11.09.2013 Views

maart/april 2010 - Gemeente Riemst

maart/april 2010 - Gemeente Riemst

maart/april 2010 - Gemeente Riemst

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente <strong>Riemst</strong><br />

Jaargang 34 <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong> Verschijnt op 7.050 exemplaren<br />

De Waterburcht heropent op 3 <strong>maart</strong>... p. 6<br />

Ontdek de nieuwe bouwsubsidies... p. 9<br />

(H)eerlijke rijstpap in je buurtwinkel... p. 13<br />

Ontvang je warme maaltijd aan huis.... p. 14<br />

Afgiftekantoor 3770 <strong>Riemst</strong><br />

België-Belgique<br />

P.B.<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

12/3889<br />

2


Voorwoord In de kIjker<br />

Beste lezer<br />

In deze 37zeventig zal het je meteen opvallen dat we<br />

het nieuwe jaar alweer vol enthousiasme zijn ingeduikeld.<br />

Dat kunnen onze inwoners zelf natuurlijk ook als de besten.<br />

Getuige de opkomst van zo’n 1.500 <strong>Riemst</strong>enaren<br />

op de 2de editie van onze geslaagde nieuwjaarsreceptie.<br />

Hierbij is een speciaal dankwoord voor de inbreng<br />

van het collectief ‘Teamwork’ zeker op zijn plaats!<br />

In de voorbije weken ontving je achtereenvolgens de<br />

informatieve brochures over ‘Wonen in <strong>Riemst</strong>’ en over<br />

het ‘Made in <strong>Riemst</strong>-label’.<br />

Over beide onderwerpen lees je trouwens meer in enkele<br />

achtergrondartikels van dit blad.<br />

Voor de duidelijkheid misschien nog even herhalen dat<br />

de inhoud van deze brochures héél praktijkgericht is.<br />

Over het ‘Made in <strong>Riemst</strong>-label’ bijvoorbeeld proberen<br />

we zo helder mogelijk te communiceren. In principe<br />

kan elke <strong>Riemst</strong>enaar de rol van ambassadeur vervullen.<br />

Iedereen heeft het uiteindelijk in zich om <strong>Riemst</strong><br />

naar buiten te brengen, op de kaart te zetten. Hij of zij<br />

kan perfect uitstralen hoe goed het hier wonen en leven<br />

is, kortom waar <strong>Riemst</strong> voor staat.<br />

In dit nummer laten we je ook kennismaken met de<br />

nieuwe uitbaters van De Waterburcht in Millen.<br />

Tot slot nog dit: in de loop van de maand <strong>maart</strong> ontvang<br />

je ook nog het jaaroverzicht 2009. Hierin overlopen<br />

we bondig maar toch helder de nieuwe(re) initiatieven<br />

van het voorbije jaar. We gaan er immers van uit<br />

dat je graag weet waarin het gemeenschapsgeld zoal<br />

is geïnvesteerd!<br />

Marina Pauly<br />

schepen van Communicatie<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Eretitels burgemeesters,<br />

Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentebestuur<br />

en –personeel op vrijdag 8 januari kreeg<br />

een ruim aantal (oud)-mandatarissen een eretitel. Zo’n titel<br />

kun je grotendeels vergelijken met een onderscheiding<br />

die werknemers krijgen voor hun verdiensten. De ereburgemeesters,<br />

-schepenen en -raadsleden zijn natuurlijk ook<br />

mensen die zich – elk op hun niveau – hebben ingezet en<br />

hun verantwoordelijkheid hebben genomen om <strong>Riemst</strong> zo<br />

goed mogelijk te besturen. Dat laatste geldt zeker voor de<br />

ereburgemeesters. Hoe hoger in de rangorde, hoe groter<br />

het draagvlak van verantwoordelijkheden en dat voor een<br />

hele gemeente!<br />

1 4 6 7 8 9 13 15<br />

2 3 17 18<br />

5 10 11 12 14 16 19<br />

20 21 22 23 24


schepenen en gemeenteraadsleden<br />

Ereburgemeesters:<br />

8. Ludo MELARD<br />

niet op de foto:<br />

Jan PEUMANS<br />

Louis REYNDERS<br />

Ereschepenen:<br />

1. Mark VOS<br />

2. Christiaan NOTELAERS<br />

3. Hubertus (Bèk) CLEUREN<br />

4. Leopold REGGERS<br />

5. Jules HARDY<br />

13. Lucien BARTHELS<br />

19. Mathieu NELISSEN<br />

niet op de foto:<br />

Pierre FASTRE<br />

Armand L’HOEST<br />

Joseph NEVEN<br />

Ivo THYS<br />

Ereraadsleden:<br />

1. Mark VOS<br />

2. Christiaan NOTELAERS<br />

3. Hubertus (Bèk) CLEUREN<br />

5. Jules HARDY<br />

4. Leopold REGGERS<br />

6. Engelbert FROIDMONT<br />

7. Herman HEYNEN<br />

8. Ludo MELARD<br />

9. Bert CILISSEN<br />

niet op de foto:<br />

Clement DAENEN<br />

Pierre FASTRE<br />

Johnny HENSEN<br />

Paul JANS<br />

Armand L’HOEST<br />

Willy MEERS<br />

Hoe geraakt een mandataris aan zo’n eretitel?<br />

Meer weten?<br />

Dienst Communicatie – Maastrichtersteenweg b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 1 44 03 05 communicatie@riemst.be<br />

10. Catharina MONARD<br />

11. Marina PAULY<br />

12. Katja ONCLIN<br />

13. Lucien BARTHELS<br />

14. Henri REYNAERTS<br />

15. Guy KERSTEN<br />

16. Guillaume BRUGGEN<br />

17. Roger SCHIEPERS<br />

18. Chrétien MUERMANS<br />

Joseph NEVEN<br />

Jan PEUMANS<br />

Arnold REYNDERS<br />

Louis REYNDERS<br />

Guido SCHEPERS<br />

Luc SMETS<br />

19. Mathieu NELISSEN<br />

20. Jos STEVENS<br />

21. Renier HOUBEN<br />

22. Jozef NIVELLE<br />

23. Antoinette DAENEN<br />

24. Gaby KONINGS<br />

Ivo THYS<br />

André TIBAU<br />

Chretien VOS<br />

Idian WOUTERS<br />

Een eretitel krijg je niet zomaar. Ereburgemeester word je als je minstens 10 jaar als burgmeester hebt gezeteld OF de combinatie<br />

6 jaar burgemeester + 6 jaar schepen OF de combinatie 6 burgemeester + 12 jaar raadslid kunt voorleggen. De titel<br />

van ereschepen is weggelegd voor wie 10 jaar als schepen heeft gefungeerd OF de combinatie van 6 jaar schepen + 12 jaar<br />

raadslid. Ereraadslid, ten slotte, word je als je minstens 1 jaar raadslid bent geweest.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong> 3


de BoekerIj<br />

4<br />

Recht op boeken<br />

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival<br />

van Vlaanderen. 14 dagen lang zetten we<br />

dan de mooiste kinderboeken in de kijker. Dit jaar is<br />

het thema ‘kinderrechten’, met als slogan ‘Recht op<br />

boeken!<br />

20 jaar geleden keurden de Verenigde Naties het Verdrag<br />

inzake de Rechten van het Kind goed. Bijna dubbel<br />

zo lang al brengt de Jeugdboekenweek het mooiste uit<br />

de jeugdliteratuur tot bij de kinderen. In <strong>2010</strong> zetten we<br />

die boodschap van de Jeugdboekenweek op een reuzenspandoek:<br />

‘Recht op boeken’!<br />

‘Elke dag een voorleeskwartiertje!’<br />

Iedere dag een voorleeskwartiertje, een eigen boekenplank<br />

of een wekelijks bezoekje aan De Boekerij: het<br />

zijn enkele voorbeelden van rechten die kinderen kunnen<br />

‘afdwingen’. In de Jeugdboekenweek willen we de<br />

kinderen laten stilstaan bij dit soort rechten. Dat doen<br />

we aan de hand van de mooiste boeken. Juist die gaan<br />

vaak over dat dak boven je hoofd en over mensen die<br />

om je geven, over klein zijn en groot worden in veiligheid<br />

én vrijheid. Het recht op mooie boeken is immers geen<br />

ONZE LEESTIPS<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Meer weten?<br />

Bibliotheek- Paenhuisstraat 13, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 1 44 03 50 bib@riemst.be<br />

JEUGDBOEKENWEEK<br />

Zaterdag 13 t.e.m. zondag 28 <strong>maart</strong><br />

1. Voor kleuters: Kikker en de vreemdeling (Max Velthuijs)<br />

2. Eerste lezers: Vluchten voor de oorlog (Paul van Loon)<br />

3. Van 6 tot 9 jaar: Een speciale brief (Katrien Vandewoude)<br />

4. Van 9 tot 12 jaar: Een kleine kans (Marjolijn Hof)<br />

5. Poëzie: Visjes in je hoofd (Geert De Kockere)<br />

luxe. Verhalen kunnen troosten als je leven niet helemaal<br />

verloopt zoals je wil. Of ze laten je inzien dat niet iedereen<br />

het even goed heeft als jij. Verhalen kunnen zelfs aanzetten<br />

tot solidariteitsacties om onrecht te bestrijden. Of dat<br />

onrecht nu vlakbij gebeurt of ver weg.<br />

We nodigen de kinderen en leerkrachten van <strong>Riemst</strong> graag<br />

uit om hun recht op boeken in onze Boekerij op te eisen!<br />

LITERAIRE LENTE<br />

In <strong>april</strong> maken we opnieuw plaats voor de Literaire Lente.<br />

Met deze actie zetten we de literaire voorjaarsoogst in de<br />

etalage. Een representatieve selectie van eigentijdse romans<br />

geeft een overzicht van het nieuwe aanbod. De lijst<br />

vormt een mooie mix van Vlaamse en vertaalde literatuur,<br />

bekende auteurs maar ook van ontluikend talent.


