15.09.2013 Views

Belgian Oldtimer Belgian Oldtimer Caravan Club Caravan Club

Belgian Oldtimer Belgian Oldtimer Caravan Club Caravan Club

Belgian Oldtimer Belgian Oldtimer Caravan Club Caravan Club

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Belgian</strong> <strong>Belgian</strong> <strong>Oldtimer</strong> <strong>Oldtimer</strong> <strong>Caravan</strong> <strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong><br />

<strong>Club</strong><br />

Pinksteren<br />

Pinksteren<br />

Pinksteren<br />

<strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong> maart 2013<br />

Pasen Pasen<br />

Pasen<br />

Midzomer<br />

Midzomer<br />

Midzomer


Voorzitter<br />

Pelckmans Patrick<br />

Binnenweg 30<br />

B-2650 Kapellen<br />

Tel.+32 36 05 23 01 of<br />

+32 485 78 14 55<br />

Voorzitter@bocc.be<br />

Ondervoorzitter<br />

Van den Hemel, Peter<br />

Walakker 23b – 113<br />

B-8200 Sint Michiels-Brugge<br />

Tel.+32 475 91 46 90<br />

ondervoorzitter@bocc.be<br />

Secretariaat/kasbeheer<br />

Heidi Van Belle<br />

Secretariaat en Penningmeester<br />

Pastoor Denyslaan 58,<br />

B-8810 Lichtervelde<br />

M: +32 476 84 95 82<br />

secretariaat@bocc.be<br />

Valére Volders<br />

Prospectie Campings Regio's:<br />

Antw. / Limb. /Ardennen<br />

M: +32 495 25 38 32<br />

E: Prospectie A-L- C:<br />

Constructam Condor – 1975<br />

Gino Desmet<br />

Prospectie Campings regio's:<br />

West-Vlaanderen / Oost-<br />

Vlaanderen / Brabant<br />

M: +32 477 59 37 29<br />

Prospectie WV-OV-B@bocc.be<br />

Buitenlandse Contacten<br />

Marc Mertens<br />

Tel +32 3 454 29 63<br />

buitrnland@bocc.be<br />

Boetiek <strong>Club</strong>artikelen<br />

Jacob Goedele<br />

Tel. 0472 78 37 22<br />

boetiek@bocc.be<br />

Redactie en opmaak clubblad<br />

Janssen Leon<br />

Tel. +31 46 451 6323<br />

clubblad@bocc.be<br />

Correcties: Valère Volders :E-mail: prospectie-A-L-A.bocc.be<br />

Gino Desmedt: E-mail: prospectie-WV-OV-B@bocc.be<br />

Jean Marie Coenegrachts: Kascontrole<br />

Filip van Caenegem: E-mail: evenementen.bocc.be<br />

2<br />

Redactie en opmaak clubblad<br />

Wilma Lueb v.d.Gevel<br />

redactie@bocc.be<br />

<strong>Club</strong>fotograaf<br />

Zijlstra Karl<br />

Tel. +31 416 54 33 04<br />

kahazet@home.nl<br />

Kascommisaris<br />

Coenegrachts Jean-Marie<br />

Tel.+32 477 76 49 40<br />

Jm.conegrachts@telenet.be<br />

Webmaster<br />

Hendriks Matt<br />

Tel.+31 765 03 80 49<br />

webmaster@bocc.be<br />

Franstalige contacten<br />

Philippe Blavier<br />

Tel. +32 477 22 14 16<br />

philippeblavier@euphonynet.be<br />

Onderdelen database/redactie<br />

Hendrickx Francis<br />

Tel.+32 473 62 97 82<br />

odb@bocc.be<br />

Lief en Leed<br />

“Tante Vit” Yvette Callenaere<br />

Berkenhagestraat 86<br />

B-8210 Zedelgem<br />

32 50 20 85 49<br />

bobenvit@telenet.be<br />

Evenementen Coördinatie BOCC<br />

Filip Van Caenegem<br />

T : +32 475 61 02 32<br />

E: Evenementen Coördinatie<br />

EHBO bij treffens BOCC<br />

Kaderheit Klaus<br />

T:+32 499 70 66 10<br />

M:+32 12 26 19 46<br />

Hulpfotograaf<br />

Vancanneyt Sven<br />

M:+32 476 31 60 55<br />

Hulp <strong>Club</strong>-Fotograaf BOCC<br />

Mario De Bruyne<br />

M: +32 478 45 55 49 :


In deze editie:<br />

Woord van het secretariaat<br />

Dag iedereen,<br />

Vorig jaar werd ik als "Chinese vrijwilliger"<br />

aangeduid om de taken van het secretariaat<br />

over te nemen van Erika.<br />

Tal van zaken kwamen op mij af en in het<br />

begin verliep niet alles zo vlot als ik gehoopt<br />

had.<br />

Gelukkig kon ik steeds mijn hulplijn (lees<br />

Bart & Erika) contacteren en rekenen op wat<br />

assistentie van mijn ventje; waarvoor dank!<br />

De afgelopen maanden had ik mijn handen vol<br />

met de opvolging van de betalingen van het<br />

lidgeld en werd de club ook verrijkt met een<br />

pak nieuwe leden.<br />

Het is fijn dat het bescheiden clubje dat<br />

tien jaar geleden werd opgericht verder<br />

blijft groeien. Onze ledenteller voor 2013<br />

staat reeds op 125 leden!<br />

Bestuur Bestuur en en en medewerkers: medewerkers:<br />

In In deze deze deze editie:<br />

editie:<br />

2<br />

Voorwoord: Voorwoord:<br />

Van het secretariaat<br />

Van de voorzitter:<br />

3<br />

Van de redactie: 4<br />

Verslagen: Verslagen:<br />

Beurs Roeselare 5<br />

Lief Lief en en Leed Leed<br />

Van tante Vit 6<br />

Van Van onze onze lezers: lezers:<br />

<strong>Caravan</strong>s uit China<br />

Hobby van Gino 7<br />

Kampeergenoegens 8<br />

Kampeerperikelen 9<br />

Boekbespreking 10<br />

ODB-ers op onderdelenpad 11<br />

Guedelon; Reisdoel 12<br />

Postkaart 28; Nismes 15<br />

Wetgeving Wetgeving en en techniek: techniek:<br />

Nieuw Statuut; het sleepgewicht van uw oldtimer 15<br />

ODB-jaarverslag 16<br />

De banden onder uw caravan 17<br />

Kalender Kalender Treffens: Treffens:<br />

19<br />

Uitnodigingen Uitnodigingen Uitnodigingen Treffens: Treffens: ECCR-Duitsland; programma<br />

Pasentreffen<br />

Retro Pasar weekend<br />

20<br />

FBOV meeting<br />

Pinkstertreffen<br />

22<br />

Midzomertreffen 23<br />

Boetiek Boetiek en en clubartikelen<br />

clubartikelen: clubartikelen<br />

24<br />

3<br />

Ik zie er alvast naar uit om kennis te maken<br />

met onze nieuwe leden en uiteraard om<br />

iedereen terug te zien tijdens het<br />

openingstreffen.<br />

Tot in Antwerpen!<br />

Heidi<br />

Secretariaat BOCC<br />

Ps: Indien jullie vragen, opmerkingen en/of tips<br />

hebben ivm het secretariaat dan hoor ik het graag.<br />

Bestuur Bestuur en en medewerkers medewerkers wensen wensen U U een<br />

een<br />

vrolijk vrolijk Pasen<br />

Pasen


Woord van de voorzitter<br />

Als voorzitter zie ik dagelijks mailtjes passeren van secretariaat , evenementen , redactie , en vele andere.<br />

Het vlotte inschrijven van onze leden, enkele nieuwe leden en een bestuurskandidaat laten mij en het BOCC bestuur met vol<br />

vertrouwen vooruit naar de toekomst kijken en weten dat ons werk en dit van onze voorgangers zeker niet tevergeefs was.<br />

Sneeuw, ijs, gure wind en koude temperaturen waren ons deel in Februari, niets liet ons toen al aan kamperen denken.<br />

Gelukkig was er de beurs van Roeselare waar Peter, Kristof en Heidi de nostalgische kampeerfactor goed wisten te brengen.<br />

Ze werden dan ook beloond met het bezoek van veel leden uit alle windstreken, bedankt Peter, Kristof en Heidi.<br />

Ook dit seizoen is het bij de BOCC weer “business as usual”. Met een vol programma aan treffens en enkele tussendoortjes<br />

hoop ik dat iedereen met het gezin ver weg van alle drukte en stress weer ten volle kan genieten van het oldtimer<br />

kampeergebeuren.<br />

Dankzij de inspanning van vele BOCC enthousiastelingen is onze club de laatste jaren zeer<br />

sterk gegroeid. Omdat we onze treffens niet alleen op grote maar ook op de kleinere,<br />

gezellige campings willen blijven behouden dienen er betere afspraken gemaakt te worden<br />

met de verantwoordelijken van deze campings.<br />

Maar ook wil ik een kleine inspanning vragen aan onze leden: In de toekomst zal er om<br />

organisatorische redenen een inschrijvingsstop zijn een week voor aanvang van onze<br />

treffens. Wij willen dan ook vragen om steeds af te melden bij de organisatoren. De vrij<br />

gekomen plaatsen kunnen dan weer opgevuld worden door late beslissers.<br />

Ook wil ik dit jaar een oproep doen aan al onze leden; nog steeds hebben we een tekort aan<br />

organisatoren van treffens , nochtans staat ons team, onder leiding van Peter Van Den<br />

Hemel, klaar om indien nodig alle informatie en eventueel een camping te bieden die nodig<br />

is om een treffen naar ieders zin te organiseren.<br />

Ik kijk alvast uit naar het nieuwe BOCC seizoen en wens jullie veel leuke kampeerervaringen<br />

voor 2013.<br />

Patrick.<br />

Woord van de redactie<br />

Voor je ligt alweer een gloednieuwe ‘Trekker’ in de nieuwste uitvoering. We ontvingen reacties op het vorig blad en die waren<br />

over het algemeen erg positief. En dat was dan nog maar het begin van de nieuwe uitvoering. Want alles moet wennen, zeker<br />

met het nieuw opmaakprogramma.<br />

We konden ook deze keer vanwege plaatsgebrek de diverse rubrieken als ‘belgische caravan fabrikanten’, ‘oude publicaties’ en<br />

