door slechts

één lamp te laten functioneren.

- 1000W waardoor er middelhoge en hoge

verlichtingsniveaus verkregen kunnen worden.


SBP URBAN LIGHTING

135


SKYS

136

FRONT DE MER SAINT-BARTHÉLEMY (ANTILLES FRANÇAISES)


SPECIFICATIES

Behuizing van persgietaluminium, gelakt in de kleur

aluminium, voorbehandeld met zandstraling en

fosfochromatatie. Bestand tegen corrosie.

Reflectoren van gepolijst en geanodiseerd aluminium

met een hoge zuiverheidsgraad sterk asymmetrisch

(Imax.~60°), waarmee verlichtingsinstallaties zonder

verblinding en lichtvervuiling gerealiseerd kunnen

worden.

De lampen worden vastgezet met een lamphouder

van roestvrij staal die trillen van de lamp voorkomt

(allen 1000W).

Gehard veiligheidsglas, gescharnierd aan de

behuizing, makkelijk en snel te bevestigen met

klemmen.

Afdichting van tweecomponenten siliconenschuim,

met een CNC-systeem rechtstreeks op het glas

aangebracht.

Onverliesbare klemmen van geëxtrudeerd en gepolijst

aluminium, met veer van roestvrijstaal AISI 302.

De beugel van warm verzinkt staal kan horizontaal

of verticaal geplaatst worden en hierdoor kan de

schijnwerper ±10° versteld worden. De beugel is

bevestigd met een dubbele schroef om de stabiliteit

van de armatuur in elke stand te waarborgen.

Gepatenteerd antivacuümsysteem van polyamide.

Aansluitbox en behuizing voor de ontsteker van

polyamide. De armaturen worden met ontsteker

geleverd.

Voor de voeding moet een geschikte schakeleenheid

(ballasten + condensatoren) toegepast worden die

in een speciale box (BOX/AL of BOX/PA) of op een

verzinkte plaat aangebracht moet worden. Alles moet

los bij de armatuur besteld worden.

SBP URBAN LIGHTING

137


SKYS

138

SKYS

94

420

Max 750

320

ALLE SKYS MODELLEN WORDEN COMPLEET MET STARTER GELEVERD

SKYS / M

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E40 2x250÷400W MT* A60 M 94 I C 04008394 *for lamp HPI-T

E40 2x250÷400W ST-MT A60 M 94 I C 04000994

E40 2x600W ST A60 M 94 I C 04019494

E40 1000W MT* A60 M 94 I C 04000594 *for lamp HPI-T

E40 1000W ST-MT A60 M 94 I C 04000394

SKYS / INT

84°÷89°

82°÷89°

Imax 60°


13°

18°÷33°

Imax 60°


14°cd/Klm

800

600

400

200

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E40 2x250÷400W MT* A60 INT 94 I C 04008494 *for lamp HPI-T

E40 2x250÷400W ST-MT A60 INT 94 I C 04001094

E40 2x600W ST A60 INT 94 I C 04019594

E40 1000W MT* A60 INT 94 I C 04000694 *for lamp HPI-T

E40 1000W ST-MT A60 INT 94 I C 04000494

CLASS I IP 65 IK 08

5J

260

835

760

± 10° ± 10°

cd/Klm

1000

750

500

250

F

KG

Max 26 kg

1140

Min 145°

PG16

Ø10÷14

H07RN-F 3G2,5

H05RN-F 3G2,5

Min 100 cm

3x4mm 2

Min 70 cm


VOORSCHAKELAPPARATUUR

Voor alle schijnwerpers moet geschikte voorschakelapparatuur (ballasten + condensatoren, geen ontstekers) toegepast worden die los bij de armatuur

besteld moet worden. Deze apparatuur is bij de volgende uitvoeringen als accessoire verkrijgbaar:

- BOX/AL, in een box volledig van aluminium

- BOX/PA, in een box met onderkant van aluminium en kap van polyamide

- Op verzinkte plaat die in schakelkasten geïnstalleerd moet worden of in de steunmasten van de schijnwerpers.

2 0,18 m 0,50 m2

4 x Ø10

180

4 x Ø10

160

245

270

328

354

Depending

on the Models

290

180

315

160

H05RN-F 3G1,5

6x2,5mm 2

PG 16

Ø10÷14

H07RN-F 3G2,5

5x4mm 2

6x4mm 2

PG 16

Ø10÷14

BOX/PA IP65

W Ilcos Colour Class Wiring EEI = Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

1000W MT* 94 I CRF 14216003 *for lamp HPI-T

1000W ST-MT 94 I CRF 14215003

Aluminium basis en polyamide deksel.

BOX/AL IP65

250W+400W ST-MT 94 I CR 14361993

2x250W ST-MT 94 I CR 14359993

2x400W ST-MT 94 I CR 14360993

2x400W MT* 94 I CR 14018594 *for lamp HPI-T

2x600W ST 94 I CR 14059294

1000W MT* 94 I CRF 14013220 *for lamp HPI-T

1000W ST-MT 94 I CRF 14013320

Geheel aluminium box.

A0239

1000W MT* I CRF 14025701 *for lamp HPI-T

1000W ST-MT I CRF 14020701

400W MT* I CRF 14058601 *for lamp HPI-T Plus

400W ST-MT I CRF 14058701

Plaat van verzinkt staal.

Compleet met zekering.

SKYS

ST E40 600W NAV-T / SON-T

MT* E40 250÷400W HPI-T Plus

MT E40 1000W HPI-T

SBP URBAN LIGHTING

ST-MT E40 250÷400W NAV-T /SON-T/HQI-BT-D

ST-MT E40 1000W NAV-T /SON-T/HQI-T-D

139


SKYS

140

SKYS / M

SKYS / INT

cd/Klm

800

600

400

200

cd/Klm

1000

750

500

250

cd/Klm

800

600

400

200

cd/Klm

1000

800

600

400

200

ST 2x400W/INT ST + MT 2x400W/INT ST 1000W/INT MT 1000W/INT

cd/Klm

800

600

400

200

cd/Klm

1000

750

500

250


SBP URBAN LIGHTING

141


LASER

142

LASER

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen LASER zijn krachtige

schijnwerpers voor buiten met

een asymmetrische spreiding van

de lichtstraal, die in staat zijn om

oppervlakken van gemiddelde

afmetingen met grote hoogten (12-30 m)

te verlichten waarbij de lichtvervuiling

naar boven tot een minimum beperkt

wordt.

De lamp is makkelijk toegankelijk

door de kap aan de achterkant van

de armatuur open te maken. De

schijnwerpers LASER zijn dus bijzonder

geschikt als het met het oog op

onderhoud mogelijk is alleen aan de

achterkant bij de armaturen te komen.


SBP URBAN LIGHTING

143


LASER

144

De armaturen LASER zijn krachtige asymmetrische schijnwerpers (lmax. 45°) van 1000W en 2000W voor buiten. Deze armaturen zijn bijzonder geschikt

voor het verlichten van middelgrote sportcomplexen, golfbanen, skipistes, knooppunten op autobanen, parkeerterreinen enz.

Met de asymmetrische reflector kunnen er verlichtingsinstallaties gerealiseerd worden die aan alle recente normen voldoen voor wat betreft de beperking

van lichtvervuiling naar boven.

Doordat de kap aan de achterkant open gemaakt kan worden, die aan de behuizing gescharnierd blijft, is het heel makkelijk om de lamp te vervangen.

Om aan de verschillende installatie-eisen te voldoen zijn er twee soorten reflectoren verkrijgbaar: een reflector met een middelgrote straal (M) en een

reflector met een intensieve straal (INT); bovendien is er een volledig assortiment accessoires verkrijgbaar.

Er zijn modellen voor MHN-LA 2000W lampen verkrijgbaar waardoor er installaties gerealiseerd kunnen worden met een hoge kleuropbrengst die ook

geschikt is voor televisieopnamen.


SPECIFICATIES

Behuizing en kap van persgietaluminium, gelakt

met polyester poedercoating in de kleur grijs

aluminium voorbehandeld met zandstraling en

fosfochromatatie, bestand tegen corrosie.

De kap is aan de achterkant van de behuizing

gescharnierd.

Aansluitbox van aluminium met onverliesbare kap

van technopolymeer.

Reflectoren van gepolijst en geanodiseerd

aluminium met een hoge zuiverheidsgraad, met

middelgrote (M) en intensieve straal (INT).

De lampen zijn bevestigd met een lamphouder

van roestvrij staal om trilling ervan te voorkomen.

Gehard veiligheidsglas, met roestvrij stalen

klemmen aan de behuizing bevestigd.

Afdichtingen van tweecomponenten

siliconenschuim, met een CNC-systeem

rechtstreeks op het glas en de kap aangebracht.

Beugel van warm verzinkt staal.

Bevestiging van de beugel doeltreffend

onder alle omstandigheden door middel van

een tandheugelsysteem (afstand 5°) met een

hoekmeter om de armatuur te verstellen.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

Voor de voeding moet geschikte

voorschakelapparatuur (ballasten +

condensatoren en ontsteker, indien aanwezig)

toegepast worden die in een speciale box (BOX/AL

of BOX/PA) of op een verzinkte plaat aangebracht

moet worden, die los besteld moet worden.

SBP URBAN LIGHTING

145


LASER

146

94

810

LASER / M

cd/Klm

800

600

400

200

LASER / INT

cd/Klm

2000

1600

1200

800

CLASS I IP 65 IK 08

8J

300 Max 585

745

Max 90°

400

Asymmetrische reflector medium bundel

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

56°÷58°

40°÷52°

Imax 45°

14°

25°

10°

14°

Asymmetrische reflector smalle bundel

Imax 45°

Armaturen compleet met ontsteker ruimte en 3-draads starter (5 KV).

cd/Klm

800

600

400

200

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Armaturen compleet met ontsteker ruimte en 3-draads starter (5 KV).

cd/Klm

2000

1600

1200

800

400

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E40 1000÷2000W ST-MT-MT* A45 M 94 I 01150013

cable 2000W MN A45 M 94 I C 01986013 !

!

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E40 1000÷2000W ST-MT-MT* A45 INT 94 I 01208013

cable 2000W MN A45 INT 94 I C 01987013 !

F

Min 100 cm

!

KG

max 22,5

0,16 m 2

0,40 m 2H07RN-F 3G2,5

3x4mm 2

M20x1,5

Ø10÷Ø14


TOEBEHOREN

4xØ10

180

4xØ10

160

245

270

328

354

Code Denomination Description

H05RN-F 3G1,5

6x2,5mm 2

PG 16

Ø10÷14

H07RN-F 3G2,5

5x4mm 2

6x4mm 2

PG 16

Ø10÷14

A0054 A0075 A0293

A0291 - A0292

290

180

315

160

BOX/PA IP65

Aluminium basis en polyamide deksel.

BOX/AL IP65

1000W MT* 94 I CRF 14017694 ! *for lamp HPI-T

1000W ST-MT 94 I CRF 14017794 !