Cultuur<br />

Ze heeft haar titel nog maar 24 uur op zak als we haar<br />

ontmoeten in Studio TVL. Het hapje dat ze klaarmaakt<br />

is net als zijzelf: pittig en kleurrijk. Deze jonge blondine<br />

uit <strong>Riemst</strong> woont al lang niet meer in onze contreien.<br />

11 jaar geleden trok ze naar Antwerpen. Nu is ze weer<br />

heel even hier. Een kans die we niet koud laten worden!<br />

Proficiat met je titel! Je ziet er heel gelukkig uit. Vanwaar<br />

jouw passie voor lekker eten?<br />

Ik ben opgegroeid op een boerderij, in <strong>Riemst</strong>, (Heukelom).<br />

Lekker koken met verse producten is me met de paplepel<br />

ingegeven. Mijn moeder maakte ongeveer alles zelf, beste<br />

paté, brood, roomijs … noem maar op. Ik heb deze titel<br />

dus zeker ook een beetje aan haar te danken!<br />

Een vakjury en de lezers van een culinair tijdschrift<br />

hebben je verkozen tot beste vrouwelijke kok van het<br />

jaar. Bovendien ben je de jongste ooit. Loop je op<br />

wolkjes?<br />

Een beetje toch, voor heel even. Maar ik wil met mijn twee<br />

voetjes op de grond blijven. Ik ben maar wie ik ben dankzij<br />

Meer weten?<br />

Dienst Cultuur- Tongersesteenweg 8, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 1 44 03 70 cultuur@riemst.be<br />

En de Lady Chef of the Year is …<br />

… Ingrid Neven (30) uit <strong>Riemst</strong>!<br />

de kansen die ik kreeg. Na mijn opleiding aan de hotelschool<br />

in Herk-de-Stad, kon ik stage lopen in La Bonne Fourchette in<br />

Vroenhoven en in het sterrenrestaurant Château Neercanne in<br />

Maastricht. Chef Hans Snijders bracht me in contact met de<br />

eigenaar van Pazzo, het restaurant waar ik inmiddels 11 jaar<br />

in de keuken sta.<br />

Je bent de 20ste Lady Chef of the Year. Je voorgangers<br />

waren niet de minste. Wat is je geheim?<br />

Ik hou niet van gepruts. Ik zet het ingrediënt - in al zijn eenvoud<br />

- centraal in mijn gerechten. Smaken van bij ons, gecombineerd<br />

met invloeden uit de hele wereld, vind ik prima.<br />

Zolang het maar niet te complex wordt!<br />

Recept<br />

Roodbaars & risotto met grotchampignons begeleid<br />

door vinaigrette van grottenbier<br />

Door Ladychef Ingrid Neven<br />

Chefs geven hun recepten niet graag prijs. Topchefs al<br />

helemaal niet! We vroegen aan Ingrid of ze speciaal voor<br />

ons een recept met 2 <strong>Riemst</strong>er streekproducten wilde<br />

bereiden. Surf snel naar www.riemst.be en vind daar<br />

het heerlijke visrecept met risotto, grotchampigons en<br />

grottenbier!<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

5


toerIsme rIemst<br />

Welkom bij ons, in De Waterburcht!<br />

Heropening 3 <strong>maart</strong><br />

Op woensdag 3 <strong>maart</strong> neemt De Waterburcht in Millen<br />

een nieuwe start. We stellen in het kort de nieuwe<br />

kasteelheer en –dame aan je voor. De nieuwe uitbaters<br />

– oorspronkelijk afkomstig van Maastricht - heten<br />

Pascal Ruijters (47) en Monique Dassen (43). Samen<br />

met dochter Laurie (14) wonen ze sinds 2000 in de<br />

Iers-Kruisstraat in Lafelt.<br />

Hoe zag jullie professionele leven er tot dusver uit ?<br />

Monique was kapster en ik bedrijfsleider bij een elektronicabedrijf<br />

in Maastricht. In 1992 kochten we café De Lammergier,<br />

eveneens in Maastricht. Die hebben we met veel<br />

plezier uitgebaat tot 2008.<br />

In 2007 kochten we hotel-gasthof Boniface in <strong>Riemst</strong>. Die<br />

zaak hebben we voorlopig nog altijd in handen.<br />

Waarom solliciteerden jullie voor deze functie?<br />

Bij de vorige sollicitaties, in 2007, waren we net te laat. We<br />

voelden ons toen erg teleurgesteld, want de uitdaging om<br />

van De Waterburcht een volwaardige florerende trekpleister<br />

te maken sprak ons enorm aan.<br />

En hoe gaan jullie dat doen?<br />

De locatie heeft heel wat troeven in zich. Het moet in de eerste<br />

plaats bij de <strong>Riemst</strong>enaren bekend blijven als ontmoetingsplaats<br />

waar je gezellig iets lekkers kan eten of drinken.<br />

Tegelijk kan De Waterburcht de perfecte uitvalsbasis zijn<br />

voor inwoners en toeristen om het dorp Millen te voet of<br />

met de fiets te verkennen. Van hieruit vertrekken immers 3<br />

bewegwijzerde wandelingen en het fietsroutenetwerk van<br />

Limburg passeert hier net voor de deur. We willen onze<br />

klanten ook voldoende info over onze gemeente en streek<br />

aanbieden. Niet alleen folders, boeken en kaarten, maar<br />

ook streekproducten en souvenirs bieden we aan in ons<br />

‘winkeltje’.<br />

Nog een belangrijke troef: het aanbod van ‘all-in feestjes’,<br />

gaande van babyborrels tot bedrijfsfeesten.<br />

Voor later denken we ook aan de organisatie van leuke<br />

evenementen zoals een ambachtenmarkt, een nieuwjaarstreffen<br />

… Binnenkort verschijnt op onze site www.dewaterburcht.eu<br />

een evenementenkalender waarop je al dat<br />

soort informatie gaat vinden.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Meer weten?<br />

Toerisme <strong>Riemst</strong> - Tongersesteenwegt 8, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 1 44 03 75 toerisme@riemst.be<br />

Je kunt ervan op aan dat we iedereen met de glimlach en<br />

het nodige enthousiasme zullen ontvangen! Het mag dus<br />

snel woensdag 3 <strong>maart</strong> worden zodat we meteen onze<br />

woorden in daden kunnen omzetten!<br />

Tot binnenkort … in De Waterburcht!<br />

Vanaf woensdag 3 <strong>maart</strong> kan iedereen kennismaken<br />

met de nieuwe uitbaters.<br />

De openingstijden zijn:<br />

van 01/04 tot en met 30/09: telkens van dinsdag tot en<br />

met zondag vanaf 10.00 u.<br />

van 01/10 tot en met 31/03: telkens van woensdag tot en<br />

met zondag vanaf 12.00 u.<br />

de keuken is altijd geopend tot 20.30 u.<br />

De Waterburcht - Kattestraat 22, Millen<br />

tel. +32 12 45 86 42 - www.dewaterburcht.eu


sport - jeugd<br />

Jaarlijkse<br />

buitenspeeldag<br />

Op woensdag 31 <strong>maart</strong> organiseert de dienst Sport i.s.m.<br />

de dienst Jeugd haar jaarlijkse (spetterende!) buitenspeeldag<br />

voor kinderen van 5 t.e.m.12 jaar (3de kleuterklas t.e.m.<br />

6de leerjaar). Deze attractieve, adembenemende en avontuurlijke<br />

activiteiten vinden plaats van 13.00 u. tot 17.00 u.<br />

op het sport- en speelplein in Herderen. Op deze dag willen<br />

we de kinderen ‘even’ weg halen van hun Gameboy of<br />

TV-toestel en ze stimuleren om samen buiten te spelen. De<br />

deelname aan onze buitenspeeldag is gratis!<br />

Tip: je kunt de kinderen – en wellicht jezelf – een plezier<br />

doen door ‘ns te komen kijken!<br />

Meer weten?<br />

Dienst Sport - St.-Jansstraat 8 b, <strong>Riemst</strong> (Herderen)<br />

tel. +3 1 44 03 4 toerisme@riemst.be<br />

Eurofittestbatterij<br />

In de loop van dit schooljaar willen wij i.s.m. het onderwijs<br />

alle kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar ‘onderwerpen’<br />

aan een fitheidstest. De test (de Eurofit-testbatterij)<br />

is inmiddels algemeen aanvaard als de meest betrouwbare<br />

test om de fysieke fitheid (lichaamsstructuur en motorische<br />

prestatievermogen) te meten en op te volgen. De test omvat<br />

7 lichaamsmetingen, 8 motorische tests (evenwichtstest,<br />

snelheidstest, lenigheidtest …) en 1 uithoudingstest. De<br />

test zelf verandert uiteraard niets wezenlijks aan het fitheidsprobleem<br />

… Op basis van de testresultaten kunnen we wel<br />

een aangepast ‘herstel- of verbeterprogramma’ opmaken<br />

met als doel de fysieke fitheid te verbeteren.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

7


platteland<br />

De 2de editie van de nieuwjaarsreceptie op zondag<br />

24 januari, was een voltreffer van formaat. Samen<br />

met TeamWork, een collectief van 11 handelaars uit<br />

<strong>Riemst</strong>, boksten we een prachtig evenement in mekaar.<br />

Publiekstrekker was het indrukwekkende buffet<br />

dat letterlijk in de smaak viel bij de 1500 aanwezigen.<br />

TeamWork: de naam heb je zeker al eens horen vallen.<br />

Maar wat of wie is TeamWork eigenlijk?<br />

Het gaat om een groep van <strong>Riemst</strong>er middenstanders wie<br />

we vorig jaar vroegen om het buffet bij de – toen - allereerste<br />

nieuwjaarsreceptie te verzorgen. Het collectief Team-<br />

Work bestaat uit de <strong>Riemst</strong>er slagers, bakkers, buurtwinkels<br />

en een soepleverancier. De respons bleek groter dan<br />

verwacht. Zo ook de omvang van het buffet dat bovendien<br />

volledig gratis werd verzorgd. Sindsdien vormen de ‘aangeslotenen’<br />

een hechte groep van middenstanders die in<br />

de loop van het jaar ook voor andere gemeentelijke recepties<br />

instaan.<br />

Oprecht fier<br />

Roland Emmerix, voorzitter van de Lokale Economische<br />

Middenstandsraad: “Na alle de positieve commentaren<br />

over ons buffet van vorig jaar twijfelde de groep TeamWork<br />

niet om er opnieuw in te vliegen en aan de mensen te tonen<br />

wat voor bekwame vakmensen we in onze gemeente<br />

hebben.”<br />

8 37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Meer weten?<br />

Dienst Platteland - Maastrichtersteenweg 2 b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +32 12 44 03 34 platteland@riemst.be<br />