‘reisverslagen’ niet plaatsen omdat ons door de voorzitter strikt was opgelegd niet meer dan de standaard 24 pagina’s te<br />

gebruiken. Dit alles heeft dan weer te maken met de uitzonderlijke tarieven van vooral de nederlandse post. En aangezien er<br />

een dertigtal leden van die komaf zijn, tikt dat behoorlijk (negatief) aan in de clubkas.<br />

Om wat meer structuur in de rubrieken en de opmaak te krijgen werd er begin dit jaar een redactievergadering belegd. IJs en<br />

weder dienende ging die door op zondag 13 januari. Wat weersomstandigheden betreft, bijna de slechts denkbare dag van<br />

het jaar. Maar de redactie was volledig aanwezig, aangevuld met bestuursleden en eega’s. Er zijn toen afspraken gemaakt over<br />

wie en wat er zoal in het blad zal worden gepubliceerd. Op termijn zullen deze afspraken geëvalueerd worden.<br />

Zoals gezegd hadden we in dit blad plaatsgebrek. Een paar mooie artikelen zijn blijven liggen voor een volgende editie.<br />

Maar dat wil niet zeggen dat we van jullie voorlopig geen kopij meer willen ontvangen. Steeds willen we graag vernemen en<br />

publiceren wat er in de club zoal de ronde doet en natuurlijk dan vooral op het gebied van kamperen en wat daaraan verwant<br />

is. Ook wat je vind van de diverse rubrieken en onderdelen in het blad.<br />

Onlangs werd er door de ODB in het Nieuwsblad een oproep geplaatst voor het verkrijgen van informatie over Belgische<br />

caravansfabrikanten. En gelijk was er resultaat in de vorm van een aantal oude ‘Touring’ bladen. Momenteel telt het archief<br />

een respectabele aantal van 32 fabrikanten. Niemand heeft ooit geweten dat België zoveel caravanmerken heeft<br />

voortgebracht.<br />

In deze ‘Trekker’ ook een paar pagina’s over het onderhoud aan je caravan. En in dit geval dan met name de banden. Dit is<br />

juist nu actueel, want nu het nieuwe seizoen eraan komt is het belangrijk dat je veilig de weg op gaat. Niets is zo vervelend als<br />

dat je ergens met panne langs de weg staat met een speciale maat banden. Het zijn nu eenmaal oude ‘kistjes’ waarmee we<br />

ons verplaatsen en de Bohemien uithangen, en dat vraagt om wat extra aandacht.<br />

Ook met dit blad wensen we jullie weer veel lees- en kijkplezier,<br />

De redactie<br />

4


Verslag <strong>Oldtimer</strong>beurs Roeselare<br />

De BOCC nam er voor de 10 e maal aan deel. Onze<br />

stand was zeker de mooiste van het ganse gebeuren.<br />

Een prachtig gerestaureerde Falter met ernaast een<br />

partytent, tafeltje, stoeltjes, foto-albums en een natje<br />

en een droogje. Alles keurig en netjes opgesteld.<br />

Meer moet dat niet zijn. Uiteraard hadden wij zeer<br />

veel leden en liefhebbers, die er een bezoekje<br />

brachten, zelfs van Antwerpen, Brabant, Nederland<br />

en het verre Limburg. Jammer dat er geen foldertjes<br />

beschikbaar waren, ook dat is zeer belangrijk…..<br />

Ik herinner mij als de dag van gisteren, toen ik in 2003<br />

samen met Tante Vit er stonden op een hoekje, met<br />

een Metabil.. Deze had ik voor de gelegenheid<br />

gekocht. Nog net plaats voor ons tafeltje en twee<br />

zitjes. We hadden koffie, een doos koekjes van de<br />

Aldi, en een mandje met foldertjes meegebracht. We<br />

waren al blij dat we een kennis of een buurman<br />

zagen, die we dan prompt uitnodigden op “onze”<br />

stand. Gelukkig maar, anders zaten wij er een gans<br />

weekend te koekeloeren.<br />

Het jaar erop stonden we er met twee caravans, zodat<br />

we ertussen toch wat meer ruimte hadden om onze<br />

leden te ontvangen. We hadden er reeds vijfentwintig<br />

en de ECCR in Jabbeke stond voor de deur.<br />

5<br />

In de loop der jaren is dit uitgegroeid naar drie<br />

plaatsen. Dit was echt nodig, want meer en meer<br />

bezoekers mochten wij er verwelkomen; met deze wil<br />

ik in het bijzonder De Merre bedanken. Hij kwam<br />

meermaals, vanaf de vrijdag- tot de zondagavond om<br />

een handje te helpen. We hebben geen logeerkamer,<br />

dan maar een kamer geboekt in hotel “Bolletje”.<br />

Ondertussen staat de BOCC op de kaart en gelukkig<br />

hebben Peter en Kristof ons voortgezet, waarvoor<br />

hartelijk dank en een dikke proficiat. Het doet echt<br />

deugd dat ons werk niet tevergeefs is geweest en er<br />

voor gezorgd heeft dat er 22 leden bijgekomen zijn.<br />

Doe zo verder, want de beurs van Roeselare is de<br />

geboortegrond van de BOCC.<br />

Bob


Gelukkig is er deze keer voor onze BOCCers geen<br />

verdrietig nieuws, alleen maar blijde gebeurtenissen.<br />

GEBOREN<br />

Onze Jean- Marie is voor de derde keer opa geworden.<br />

Eerst twee meisjes ( voor prins Philippe, twee vrouwtjes)<br />

en nu een jongen LIAM, en hij is nog peter ook. Gedenk<br />

maar het liedje “Lieve Peter, hoe meer je geeft hoe beter<br />

“. Proficiat en heel veel blije momenten en tijd om met<br />

hem te spelen.<br />

Gerda en Leon, voor jullie het vijfde kleinkind, een<br />

jongetje KOEN, geboren op 2 jan.2013. Zusje Hilde zal<br />

wel helpen zorgen voor hem. Wij wensen jullie een<br />

gezonde toekomst voor hem. Aan de ouders en dikke<br />

proficiat en voor Opa en Oma, ook veel leuke en<br />

plezierige momenten met de nieuwe aanwinst!<br />

.<br />

Hilde Hilde & & Koen<br />

Koen<br />

Een generatie hoger dan, in elk geval. Jullie oud-<br />

voorzitter heeft er twee achterkleinkinderen bij. Twee<br />

maal een jongen HUGO, geboren op18 Dec. 2012 en<br />

ANTOINE op<br />

15 feb. 2013.Proficiat opa Bob. Zou het bestuur er niet bij<br />

stilstaan om een kleutertuin te organiseren?<br />

6<br />

Van tante Vit<br />

Onze medeoprichters Karl en Frieda zijn 50 jaar samen..<br />

Voor Wim en Jannie is het ondertussen 40 jaar.<br />

Elke dag weer kiezen voor elkaar, zolang mogelijk toch!<br />

Aan beide paartjes, proficiat en nog vele gezonde jaren!<br />

In de Zomer van 2007 een tussendoortje,<br />

georganiseerd door Yvette De Coninck,<br />

stonden wij op het erf van ons aller<br />

bekende boer Charel in Lotenhulle. Dit<br />

was voor ons onvergetelijk, zomers weer,<br />

met boer Charel die een volle twee uur de<br />

restjes verorberde op onze BBQ. Nu is<br />

Charel er niet meer. Hij werd begraven op<br />

9 feb. 2013. Hierbij volgt het persbericht.


We schrijven maart 2008 als de Chinese firma KAMA via de<br />

haar gelieerde maatschappij Bailujia Bus Co.de eerste caravan<br />

van Chinese makelij van de band rolt. De onthullings -<br />

ceremonie vond plaats in Nanchang, in de provincie Jiangxi,<br />

zo rapporteerde een locale nieuwsdienst. De luxueuze caravan<br />

werd gebouwd door de de firma Bailujia geheel naar eigen<br />

inzicht en behoefte en heeft een prijskaartje tussen de 2 en 5<br />

duizend amerikaanse dollar.<br />

Hij is uitgevoerd met gemakken volgens de laatste moderne<br />

snufjes en zoun sterk brandstof besparend te zijn achter de<br />

auto. Met andere woorden een lage luchtweerstand.<br />

Tijdens de onthullingsceremonie werd een export<br />

overeenkomst getekend met Mohammad Vehicle Company uit<br />

Jordanie en Bus & Coach international uit Australie.<br />

Contractueel zal Bailujia Bus 200 kant en klare luxe caravans<br />

leveren en nog eens 500 ckd’s (complete knock down) kits<br />

leveren aan het Jodaanse bedrijf. De australische importeur<br />

wil voorlopig 300 kant en klare caravans afnemen.<br />

KAMA is eigenlijk een Chinese machinefabriek die zich vooral<br />

bezig houdt met auto’s en auto-onderdelen, diesel-motoren<br />

voor middelgrote en voertuigen en machines .<br />

De fabriek heeft zijn hoofdkwartier in Shanghai en heeft een<br />

omzet van 2.4 miljard Yuan (200 miljoen euro). Er werken<br />

circa 10.000 mensen.<br />

Hobby van Gino<br />

Beste bocc vriend(inn)en,<br />

In bijlage stuur ik enkele foto's door van onze hobby om eventueel in het clubblad te plaatsen of via mail naar<br />

de leden te versturen.<br />

Ik woon op een 200 meter van de franse grens (De Moeren, red.), en zoals jullie liefhebbers van de caravan wel<br />

weten planten ze in Frankrijk, zomaar willekeurig een camping neer. Juist over de grens, hier dus, enkele<br />

honderden meters van bij mij thuis, is er zo een camping en ik zag er vandaag langs de kant een klein<br />

caravannetje staan, toch wat in retrostijl, dus terug naar huis om mijn fototoestel te nemen en een foto<br />

genomen om te delen met jullie. Het gaat hier blijkbaar om het merk Digue. Het caravannetje ziet er nog mooi<br />

uit en ik weet niet of het ook te koop staat. Er zijn hier nog enkele van deze kleine campings in de buurt en ik<br />

ga er zeker eens rondneuzen of ik nog oldtimer caravans kan vinden.<br />

Tevens heb ik nog 2 foto's genomen van miniatuurcaravannetjes die ik in mijn bezit heb want ik ben namelijk<br />

verzamelaar van Citroën-miniaturen en als ik een caravannetje kan vinden laat ik deze niet liggen. De blauwe<br />

