12.09.2013 Views

april 2012 - Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen

april 2012 - Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen

april 2012 - Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 8 • <strong>april</strong> <strong>2012</strong><br />

Open dag een succes!<br />

zo’n 130 kilo aan gratis friet uitgedeeld<br />

In dit nummer:<br />

Planetree zit in alles<br />

Win een prijs met de codepuzzel<br />

Primeur met i-Pads<br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>


2<br />

SchIlderwerkzaamheden In de Stelle<br />

de Stelle wordt aangepakt, opgeknapt. de helende omgeving binnen Planetree<br />

krijgt dus meteen zijn uitwerking voor onze cliënten. een prettige<br />

leefomgeving zorgt er immers voor dat mensen zich beter, gezonder voelen.<br />

Begin <strong>2012</strong> is een Oostburgs schildersbedrijf binnen de Stelle begonnen met schilderwerkzaamheden.<br />

De slaapkamers, huiskamers, gangen en toiletten worden geschilderd. Ook<br />

de doucheruimten krijgen een opknapbeurt. Tevens zal de verlichting in de diverse ruimten<br />

worden vernieuwd. De schilderwerkzaamheden duren tot half mei.<br />

Voor alle afdelingen zijn er ’s avonds huiskamerbijeenkomsten geweest. Cliënten, familie,<br />

mantelzorgers en een ruime vertegenwoordiging van de cliëntenraad hoorden er over de<br />

werkwijze van de schilders. Jeroen van de Vlies, medewerker technische dienst, gaf uitleg<br />

over de samenstelling, kleur, geur en droogtijd van de verf en over het schuren en luchten<br />

van de diverse ruimten. Er is ook een planning en plattegrond uitgereikt met daarop de<br />

volgorde van werkzaamheden. Een extra medewerker wordt voor een aantal uren per dag<br />

ingezet om de slaapkamers schilderklaar te maken, zodat de verzorging ongestoord aandacht en zorg aan de cliënten kan<br />

blijven besteden. Aan de collega’s van de huishoudelijke dienst is bovendien gevraagd om elke opgeknapte slaapkamer<br />

aan het eind van de middag een schoonmaakbeurt te geven. Zo kunnen cliënten ’s avonds weer in hun eigen slaapkamer<br />

en bed slapen.<br />

GrIP<br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

Nieuwe kleuren<br />

brengen sfeer<br />

wat levert GrIP op?<br />

Om nog dit jaar volledig over te stappen op het GRIP<br />

computersysteem is de Dienst ICT druk bezig. De computerruimte<br />

wordt verbouwd om alle nieuwe servers goed<br />

te kunnen huisvesten. Verder hebben we de diverse programma’s<br />

of applicaties op een rijtje gezet. Veel nadruk<br />

komt te liggen op de kwaliteit van de nieuwe omgeving.<br />

Daarom testen we ook eerst alle applicaties voordat we<br />

verder gaan. Ook informatieveiligheid speelt een steeds<br />

belangrijkere rol, want we willen natuurlijk wel zeker weten<br />

dat de persoon die inlogt ook daadwerkelijk die persoon<br />

is. Regelmatig komen afgevaardigden van de aangesloten<br />

organisaties binnen het ZorgNetwerk (Curamus,<br />

ZorgSaam en <strong>Woonzorg</strong>) bij elkaar om de voortgang van<br />

het project te bespreken.<br />

Medewerkers hebben straks een werkplek, waarbij het<br />

afhankelijk van het type werkplek en functie, mogelijk is<br />

om USB-sticks en DVD’s te gebruiken. De werkplek lijkt<br />

op een Windows 7 omgeving, inclusief taakbalk en startknop.<br />

Verder wordt het mogelijk ‘dat de werkplek de<br />

werkzaamheden volgt’. Je kunt dus straks bij het verlaten<br />

van een werkplek je sessie beveiligen en dan inloggen<br />

op een andere werkplek binnen het ZorgNetwerk om je<br />

sessie weer op te halen. En dat alles zónder dat alle programma’s<br />

weer opnieuw opgestart hoeven te worden.<br />

Bij de nieuwe infrastructuur die nodig is voor GRIP maakt<br />

het ZorgNetwerk gebruik van de laatst beschikbare technieken.<br />

Zo zijn we beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen.<br />

Denk hierbij aan nieuwe mogelijkheden zoals draadloos<br />

werken, het gebruik van tablets, smartphones, enz.<br />

wanneer gaat er wat gebeuren?<br />

De projectactiviteiten zijn op dit moment als volgt gepland:<br />

Tot eind <strong>april</strong> <strong>2012</strong>:<br />

Aanpassing infrastructuur & 250 applicaties gereedmaken & testen<br />

Mei-juni <strong>2012</strong>: Pilot<br />

Juli-september <strong>2012</strong>: Omzetten (transitie) van werkplekken<br />

Eind oktober <strong>2012</strong>: Afronding project GRIP<br />

meer weten?<br />

Heb je vragen, dan kun je deze richten aan de Projectleider<br />

GRIP, Ron Vollenga. Hij is bereikbaar op emailadres<br />

ronv@zzv.nl of op toestel 7284.<br />

GRIP: Generiek Robuust & Innovatief Platform


echt GenIeten<br />

De avond voorafgaand aan ‘t carnaval in Aardenburg (het<br />

uulehat) wordt jaarlijks een carnavalsmis georganiseerd.<br />

Die mis is inmiddels ook een jaarlijkse activiteit vanuit De<br />

Stelle. Het is ontstaan door de heer W. de Cocq, een oud<br />

bewoner van afdeling Klaverblad. Hij was met hart en<br />

nieren verbonden aan Aardenburg en ‘t carnaval aldaar.<br />

Omdat hij er erg graag naartoe ging, besloten twee verzorgenden<br />

met hem naar de dienst te gaan. Ze gingen<br />

met de rolstoelbus van <strong>Woonzorg</strong> en omdat er nog plaats<br />

over was gingen er nog enkele Aardenburgse bewoners<br />

van De Stelle mee. De jaren die volgden gingen er steeds<br />

meer vrijwilligers mee. Zij namen de bewoners met eigen<br />

vervoer mee naar Aardenburg.<br />

Dit jaar waren er zelfs vrijwilligers van carnavalsvereniging<br />

de Zwalpeiers om mee te helpen. Dat waarderen wij natuurlijk<br />

zeer. Hoe meer hulp wij krijgen, hoe meer bewoners<br />

we kunnen plezieren. Dit jaar zijn we dan ook met 20<br />

bewoners naar Aardenburg afgereisd!<br />

Inmiddels zijn we zo bekend in de kerk dat er speciaal voor<br />

de bewoners van De Stelle plaatsen worden gereserveerd.<br />

De toegang tot de kerk wordt zelfs vrijgehouden voor onze<br />

rolstoelbus en auto’s. Eenmaal binnen genieten onze bewoners<br />

van zang en muziek. Ze zingen, klappen en dansen<br />

mee op de maat van de muziek. En bij terugkomst in De<br />

Stelle staat er voor iedereen verse appeltaart en een bakje<br />

exPOSeren In de burGht<br />

Eind 2011 exposeerde de kunstkring “de Kleurencirkel” van<br />

Karin Ijzerloo-Ohms een drietal maanden in De Burght. De<br />

vier woonlagen werden voorzien van kleurrijke schilderijen<br />

met als thema: “Typisch <strong>Zeeuws</strong>”. Het waren werken in allerlei<br />