1000W ST-MT 94 I CRF 14013320

2000W MT-MN 94 I CR 14106003 for lamp HQI-T MHN-LA

2000W MT* 94 I CR 14274013 ! *for lamp HPI-T (230V)

2000W MT* 94 I CR 14045020 *for lamp HPI-T (230V)

Geheel aluminium box.

A0239

1000W MT* I CRF 14025701 *for lamp HPI-T

1000W ST-MT I CRF 14020701

A0238

2000W MT-MN I CRF 14020601 *for lamp HQI-T MHN-LA

Plaat van verzinkt staal.

Compleet met zekering.

Compleet met starter.

14224013 A0054 - 94 Grijs gelakt aluminium kap.

14172003 A0075 - 94 Grijs gelakt aluminium behuizing, IP65, voor de ontsteker direct op het armatuur.

14044720 A0291/1000 - 9,5÷10,3A Ontsteker voor lichbtbron: E40 1000 W NAV-T / SON-T / HQI-T/D.

14044820 A0292/2000 - 10,3A Ontsteker voor lichbtbron: E40 2000 W HQI-T / D.

14044920 A0293/1000/2000 Ontsteker voor lichbtbron: E40 1000 / 2000 W HPI-T.

Depending

on the Models

W Ilcos Colour Class Wiring EEI

=

!

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

1000W MT* 94 I CRF 14261013 ! *for lamp HPI-T

1000W ST-MT 94 I CRF 14104003 !

1000W ST-MT 94 I CRF 14215003

LASER

MT* E40

MT E40

1000W

2000W

1000W

2000W

SBP URBAN LIGHTING

HPI-T

HQI-T

MN cable 2000W MHN-LA

ST E40 1000W NAV-T/SON-T

147


148

KHA

design Silvia Paola Pennacchio

KHA en KHAslim zijn High Performance lichtzuilen

die gekenmerkt worden door een essentieel

en strak design, voor het verlichten zonder

lichtvervuiling van woonwijken, stadswijken,

locaties in de dienstverlenende sector, parken en

architectonische complexen.

Om aan een veelvoud van verlichtingstechnische

en omgevingseisen te voldoen is het assortiment

opgebouwd uit twee productlijnen:

KHA zijn de modellen met de grootste afmetingen

en het grootste vermogen.

KHAslim zijn de modellen met het kleinste

vermogen die gekenmerkt worden door een dun

en rank silhouet.

Alle modellen KHA en KHAslim zijn verkrijgbaar in

roestvrij staal of aluminium gelakt in de kleur grijs

aluminium matt of mat zwart.


SBP URBAN LIGHTING

149


KHA

KHA zijn lichtzuilen die ontworpen en gemaakt

zijn om de ontwerper en de gebruiker absoluut

het beste te bieden op het gebied van:

Verlichtingstechnische eigenschappen: hoge

lichtopbrengst en perfecte controle van de

lichtuittreding die comfortabel en zonder

verblinding voor de wie ernaar kijkt is, met

een aangename en aantrekkelijke visuele

impact; hoge gelijke lichtspreidingsniveaus

en mogelijkheid om installaties zonder

lichtvervuiling te realiseren.

Vorm en design: materieel, strak, functioneel

en rigoureus design, met sterk teruggebrachte,

onopvallende vormen die makkelijk op elke

locatie geplaatst kunnen worden.

Hoogwaardige materialen: er zijn modellen

van roestvrij staal AISI 316 verkrijgbaar

voor installatie ook in een zeeomgeving of

modellen van gelakt aluminium; de diffusor

is van doorzichtig polycarbonaat, met een

aanzienlijke dikte, erg bestendig tegen stoten

en gestabiliseerd tegen ultraviolette stralen.

Toepassingsflexibiliteit: de armaturen KHA

worden aangeboden in twee verschillende

hoogten (550 en 900 mm), van roestvrij staal

of gelakt aluminium. De tal van lichtbronnen

die verkrijgbaar zijn, gecombineerd met

verschillende soorten reflectoren en bovendien

een compleet assortiment accessoires bieden

een hoge lichtopbrengst en de mogelijkheid

van de kleurtint en het lichteffect dat het

meest geschikt is voor elke locaties en maken

het bovendien mogelijk om de lichtuittreding

alleen op het punt te richten waar het nodig is,

zonder onnodige verspilling.

Woonwijken

150

KHA


360°

GESPREIDE LICHTUITTREDING OP 360°

De modellen KHA 42 voor compacte fluorescentielampen hebben

een directe lichtspreiding, gericht op 360° en zijn dus het meest

geschikt voor binnen of beschutte plaatsen buiten.

Voor het monteren van de armaturen op open plaatsen

buiten wordt de toepassing van het accessoire A0312

(antiverblindingslouvre) geadviseerd waardoor de lichtuittreding

omgeleid wordt en naar beneden toe gericht blijft.

180°

Basis voor de bevestiging aan de grond

van persgietaluminium, met een oersterke

constructie.

Behuizing en kap van roestvrij staal AISI 316,

of van aluminium gelakt in de kleur mat grijs

aluminium matt of mat zwart.

Diffusor van doorzichtig polycarbonaat,

gestabiliseerd tegen UV-stralen, met een grote

dikte en stootbestendig (IK 10).

Reflectoren van gepolijst en geanodiseerd

aluminium met een hoge zuiverheidsgraad.

Behuizing van technopolymeer voor

schakelapparatuur.

Voorschakelapparatuur van het

ferromagnetische type van 230V/50Hz, behalve

de modellen KHA 42 die uitgerust zijn met een

elektronisch voorschakelapparaat 220-240V

50-60Hz. Andere voltages en frequenties zijn

op aanvraag verkrijgbaar. De modellen KHA 36

kunnen op aanvraag uitgerust worden met een

elektronisch voorschakelapparaat.

Elektrische aansluitbox van technopolymeer,

inclusief stroomonderbreker die de stroom

automatisch onderbreekt als de kap open

gedaan wordt.

Kabelklem PG 13,5 IP68 met trekontlasting

voor kabels Ø7-12mm.

Afdichtingen van silicone, bestand tegen

veroudering.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

De zuilen KHA zijn bestemd voor

vloermontage, waarbij de basis rechtstreeks

aan de vloer bevestigd wordt. Voor

speciale situaties of eisen is het accessoire

A0309 verkrijgbaar waarmee de basis diep

ingemetseld kan worden.

Met het accessoire A0166 kunnen de

armaturen via doorvoerbedrading voor de

verbinding van armatuur naar armatuur

aangesloten worden (met kabel 2,5 mm 2 , max.

12 armaturen op een max. lengte van 100 m).

Het onderhoud aan de lamp is erg makkelijk en

snel. De lamp is bereikbaar door de bovenste

kap die van een bajonetsysteem voorzien is te

verwijderen.

HORIZON LINE

LICHTUITTREDING VAN 180°, ONDER DE HORIZON

De modellen KHA 35W en KHA 70W, voor metalen jodiumlampen,

beschikken over een optisch systeem met een dubbele reflector

met indirecte lichtspreiding, uitsluitend onder de lijn van de

horizon, die:

- comfortabel en niet verblindend is, met een aangename en

aantrekkelijke visuele impact.

SBP URBAN LIGHTING

151


KHA

152

04

81 96

KHA 5 H 55 cm

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

b

KHA 9

Met elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

H 90 cm

Met elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

(Op aanvraag leverbaar)

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C 81 I CR 05150281

G12 35W MT C 96 I CR 05210896

G12 70W MT C 81 I CR 05150381

G12 70W MT C 96 I CR 05210996

GX24q-3-4 26-32-42W FSMH-FSQ C 81 I A2 ETRC 05150681 b

GX24q-3-4 26-32-42W FSMH-FSQ C 96 I A2 ETRC 05211296 b

G12 35W MT C 04 I CR 05151404

G12 70W MT C 04 I CR 05151504

GX24q-3-4 26-32-42W FSMH-FSQ C 04 I A2 ETRC 05151804 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

b

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35W MT C 81 I CR 05152081

G12 35W MT C 96 I CR 05211396

G12 70W MT C 81 I CR 05152181

G12 70W MT C 96 I CR 05211496

GX24q-3-4 26-32-42W FSMH-FSQ C 81 I A2 ETRC 05152481 b

GX24q-3-4 26-32-42W FSMH-FSQ C 96 I A2 ETRC 05211796 b

G12 35W MT C 04 I CR 05153204

G12 70W MT C 04 I CR 05153304

GX24q-3-4 26-32-42W FSMH-FSQ C 04 I A2 ETRC 05153604 b

CLASS I IP 66 IK 10

24J

CLASS II

F

KG

Max 8,3kg

PG13,5

Ø6÷Ø12

3x2,5mm 2


TOEBEHOREN

A0312 A0311 A0313

A0309

A0166

Code Denomination Description

14049820 A0312 Antiverblinding in geanodiseerd aluminium, om de lichtuitstraling onder de horizonlijn te houden (alleen voor KHA 42 voor compacte

fluorescentielampen 26-32-42W en niet compatibel met de diffusor A0313).

14049720 A0311 Lichtafscherming in aluminiumplaat, beperkt de lichtuitstraling tot ongeveer 200° op het horizontale vlak.

14049920 A0313 Soft glas dat in de PC diffusor gemonteerd moet worden, voor een breedstralende bundel (alleen voor KHA 42 voor compacte fluorescentielampen

26-32-42W en niet compatibel met de antiverblinding A0312).

14049320 A0309 In te metselen ankerbouten. Roestvrij stalen plaat, verzinkt stalen bouten.

14002384 A0166 Kabelklem set PG 13,5 met trekontlasting voor lijnmontage.

26W - FSQ

42W - FSM

90¡ + A0312

60¡

60¡

100

26W - FSQ

42W - FSM

+ A0313

900

60¡

Ø155

100

75

60

KHA 9

550

10

20

30

25

50

20

40

Ø155

75

60

KHA 5

40

26W - FSQ

+ A0311

100

SBP URBAN LIGHTING

KHA

MT G12 Max 70W CDM-T/ HCI-T

FSQ Gx24q-3 26W DULUX D-E/PLC-4P

FSMH Gx24q-3-4 32-42W DULUX T-E/PLT-4P

153


154

KHAslim

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen KHAslim zijn elegante, fijn afgewerkte,

robuuste en sterke High Performance armaturen, die bijzonder

geschikt zijn voor de functionele en decoratieve verlichting

van toegangen en ingangen, paden, doorgangen, hofjes,

binnenplaatsen, tuinen, openbare terreinen enz. zonder

lichtvervuiling naar boven.

Met de armaturen KHAslim kunnen er dankzij

hun hoogwaardige en exclusieve eigenschappen

verlichtingsinstallaties van hoog niveau gerealiseerd

worden in prestigieuze omgevingen maar ook in zware

gebruiksomstandigheden, zowel binnen als buiten.

Het assortiment KHAslim is verkrijgbaar in roestvrij staal en

aluminium, gelakt in de kleur mat zwart of grijs aluminium matt

met verschillende lichtbronnen en lichtuittredingen, als volgt:

KHAslim MT: voor metaalhalogenidelampen van 20W CDM-

Tm, lichtuittreding volledig onder de horizon, vloermontage,

hoogten van 31, 93 en 220 cm.