wagen is wel een Mercedes maar deze vond ik samen met de caravan op een rommelmarkt en dit kon ik niet<br />

laten liggen. De Mercedes en de caravan horen tezamen en zijn van het merk corgi toys uit Engeland. Het<br />

caravannetje achter de 2 pk hoorde toe bij een Vw T2 busje maar deze heb ik gekoppeld aan het 2 pktje uit<br />

mijn Citroëncollectie. Ik hoop, beste Bocc- leden dat ik nog enkele foto's van mijn miniatuurverzameling mag<br />

delen met jullie.<br />

Gino Louagie<br />

Knauss schwalbenest 1974<br />

7


Kampeergenoegens<br />

“Joie de vivre” (1)<br />

Frankrijk is een veelzijdig, populair<br />

kampeerland. Bergen, rivieren, de<br />

zee, een rijke cultuur en heerlijk eten<br />

met een goede wijn. Van landelijke<br />

basiskampeerterreinen tot een 4sterrencamping<br />

met alle comfort. Je<br />

hoeft alleen een keuze te maken uit<br />

het grote aanbod.Je bereikt de<br />

meeste plaatsen ook in minder dan<br />

een dag rijden vanuit België. Waar je<br />

ook naar toe gaat, op een Franse<br />

camping sta je altijd in de buurt van<br />

oude dorpjes met smalle straatjes,<br />

gezellige markten en veel groen en<br />

water. Ieder departement heeft zijn<br />

eigen charme. De campings variëren<br />

van simpele boerencampings, rustig<br />

gelegen aan een riviertje, meestal in<br />

het binnenland, de stadscampings<br />

in, of in de buurt van een cultuurrijke<br />

stad, tot hele luxe vakantieparadijzen<br />

aan de kust of meren.<br />

Deze keer gaan we naar de:<br />

Provence<br />

Zeg je Provence, dan komt bij ons<br />

altijd de geur van lavendel in de<br />

neus, de kleur van zonnebloemen en<br />

de luxe van de Côte d’Azur voor<br />

ogen. Begrijpelijk, maar de regio<br />

biedt zoveel meer.<br />

Het<br />

is een van de meest afwisselende<br />

departementen van Frankrijk. De<br />

Côte d’Azur heeft een mondaine<br />

levensstijl. Je kan er wegdromen bij<br />

dure jachten, extravagante<br />

vakantiehuizen en luxe restaurants.<br />

Een wereld van zien en gezien<br />

worden. Niets voor U?<br />

In het noorden kan je mooie<br />

wandelingen maken op de<br />

uitgestrekte Alpenweiden. De<br />

bergtoppen hier komen tot boven de<br />

2500 meter. Meer naar het zuiden<br />

kan je door een zeer bosrijke<br />

omgeving trekken.<br />

Net hieronder vind je de Côte du<br />

Luberon , een kleine bergketen,<br />

rechts van de weg van Avignon naar<br />

Apt (N100). Links de Côte du<br />

Roussillon. Beiden bieden<br />

uitstekende wijnen, welke nog bij de<br />

coöperaties in of een jerrycan of op<br />

de fles kunnen worden gekocht. De<br />

tegen de berg aan gebouwde stadjes<br />

Bonnieux enLacoste zijn zeker een<br />

bezoekje waard.Rest nog de<br />

kustplaats Marseille, waar je kan<br />

genieten van de vele fjorden en<br />

strandjes.De veelzijdigheid van de<br />

Provence maakt de streek geliefd bij<br />

een breed publiek. Dit vertaalt zich in<br />

ontelbare campings. Van heel<br />

eenvoudige en rustige terreinen tot<br />

echte vakantieparken waar je 24 op<br />

24 wordt vermaakt en van alle luxe<br />

en comfort kan genieten. De keuze is<br />

aan U. Volgende keer ‘ trekken’ we<br />

naar: Normandië.<br />

“Creatief op de camping”(1)<br />

In de tijd dat onze ‘oldies’ jong<br />

waren, was het de gewoonte om zo<br />

min mogelijk mee te nemen. Heel<br />

veel dingen, kan je nog altijd zelf<br />

maken. Leuk is het vooral, wanneer<br />

je de kinderen erbij betrekt. Pas wel<br />

op met messen, vuur en scherpe<br />

materialen. Een ongeval zit immers<br />

in een klein hoekje.<br />

Kaarsenhoudertje in blik<br />

Je hebt een leeg blikje, een hamer<br />

en een nagel of scherpe haring<br />

nodig. Teken op een stukje papier<br />

een eenvoudig figuurtje, zoals een<br />

hartje, bloemetje, rondje, sterretje of<br />

hartje. Bevestig dit met plakband op<br />

het blikje. Klop met de hamer en<br />

nagel gaatjes langs de omtrek van<br />

de tekening. Haal het papiertje eraf<br />

en zet een kaarsje of theelichtje in<br />

het blikje. Door eerst wat zand in het<br />

blikje te doen, staat het stabieler en<br />

kan je het kaarsje wat omhoog<br />

zetten. Denk er wel aan, dat er een<br />

scherp randje aan het blikje kan<br />

zitten, wanneer je het lichtje<br />

aansteekt!<br />

Wat eten we vandaag ?<br />

Wanneer je gaat kamperen met<br />

een oldtimer, heb je meestal niet<br />

het comfort van je keuken thuis.<br />

De bedoeling is binnen het uur,<br />

incl. voorbereiding, een lekkere<br />

gezonde maaltijd op tafel te<br />

krijgen. We gebruiken zoveel<br />

8<br />

mogelijk ingrediënten, die lokaal,<br />

vers, verkrijgbaar zijn, op de markt<br />

of in de supermarkt.<br />

-----------------------------------------<br />

Couscous met lamsvlees<br />

(voor 2 personen)<br />

1 grote (stoofpot); 20 cm kookpotje;<br />

2 lamsschijven of 300 gram<br />

lamsstoofvlees; 250 gram soepgroenten;<br />

2 tomaten; ¾ liter water; 3-4 eetlepels<br />

olijfolie; 3 teentjes geperste knoflook; 1<br />

gesnipperde ui; ½ koffielepel<br />

cayennepeper; 1 eetlepel provencaalse<br />

kruiden; Aromat ; zwarte peper; 1<br />

bouillonblok;250 gram couscous (snel<br />

kokend); zout; ½ liter water volgens<br />

gebruiksaanwijzing op het pak.<br />

(Eventueel wat rozijnen).<br />

Verhit de olijfolie en bak het vlees aan<br />

alle kanten mooi bruin;Pers de knoflook<br />

boven de pan uit; en voeg de kruiden<br />

(Cayenne, Provencaalse kruiden, aromat<br />

en zwarte peper) toe; Snipper de ui, snij<br />

de tomaten in stukjes en voeg deze aan<br />

het vlees toe;<br />

Bak de soepgroenten even mee en blus<br />

dan af met het water zodat het ruim<br />

onder water staat; voeg nu het<br />

bouillonblok toe.Laat dit alles op een<br />

klein vuurtje minstens een half uur stoven<br />

in een pot met deksel, zodat het vlees uit<br />

elkaar valt, oppassen dat het niet<br />

droogkookt! Dit ligt aan de tijd , die je wilt<br />

nemen voor een aperitiefje. (stokbroodje<br />

met kruidenboter?)<br />

Een kwartier voor het einde, maak je de<br />

couscous, volgens de gebruiksaanwijzing<br />

op het pak. Kinderen vinden wat rozijnen<br />

erdoor wel lekker, dus die zou je kunnen<br />

laten meewellen.<br />

Geef hier een gemengde sla of veldsla<br />

bij, met een heldere dressing met<br />

tuinkruiden. Het brood en de kruidenboter<br />

kan je op tafel laten staan. Serveer het<br />

vlees en de couscous apart.<br />

Wijnadvies:<br />

-Côtes de Provence, of andere droge<br />

rosé;<br />

-Côtes du Rhône villages.