formaat, met aquarelverf, olieverf of acrylverf. Het viel<br />

blijkbaar in de smaak, want spontaan melden zich andere<br />

kunstenaars uit de buurt aan die ook hun kunstwerken wel<br />

wilden exposeren. Het vijftal Elly Calle, Corrie Hoebeke,<br />

Johan Provoost, Magda Ritico en Ko Bouwens stellen momenteel,<br />

tot eind <strong>april</strong> hun schilderijen ten toon. Het betreft<br />

vooral landschappen en zeegezichten.<br />

de start is gemaakt, het is nu aan u!<br />

Er zijn onder de medewerkers van <strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> wellicht<br />

ook hobbyisten/schilders/kunstenaars die het leuk zouden<br />

vinden om twee of drie maanden te exposeren in De<br />

Burght. Er is ruimte voor zo’n 40 à 45 werken.<br />

Ook bevindt zich in de hal van het <strong>Woonzorg</strong>centrum een<br />

hoge, maar smalle vitrinekast (40 x 40). Wie heeft er nog<br />

een leuke verzameling of hobby om ten toon te stellen?<br />

Heeft u interesse om te exposeren? Neemt u dan contact<br />

op met Arianne Koster, activiteitenbegeleider in De Burght,<br />

a.koster@wwzv.nl<br />

Foto’s: Johan van de Broecke<br />

koffie klaar. Dan wordt er onderling nog nagepraat over de<br />

avond. Dit jaar zijn voor de eerste keer ook de bewoners van<br />

De Okkernoot uit Schoondijke nog even mee geweest voor<br />

die koffie met appeltaart. Samen werd er volop gebabbeld.<br />

Kortom een heel leuke avond voor bewoners en vrijwilligers.<br />

Zonder deze viering voorafgaand aan carnaval is carnaval<br />

niet compleet!<br />

3


4<br />

OPen daG<br />

record aantal bezoekers open dag in Oostburg<br />

Het is geweldig al die aandacht.<br />

Je merkt het aan de sfeer, iedereen is vrolijk!”<br />

met ongeveer 400 bezoekers kijken we<br />

terug op een geslaagde Open dag in ver-<br />

pleeghuis de Stelle. de rode loper, het<br />

warme welkom door de in jacquet gestoken<br />

gastheer, de leuke activiteiten en de lekkere<br />

traktatie droegen bij aan een gezellige<br />

sfeer. bezoekers en bewoners konden actief<br />

deelnemen aan een drietal workshops zoals<br />

bakken, creatief met bloemen en planten<br />

en de workshop beauty. de bodycheck door<br />

zuster ursula en moeder overste macademia<br />

zorgde voor grote hilariteit en de goochelaar<br />

zorgde met zijn kaarttrucjes voor vrolijke<br />

taferelen. Op het rolstoelparcours werd<br />

ieders rijvaardigheid op de proef gesteld en<br />

de frietkraam deelde heel wat (gratis) puntzakken<br />

Vlaamse frietjes met mayonaise uit.


Yolanda de Jong kijkt met trots terug op de open<br />

dag: “<strong>Woonzorg</strong> heeft zich van een positieve kant laten<br />

zien. De warme, gezellige sfeer die wij cliënten, medewerkers<br />

en bezoekers willen bieden, hebben wij goed<br />

kunnen overbrengen en ook het nieuwe zorgconcept<br />

Planetree hebben we onder de aandacht gebracht. Bovendien<br />

hebben we ook letterlijk de deuren opengezet<br />

voor nieuwe medewerkers, leerlingen en vrijwilligers.<br />

<strong>West</strong> Z<br />

De verkoop van spulletjes, gemaakt door de bewoners, heeft een bedrag opgebracht van €136.50 dat ten bate<br />

komt van een nieuw kookeiland voor de bewoners. Die bewoners vonden het trouwens helemaal niet vervelend<br />

dat er zoveel volk in huis was. Het is juist supergezellig al die drukte op zaterdag. Dat zouden ze elke week wel<br />

willen! Al met al een geslaagde dag waarvoor ik alle belangstellenden en enthousiaste medewerkers van harte<br />

wil bedanken.”<br />

5


6<br />

door op de goede weg!<br />

Jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt, dit is een extra dikke <strong>Woonzorg</strong>nieuws. Er gebeurt<br />

veel en het is belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is. Daarom vertellen we veel. Lees<br />

het goed door, benut de informatie. Jullie hebben zelf aangegeven meer nodig te hebben.<br />

Nu we de communicatie verbeteren, vragen we wederom<br />

jullie feedback. Laat weten wat jullie ervan vinden, wat er wel<br />

werkt en wat niet. Geef bijvoorbeeld ook tijdig aan als je liever<br />

niet op een foto staat. We gebruiken meer beeldmateriaal<br />

om onze mensgerichte organisatie een gezicht te geven en<br />

bijna iedereen werkt daar graag aan mee. Maar realiseer je<br />

wel dat zo’n foto ook op een website of zelfs op een billboard<br />

kan komen staan. Eraf halen is niet makkelijk dus graag van<br />

tevoren even over nadenken…<br />

Tot slot wil ik nog meegeven dat ik bijzonder trots ben op het<br />

positieve resultaat van het Inspectie bezoek (waarover elders<br />

in dit blad meer). We staan nu iets minder onder druk.<br />

de naam <strong>Stichting</strong> woonzorg levert geregeld verwarring op. het lijkt veel op het landelijk bekende<br />

woonzorg nederland. toch zijn we daar geen onderdeel van. eigenlijk past onze naam ook niet meer<br />

bij deze tijd en onze huidige koers. Vandaar dat we op weg gaan naar een nieuwe naam en huisstijl.<br />

Al sinds de naamsintroductie zes jaar geleden, blijkt dat de naam <strong>Woonzorg</strong> niet echt overkomt bij de bevolking van <strong>West</strong><br />

<strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>. Natuurlijk kent iedereen de namen van de zorglocaties Rozenoord, De Burght, De Stelle en ook Hooge<br />

Platen, maar de overkoepelende organisatie, <strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong>, is veel minder bekend. Dat de naam te weinig positieve uitstraling<br />

heeft, werkt ook door naar bijvoorbeeld mogelijke nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Dat is natuurlijk niet prettig.<br />

Daarom is het hoog tijd dat we er iets aan doen. We gaan ons als organisatie meer onderscheiden, we gaan laten zien dat<br />

we meer zijn dan de som der delen.<br />

hoe gaan we dit aanpakken?<br />

Om een nieuwe naam, een nieuwe logo en een mooie huisstijl te ontwikkelen, hebben we een projectgroep in het leven geroepen.<br />