KHAslim FLUO: voor compacte fluorescentielampen,

lichtuittreding op 360°, vloermontage, in de volgende modellen:

10W Dulux/DE in de hoogte van 35 cm, 55/80W Dulux/L in de

hoogte van 250 cm.

KHAwall: voor wandmontage, steekt 15 cm uit, voor 20W CDM-

Tm lampen (met apart voorschakelapparaat) of halogeenlampen

van 25W fitting G9.

Lichtuittreding vlak over de wand stralend.


Openbare gebieden en voetgangerzones Woonwijken

SBP URBAN LIGHTING

155


KHA SLIM

156

Behuizing en kap van roestvrij staal AISI 316 of

aluminium gelakt in de kleur mat zwart of mat grijs.

Diffusor van hightech technopolymeer (PC-HT)

gestabiliseerd tegen UV-stralen, stootbestendig.

Reflectoren van aluminium met een hoge

zuiverheidsgraad, met prismavorm zodat er een

comfortabele lichtspreiding verkregen wordt en om

weerkaatsingen op de lamp te vermijden zodat de

lamp een langere levensduur heeft.

Behuizing van technopolymeer voor

schakelapparatuur.

Voor modellen met een hoogte van 93, 220 en 250

cm: eenvoudige en snelle elektrische aansluiting

door middel van een snelstekker van PA66, IP66,

geschikt voor kabels 3x1,5/2,5 mm 2 , van Ø9-14 mm.

Voor modellen met een hoogte van 31 en 35 cm

moet de elektrische aansluiting tot stand gebracht

worden in een aansluitbox van polyamide, met een

kabelklem M16x1,5 IP68 met trekontlasting voor

kabels Ø5-10mm.

Voorschakelapparatuur met elektronische ballasten

van 220-240V/50-60Hz, voor alle modellen (met

uitzondering van KHAwall op netspanning).

Afdichtingen van siliconenrubber, bestand tegen

veroudering.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

55-80 / 250

10 / 31

KHAslim FLUO

De modellen KHAslim voor compacte

fluorescentielampen zijn voorzien

van diffusoren van polycarbonaat

gestabiliseerd tegen UV-stralen.

De diffusoren zijn doorschijnend

met gesatineerde afwerking en

bieden een aangenaam zicht op de

armatuur als de armatuur uit is en een

lichtuittreding op 360°, met een zacht

en comfortabel licht voor degene die

ernaar kijkt.

Er zijn twee modellen verkrijgbaar:

KHAslim 10/35 - 10W Dulux/DE,

hoogte 35 cm

KHAslim 55-80/250 - 55 of 80W

Dulux/L, hoogte 250 cm.

KHAslim FLUO Ø mm H mm W

10/35 90 350 10W Dulux - D/E

55÷80 / 250 90 2500 55÷80W Dulux - L

10/35

4x2,5mm2 55÷80 / 250

M16x1,5

Ø5÷Ø10

3x2,5mm2 Ø9÷Ø14


20/220

20/93

KHAslim-MT

De modellen KHAslim voor

metaalhalogenidelampen van

20W/MT-PGJ5, verkrijgbaar voor

vloermontage in de hoogten 31,

93 en 220 cm hebben behalve in de

uitvoering KHAwall, een optisch

systeem met een dubbele reflector

met indirecte lichtuittreding naar

beneden, zonder enige lichtvervuiling

naar boven. De indirecte

lichtuittreding, gecombineerd met de

dichte facettering van de bovenste

reflector bieden degene die ernaar

kijkt een groot visueel comfort. De

diverse reflectoren zijn ontwikkeld

om grote prestaties te leveren en een

specifieke lichtspreiding, afgesteld op

basis van de hoogte van het model en

het te verlichten oppervlak (H 93 en 220

cm, lmax 2x80° - H 31 cm, lmax 2x85°).

20/31

KHAslim MT Ø mm H mm W

20 / 31 90 350 20W CDM Tm

20 / 93 90 2500 20W CDM Tm

20 / 220 90 2200 20W CDM Tm

20/31

4x2,5mm2 20 / 93÷220

M16x1,5

Ø5÷Ø10

3x2,5mm2 Ø9÷Ø14

KHAwall

KHAwall, voor wandmontage,

steekt heel weinig uit (15 cm), met

lichtuittreding stralend op de wand

op 360°, is verkrijgbaar in twee

uitvoeringen:

KHAwall 20, voor 20W CDM-Tm

metaalhalogenidelampen. Deze

modellen worden geleverd inclusief

aansluitkabel en elektronisch

voorschakelapparaat dat apart van de

armatuur geïnstalleerd moet worden,

op een beschutte plaats, op een

maximum afstand van 3 m.

KHAwall 25, voor halogeenlampen

van max. 25W, te voeden met

netspanning.

KHAwall Ø mm H mm W

wall / 20 90 150 20W CDM Tm

wall / 25 90 150 25W Halopin

wall / 20

4x2,5mm2 wall / 25

Min H05RN-F

Ø7÷Ø10

3x2,5mm2 Min H05RN-F

Ø7÷Ø10

SBP URBAN LIGHTING

157


KHA SLIM

158

20/220

04

20/93

20/31

55÷80/250

81 96

10/35

KHAslim MT 20W - CDM-Tm

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

10/35

140°

170°

Wall/20

55÷80/250

160°

360°

Wall/25

b

!

b

!

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Het model met hoogte 220 moet gecompleteerd worden door een

vloerbevestigingsbasis, beschikbaar in twee varianten (zie accessoires

A0373 en A0370), bij het toestel te bestellen indien nodig.

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

Het model met hoogte 250 moet gecompleteerd worden door een

vloerbevestigingsbasis, beschikbaar in twee varianten (zie accessoires

A0373 en A0370), bij het toestel te bestellen indien nodig.

! Modellen op netspanning max 250V-50/60Hz.

Modellen compleet met elektronische voedingseenheid met 3 meter kabel voor

de aansluiting van het toestel. De voedingseenheid moet door de installateur

op afstand op een veilige plaats gemonteerd worden, op een maximumafstand

van 3m van het toestel.

1

! 2 b

CLASS II IP 66 IK 09

10J

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

PGJ5 20W MT C 81 II ETRC 05192681 H 31cm b

PGJ5 20W MT C 96 II ETRC 05192596 H 31cm b

PGJ5 20W MT C 81 II ETRC 05192981 H 93cm b

PGJ5 20W MT C 96 II ETRC 05192896 H 93cm b

PGJ5 20W MT C 81 II ETRC 05193281 H 220cm b !

PGJ5 20W MT C 96 II ETRC 05193196 H 220cm b !

PGJ5 20W MT C 04 II ETRC 05192704 H 31cm b

PGJ5 20W MT C 04 II ETRC 05193004 H 93cm b

PGJ5 20W MT C 04 II ETRC 05193304 H 220cm b !

20/31

170°

20/93 20/220

160°

KHAslim FLUO 10W DULUX D-E / 55-80W DULUX-L

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G24q-1 10W FSQ C 81 II ETRC A3 05192081 H 35cm b

G24q-1 10W FSQ C 96 II ETRC A3 05191996 H 35cm b

2G11 55-80W FSD C 81 II ETRC 05194181 H 250cm b !

2G11 55-80W FSD C 96 II ETRC 05194096 H 250cm b !

G24q-1 10W FSQ C 04 II ETRC A3 05192104 H 35cm b

2G11 55-80W FSD C 04 II ETRC 05194204 H 250cm b !

KHAwall 20W CDM-Tm / 25W Halopin

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G9 25W HSGST C 04 II 01036127 ! 1

G9 25W HSGST C 81 II 01036081 ! 1

G9 25W HSGST C 96 II 01035996 ! 1

PGJ5 20W MT C 04 II ETRC 03003827 b ! 2

PGJ5 20W MT C 81 II ETRC 03003781 b ! 2

PGJ5 20W MT C 96 II ETRC 03003696 b ! 2

F

KG 0,5m

MT:Max 8,6kg

FLUO: Max 9,4 kg

WALL: Max 1,9 kg


TOEBEHOREN

A0370 A0373 A0372 A0386 A0360

Code Denomination Description

14071120 A0370 Vloermontage basis in roestvrij staal AISI 316 (alleen voor mod. H 220/250cm).

14071220 A0373 Sokkel in thermisch verzinkt staal aan de vloer te bevestiggen (alleen voor model H 220/250cm).

14071320 A0372 In te metselen ankerbouten, alleen voor model H ≤93cm. Verzinkt stalen bouten en roestvrij stalen AISI 304 flens.

14073220 A0386 Soft glas dat in de diffusor gemonteerd moet worden voor een aangenamere lichtuitstraling.

14066020 A0360 Kabelklem set M16x1,5 met trekontlasting voor lijnmontage.

KHAslim H=310, 350 e 930mm

Voor de modellen met een hoogte van 310 tot 930 mm is bij het artikelnummer van de

armatuur ook de basis voor de vloerbevestiging inbegrepen (volledig in de armatuur)

gemaakt van persgietaluminium.

KHAslim H=2200 e 2500mm

Voor de modellen met een hoogte van 2200 en 2500 mm is de basis voor de vloerbevestiging verkrijgbaar in

twee varianten die naar behoefte los bij de armatuur besteld moet worden:

14071220 / A0373: Plint van verzinkt staal die in de vloer gemetseld moet worden (min. 40 cm).

Na het monteren blijft deze volledig in de armatuur.

14071120 - A0370: Basis van roestvrij staal die aan de vloer bevestigd moet worden inclusief bevestigingspluggen.

SBP URBAN LIGHTING

KHAslim

MT PGJ5 20W CDM-TM

HSGST G9 25W HALOPIN/CLICKLINE

FSQ Gx24q-1 10W DULUX D-E/PL-C

FSD 2G11 55÷80W DULUX-L/PL-L

159


KHA SLIM

160

KHAslim MT

20W

h = 220 cm

KHAslim MT

20W

h = 93 cm

KHAslim MT

20W

h= 31 cm

KHAslim FLUO

10W

h = 35 cm

KHAslim FLUO

55W

h = 250 cm

KHAslim FLUO

80W

h = 250 cm

KHAwall

20W

h = 220 cm

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 45

Cd 45

Cd 45

Cd 15

Cd 15

Cd 15

Cd 15

Cd 45

Cd 15

Cd 45

Cd 15

Cd 45

Cd 45

Cd 15

Cd 15

Cd 15

Cd 15

Cd 45

Cd 45

Cd 45

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

Cd 75

10

7m

15

35

25 35

10

15

25

7m

2m

6

4m

2m

7m

7m

15

14

7

12

35

12

22

22

1

1

22

42

35

42

45

45

h 220 h 220

h 93

45 45

38

82 122

72

122

222

11

41

81 61

41

21

11

h 31

h 35

h 250

162

h 250

42

322

h 15 cm

2,5m

11

45

45

42

72

30

11

41

61 81

41

21

35

22

12

22

1

1

14

7

12

25

10

15

25

10

15

25

6

15

6m

5

6m

4m

7m

7m

9

5

13

17 17

100

3m

44

1

28

13

1

10 4

6

18

13

164

132

10

4

195

28

17

11

41

11

6

10

6 14

14

18

4

44

100

10

68

61

21

6

5

6

9

4

6

3.5

12

20

18

3

1

4

3

3

12m

h 93

5

5

8m

h 31

4m

10W

4m

55W

12m

80W

12m

12

3

4

20

3.5

6

28

4

9

5

4

44

10

17

132

21

6

6

4

28

13

17

10

13

6

11

21

41

61

11

100

164

1

18

13

195

1

5

44

17

18

14

14 6 10

5

68

5

4 10

6


SBP URBAN LIGHTING

161


162

HEDO

design Silvia Paola Pennacchio

De armaturen HEDO zijn lantaarns voor het

verlichten van tuinen, voetgangersgebieden,

pleinen, parkeerterreinen, toegangen,

inritten enz., verkrijgbaar in gelakt

aluminium of roestvrij staal.