Kampeerperikelen<br />

“Allemaal Beestjes” (1)<br />

Er bestaan 10 miljoen<br />

insectensoorten. De meeste<br />

zijn heel onschuldig, anderen<br />

kunnen zeer irritant zijn en<br />

kunnen je slapeloze nachten<br />

bezorgen. Hier enkele tips om<br />

ze op een afstand te houden.<br />

Muggen<br />

Wanneer je kampeert in de<br />

zomer, is er een grote kans dat<br />

te maken krijgt met muggen.<br />

Deze vervelende, zoemende<br />

beestjes worden aangetrokken<br />

door stilstaand water en zijn<br />

actief van medio mei tot<br />

augustus. Je kan beter wat<br />

voorzorgen nemen, als je in de<br />

buurt van een meer of vijver<br />

kampeert. De beten van een<br />

mug kunnen behoorlijk jeuken,<br />

maar zijn in West-Europa verder<br />

ongevaarlijk.<br />

Wat kan je doen?<br />

Draag kleding in een lichte kleur<br />

en doe ’s nachts een pyjama met<br />

lange mouwen en een lange<br />

broek aan. Muggen worden<br />

aangetrokken door licht, dus als<br />

je ’s avonds buiten wilt eten, zet<br />

dan citronella-kaarsjes weg van<br />

de tafel. In de apotheek vind je<br />

verschillende mug-werende<br />

middeltjes. Deze, welke DEET<br />

bevatten zijn het beste. Je kan<br />

voor ’s nachts ook een klamboe<br />

gebruiken. Word je toch geprikt,<br />

kan je “Prik”weg of Azaron<br />

gebruiken.<br />

“De “De Bever” Bever” Outdoor<br />

Outdoor<br />

Sporen nalaten: nee (1)<br />

Huisdieren op de camping<br />

Op de meeste campings zijn<br />

huisdieren toegestaan, gratis of<br />

tegen betaling. Toch blijft het je<br />

eigen verantwoordelijkheid<br />

ervoor te zorgen dat het dier zich<br />

gedraagt.<br />

Houd altijd poepzakjes bij de<br />

hand en ruim het op nadat je<br />

geliefde viervoeter zijn gevoeg<br />

heeft gedaan.<br />

Heb begrip voor het feit, dat niet<br />

iedereen van dieren houdt. Ook<br />

zijn er andere dieren op de<br />

camping; houd daarom je dier<br />

zoveel mogelijk aangelijnd.<br />

Een goed idee is om je dier al<br />

even mee te nemen op<br />

‘proefkamperen’, in je achtertuin,<br />

of op een plaatselijke camping.<br />

Slaapt hij/zij normaal binnen, zou<br />

hij/zij wel eens kunnen besluiten<br />

om de hele nacht te gaan janken.<br />

Als dat het geval is, zal je<br />

maatregelen moeten treffen, om<br />

te voorkomen dat je huisdier de<br />

hele camping wakker houdt..Ook<br />

is het vervelend als je huisdier<br />

alles bij elkaar jankt, als het<br />

alleen moet blijven. Houd er<br />

rekening mee, dat het beestje in<br />

een toch vreemde omgeving is,<br />

en dat is iets heel anders dan<br />

thuis alleen blijven. Je zal<br />

hem/haar er dan ook aan moeten<br />

laten wennen, net zoals toen het<br />

nog een pup was. De bench, het<br />

eigen kussen is een goed idee<br />

om het dier zich veilig te laten<br />

voelen.<br />

9<br />

Welke andere kampeerders ?<br />

De basis voor een leuke vakantie<br />

is respect hebben voor je<br />

medekampeerders. Eén van de<br />

meest genoemde ergernissen is<br />

je luifel aan te schuiven naast<br />

een luidruchtige bende, die<br />

vooral ’s nachts actief worden.<br />

Niet iedereen vindt<br />

kampvuurliedjes en muziek na<br />

22.00 uur leuk.In de openlucht<br />

draagt geluid verder dan in huis<br />

en aan een meer is het nog<br />

erger. Het is altijd goed even<br />

kennis te maken met je buren;<br />

misschien heb je ze later nog<br />

nodig, en dan weet je ook wat<br />

voor vlees je in de kuip hebt ...;<br />

dat praat ook makkelijker.<br />

Misschien worden het wel<br />

vrienden. Loop ook niet dwars<br />

over de kampeerplek van een<br />

ander, maar erom heen.<br />

Feestje is leuk, maar houd het<br />

voor iedereen aangenaam.<br />

Verstandig omgaan met afval<br />

Laat geen afval achter, wanneer<br />

je vertrekt, of tijdens je verblijf.<br />

Ruim etensresten op, want dit<br />

trekt ongedierte aan. Doe alles in<br />

een plastic gesloten zak en<br />

deponeer deze in de daarvoor<br />

bestemde container, best aan<br />

het einde van de dag. Een<br />

zuivere kampplaats is voor jezelf<br />

aantrekkelijk, maar ook voor je<br />

opvolgers … en buren. Gooi<br />

geen flessen in de glasbak na<br />

22.00 uur.


Boek<br />

<strong>Caravan</strong>s<br />

<strong>Caravan</strong>s<br />

G.M. G.M. van an der er Mark<br />

Mark<br />

Een boekje uit de beeld-encyclopedie “De<br />

Alkenreeks” van uitgeverij De Alk N.V. te Alkmaar.<br />

Deze reeks werd een naslagwerk voor liefhebbers<br />

van onder andere spoorwegen, auto’s, luchtvaart,<br />

scheepvaart, enz. In nr. 106 probeert men een<br />

overzicht te geven van de caravan materie. Het had<br />

tot doel een beknopt geïllustreerd overzicht te<br />

brengen van de voornaamste caravanmerken die<br />

toen op de markt waren in Nederland, zowel van<br />

toercaravans, vouwwagens als wooncaravans. Het<br />

boekje kan in drie delen opgesplitst worden. Het<br />

eerste deel geeft een alfabetische lijst van merken<br />

met hun types alsook de afmeting, gewicht, prijs, ...<br />

In het tweede deel krijgen we bijna voor elk merk<br />

een foto met een gedetailleerde beschrijving. Het<br />

laatste deel is een alfabetische lijst van<br />

caravanfabrieken en –importeurs. Op het internet<br />

kan men via onderstaande link het boekje volledig<br />

lezen.<br />

http://niks-beleefd.blogspot.be/2008/01/g-m-vander-mark-caravans-alkenreeks.html<br />

Ci Servaye<br />

1948<br />

Chevrolet<br />

camper<br />

Onlangs zagen we<br />

nevenstaande<br />

combinatie op Ebay<br />

aangeboden staan.<br />

De gevraagde prijs<br />

was iets van rond<br />

1500 britse pond.<br />

Niet veel dachten<br />

we. Maar verder<br />

lezend bleek dat<br />

het om de camper<br />

opbouw van deze<br />

uit 1948 Chevrolet<br />

Pick-up truck ging.<br />

Alleen de op<br />

Airstream lijkende<br />

opbouw was te<br />

koop. En ondanks<br />

dat de foto doet<br />

vermoeden was er<br />

nog heel wat werk<br />

aan. Dat werd er<br />

tenminste eerlijk bij verteld. Wij hebben de biedingen niet afgewacht maar vonden het toch interessant genoeg om<br />

dit in ons blad te vermelden.<br />

Indien je ook een dergelijke aparte aanbieding vind op een of andere verkoopsite, of misschien wel in het echt, stuur<br />

het ons dan toe. We houden er van om je zulke rariteiten te tonen. En misschien vind je nog wel eens een echte!<br />

10


De ODB-ers op Onderdelenpad<br />

De ODB-ers, in de persoon van<br />

Francis Hendrickx met als assistent<br />

Valère Volders, gaan regelmatig<br />

samen op pad om de door hen<br />

gevonden caravans te bergen.<br />

Meestal gaat er een (al dan niet<br />

koop-) afspraak met de eigenaren<br />

aan vooraf, want zomaar een oude<br />

caravan ergens wegnemen is<br />

onfatsoenlijk en bovendien nog<br />

strafbaar ook. Soms wordt er een<br />

caravan aangeboden via een<br />

verkoopsite, soms langs de weg via<br />

een bordje. Maar het vaakst vinden<br />

de heren tijdens een van hun<br />

autoritten of lange wandelingen de<br />

wrakken zelf.<br />

Zo ook vonden ze onlangs in een<br />

oude boomgaard deze De Reu die<br />

echter geen onderstel meer had.<br />

Geen nood, een van onze laatst<br />

bijgekomen leden, Lucien Vaneiken<br />

uit Lummen, kwam als derde hulp<br />

een handje helpen (Hij had ook een<br />

grote remorque bij en dat was<br />

handig). Ook gereedschappen als<br />

een takel hadden de heren mee<br />

want een wielloze caravan op een<br />

remorque slepen doe je niet zomaar<br />

even. Op de dag van afspraak lag er<br />

nog flink wat sneeuw, en daar er<br />

over spekgladde veldwegen<br />

gereden moest worden, had Francis<br />

(de Ci voor vrienden en bekenden)<br />

zijn Jeep van stal gehaald.<br />

De aanhanger werd aangeleverd<br />

achter een Opel Omega die al gauw<br />

op sleep genomen moest worden<br />

omdat deze tweewiel aangedreven<br />

auto het op de besneeuwde<br />

weggetjes niet alleen redde.<br />

De caravan werd met de takel op de<br />

aanhanger gesleept via een met<br />

veel sterk hout (paletten) gebouwde<br />

glijbaan.<br />

11<br />

Eenmaal thuis gekomen moet hij er<br />

natuurlijk weer af en ook dat had<br />

nogal wat voeten in de aarde.<br />

Omdat er aan de achterkant geen<br />

plaats was om een takel aan vast te<br />

maken, werd de aanhanger weer<br />

achter de Omega gehangen en de<br />

Jeep voor de caravan gespannen.<br />

Via dezelfde glijbaan trokken ze met<br />

de Jeep de caravan van de aanhanger<br />

af. En ze merkten dat dit een<br />

stuk sneller ging dan hem er op<br />

zetten. Het is zeker dat de caravan<br />

gesloopt gaat worden en de onderdelen<br />

in de stockvoorraad bewaard<br />

worden. Toch wel een avontuur een<br />

zulke berging. Na afloop werd er<br />

dan ook een pintje op gedronken<br />

(La Chouffe). Lucien, die nog moest<br />

rijden, toastte met een koffie.


Guédelon; chantier mediéval<br />

In het hart van de Puisaye, in het departement de Yonne in de<br />

Bourgogne zijn een vijftigtal bouwlieden een enorme uitdaging<br />

aangegaan: ze bouwen een burcht met de technieken en<br />

materialen uit de middeleeuwen.<br />

Op een plek midden in de natuur waar alle benodigde<br />

grondstoffen beschikbaar zijn voor de bouw - stenen, hout,<br />

leem, zand en klei - werken steenhouwers, metselaars,<br />

houthakkers, timmerlieden, een smid, dakpannenbakkers,<br />

voermannen, een mandenvlechter en een touwslager dagelijks<br />

aan de burcht onder het toeziend oog van duizenden<br />

bezoekers.<br />

De werkzaamheden werden in 1997 gestart en zullen zo'n<br />

25 jaar duren. Het voornaamste doel van dit avontuur bestaat<br />

uit het bestuderen van de verschillende bouwfasen. Iedere<br />

fase is een belevenis op zich. Ongeacht de reden van uw<br />

bezoek aan deze bouwplaats: Guédelon is en blijft interessant<br />

voor alle mensen uit de 21e eeuw.<br />

Guédelon is een wetenschappelijke, historische,<br />

pedagogische, toeristische en humane bouwplaats.<br />

Michel Guyot, de eigenaar van het kasteel van Saint Fargeau<br />

in de Yonne, is de initiator van dit waanzinnige idee.<br />

Michel en zijn broer Jacques, beiden bezeten van erfgoed en<br />

"oude stenen", kopen in 1979 het kasteel van Saint Fargeau<br />

voor enkele duizenden francs. Het kasteel verkeert op dat<br />

moment in een deplorabele staat. Er moet zo'n 2 hectare dak<br />

vernieuwd worden, het gebint van het dak moet hersteld<br />

worden en de muren zijn aan het scheuren. Om de restauratie<br />

te financieren doen ze een beroep op de lokale bevolking en<br />

organiseren een indrukwekkend klank- en lichtspel waarin de<br />

geschiedenis van het kasteel wordt verteld.<br />

Dankzij de verdiensten die deze voorstellingen gedurende de<br />

afgelopen 20 jaar hebben opgeleverd, is het gelukt het kasteel<br />

van Saint Fargeau te restaureren.<br />

12<br />

Michel Guyot geeft een team van ‘middeleeuwen-kenners’,<br />

architecten en archeologen de opdracht een archeologische<br />

studie uit te voeren naar het oorspronkelijke 13e-eeuwse<br />

kasteel van Saint-Fargeau waarop het latere kasteel van rode<br />

baksteen is gebouwd. In dat kader ontstond het idee om een<br />

burcht te bouwen met de technieken uit de middeleeuwen, om<br />

zo te kunnen nagaan hoe de bouwlieden uit de 13de eeuw<br />

werkten.<br />

Michel Guyot reist voortdurend door heel Frankrijk op zoek<br />

naar monumenten die dreigen te verdwijnen.<br />

Voorbeelden zijn Arrabloy in de Loiret, Beaufort in de Haute-<br />

Loire en recentelijk nog Oppède in de Luberon. Wanneer hij<br />

ook maar even de tijd heeft, haast hij zich naar een van deze<br />

ruines om een halt toe te roepen aan de verwoesting die de<br />

tijd heeft aangericht. "Het doet plezier om stenen die al<br />

eeuwenlang rondslingeren hun plek terug te geven. Wanneer<br />

ik daar in slaag, verkeer ik in een soort euforie. Het is<br />

bevredigend om een schakel in de keten te zijn en een<br />

bijdrage te leveren aan het behoud van ons erfgoed."<br />

(fragment uit Guédelon. Fanatics for a fortress; Ed. Aubanal;<br />

2004)