Die staat onder leiding van een ontwerpbureau dat ruime ervaring heeft in naamstrajecten en het creatief uitwerken<br />

van namen en logo’s. De projectgroep gaat brainstormen over de missie, visie en kernwaarden. Alleen door te kijken wat we<br />

zijn en wat we willen zijn, kunnen we komen tot een naam die bij ons past. Hierbij maakt de projectgroep uiteraard dankbaar<br />

gebruik van de uitkomsten van al eerder gehouden bijeenkomsten door de projectgroep Medewerkerperspectief (onderdeel<br />

van Samen Koersen op Morgen).<br />

De projectgroep zal tot een aantal mogelijke nieuwe namen komen. Hieruit worden er enkele gekozen om voor te leggen<br />

aan medewerkers en Ondernemingsraad. De mogelijke namen worden in de werkoverleggen op de locaties getoond. Ieder<br />

team zal gevraagd worden het bestuur een advies te geven. Welke past volgens het team het beste bij onze organisatie en<br />

ons werkveld? De uiteindelijke keuze voor de definitieve naam wordt gemaakt door het bestuur en de Raad van Toezicht,<br />

mede gebaseerd op de adviezen van ons allemaal. Het is de bedoeling dat de nieuwe naam voor de zomer bekend is. Een<br />

ambitieuze planning waar we met z’n allen flink de schouders onder gaan zetten. Tijdens het project houden we je op de<br />

hoogte via artikelen in <strong>Woonzorg</strong>nieuws en via e-mail. Heb je tussentijds vragen? Stel deze dan aan een de projectleden of<br />

neem contact op met Debby van Schuppen d.vanschuppen@wwzv.nl<br />

wie zitten er in de projectgroep?<br />

- Yolanda de Jong (Bestuurder)<br />

- Anneke Biemond (Bestuurssecretaris)<br />

- Ronnie de Neve (namens De Stelle)<br />

- Marleen Buysse (namens Rozenoord)<br />

- Arianne Koster (namens De Burght)<br />

- Mirjam Scherbeijn (namens Hooge Platen)<br />

De dingen moeten nog wel,<br />

zeker, maar we kunnen het nu<br />

zelf goed inplannen zonder dat<br />

er extra zaken voor inspectie<br />

moeten gebeuren.<br />

We gaan door op de goede<br />

weg. Het toezicht van inspectie heeft ons heel goed geholpen.<br />

We hebben daardoor de zaak zelf versneld en weer op<br />

de rails gezet. Een mooie prestatie!<br />

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inzet.<br />

We kunnen trots zijn op het resultaat!!<br />

Op naar een nieuwe naam en huisstijl<br />

- Sharon Hennion (Coördinator nieuwe Huisstijl)<br />

- Violet Flynn (HR Manager <strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong>)<br />

- Henny van Gaalen (Manager Verpleeghuiszorg)<br />

- Emilienne Turczynowicz (Manager Verzorgingshuizen)<br />

- Margaret Lafort en René Maas (Communicatieadviseurs ZorgSaam)<br />

- Debby van Schuppen (projectleider Nieuwe Naam en Huisstijl)


nieuw in woonzorgnieuws<br />

“Jouw collega aan het woord”<br />

In deze rubriek vertelt een van je collega’s iets<br />

over zichzelf en over zijn/haar bijzondere vrije-<br />

tijdsbesteding. Dit kan een hobby zijn maar kan<br />

ook gaan over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of<br />

mantelzorg. Iedereen die zichzelf of een collega<br />

wil opgeven voor een interview of die zelf een<br />

leuk stukje wil schrijven kan dit doen via het<br />

e-mail adres:directiesecretariaatwoonzorg@wwzv.nl<br />

Dit keer een interview met Mirthe Bolleman,<br />

directiesecretaresse en projectondersteuner binnen<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> WZV sinds 1 augustus<br />

2011. Mirthe, zou je iets over jezelf willen vertellen?<br />

Ja natuurlijk, ik ben Mirthe Bolleman, 32 jaar en sinds een<br />

half jaar woon ik in <strong>West</strong>-<strong>Zeeuws</strong> <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Je bent opgegeven door een collega die vond dat je<br />

iets bijzonders deed in je vrije tijd. Kun je daar iets<br />

meer over vertellen?<br />

Ik heb aan het Maatjesproject meegedaan. Doel van dit<br />

project was om mensen die in een sociaal isolement leven,<br />

de mogelijkheid te bieden om daar even een moment uit<br />

te komen. In ben destijds, op basis van gemeenschappelijke<br />

interesses, gekoppeld aan een autistisch maar zeer intelligent<br />

persoon. Een dagdeel per 2 weken spraken we af; we dronken<br />

een kopje koffie, aten samen, gingen een stukje wandelen,<br />

rondje fietsen of keken een filmpje. Eigenlijk niet zoveel<br />

anders, dan dat ik met mijn eigen vriendjes doe. Tevens ben<br />

ik vrijwilliger geweest binnen het verzorgingshuis Ter Reede<br />

in Vlissingen. In het verzorgingshuis hielp ik mee met de ‘sjoeluurtjes’,<br />

hielp ik bij de fysiotherapeut, en heb ik ook een tijdje<br />

geholpen op een gesloten afdeling. Ik bracht mensen naar<br />

de kapper, las voor uit tijdschriften, of speelde een spelletje<br />

met ze.<br />

Hoe ben je op het idee gekomen om dit te werk te<br />

gaan doen?<br />

Nieuwsgierigheid en interesse naar de belevingswereld van<br />

anderen. En met belevingswereld bedoel ik andere<br />

‘werelden’ dan mijn eigen persoonlijk sociale netwerk.<br />

Heb je nog andere plannen op het<br />

gebied van vrijwilligerswerk?<br />

Het is nu nog een droom maar het lijkt mij heel erg leuk om<br />

ooit een weeshuis of huis voor ouderen te runnen, in Indonesië!<br />

Ik heb vorig jaar een half jaartje vrijwilligerswerk gedaan<br />

in Indonesië en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Doel<br />

was Engelse les geven, maar het kwam er uiteindelijk op neer<br />

dat ik spreekbeurten gaf over Nederland en mezelf. Mede<br />

omdat je in de jungle helemaal niets met de Engelse taal<br />

kunt, kwam het Engels onderwijzen niet echt tot stand, haha.<br />

Mijn doel werd dus bijgesteld; ik leerde van de kindjes de taal<br />

en de normen en waarden die daar geldend zijn.<br />

Kun je je zo maar ergens aanmelden om (dit soort)<br />

vrijwilligerswerk te gaan doen?<br />

Ja, in Nederland is dat zeker mogelijk. Gericht zoeken en duidelijk<br />

maken wat je precies graag zou willen doen, is daarbij<br />

wel een vereiste.<br />

Wat zou je tegen je collega’s willen zeggen die nog<br />

twijfelen of ze vrijwilliger willen worden?<br />

Doe eens gek, probeer het.<br />

Niets te verliezen, enkel te winnen!<br />

Dank je wel Mirthe om ons over je bijzondere vrijetijdsbesteding<br />

te vertellen. We wensen je veel succes bij je nieuwe<br />

uitdaging en hopen dat je verhaal vele andere collega’s heeft<br />

geïnspireerd om ook iets over henzelf te vertellen.<br />

7


8<br />

Planetree zit overal in<br />

Planetree (spreek uit pleentrie) is niet iets apart of extra. Planetree zegt ook niet: zo moet het. wat is<br />

het dan wel? Planetree staat voor mensgerichte zorg voor bewoners en medewerkers. Vele medewerkers<br />

zullen denken of uitspreken: maar dat doen we toch al!? dat klopt, zegt Planetree, vaak gebeurt wel een<br />

deel, maar niet alles. wat kan er nog verbeterd worden? werkt het wat er gedaan wordt? misschien werkt<br />

een andere manier beter. met Planetree leren medewerkers ook van bewoners hoe mensgericht te zorgen.<br />