Deze bieden:

- Een prestigieuze, comfortabele,

gelijkmatige en flexibele verlichting met

een laag energieverbruik en absoluut

zonder lichtvervuiling naar boven.

- Essentieel design en vorm, waardoor de

armatuur makkelijk op een geschikte

manier in de omgeving past, met een

aangenaam uiterlijk overdag.


SBP URBAN LIGHTING

163


HEDO

164

ENERGIEBESPARING - FLEXIBILITEIT

De armaturen HEDO gebruiken lichtbronnen met een hoge lichtopbrengst

tot 83 Lm/W, gevoed met elektronische ballasten van klasse A2.

Er kunnen tot 3 ronde T5 fluorescentielampen in aangebracht worden:

één van 22W + één van 40W of 55W + één van 60W. Het geïnstalleerde

vermogen is dus uiterst variabel van 22 tot 137W en dit geldt ook voor de

lichtstroom van 1800 tot 11000 Lm.

’s Nachts, als er minder verlicht hoeft te worden, is het mogelijk om het

aantal brandende lampen te verminderen en dit levert een aanzienlijke

energiebesparing op.

VERVANGING VAN VERVUILENDE ARMATUREN

De armaturen HEDO kunnen op een gunstige, praktische en snelle manier oude lantaarns (zoals bijvoorbeeld bollen) die lichtvervuiling naar boven

veroorzaken vervangen.

2 x 67°

LICHTVERVUILING

De lichtuittreding van de armaturen HEDO is volledig onder de horizon en voldoet

aan de strengste normen tegen lichtvervuiling.

Met de ronde, erg brede lichtstraal, (lmax/2 = 2x67°) kunnen grote oppervlakken op

gelijkmatige wijze verlicht worden.

De inwendige prisma’s in de diffusor camoufleren de directe inkijk in de lamp en

geven degene die ernaar kijkt een groot visueel comfort.


Openbare gebieden en voetgangerzones Woonwijken

SBP URBAN LIGHTING

Mastbevestiging van persgietaluminium

met uitzetbaar mastborgsysteem van

verzinkt staal.

Kap van persgietaluminium gelakt in de

kleur mat grijs aluminium matt (96) of mat

zwart (81) en bedekt met roestvrij staal AISI

316 bij de modellen van roestvrij staal (04).

Diffusor van doorzichtig polycarbonaat,

gestabiliseerd tegen UV-stralen.

Reflector van gepolijst en geanodiseerd

aluminium met een hoge zuiverheidsgraad.

Voorschakelapparatuur met elektronische

ballasten klasse A2, 220-240V/50-60Hz.

Afdichtingen van silicone, bestand tegen

veroudering.

Uitwendige schroeven van roestvrij staal.

MONTAGE

De armaturen HEDO zijn bestemd voor

montage op masttop Ø60-76mm. De

bevestiging van de armatuur op de mast

(verkrijgbaar als accessoire) is gemaakt

door middel van een heel handig

uitzetbaar borgsysteem, dat snel, veilig

en zonder zichtbare schroeven is. Als de

kap open wordt gedaan onderbreekt de

stroomonderbreker de stroom automatisch

en kan de installateur zo op een volkomen

veilige en makkelijke manier werken.

165


HEDO

166

De Hedo armaturen

kunnen ook op reeds

bestaande Ø60÷76mm.

palen gemonteerd

worden. De palen

kunnen als accessoire

geleverd worden.

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

CLASS II IP 65 IK 09

KG

F

Max 8kg

04 81 96

17J

0,19m2 70

Ø500

HEDO

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

1x55W

2x67°

HEDO

55W + 60W

2x67°

HEDO

22W+55W+60W

2x67°

b

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

2Gx13 55W FC C 81 II ETRC A2 05194681 b

2Gx13 55W FC C 96 II ETRC A2 05194996 b

2Gx13 55W FC C 04 II ETRC A2 05195204 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

2Gx13 55-60W FC C 81 II ETRC A2 05194781 b

2Gx13 55-60W FC C 96 II ETRC A2 05195096 b

2Gx13 55-60W FC C 04 II ETRC A2 05195304 b

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

2Gx13 22-55-60W FC C 81 II ETRC A2 05194881 b

2Gx13 22-55-60W FC C 96 II ETRC A2 05195196 b

2Gx13 22-55-60W FC C 04 II ETRC A2 05195404 b

1m


TOEBEHOREN

A0391

3m

Ø9÷Ø13

60°

200

8 m

Hedo 55W

55W

2,6m

53

40

80

120

30° 0°

47

38

A0390-A0393

A0414

26

17

8

5

10 m

2x2,5mm 2

8

17

38

47

26

Code Denomination Colour Description

SBP URBAN LIGHTING

14074981 A0391 81 Zwart (81) gelakte aluminium Ø76mm palen 3 m hoog, nuttige lengte boven de grond 2,6 m.

14075096 A0391 96 Grijs (96) gelakte aluminium, Ø76mm palen 3 m hoog, nuttige lengte boven de grond 2,6 m.

14075104 A0391 04 Met roestvrij staal gelakte Aisi316 (04) aluminium Ø76mm palen 3 m hoog, nuttige lengte boven de grond 2,6 m.

14083120 A0414 04 Roestvrij stalen AISI 316 vloermontagebasis.

14074820 A0390 4-polige lijnscheider van 2,5 mm 2 voor dubbele inschakeling.

14076320 A0393 Supplement 4-polige lijnscheider. Tegelijk met het toestel te bestellen, om het reeds met lijnscheider te ontvangen.

cd/Klm

30°

53

60°

200

Hedo 55+60W

60°

125

55+60W

8 m

73

85

25

50

75

30° 0°

58

43

28

13

10 13

10

10 m

43

cd/Klm

30°

60°

125

73

85

58

28

Hedo

22+55+60W

60°

125

22+55+60W

8 m

90

30

15

70

10

20

50

25

50

75

30° 0°

50

70

20 15 30

10

10 m

cd/Klm

30°

90

60°

125

Hedo

22+40+60W

60°

125

15

10 m

10

22+40+60W

85

45

25 45

85

100

65

35

25

35

15

10

100

65

8 m

25

50

75

30° 0°

HEDO

cd/Klm

30°

FC Max 60W LUMILUX T5 FC

FC Max 55W LUMILUX T5 FC

FC Max 22W LUMILUX T5 FC

60°

125

167


OIKOS

168

OIKOS

design Silvia Paola Pennacchio

OIKOS O zijn armaturen die gebruikt worden

voor vo straatverlichting en straatmeubilair.

Ze Z worden gemonteerd op een paalkop

en e zijn ontworpen en geproduceerd voor:

- een prestatievolle, comfortabele,

gelijkmatige en flexibele verlichting

zonder lichtvervuiling.

- een uitgebreide reeks lampen inclusief

de modernste lichtbronnen voor een

uitstekende efficiëntie en chromatisch

vermogen, voor een max vermogen van

150W.

- - een essentieel en functioneel design

waardoor de armatuur in elke

installatiecontext past voor een optimale

verlichting s’ nachts en een aangenaam

aanzicht overdag.

- snelle en veilige installatie.

OIKOS O is dus een moderne en efficiënte

armatuur a voor het verlichten van

voetgangersgebieden, vo

pleinen,

parkeerplaatsen, p

enz.


SBP URBAN LIGHTING

169


OIKOS

170

CONSTRUCTIE-EIGENSCHAPPEN

Huis en deksel van corrosiebestendig, gezandstraald, fosforchromatisch

en gelakt met antracietgrijs sablé polyesterpoeder persgegoten

aluminium.

Reflectoren van zuiver gepolijst en geanodiseerd aluminium speciaal

ontworpen voor een optimale verdeling van het licht.

Transparant polycarbon scherm UV-stralen en warmtebestendig

tot 850°C op de gloeidraad.

Pakkingen huis en deksel van hoogwaardig silicone met groot

compensatievermogen.

Pakkingen diffusor van expansieschuim met een groot

compensatievermogen.

De deksel kan worden geopend met behulp van een 1/4 draaiend

systeem van verzinkt staal dat een extra corrosiewerende behandeling

ondergaan heeft: Dankzij de eenvoudige greep kan de deksel snel en

zonder gereedschap geopend worden. Het systeem zit in de deksel

ingebouwd en steekt niet boven de

armatuur uit.

Automatische schakelaar die bij het openen van de deksel onmiddelijk

de stroomvoorziening onderbreekt voor een snel en veilig onderhoud.

Aansluitplaat die zonder gereedschap verwijderd kan worden dankzij

het “eenvoudige verwijdersysteem” met handvat.

Aansluiting op de stroomvoorziening aan de buitenkant van de armatuur

met behulp van een stekker-stopcontact connector met snelkoppeling,

IP66 van technopolymeer met ingebouwde scheurvaste kabelklem voor

H07RN-F 2x1.5 / 2x2.5 mm 2 Ø10÷14 mm kabels.

Roestvrijstalen externe schroeven en moeren.

96

LICHTVERVUILING

De lichtuittreding van de armaturen OIKOS bevindt zich geheel

onder de horizontale lijn en voldoet aan de strengste normen voor

lichtvervuiling.

Met de ronde, erg brede lichtstraal, kunnen grote oppervlakken

gelijkmatige wijze verlicht worden.

CLASS II IP 66

IK 09

10J

F

OIKOS kan gemonteerd worden op de paalkop van palen Ø60÷76 mm.

De bevestiging aan de paal vindt plaats met behulp van 3 zefborgende

roestvrijstalen moeren. U kunt een reduceerring (A0511/96) voor palen

Ø60 bestellen waarmee u de invoeropening van de paal afsluit voor een

schoner aanzicht van de aansluitzone.

De elektrische aansluiting is snel en veilig en bevindt zich buiten de

armatuur

met behulp van een handige stekker-stopcontact connector met

snelkoppeling.

Zodra u de deksel opent onderbreekt een automatische schakelaar de

stroomvoorziening zodat het onderhoud veilig verricht kan worden.

Dankzij de brede lichtbundel kunt u met de OIKOS armaturen zeer grote

gebieden gelijkmatig verlichten. De bijzondere constructie waarbij

de lamp in de structuur van de armatuur ingebouwd is, maakt een

verlichting zonder lichtvervuiling mogelijk.