Maryline Martin was de eerste die in dit krankzinnige project<br />

geloofde. Zij studeerde in de jaren tachtig kunstgeschiedenis<br />

en later Oosterse talen in Parijs. Via allerlei baantjes kwam ze<br />

terecht bij een Amerikaans import/exportbedrijf. Al snel viel ze<br />

hier op door haar enthousiasme en haar aangeboren gevoel<br />

voor management en ze zal 12 jaar als multifunctioneel<br />

kaderlid bij dit expanderende bedrijf werkzaam blijven.<br />

Na de geboorte van haar dochter Lou besluit ze afstand te<br />

nemen van haar hectische carrière en de voorkeur te geven<br />

aan meer levenskwaliteit. In 1992 keert ze terug naar haar<br />

geboortestreek, de Puisaye. Ze richt de stichting Emeraude<br />

op, een organisatie die is gericht op herintreding via arbeid,<br />

gespecialiseerd in het onderhoud van rivieren en het kappen<br />

van hout in de bossen. Hierin kan ze haar passie voor de<br />

natuur combineren met haar sociale vaardigheden. In 1995<br />

spreekt Michel Guyot haar over zijn gewaagde project.<br />

Zij gelooft erin en staat er meteen helemaal achter. "Wat me<br />

direct aansprak, was dat we een verbintenis op langere termijn<br />

aangingen met mensen. Ik kon ze een opleiding bieden, een<br />

echte baan en een toekomstperspectief".». (fragment uit<br />

Guédelon Fanatics for a fortress; Ed. Aubanel; 2004)<br />

Ze begint met het voorbereiden van dossiers, het leggen van<br />

contacten en het voeren van onderhandelingen. Marilyne gaat<br />

op zoek naar financiële partners, die nodig zijn om Guédelon<br />

van de grond te krijgen. Door haar vastberadenheid en nimmer<br />

aflatende enthousiasme krijgt ze de benodigde financiële<br />

steun voor de aankoop van het terrein, de eerste salarissen en<br />

de bouw van de schuur voor het ontvangen van de bezoekers.<br />

Nadat deze eerste obstakels overwonnen zijn, is Guédelon<br />

een feit. Ze is overtuigd van de humane opzet van het project<br />

en doet een beroep op een paar getrouwen van de stichting<br />

Emeraude.<br />

Zij zijn de eerste werknemers van Guédelon: "De funderingen<br />

van Guédelon zijn die van het kasteel natuurlijk, maar het zijn<br />

ook de mensen van deze ploeg." (fragment uit Guédelon<br />

Fanatics for a fortress; Ed. Aubanel; 2004)<br />

De bouwplaats ging op 1 mei 1998 open voor publiek.<br />

Voor een dergelijk avontuur is een ploeg enthousiaste en<br />

bekwame vaklieden nodig. Op dit moment zijn er bij Guédelon<br />

een vijftigtal werknemers in dienst. Op de bouwplaats hebben<br />

de 32 arbeiders de taken onderverdeeld in grofweg 11 verschillende<br />

vakgebieden. Deze solide, bekwame, dynamische<br />

13<br />

en enthousiaste ploeg bestaat uit gediplomeerde krachten,<br />

ervaren vaklieden en beginners uit alle windstreken en staat<br />

onder leiding van Florian Renucci, de bouwmeester van dit<br />

project. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de<br />

plannen die werden getekend door Jaques Moulin (hoofdarchitect<br />

van Monumentenzorg) en de technische follow-up<br />

daarvan, in samenwerking met de wetenschappelijke raad van<br />

Guédelon.<br />

Florian Renucci, die een meester in de filosofie en een<br />

licentiaat kunstgeschiedenis en archeologie op zak heeft,<br />

werkte gedurende 6 jaar voor bedrijven die zijn gespecialiseerd<br />

in het restaureren van historische monumenten. In 1998<br />

begint hij als steenhouwer bij Guédelon om er 2 jaar later<br />

bouwmeester te worden. Tijdens het hoogseizoen worden voor<br />

alle functies extra seizoensarbeiders aangenomen.<br />

De initiatiefnemers van dit project willen de enthousiaste<br />

bezoekers de gelegenheid geven hun steentje bij te dragen<br />

aan dit project.<br />

Guédelon verwelkomt stagiaires, particulieren en studenten<br />

die aan dit project willen meewerken. Er is geen specifieke<br />

vaardigheid vereist, enkel goede wil, de bereidheid om iets te<br />

leren en enthousiasme voor het avontuur waarin we ons hier<br />

hebben gestort.<br />

Guédelon is een experimentele archeologische bouwplaats,<br />

een soort openluchtlaboratorium. Hier wordt een bouwplaats<br />

gereconstrueerd zoals die er in het begin van de 13e eeuw<br />

zou hebben kunnen uitzien.<br />

De experimentele archeologie werkt precies andersom als de<br />

klassieke archeologie, die bestaande gebouwen inventariseert,<br />

ontleedt en analyseert. Dit monument wordt steen voor steen<br />

opgebouwd om middels experimenten en observaties<br />

uiteindelijk te komen tot een overtuigend resultaat.<br />

Guédelon is het tegenovergestelde van een archeologische<br />

opgraving.<br />

"Mijn dagelijkse werk bestaat uit het onderzoeken van muren<br />

(...) In feite breken we de muur die we bestuderen in<br />

gedachten helemaal af. Dat gaat ver maar blijft theoretisch. Op<br />

de bouwplaats van Guédelon kunnen we onze ideeën en<br />

onderzoeken concretiseren" (Aldus Anne Baud, archeologe en<br />

hoogleraar aan de universiteit Lyon II; fragment uit Guédelon


Des hommes fous, un château fort; Ed. Aubanel, 2003)<br />

De plannen van het kasteel zijn ontworpen door Jaques<br />

Moulin, hoofdarchitect van Monumentenzorg.<br />

Bij de werkzaamheden van Guédelon zijn verschillende<br />

archeologen, historici en kastelenkenners betrokken:<br />

Guédelon is vooral een reis in de tijd. Nadat bezoekers de<br />

poorten van de ontvangstschuur zijn gepasseerd, bevinden ze<br />

zich in een andere tijd. Geen geluiden meer van machines of<br />

motoren, maar een plek midden in de natuur, waar alle<br />

zintuigen worden geprikkeld.<br />

Een bezoek aan de bouwplaats wordt begeleid door het<br />

geluiden van het gereedschap van de steenhouwers en<br />

houthakkers, paardenhoeven en de hamer van de smid die op<br />

het aanbeeld neerkomt.<br />

Een ware onderdompeling in de 13e eeuw. In tegenstelling tot<br />

de meeste bouwplaatsen is Guédelon open voor het publiek.<br />

Het is zelfs een van de belangrijkste doelen van deze<br />

bouwplaats: de vaardigheden van onze voorouders tonen en<br />

uitleggen aan een zo breed mogelijk publiek.<br />

Het uithouwen van stenen, het bouwen van een muur, het<br />

bewerken van hout en het transport met behulp van paarden<br />

zijn allemaal technieken en vaardigheden die bezoekers<br />

kunnen (her)ontdekken tijdens een bezoek aan Guédelon.<br />

Niet alleen door te kijken, maar ook door met de ambachtslieden<br />

van gedachten te wisselen, wordt van alles duidelijk.<br />

Guédelon maakt wetenschap voor iedereen toegankelijk.<br />

Voor de jeugd worden er speciale rondleidingen en<br />

parkoersen georganiseerd en ieder seizoen ontvangt<br />

Guédelon dan ook ongeveer 60.000 scholieren.<br />

De middeleeuwen maken deel uit van het schoolprogramma<br />

en Guédelon vormt in dit kader een praktische aanvulling.<br />

Hier is niets virtueel. Op deze bouwplaats midden in de<br />

bossen bundelen vaklieden hun kennis om samen dagelijks te<br />

bouwen aan een heuse burcht.<br />

Tijdens het bezoek van de bouwplaats wordt op een ludieke<br />

manier verteld over geschiedenis, architectuur, meetkunde en<br />

andere wetenschappen en wordt aan de hand van concrete<br />

voorbeelden ter plaatse uitleg gegeven.<br />

'Een bezoek aan Guédelon is een boeiende<br />

geschiedenisles, beter dan boeken of films'<br />

Guédelon is een echte bouwplaats en er wordt niets in scène<br />

gezet. Er zijn geen demonstraties of animaties op gezette<br />

tijden. De ambachtslieden werken volgens een bepaalde<br />

logica die wordt bepaald door de specifieke werkzaamheden<br />

van dat moment. Omdat de bouw steeds verder vordert, zult u<br />

telkens wanneer u Guédelon bezoekt, iets anders te zien<br />

krijgen.<br />

14


Postkaart 28: Nismes<br />

Retro<br />

foto<br />

Kaart nr.28 Nismes. Terrain de camping du parc communal.<br />

Als je ziet hoe deze mensen heerlijk aan het genieten zijn in de zon krijg ik zin om op vakantie te vertrekken.<br />

Deze camping was gelegen in het park van de stad Nismes maar bestaat nu niet meer.<br />