Planetree komt uit Amerika. De organisatie is dertig jaar<br />

geleden opgericht door een patiënte die technisch heel<br />

goed maar menselijk slecht werd behandeld in een ziekenhuis.<br />

Ze voelde zich een voorwerp dat goed behandeld en<br />

verzorgd werd, maar degene wie ze werkelijk was, haar<br />

eigen, ‘niet zieke’ ik, bestond niet voor de hulpverleners.<br />

Dagen vulden zich met eenzaamheid. Toen ze uiteindelijk<br />

naar huis mocht, besloot ze het er niet bij te laten, maar er<br />

wat aan te gaan doen.<br />

Het woord Planetree betekent plataan. Het is de<br />

boom waaronder in de Griekse en Romeinse<br />

tijd, Hippocrates, de grondlegger<br />

van de geneeskunst, zijn studenten<br />

lesgaf. Hippocrates nam<br />

zijn studenten mee naar buiten,<br />

omdat hij wist dat er in<br />

een vriendelijke, prettige<br />

omgeving beter geleerd<br />

kon worden. Daarnaast<br />

nam hij niet de positie<br />

in en de rol op zich van<br />

docent. Hippocrates<br />

zat tussen zijn studenten<br />

en ging met ze in<br />

gesprek. Hij vond dat<br />

de studenten niet alleen<br />

van hem moesten<br />

leren, maar dat hij evengoed<br />

iets van zijn studenten<br />

kon leren. De lesstof, de<br />

manier waarop die besproken<br />

werd en wel buiten in de<br />

natuur versterkten elkaar.<br />

Op de afbeelding staat in het midden een schroefdraad.<br />

Deze zorgt ervoor dat de drie deelgebieden elkaar beïnvloeden.<br />

Onder betere zorg, een gezonde organisatie en de helende<br />

omgeving staan 12 componenten.<br />

de drie belangrijkste zijn:<br />

- menselijke interactie en liefdevolle bejegening<br />

- eigen keuze en verantwoordelijkheid<br />

door informatie en educatie<br />

- uitstekende (medische) behandeling en zorg<br />

Planetree zelf is ook een non- profitorganisatie.<br />

Al meer dan dertig zorginstellingen<br />

in Nederland hebben zich bij Planetree<br />

aangesloten. Ze vormen een<br />

uitgebreid netwerk, waarbij de<br />

organisaties van elkaars praktijk<br />

kunnen leren. Alle medewerkers<br />

van <strong>Woonzorg</strong><br />

kunnen nu dus al terecht<br />

op de site van Planetree<br />

www.planetree.nl onder<br />

de knop “Leden login”<br />

om daar uitgebreide,<br />

speciale informatie te<br />

verkrijgen. [Inloggen<br />

met gebruikersnaam<br />

woonzorgwzv en wachtwoord:<br />

planetree].<br />

Planetree tenslotte, helpt<br />

zorginstellingen die cliënten<br />

centraal willen stellen, het verschil<br />

te maken tussen willen en<br />

doen. Dus niet alleen ‘zeg wat je doet’.<br />

Planetree helpt vooral bij: ‘doen wat je zegt!’


de eerste Planetree ervaringen<br />

Dit jaar worden we allemaal getraind in Planetree. De eerste groep<br />

medewerkers wordt getraind door Planetree zelf, waarna de getrainde<br />

collega’s de andere collega’s gaan trainen. Directiesecretaresse<br />

Sharon Hennion is inmiddels zo’n getrainde collega. Zij vertelt<br />

over haar eerste ervaringen.<br />

“Met een positief gevoel begon ik aan de eerste belevingsdag van<br />

Train-the-Trainer. De voorbereidingsset werd netjes op tijd aangeleverd<br />

en de bedoeling van de belevingsdag was helder. Ook was<br />

mijn nieuwsgierigheid gewekt door het gevarieerde programma<br />

met oefeningen als “De Ark”, “(Geblinddoekt) voor elkaar zorgen”,<br />

“Piratenstreken” en “Steensoep”. Mede door de goede begeleiding<br />

van Marij Naarden van Planetree en niet te vergeten door de deelnemers<br />

zelf, kwamen we al snel in een vrolijke, open sfeer waarin<br />

veel gelachen werd.<br />

Natuurlijk hebben we ook serieus gewerkt; tenslotte wilden we<br />

allemaal graag antwoord hebben op de vraag wat Planetree nu<br />

precies inhoudt en hoe we hun gedachtegoed het beste kunnen<br />

uitdragen binnen <strong>Woonzorg</strong>. Dankzij de vele interactieve oefeningen<br />

kregen we steeds duidelijker inzicht in hetgeen waar het allemaal<br />

om draait bij Planetree: De best mogelijke zorg voor cliënt<br />

en medewerker. Om dit te bereiken is het nodig om cliënten en<br />

medewerkers actief te betrekken, om goed en tijdig te informeren,<br />

aandachtig naar elkaar te luisteren, elkaar feedback te geven,<br />

eigen keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.<br />

Ook de (fysieke) omgeving, de familie, vrijwilligers en mantelzorgers<br />

spelen een positieve rol in heel het gebeuren. Iedereen moet<br />

zich bewust worden dat hij/zij het verschil moet gaan maken door<br />

aanpassing van houding, gedrag en keuzes. Planetree is daarbij<br />

slechts een hulpmiddel, geen kant en klare oplossing. Eigenlijk is<br />

het hetzelfde als naar de mental coach gaan: hij/zij kan je niet het<br />

antwoord geven op je problemen daar moet je zelf naar op zoek.<br />

Hij kan je wel de hulpmiddelen/oefeningen aanreiken om je van<br />

sommige dingen bewust te worden of inzicht te geven.<br />

Al met al was de belevingsdag een motiverende, vrolijke en leerzame<br />

dag waar we op een leuke manier bewust werden gemaakt<br />

van onze eigen houding, gedrag en handelen. De slogan “Behandel<br />

een ander zoals je zelf behandeld wenst te worden” kwam<br />

voelbaar tot leven.”<br />

Planetree wil zorgorganisaties<br />

helpen met betere zOrG,<br />

met behulp van een GezOnde<br />

OrGanISatIe en wel in een<br />

helende OmGeVInG<br />

<strong>West</strong> Z<br />

Eén van de groepen enthousiaste mogelijke trainers.<br />

<strong>Woonzorg</strong> werkt met Planetree. We willen namelijk<br />

nóg véél cliëntgerichter worden. Bij Planetree<br />

staan een betere zorg, een helende omgeving<br />

en een gezonde organisatie centraal. Denk vanuit<br />

die thema’s (en bijbehorende componenten,<br />

zie www.planetree.nl) en je komt in de dagelijkse<br />

praktijk vanzelf verbetermogelijkheden tegen.<br />

Benut die! Hoe doe je dat? Door dingen anders<br />

te doen en ook door je mening te laten horen in<br />

de focusgroepen.<br />

In Focusgroepen worden<br />

cliënten en medewerkers<br />

geïnterviewd door Planetree<br />

Nederland. Dit gebeurt in<br />

aansluiting op het onderzoek<br />

naar tevredenheid van cliënten<br />

en medewerkers en ook op<br />

het programma Samen koersen<br />

op morgen. De bijeenkomsten duren ongeveer<br />

anderhalf uur en leveren naar verwachting<br />

veel aanknopingspunten op om verbeteringen<br />

door te kunnen voeren.<br />

9


10<br />

kraak de cOde en wIn!<br />

Kun jij de code kraken? Als je de oplossing<br />

hebt gevonden, kun je deze<br />

26 letters mailen aan directiesecretariaatwoonzorg@wwzv.nl<br />

of sturen aan<br />

<strong>Woonzorg</strong> <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>,<br />