1500 <strong>Riemst</strong>enaren klinken op <strong>2010</strong><br />

Op de foto van rechts naar links….<br />

Cuisine Joseph, Voeding Miranda, Bakkerij Emmerix-Swennen,<br />

Thuismarkt Hardy, Bakkerij Bollen, Voeding Mayeel, Bakkerij<br />

Smets, Slagerij Vos, Slagerij Willems, Bakkerij Loix-Collas<br />

Niet op de foto, maar engageerden zich wel:<br />

NV Gebroeders Coenegrachts, Vip Rent<br />

Een TeamWork-lid:<br />

“We voelden ons oprecht fier om het<br />

buffet van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie<br />

voor de inwoners voor de 2de<br />

keer op rij te mogen verzorgen. De leden<br />

van TeamWork ervaren dit als een<br />

erkenning van hun vakbekwaamheid en<br />

vinden het zeker niet erg om een extra<br />

zondag te werken en de inwoners te<br />

bedienen. Wij beschouwen dit als een<br />

eer.”


duurzaamheId<br />

Duurzaam bouwen<br />

Doe ook financieel je voordeel!<br />

Ook het gemeentebestuur wil je stimuleren om duurzaam<br />

en energiezuinig te (ver)bouwen. Het wil je hiervoor<br />

zelfs de nodige financiële steun aanbieden, maar<br />

kan je ook adviseren over energiezuinig en ecologisch<br />

bouwen. Om je vlot op weg te helpen, geven we je<br />

eerst een overzicht van instanties waar je terecht kunt<br />

voor nuttige informatie:<br />

l gemeentelijk infopunt duurzaam bouwen: globale informatie<br />

over duurzaam en ecologische bouwen, de nodige<br />

vergunningen, subsidies, …<br />

gemeentehuis: dienst Duurzaamheid en afdeling Ruimtelijke<br />

Ordening<br />

l Steunpunt Dubolimburg: Quickscan* (zie verder) of een<br />

grondig planadvies -<br />

Marktplein 7 bus 1, 3550 Heusden-Zolder – tel. +32 11<br />

51 70 57 - steunpunt@dubolimburg.be<br />

l STEBO: inlichtingen over alle mogelijke premies en fiscale<br />

maatregelen<br />

gemeentehuis: spreekuur iedere donderdag van 15.00<br />

u. tot 17.00 u. – tel. +32 12 67 27 23<br />

l Infrax BouwTeam: een bouwdeskundige geeft je in een<br />

korte opleiding van 2 dagen de nodige technische en<br />

praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig<br />

bouwen.<br />

www.bouwteam.be – tel. +32 16 23 26 49<br />

Quickscans on the road (zie bijgevoegde Info Plus)<br />

Meer weten?<br />

Dienst Duurzaamheid - Maastrichtersteenweg 2 b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +32 44 03 42 duurzaamheid@riemst.be<br />

Wat is een Quickscan?<br />

Als je wilt (ver)bouwen, bestuderen deskundigen je ontwerp<br />

en beantwoorden ze in maximaal 30 minuten je concrete vragen.<br />

Ze geven – aan de hand van (ver-)bouwplan, foto’s en/<br />

of concrete vragen – een helder, op maat geformuleerd antwoord,<br />

compleet met subisidiemogelijkheden en praktische<br />

tips & tricks. Lees er meer over onder dezelfde titel in de bijgevoegde<br />

Info Plus!<br />

Nieuwe gemeentelijke subsidies<br />

Het gemeentebestuur geeft al sinds 1999 subsidie voor de<br />

aankoop van zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen.<br />

Die zonnepanelen waren toen nog niet zo populair en financieel<br />

minder aantrekkelijk. Die situatie is intussen gelukkig veranderd.<br />

Het beleid wil -aanvullend- nog bijkomende energiezuinige<br />

maatregelen betoelagen.<br />

Vanaf 1 <strong>april</strong> bedraagt de subsidie voor zonneboilers en fotovoltaïsche<br />

panelen 250 euro per installatie en per adres. Sinds<br />

februari zijn er 2 nieuwe gemeentelijke subsidies. Wie zijn buitenmuren<br />

zelf isoleert, kan een toelage krijgen van 2 euro per<br />

m2 . Dat wordt 4 euro per m2 als je dat werk laat uitvoeren<br />

door een isolatiefirma. Voor een warmtepomp kan je sinds dit<br />

jaar rekenen op een gemeentelijke subsidie van 500 euro. De<br />

warmtepomp moet wel dienen als hoofdverwarming van de<br />

volledige woning. Exemplaren die ook kunnen koelen, komen<br />

niet in aanmerking.<br />

Met deze nieuwe subsidies willen we vooral ook de jonge gezinnen<br />

stimuleren en ondersteunen bij hun nieuwbouw.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong>


10<br />

VeIlIgheId & preVentIe<br />

Hoewel we er liefst niet aan denken, mogen we ook<br />

niet doen alsof in <strong>Riemst</strong> nooit iets rampzaligs zou kunnen<br />

voorvallen. Daarom maakt ‘Veiligheid en Preventie’<br />

deel uit van onze dienstverlening. Tot aan zijn pensioen<br />

fungeerde Hubert Herelitska hiervoor als gedreven aanspreekpunt,<br />

maar nu zit zijn carrière erop. De opvolgers<br />

staan inmiddels klaar om zijn taken over te nemen.<br />

Voor een goed begrip: Stefan Hensen (37) en Dominique<br />

Goossens (35) houden zich niet uitsluitend bezig met Veiligheid<br />

en Preventie. Beiden hebben hun hoofdjob binnen<br />

de Technische Dienst. Stefan fungeert als gemeentelijke gebouwenbeheerder<br />

en Dominique neemt – naast het beheer<br />

van het Containerpark - de complete planning van de Technische<br />

Dienst voor zijn rekening.<br />

Vroeger had je alleen Hubert Herelitska als het gezicht<br />

voor Veiligheid en Preventie. Nu hebben we met een<br />

duo te maken. Waarom?<br />

Stefan Hensen: Deze materie is zodanig geëvolueerd dat je<br />

dat de dag van vandaag niet meer aan één persoon kunt<br />

overlaten. Veiligheid en preventie zitten trouwens voor een<br />

groot deel in elkaar verweven. Alle mogelijke facetten die<br />

daarvan deel uitmaken, hebben we grotendeels tussen ons<br />

tweeën verdeeld.<br />

Van links naar rechts:<br />

Dominique Goossens, Hubert Herelitska en Stefan Hensen.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Meer weten?<br />

Technische Dienst - Tongersesteenweg 8, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 1 44 03 0 technischedienst@riemst.be<br />

Wees gerust …<br />

… <strong>Riemst</strong> is in veilige handen!<br />

Wat moeten we ons voorstellen bij Veiligheid en Preventie?<br />

Dominique Goossens: Voorbeelden met betrekking tot<br />

veiligheid zijn de brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen,<br />

scholen, studentenhuizen, zalen, cafés … , maar ook<br />

de maatregelen bij publieke gelegenheden zoals fuiven,<br />

markten, vuurwerk … en zo kunnen we nog wel een tijdje<br />

doorgaan. Preventie heeft vooral te maken met voorkomen.<br />

Daarom worden bijvoorbeeld speelterreinen, inclusief<br />

de speeltoestellen gekeurd, maar ook liften, kabels,<br />

kortom alles wat maar enigszins voor gevaarlijke toestanden<br />

zou kunnen zorgen.<br />

In hoever zijn we gewapend tegen alle mogelijk onheil<br />

en andere crisissituaties?<br />

Stefan Hensen: We beschikken over een aantal procedures<br />

die een vlotte interventie garanderen. Alle handelingen<br />

en betrokkenen met hun verantwoordelijkheden staan<br />

nauwkeurig beschreven. Om de theorie aan de praktijk<br />

te toetsen willen we een rampoefening uitdokteren, een<br />

simulatie zeg maar. Pas dan weten we of de procedures<br />

op het terrein ook effectief werken. De <strong>Riemst</strong>enaar kan er<br />

alleszins vanuit gaan dat we meer met zijn veiligheid bezig<br />

zijn dan hij ooit kan vermoeden!


Milieu<br />

Dat onze akkervogels de strenge winter hebben overleefd,<br />

is voor een groot stuk te danken aan onze <strong>Riemst</strong>er<br />

landbouwers. Ze lieten hun graan staan en dat<br />

bleek broodnodig voor onze gevleugelde vrienden.<br />

Ons vogeltje ‘de grauwe gors’ in het bijzonder.<br />

In de koudeperiode, met bovendien heel wat sneeuw,<br />

concentreerden honderden vogels zich boven een aantal<br />

<strong>Riemst</strong>er landbouwpercelen om er te smullen van het achtergebleven<br />

graan. Vervolgens overleefden ze de strenge<br />

winter. Tot hier het goede nieuws.<br />

Grauwe gors zeldzamer dan ooit<br />

Zowel op Europees als op Vlaams niveau kennen de populaties<br />

grauwe gorzen de laatste decennia een zorgwekkend<br />

sterke afname. In Vlaanderen alleen al is een daling<br />

waargenomen van 75%. In de periode 2000-2002 gaf<br />

het broedbestand nog zo’n 850 tot 1100 paren aan voor<br />

Vlaanderen. Voor Limburg ging het over 400 à 480 paren,<br />

waarvan 70 territoria in <strong>Riemst</strong>. In de periode 2000 – 2002<br />

telde onze gemeente nog een 70-tal broedparen. In 2008<br />

zakte dat aantal tot 31 territoria. Een jaar later, in 2009,<br />

restten er nog amper 24…<br />

Meer weten?<br />

Dienst Milieu - Maastrichtersteenweg 2 b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +32 12 44 03 40 milieu@riemst.be<br />