Met de complete reeks lampen met de modernste lichtbronnen voor een

hoog verlichtend rendement en de mogelijkheid om op aanvraag

systemen

voor de reductie van het vermogen en de besturing op afstand te laten

inbouwen, kan OIKOS ook voor de meest geavanceerde

energiebesparende installaties gebruikt worden.

KG

Max 16kg

Ø10÷Ø14

2x2,5mm 2 Max 0,171 m 2

Max 0,583 m 2

1m


TOEBEHOREN

Code Denomination Colour Description

OIKOS

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

G12 35 MT C 96 II CR 05283896

G12 70 MT C 96 II CR 05283996

G12 150 MT C 96 II CR 05284096

Gx12-1 50 STH C 96 II ETRC 05284996 b

Gx12-1 100 STH C 96 II ETRC 05285096 b

PGZ12 90 MT C 96 II ETRC 05284196 b

PGZ12 140 MT C 96 II ETRC 05284296 b

E27 70 ME C 96 II CR 05284396

E27 100 ME C 96 II CR 05284496

E27 150 ME C 96 II CR 05284596

E27 50 ST C 96 II CR 05285196

E27 70 ST C 96 II CR 05285296

E40 100 ST C 96 II CR 05285396

PG12-1 35 STH C 96 II CR 05284696

PG12-1 50 STH C 96 II CR 05284796

PG12-1 100 STH C 96 II CR 05284896

b

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 220÷240V 50/60Hz.

14116196 A0511 96 Reduceerringen voor Ø60mm palen.

14116220 A0512/2A Prijsverhoging voor armatuur met ingebouwde zekeringhouder en zekering (moet als samen met het armatuur besteld worden,

35÷100W afhankelijk van het vermogen).

14116320 A0512/4A Prijsverhoging voor armatuur met ingebouwde zekeringhouder en zekering (moet als samen met het armatuur besteld worden,

140÷150W afhankelijk van het vermogen).

14116496 A0513/AL 96 Accesoire tbv aluminium opzetstuk.

Het is mogelijk om samen met de armatuur een aluminium opzetstuk (A0513/AL) te bestellen.

Dit opzetstuk wordt gemonteerd geleverd en is speciaal ontworpen om OIKOS een karakteristiek aanzien te geven.

Het opzetstuk kan op aanvraag in diverse kleuren gepersonaliseerd worden zodat OIKOS nog beter in de verschillende contexten past.

Ø 60 mm

14116196

Ø780

334

Ø60÷76

534

SBP URBAN LIGHTING

OIKOS

ST E27 50W NAV-T/SON-T - NAV-T Super/SON-T Plus

STH E40 100W NAV-T/SON-T - NAV-T Super/SON-T Plus

STH PG12-1 35-50-100W SDW-T

STH Gx12-1 50-100W SDW-TG Mini

MT G12 35-70-150W CDMT/HQI-T/HCI-T

MT PGZ12 90-140W COSMOWHITE/CPO-TW

ME E27 50-150W HQI-E/CDO-ET

171


172

OLA

design Roberto Fiorato

Armatuur met gecontroleerde optiek voor de stadsverlichting stads

in

persgegoten roestwerend aluminium, met diffuser

van geperst

gehard glas, gekenmerkt door een bijzondere gew gewelfde lijn van de

verlichtingstructuur. Ola maakt het mogelijk om te

voldoen aan de

normen voor lichtvervuiling UNI 10819.

De versie A is voorzien van asymmetrische reflector. reflector

De armatuur kent als lichtbronnen sodium-, mercurium- mercur en

jodiummetaaldamp, en kan geïnstalleerd worden oop

palen van

roestvrij staal of van geëxtrudeerd gelakt aluminiu aluminium, met hoogtes

tussen de 3,5 en 6 meter. De bijzondere bijzondere aanhaakme

aanhaakmethode schept de

mogelijkheid om twee armaturen tegenover elkaar elkaa op de kop van

de paal te plaatsen, of op iedere gewenste gewenste hoogte en hoek langs de

paal. Er is ook een kit voor bevestiging aan de muur muu verkrijgbaar.

Ola Ola is voorzien van een systeem voor de automatisc automatische onderbreking

van de elektriciteit als het optische vak geopend wwordt,

dit gebeurt

door door simpelweg aan één enkele schroef te draaien. Na opening

blijven de elektrische bekabeling en de diffuser aan de structuur van

de de armatuur gehaakt, maar kunnen zonder hulp hulp va van gereedschap

worden losgemaakt om het onderhoud gemakkelij gemakkelijk te maken.

Ola is zeer geschikt voor de verlichting van stedelijke stedelijk

voetgangersgebieden, voetgangersgebieden, parkeerplaatsen, straten en winkelcentra.


SBP URBAN LIGHTING

173


OLA

174

Village Cinemas, Prague (Czech Republic)


Ola is ook verkrijgbaar

met asymmetrische optiek,

handig om specifieke

gebieden extra te

belichten.

Ola is tevens leverbaar met straatoptiek (Cut Off-Max

250W).

Openbare gebieden

en voetgangerzones

Winkelcentra

Parkeerplaatsen

Straten

Het Ola optiek is ontwikkeld om opwaartse

lichtverblinding te voorkomen. De armatuur

voldoet aan alle normen voor lichtvervuiling.

SBP URBAN LIGHTING

175


OLA

176

Door een enkele

schroef een kwartslag

te draaien kunt u het

compartiment optiek/

componenten openen. De

stroomvoorziening wordt

losgekoppeld zodra u het

compartiment optiek/

componenten opent.

Dit zorgt voor veiligheid

tijdens het onderhoud.

Het elektrische

compartiment is op het

beweegbare gedeelte van

de armatuur geplaatst.

Dit onderdeel kan

handmatig van de

armatuur verwijderd

worden om het onderhoud

ervan te vergemakkelijken.

Deze installatie vereist dat de een

adequaat deel van de mast (INT.

versie) in de betonnen fundering

aangebracht wordt.

Deze oplossing vereist een mast

met een flens (F.T. versie) waarbij

de ankerbouten in de betonnen

fundering aangebracht worden.

Het waterpas maken en het

positioneren van de ankerbouten

kan ook bereikt worden door het

gebruiken van een voetplaat.

Ook deze oplossing vereist een

mast met een flens (F.T. versie). De

grondplaat moet in dit geval in

de betonnen fundering worden

aangebracht.

Voor de juiste afmeting van

de betonnen fundering zie de

beschrijving van de masten.


SBP URBAN LIGHTING

177


OLA

178

OLA

Buitenarmatuur voor wand- of mastbevestiging.

Huis en rand van corrosiebestendig gegoten aluminium.

Diffuser van gehard geperst glas.

Bevestiging van corrosiebestendig gegoten

aluminiumvoor de installatie op masten 60mm of 90mm.

Muurbevestiging.

Kit di aggancio in alluminio pressofuso anticorrosione

per installazione su palo diametro 90 mm o diametro 60

mm.

Kit per fissaggio a muro.

Reflector van geanodiseerd aluminium.

Compartiment met elektrische componenten van

zelfdovend technopolymeer V0, 960° gloeidraad

Automatisch afschakeling van de stroomtoevoer bij

openen van het optiek.

Snelle opening en afsluiting van het optiek.

Elektrische componenten compartiment is eenvoudig

toegankelijk.

Klasse II.

Afhankelijk van de gevraagde lichtoplossing

is een mastbeugel verkrijgbaar voor een top- en/of

zijmontage. De armatuur kan tevens aan de wand

gemonteerd worden met behulp van de speciale

bevestiging.

De bevestigingen moeten afzonderlijk besteld worden.

De voorschakelapparaturen in de flouorescentieversies

zijn allen voorzien van een thermische

afschakelbeveiliging overeenkomstig de norm EN 60598-

1:2000.

Gschikt voor installaties waar antilichtvervuiling

armatuur vereist is.

De R7s bekabelingen zijn vorzien van

aluminiumparabool 99.85 met asymmetrisch optiek.

CONFIGURATIE WANDMODEL

1A+1C = 2 artikelnummers

ELEMENTEN

A

C

armatuur

wandbeugel

81 96


C


A

CLASS II IP 44

IK 07

2J

F


B1 B2 B2

E

CONFIGURATIE MASTMODEL

1A+1B1+1C = 3 artikelnummers

1A+1B2+1C+1E = 4 artikelnummers

1A+1B2+1C+1D+4F = 8 artikelnr.

Elementen

A armatuur

B1 mast INT

B2 mast FT

C mastbeugel

D bodemplaat

E grondstuk

F ankerbout

C

D

F

A

OLA

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

OLA / A

OLA / SR

Magnetisch vsa.

Versies met nieuwe straatoptiek.

Neem contact op met onze verkoopsafdeling voor de verkrijgbare modellen.

250

300

30

250

19

SBP URBAN LIGHTING

Simmetrische

optiek

(Ola)

Asymmetrische

optiek

(Ola/A)

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E27 150W ME S 81 II CR 05259281

E27 150W ME S 96 II CR 05259396

E40 150W SE S 81 II CR 05259581

E40 150W SE S 96 II CR 05259696

E40 250W ME S 81 II CR 05259881

E40 250W ME S 96 II CR 05259996

E40 250W SE S 81 II CR 05260481

E40 250W SE S 96 II CR 05260596

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

RX7s 150W MD A 81 II CR 05260781

RX7s 150W MD A 96 II CR 05260896

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E40 150W ST SR 81 II CR 05290081 !

E40 150W ST SR 96 II CR 05290196 !

!

OLA

ME E27 150W HQI-E

ME E40 250W HQI-E/CDO-ET

SE E40 Max 250W NAV-E/SON

ST E40 Max 150W NAV-T/SON-T

MD Rx7s Max 150W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD

179


OLA

180

OLA

Ola Masten

Collectie masten in verschillende

hoogtes van geëxtrudeerd aluminium

of roestvrijstaal bestaande uit:

onderhoudluik van zelfdovend

technopolymeer Vo-UL 94;

Kabelkast van technopolymeer met

zekeringschakelaar en 5-polige 16

mm2 klem voor de aansluiting van de

derivatie en/of het aansluiten van de

voedingsspanning van het apparaat

op een eventueel driefasig systeem

met nulleiding.

De structuur, behorende tot klasse

II, hoeft niet geaard te worden

dankzij de toepassing van een klasse

II armatuur en dubbel geïsoleerde

bedrading.

De mast kan eventueel in de

kabelkast geaard worden

De F.T. versies kunnen op een

roestvrijstalen grondstuk art.

14099404 gemonteerd worden.

De structuur is bestendig tegen een

dynamische druk van 900N/m 2 .

De betonnen fundering moet met de

formule MR≤ybc3+0.85 Pa/2 worden

berekend waarin

MR staat voor momentbelasting op

de steun, P voor het gewicht van

de cementfundering, “a” en “b”

de zijden van de fundering, “c” de

dikte van de fundering en “y” de

weerstand van de bodem.

C A

CONFIGURATIE WANDMODEL

1A+1C = 2 artikelnummers

ELEMENTEN

A

C

armatuur

wandbeugel

81 96 04

14104581

14104696

14102181

14102296

14102481

14102596

Aluminium uitvoering

Ronde mast van geëxtrudeerd

aluminium UNI 6060 met ø 90mm en

een dikte van 2,5mm.