redactie <strong>Woonzorg</strong>nieuws, Veerhoeklaan<br />

7, 4501 AE Oostburg. We verloten<br />

onder de goede inzenders (ook huisgenoten<br />

van medewerkers mogen meedoen)<br />

een koestergeschenkbon van 25<br />

euro. Deze is te besteden bij één van<br />

de volgende koesterbedrijven. Zus &<br />

Zo of de Smickelaer in Oostburg, Hollandia<br />

kado in Sluis en slijterij de Vuurtoren<br />

of rederij de Festijn in Breskens.<br />

De koesterpas is een belevingspas.<br />

Naast korting bij 150 <strong>Zeeuws</strong> Vlaamse<br />

bedrijven zijn er verschillende leuke<br />

activiteiten zoals Koestergolf, Koesterchef,<br />

Koesterfit maar ook bijzondere<br />

en zeer voordelige uitstapjes zoals afgelopen<br />

jaar naar de huishoudbeurs<br />

en finish Tour de France. Alle Koesteractiviteiten<br />

staan op de website<br />

www.koesterpas.nl en in de (maandelijkse)<br />

digitale koesternieuwsbrief<br />

waarvoor medewerkers zich kunnen<br />

aanmelden via die site. Als medewerker<br />

van <strong>Woonzorg</strong> word je gekoesterd,<br />

maak er gebruik van!


Pionieren met I-pads<br />

dit jaar hebben we per I-pad meegedaan aan<br />

de landelijke meetweek normen verantwoorde<br />

zorg. Veel gemakkelijker want veel minder papieren<br />

rompslomp en minder kans op fouten. dit<br />

hadden we veel eerder moeten invoeren, luidde<br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-V<br />

het oordeel op de afdelingen. laat woonzorg<br />

nou de eerste van nederland zijn die het op deze<br />

manier deed…<br />

In de landelijke meetweek Normen Verantwoorde Zorg<br />

bekijken de EVV-ers de situatie van alle cliënten, intra en<br />

extramuraal. Dat gebeurt via gesprekken met hen of familie,<br />

via de zorgdossiers, via onder meer decubitus-scores.<br />

Gebruikelijk is dat een grote logistieke operatie met veel formulieren<br />

en veel uitzoekwerk en invulwerk. En dan moet<br />

het ook nog allemaal geordend blijven. Er mag geen papiertje<br />

ergens verdwalen of zoek raken…<br />

Dit jaar kon dat niet eens! De EVV-ers kregen een I-pad<br />

mee met daarop een app van de meetweek en invullen<br />

maar. Op het scherm stond al een mooie overzichtelijke<br />

lijst aan cliëntgegevens, niet toevallig ook nog allemaal van<br />

toepassing voor die bepaalde EVV-er. Bovendien bleek dat<br />

je geen enkele vraag per ongeluk kon overslaan en dat<br />

als je even weggeroepen, werd je daarna gewoon weer<br />

verder kon. Er was zelfs een applausje van het apparaat te<br />

horen als alles goed ingevuld was…<br />

Van een uur naar twintig minuten<br />

“Ja, het werkte zeer aangenaam”, vertelt bestuurssecretaris<br />

Anneke Biemond die de meetweek coördineerde. “Yolanda<br />

de Jong had er iets over gelezen in de Zorgvisie en toen<br />

hebben we het uitgeprobeerd. Dertien I-pads gehuurd, de<br />

App besteld en daarover uitleg gekregen. Daar stond een<br />

bOnte mIddaG, bOnt SPektakel!<br />

Tijdens de bonte middag eind 2011<br />

ontstonden in een overvolle zaal in De<br />

Burght hilarische taferelen. Vele medewerkers<br />

hadden een ludiek optreden ingestudeerd,<br />

wat natuurlijk al de nodige<br />

voorpret opleverde. Zoals je kan zien aan<br />

de foto’s werd er die middag ook veel<br />

plezier en nostalgie (door zeer bekende<br />

oude liedjes) beleefd door bewoners en<br />

personeel! Je ziet, ook in drukke tijden<br />

zijn medewerkers (en vrijwilligers) bereid<br />

om in hun vrije tijd terug te komen om<br />

de cliënten van De Burght aan het lachen<br />

te brengen.<br />

Petra Buijsen (r)<br />

en teamleider Korenbloem<br />

Chantal de Kam-Coolen:<br />

“De I-Pad primeur was prima!”<br />

uur voor gepland, maar na een kwartier was het al helemaal<br />

helder.” Petra Buijsen, EVV-er op de Korenbloem is naar eigen<br />

zeggen ‘niet zo’n computermens’, “maar dit werkte echt<br />

gemakkelijk! Vroeger was ik per cliënt wel een uur bezig,<br />

nu slechts zo’n 20 minuten. HeeI duidelijk, afgestemd op de<br />

structuur van het zorgdossier en gemakkelijk want je weet<br />

dat je geen fouten kan maken. Prettig werken zo, ik hoop<br />

dat we het volgende keer weer op die manier doen. Dat we<br />

hiermee de eerste in Nederland waren, wist ik nog niet. Wel<br />

leuk om te weten dat we pionier zijn.”<br />

De resultaten die uit de dertien I-pads zijn gerold, zijn op dit<br />

moment nog niet bekend gemaakt door Zichtbare Zorg. Een<br />

echte evaluatie van het gebruik van de I-pads volgt ook nog.<br />

“Maar de eerste geluiden zijn in ieder geval positief”, zegt<br />

Anneke Biemond. “Het was een behoorlijke geldinvestering<br />

maar wel een die tijd oplevert en dat is echte winst.”<br />

VVT-organisaties zijn verplicht om in het kader van het programma<br />

Zichtbare Zorg jaarlijks hun zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens<br />

gericht op de Normen Verantwoorde Zorg<br />

aan het ZiZo-portaal aan te leveren. In de praktijk komt het<br />

er op neer dat veel zorgorganisaties handmatig papieren<br />

vragenlijsten invullen. Dit gebeurt voor alle cliënten. Al die<br />

op papier verzamelde gegevens worden vervolgens handmatig<br />

op het portaal van ZiZo ingevoerd. Een enorme administratieve<br />

operatie dus.<br />

11


12<br />

Or-nieuws<br />

Vacatures<br />

In de maand februari heeft een OR lid afscheid genomen van de raad. Ze deed dit met “pijn in haar hart” zei ze. Ze heeft<br />

het ondernemingsraad werk altijd met plezier gedaan, maar wegens omstandigheden heeft ze besloten om te stoppen.<br />