Aan de oever van de Eau Noire die door het park stroomt, staan nog enkele weekend chalets.<br />

De ondergrondse vertakking van de Eau Noire vloeit te Nismes weer samen met de hoofdstroom.<br />

Bij de "Roche à Lomme" vloeit de Eau Noire samen met het Eau Blanche om de Viroin te vormen. Francis Hendrickx<br />

HET NIEUWE OLDTIMER STATUUT<br />

Wat betreft het sleepgewicht<br />

Tot op heden zijn de meningen verdeeld aangaande het feit<br />

of een oldtimer (O-plaat) een aanhangwagen al dan niet mag<br />

trekken. Er bestaat effectief een grijze zone hieromtrent<br />

omdat er eigenlijk geen sleepgewicht toegekend wordt aan<br />

een oldtimer.<br />

De BFOV heeft deze problematiek uitvoerig besproken<br />

en naar de toekomst toe zal er altijd een sleepgewicht<br />

bepaald worden voor elke oldtimer, wat het trekken van<br />

een aanhangwagen volgens het toegekende sleepgewicht<br />

officieel zal toelaten.<br />

Hoe dit sleepgewicht bepalen:<br />

• hetzij volgens een bestaande PVG nummer;<br />

• hetzij volgens de gegevens vermeld op het<br />

Identificatieplaatje;<br />

• hetzij volgens de voorgelegde documentatie tijdens<br />

de technische keuring, zoals bijvoorbeeld een<br />

onderhoudsboekje of workshop manual;<br />

• hetzij volgens artikel 21 van het KB.15.03.1968<br />

Bron: (magazine) Retro Classic News van BFOV, Nr. 27: 12/2012 – 01/2013<br />

15


ODB Jaarverslag<br />

Werkwijze ODB wanneer er een vraag gesteld wordt<br />

Het onderdeel is leverbaar via ODB of een clublid.<br />

Het onderdeel is niet leverbaar dan wordt er via de webmaster een mail<br />

rond gestuurd. Later vraagt ODB feedback aan de vraagstellers.<br />

Verklaring nummering en gebruikte termen<br />

01 etc. is het volgnummer naargelang de vraag binnenkwam.<br />

O -“open” vraag kwam nog niet tot een oplossing<br />

C - “close” vraag kwam tot een goed einde.<br />

“BOCC mail” - vraag laten rondgaan via de webmaster<br />

“No feedback” - ODB heeft geen reactie gekregen op de vraag naar<br />

feedback.<br />

“Adressenbestand” - Het geheel van adressen, sites en telefoonnummers<br />

van handelaars etc. meegedeeld aan de vraagsteller.<br />

Vragen aan ODB<br />

01.C. Constructam raamsluiting: Drie raamsluitingen geleverd uit stock.<br />

02.O. Constructam Coral 4 '68 onderdelen. No Feedback<br />

03.O. WAWA veerpompen en remsysteem: BOCC mail. Adressenbestand. Zoekt nog steeds het remsysteem en veerpompen.<br />

04.C. De Reu dissel: Niet kunnen helpen.<br />

05.O. Constructam achterlicht: BOCC mail. No feedback<br />

06.C. Bevestiging campingaz kookvuur: BOCC mail. Onderdeel verkregen via een Nederlandse WA-WA bezitter op de ECCR.<br />

07.C. Constructam Hella side lights: Constructam New Generation geen stock, adressenbestand. BOCC mail. Heeft de lampjes<br />

toch kunnen vinden.<br />

08. C. De Reu disselbak: BOCC mail. Heeft ondertussen een disselbak gevonden.<br />

09.O. Eriba 1976 deurscharnier: Adres onderdelen Eriba bezorgt, No feedback.<br />

10.C. Bourgeois ramen: Aan Bob doorgemaild, heeft dit afgehandeld.<br />

11.C. De Reu raamrubbers: Adressenbestand. Rubbers gevonden bij www.rocar.nl.<br />

12.O. De Reu Logo: Zocht metalen logo, enkel logo in plastiek in stock. No feedback<br />

13.O. De Reu dakkapel: Volledig hefdak nodig, nog niet kunnen helpen. BOCC mail.<br />

14.C. Ci Safari Hella achterlicht: Adressenbestand. BOCC mail. Heeft ondertussen de lichten gevonden.<br />

15.O. Constructam Coral 1970, disselbakdeksel, standlichten, dakluik: BOCC mail. Zoek nog steeds<br />

16.O. De Reu onderdelen o.a. ruiten, bladveer: BOCC mail. No feedback<br />

17.O. De Roeck Jumett zijraam: BOCC mail. Zoekt nog steeds een raam.<br />

18.O. Lander Bora achterlicht: Adressenbestand, BOCC mail, No feedback.<br />

19.C. Rapido spatbord: BOCC mail. Heeft het onderdeel zelf gemaakt.<br />

20.C. Oud caravannetje, rubbers: Adressenbestand, rubbers gevonden bij www.rocar.nl.<br />

21.O. Constructam Coral 1976 oranje dakluik: BOCC mail. Deurslot gevonden bij www.vanleeuwencaravans.nl nog steeds op<br />

zoek naar een oranje dakluik.<br />

22.C. Constructam slot disselbak: Slot geleverd uit stock.<br />

23.C Constructam 1977onderdelen: Adressenbestand, No feedback.<br />

24.O De Reu Casbah 300 achterruit, roostertjes: Adressenbestand, roostertjes in stock, meegedeeld, geen reactie meer gekregen.<br />

25.O Lander dakluik: Adressenbestand. BOCC mail. No feedback.<br />

26.C Bourgeois B36 familia, voortent, reservewiel: Aan Bob doorgemaild, heeft dit afgehandeld.<br />

27.O De Reu Casbah 1966 rubbers, achterruit, wieldeksels: Adressen bestand. BOCC mail. No feedback.<br />

28.O Erica Pan disselbak: Adressenbestand. No feedback<br />

29.C Bourgeois onderstel: Aan Bob doorgemaild, heeft dit afgehandeld.<br />

30.O Constructam Condor 4 bj.1974 gebogen raam: Informatie Constructam club. BOCC mail. Is nog op zoek naar een raam.<br />

31.O.De Reu zijraam: Om foto’s gevraagd daarna niets meer van gehoord.<br />

32.O WAWA dakventilatie: BOCC mail. Er werd gereageerd door een BOCC lid. Restauratie is gaande.<br />

33.O Bourgeois Reservewiel: Aan Bob doorgemaild. Nog steeds op zoek naar een reservewiel en een voortent.<br />