Graan = broodnodig<br />

De klok wijst 1 vóór 12 voor de grauwe gors<br />

Opgelet…en…actie!<br />

Om deze door het gemeentebestuur geadopteerde vogels<br />

overlevingskansen te geven, moeten we dringend<br />

ingrijpen. We denken aan het creëren van onbespoten<br />

kruidenrijke grasvlakten, aan onbewerkte akkers of akkerranden<br />

tot na het broedseizoen, aan graanranden of niet<br />

geploegde graanstoppelvelden in de winter, aan een netwerk<br />

van goed ontwikkelde bermen enz. We willen daarbij<br />

een beroep doen op jullie burgerzin, want het is werkelijk 1<br />

voor 12 geworden …<br />

1<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

11


1<br />

mIlIeu<br />

Te veel pesticiden in De Zouw<br />

Dat we met z’n allen (te) veel moeite doen om onze<br />

stoepen, opritten, paden en pleintjes ‘mooi’ te houden<br />

of om onze gewassen te beschermen tegen insecten,<br />

blijkt uit de hoge concentraties pesticiden in beken en<br />

rivieren. Vooral De Zouw blijkt het zorgenkind.<br />

In het overgrote deel van de 100 meetplaatsen in Vlaanderen<br />

ontdekt de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) elk jaar<br />

opnieuw tussen de 15 en de 40 bestanddelen van pesticiden<br />

in het water. Deze stoffen komen vaak in zodanig<br />

hoge concentraties voor dat ze het waterleven vergiftigen.<br />

Vissen, planten en insecten kunnen dus ernstige schade<br />

oplopen. Hoge pesticidenconcentraties zijn ook erg nefast<br />

voor de drinkwaterproductie (uit grond- en oppervlaktewater)<br />

met hoge productiekosten als gevolg.<br />

De Zouw ontleed<br />

De Zouw ontvangt water van de Millenbeek en de Vloedgracht.<br />

Bijna maandelijks wordt De Zouw op verschillende<br />

plaatsen door de VMM onderzocht. De meetresultaten tonen<br />

aan dat De Zouw in meerdere opzichten (zoals het<br />

aantal gevonden pesticiden en concentraties) helaas tot<br />

de slechtste waterlopen van Vlaanderen behoort en zeker<br />

van Limburg.<br />

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat 40 tot 90%<br />

van de concentraties aan bestrijdingsmiddelen gewoonlijk<br />

afkomstig is van spuitresten, van spoel- en reinigingswater<br />

of van het spuiten van beekranden en grachten. Ook het<br />

spuiten van stoepen of het reinigen van spuitmateriaal kan<br />

leiden tot rechtstreekse afspoeling naar de riolering. Het<br />

is bovendien een misvatting dat waterzuiveringsinstallaties<br />

pesticiden uit afvalwater verwijderen en onze rivieren hiertegen<br />

kunnen beschermen.<br />

Anders en beter<br />

Een brede mentaliteitswijziging waarbij iedereen héél bewust<br />

omgaat met pesticiden is absoluut nodig. Voor de<br />

landbouwers betekent dit het strikt naleven van de Code<br />

Goede Landbouwpraktijken, o.a. bufferzones respecteren,<br />

spoelen op het veld. Meer info op dat terrein vind je op<br />

www.topps-life.org, www.fytoweb.fgov.be. en bij www.<br />

pcfruit.be.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Meer weten?<br />

Dienst Milieu - Maastrichtersteenweg b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 1 44 03 40 milieu@riemst.be<br />

Ook voor de particuliere gebruiker bestaan er preventieve<br />

maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden om het<br />

gebruik van pesticiden te vermijden: zo weinig mogelijk oppervlakte<br />

verharden, gebruik van groenbedekkers, onkruid<br />

mechanisch verwijderen of gebruik van hogedrukreinigers,<br />

branders ... Raadpleeg www.zonderisgezonder.be.<br />

Bron voor dit artikel: Bekkensecretariaat van het Maasbekken<br />

http://www.ciwvlaanderen.be - maas-sec@descheepvaart.<br />

be, i.s.m. de gemeente <strong>Riemst</strong>, de Vlaamse Milieumaatschappij,<br />

Afd. Duurzame Landbouwontwikkeling (Dep. Landbouw<br />

en Visserij) en Proefcentrum Fruitteelt vzw.<br />

In de volgende 37zeventig hebben we het specifiek over het<br />

gemeentebeleid met betrekking tot het gebruik van sproeistoffen<br />

en andere pesticiden.


platteland<br />

Meer weten?<br />

Dienst Platteland Dienst Cultuur - Maastrichtersteenweg - Tongersesteenweg 8, b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. tel. +3 +32 1 44 12 03 44 34 03 70 platteland@riemst.be<br />

welzijn@riemst.be<br />

14-daagse van de buurtwinkel<br />

met lekkere, ouderwets (h)eerlijke rijstepap!<br />

(H)eerlijke rijstepap! Dat wordt het motto van <strong>2010</strong> en<br />

tegelijk de opvolger van de stoemp-stunt van vorig<br />

jaar. Die ‘heerlijkheid’ kun je dus komen proeven in de<br />

14-daagse van de buurtwinkel van maandag 15 tot en<br />

met maandag 29 <strong>maart</strong>.<br />

Zoals elk jaar mogen we dus ook nu weer heel wat verwachten<br />

van de 7 buurtwinkels uit <strong>Riemst</strong>. Zij hebben de<br />

hoofden bij elkaar gestoken en … het resultaat kun je binnenkort<br />

zien, maar vooral proeven!<br />

Waar moet je zijn?<br />

Waar moet je zijn om aan die lekkernij te geraken? Simpel:<br />

knip eerst en vooral onderstaande bon uit en ga hiermee<br />

in de 14-daagse naar jouw buurtwinkel. In ruil krijg je een<br />

pakket met de ingrediënten, inclusief recept, om zelf heel<br />

lekkere rijst te maken. In sommige buurtwinkels kun je ter<br />

plekke ouderwets (h)eerlijke rijstepap proeven!<br />

Ook eerlijk!<br />

Inderdaad, heerlijk maar ook eerlijk! Deze actie verloopt<br />

BON<br />

14-DAAGSE VAN DE BUURTWINKEL<br />

deze keer in samenwerking met de trekkersgroep fairtradegemeente,<br />

de GROS (<strong>Gemeente</strong>lijke Raad voor Ontwikkelings-<br />

Samenwerking) en de Milieuraad. Deze laatste bekostigt trouwens<br />

de aankoop van de rijst van een eerlijke handel. Eerlijke<br />

handel betekent zoveel als eerlijke prijzen voor de rijstproducenten<br />

uit het Zuiden. Daarnaast doen melkproducent Inza en<br />

de Landbouwraad mee. Deze adviesraad neemt de kostprijs<br />

van de melk voor zijn rekening.<br />

Van de gelegenheid wil de Landbouwraad gebruikmaken om<br />

de kritische situatie in de melkveehouderij aan te pakken en<br />

onze eigen landbouwers te steunen.<br />

Ere wie ere toekomt<br />

We kunnen het niet laten om de deelnemende buurtwinkels<br />

van harte te danken voor hun deelname aan dit initiatief. Zo<br />

laten ze zich van hun beste kant zien om het leven in <strong>Riemst</strong><br />

ook in die zin zo aangenaam mogelijk te maken. Een buurtwinkel<br />

is duidelijk meer dan een winkel in de buurt. Aan jou om<br />

de charme ervan te erkennen!<br />

Knip deze bon uit en lever hem in bij je buurtwinkel. In ruil krijg je een leuke verrassing!<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

13


senIoren<br />

14<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Meer weten?<br />

Dienst Cultuur - Tongersesteenweg 8, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +32 12 44 03 70 welzijn@riemst.be<br />

Warme maaltijden aan huis!<br />

Het Sociaal Huis wil terug aanknopen met een vroegere traditie om warme maaltijden aan huis te leveren. Bij<br />

dit aanbod fungeren wij enkel als bemiddelaar.<br />

Graag stellen wij je de 2 leveranciers aan je voor waarmee wij voortaan wensen samen te werken:<br />

Leverancier DELICATESSE CATERING GASTHOF DELICIA<br />

Toekomstlaan 22, Genk Visésteenweg 226, <strong>Riemst</strong> (Zichen)<br />

Levering Dagelijks, ook op zon- en feestdagen 6 dagen per week<br />

Tussen 10.30 u. en 13.30 u. Tussen 11.00 u. en 13.00 u.<br />

Maaltijd geleverd in thermobox (op zaterdag kun je ook voor<br />

zondag reserveren)<br />

Samenstelling Soep, hoofdgerecht en dessert Soep, hoofdgerecht en dessert<br />

warme maaltijd Ook mogelijk: dieetmaaltijden op<br />

doktersvoorschrift en maaltijden<br />

voor vegetariërs<br />

Prijs Gewone maaltijd 6 euro Te regelen met de leverancier<br />

Dieetmaaltijd 6,50 euro<br />

Tel. Contact Sociaal Huis: tel. +32 12 45 41 72 Sociaal Huis: gsm +32 12 45 41 72<br />

Delicatesse Catering: tel. +32 89 84 58 45 Gasthof Delicia: tel +32 495 10 16 55


soCIaal huIs<br />

Meer weten?<br />

Dienst Sociaal Cultuur huis - Tongersesteenweg - Paenhuisstraat 15, 8, <strong>Riemst</strong><br />