De afmetingen 3,5m en 4m boven

de grond ena 3,5 + 0,5m en 4 + 0,5m

ingegraven zijn verkrijgbaar.

De versies boven de grond worden

geleverd met een aluminium

bodemplaat met een doorsnede

van 300 mm die direct aan de mast

gelast en zwart of grijs gelakt is .

Mast en afdekplaat hebben voor het

aflakken een chemische bewerking

ondergaan, zodat door de polyester

poederlak een hoge bescherming

geleverd tegen zonlicht, extreme

hitte en atmosferische invloeden.

De mast weegt 1,9 kg/m en de gelaste

bodemplaat van Al UNI 9006-1 (voor

de F.T. versies) weegt 1,34 kg.

Roestvrijstalen versies

Ronde roestvrijstalen paal 304 met ø

90mm en een dikte van 2,5mm.

De afmetingen 3,5m en 4m boven

de grond ena 3,5 + 0,5m en 4 + 0,5m

ingegraven zijn verkrijgbaar.

Extra aardeaansluiting in de

nabijheid van de afdekplaat.

De mast weegt 5,3 kg/m en de

gelaste flens met een doorsnede

van 300 (voor de F.T. versies) weegt

3,9 kg.

14102781

14102896

14103081

14103196

14103381

14103496

14103681

14103796

14103981

14104096

14104281

14104396

Code Denomination Colour Description

14100981

14101096

14101281

14101396

14101581

14101696

14101881

14101996

14102181

14102296

14102481

14102596

A0485/3,5

A0485/3,5

A0485/4

A0485/4

A0486/3,5+0,5

A0486/3,5+0,5

A0486/4+0,5

A0486/4+0,5

A0487-D60

A0487-D60

A0487-D90

A0487-D90

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

Mast met bodempl. h350 FT.

Mast met bodempl. h400 FT.

Mast h400 INT.

Mast h450 INT.

Masttopbeugel 60 mm

Masttopbeugel 90 mm

14098704 A0474/3,5 04 Mast met bodempl. h350 FT. RVS

14098804 A0474/5 04 Mast met bodempl. h500 FT. RVS

14098904 A0474/6 04 Mast met bodempl. h600 FT. RVS

14099004 A0475/5+1 04 Mast h600 INT. RVS

14099104 A0475/6+1 04 Mast h700 INT. RVS

CONFIGURATIE MASTMODEL

1A+1B1+1C = 3 artikelnummers

1A+1B2+1C+1E = 4 artikelnummers

1A+1B2+1C+1D+4F = 8 artikelnr.

Elementen

A armatuur

B1 mast INT

B2 mast FT

C mastbeugel

D bodemplaat

E grondstuk

F ankerbout

A

C

B1 B2 B2

E

D

F


ø 20

14099404

ø 300

200

Code Denomination Colour Description

14102781

14102896

14103081

14103196

14103381

14103496

14103681

14103796

14103981

14104096

14104281

14104396

14104581

14104696

A0488-D60

A0488-D60

A0488-D90

A0488-D90

A0489-D60

A0489-D60

A0489-D90

A0489-D90

A0490-D60

A0490-D60

A0490-D90

A0490-D90

A0491

A0491

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

Masttopbeugel 2x60 mm

Masttopbeugel 2x90 mm

Mastbeugel 60 mm

Mastbeugel 90 mm

Mastbeugel 2x60 mm

Mastbeugel 2x90 mm

Wandbeugel 60 mm

14099220 A0476 Bodemplaat/ voor ankerbout F.T.

14099320 A0477 Ankerbout Ø 18 X 400

14099404 A0478 04 Grondstuk

200

14099220

ø 20

100

14099320

ø 100

ø 300

125 90°

250

300

14100981

14101281

14101096

14101396

14098704

14098804

14098904

30

250

19

SBP URBAN LIGHTING

14101581

14101881

14101696

14101996

14099004

14099104

181


OLA

182

OLA

g 1x150w MEHoogte (m)

Omrekeningfactor
g 1x150w SE


3,5 4 5 6

0,082 0,063 0,04 0,028


1x150w MT


g 1x250w MEf 1x150w MD
SBP URBAN LIGHTING

183


184

HORIZON

design Roberto Fiorato

Serie armaturen met gecontroleerde optiek voor installatie

op een paal of staand op de grond met een hellende steun

in geëxtrudeerd aluminium, een structuur in persgegoten

aluminium en een diffuser in gehard glas.

De versie 2/A jodium metaaldamp is voorzien van een

asymmetrische reflector. Horizon is verkrijgbaar in twee

afmetingen, die elk de keus bieden tussen een hellende

steun in twee lengtes en twee posities van de structuur ten

opzichte van de steun. Deze combinaties maken verschillende

hoeken van de optische as mogelijk ten opzichte van

het terrein. Bij de installatie op een paal respecteren de

armaturen Horizon de normen tegen lichtvervuiling, indien

de optische as evenwijdig is aan het terrein.

De serie kent als lichtbronnen gloeilampen, fluorescerende,

sodiumdamp, mercurium en jodium metaaldamplampen,

en kan worden geïnstalleerd op palen in geëxtrudeerd

aluminium met hoogtes van 3 tot 6 meter.

Om het onderhoud te vergemakkelijken zijn de ring en de

diffuser met elkaar verbonden, zodat ze bij het openen van

het optische vak aan de structuur vast blijven zitten.

Horizon is een serie geëigend voor de verlichting van

stedelijke ruimtes, gevels, voetgangersgebieden,

parkeerplaatsen, straten, winkelcentra.


SBP URBAN LIGHTING

185


186

Bij een juiste montage wordt door het ontwerp van het

armatuur en de glas afdekking hinderlijke verblinding

tegengegaan

(Montage as in lood-rechte lijn t.o.v. de grond).


HORIZON 1

HORIZON 1R

HORIZON 1C

HORIZON 1CR

HORIZON 2

HORIZON 2R

HORIZON 2C

HORIZON 2CR

HORIZON 2/A

R versies hebben als wandarmatuur een

uitstralingshoek van -/-60° zowel opwaarts

als neerwaarts en als grondarmatuur een

uitstralingshoek van -30°.

Horizon 1

Horizon 1R

Horizon 1C

Horizon 1CR

Horizon 2C

Horizon 2CR


Binnen / Buiten

uE27 o E27 g E27

1X150W IAA

25°

1X23W

Dulux EL LL

PLE-T

1X70W ME

1x70w SE

Horizon 2 is ook verkrijgbaar met

asymmetrische optiek, handig om

specifieke gebieden extra te

belichten.


1X100W ME

1x150w ME

Buiten

Horizon 2

Horizon 2R

Horizon 2/SR 15°

Alle Horizon 1 uitvoeringen en de Horizon 2 uitvoering 2x36W

functioneren vanaf een omgevingstemperatuur van 25° Celsius en

kunnen zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden. Overige

Horizon 2 uitvoeringen functioneren vanaf 15° Celsius en kunnen

volgens de normen alleen buiten geïnstalleerd worden.

h

E40 p G24D-2 p G24Q-2 n 2G10 e G12

1X100W ST

2X18W FSQ 2X18W FSQ

2X36W FSS

1X150W MT

Als Horizon 1 / Horizon 2 op de bodem gemonteerd worden, hebben ze de

optische as loodrecht tov de verticale as. De “R” versies hebben de optische as

–30° tov de verticale as. Als Horizon 1 / Horizon 2 op de bodem gemonteerd

worden en voorzien zijn van het “V” basis-toebehoor, neemt het armatuur

een verticale positie in en de optische as is –60° tov de verticale as.SBP URBAN LIGHTING


187


HORIZON

188

Het frame en de diffuser vormen een

geheel en blijven aan de structuur

gekoppeld om het onderhoud te

vereenvoudigen.

Openbare gebieden

en voetgangerzones

Parkeerplaatsen

Wegen

Gevels


Deze installatie vereist

dat de een adequaat deel

van de mast (INT. versie)

in de betonnen fundering

aangebracht wordt.

Deze oplossing vereist een

mast met een flens (F.T. versie)

waarbij de ankerbouten

in de betonnen fundering

aangebracht worden.

Het waterpas maken en

het positioneren van de

ankerbouten kan ook bereikt

worden door het gebruiken

van een voetplaat.

Ook deze oplossing vereist

een mast met een flens

(F.T. versie). De grondplaat

moet in dit geval in de

betonnen fundering worden

aangebracht.

Voor de juiste afmeting van

de betonnen fundering zie de

beschrijving van de masten.

SBP URBAN LIGHTING

189


HORIZON

190

HORIZON 1

Serie armaturen voor de installatie

op een mast, tegen de wand of op de

grond.

Hellende steun met een hoek van

30° van grijs, wit of zwart gelakt

geëxtrudeerd aluminium.

De structuur, het frame en de basis

voor de bevestiging aan een paal, aan

de wand of op de grond van grijs, wit

of zwart gelakt gegoten aluminium.

Diffuser van gehard glas.

Aluminium optiek.

Roestvrijstalen schroeven.

Polymeren pakkingen.

De ”C” versies hebben een kortere

hellende steun.

De “R” versies hebben eens structuur

die 180° gedraaid is tov. de hellende

steun.

De in de fluorescentie versies

toegepaste voorschakelapparaten zijn

voorzien van een thermische

afschakelbeveiliging overeenkomstig

de geldende norm EN 60598-1:2000.

De bekabelingen G12 zijn voorzien

van een 99.85 aluminiumparabool

met asymetrische optiek.

Het frame en de diffuser vormen een

geheel en blijven aan de structuur

gekoppeld om het onderhoud te

vereenvoudigen.

Alle Horizon 1 uitvoeringen en de

Horizon 2 uitvoering

2x36W functioneren vanaf een

omgevingstemperatuur van 25º

Celsius en kunnen zowel binnen als

buiten geïnstalleerd worden. De

overige Horizon 2 uitvoeringen

functioneren vanaf 15º Celsius en

kunnen volgens de normen alleen

buiten geïnstalleerd worden.

De vorm van de structuur en de

diffuser in combinatie met een

juiste montage zorgen ervoor dat

deze serie uiterst geschikt is voor

installaties waarin de lichtbundel niet

naar boven mag schijnen (optische as

loodrecht op de grond). Als dezelfde

configuratie aan de grond bevestigd

is, dan is de optische as parallel aan

de grond. De R versies hebben als

wandarmatuur een uitstralingshoek

van +60° zowel ten opzichte van de

as loodrecht op de grond in zowel de

opwaartse al neerwaartse richting.

Versies met ontladingslampen en

gloeilampen: klasse II.

Versie met horizontale diffusor:

voor installaties die armaturen ter

voorkoming van lichtvervuiling eisen.

81

96 87

HORIZON 1

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 230÷240V 50/60Hz.

Armaturen compleet met lamp.