En jammer genoeg (voor de OR) gaat een ander OR lid in juni met vervroegd pensioen. Dus heeft de ondernemingsraad<br />

twee stoelen onbezet. Beide vertrekkende leden waren werkzaam in de verzorgingshuizen. We zijn dus op zoek naar<br />

vertegenwoordiging vanuit de verzorgingshuizen, liefst iemand van Rozenoord en de Burght. De Hooge Platen is al goed<br />

vertegenwoordigd binnen de raad.<br />

Or-cursus<br />

In maart heeft de ondernemingsraad weer een cursus, dit maal twee dagen. Een dagdeel zal Yolanda de Jong, de bestuurder,<br />

aanwezig zijn. Ook heeft de OR de stafmedewerker van de EAD, Jeroen Steijaert, uitgenodigd in de OR-cursus om<br />

toelichting te geven op de financiële cijfers van <strong>Woonzorg</strong>.<br />

actuele onderwerpen<br />

Momenteel is de ondernemingsraad o.a. met de volgende onderwerpen actief: Slimmer Plannen, dit betreft de roosterplanning<br />

en hiervoor is een instemmingsaanvraag ingediend bij de OR; Planetree, <strong>Woonzorg</strong> gaat werken met een ander<br />

zorgconcept welke is gestart in februari <strong>2012</strong>; Ontwikkelingen nieuwbouw de Burght.<br />

Ellen Mekkaoui-de Neef<br />

Ik wil jullie graag laten weten dat ik sinds oktober 2011 Jeanine van de Veire ben opgevolgd als ambtelijk secretaris<br />

van de ondernemingsraad. Zelf heb ik, toen ik een aantal jaren geleden voor <strong>Woonzorg</strong> werkte,15 jaar in<br />

de OR gezeten waarvan 14 jaar als secretaris. Ik vind het leuk om weer terug te zijn, want medezeggenschap<br />

vind ik nog altijd een boeiende ‘tak van sport’. Ik werk 18 uur voor de OR op de locatie de Stelle in Oostburg en<br />

voornamelijk op dinsdag (OR-dag) en donderdag.<br />

Marianne Brenner-Catseman<br />

Mijn naam is Marianne Brenner en ik ben 47 jaar. Ik ben getrouwd en heb één dochter van 24 jaar. Na een aantal<br />

jaren in de zorg werkzaam te zijn geweest, werk ik nu bijna 5 jaar in de Stelle; huiskamerdienst op een afdeling<br />

psychogeriatrie. De zorg blijft voor mij een prachtig beroep, waarin je elke keer weer wordt verrast door alle<br />

mooie, bijzondere, onverwachte of heftige situaties. Ik ben sinds juni 2011 lid van de ondernemingsraad omdat<br />

je op die manier samen met OR-leden kan meedenken en meepraten over beleidszaken. Het is erg leerzaam<br />

omdat je verder leert kijken dat je eigen directe werkplek.<br />

nieuwbouw de burght<br />

Zoals je wellicht al weet, is het voornemen om De Burght bij nieuwbouw te splitsen<br />

in appartementen voor extramurale zorg in Oostburg en intramurale zorg in Breskens,<br />

locatie Goedertijd. In februari is een werkgroep van start gegaan om die tweedelige<br />

nieuwbouw uit te werken. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers vanuit alle diensten<br />

van De Burght maar ook de cliëntenraad is erin vertegenwoordigd. Beide nieuwbouwprojecten<br />

willen we zo plannen dat alle bewoners van de huidige Burght zoveel<br />

mogelijk gelijktijdig verhuizen naar de nieuwbouw.<br />

Inmiddels is er een informatiebijeenkomst voor bewoners, familie en medewerkers<br />

geweest waarbij ook de bewoners van het Lam uit Oostburg waren uitgenodigd. Bestuurder<br />

Yolanda de Jong, heeft er de nieuwbouwplannen toegelicht en vele vragen<br />

beantwoord. Natuurlijk zijn nu nog niet alle details bekend, maar er wordt de komende<br />

twee jaar veel aandacht besteed om een ieder zo goed mogelijk te informeren. Op<br />

23 <strong>april</strong> staan volgende bijeenkomsten gepland. Uitnodiging volgt.


even voorstellen<br />

Mijn naam is Emilienne Turczynowicz, sinds 1 oktober 2011<br />

locatiemanager van de verzorgingshuizen Rozenoord, Hooge<br />

Platen en De Burght.<br />

Mijn ervaring met de zorg is begonnen toen ik op 17 jarige<br />

leeftijd de opleiding ziekenverzorgende ging volgen in een<br />

verpleeghuis in Sliedrecht. Na mijn diplomering ben ik al snel<br />

als afdelingshoofd gaan werken. En na diverse studies en met<br />

werkervaring heb ik een palliatieve en laatste zorg unit mogen<br />

opstarten. Ik heb daar enkele jaren met veel plezier als afdelingshoofd<br />

gewerkt. Ongeveer 16 jaar geleden ben ik verhuisd naar<br />

Zeeland. Daar ging ik werken als teamleider bij de SVRZ in Koudekerke,<br />

het vroegere Der Boede. Voordat ik in dienst kwam bij<br />

<strong>Woonzorg</strong> heb ik nog 8 jaar als clustermanager bij Tragel Zorg<br />

gewerkt. Dat is een instelling voor verstandelijk gehandicapten<br />

in Clinge. Bij velen wellicht beter bekend als “De Sterre”. Inmiddels<br />

woon ik alweer 12 jaar met veel plezier in het dorp Borssele<br />

“aan de overkant”, samen met mijn man en 3 kinderen.<br />

Ik ben in een turbulente tijd gestart binnen <strong>Woonzorg</strong> en ik heb<br />

In beeld: theo van kouteren<br />

gemerkt dat er zeer gemotiveerde en enthousiaste medewerkers<br />

zijn. Jullie hebben de afgelopen maanden vele positieve veranderingen<br />

doorgevoerd, waar iedereen dan ook met recht trots<br />

op mag zijn. We zijn met z’n allen een nieuw tijdperk in gegaan.<br />

We zijn er nog niet, maar ik ben er zeker van dat <strong>Woonzorg</strong> een<br />

mooie toekomst tegemoet gaat.”<br />

“een automatische piloot lost dingen voor je op. maar als deze automatische piloot<br />

je op plaatsen brengt waar je niet wilt zijn, dan moet je toch het stuur zelf<br />

weer overnemen”, aldus psycholoog theo van kouteren. dat theo het stuur wel<br />

degelijk zelf in handen heeft, laat zijn carrière tot dusver zien. een doorzetter<br />

die van de maVO met behulp van hard werken en deeltijdstudies uiteindelijk<br />

Gz-psycholoog is geworden en sinds 1 november 2011 het para medisch team<br />

van de Stelle is komen versterken.<br />

“De Stelle is een prachtige werkplek. Het doet me goed om het leven van cliënten positief te beïnvloeden. Je geeft ze inzicht en<br />

zorgt dat ze zelf het stuur weer in handen nemen. Ook binnen intramurale instellingen kun je zelf sturing geven aan je leven.<br />

Niet alle bewoners zien dat meteen. Vaak denken mensen dat een psycholoog ze wel even gaat vertellen hoe het verder moet.<br />

Maar nee, al na enkele sessies hebben ze door dat ze de kracht hebben zelf deze keuzes te maken. Ik ben een fantastische<br />

coach voor mensen, maar alleen als ze zelf gaan voetballen”, aldus Theo. Theo werkt 8 uur per week voor <strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong>.<br />

Naast consulten voor cliënten werkt Theo ook mee aan scholing voor medewerkers. Het viel Theo direct op dat de medewerkers<br />

van De Stelle een enorme gretigheid tonen om het nóg beter te doen dan ze al kunnen. Bewoners stonden open voor<br />

een nieuw gezicht en durfde hem ook echt te vertrouwen. Dat voelt erg welkom.<br />