tel. tel. +3 +32 1 44 12 0 44 10 03 70 sociaalhuis@riemst.be<br />

welzijn@riemst.be<br />

Je woning (laten) verhuren?<br />

Een fluitje van een cent!<br />

De Sociale Huizen van <strong>Riemst</strong>, Bilzen, Hoeselt, Kortessem<br />

en Voeren hebben de handen in elkaar geslagen<br />

om een Sociaal Verhuurkantoor op te richten op het<br />

grondgebied van bovengenoemde gemeenten.<br />

Hiermee wil het Sociaal Huis reageren op de stijgende<br />

vraag naar betaalbare woningen van woonbehoeftige gezinnen<br />

of alleenstaanden. Om dat gereed te kunnen krijgen,<br />

huurt het Sociaal Verhuurkantoor woningen op de<br />

privé-markt.<br />

Voordelen voor de huurders<br />

Het Sociaal Verhuurkantoor biedt de huurders optimale<br />

woonzekerheid in een gezonde en betaalbare woning.<br />

De huurder krijgt begeleiding in het kennen van zijn rechten,<br />

maar ook in het naleven van zijn verplichtingen. Bij<br />

het huren van een woning is een huursubsidie niet uitgesloten.<br />

Niet iedereen komt evenwel in aanmerking voor een woning<br />

van het Sociaal Verhuurkantoor. Je moet alleszins voldoen<br />

aan een aantal toewijzingcriteria.<br />

Voordelen voor de eigenaars van woningen<br />

Het Sociaal Verhuurkantoor biedt aan de eigenaars een<br />

aantal stevige garanties!<br />

Zo garandeert het kantoor een stipte betaling van de huur<br />

en een huurovereenkomst van langere duur. Risico’s als<br />

wanbetaling en leegstand zijn ten laste van het Sociaal<br />

Verhuurkantoor, niet voor de eigenaar. Bovendien zijn ook<br />

de beslommeringen van het dagelijks beheer voor rekening<br />

van het Sociaal Verhuurkantoor. Zoeken naar nieuwe<br />

huurders, opstellen van huurcontracten en plaatsbeschrijvingen,<br />

innen van huurgelden, toezicht op het huisreglement<br />

… als eigenaar hoef je je daar allemaal niets van aan<br />

te trekken.<br />

Bij tekortkomingen aan de woning kan het Sociaal Verhuurkantoor<br />

na samenspraak met de eigenaar de nodige<br />

renovatie bespreken en de nodige herstellingen wel of niet<br />

in eigen beheer uitvoeren. Daarbij gaan we altijd na welke<br />

subsidiemogelijkheden voorhanden zijn.<br />

Als eigenaar geïnteresseerd<br />

of wens je bijkomende informatie?<br />

Neem contact op met het Sociaal<br />

Verhuurkantoor/Sociaal Huis<br />

op tel. +32 12 45 41 72.<br />

37zeventig<strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

15


gezondheId<br />

Onbegrepen lichamelijke klachten<br />

Wat moet je je daarbij voorstellen?<br />

Je kunt last hebben van allerlei hinderlijke klachten of pijnen,<br />

terwijl niemand daar een lichamelijke oorzaak of verklaring<br />

voor kan vinden, zelfs niet na uitgebreid onderzoek. Toch voel<br />

je – letterlijk – dat er ‘iets niet klopt’. Dat er een medische oorzaak<br />

ontbreekt, maakt de klacht er niet minder vervelend op.<br />

Hoog tijd om je klachten eens anders te bekijken …<br />

Hoe kunnen die klachten ontstaan?<br />

Wat je denkt en voelt, kan lichamelijke reacties en klachten<br />

teweegbrengen. Bijvoorbeeld als je je druk maakt of opwindt,<br />

gaat je hart sneller kloppen. Wanneer je je zorgen maakt of<br />

overbelast bent, kun je hoofd- of maagpijn krijgen. En als je<br />

erg gespannen bent, kun je nek- of schouderpijnen krijgen.<br />

Hartkloppingen, maag-, hoofd- en spierpijnen zijn slechts enkele<br />

voorbeelden van klachten die door spanningen kunnen<br />

ontstaan. Ook angst voor een ernstige ziekte of nare ervaringen<br />

uit het verleden kunnen voor lichamelijke klachten zorgen.<br />

Kortom, wat je denkt en voelt heeft invloed op je lichaam.<br />

Adviezen<br />

Als bij onderzoek geen lichamelijke oorzaak voor je klachten<br />

werd gevonden, helpt het vaak om na te gaan of andere oorzaken<br />

misschien die klachten kunnen verklaren. Heb je het<br />

te druk? Ben je ergens ontevreden, boos of verdrietig over?<br />

Velen zijn zich er niet van bewust dat bepaalde lichamelijke<br />

klachten door spanningen ontstaan. Hoewel op het eerste<br />

gezicht misschien niet zo nuttig, kan het helpen als je 2 weken<br />

een dagboek bijhoudt. Telkens je een klacht ervaart, noteer je<br />

wat je toen deed of waaraan je dacht. Veel mensen valt het<br />

dan op dat de klachten telkens in bepaalde situaties optreden.<br />

Het dagboek helpt je om op een andere manier tegen je<br />

klachten aan te kijken en deze beter te begrijpen.<br />

1 37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Meer weten?<br />

Dienst Welzijn - Tongersesteenweg 8, <strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 1 44 03 70 welzijn@riemst.be<br />

En vervolgens?<br />

Onbegrepen lichamelijke klachten kunnen aangeven dat je<br />

het rustig aan moet doen of dat je beter voor jezelf moet<br />

opkomen. Misschien zijn er dingen in je leven die spanningen<br />

geven of meer aandacht nodig hebben. Wanneer<br />

we op het spreekuur je dagboek bekijken, heb je waarschijnlijk<br />

al een idee waarom je lichaam “ho!” roept. Neem<br />

die signalen ernstig! Bekijk eens of je bepaalde dingen in<br />

je leven kunt veranderen. Aandacht voor deze problemen<br />

kan helpen de klachten te verminderen. Het kan ook dat<br />

je de oorzaak van je klachten nooit ontdekt, ook al blijf je<br />

jaren zoeken. Maar vaak lukt het je wel te leren hoe je het<br />

beste met je klachten kunt omgaan. Bij mensen met een<br />

chronische ziekte zoals reuma heb je dat ook. Soms kunnen<br />

onbegrepen klachten na verloop van tijd ook vanzelf<br />

overgaan. Dat is één van de mysteries van het menselijke<br />

lichaam …


achtergrond<br />

‘Goed’ wonen is voor iedereen belangrijk. Meer nog:<br />

het is een basisrecht. Het gemeentebestuur wil daaraan<br />

blijvend aandacht schenken. We willen gewoon<br />

dat <strong>Riemst</strong> voor elke inwoner dagelijks genietbaar is!<br />

Brochure<br />

Onlangs kreeg je de brochure ‘Wonen in <strong>Riemst</strong>’ in de bus.<br />

Aanleiding hiervoor was het door de deputatie goedgekeurd<br />

Ruimtelijk Structuurplan. Zo’n plan bevat de toekomstige<br />

ideeën van het bestuur met betrekking tot wonen, werken,<br />

landbouw, natuur, landschap, mobiliteit, enz. Voorts zijn<br />

alle sterke en zwakke punten van de deelgemeenten er in<br />

kaart gebracht. Op basis hiervan heeft het gemeentebestuur<br />

een aantal ideeën uitgewerkt. Deze moeten antwoorden<br />

geven op vragen zoals: waar kan men in de toekomst<br />

nog bouwen, welke ruimte dient onbebouwd te blijven,<br />

waar is er nog ruimte voor handel, enz. Geen eenvoudige<br />

opdracht want de beschikbare ruimte is uiteraard beperkt<br />

en dus moeten we keuzes maken.<br />

Krijtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan<br />

Elk van onze 13 kleine, landelijke kernen heeft zijn eigenheid.<br />

Die willen we stuk voor stuk behouden. Leefbaarheid<br />

is hierbij het kernwoord! Dat verklaart waarom op sommige<br />

locaties nieuwe gebouwen verschijnen, terwijl op andere<br />

plaatsen de waardevolle natuur intact blijft.<br />

Ondanks het al zeer mooie aanbod aan recreatieve voorzieningen,<br />

willen we uiteindelijk in ieder dorp een eigen<br />

polyvalente recreatieruimte creëren, liefst in of dichtbij de<br />

woonkern én goed bereikbaar.<br />

<br />

Mark Vos, burgemeester bevoegd voor:<br />

Bestuur | Beleid en Planning | Burgerzaken | Personeel | ICT | Politie<br />

| Ruimtelijke Ordening | Huisvesting-Woonbeleid | Groeven<br />

Wonen in <strong>Riemst</strong><br />

In <strong>Riemst</strong> gaan we voor kleine bedrijven, voor de handelszaken<br />

die in de dorpen liggen en nauw verweven zijn met<br />

het wonen. Daarnaast hebben we een aantal bedrijven die<br />

geconcentreerd liggen in de zone Op ’t Reeck. Deze wordt<br />

op termijn uitgebreid.<br />

Zoals je weet is de landbouwsector erg belangrijk in<br />

<strong>Riemst</strong>. Bij de opmaak van het Algemeen Plan hebben<br />

we hieraan meer dan gewone aandacht besteed. Resultaat:<br />

landbouwgebieden worden gereserveerd voor de beroepslandbouw,<br />

bouwvrije zones worden afgebakend en<br />

nieuwe bebouwing voor de sector wordt geconcentreerd<br />

op een aantal met zorg gekozen locaties.<br />

In het Algemeen Structuurplan zijn de wegen ingedeeld<br />

volgens een aantal criteria: hoeveelheid, soort en toegelaten<br />

snelheid. Dit heeft tot een duidelijke verkeersstructuur<br />

geleid.<br />

We mogen in <strong>Riemst</strong> trots zijn op onze natuurlijke rijkdom.<br />

We doen er daarom alles aan om zowel de grote als kleine<br />

natuurlijke gebieden te behouden en ondersteunen.<br />

Ook de sporen van ons rijk verleden, de waardevolle gebouwen<br />

en monumenten, kregen veel aandacht.<br />

Telkens als één van die projecten op stapel staat, kun je<br />

hierover een informatieve brochure verwachten. We willen<br />

je hiermee op de hoogte houden van de werken die in<br />

aantocht zijn en de vorderingen ervan!<br />

<br />

<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong> 17


aChtergrond<br />

18<br />

Die (2) in de titel wijst op een vervolg van het artikel in<br />

de vorige editie. Toen belichtten we het budget <strong>2010</strong><br />

voor de gewone uitgaven en inkomsten. In hetgeen<br />

volgt, heb ik het vooral over de buitengewone uitgaven<br />

- zeg maar investeringen – en inkomsten.<br />

Buitengewone uitgaven<br />

5.447.300 euro<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

0 euro<br />

151.000 euro<br />

Jan Peumans, schepen bevoegd voor:<br />

Financiën | Bibliotheek | Heemkunde | Archief<br />

Dierenwelzijn | Duurzame Ontwikkeling | Leefmilieu | Toerisme<br />

| Erfgoed, Archeologie, Monumenten & Landschappen<br />

Het gemeentelijk budget:<br />

ons en jouw geld voor <strong>2010</strong> (2)<br />

Toelage<br />

Investeringen<br />

Schuld<br />

Ondanks de crisis blijft onze gemeente investeren in<br />

haar patrimonium. Dit jaar voor maar liefst 5.447.000<br />

euro.<br />

Enkele specifieke projecten:<br />

l aanleg nutsvoorzieningen : 200.000 euro<br />

l aanleg voetpaden: 250.000 euro<br />

l bruggetje Jeker: 550.000 euro<br />

l BPA Kanne: 450.000 euro<br />

l Uitbouw Op ’t Reeck en containerpark: 240.000<br />

euro<br />

l Onteigeningen Wilder: 700.000 euro<br />

Buitengewone inkomsten (inkomsten mbt de investeringen<br />

zoals leningen en toelagen)<br />

204.000 euro<br />

1.864.340 euro<br />

4.905.720 euro<br />

Toelage<br />

Onroerende voorheffing<br />

leningen<br />

En het resultaat ?<br />

Voor de buitengewone dienst bedraagt het resultaat<br />

van de uitgaven, verminderd met de inkomsten,<br />

1.375.000 euro. Het algemeen resultaat bedraagt<br />

3.035.000 euro.<br />

Opgelet! Het gaat hier nog maar altijd om de ramingen<br />

voor <strong>2010</strong>. Niet alle voorziene uitgaven of inkomsten<br />

worden automatisch gerealiseerd. Denk aan een<br />

investering die niet doorgaat of een toelage die wordt<br />

verminderd<br />

De effectieve cijfers wijken in de begroting daarom altijd<br />

af van de vooropgestelde ramingen. De werkelijk<br />

juiste cijfers van uitgaven en inkomsten vind je in de<br />

gemeenterekening. Dat document wordt ieder jaar<br />

opgemaakt in het jaar volgend op het begrotingsjaar<br />

en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


aChtergrond<br />

<strong>Riemst</strong> heeft heel wat te bieden, daarvan ben je stilaan<br />

overtuigd hoop ik. Denk aan alle mogelijke toeristische,<br />

culturele, landschappelijke en culinaire troeven.<br />

Maar nog belangrijker zijn onze inwoners, alle organisaties<br />

en de vele verenigingen in onze gemeente. In<br />

feite zorgt iedereen voor het bruisende leven in onze<br />

13 dorpen. Uiteindelijk ben jij dus de belangrijkste<br />

troef van <strong>Riemst</strong>!<br />

Het gemeentebestuur wenst dit <strong>Riemst</strong>-gevoel te stimuleren<br />

en <strong>Riemst</strong> (beter) op de kaart te zetten. En dat kan<br />

uiteraard alleen mét jou!<br />

Daarom roepen we jou op om samen met alle andere<br />

<strong>Riemst</strong>enaren onze gemeente in het middelpunt van de<br />

belangstelling te zetten.<br />

Keurmerk<br />

Om dit te ondersteunen, hebben we het ‘Made in <strong>Riemst</strong>’keurmerk<br />