COMPLETE CONFIGURATIE

1A+1B1 = 2 artikelnummers

1A+1B2+1C = 3 artikelnummers

1A+1B2+1D+4E = 7 artikelnummers

ELEMENTEN

armatuur

mast INT

mast FT

grondstuk

bodemplaat

ankerbout

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E27 70 ME 4000° S 87 II CRL 07025287

E27 70 ME 4000° S 81 II CRL 07025381

E27 70 ME 4000° S 96 II CRL 07025496

E27 70 SE S 87 II CR 05270487

E27 70 SE S 81 II CR 05270581

E27 70 SE S 96 II CR 05270696

HORIZON 1/C

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E27 max 150W IAA S 87 II 01046287

E27 max 150W IAA S 81 II 01046381

E27 max 150W IAA S 96 II 01046496

G24d-2 2x18 FSQ 2700° S 87 I CRL


HORIZON 1/R

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

HORIZON 1/CR

Met niet dimbaar elektronisch voorschakelapparaat 230÷240V 50/60Hz.

Armaturen compleet met lamp.

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E27 70 ME 4000° S 87 II CRL 07026187

E27 70 ME 4000° S 81 II CRL 07026281

E27 70 ME 4000° S 96 II CRL 07026396

E27 70 SE S 87 II CR 05271387

E27 70 SE S 81 II CR 05271481

E27 70 SE S 96 II CR 05271596

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E27 max 150W IAA S 87 II 01046587

E27 max 150W IAA S 81 II 01046681

E27 max 150W IAA S 96 II 01046796

G24d-2 2x18 FSQ 2700° S 87 I CRL


HORIZON

192

HORIZON 2

HORIZON 2

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

81

Armaturen voor buitengebruik.

Armaturen compleet met lamp.

96 87

CLASS I

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E27 100 ME S 87 II CR 05272387

E27 100 ME S 81 II CR 05272481

E27 100 ME S 96 II CR 05272596

E27 150 ME S 87 II CR 05272987

E27 150 ME S 81 II CR 05273081

E27 150 ME S 96 II CR 05273196

E40 100 ST S 87 II CR 05273287

E40 100 ST S 81 II CR 05273381

E40 100 ST S 96 II CR 05273496

HORIZON 2/A

G12 150 MT A 87 II CR 05273887

G12 150 MT A 81 II CR 05273981

G12 150 MT A 96 II CR 05274096

HORIZON 2 C

2G10 2x36 FSS 2700° S 87 I CRL


HORIZON 2 R

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

HORIZON 2 CR

2G10 2x36 FSS 2700° S 87 I CRL


194

HORIZON 1

Q100 MASTEN

Serie masten van geëxtrudeerd

aluminium UNI 6060 gelakt met de

volgende eigenschappen:

Masten leverbaar in de hoogtes

3,0m, 3,5m, 4,0m en 4,5m (F.T.) met

grondplaat 3.0+0.5m, 3.5+0.5m,

4.0m+0.5m en 4.5+0.5m voor de

installatie in een betonnen fundering;

zelfdovend technopolymeren

aansluitingskast V0-UL94 met 4-polige

16 mm 2 klem.

Mogelijkheid voor het aarden van de

mast met behulp van de aansluitkast.

Code Denomination Colour Description

14111981

14112096

14112181

14112296

14112381

14112496

14112581

14112696

14112781

14112896

14112981

14113096

14113181

14113296

14113381

14113496

14113681

14113796

14113587

A0505/3

A0505/3

A0505/3,5

A0505/3,5

A0505/4

A0505/4

A0505/4,5

A0505/4,5

A0505/3+0,5

A0505/3+0,5

A0505/3,5+0,5

A0505/3,5+0,5

A0505/4+0,5

A0505/4+0,5

A0505/4,5+0,5

A0505/4,5+0,5

A0506

A0506

A0506

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

87

81

96

Gewicht van de mast: 3,12 kg/m. de

gewelde flens weegt 1,26 Kg.

Met openingen om op het uiteinde

van de mast twee armaturen 180°

tegenover elkaar te plaatsen. Het is

niet mogelijk om op twee armaturen

op 90° ten opzichte van elkaar te

plaatsen. en sjabloon, geleverd bij de

mast, maakt het mogelijk om indien

nodig extra gaten te maken voor de

montage van extra armaturen op de

overige zijden over de gehele lengte

van de mast.

Het oppervlak van de mast en de flens

hebben een chemische behandeling

ondergaan en zijn voorzien van een

polyester poederlak dat zeer goed

bestendig is tegen licht, warmte en

weersinvloeden.

Mast Q100 F.T. 3 m met bodempl.

Mast Q100 F.T. 3,5 m met bodempl.

Mast Q100 F.T. 4 m met bodempl.

Mast Q100 F.T. 4,5 m met bodempl.

Mast Q100 INT. 3+0,5 m

Mast Q100 INT. 3,5+0,5 m

Mast Q100 INT. 4 m + 0,5 m

Mast Q100 INT. 4,5+0,5 m

Basis “V” Horizon 1

14115781 A0509

14115896 A0509

14099404 A0478 Grondstuk Mast F.T.

14099220 A0476 Bodemplaat Mast F.T.

14099320 A0477 ankerbout Ø 18 X 400

81 96 87

Ø 20

100

14099220

Ø 100

Ø 300

125

14099320

90°

Ø 20

Afdekking bodemplaat Mast vierkant

14099404

Ø 300

200

200

14111981

14112096

14112181

14112296

14112381

14112496

14112581

14112696

19

30

Ø 300

100

Ø 300

De F.T. masten zijn standaard voorzien

van een ø 300 mm aluminium flens

die direct aan de paal gelast en in

dezelfde kleurgelakt is. De masten

zijn geschikt voor de montage op een

INOX grondstuk (art. 14099404) of

op een flens (art.14099220) met vier

ankerbouten (art. 14099320).

De dynamische druk van de structuur

is 900 N/m 2 .

De betonnen fundering moet met de

formule MR≤ybc3+0.85 Pa/2 worden

berekend waarin

MR staat voor momentbelasting op

de steun, P voor het gewicht van

de cementfundering, “a” en “b” de

zijden van de fundering, “c” de dikte

van de fundering en “y” de weerstand

van de bodem.

100

3000-4500

250

250

14112781

14112896

14112981

14113096

14113181

14113296

14113381

14113496

100

4000-4500

500

100

14115781

14115896

COMPLETE CONFIGURATIE

1A+1B1 = 2 artikelnummers

1A+1B2+1C = 3 artikelnummers

1A+1B2+1D+4E = 7 artikelnummers

A

B1

B2

C

D

E

Elementen

armatuur

mast INT

mast FT

grondstuk

bodemplaat

draadein gebogen

B1

B2

C

14113587

14113681

14113796

100

100

54

B2

E

54

D

A


HORIZON 2

Q140 MASTEN

Serie masten van geëxtrudeerd

aluminium UNI 6060 gelakt met de

volgende eigenschappen:

Masten leverbaar in de hoogtes

3,5m, 4,0m, 5,0m en 6m (F.T.) met

grondplaat 3.5+0.5m, 4.0+1.0m,

5.0m+1.0m en 6.0+1.0m voor de

installatie in een betonnen fundering;

zelfdovend technopolymeren

aansluitingskast met

zekeringschakelaar, 5-polige 16 mm 2

klem voor de aansluiting van de

derivatie en/of het aansluiten van de

voedingsspanning van het apparaat

op een eventueel driefasig systeem

met nulleiding.

Mogelijkheid voor aarding aan de

onderzijde van de mast door middel

van een bout/ moerverbinding M8x20.

Code Denomination Colour Description

14113881

14113996

14114081

14114196

14114281

14114396

14114481

14114596

14114681

14114796

14114881

14114996

14115081

14115196

14115281

14115396

14115581

14115696

14115487

14115781

14115896

A0507/3,5

A0507/3,5

A0507/4

A0507/4

A0507/5

A0507/5

A0507/6

A0507/6

A0507/3,5+0,5

A0507/3,5+0,5

A0507/4+1

A0507/4+1

A0507/5+1

A0507/5+1

A0507/6+1

A0507/6+1

A0508

A0508

A0508

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

81

96

87

81

96

Gewicht van de mast: 4,8 kg/m. de

gewelde flens weegt 1,1 Kg.

Met openingen om op het uiteinde

van de mast twee armaturen 180°

tegenover elkaar te plaatsen. Het is

niet mogelijk om op twee armaturen

op 90° ten opzichte van elkaar te

plaatsen. en sjabloon, geleverd bij de

mast, maakt het mogelijk om indien

nodig extra gaten te maken voor de

montage van extra armaturen op de

overige zijden over de gehele lengte

van de mast.

Het oppervlak van de mast en de flens

hebben een chemische behandeling

ondergaan en zijn voorzien van een

polyester poederlak dat zeer goed

bestendig is tegen licht, warmte en

weersinvloeden.

Mast Q140 F.T. 3,5 m met bodempl.

Mast Q140 F.T. 4 m met bodempl.

Mast Q140 F.T. 5 m met bodempl.

Mast Q140 F.T. 6 m met bodempl.

Mast Q140 INT. 3,5 + 0,5 m

Mast Q140 INT. 4 + 1 m

Mast Q140 INT. 5 + 1 m

Mast Q140 INT. 6 + 1 m

Basis “V” Horizon 2

14099404

A0509

A0509

A0478 Grondstuk

14099220 A0476 Bodemplaat Mast F.T.

14099320 A0477 ankerbout Ø 18 X 400

Ø 20

14099404

Ø 300

200

200

Afdekking bodemplaat Mast vierkant

14099220

100 Ø 20

Ø 100

Ø 300

125

14099320

90°

135

14115581

14115696

14115487

14115781

14115896

135

80

De F.T. masten zijn standaard voorzien

van een ø 300 mm aluminium flens

die direct aan de paal gelast en in

dezelfde kleurgelakt is. De masten

zijn geschikt voor de montage op een

INOX grondstuk art. 14099404.

De dynamische druk van de structuur

is 900 N/m 2 .

De betonnen fundering moet met de

formule MR≤ybc3+0.85 Pa/2 worden

berekend waarin

MR staat voor momentbelasting op

de steun, P voor het gewicht van

de cementfundering, “a” en “b” de

zijden van de fundering, “c” de dikte

van de fundering en “y” de weerstand

van de bodem.