Theo vertelt: “Ik ben geboren en getogen in Terneuzen. Tijdens vakantiewerk in verpleeghuis Ter Schorre in Terneuzen ben ik in<br />

aanraking gekomen met de zorg. En dat bleek mijn vak. Na mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik vanwege werk en opleidingen<br />

terecht gekomen van Amsterdam tot Boekel in Brabant, van verpleeghuis tot Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs.<br />

Tot er een plaatsje vrij kwam voor een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op de afdeling ouderen bij de toenmalige RIAGG<br />

(nu Emergis) in Terneuzen. Lekker weer terug in <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>“. Maar het bleef kriebelen bij Theo, hij was er nog niet.<br />

“Uiteindelijk ben ik alsnog in deeltijd Psychologie gaan studeren aan de Universiteit van Maastricht. Iedere vrijdag volgde ik<br />

colleges en in het weekend ging ik studeren. De overige dagen van de week moest ik gewoon werken”. Na zijn studie in<br />

Maastricht kon hij als psycholoog aan de slag bij Indigo, een onderdeel van Emergis waar mensen laagdrempelig bij terecht<br />

kunnen, als er geen psychiater aan te pas hoeft te komen. Maar nog wel onder de vleugels van een GZ-psycholoog. Ook die<br />

laatste hindernis nam Theo met verve.<br />

De redactie van <strong>Woonzorg</strong>nieuws wenst Theo veel plezier en succes bij <strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong>!<br />

13


14<br />

ruben de rooij al 6 jaar<br />

gediplomeerd verzorgende<br />

Ruben de Rooij stond 15 maart <strong>2012</strong> in aanloop naar de open dag met een interview in het <strong>Zeeuws</strong>-Vlaams Advertentieblad.<br />

Hij vertelde enthousiast over zijn opleidingskeuze, wat hij hier leuk aan vindt en met welke specialisatie hij<br />

op dit moment bezig is. Ruben heeft vast enkele toekomstige medewerkers op het goede spoor gezet. Helaas was<br />

de titel minder goed. Ruben is dan wel met een opleiding bezig, GVP (gespecialiseerd verzorgende psygogeriatrie),<br />

hij is geen leerling verzorgende meer. Hij is zelfs al 6 jaar gediplomeerd verzorgende!<br />

Vandaar dat we hier in het <strong>Woonzorg</strong>nieuws de kans grijpen om dit even recht te zetten.<br />

Opleidingen van eind 2011 tot maart <strong>2012</strong><br />

Diploma’s in 2011 en <strong>2012</strong><br />

Opgeleid in De Burght: Sabine van den Bossche en Stephanie Woittez zijn Verzorgende 3 i.g.<br />

Opgeleid in Hooge Platen: Ina de Jong heeft Verpleegelementen behaald en is nu een Verzorgende 3 i.g.<br />

Gefeliciteerd!<br />

Sociale Hygiëne [voor drank en horecawet].<br />

In januari zijn er 3 gastdames, Magda de Graaf, Eline Brand en Desirée Minnebo van De Stelle geslaagd. Gefeliciteerd!<br />

Gestart met een opleiding in <strong>2012</strong><br />

In februari zijn er 3 leerlingen gestart met de opleiding Helpende 2 volgens het Flexis traject. In het eerste kwartaal van <strong>2012</strong> zijn<br />

nog eens 4 verzorgenden 3 i.g. gestart volgens het Flexis- of instroomtraject in alle locaties binnen <strong>Woonzorg</strong>,<br />

Succes gewenst.<br />

Welke Scholingen en Bijscholingen zijn er geweest in december 2011 en januari en februari <strong>2012</strong>?<br />

• EVV Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden in opleiding<br />

• GVP Gespecialiseerd verzorgende Psychogeriatrie in<br />

opleiding<br />

• Praktijkbegeleiders in opleiding<br />

• Management in de Zorg in opleiding<br />

• Verpleegelementen [ 304] in opleiding<br />

• PDL Passieve Dagelijkse levensbehoefte aspecten<br />

• Zorgproces Zorgleefplan/Zorgdossier<br />

• Medicatie distributiesysteem<br />

• Parkinson<br />

• Valpreventie<br />

• Richtlijnen Slikproblemen<br />

• Competentie gericht opleiden werkbegeleiders<br />

• “sTimul Zorg” ethisch lab<br />

• Meetweek Normen Verantwoorde Zorg<br />

• Zorgpad Stervensfase<br />

• Omgaan met Gedragsproblemen<br />

• Omgaan met Korsakov<br />

• Levenskunst Belevingsgerichte zorg<br />

• Sociale Hygiëne<br />

• BOPZ<br />

• Transfer technieken<br />

• Stoma Zorg AP en UP<br />

• “Prisma” model<br />

• “Visio” hulpmiddelen informatie<br />

• Gesprekstechnieken Teamleiders<br />

• BHV Bedrijfshulpverlening Basisopleiding en<br />

Herhalingscursussen<br />

• Brandmelding-, Brandpreventie- en Evack-chair oefeningen.<br />

In alle locaties zijn er veel leerlingen met hun opleiding bezig.<br />

Bovendien zijn er veel stagiaires die hun stages volgen, net<br />

als de studenten Beroepsoriëntatie en Maatschappelijke stages.<br />

Graag aandacht voor begeleiding.<br />

meer informatie?<br />

Neem gerust contact op met Tineke ter Haar, opleidingscoördinator,<br />

per mail tineke@zzv.nl of per telefoon 0117 – 459058.


Positief inspectiebezoek<br />

Begin januari bracht de Inspectie een bezoek aan De Stelle<br />

met het oog op medicatieveiligheid. Tijdens het evalua-<br />

tiegesprek aan het einde van de dag gaf de inspectie aan<br />

tevreden te zijn over wat zij in De Stelle zagen.<br />

Eind maart kwam de Inspectie voor de Volksgezondheid wederom<br />

op bezoek. De eerste dag gingen ze naar De Stelle, de tweede dag<br />

naar de Hooge Platen om de uitvoering van de Wet Bopz te toetsen.<br />

Ook hierna hoorden we positieve reacties en complimenten.<br />

De inspectie is inmiddels zelfs zo positief dat ze het dossier <strong>Woonzorg</strong><br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong> per <strong>april</strong> afsluiten! Prachtig nieuws<br />

waar we met z’n allen hard aan hebben gewerkt!<br />

even voorstellen<br />

Hoewel niet echt nieuw meer, wil ik me ook nog even kort voorstellen. Mijn naam is Henny van Gaalen en na de zomervakantie<br />

afgelopen jaar ben ik in De Stelle aan de slag gegaan als locatiemanager. Binnenkomen in een turbulente organisatie die<br />

ook onder verscherpt toezicht staat van de inspectie is een bijzondere ervaring en uitdaging. Geen tijd te verliezen dus, maar<br />

hup direct aan het werk! Te beginnen bij de zorgdossiers, zo liet de inspectie mij duidelijk weten. Inwerken gebeurde tussen de<br />

bedrijven door en nog steeds leer ik elke dag iets bij. Ik voel me welkom. De collega’s en cliënten waarmee ik tot nu toe gesproken<br />

heb, zijn open en vriendelijk. Veel collega’s zijn gemotiveerd en zeer betrokken bij hun werk. Dat heb ik zelf mogen ervaren en<br />

ook gezien omdat ik al een paar keer heb mee gewerkt op onder andere de Klaproos en Korenbloem. Dat af en toe meewerken<br />

en helpen in de zorg wil ik graag blijven doen.<br />

Hoewel ik zelf van geboorte ook een <strong>Zeeuws</strong>e ben (van de overkant),<br />

heb ik toch soms moeite om het <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-Vlaamse dialect te verstaan.<br />