in het leven geroepen. Eigenlijk gebruiken we<br />

het eigentijdse woord ‘label’. Dit kwaliteitslabel kent de gemeente<br />

toe aan evenementen, communicatieacties en aan<br />

organisaties die aan een combinatie van volgende voorwaarden<br />

beantwoorden :<br />

l jouw idee spreekt ALLE <strong>Riemst</strong>enaren aan - over alle<br />

dorpen heen - brengt mensen op de been, beroert<br />

harten …<br />

l jouw organisatie beperkt zich niet tot 1 dorp of tot 1<br />

doelgroep<br />

l jouw evenement brengt verschillende verenigingen/organisaties<br />

bij elkaar<br />

l jouw organisatie of evenement betrekt 1 (of meerdere)<br />

beschermde monumenten uit <strong>Riemst</strong><br />

l je volgt in de communicatie strikt de huisstijl van <strong>Riemst</strong><br />

en gebruikt daarbij beelden van mensen (liefst uit<br />

<strong>Riemst</strong>)<br />

l je neemt de Fair Trade-gedachte – zie ook achtergrondartikel<br />

schepen Onclin - mee in je initiatief of zorgt degelijk<br />

voor een milieubewuste invalshoek<br />

Marina Pauly, schepen bevoegd voor:<br />

Cultuur | Communicatie | Volwasseneneducatie | Kinderopvang | Senioren |<br />

Integrale Kwaliteitszorg | Personen met een Handicap | Toegankelijkheid |<br />

Socioculturele Verenigingen | Gelijke Kansen | Gezin | Sociale Aangelegenheden<br />

Keurmerk ‘Made in <strong>Riemst</strong>’<br />

Hoe gaan we te werk?<br />

<br />

We bespreken samen met jou of je idee het ‘Made in<br />

<strong>Riemst</strong>-label’ kan verkrijgen of hoe we je voorstel eventueel<br />

kunnen sturen zodat het beantwoordt aan bovenvermelde<br />

criteria.<br />

Indien jouw initiatief het label ‘Made in <strong>Riemst</strong>’ mag dragen,<br />

zorgt de gemeente alleszins voor communicatie-ondersteuning.<br />

Help mee om <strong>Riemst</strong> op de kaart te zetten! Heb jij een leuk<br />

idee? Neem contact op met de dienst Communicatie - tel.<br />

+32 12 44 03 05 - communicatie@riemst.be<br />

Het ‘Made in <strong>Riemst</strong>-label’<br />

kadert in het Citymarketingplan<br />

van de gemeente.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong> 1


aChtergrond<br />

0<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Katja Onclin, voorzitter Sociaal Huis en schepen<br />

bevoegd voor:<br />

Gezondheid en Preventie<br />

| Ontwikkelingssamenwerking | Europese Aangelegenheden<br />

<strong>Riemst</strong> Fair Trade gemeente<br />

We zijn er bijna ...<br />

Nog even en <strong>Riemst</strong> kan zich officieel Fair Trade gemeente<br />

noemen. Dit betekent dat we eerlijke handel<br />

en de korte keten van het voedingsproces stimuleren.<br />

Met de ‘korte keten’ bedoelen we het geografisch<br />

kortste traject tussen de producent en de consument<br />

zonder overbodig transport en dito energieverbruik.<br />

We mikken met ons Fair Trade beleid zowel op duurzame<br />

landbouw als op de producten uit het Zuiden. Tot producten<br />

van bij ons rekenen we streekproducten zoals bijvoorbeeld<br />

wijn, groenten en fruit uit duurzame landbouw,<br />

champignons …<br />

Eerlijke producten uit het Zuiden herken je aan het Max<br />

Havelaar-keurmerk. Je vindt dit label op tal van producten<br />

zoals koffie, suiker, fruit, snoep …<br />

Helemaal met jullie hulp!<br />

Al redelijk wat lokale handelaars en horecazaken bieden<br />

deze producten aan en zijn zodoende op de kar van de<br />

eerlijke handel gesprongen.<br />

Die aanzet is dus gegeven. Aan jou om zoveel als mogelijk<br />

eerlijke en streekproducten te gebruiken.<br />

Naast de inbreng van winkeliers en horecazaken kunnen:<br />

- bedrijven eerlijke koffie en suiker aanbieden aan hun<br />

werknemers en eerlijke relatiegeschenken geven aan hun<br />

klanten;<br />

- verenigingen Fair Trade producten gebruiken in hun dagelijkse<br />

werking en bij activiteiten;<br />

- scholen kunnen Fair Trade drankjes bedelen en eerlijke<br />

handel opnemen in het lessenpakket.<br />

Aanvullende weetjes<br />

Op www.maxhavelaar.be vind je welke merken en artikelen<br />

voorhanden zijn en waar je ze kunt kopen.<br />

Als je deze eerlijke producten misschien al gebruikt, zouden<br />

we het waarderen indien je ons dat liet weten. De<br />

gemeente wil de <strong>Riemst</strong>er zelfstandigen en verenigingen<br />

extra in de kijker zetten die Fair Trade producten<br />

uit Noord of Zuid aanbieden en aangezien<br />

we niemand over het hoofd willen zien … Via<br />

allerlei gemeentelijke infokanalen zoals het infoblad,<br />

de website, brochures en gidsen …<br />

willen we jouw engagement benadrukken.<br />

Neem gerust contact op met Hilde Palmans<br />

tel. +32 12 44 03 42<br />

hilde.palmans@riemst.be.


Het is een witte dinsdag in januari. De sneeuw heeft de<br />

werf omgetoverd in een decor dat niet zou misstaan<br />

op een nieuwjaarskaart. Door die winterse toestand<br />

staan de dagelijkse activiteiten vanzelfsprekend op<br />

een laag pitje.<br />

Helaas geldt dat niet voor de nachtelijke activiteiten. De<br />

voorbije weken zijn er namelijk honderden meters elektriciteitskabel<br />

gestolen ter waarde van duizenden euro’s.<br />

Diefstal, vandalisme … veel voorkomende (maatschappelijke)<br />

problemen waar ook deze werf dus niet van gespaard<br />

blijft.<br />

Gelukkig hebben deze gebeurtenissen geen invloed op<br />

de vordering van de werken. De pijler in gewapend beton<br />

op de rechteroever (kant Maastricht) is momenteel al een<br />

10-tal meter hoog. Tegen eind <strong>april</strong> bereikt hij zijn totale<br />

hoogte van 19,50 meter. Daarop wordt later een metalen<br />

draagconstructie gemonteerd om het brugdek te ondersteunen.<br />

Op de linkeroever zijn de verbredingwerken voor<br />

het kanaal gestart en is het landhoofd (verbinding tussen<br />

land en brug) klaar tegen eind mei.<br />

Gerard Stratermans, schepen bevoegd voor:<br />

Openbare Werken | Nutsvoorzieningen<br />

| Patrimonium | Begraafplaatsen<br />

Nieuwe brug Vroenhoven<br />

Aflevering 15<br />

Als alle ijs weg is gaan wij schuiven …<br />

Dit jaar worden we getrakteerd op het meest indrukwekkende<br />

stukje techniek van de hele operatie. Dan wordt de<br />

nieuwe brug immers verschoven naar haar definitieve locatie.<br />

Bij de bouw van de brug werden de verschillende<br />

onderdelen naar de overkant geduwd. Nu zal de brug met<br />

computergestuurde trekbewegingen op haar definitieve<br />

bestemmingsplaats belanden. De voorbereidende werken<br />

voor dit huzarenstuk zijn onlangs gestart en half <strong>maart</strong> zullen<br />

de nutsleidingen verplaatst worden. Indien alles volgens<br />

schema verloopt, zal de brug begin juni verschoven<br />

worden.<br />

Eind mei wordt de hele operatie toegelicht op een infovergadering<br />

voor de bevolking.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong> 1


aChtergrond<br />

Afgelopen jaar investeerde het gemeentebestuur stevig<br />

in verkeersveiligheid. In <strong>2010</strong> zal dat niet anders<br />

zijn.<br />

Verkeersremmende maatregelen<br />

Op basis van snelheidsmetingen selecteerden we 11 locaties<br />

voor de inplanting van verkeersremmende maatregelen.<br />

Stuk voor stuk werd daar een te hoog percentage<br />

overschrijdingen van de toegelaten snelheid gemeten.<br />

In het najaar van 2009 legden we in Millen (Sluizerweg,<br />

Peperstraat en Langstraat), in Heukelom (Heukelommerweg),<br />

in Vlijtingen (Molenweg) en in Lafelt (Panisveld en<br />

Iers-Kruisstraat) centrale wegversmallingen aan in combinatie<br />

met een rijbaankussen.<br />

In het komend voorjaar komt ook in <strong>Riemst</strong> (Tramstraat,<br />

Toekomststraat), in Heukelom (Heukelommerweg t.h.v. de<br />

Kemstraat) en in Vlijtingen (Mgr. Simenonlaan) een identieke<br />

verkeersremmende maatregel. De wegversmallingen<br />

moeten de bestuurders erop attent maken dat ze een bebouwde<br />

kom binnenrijden en dus hun snelheid moeten<br />

aanpassen.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Guy Kersten, schepen bevoegd voor:<br />