80

14113881

14113996

14114081

14114196

14114281

14114396

14114481

14114596

140

588 3500-6000

140

Ø 300

Ø 300

19

30

250

250

14114681

14114796

14114881

14114996

14115081

14115196

14115281

14115396

SBP URBAN LIGHTING

140

3500-6000

500-1000

140

195


HORIZON

196

HORIZON 1


g Horizon 1 - 1x70w SE (5,6 Klm) g Horizon 1 - 1x70w ME (5,2 Klm)


Horizon 1

Horizon 1RHoogte (m) 1 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6

Omrekeningfactor 1 0,25 0,111 0,082 0,063 0,049 0,040 0,020


u Horizon 1C - 1x150w IAA (2,22 Klm)
p Horizon 1C - 2x18w FSQ (2,4 Klm)
Horizon 1C Horizon 1CHorizon 1CR Horizon 1CR
SBP URBAN LIGHTING

197


HORIZON

198

HORIZON 2

g Horizon 2 - 1x100w ME (8,2 Klm) h Horizon 2 - 1x100w ST (3,8 Klm) n Horizon 2C - 2x36w FSS (5,6 Klm)

Hoogte (m) 1 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6

Omrekeningfactor 1 0,25 0,111 0,082 0,063 0,049 0,040 0,020


Horizon 2 Horizon 2 Horizon 2C
Horizon 2R Horizon 2R Horizon 2CR


g Horizon 2A - 1x150w MT


Horizon 2A

Horizon 2/SR - 1x150w MT

Horizon 2/SR

SBP URBAN LIGHTING

199


200

KONOS PARK

GLOBUS PARK

design Roberto Fiorato

Serie decoratieve armaturen met t basis

en ring van persgegoten aluminium ium en

diffusers van gematteerd glas met et een

kegelvormige of halfronde vorm. m. De

armaturen zijn bestemd voor installatie stallatie

op palen van geëxtrudeerd aluminium, minium,

met armen in verschillende hoogtes gtes en

hellingshoeken.

Dit ruime assortiment aan accessoires soires

maakt een oneindige reeks combinaties binaties

mogelijk met één of twee armaturen turen per

iedere paal, tot een totaalhoogte e van 4

meter.

De lamp is ook verkrijgbaar met een

beugel voor installatie aan de wand. and.

De armaturen, in twee afmetingen gen zowel

voor Konos Park als voor Globus Park,

zijn bestemd voor sodium-, mercurium curium en

metaalhalogeendamplampen.

De serie is geschikt voor de verlichting chting

van voetgangersgebieden en

woonwijken.


SBP URBAN LIGHTING

201


KONOS, GLOBUS

202

Openbare gebieden en voetgangerzones

Woonwijken

Front de mer Saint-Barthélemy (Antilles françaises)


Deze installatie vereist

dat de een adequaat deel

van de mast (INT. versie)

in de betonnen fundering

aangebracht wordt.
Voor het gebruik op de paal kan de gewenste

compositie verkregen worden door de volgende

accessoires te combineren:

paal, verlichtingsarmatuur 1 of twee armen,

afhankelijk van de toepassing van 1 of twee

armen een enkele of dubbele aansluiting. Voor

de palen boven de grond: ovalen grondplaat,

grondverankering of ovalen gflesn

aan paal geweld en 4 ankerbouten.

Deze oplossing vereist een

mast met een flens (F.T. versie)

waarbij de ankerbouten

in de betonnen fundering

aangebracht worden.

Het waterpas maken en

het positioneren van de

ankerbouten kan ook bereikt

worden door het gebruiken

van een voetplaat.

Voor het gebruik aan de wand kan de gewenste

compositie verkregen worden door de volgende

accessoires te combineren:

verlichtingsarmatuur, beugel, arm.

Opties:

afdekplaat, stabilisatieplaat voor ovalen INT. mast.

Ook deze oplossing vereist

een mast met een flens

(F.T. versie). De grondplaat

moet in dit geval in de

betonnen fundering worden

aangebracht.

Voor de juiste afmeting van

de betonnen fundering zie de

beschrijving van de masten.

SBP URBAN LIGHTING

203


KONOS , GLOBUS

204

KONOS PARK

Huis en rand van gegoten

fosoforchromatisch aluminium gelakt

met polyesterpoeder met grote

weerstand tegen licht, warmte en

weersomstandigheden conform de

voorschriften van de norm IEC 68-2-52 en

ASTM B117-90.

Diffuser van conisch gesatineerd glas.

Aluminium optiek UNI 9001/5.

Polymeren pakkingen.

De armaturen zijn gecompenseerd.

De 1x70W SE versie wordt geleverd voor

lichtbronnen met ingebouwde ontsteking.

KONOS PARK 38

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

96

Voor lampen met ingebouwde ontsteker.

Armaturen compleet met lamp.

CLASS I IP 65 IK 06

1J

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

96 I

E27 70 SE/I C 96 I CR 05261096 I

E27 100 ME C 96 I CR 05261296 96

KONOS PARK 50

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes

E27 150 ME C 96 I CRL 07024896 96

E40 150 SE C 96 I CR 05261596 96

I

KONOS PARK 38

ME E27 100W HQI-E/CDO-ET

SE/I E27 70W NAV-E /SON

KONOS PARK 50

ME E27 150W HQI-E/CDO-ET

SE E40 150W NAV-E/SON

Ø 380

F

KG

KONOS PARK 38:

Max 7kg

KONOS PARK 50:

Max 11,8kg

COMPLETE CONFIGURATIE

A

1A+1B+1C+1D1+1E+1F = 6 artikelnr

2A+1B+2C+1D1+1E+1F = 8 artikelnr artikelnr

1A+1B+1C+1D2+1F+1G+1H = 7 artikelnr

2A+1B+2C+1D2+1F+1G+1H = 9 artikelnr

1A+1B+1C+1D2+1F+1G+4L = 10 artikelnr

2A+1B+2C+1D2+1F+1G+4L = 12 artikelnr

Elementen

A armatuur

B arm

C verbindingsplaat enkel

D1 mast INT

D2 mast FT

E grondplaat mast mast ovaal

F afdekplaat bodemplaat

G bodemplaat bodemplaat

H grondstuk grondstuk

L ankerbout

KONOS PARK PARKK 50

KONOS PARK 38

Ø 3800

Ø 500

Ø 3133

Ø 420

240

45

Ø 500

E

D1 D2 D2

F

F

G

H

B

C

F

G

L

A

45

260


GLOBUS PARK

Buitenarmaturen.

Huis en rand van gegoten aluminium.

Polyesterlak naar IEC 68-2-52 au ASTM

B117/90.

Afdekking van bolvormig inwendig gelakt

glas.

Reflektor van aluminium UNI 9001/5.

Pakking van polymeer.

Seriematige kleuren zwart. Andere RAL

kleuren op aanvraag.

Gecompenseerde uitvoeringen.

De 1x70W SE versie wordt geleverd voor

lichtbronnen met ingebouwde ontsteking

GLOBUS PARK 38

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

96

Voor lampen met ingebouwde ontsteker.

Armaturen compleet met lamp.

CLASS I IP 65 IK 07

2J

Ø 380

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes otes

E27 70 SE/I C 96 I CR 05261796 I

E27 100 ME C 96 I CR 05261996

GLOBUS PARK 50

Lampholder W Ilcos °K Optic Colour Class Wiring EEI =

Cosφ

≥ 0,9 Code Notes otes

E27 150 ME C 96 I CRL 07024996

E40 150 SE C 96 I CR 05262296

I

GLOBUS PARK 38

ME E27 100W HQI-E/CDO-ET

SE/I E27 70W NAV-E /SON

GLOBUS PARK 50

ME E27 150W HQI-E/CDO-ET

SE E40 150W NAV-E/SON

IK 08

5J

(GLOBUS 38) (GLOBUS 50)

GLOBUS PARK 38 8

240

Ø 380

Ø 313

45

F

KG

GLOBUS PARK 38:

Max 7,5kg

GLOBUS PARK 50:

Max 13,6kg

GLOBUS PARK K 50

Ø 500

Ø 500

Ø 420

45

275

SBP URBAN LIGHTING

205


KONOS, GLOBUS

206

KONOS PARK, GLOBUS PARK

INT MASTEN

Ovalen mast van geëxtrudeerd

aluminium UNI 6005 met

de afmetingen 240x100 mm en

een dikte van 2,5 mm.

Onderhoudsluik van gegoten

aluminium voorzien van een

driehoekig slot.

Kabelkast van polypropyleen

met 5-polige 16 mm 2 klem voor

de aansluiting van de derivatie

en/of het aansluiten van de

voedingsspanning

van het apparaat op een eventueel

driefasig systeem met nulleiding.

Kan aan de binnen- of buitenzijde

met M8 bouten geaard worden.

Stabilisatieplaat voor ovalen INT.

mast van verzinkt Fe360.

Uitwendige schroeven van roestvrij

staal.

Aluminium afdekplaat.

Nuttige hoogte van de paal boven

de grond 2000-2500-3000 mm.

COMPLETE CONFIGURATIE

1A+1B+1C+1D1+1E+1F = 6 artikelnr

2A+1B+2C+1D1+1E+1F = 8 artikelnr

1A+1B+1C+1D2+1F+1G+1H = 7 artikelnr

2A+1B+2C+1D2+1F+1G+1H = 9 artikelnr

1A+1B+1C+1D2+1F+1G+4L = 10 artikelnr

2A+1B+2C+1D2+1F+1G+4L = 12 artikelnr

A

B

C

D1

D2

E

F

G

H

L

96

E

Elementen

armatuur

arm

verbindingsplaat enkel

mast INT

mast FT

grondplaat mast ovaal

afdekplaat bodemplaat

bodemplaat

grondstuk

ankerbout

D1 D2 D2

F

F

G

H

B

C

F

G

L

A

Horizontale of gebogen

bevestigingsarmen met een standhoek

van 45° gemaakt van FE360, 500 of

1000 mm lang en geschikt voor masten

van 2500, 3000, 3500 of 4000 mm.

Alle onderdelen van FE360 hebben

een cataforese behandeling

ondergaan. De aluminium onderdelen

hebben echter een fosforchromatische

primer behandeling ondergaan.

Beide zijn gelakt met polyesterpoeder

met grote weerstand tegen licht,

warmte en weersomstandigheden

conform de voorschriften van de norm

IEC 68-2-52 en ASTM B117-90.

De structuur is bestendig tegen een

dynamische druk van 900N/m 2 .

De betonnen fundering moet met de

formule MR≤ybc3+0.85 Pa/2 worden

berekend waarin

MR staat voor momentbelasting op

de steun, P voor het gewicht van

de cementfundering, “a” en “b” de

zijden van de fundering, “c” de dikte

van de fundering en “y” de weerstand

van de bodem.

Gewicht Kg/m 6,6.

14105796

30

30

432

510

689

1000

F.T. MAST

Ovalen mast van geëxtrudeerd

aluminium UNI 6005 met de

afmetingen 240x100 mm en een

dikte van 2,5 mm.

Onderhoudsluik van gegoten

aluminium voorzien van een

driehoekig slot.

Kabelkast van polypropyleen met

zekering schakelaar en 5-polige 16

mm 2 klem voor de aansluiting van de

derivatie en/of het aansluiten van de

voedingsspanning van het apparaat

op een eventueel driefasig systeem

met nulleiding.

Kan aan de binnen- of buitenzijde

met M8 bouten geaard worden.

Grondplaat met een doorsnede van

300 mm van Fe 360 B, verzinkt.

Roestvrijstalen bodemplaat voor

ovalen F.T. mast van Fe360 en

ankerbouten met een doorsnede

van 18 mm van verzinkt Fe360 die

met de bijgesloten 18MA bouten

aan de bodemplaat bevestigd

moeten worden.

30

30

473

612

730

1000

30

30

510

432

Uitwendige schroeven van roestvrij

staal

Aluminium afdekplaat

Nuttige hoogte van de paal boven de

grond 2000-2500-3000 mm.

Horizontale of gebogen

bevestigingsarmen met een standhoek