34.O De Reu achterraam: BOCC mail. Reactie gekregen maar geen resultaat.<br />

35.O De Reu Casablanca informatie + onderdelen: Informatie meegedeeld,<br />

adressenbestand, restauratie gaande.<br />

36.O Lander Graziella venster: BOCC mail. Nog steeds op zoek naar een<br />

venster.<br />

Conclusie<br />

In 2012 werden er 36 vragen gesteld hiervan zijn er:<br />

- 12 positief afgesloten. 33,3%<br />

- 15 die nog zoeken naar het onderdeel. 41,6%<br />

- 9 die geen feedback gegeven hebben. 25%<br />

Ter vergelijking, in 2011 werden er 25 vragen gesteld hiervan zijn er:<br />

- 13 positief afgesloten. 52%<br />

- 12 zonder feedback. 42 Ci Servay<br />

16


Banden op onze caravans<br />

Aan het begin van het seizoen gaan we ons<br />

klaarmaken voor de lange en/of vele reizen die we<br />

willen gaan maken. Dat geldt ook voor ons mobiele<br />

onderkomen. We kijken of er nog genoeg lucht in de<br />

banden zit en of er eventueel bij gepompt moet worden.<br />

Maar is dat wel voldoende? Nee! We moeten de<br />

banden nauwkeuriger controleren, bijvoorbeeld op<br />

profieldiepte en vooral op breuken.<br />

Hoe lang gaan de banden mee?<br />

In de regel hanteren de fabrikanten een leeftijd van<br />

ongeveer 7 jaar. Maar dat is sterk afhankelijk van de<br />

elementen waaraan ze in de loop der jaren blootgesteld<br />

werden.<br />

Als ze ’s zomers veel in zon gestaan hebben en in het<br />

najaar nat met wat bladeren ertegen en vol belast<br />

hebben gestaan (zonder de pootjes eronder), kunt u er<br />

zeker van zijn dat ze niet meer voldoen en moet u zeker<br />

denken aan vervanging. Worden ze droog, koel en<br />

donker bewaard, liefst afgemonteerd, dan kunt u daar<br />

nog wel drie tot zes jaar bij tellen.<br />

Deze band gaat dus duidelijk niet lang meer mee en moet meteen<br />

vervangen worden. Let ook behalve de scheuren op de breukjes.Ook<br />

deze zijn niet toelaatbaar.<br />

Maar vaak weten we niet eens hoe lang de banden op<br />

onze caravans liggen. Daar hebben de gezamenlijke<br />

fabrikanten (Rubber Manufacturers Association; RMA)<br />

afspraken over gemaakt en hebben in den beginne een<br />

datum in de vorm van een drie-cijferige code<br />

aangebracht waarbij je maar moest raden in welk<br />

decennium de band geproduceerd werd.<br />

Het was nogal een opgaaf om deze datum te ontdekken<br />

en te ontcijferen want vaak stond hij aan de binnenzijde<br />

van het wiel en dan moest je op z’n minst onder de<br />

wagen kruipen. Kortom, dit werkte niet.<br />

De fabrikanten zijn toen nieuwe afspraken gaan maken<br />

en vanaf het jaar 2000 kwam er een vier-cijferige code<br />

aan beide kanten van de band.<br />

Vlak naast de velgrand staat een compleet “Tire<br />

Identification Number; TIN” dat aangeeft welk gewicht<br />

de banden mogen dragen, hoe hard ermee gereden<br />

17<br />

mag worden (lettercode), of het hard of zacht rubber is<br />

(zomer- of winterband) én de bewuste fabricagedatum.<br />

Zoals gezegd bestaat deze laatste uit een vier-cijferig<br />

getal. De eerste twee cijfers geven de week aan en de<br />

twee laatste het jaar. Bijvoorbeeld ‘1102’ is de elfde<br />

week (laatste week van maart) van het jaar 2002. Zie<br />

ook voorbeeld hieronder.<br />

3004 is gefabriceerd in week 30 ofwel laatste week van juli 2004.<br />

Oude banden met drie-cijferige codes van vóór 2000<br />

kunnen het best goed geïnspecteerd worden,<br />

aangezien alleen door specialisten een fabricagedatum<br />

vastgesteld kan worden. En dan is dat nog niet 100%<br />

zeker.<br />

Veel van onze oude caravans staan op 13 inch velgen,<br />

waarop dan vrij hoge diagonaal banden gemonteerd<br />

zijn; bijvoorbeeld 6.50X13 of 7.00x13. Deze banden zijn<br />

hoog en hebben een schokabsorberend effect. Maar<br />

tegenwoordig zijn er ook radiaalbanden in de handel die<br />

weliswaar iets lager zijn, maar die de caravan een veel<br />

betere wegligging geven. De wegen van tegenwoordig<br />

zijn stukken beter dan 30 à 40 jaar geleden en onze<br />

oudjes zullen zeker niet meer zoveel schokken te<br />

verdragen krijgen. In geval van een moeilijke maat, en<br />

toch dezelfde hoogte te willen houden, is het te<br />

overwegen om meer gangbare 14 inch velgen te<br />

monteren. In dit geval kan men de extra kosten voor de<br />

velgen voor een deel verminderen met de lagere kosten<br />

van de banden.<br />

Om enkele voorbeelden te geven:<br />

Bij oude diagonaalbanden op een 13” velg is de hoogte<br />

van een 7.00x13 diagonaal band circa 64 centimeter.<br />

Alternatieven met radiaalband zijn:<br />

Velgmaat 13”; 195x80(x13) = 64,22 cm hoogte<br />

“ 14”; 205x70(x14) = 64,26 cm ”<br />

Bij een kleine 12 inch velg:<br />

Velgmaat 12”; 195x85(x12) = 63,63 cm hoogte<br />

“ 14” : 175x80(x14) = 63,56 cm “<br />

Dit zijn zomaar wat maten. Er zijn websites waarop je<br />

bandenmaten kunt vergelijken en laten berekenen. Je<br />

kunt dan gaan ‘shoppen’ want voor 13 en 14 inch<br />

velgen zijn bijna altijd geschikte radiaalbanden te<br />

vinden.


Boven een diagonaal ‘ballon’ band op een 13 inch velg.<br />

Onder een radiaalband op een 14 inch velg. Beide hebben nagenoeg<br />

dezelfde hoogte of omtrek en dezelfde steek.<br />

18<br />

Let ook op de “steek” van de velgen. Dit is het<br />

gatenpatroon van de bevestigings bouten of moeren.<br />

Deze wordt aangegeven met het aantal gaten (meestal<br />

vier of vijf) én de maat van de cirkel die men hierover<br />

kan trekken. Bijvoorbeeld 10.8-4 of 12.2-5. Het eerste<br />

getal geeft aan het aantal milimeters van de ‘steek’, het<br />

tweede het aantal gaten.<br />

Bij een viergaats velg is de steek vrij eenvoudig te<br />

meten; men meet gewoon hart op hart diagonaal het<br />

aantal centimeters tussen de bouten/gaten.<br />

Bij een vijfgaats is dat wat lastiger; u moet een cirkel<br />

denken over alle bouten of gaten. Mogelijk de dubbele<br />

maat nemen van één gat naar precies het midden van<br />

de velg<br />

Dan hebben we nog de velgbreedte. 6 inch is een<br />

gangbare maat, maar als u breder wilt, kan 7 “ ook.<br />

Dit moet u aan de hand van de bestaande<br />

banden/velgen meten of inschatten. Bredere velgen<br />

zien wel stoerder uit maar geven niet echt een betere<br />

wegligging.<br />

Dan nog de ET<br />

(Einpress Tiefe of in<br />

het Engels ‘offset’).<br />

Dit is de maat die<br />

aangeeft hoeveel de<br />

wielflens afwijkt van<br />

het midden van de<br />

velg. Gewoonlijk is<br />

deze voor<br />

aanhangwagens 0,<br />

dus precies in het<br />

midden. Ingewikkeld al<br />

deze informatie, ja,<br />

een beetje wel maar<br />

als je met een<br />

bandenhandelaar gaat<br />

praten weet je op z’n<br />

minst voor een deel<br />

waar hij het over heeft.<br />

Hij zal dan wel<br />

aangeven wat kan en<br />

wat niet.<br />

Natuurlijk moeten we<br />

ook letten op de spanning die de banden moeten of<br />

mogen hebben. Die is afhankelijk van het soort<br />

band, het gewicht van de caravan en de lading die je<br />

meeneemt.<br />

Het maximale laadvermogen staat ook aangegeven<br />

langs de rand van de band. Nu kunnen de banden<br />

wel wat meer hebben, maar bij een eventueel<br />

ongeval kan een verzekering moeilijk gaan doen.<br />

Nu we het toch over de banden hebben, mogen we<br />

het disselwieltje niet vergeten. In veel gevallen zijn<br />

deze van massief rubber, maar als je daar een<br />

luchtbandje hebt, vergeet dan niet ook dat te<br />

controleren en hard te pompen. Het zal niet de<br />

eerste keer zijn dat het bandje van de velgrand loopt<br />

bij het manoeuvreren op de camping.<br />

Nadat we nu nog de aanhaalspanning van de<br />

wielbouten of -moeren hebben gecontroleerd<br />

kunnen we met een gerust hart op pad. LJ


Kalender Kalender treffens<br />

treffens<br />

ma 1<br />

di 2<br />

wo 3<br />

do 4<br />

vrij 5<br />

za 6<br />

zo 7<br />

ma 8<br />

di 9<br />

wo 10<br />

do 11<br />

vrij 12<br />

za 13<br />

zo 14<br />

ma 15<br />

di 16<br />

wo 17<br />

do 18<br />

vrij 19<br />

za 20<br />

zo 21<br />

ma 22<br />

di 23<br />

wo 24<br />

do 25<br />

vrij 26<br />

za 27<br />

zo 28<br />

ma 29<br />

di 30<br />

maart/april<br />

29 maart t/m 1april 2013<br />

Openingstreffen Antwerpen.<br />

30 maart t/m 2 april 2013<br />

Pasentreffen te Peronne<br />

E: Sylvianedidon@gmail.com<br />

www.oldtimercaravanclub.nl<br />

www.cocev.de<br />

www.rccf.net<br />

Voor de BOCC-treffens en<br />

ECCR, zie de uitnodigingen in<br />

deze trekker, pag. 20 t/m 24.<br />

Voor de buitenlandse treffens,<br />

kunt U contact opnemen met<br />

Marc Mertens.<br />

mei<br />

wo 1 Feest van de arbeid<br />

di 2<br />

wo 3<br />

do 4<br />

vrij 5<br />

za 6<br />

zo 7<br />

ma 8<br />

di 9 Hemelvaart<br />

wo 10<br />

do 11<br />

vrij 12<br />

za 13<br />

zo 14<br />

ma 15<br />

di 16<br />

wo 17<br />

do 18<br />

vrij 19<br />

za 20<br />

zo 21<br />

ma 22<br />

di 23<br />

wo 24<br />

do 25<br />

vrij 26<br />

za 27<br />

zo 28<br />

ma 29<br />

di 30<br />

wo 31<br />

8 t/m 12 mei 2013<br />

ECCR Duitsland<br />

8 t/m 12 mei 2013<br />

Camping De Lithse Ham;<br />

Mentor: Frans Josemanders<br />

17 t/m 20 mei 2013<br />

Pinkstertreffen<br />

Bachte-Maria- Leerne<br />

18 t/m 20 mei 2013<br />

Pinkstertreffen Le Foix de<br />

Picardie(tegen Amiens)<br />

E:Guillaumeherbaut@yahoo.fr<br />

Fronleichnamtreffen<br />

30 mei t/m 2 juni 2013<br />

Campingplatz<br />

Siersburg/Saarland<br />

za 1<br />

zo 2<br />

ma 3<br />

di 4<br />

wo 5<br />

do 6<br />

vrij 7<br />

za 8<br />

zo 9<br />

ma 10<br />

di 11<br />

wo 12<br />

do 13<br />

vrij 14<br />

za 15<br />

zo 16<br />

ma 17<br />

di 18<br />

wo 19<br />

do 20<br />

vrij 21<br />

za 23<br />

zo 24<br />

ma 25<br />

di 26<br />

wo 27<br />

do 28<br />

vrij 29<br />

za 30<br />

17 en 18 augustus *tussendoortje* Fly-In op vliegveld Schaffen te Diest. Organisatie: Diest Aero <strong>Club</strong>.<br />

juni<br />

16 t/m 23 juni 2013<br />

Camping Achter de Hoven<br />

Noordlaren;<br />

Mentor: Fam. Klaas, en<br />

Gezina Maring<br />

21 t/m 23 juni 2013<br />

Midzomertreffen<br />

13 t/m 15 september *Najaarstreffen* op camping ‘de Ballasthoeve’, Ballaststraat 75, B-3900 Overpelt-Lindelhoeve,<br />

Tel. +32-(0)11 60 61 01. www.ballasthoeve.be. Organisatie: BOCC; Edgard van Brussel en Monique Maertens.<br />

Aanmelding: Inschrijfformulier – website BOCC – Filip van Caenegem.<br />

19<br />

La Roche-en-Ardenne<br />

23 t/m 30 juni 2013<br />

Camping ’t Klinkertje<br />

Callantsoog; Mentor: Fam.<br />

v.d. Wetering


Uitnodiging E.C.C.R.<br />

ECCR Duitsland: 8 tot en met 12 mei 2013 ☼ Hemelvaart ☼<br />

ECCR 2013 in Duitsland – 25 jarig jubileum COC in Löwenstein.<br />

Hemelvaart – van 8 tot 12 mei 2013<br />

Campingpark Breitenauer See, gelegen in het Natuurpark Schwäbisch-Fränkischer Walt,<br />

aan de Schwäbische Weinstraße roept !<br />

Wij zouden U er graag uitnodigen voor ons Internationale Treffen en 25-jarig<br />