Verkeersveiligheid | Dorpsversterking | Mobiliteit<br />

| Openbaar Vervoer | Landbouw Ruilverkavelingen | Plattelandsontwikkeling<br />

| Middenstand | Economische Zaken | Inrichting Openbare Ruimte<br />

Veilig in vervoer(ing)<br />

Stoepenplan<br />

Ook het stoepenplan ter bevordering van de verkeersveiligheid<br />

van voetgangers voeren we dit jaar verder uit. Dat<br />

gebeurt op basis van een prioriteitenlijst. Eerdaags stellen<br />

we de gemeenteraad voor om het nieuwe stoepenplan<br />

voor de komende 6 jaar goed te keuren waarbij alle deelgemeenten<br />

evenwaardig aan bod komen.<br />

Snelheidsinformatieborden<br />

Sinds kort staan er langs sommige wegen in onze gemeente<br />

snelheidsinformatieborden die oplichten als je langsrijdt.<br />

Als je je aan de toegelaten snelheid houdt, zie je een lachend<br />

gezichtje afgebeeld. Doe je dat niet, dan verschijnt<br />

er een sip gezichtje. Deze borden werden aangekocht met<br />

middelen van het Verkeersveiligheidsfonds van de politiezone<br />

Bilzen-Hoeselt-<strong>Riemst</strong>. Ze moeten bestuurders zich<br />

ervan bewust maken om de toegelaten snelheidslimiet niet<br />

te overschrijden. De snelheidsinformatieborden passeer je<br />

op volgende locaties: Tramstraat (<strong>Riemst</strong>), Verbindingsweg<br />

(Val-Meer), Elderenweg (Millen), Millerweg (Genoelselderen),<br />

Heiligestraat (Herderen), Molenweg (Vlijtingen) en<br />

Heukelommerweg (Vroenhoven). Ook langs de Visésteenweg<br />

staat een gelijkaardig snelheidsinformatiebord. Deze<br />

geeft in een groene kleur je snelheid aan als je je aan de<br />

toegelaten snelheid houdt. Je snelheid verschijnt in het<br />

rood als je dat niet doet … Kan het nog veel duidelijker?!


polItIe<br />

Hoe zat het<br />

met de verkeersveiligheid in 2009?<br />

In dit blad hebben we het regelmatig vanuit diverse<br />

invalshoeken over verkeersveiligheid. Het lijkt ons interessant<br />

om je de cijfers voor onze gemeente hierover<br />

te tonen in de vorm van een veiligheidsbarometer.<br />

Daarbij vergelijken we zowel met vorig jaar als<br />

met het referentiejaar 2003.<br />

a. vergeleken met 2008 daalde het aantal verkeersongevallen<br />

met 10.6 %<br />

b. het aantal verkeersslachtoffers daalde in vergelijking<br />

met 2008 met 20.3 %<br />

Meer weten?<br />

Lokale Politie Bilzen -Hoeselt-<strong>Riemst</strong><br />

tel. +3 8 51 3 05 verkeer@pzbhr.be<br />

c. vergeleken met het referentiejaar 2003 daalde het<br />

aantal verkeersongevallen met 19.2 %<br />

d. het aantal verkeersslachtoffers daalde in vergelijking<br />

met het referentiejaar 2003 met 10.6 % in<br />

<strong>Riemst</strong><br />

e. in onze politiezone (Bilzen-Hoeselt-<strong>Riemst</strong>) daalde<br />

het aantal verkeersongevallen met zwakke weggebruikers<br />

in vergelijking met 2008 als volgt:<br />

40 % met motorfietsers<br />

33 % met bromfietsers<br />

25 % met fietsers<br />

0 % met voetgangers<br />

Slotconclusie:<br />

we constateren een algemene<br />

verbetering, maar het kan<br />

natuurlijk altijd beter! We blijven<br />

ons beleid daarop constant<br />

afstemmen.<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong> 3


Deze pagina’s doen dienst als fotoalbum. Hier verzamelen we de leukste foto’s uit het leven in <strong>Riemst</strong>. Heb je een mooi, ontroerend of grappig<br />

moment (digitaal) vastgelegd tijdens een activiteit in onze gemeente? E-mail hem door naar communicatie@riemst.be! Ook onze fotograaf<br />

doorkruist elke dag onze gemeente op zoek naar een origineel kiekje! Lachen dus …<br />

want wie weet sta JIJ te blinken in de volgende editie!<br />

6<br />

13<br />

9<br />

4 37zeventig j<strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

1<br />

2<br />

1. Kerstactie Jeugdraad <strong>Riemst</strong>, Vlijtingen<br />

2. Kerstboomverbranding, Val-Meer,<br />

3. Wafelverkoop Kon.Har. De Vrije Burgers, Val-Meer<br />

4. Schoolkinderen bouwen Wiglo, Membruggen<br />

5. 100-jarige Maria Thijs, Membruggen<br />

6. 25 jaar uitgave Millerse Gazet, Millen<br />

7. Eindejaarsactie Verenigde Handelaren Groot-<strong>Riemst</strong>, <strong>Riemst</strong><br />

8. Ruben Cilissen bij de jongens U-13 (links),<br />

Naomi Selleslach bij de meisjes U-13 (midden),<br />

Birgen Cilissen bij de meisjes U-15 (rechts)<br />

zijn in hun gewichtsklasse als eerste geëindigd op het judotornooi<br />

van de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) , (GBS de Klinker+SVS), <strong>Riemst</strong><br />

9.en 13. Kinderen samen rond de kerststal, Millen<br />

10. Kinderopvang Ukke Puk, Herderen<br />

11. 100-jarige Petrus Reynaerts, Val-Meer<br />

12. Malou Ory, echtgenote van ereburger Guy Peters (+) neemt de Oorkonde<br />

in ontvangst, <strong>Riemst</strong><br />

14. PJ jongeren vieren nieuwjaarsreceptie, Zichen<br />

7 8<br />

10


4<br />

11<br />

3<br />

5<br />

12<br />

14<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong> 5


famIlIeleVen<br />

Geboorten<br />

Herderen<br />

21/12 Tibo Valkenborg - zn. van Marc en Cindy Moors<br />

25/12 Cédric De Geest - zn. van Filip en Anneleen Van De Sompel<br />

29/12 Isabelle Wouters - doch. van Jean-Paul en Gwendoyn Westenberg<br />

Kanne<br />

15/12 Syano Vliegen - zn. van Carlo en Maureen Dols<br />

Lafelt<br />

14/12 Louis Aerts - zn. van Luc en Cindy Theunissen<br />

Membruggen<br />

20/11 Ferre Vreven - zn. van Brecht en Elke Robben<br />

10/12 Marie Collins - doch. van Mark en Simone Bogman<br />

Millen<br />

03/12 Ethan Verweij - zn. van Alexandre en Dominique Vanhelmont<br />

30/12 Noah Hoeven - zn. van Dennis en Sonja Brenders<br />

<strong>Riemst</strong><br />

09/11 Milan Ruzzi - zn. van Marco en Franca Swennen<br />

Vlijtingen<br />

06/11 Amber Houben - doch. van Stefan en Sylvie Vos<br />

09/11 Evi Kerkhofs - doch. van Markus en Denise Winkel<br />

19/11 Fenna Reijnders - doch. van Ferry en Nadja Bergholtz<br />

01/12 Amélie Meyers - doch. van Wim en Linsey Raymaekers<br />

03/12 Valérie Meertens - doch. van Dietrich en Kathleen Doumen<br />

Vroenhoven<br />

02/11 Aimée Lebon - doch. van Jim en Stéphanie Matthieu<br />

02/12 Hamsa Dahir - zn. van Mawlid en Hinda Mohumad Adam<br />

Zichen<br />

21/12 Rodrigo Wolters - zn. van Anthony en Monica Tadeu de Souza<br />

Zussen<br />

13/11 Nora Rikers - doch. van Mirçea en Maria Vleugels<br />

13/11 Leonard Feron - zn. van Marc en Zanna Nedilko<br />

24/11 Ruben Vanherf - zn. van Ronald en Sandra Boden<br />

23/12 Lotte Willems - doch. van Dennie en Tessa Parthoens<br />

Huwelijken<br />

04/12 Paulus Theunissen en Benedikte van Thor - Herderen<br />

15/12 Stefan Loix en Priscila Alava Romero - Zussen<br />

28/12 Serge Heuts en Tamara Smid - Val-Meer<br />

29/12 Katarzyna Oryszczak en Marcin Oryszczak - Vlijtingen<br />

19/01 Khaoula Lahmidi en Nabil Labale - Kanne<br />

20/01 Camille Nafzger en Ellen Ritchi - Kanne<br />

37zeventig <strong>maart</strong>/<strong>april</strong> <strong>2010</strong><br />

Jubilea<br />

Goud<br />

08/01/1960 Willem Haesen en Lucienne Gilson - Vroenhoven<br />

05/02/1960 Fernand Vangermeersch en Elisa Heynen - <strong>Riemst</strong><br />

Diamant<br />

30/12/1949 Jean Willé en Josephina Clerdy - Zussen<br />

Briljant<br />

03/02/1945 Egidius Meertens en Leonie Fraùssen - Vroenhoven<br />

100-jarige<br />

20/12/1909 Maria Thijs - Membruggen<br />

18/12/1909 Petrus Reynaerts - Val-Meer<br />

Overlijdens<br />

Bolder<br />

09/01 Gérard Duijkers (°22/11/1933), echtgenoot van Angèle Cilissen<br />

22/01 Henry Van Derheyden (°17/02/1942), weduwnaar van Marga-<br />

retha Lenaerts<br />

Herderen<br />

24/12 Maria Casters (°09/05/1945), echtgenote van Alfons Vetters<br />

10/01 Willem Hubens (°09/10/1919), echtgenoot van Catharina<br />

Janssen<br />

25/01 Angèle Neven (°20/06/1930), echtgenote van Jean Mentior<br />

Kanne<br />

27/01 Eugeen Vanspauwen (°05/02/1927), weduwnaar van<br />

Louise Van de Berg<br />

Lafelt<br />

16/01 Maria Poorters (°30/09/1923), weduwe van Adam Jaspers


COLOFON<br />

Verantwoordelijke uitgever: Marina Pauly Walenweg 20, 3770 <strong>Riemst</strong> Hoofdredactie: Marina Pauly, schepen van Communicatie<br />

Eindredactie, tekstverwerking, correctie, foto’s, lay-out: gemeentelijke dienst Communicatie Druk: Sleurs Printing NV<br />

Verspreiding: De Post Redactieadres: Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