Regelmatig proberen mensen mij nieuwe woorden te leren, zoals ‘dreitduust’…<br />

In Den Haag heb ik 22 jaar geleden een bewuste keuze gemaakt om blijvend<br />

in de ouderenzorg te werken. Het waren met name oudere collega’s<br />

aldaar die me lieten zien waarom het zo bijzonder was om voor ouderen<br />

te mogen zorgen. Later werd ik gevraagd om leiding te gaan geven. Ruim<br />

10 jaar nu ben ik weer met mijn gezin terug in Zeeland. Wij wonen op<br />

Walcheren in Vrouwenpolder, heerlijk buiten, letterlijk in de polder. We<br />

hebben een dochter, die inmiddels weer terug gegaan is naar de grote<br />

stad om te studeren. Maar ook nog een zoon van 15 jaar, die elke dag<br />

naar de middelbare school in Middelburg fietst.<br />

Mijn hobby’s zijn lezen en veel van het buiten zijn genieten.<br />

Binnenkort (precieze datum is nog niet bekend) verhuis ik naar een kantoor<br />

op de begane grond naast de Familiekamer, zodat we elkaar wat<br />

makkelijker tegenkomen.<br />

15


<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

aanbieding voor alle medewerkers<br />

Je kunt nu voor slechts € 12,95 de nieuwste<br />

versie van Microsoft Office aanschaffen! Dat<br />

is nou het voordeel van werken bij een grote<br />

organisatie.<br />

Let op: slechts 1 aanschaf per medewerker<br />

en de voorraad is beperkt.<br />

Ga naar de website www.microsofthup.<br />

com en volg de instructies. Selecteer het<br />

correcte land (Nederland) en vul je emailadres<br />

in van het ZorgNetwerk (zakelijke<br />

emailadres) en in het veld van de programmacode<br />

A1E33E791C. Selecteer je aankoop<br />

en je ontvangt op je email adres van Zorg-<br />

Netwerk een email ter bevestiging van je bestelling.<br />

Klik op de link in de email om verder<br />

te gaan met bestellen. Vul de betalingsmethode<br />

in en bevestig hiermee de bestelling.<br />

Na ontvangst van betaling wordt een orderbevestiging<br />

gestuurd naar je zakelijk email<br />

adres. In dit bericht staat een verwijzing<br />

naar een website waar MS-Office gedownload<br />

kan worden (ongeveer 1000Mb). Stuur<br />

dit bericht door naar je privé email adres en<br />

je kunt thuis MS-Office downloaden op je<br />

eigen computer of laptop.<br />

16<br />

colofon<br />

Dit is het personeelsblad van St. <strong>Woonzorg</strong><br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Hiertoe behoren de locaties:<br />

De Stelle (verpleeghuiszorg) Oostburg<br />

De Burght (verzorgingshuiszorg) Breskens<br />

Rozenoord (verzorgingshuiszorg) Sluis<br />

Hooge Platen (wooncomplex) Breskens<br />

Dit blad is bedoeld voor medewerkers,<br />

vrijwilligers en diverse anderen die binnen<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> werkzaam of op andere<br />

wijze betrokken zijn.<br />

Het personeelsblad is ook te raadplegen op<br />

onze website: www.woonzorgwzv.nl<br />

Redactie:<br />

Emilienne Turczynowicz-’t Hart<br />

Henny van Gaalen<br />

Sharon Hennion<br />

Tineke ter Haar<br />

Debby van Schuppen<br />

René Maas<br />

Kopij:<br />

digitaal aanleveren bij:<br />

woonzorgnieuws@wwzv.nl<br />

Deadline voor de volgende uitgave van<br />

<strong>Woonzorg</strong>nieuws is 23 mei <strong>2012</strong>.<br />

U kunt zich ook opgeven om dit blad digitaal te<br />

ontvangen per e-mail. Stuur daarvoor een email met<br />

het mailadres waarop u het blad wenst te ontvangen<br />

naar: woonzorgnieuws@wwzv.nl<br />

Personalia<br />

In dIenSt<br />

hooge Platen<br />

Laura Steijaert 1 januari <strong>2012</strong> weekendhulp<br />

de Stelle<br />

Mirthe Bolleman 1 januari <strong>2012</strong> secretaresse Raad van Bestuur<br />

Lenny Gheeraerdijns 21 januari <strong>2012</strong> weekendhulp schoonhoud<br />

Paula Joosse – Dartée 1 februari <strong>2012</strong> leerling verkorte opl. helpende 2<br />

Jolanda Nelisse 1 februari <strong>2012</strong> leerling verkorte opl. Helpende 2<br />

Brenda Ottjes 1 februari <strong>2012</strong> 2de jaars leerling verzorgende 3-IG<br />

Amy Vyncke 1 februari <strong>2012</strong> weekendhulp verzorging<br />

Linda Verhelst – Oppeneer 1 februari <strong>2012</strong> leerling verkorte opl. Helpende 2<br />

Rosa-Lynn van de Brug 21 februari <strong>2012</strong> activiteitenbegeleider<br />

uIt dIenSt<br />

de Stelle<br />

Sylvia Pijcke 1 februari <strong>2012</strong> eerst verantwoordelijk verzorgende<br />

Irina Mookhoek 1 februari <strong>2012</strong> weekendhulp verzorging<br />

Sofie van de Veire 1 februari <strong>2012</strong> verzorgende kwalificatieniveau 3-IG<br />

Marijn Vermet 1 maart <strong>2012</strong> protestants geestelijk verzorger<br />

de burght<br />

Cobie Gijs – Vermeulen 1 maart <strong>2012</strong> huishoudelijk assistent<br />

rozenoord<br />

Danielle Jas 1 februari <strong>2012</strong> activiteitenbegeleider<br />

Marian Boussen-van de Bunder 1 februari <strong>2012</strong> medewerker satellietkeuken<br />

hooge Platen<br />

Lilian Van Poucke-Verduijn 1 maart <strong>2012</strong> medewerker huiskamerdienst<br />

Interne aanStellInGen<br />

rozenoord<br />

Karin Lannoo-Adriaansen 1 januari <strong>2012</strong> verpleegkundige<br />

25 jarig jubileum<br />

de Stelle<br />

A. de Maertelaere - de Cock 17 februari <strong>2012</strong> ergotherapeut<br />

Veerhoeklaan 7<br />

4501 AE Oostburg<br />

T 0117 459400<br />

F 0117 455393<br />

E destelle@zzv.nl<br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

de Stelle - Oostburg rozenoord - Sluis hooge Platen - breskens de burght - breskens<br />

Hoogstraat 58<br />

4524 AD Sluis<br />

T 0117 495800<br />

F 0117 495828<br />

E rozenoord@wwzv.nl<br />

Boulevard 21-23<br />

4511 AA Breskens<br />

T 0117 381210<br />

F 0117 381242<br />

E hoogeplaten@wwzv.nl<br />

Ringlaan 4<br />

4511 HH Breskens<br />

T 0117 442400<br />

F 0117 442401<br />

E deburght@wwzv.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!