<strong>Club</strong>jubileum.<br />

Een afgelegen camping is het ideale oord om ons internationale treffen in een mooi lang<br />

weekeinde daar door te brengen en dit jubileum te vieren.<br />

Breitenauer See wacht op U met alle voorzieningen, welke men van een 5-sterrencamping<br />

mag verwachten: professionele gastronomie, een breed zandstrand, avontuurlijke<br />

speelplaatsen en een mooi waterlandschap. Het natuurpark biedt in de nabije omgeving<br />

vele attracties voor kinderen en families. Misschien is er zelfs reden genoeg om er Uw<br />

vakantie te verlengen …<br />

We zien Uw talrijke aanmeldingen graag tegemoet.<br />

Met hartelijke groeten,<br />

COCeV<br />

20


Beste BOCC leden,<br />

ECCR 2013<br />

Hierbij weer wat meer informatie over de ECCR 2013 in Duitsland<br />

Plaats van handeling: Camping Breitenauer See<br />

D-74245 Löwenstein (±520 km van Brussel)<br />

ECCR heeft plaats van 8 tot en met 12 mei 2013, dit zijn 4 overnachtingen.<br />

Woensdag en donderdag 8 en 9 mei: Aankomst<br />

Donderdag 9 mei 18.00 uur: Begroeting (receptie)<br />

Vrijdag 10 mei: Voor iedereen die daar zin in heeft Is er een<br />

. puzzeltocht op het kampeerterrein<br />

. ’s Avonds live muziek.<br />

Zaterdag 11 mei: 10 – 12 uur Rommelmarkt<br />

Zondag 12 mei: Vertrek<br />

15 – 17 uur Open caravan<br />

Vanaf 19 uur gezamenlijk diner.<br />

Kosten: <strong>Caravan</strong> voor de tijd van 8 tot 12 mei, inclusief stroom, volwassenen, kinderen,<br />

dieren en gezamenlijk diner. € 125,-- Voor de alleenreiziger (1 persoon met caravan);<br />

€100,-- Extra nacht voor of na ECCR; €20,--<br />

Aanmelding/inschrijving ten laatste 10 april 2013<br />

Inschrijven kan via de BOCC website, pagina ECCR hemelvaarttreffen.<br />

Meer informatie: buitenland@bocc.be<br />

Hartelijke groeten,<br />

Marc Mertens<br />

LET OP ! : U DIENT VOOR DE INSCHRIJVING VAN HET ECCR-TREFFEN<br />

IN DUITSLAND HET SPECIALE FORMULIER OP DE BOCC-WEBSITE TE<br />

GEBRUIKEN ..... !!!<br />

21


29 maart t/m 1 april 2013<br />

U bent van harte welkom!<br />

Openingstreffen Pasen<br />

Camping De Molen<br />

Thonetlaan Jachthavenweg 6<br />

2050 Antwerpen<br />

Tel.: +32 (0)3 219 81 79<br />

www.camping-de-molen.be<br />

Jos en Francine Janssens,Patrick en Anneleen Pelckmans<br />

Programma: Zie Kersteditie “den Trekker”.<br />

22<br />

Informatie: Elektriciteit: 6-12 Amp.<br />

1 Huisdier is toegestaan,<br />

Mits aangelijnd;<br />

Tarief: € 15,00/nacht,alles inclusief,<br />

Vroeger komen of langer blijven<br />

tegen hetzelfde tarief.<br />

Receptie Camping: open van 9.00 tot 12.00 en van<br />

17.00 tot 20.00 uur;<br />

Organisatie: Jos en FrancineJanssens;<br />

Patrick en Anneleen Pelckmans<br />

Inschrijving: Voor 22 maart 2013:<br />

E-mail: Inschrijfformulier BOCC<br />

Tel:+32 (0) 475 61 02 32<br />

Na 22 maart 2013:<br />

Via Camping de Molen<br />

Tel.+32 (0)3 219 81 79<br />

E-mail info@camping-de-molen.be<br />

o.v.v. BOCC-treffen


Pinkstertreffen: 17-18-19-20 mei ☼ Pinksteren ☼<br />

Camping Groeneveld – Bachte – Maria – Leerne (B)<br />

Groenevelddreef 14<br />

9800 Deinze / Bachte-Maria-Leerne<br />

Belgium<br />

Tel: 00 32 (0)9 380 10 14<br />

www.campinggroeneveld.be<br />

Informatie: -Electriciteit: 10 Amp (2400 W);<br />

-Max.1 huisdier (gratis),<br />

mits aangelijnd.<br />

Tarief: 15 € per nacht, incl. alles;<br />

Vroeger komen, later vertrekken tegen hetzelfde tarief.<br />

Organisatie: BOCC<br />

Prospectie: Gino Desmet en Rina van Massenhove<br />

Aanmelding: E-mail: Inschrijfformulier<br />

Tel.: +32-475 61 02 32<br />

(Filip Van Caenegem)<br />

Het zomertreffen wordt niet door ons georganiseerd;<br />

wij gingen enkel prospectie doen op de camping in<br />

Bachte-Maria-Leerne. Maar tijdens ons gesprek met<br />

Midzomertreffen: 21 tot en met 23 juni 2013 *<br />

Camping Benelux<br />

Rue de Harzé 24, B-6980 La Roche-en-Ardenne<br />

Tel.:+32-(0)84 41 15 59; www.campingbenelux.be<br />

Informatie: Elektriciteit: 4 Amp.<br />

Hondjes toegelaten, mits aangelijnd.<br />

Tarief: € 16,00 per nacht, per installatie =<br />

<strong>Caravan</strong>, personen, auto, huisdier,<br />

Elektriciteit en taksen.<br />

Vroeger komen of langer blijven kan<br />

tegen hetzelfde tarief;<br />

Organisatie: BOCC; Peter en Saskia van Hemel.<br />

Aanmelding: E-mail: Inschrijfformulier BOCC<br />

Tel.: +32-(0)475-610232<br />

de uitbater aldaar deed deze enkele suggesties<br />

betreffende eventuele " animatie" tijdens ons verblijf .<br />

Vooreerst is er een journalist die een vast verblijf op de<br />

camping heeft die onze komst wel even wil<br />

bekendmaken in bepaalde bladen en kranten en ons<br />

dan ook ter plaatse wil interviewen.<br />

Bovendien is er een jeneverstokerij van Filliers op<br />

enkele km van de camping gelegen, die op afspraak<br />

kan bezocht worden, met "degustaties" !!!! , vrijblijvend<br />

weliswaar. En dan is er in de onmiddellijke omtrek ook<br />

nog kasteel (van Ooidonk,red.) te bezoeken waarvan<br />

de tuinen heel wat in opspraak kwamen, ook voor<br />

oldtimerauto’s. De campinguitbater liet ook weten dat<br />

er recentelijk een oplaadpunt werd geïnstalleerd voor<br />

elektrische fietsen, dat draadloos internet tegen Pasen<br />

ook op de kampeerplaatsen zelf een feit wordt, en dat<br />

er gratis fietsen ( wel oude, maar bon...) zullen ter<br />

beschikking zijn voor zij, die even de krant of vers<br />

brood om de hoek willen halen. Maar<br />

hoogstwaarschijnlijk zal je tegen dan al broodjes ter<br />

plaatse kunnen bestellen; een speciale oven werd<br />

daarvoor al aangekocht.Hopende hiermee wat info te<br />

hebben verstrekt, kan je nog tijdig de Pinksterbijeenkomst<br />

opluisteren.<br />

En misschien is het geen slecht idee om opnieuw eens<br />

een rommelmarktje te organiseren, kwestie van de<br />

plaatselijke bevolking te lokken naar onze oldies.<br />

Groetjes, Rina en Gino<br />

Camping Benelux is sinds begin jaren ’50 een begrip in<br />

La Roche en Ardenne. Met zijn ligging en uitzicht<br />

schittert de nette camping langs de oevers van de rivier<br />

de Ourthe, uniek in de Belgische Ardennen. Zijn<br />

toplocatie maakt het plaatje compleet. Omdat de<br />

camping vlak naast het historisch centrum ligt, kan je<br />

overal te voet terecht en de wagen veilig parkeren op<br />

de camping.<br />

Voor de ingang vind je het ‘centre sportief’’ met<br />

voetbalterrein, overdekt zwembad en 3 tenniscourts.<br />

De 3 moderne propere sanitaire voorzieningen zijn 24<br />

op 24 open. Er is een wasserette voor wassen en<br />

drogen.<br />

Vanaf 7.45 uur in de morgen kan je terecht aan de bar<br />

van de winkel voor een verse koffie. De bakker brengt<br />

elke morgen vers brood. De campingwinkel is alle<br />

weekends en vakanties dagelijks open. Voor snacks is<br />

er de frituur, en wie dorst heeft gaat naar de feesttent<br />

voor frisdrank, verschillende soorten bier en …..<br />

sangria!<br />

Op zondag 23 juni<br />

wordt voor het BKwielrennen<br />

in La<br />

Roche een omloop<br />

gereden.<br />

Houd daarom best rekening met<br />

vertraging en hinder bij vertrek op<br />

zondag. (Start verwacht rond 08.00<br />

uur – finish 18.00 uur).<br />

Om tijdig genoeg ruimte te reserveren, wegens het BK-wielrennen en de verwachte drukte op de accomodaties<br />

rond La Roche, vragen wij U zo spoedig mogelijk aan te melden!<br />

23


Retouradres:<br />

Pelckmans Patrick<br />

Binnenweg 30<br />

2950 Kapellen<br />

Boetiek en clubartikelen<br />

Stickers:<br />

Driemaandelijks tijdschrift P409433<br />

Afgiftekantoor 8210 Zedelgem<br />

Onderstaande artikelen zijn te koop in de clubwinkel van Goedele Jacob:<br />

Keding: T-shirt € 10,00 T-shirt kind € 8,00<br />

Polo € 15,00 Sweater € 20,00<br />

Fleece vest € 30,00 Damestopje € 20,00<br />

(Nieuw)<br />

Sticker groot (logo) : € 13,00 Sticker klein: € 2,00 Vaantje: € 11,00<br />

Goedele heeft bij treffens diverse spullen bij zich, maar als je zeker wilt zijn van een bepaalde maat van een kledingstuk, dan is het aan<br />

te raden, dit vooraf bij haar te bestellen. Binnenkort komen er nieuwe zaken bij, o.a. blouses of ‘topjes’ voor dames. Deze komen in drie<br />

maten. Telefoon: +32- 479 45 85 11 of E-mail: boetiek@bocc.be<br />

België - Belgique<br />

P.B.<br />

8210 Zedelgem<br />

BC 19320<br />

Verantw. uitgever: P. Pelckmans, Binnenweg 30 - B-2950 Kapellen.<br />

Brochure gemaakt met EDITOO, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!