Deze meldingskaart kun je<br />

persoonlijk afgeven in het<br />

gemeentehuis, met de post<br />

opsturen (zonder postzegel) of<br />

via de website ingeven onder<br />

de rubriek ‘meldingskaart’.<br />

Membruggen<br />

18/12 Maria Noelmans (°08/01/1918), weduwe van Albertus Peters<br />

21/12 Anna Thys (°18/01/1916), weduwe van Joannes Herlitska<br />

Millen<br />

28/12 Maria Bierwerts (°23/05/1925), weduwe van Armand<br />

Herkens<br />

24/01 Emma Boelen (°16/11/1923), echtgenote van Louis<br />

Jans<br />

<strong>Riemst</strong><br />

29/12 Maria Jans (°04/06/1916), weduwe van Vincent<br />

Beerts<br />

10/01 Trinette Geurts (°11/03/1925), weduwe van Jan<br />

Lathouwers<br />

18/01 Hendrik Geurts (°24/03/1930), echtgenoot van<br />

Anna Bastiaens<br />

Val-Meer<br />

11/12 Lucien Rosias (°19/12/1928), echtgenoot van Marie<br />

José Nivelle<br />

18/12 Mathieu Jans (°28/03/1948), echtgenoot van Madeleine<br />

Roox<br />

10/01 Henri Lenaerts (°28/06/1933), echtgenoot van<br />

Gerardina Michiels<br />

20/01 Philomena Coenegracht (°20/10/1907), weduwe van<br />

Nicolaas Prenten<br />

27/01 Margaretha Voets (°25/11/1923), weduwe van Hendrik<br />

Quets<br />

Vlijtingen<br />

01/12 Willem Levenstond (°12/07/1918), echtgenoot van<br />

Gertrudis Hertogen<br />

16/12 Christiaan Comhair (°16/03/1927), echtgenoot van<br />

Catharina Willems<br />

17/12 Paulus Mengels (°04/09/1914)<br />

24/12 Olga Loyens (°13/03/1948), echtgenote van Petrus<br />

Moesen<br />

05/01 Marinna Thysen (°07/02/1961), echtgenote van<br />

Corneille Stevens<br />

28/01 Chretien Moors (°13/02/1940)<br />

Zichen<br />

27/12 Isabella Gielen (°20/07/1939), weduwe van Mathieu<br />

Grégoire<br />

02/01 Agnes Cilissen (°16/10/1919), weduwe van Johannes<br />

Loyens<br />

21/01 Petrus Cajot (°27/02/1918), weduwnaar van Catharina<br />

Peters<br />

22/01 Arnold Piette (°22/04/1920), echtgenoot van Idalie<br />

Scholberg<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur <strong>Riemst</strong><br />

DA 850 - 097 - 3<br />

Maastrichtersteenweg 2 b<br />

3770 <strong>Riemst</strong>


gemeenteBestuur<br />

Burgemeester<br />

Mark VOS (CD&V) Piepestraat 5, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 10 15, gsm +32 476 47 72 68 mark.vos@riemst.be<br />

Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot 19.00 u. in het gemeentehuis of na afspraak<br />

Schepenen (ook zetelend in de gemeenteraad)<br />

Jan PEUMANS (N-VA) Maastrichterstraat 32, <strong>Riemst</strong> tel. +32 2 552 11 06 of +32 2 552 11 07 jan.peumans@vlaamsparlement.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Marina PAULY (CD&V) Walenweg 20, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 90 66, gsm +32 475 93 90 04 marina.pauly@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Bert CILISSEN (CD&V) Heukelom-Dorp 40, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 59 17, gsm +32 495 79 88 47 bert.cilissen@riemst.be<br />

Spreekuren: woensdag van 17.00 u. tot 19.00 u. in het gemeentehuis of na afspraak<br />

Gerard STRATERMANS (N-VA) Iers Kruisstraat 126, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 61 28, gsm +32 475 81 74 13 gerard.stratermans@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Guy KERSTEN (CD&V) Elsterweg 36, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 23 22 06, gsm +32 476 55 26 48 guy.kersten@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Katja ONCLIN (CD&V) Vijfkruisenstraat 14, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 24 67, gsm +32 479 79 88 09 katja.onclin@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

<strong>Gemeente</strong>secretaris<br />

Guido VRIJENS Maastrichtersteenweg 2 b, <strong>Riemst</strong> tel +32 12 44 03 01 secretaris@riemst.be<br />

(overige) gemeenteraadsleden – per partij in alfabetische volgorde<br />

CD&V<br />

Christian BAMPS Klein Lafeltstraat 37 a, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 60 23, gsm +32 495 46 46 53 christian.bamps@telenet.be<br />

Hubertus CLEUREN Daalstraat 78, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 36 23, gsm +32 476 43 28 38 hubert.cleuren1@telenet.be<br />

Mathieu EYCKEN Op de Dries 70, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 67 04, gsm +32 479 44 22 86 mathieu.eycken@gmail.com<br />

Sabine GERARDS Bovenstraat 55 bus 1, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 24 62, gsm +32 487 14 93 03 sabinegerards@hotmail.com<br />

Maria JACKERS Mgr. Kerkhofslaan 64 , <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 57 07, gsm +32 479 25 78 61 maria.jackers@skynet.be<br />

Marie-Paule KUYPERS Kloosterstraat 21, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 31 67, gsm +32 474 49 64 24 mp.kuypers@gmail.com<br />

Jeannine MONARD Maastrichterstraat 18, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 44 12 73 jeannine.monard@skynet.be<br />

Norbert SPITS Jodenstraat 1, <strong>Riemst</strong> gsm +32 486 32 79 62 norbert.spits@pandora.be<br />

N-VA<br />

Anita BEUSEN Bampstraat 20, <strong>Riemst</strong> gsm +32 497 18 40 52 anita.beusen@pandora.be<br />

Ferry COMHAIR Bilzersteenweg 6 b 1, <strong>Riemst</strong> gsm +32 479 65 86 24 ferry.comhair@n-va.be<br />

Ronnie OOSTERBOSCH Mgr. Simenonlaan 70, <strong>Riemst</strong> gsm +32 476 78 16 05 ronnie.oosterbosch@telenet.be<br />

Open VLD<br />

Patrick JANSSEN St.-Jansstraat 13, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 29 29, gsm +32 495 80 82 93 janssen-patrick@tiscalinet.be<br />

Mark PAULY Tongersesteenweg 157, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 48 49, gsm +32 495 57 00 45 optiek.pauly@telenet.be<br />

Davy RENKENS Bovenstraat 74, <strong>Riemst</strong> gsm +32 494 61 89 99 davyrenkens@hotmail.com<br />

Marie-Elise SMETS Reggerstraat 62 a, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 19 16 smetsme@hotmail.com<br />

Ludwig STEVENS Holstraat 13, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 76 66, gsm +32 473 34 64 55 ludwig.stevens@sterimed.be<br />

Josse VOS Rozenstraat 1, <strong>Riemst</strong> tel. +32 12 45 37 10 jossevos@hotmail.com<br />

Sp.a<br />

Eliane PAULY Krekelgrachtstraat 14, <strong>Riemst</strong> gsm +32 476 70 85 85 eliane.pauly@telenet.be<br />

Vlaams Belang<br />

Johan VAN REETH Dorpstraat 46, <strong>Riemst</strong> gsm +32 479 75 02 23 jv196@yahoo.co.uk<br />

Meldingskaart<br />

Datum<br />

Naam<br />

Postadres<br />

E-mailadres<br />

Tel./gsm<br />

Kruis aan wat van toepassing is en vermeld de straat + nr. / ter hoogte van ...<br />

Openbare verlichting defect ……………………………….............................................<br />

Rioolputje verstopt ……………………………………………………………...................<br />

Voetpad beschadigd ………………………………………………………………............<br />

Fietspad beschadigd …………………………………………………………………........<br />

Greppel verzakt ………………………………………………………………....................<br />

Overdekte bushalte beschadigd ………………………………………………….............<br />

...................................................................................................................................<br />

In de mate van het mogelijke geven we gevolg aan de inhoud van je kaart. Je melding persoonlijk/mondeling<br />

komen toelichten, kan natuurlijk ook. Telefoneer eerst voor een afspraak op tel. +32 12 44 03 00<br />

Meer weten?<br />

<strong>Gemeente</strong>huis tel. +3 1 44 03 00 communicatie@riemst.be<br />

www.riemst.be<br />

Openingstijden<br />

Algemeen<br />

Ma. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.<br />

Di. 09.00 u. - 12.30 u.<br />

Wo. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.<br />

Do. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 19.30 u.<br />

Vr. 09.00 u. - 13.00 u.<br />

Bibliotheek<br />

Ma. 13.00 u. -16.00 u. & 18.00 u. -20.00 u.<br />

Di. gesloten<br />

Wo. 14.00 u. -20.00 u.<br />

Do. 14.00 u. -17.00 u.<br />

Vr. 16.00 u. -19.00 u.<br />

Za. 14.00 u. -17.00 u.<br />

Containerpark<br />

(Winterdienstregeling: november t.e.m. feb.)<br />

Ma. gesloten<br />

Di. 10.00 u. -12.00 u. & 13.00 u. -17.00 u.<br />

Wo. 10.00 u. -12.00 u. & 13.00 u. -16.00 u.<br />

Do. 13.00 u. -16.00 u.<br />

Vr. 10.00 u. -12.00 u. & 13.00 u. -16.00 u.<br />

Za. 08.30 u. -14.30 u.<br />

(Zomerdienstregeling: <strong>maart</strong> t.e.m. okt.)<br />

Ma. gesloten<br />

Di. 10.00 u. -12.00 u. & 13.00 u. -18.00 u.<br />

Wo. 10.00 u. -12.00 u. & 13.00 u. -17.00 u.<br />

Do. 13.00 u. -17.00 u.<br />

Vr. 10.00 u. -12.00 u. & 13.00 u. -17.00 u.<br />

Za. 08.30 u. -14.30 u.<br />

Wijkpolitie<br />

Ma. 08.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -16.30 u.<br />

Di. 08.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -16.30 u.<br />

Wo. 08.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -16.30 u.<br />

Do. 08.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -19.30 u.<br />

Vr. 08.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -15.30 u.<br />

OCMW<br />

Ma. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak<br />

Di. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak<br />

Wo. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak<br />

Do. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak<br />

Vr. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak<br />

Dienst Rechtshulp<br />

Vrije raadpleging op<br />

do. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak<br />

vr. voormid. na afspraak & namid. na afspraak<br />

Milieuklachten melden<br />

24 u. op 24<br />

Onder de kantooruren kun je<br />

je milieuklachten melden bij de<br />

dienst Milieu op tel. nr. +32 12 44<br />

03 40 of +32 12 44 03 41. Buiten<br />

de kantooruren kun je je milieuklacht<br />

permanent kwijt via de politie<br />

op tel. nr. +32 12 44 05 00.<br />

37zeventig<br />

is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!